Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 1.-13. a 15. dubna 2023

Pol.

Galie - Leuci, 2.-1. století př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1101. AE litý potin - La Tour tab.76/9078, Cn5.595,
stylizovaná hlava zleva / stylizovaný kanec zleva,
3.295g, nepravidelný tvar střížku, pěkná patina
-1/1- 500,- 900,-

Pol.

Střední Evropa - Bojové, 2. - 1. stol. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1102. AR mince - typ Roseldorf II., kůň doleva, stylizovaný
jezdec, torques s tečkou / oblý hrbol, 9mm, 0.733g,
G-K.65/1, Kolníková 2012.B1, mírně exc., pěkná patina
1/1 600,- 900,-

Pol.

Střední Evropa - Bojové, 2. - 1. stol. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1103. AR mince - typ Roseldorf II., kůň doleva, stylizovaný
jezdec, oblouk s tečkou / oblý hrbol, 8mm, 0.617g,
G-K.65/2, Kolníková 2012.B2, vada materiálu, patina
-1/1- 500,- 500,-

Pol.

Střední Evropa - Bojové, 2. - 1. stol. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1104. AR mince - typ Roseldorf II./ Němčice II. - kůň
doleva, jezdec(?), dole tečka / oblý hrbol, podobný
jako G-K.65/14, 8mm, 0.566g, pěkná patina
-1/1 500,- 700,-

Pol.

Střední Evropa - Bojové, 2.-1. stol. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1105. Suberátní napodobenina mince typu Staré Hradisko,
oblý hrbol / kůň zleva, podobný jako G-K.158.8,
5mm, 0.577g, tmavá patina R!
2/2 360,- --.-

Pol.

Východní Keltové, 3.-1.století př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1106. AE Tetradrachma - typ Kapostaler - hlava Dia zprava /
jezdec na koni zleva, podobná jako SG.203, podobná
jako Göbl.39/488, 10.013g, koroze, patina
-1/2 400,- 460,-

Pol.

Calabria, Tarentum, 500 - 473 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1107. AR Tetartemorion (1/4 Obol), mušle / loukoťové kolo,
podobný jako SG.231, 4mm, 0.117g, tmavá patina R!
2/2 800,- --.-

Pol.

Thrakia, Byzantion, 357 - 340 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1108. AR Hemidrachma, protoma krávy zleva, monogram /
trojzubec, podobný jako SG.1583, 1.805g, nedor., pat.
2/1- 500,- 850,-

Pol.

Illyria, Dyrrhachium, po roce 229 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1109. AR drachma, Kráva s teletem, nápis "MAXATAS." /
čtvercový ornament, opis, podobný jako SG.1901,
3.281g, exc., nedor., pěkná patina
2/1- 800,- --.-

Pol.

Ionia, Miletos, 6. stol. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1110. AR 1/12 Statéru, lví hlava zleva / hvězdicovitý
ornament v inkusním čtverci, podobná jako SG.3533,
1.272g, exc., nedor., pěkná patina
2/1- 500,- --.-

Pol.

Pontos, Amisos, 2. - 1. stol. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1111. AE 25/23 mm, hlava Persea zprava / stojící Pegas
zleva, nápis a monogram, SG.3639, 13.163g, mírně
exc., nep.nedor., nepravidelný tvar střížku, patina
2/1- 600,- 950,-

Pol.

Mysia, Pergamon, 3. - 1. stol. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1112. AE 18mm, Hlava Asklepia zprava / stočený had, nápisy,
SG.3967, 6.307g, kontramarka, pěkná patina
2/2/2 600,- --.-

Pol.

Ionia, Ephesos, 280 - 258 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1113. AE 15mm, včela a monogram "E-F" / jelen zleva,
nádoba a nápis, podobný jako SG.4407, 2.930g,
nep.kor., patina
-1/2 300,- 725,-

Pol.

Ionia, Ephesos, 202 - 133 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1114. AE 14mm, včela a monogram ve věnci / jelen zprava,
nápisy, podobný jako SG.4411, 1.174g, pěkná patina
1/1 600,- 600,-

Pol.

Ionia, Teos, 5. století př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1115. AR Obol, sedící gryf zprava / quadratum incusum,
podobný jako SG.4580, 1.069g, nedor., pěkná patina
2/2 500,- 500,-

Pol.

Caria, Halikarnassos, 2. - 1. století př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1116. AR Obol, Hlava Atény zprava / sedící sova, monogramy,
podobný jako SG.4877, 0.881g, exc., nedor., patina R!
2/2 600,- 600,-

Pol.

Zeugitana, Kartago, 3. stol. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1117. AE 17/16 mm, hlava koně zprava / palma, podobný jako
SG.6531, 5.100g, mírně exc., krásná patina
1/1 700,- 2400,-

Pol.

Makedonie, Alexandr III., 336 - 323 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1118. AE 20mm, hlava Herakla zprava / blesk, kyj, toulec
a jednořádkový nápis, podobný jako SG.6739, 6.043g,
mírně kor., patina
-1/1- 150,- 200,-

Pol.

Syrie, Antiochos VI. Dionysos, 145 - 142 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1119. AR Drachma, portrét zprava s paprskovou korunou /
Apolón sedící na omphalu, 4-řádkový nápis, SG.7073,
3.694g, exc., naprasklý střížek, vady mater., patina
-1/2 400,- 500,-

Pol.

Egypt, Ptolemaios II. Philadelphos, 285 - 246 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1120. AE 45mm, Zeus Amon doprava / orel na blesku, opis,
podobný jako SG.7782, 80.145g, mírně kor., patina
-3/3- 400,- 400,-

Pol.

Drusus junior - pamětní ražba za Tiberia

Stav

V.cena

D.cena

1121. AE As, Rv:"PONTIF.TRIBVN.POTEST.ITER." okolo "S.C.",
S.488, RIC.45 - mincovna Řím - ražba z let 21 - 22,
10.352g, mírně exc., nep.nedor., mírně kor., dr.hr.
-2/2 600,- 1100,-

Pol.

Vespasianus, 69 - 79

Stav

V.cena

D.cena

1122. AR Denár, Rv:"COS.ITER.TR.POT.", sedící Pax zleva,
RIC.10, S.672 - mincovna Řím - ražba z let 69 - 71,
3.092g, vlas.škr. v aversu i reversu, tmavá patina
2/2- 400,- --.-

Pol.

Hadrianus, 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

1123. AR Denár, Rv:"COS.III.", sedící Victoria zleva,
podobný jako S.983, RIC.184 - mincovna Řím - ražba
z let 125 - 128, nepravidelný tvar střížku, patina
2/2 300,- 600,-

Pol.

Septimius Severus, 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

1124. AR Denár, Rv:"ADVENTVI.AVG.FELICISSIMO.", císař na
koni zprava, S.1643, RIC.74 - mincovna Řím - ražba
z let 196 - 197, 2.838g, exc., nedor., patina
-1/2 460,- 550,-

Pol.

Septimius Severus, 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

1125. AR Denár, Rv:"ADVENT.AVGG.", císař na koni doleva,
podobný jako S.1643, RIC.248 - mincovna Řím - ražba
z let 202 - 210
-1/1- 500,- 750,-

Pol.

Caracalla, 198 - 217

Stav

V.cena

D.cena

1126. AR Denár, Rv:"LIBERALITAS.AVG.VI.", stoj.Liberalitas,
podobný jako S.1820, RIC.216 - mincovna Řím - ražba
z let 210 - 213, nepravidelný okraj, pěkná patina
-1/2 400,- 600,-

Pol.

Elagabalus, 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

1127. AR Denár, Rv:"VICTORIA.AVG.", Victoria letící vlevo,
S.2023, RIC.160 - mincovna Řím - blíže nedatován,
2.837g, exc., naprasklý okraj, pěkná patina
-1/1- 600,- 700,-

Pol.

Alexander Severus, 222 - 235

Stav

V.cena

D.cena

1128. AR Denár, Rv:"MARS.VLTOR.", kráčející Mars, RIC.246,
S.2115 - mincovna Řím - ražba z let 231 - 235,
2.530g, pěkná patina
1/1- 600,- 1500,-

Pol.

Gordianus III., 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

1129. AR Antoninianus, Rv:"CONCORDIA.AVG.", sed. Concordia,
S.2331, RIC.35 - mincovna Řím - rok ražby 240,
3.776g, nep.nedor., pěkná patina
1/1- 500,- 500,-

Pol.

Gordianus III., 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

1130. AR Antoninianus, Rv:"FIDES.MILITVM.", stojící Fides
zleva, S.2334, RIC.1 - mincovna Řím - ražba z let
238 - 239, 4.128g, nep.nedor., pěkná patina
1/1- 700,- 750,-

Pol.

Gordianus III., 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

1131. AR Antoninianus, Rv:"IOVI.STATORI.", S.2337, RIC.84 -
mincovna Řím - ražba z let 241 - 243, 4.302g, mírně
exc., nepravidelný okraj, pěkná patina
1/1 500,- 500,-

Pol.

Gordianus III., 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

1132. AR Antoninianus, Rv:"IOVI.STATORI.", S.2337, RIC.84 -
mincovna Řím - ražba z let 241 - 243, mírně exc.
1/1- 700,- --.-

Pol.

Philippus I., 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

1133. AR Antoninianus, Rv:"AEQVITAS.AVGG.", stojící
Aequitas zleva, S.2451, RIC.27b - minc. Řím - ražba
z let 244 - 247, 4.525g, mírně exc., pěkná patina
1/1 700,- 700,-

Pol.

Philippus I., 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

1134. AR Antoninianus, Rv:"ANNONA.AVGG.", stojící Annona,
S.2453, RIC.28c - mincov.Řím - ražba z let 244 - 247,
pěkná patina
1/1 700,- 700,-

Pol.

Philippus I., 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

1135. AR Antoninianus, Rv:"PAX.AETERN.", stojící Pax,
S.2463, RIC.40b - minc. Řím - ražba z let 244 - 247,
3.831g, nep.exc., nedor., pěkná patina
1/1- 600,- 700,-

Pol.

Otacilia Severa - manželka Philippa I.

Stav

V.cena

D.cena

1136. AR Antoninianus, Rv:"IVNO.CONSERVAT.", stojící Iuno,
S.2528, RIC.127 - minc. Řím - ražba z let 246 - 248,
3.912g, nepravidelný tvar střížku, nedor., patina
1/1- 800,- 900,-

Pol.

Philippus II. - jako césar, 244 - 247

Stav

V.cena

D.cena

1137. AR Antoninianus, Rv:"PRINCIPI.IVVENT.", césar zleva,
S.2552, RIC.218d - minc. Řím - ražba z let 244 - 246,
3.991g, nep.exc., pěkná patina
1/1 600,- 700,-

Pol.

Philippus II. - jako césar, 244 - 247

Stav

V.cena

D.cena

1138. AR Antoninianus, Rv:"PRINCIPI.IVVENT.", césar se
zajatcem u nohou, S.2554, RIC.219 - mincovna Řím -
ražba z let 244 - 246, 4.434g, pěkná patina, téměř
1/1 600,- 750,-

Pol.

Gallienus, 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

1139. AR Antoninianus, Rv:"GERMANICVS.MAX.V.", trofeje a
dva sedící zajatci, S.2861, RIC.18 - minc. Lugdunum -
ražba z let 258 - 259, 3.058g, oválný, nedor., patina
-1/1- 600,- 600,-

Pol.

Gallienus, 253 - 268

Stav

V.cena

D.cena

1140. AR Antoninianus, Rv:"LAETITIA.AVG.", stoj. Laetitia,
S.2871, RIC.226 - minc. Řím - ražba z let 260 - 268,
nedor., pěkná patina
-1/1- 200,- 200,-

Pol.

Postumus, 259 - 268

Stav

V.cena

D.cena

1141. AR Antoninianus, Rv:"HERC.DEVSONIENSI.", st.Herkules,
S.3011, RIC.64 - mincovna Lugdunum - blíže nedatován,
nepravidelný okraj, nedor., pěkná patina
-1/1- 500,- 750,-

Pol.

Victorinus, 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

1142. AE Antoninianus, Rv:"SALVS.AVG.", stoj.Salus, RIC.67,
S.3069 - minc. Cologne nebo Vienna - blíže nedatován
2/2 200,- 200,-

Pol.

Aurelianus, 270 - 275

Stav

V.cena

D.cena

1143. AE Antoninianus, Rv:"ORIENS.AVG.", stojící Sol čelně,
podob. jako S.3161, RIC.248 - minc. Siscia - 2.dílna
- blíže nedatován, 3.925, mírně kor., zelená patina
2/2 200,- 200,-

Pol.

Aurelianus, 270 - 275

Stav

V.cena

D.cena

1144. AE Antoninianus, Rv:"RESTITVT.ORBIS.", Victoria
a císař, podobný S.3165, RIC.386 - mincovna Cyzicus -
blíže nedatován, mírně exc., mírně nedor., patina
-1/2 120,- 145,-

Pol.

Severina - manželka Aureliana

Stav

V.cena

D.cena

1145. AE Antoninianus, RV:"CONCORDIAE.AVGG.", císař a
císařovna, S.3183, RIC.16 - mincovna Serdica - ražba
z let 270 - 275, 3.640g, oválný střížek, pěkná pat.
1/1- 700,- 1250,-

Pol.

Diocletianus, 284 - 305

Stav

V.cena

D.cena

1146. AE Antoninianus, Rv:"IOVI.CONSERVAT.AVGG.", RIC.5.162
- S.3415 - mincovna Řím - 4.dílna - ražba z roku 285,
5.966g(!), exc., nedor., pěkná patina
2/1- 240,- 240,-

Pol.

Maximianus Herculius, I.období vlády, 286 - 305

Stav

V.cena

D.cena

1147. AE Antoninianus, Rv:"PAX.AVGG.", S.3517, RIC.402 -
mincovna Lugdunum - 2.dílna - ražba z roku 289,
mírně exc., mírně.kor., skvrnky, patina
-1/1- 240,- 260,-

Pol.

Maximianus Herculius, I.období vlády, 286 - 305

Stav

V.cena

D.cena

1148. AE Follis, Rv:"SALVIS.AVGG.ET.CAES.FEL.KART.",
S.3538, RIC.6.31b - Karthago - 2.dílna - ražba z let
299 - 303, nepravidelný okraj, mírně kor., patina
-1/1 600,- --.-

Pol.

Maximianus Herculius, I.období vlády, 286 - 305

Stav

V.cena

D.cena

1149. AE Radiatus, Rv:"CONCORDIA.MILITVM.", RIC.6.16b,
S.3539 - Cyzicus - 4.dílna - ražba z let 295 - 299,
3.770g, nep.exc., nedor., tmavá patina
2/2- 120,- 120,-

Pol.

Maximianus Galerius, 305 - 311

Stav

V.cena

D.cena

1150. AE Follis, Rv:"GENIO.AVGVSTI.", stojící Genius zleva,
S.3617, RIC.6.207a - Siscia - 5.dílna - ražba z let
310 - 311, nepravidelný okraj střížku, pěkná patina
1/1 500,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Praha