Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 1.-13. a 15. dubna 2023

Pol.

Šantrůček Václav, 1866 - 1931

Stav

V.cena

D.cena

1051. JUDr.Antonín rytíř Randa - 40 let doktorátu 1898 -
poprsí zleva, opis / 7-řádkový nápis ve vavřínovém
věnci, Sign., Ag 52mm, 51.499g, hr., škr., zvlněná
1/1 1800,- 2200,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1052. Antonín Švehla / Vyšel rozsévač 1933 - poprsí zleva,
opis / rozsévač, malý znak ČSR, opis, Sign., Punc.,
Ag987, 30mm, 10.123g, nep.hr., nep.rys., skvr., téměř
0/0 2000,- 6000,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

1053. Jsem ražen z českého kovu - 10.výročí republiky 1928
- sv.Prokop s čertem, havíř, opis / znak, sv.Václav
s rytíři, Ag987, 34mm, 20.037g, nep.hr.,nep.rys.,pat.
0/0 2000,- 4500,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

1054. Větší medaile na milénium sv. Václava 1929 - svatý
Václav na koni, andělé, vročení / svatý Václav, znak,
opis, Punc., Ag987, 40mm, 30.009g, hr., krásná patina
0/0 3000,- 7000,-

Pol.

Eger (Cheb)

Stav

V.cena

D.cena

1055. Uher a Thiede - obchodní a živnostenská komora (1905)
alegorie / vavříny a 8-řádkový nápis, částečně rytý
(1928), Sign., Punc., Ag750, 60mm, 92.128g, vl.škr.
-1/1 2400,- 3400,-

Pol.

Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

1056. Prořezávaný odznak vyrobený ze stříbrné (patrně
nepublikované !) medaile, Nesign., 35mm, 8.102g,
zavírací špendlík, na jehle punc."C" = Ag800 RR!
1 2000,- 2600,-

Pol.

Vídeň

Stav

V.cena

D.cena

1057. Schwerdtner - Výstava učňovských prací 1904 - Rotunda
a skupina učňů s výrobky / dva znaky, vavřínový věnec
a opis, Sign., Punc., Ag900, 47mm, 36.869g, nep.hr.
0/0 2400,- 2400,-

Pol.

Vídeň

Stav

V.cena

D.cena

1058. Steinbock - Živnostenská škola 1866 (uděleno 1905) -
alegorie, opis a nápis / ryté věnování, věnec, opis,
Sign., Ag800, 49mm, 42.685g, hrany, rysky, patina
-1/1- 1500,- 1700,-

Pol.

Zbraslav

Stav

V.cena

D.cena

1059. Přibík - Okresní národopisná výstava 1893 - pohled
na klášter, nápis / znak města v ozdobné kartuši,
opis, Sign., měď 45mm, 33.276g, nep.rysky, pěkná pat.
0/0 1500,- 2600,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

1060. Hám - dráha Handlová-Hor.Štubňa - tunel TGM 1930 -
portál tunelu v krajině, opisy / nápis, hornická
kladívka, Nesign., Punc., Ag987, 40mm, 24.937g, téměř
0/0 25000,- 29000,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

1061. Španiel - na 85.narozeniny 1935 - poprsí zprava,
opis / 7-řádkový nápis, ratolesti, Sign., lesklé Ag,
60mm, 78.328g, Fl.41a, Nov1.1.97b, krásná pat., etue
0/0 2400,- 8600,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

1062. Španiel - na 85.narozeniny 1935 - poprsí zprava,
opis / 7-řádkový nápis, ratolesti, Sign., matové Ag,
60mm, 77.910g, Fl.42a, Nov1.1.97d, vlas.rysky
0/0 1800,- 4400,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

1063. Španiel - na 85.narozeniny 1935 - poprsí zprava,
opis / 7-řádkový nápis, ratolesti, Sign., matové Ag,
60mm, 78.205g, Fl.42a, Nov1.1.97d, vl.rysky, etue
1/1 2000,- 4700,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

1064. Španiel - úmrtní medaile 1937 - poprsí zleva,
vavřín.ratolest, opis / truchl.postava, palmy, nápis,
Sign., pat.bronz 80mm, Fl.55b, Nov1.1.134b, pův.etue
0/0 1200,- 1900,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

1065. Španiel - úmrtní medaile 1937 - poprsí zleva, vavřín.
ratolest, opis / truchl.postava, palmy, nápis, Sign.,
Ag 60mm, 78.617g, Nov1.1.135a, dr.hr., dr.úhozy
1/1 2500,- 5600,-

Pol.

Francie, Napoleon I. - jako konzul, 1799 - 1804

Stav

V.cena

D.cena

1066. Havanne - Základ.kámen Velkého náměstí v Lyonu 1800 -
poprsí zleva, písmo / 8-řádk. nápis ve věnci, Sign.,
Cu 43mm, 41.222g, Bram.59, Julius.832, krásná patina
0/0 4400,- --.-

Pol.

Francie, Napoleon I. - jako císař, 1804 - 1815

Stav

V.cena

D.cena

1067. Andrieu a Jaley - bitva u Slavkova 2.12.1805 - poprsí
zprava, opis / žezlo s křídly a blesky, opis, Sign.,
měď 40mm, 38.034g, Bram.445, Julius.1447, Zeitz.59
0/0 6800,- --.-

Pol.

Francie, Napoleon I. - jako císař, 1804 - 1815

Stav

V.cena

D.cena

1068. Narození Napoleona II. - krále římského 1811 -
dvojportrét / dětský portrét, opis, Sign., měď 15mm,
2.315g, Zeitz.124(AV), pěkná patina, dr.hr., téměř
0/0 1400,- 1400,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1069. Mikuláš II. a Alexandra na návštěvu ve Francii 1896 -
dvojportrét zprava, opis/ ruský a franc. znak, nápis,
ratolest, Sign.Chaplain, bronz 70mm, dr.hr., dr.rysky
1/0 1500,- 4000,-

Pol.

Německo - Augsburg

Stav

V.cena

D.cena

1070. AR pamětní medaile městské rady 1627 - dva portréty,
7-řádkový nápis / pět portrétů, 6-řádkový nápis,
Sign.AS, 37/45 mm, 29.014g, stopa po oušku, rysky R!
-1/1- 7000,- 7200,-

Pol.

Německo - Heidelberg

Stav

V.cena

D.cena

1071. Friedrich Tiedemann - profesor anatomie a zoologie
1854 - poprsí zprava, opis / hvězdice , opis a nápis,
Sign.Voigt, bronz 45mm, 40.135g, krásná patina
0/0 1800,- --.-

Pol.

Německo - 3.říše, 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1072. Nesign. - Adolf Hitler - převzetí vlády 1933 -
poprsí zleva, dubové snítky, opis/ říšská orlice trhá
řetězy, opis, Ag900, 36mm, 21.804g, dr.rysky, patina
1/1 5000,- 5200,-

Pol.

Německo - 3.říše, 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1073. Nesign. - medaile za přípravu LOH v Berlíně 1936 -
vlajkonoš a svastika, opis / říšská orlice, olymp.
kruhy, Sign., patinované lité železo 115 mm R!
0/0 5000,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1074. Hujer - generál Victor Dankl - velitel obrany Tyrol
1916 - poprsí zleva, opis / stojící voják s puškou
v horské krajině, Sign., patinov.zinek 65 mm, téměř
0/0 1200,- 1900,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1075. Schwerdtner - gen.Victor Dankl - velitel obrany Tyrol
- poprsí zleva, opis/ stojící voják s puškou v horské
krajině, Sign., postř.bronz 65 mm, nep.hr., patina
1/1 1200,- 3200,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1076. Hartig - generálporučík svob.pán von Marterer 1917 -
poprsí zleva, opis / dvouřádkový nápis, Sign.,
patinovaný bronz 65mm, 107.107g, nep.skvrnky R!
0/0 1500,- 2400,-

Pol.

Cyklistické medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1077. Čechy - Théatre Varieté 1906 - I.místo v jízdě pro
útěchu, Nesign., zlacený bronz 57x74 mm s mnoha
českými nebo tyrolskými granáty (jeden chybí) R!
1 4400,- 4400,-

Pol.

Filatelistické medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1078. Praha 1962 - Světová výst. PRAGA - AR plaketa - běžec
s ratolestí, most, opis, Sign.VJ, patinované Ag987,
55x55 mm, 104.024g, udělení "FR. HASPRUNAR", etue
0 2400,- 3400,-

Pol.

Medaile vojenských manévrů

Stav

V.cena

D.cena

1079. Těšín 1906 - poprsí Fr.Josefa I. zprava, latin.opis /
10-řádk. německo-polský nápis, Nesign., M-B.74a,
mosaz 29 mm s raženým ouškem, stopy zlacení, téměř
0/0 1000,- 1600,-

Pol.

Motoristické medaile a plakety

Stav

V.cena

D.cena

1080. Automotoklub AZNP Mladá Boleslav 1898/1958, Sign.
Masper, odznak na chladič - patinovaný bronz 80 mm
s podložkou a dvěma upínacími šrouby, téměř
0 1500,- 5800,-

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

1081. Lipsko 1935 - setkání na 15 let spolku Stahlhelm -
voják v přilbě zleva, opis / památník u Lipska, znak,
opis, míšeňský hnědý porcelán 37 mm
0/0 1200,- --.-

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

1082. Německo 24.-25.III. 1934 - sraz SA v Drážďanech -
emblém a opis / 6-řádkový nápis, dubové ratolesti,
značený hnědý míšeňský porcelán 50 mm
0/0 2200,- --.-

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

1083. Německo 1934 - sraz 142.brigády v Erfurtu - znak SA,
opis / dva chrámy, opis, značený hnědý míšeňský
porcelán 51 mm
0/0 2200,- --.-

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

1084. Německo 1935 - na velký letecký den v Drážďanech -
letadla nad městem, opis / emblém, opis a nápis,
značený míšeňský hnědý porcelán 36 mm
0/0 3400,- --.-

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

1085. Německo (1940) - bitva o Anglii - letadla nad Temží,
opis / hákový kříž v dubovém věnci, dva opisy,
značený míšeňský hnědý porcelán 50 mm
0/0 3400,- --.-

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

1086. Německo 9.4.1940 - na obsazení Norska - sedící orel,
nápis a opis / vikingská loď s hákovým křížem na
plachtě, opis, značený míšeňský hnědý porcelán 50 mm
0/0 3400,- --.-

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

1087. Německo 25.6.1940 - kapitulace Francie - železniční
vagon, 6-řádkový nápis a opisy / hákový kříž ve věnci
a dva opisy, zn. míšeňský hnědý porcelán 51mm, skvr.
0/0 3400,- --.-

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

1088. Německo 20.5.-1.6. 1941 - na obsazení Kréty - letadla
a výsadkáři, opis / mapa ostrova, hák.kříž, liktorské
pruty, opis, značený míšeňský bílý porcelán 47 mm
0/0 3400,- --.-

Pol.

Porcelánové medaile

Stav

V.cena

D.cena

1089. Německo 11.2.1942 - dobytí Singapuru Japonci -
japonská vlajka, vavřínový věnec, opis / lev u palmy,
opis, značený míšeňský hnědý porcelán 50 mm
0/0 3400,- 3400,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1090. Bozen (Bolzano) 1912 - arcivév. Eugen na koni zprava,
opis / 5-řádkový nápis, střelnice, znak, Sign., Punc.
Ag800, lité stříbro 44 mm s původním ouškem, 28.107g
1/1 2000,- 2000,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1091. Frankfurt nad Mohanem 1912 - Pruský princ Heinrich
zprava, nápis/ pohled na město, nápis, orlice a terč,
Sign.Korschan, patinované Ag990, 31x42 mm, 26.151g
0/0 2800,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1092. Frauenfeld 1890 - Švýcarské spolkové střelby - měst.
znak, pušky, ratolesti, opis / alegorie, znak a opis,
Sign., Ag 45mm, 38.876g, velké hr., rysky, patina
1/2 3000,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1093. Glarus 1892 - stojící Helvetia, krajina, opis /
městský znak ve věnci, opis, Sign.Huguenin, Nepunc.,
Ag 45mm, 37.532g, dr.hr., vlas.škr., rysky, patina
1/1 3000,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1094. Hinterpomern 19/24 - čestná cena střelec. spolku -
terč, puška a prapor u stromu, opis / nápis ve věnci,
Sign.Loos, Nepunc., Ag 37mm, 16.237g, pův.ouško, rys.
0/0 2000,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1095. Kratzau (Chrastava) 1914 - 400 let střeleckého spol.,
poprsí císaře zprava, opis / 6-řádkový nápis, věnec,
Nesign., bronz 33 mm s původ.ouškem, stopy postříbř.
1/1 2000,- 2000,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1096. Luzern 1853 - střelecká slavnost - Niké s věncem nad
padlým bojovníkem, nápis/ zářící kříž, nápis a věnec,
Sign.I.B.Frener, Nepunc., Ag 41mm, 31.780g, nep.rysky
0/0 3200,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1097. Müglitz (Mohelnice) 1886 - spolkové střelby a svěcení
praporu 3.-8.VI. - terč, pušky, prapory a věnec /
11-řádkový nápis, Nesign., mosaz 33 mm s raž.ouškem
1/1 2000,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1098. Prusko (1861-1871) - hlava krále Viléma I., opis /
3-řádkový nápis ve věnci (nejlepšímu střelci), Sign.
Pfeuffer, Nepunc., Ag 35mm, 21.782g, hr., rys., pat.
1/1 1800,- --.-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1099. Vídeňské Nové Město 1881 - I.dolnorakouské spolkové
střelby, znak Dolních Rakous, opis/ znak města, opis,
Nesign., Nepunc., Ag 33mm, 17.155g, pěkná patina R!
0/0 8000,- 8000,-

Pol.

Střelecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1100. Vídeňské Nové Město 1881 - I.dolnorakouské spolkové
střelby, znak Dolních Rakous, opis/ znak města, opis,
měď 33mm, Haus.5110, zataveno v etui NGC (UNC) RR!
0/0 12000,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Praha