Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 1.-13. a 15. dubna 2023

Pol.

Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1001. Jubil. dvorní medaile 1898, Marco.400b, VM1-35-a-C,
oválná bronzová medaile, původní vojenská stuha
1/1/1 4800,- 10500,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1002. Pamět.medaile obrany Tyrol 1859/1909, Marko.414a,
Sign.Prinz/Neuberger, Punc."A", nepůvodní stuha
1/1/1 3000,- 8200,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1003. Pamět.medaile obrany Tyrol 1859/1909, Marko.414a,
Sign.Prinz/Neuberger, Punc."A", bez stuhy, letopočet
1909 odstraněn
1/1/- 3000,- 4600,-

Pol.

Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1004. Velká zlatá medaile za statečnost s písmenem "K" na
stuze, Sign.Kautsch, Zn.HMA-BRONZE, Marko.233c/A01d,
VM.1/5-XIII-A, kulovitý závěs, hr., rys., původ.stuha
1/1/1 4000,- 12500,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

1005. Medaile Jana Žižky z Trocnova - I.varianta, VM.3-A,
číslo 58 (?), široký ráhnový závěs s řetízky, bez
stuhy RR!
1/1/- 20000,- 33000,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

1006. Řád Rudé hvězdy ČSSR, VM.42-2, číslovaný (1409),
puncovaný Ag900, výroba Zukov, původní stuha
1/1/1 2400,- 3200,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

1007. Řád Rudého praporu práce ČSR, VM.45-1, číslovaný
(8540), punc. Zukov Ag900, původní stuha a stužka,
původní etue
1/1/1 1500,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

1008. Pamětní medaile Za československou svobodu, VM.116,
skvrny, původní stuha
1/1/1 2000,- 2800,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

1009. I.revoluční tanková jednotka, VM.191, číslo "2",
Sign. Bratří Jägerové - Jablonec.n.N, postříbřený
bronz, 35.768g R!
1 15000,- 27000,-

Pol.

Československo - odznaky vojenských učilišť

Stav

V.cena

D.cena

1010. Vojenské jezdecké učiliště - menší smaltovaný část.
postříbřený náprsní odznak, Krubl.VI/3 (text str.33),
Sign. B.Jarý-Pardubice
1 1500,- 5800,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

1011. Řád za vojenské zásluhy - VI.stupeň s meči a korunou,
BB.311, původní stuha
1/1/1 1200,- 1300,-

Pol.

Dánsko

Stav

V.cena

D.cena

1012. Řád Danebrog - I.třída - velkokříž, Nimmergut.19/A,
BB.236, podobný jako VM3.95, typ 1912, zlacené
a smaltov. Ag925, Sign.AM, 55x71 mm, 46.525g RR!
1 11000,- 14500,-

Pol.

Francie - království

Stav

V.cena

D.cena

1013. Řád Čestné legie - miniatura - III.typ (1813 - 1830),
jako Nimmergut.154/E, jako BB.548, mírně poškozený
smalt, původní stuha RR!
1/1/1 2000,- 2200,-

Pol.

Francie, republika, 1871 -

Stav

V.cena

D.cena

1014. Řád Čestné legie - typ 1870 - IV.stupeň - důstojník,
VFR.I.H.4, BB.582, puncované Au900, nep.poškozený
smalt, původní vybledlá stuha s rozetou R!
1/1/1 18000,- --.-

Pol.

Itálie - království

Stav

V.cena

D.cena

1015. Řád Italské koruny - kříž III.třídy - komandér,
Au/Ag, původní nákrční stuha, závěsná a knoflíková
miniatura, BB.812, Nimmergut.191c, původní etue
1/1/1 10000,- 10000,-

Pol.

Lotyšsko

Stav

V.cena

D.cena

1016. Zlatá medaile Řádu Tří hvězd za občanské zásluhy,
vydání 1925, Kav.tab.XI., BB.26, dr.hr., původ. stuha
1/1/1 2400,- --.-

Pol.

Lotyšsko

Stav

V.cena

D.cena

1017. Stříbrná medaile Řádu Tří hvězd za občanské zásluhy,
vydání 1925, Kav.tab.XI., BB.27, původní stuha
1/1/1 2200,- 2200,-

Pol.

Německo - Prusko

Stav

V.cena

D.cena

1018. Záslužný kříž 1914 - 1918 s meči, Nesign.,
smaltovaný zlacený a postříbřený bronz 38x38 mm
s původní stuhou, ND.2.02.31.b
1/1/1 3800,- 5600,-

Pol.

Německo - Sasko

Stav

V.cena

D.cena

1019. Saská hasičská zlatá medaile za 40 let služby,
vydání z let 1920-1936, zlacený bronz 38 mm,
původní obloučková stuha
1/1/1 1200,- --.-

Pol.

Německo - císařství

Stav

V.cena

D.cena

1020. Pamět. medaile Fort de Vaux - Reserve Jäger Batallion
No.5 - Jäger Kube 3.Komp. - April 1916, Sign.A.Wes,
Punc.Ag825, Ag 33 mm s původním závěsem, 16.330g R!
1/1/- 4400,- --.-

Pol.

Německo - III.říše

Stav

V.cena

D.cena

1021. Kříž za 18 let služby u policie, BB.508, ND.6.03.02d,
Nimmergut.284 (3527), postříbřený bronz, bez stuhy
1/1/- 2000,- 2800,-

Pol.

Portugalsko

Stav

V.cena

D.cena

1022. Řád Našeho pána Ježíše Krista (zal.1789) - komandér,
typ 1918, BB.350, Sign.VM (Vincenz Mayer-Wien), Punc.
zlacené Ag800, krásný smalt, původní stuha a etue R!
1/1/1 12000,- 12500,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

1023. Řád Svaté Anny - IV.supeň - smaltovaný zlacený bronz
20x28 mm, 8.933g, šroub k upevnění na šavli,
BB.746 R!
1 15000,- --.-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

1024. Řád Sv.Stanislava - komtur - II.třída bez mečů, 1916
- 1917, zn. Petrohrad-K.Eduard, zlacený a smaltovaný
bronz 47.5x52mm, 22.258g, jako BB.786, nepův. stuha
1/1/1 22000,- --.-

Pol.

Rusko - SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

1025. NKVD (Ministerstvo vnitra) SSSR - Nejlepší pracovník
požární ochrany - číslo 201, cca 1938-1940, stříbro
28x48 mm se šroubem a maticí, nep. poškoz. smalt R!
1 5000,- --.-

Pol.

Rusko - SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

1026. VATS (Vojenská akademie týlu a zásobování) - odznak
absolventa, Sign. Monetnyj dvor na matici, Nepunc.,
smaltované stříbro 26x47 mm se šroubem, 21.392g
1 3800,- --.-

Pol.

Rusko - SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

1027. VVA (Vysoká vojenská akademie Vorošilova) - odznak
absolventa, Sign. Monetnyj dvor na matici, Nepunc.,
smaltované stříbro 26x46 mm se šroubem, 20.567g
1 4200,- --.-

Pol.

Rusko - řády a vyznamenání bělogvardějských armád

Stav

V.cena

D.cena

1028. Pamětní odznak Prvního kubáňského (ledového) pochodu
- zlacený meč na stříbrném trnovém věnci - číslo 125,
2.stupeň, 48x30mm, Čičikalov.str.40, nepův. stuha RR!
1/1/1 6000,- 6000,-

Pol.

Řád Maltézských rytířů

Stav

V.cena

D.cena

1029. Náhrdelní kříž převýšený korunou 1920, Nesign., zlac.
smalt. bronz 50x84 mm se závěsem, přiložena nákrční
stuha a miniatura, podobný jako Marko.199, 31.701g R!
1/1/1 4000,- --.-

Pol.

Španělsko

Stav

V.cena

D.cena

1030. Společenstvo španělských šlechticů - náhrdelní
dekorace s korunou, se stuhou, mírně poškozený smalt,
jako aukce Dorotheum Wien 20.XI.2002 / pol.2379 R!
1/1/1 4000,- --.-

Pol.

Španělsko

Stav

V.cena

D.cena

1031. Společenstvo španělských šlechticů - náhrdelní
dekorace s korunou, bez stuhy, podobné provedení jako
aukce Dorotheum Wien 20.XI.2002 / pol.2379 R!
1/1/- 4000,- --.-

Pol.

Ukrajina

Stav

V.cena

D.cena

1032. Doněck 2010 - Mistrovství světa v hasičském sportu -
udělená medaile za I.místo, zlacené stříbro Ag925,
krásná dřevěná etue (dřevo Venge), certifikát RRR!
1/1/1 10000,- --.-

Pol.

Vatikán

Stav

V.cena

D.cena

1033. Řád Sv.Řehoře Velikého (1831) - hvězda pro 1. a 2.
třídu, BB.375, Nimmergut.435, zlacené a smatované Ag,
Sign.Tanfani-Bertarelli, původní etue stejné firmy
1 16000,- 16000,-

Pol.

Vatikán

Stav

V.cena

D.cena

1034. Řád Sv.Řehoře Velikého - III.třída - rytíř, BB.381,
Nimmergut.437, Nesign., zlacené a smaltov. Ag, Sign.
Tanfani-Bertarelli-Roma, původní etue, dr.vada smaltu
1/1/1 3000,- 4800,-

Pol.

Vatikán

Stav

V.cena

D.cena

1035. Řád Sv.Silvestra - III.třída - rytíř (vydání po roce
1905), BB.394, Nimmergut.329/C
1/1/1 2800,- 2800,-

Pol.

Česká Lípa - pobočka ČNS

Stav

V.cena

D.cena

1036. Soušek - 380.výročí úmrtí Albrechta z Valdštejna 2014
- poprsí zprava, opis / kor.znaky, písmo, Sign.,
Ag999, 38mm, 29.289g, Fou.6b, číslo 52/60, certif.RR!
0/0 10000,- 10000,-

Pol.

Česká Lípa - pobočka ČNS

Stav

V.cena

D.cena

1037. Soušek - 380.výročí úmrtí Albrechta z Valdštejna 2014
- poprsí zprava, opis / kor.znaky, písmo, Sign.,
měď 38mm, 24.128g, Fou.6c (100ks), certifikát RR!
0/0 5000,- --.-

Pol.

Brůha Jaroslav, 1889 - 1976

Stav

V.cena

D.cena

1038. ČOS - 100.výročí narození Dr.Miroslava Tyrše 1932 -
portrét v sokolské čapce zleva, opis / sokol, nápis,
Sign., Punc., Ag987, 42mm, 30.076g, nep.hr., nep.rys.
0/0 3000,- 7200,-

Pol.

Dadler Šebestian, 1586 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

1039. Kristus na kříži, klečící Marie Magdalena, opis /
9-řádkový nápis v kartuši (1624), Nesign., AR ovál
44x38 mm, 20.043g, nep.hr., vlas.škr., krásná pat. R!
1/1 3600,- 5600,-

Pol.

Guillemard Antonín, 1747 - 1812

Stav

V.cena

D.cena

1040. AR kalendářní medaile na rok 1805 - Třířádkový nápis,
slunce, měsíc a kalendářní tabulky / kalendář.tabulky
a znamení zvěrokruhu, 48mm, 30.241g, PG.152, patina
1/1 2200,- 3600,-

Pol.

Guillemard Antonín, 1747 - 1812

Stav

V.cena

D.cena

1041. AR kalendářní medaile na rok 1807 - dva putti drží
vročení, tabulky kalendáře / kalendář, ant. božstva,
Sign., 48mm, 24.803g, PG.165, m.o., dr.hr., rysky
1/1 2800,- 3800,-

Pol.

Guillemard Antonín, 1747 - 1812

Stav

V.cena

D.cena

1042. AR kalendářní medaile na rok 1808 - Janus , vročení a
kalendářní tabulky v kruhu / Štěstěna nad zeměkoulí,
kalendář, Sign., 49mm, 23.408g, PG.171, vada razidla
1/1 2800,- 4500,-

Pol.

Mára Jaromír, nar.1891

Stav

V.cena

D.cena

1043. Návrh Československého dukátu b.l. (1923) - svatý
Václav na koni zleva, opis, Věstník NSČ.V.9.str.224,
mědí pokovená slitina olova a cínu 152 mm, skvr. RR!
1- 2400,- 3800,-

Pol.

Myslbek a Stehlík

Stav

V.cena

D.cena

1044. AR medaile Obchodní a živnostenské komory v Praze
b.l.- Merkur zprava, opis/ putti drží korbel, kladivo
a sekáč, Sign., Punc., 50mm, 61.238g, původní etue
0/0 1500,- 2400,-

Pol.

Neuss August, medailér v Augsburgu, 1810 - 1869

Stav

V.cena

D.cena

1045. Christoph von Schmid - medaile na 80.narozeniny 1848
- poprsí zleva, opis/ anděl chránící děti před hadem,
opis, Sign., Ag 40mm, 22.751g, dr.hr., dr.rysky
1/0 2000,- --.-

Pol.

Rothberger Alfréd, zemřel 1932

Stav

V.cena

D.cena

1046. Domov pro válečné invalidy slepce 1916 - madona nese
model domu / korunovaný znak, vavříny a 7-řádkový
nápis, Sign., patinovaný bronz 55 mm, 74.932g
0/0 1200,- --.-

Pol.

Scharff Anton, 1845 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

1047. Martin von Cassian - ředitel dunajské plavby 1877 -
poprsí zprava, opis / čtyři alegorické postavy, opis
a nápis, Sign., měď 63mm, 93.751g, krásná patina
0/0 4000,- --.-

Pol.

Scharff Anton, 1845 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

1048. Friedrich von Schmidt -stavitel Vídeňského dómu 1888
-poprsí zleva, opis/ dóm Sv.Štěpána ve Vídni, nápisy,
Sign., bronz 58 mm, Bach.138b, Wurz.8258, nep.hr.
0/0 2800,- --.-

Pol.

Scharff Anton, 1845 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

1049. MUDr.Eduard Albert - profesor Vídeň.university 1891 -
poprsí zprava, nápis / patnáctiřádkový nápis, Sign.,
bronz 63 mm, 106.140g, Bach.174a, nep.hr., nep.rysky
0/0 2400,- --.-

Pol.

Šantrůček Václav, 1866 - 1931

Stav

V.cena

D.cena

1050. JUDr.Jan Podlipný - AR na volbu starostou ČOS 1897 -
poprsí zleva, opis / 6-řádkový nápis, opis a lipová
snítka, Sign., Ag900, 50mm, 67.824g, vl.rysky, patina
0/0 3000,- 13500,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Praha