Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 1.-13. a 15. dubna 2023

Pol.

Licinius I., 308 - 324

Stav

V.cena

D.cena

1151. AE Follis, Rv:"IOVI.CONSERVATORI.", RIC.7.8,
S.3698 - Siscia - 3.dílna - ražba z let 313 - 315,
3.014g, nep.nedor., patina R!
-1/1- 200,- --.-

Pol.

Licinius I., 308 - 324

Stav

V.cena

D.cena

1152. AE Follis, Rv:"IOVI.CONSERVATORI.AVGG.", RIC.7.6,
podobný jako S.3698 - Heraclea - 1.dílna - ražba
z let 313 - 314, pěkná patina R!
1/1 300,- --.-

Pol.

Constantinus II. - jako césar, 317 - 337

Stav

V.cena

D.cena

1153. AE3, Rv:"CAESARVM.NOSTRORVM.VOT.X.", RIC.7.182,
S.3843 - Siscia - 1.dílna - ražba z let 321 - 324,
3.267g, pěkná patina, téměř
1/1 150,- 160,-

Pol.

Constantius II., 337 - 361

Stav

V.cena

D.cena

1154. AE Maiorina, Rv:"FEL.TEMP.REPARATIO.", S.3903, RIC.72
- Alexandria - 3.dílna - ražen 351 - 354, 5.722g,
dr.vada materiálu na hraně, nedor., pěkná patina
1/1- 300,- 300,-

Pol.

Constantius II., 337 - 361

Stav

V.cena

D.cena

1155. AE Maiorina, Rv:"FEL.TEMP.REPARATIO.", RIC.8.84,
S.3903 - Nicomedia - 6.dílna - ražba z let 351 - 352,
5.453g, exc., vady materiálu na hraně, pěkná patina
-1/1- 240,- 330,-

Pol.

Constantius II., 337 - 361

Stav

V.cena

D.cena

1156. AE4, Rv:"SPES.REIPVBLICE.", stojící císař s globem
a kopím, S.3911, RIC.8.396 - Siscia - ražba z let
359 - 360, nepravidelný okraj střížku, pěkná patina
2/1- 100,- --.-

Pol.

Valentinianus I., 364 - 375

Stav

V.cena

D.cena

1157. AE3, Rv:"SECVRITAS.REIPVBLICAE.", S.4003, RIC.15a -
Siscia - 3.dílna - ražba z let 364 - 367, 2.344g,
nep.exc., nep.nedor., pěkná patina
-1/1- 100,- 130,-

Pol.

Gordianus III., Mesopotamia, Edessa

Stav

V.cena

D.cena

1158. AE 30mm, Rv: městská bohyně zleva, opis, podob. jako
SGI.3789, 13.692g, 30mm, exc., mírně kor., patina R!
-2/2- 180,- 300,-

Pol.

Diocletianus, Egypt, Alexandria

Stav

V.cena

D.cena

1159. Bil.tetradrachma, rok 1 (= 284/285), Tyché ležící
na lectisterniu, podobná jako SGI.4784, K-G.119/08,
För.1245, 8.058g, mírně exc., pěkná patina
2/1- 600,- --.-

Pol.

Diocletianus, Egypt, Alexandria

Stav

V.cena

D.cena

1160. Bil.tetradrachma, rok 3 (= 286/287), stojící Tyché
zleva, vpravo hvězda, jako SGI.4784, K-G.119/30,
För.1262, 8.663g, nep.nedor., pěkná patina
2/1- 600,- --.-

Pol.

Diocletianus, Egypt, Alexandria

Stav

V.cena

D.cena

1161. Bil.tetradrachma, rok 6 (= 289/290), stojící Eirene
zleva, K-G.119/62, jako SGI.4786, För.1278, Dat.5658,
6.875g, skvrnka, patina
1/1- 600,- --.-

Pol.

Justin II. a Sofie, 565 - 578

Stav

V.cena

D.cena

1162. AE Follis, Constantinopolis - 4.dílna - rok 5 (= 569
/ 570), SB.360, Sabatier.XXII/2, 12.977g, exc.,
nedor., nep.kor., zelená patina
-2/2- 150,- --.-

Pol.

Persie, Parthové, Mithridates IV., 140 po Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1163. AR Drachma, Poprsí zleva / sedící lučištník, opis,
značka mincovny Ecbatana, podobný jako MA.682,
podobný jako SGI.5850, 3.418g, mírně exc., patina
1/1 600,- 1000,-

Pol.

Persie, Sásánovci, Chusro II., 590 - 628

Stav

V.cena

D.cena

1164. AR Drachma, zn.AU (Al-Ahwaz), rok 7, MA.1145, 4.101g,
nep.nedor., nepravidelný okraj střížku, pěkná patina
1/1- 600,- 750,-

Pol.

Indie, Kušáno-Sásánovci, Peróz, 457 - 483

Stav

V.cena

D.cena

1165. AE 13mm, poprsí zprava, opis / Ahuramazda, drží
trojzubec, ohňový oltář, písmo, MA.1288, 2.252g,
skvrnky, patina
-1/1- 500,- 1500,-

Pol.

Umájovci, anonymní ražby, AH.116 - 124 (= 734 - 741)

Stav

V.cena

D.cena

1166. AE 1/2 Fals - arabský typ, podobný jako MI.80,
podobný jako Wil.356, 3.980g, nep.nedor., pěkná pat.
-2/2- 80,- --.-

Pol.

Chorezmšáhové, Mohammed ibn Tekesh, AH.596 - 617

Stav

V.cena

D.cena

1167. Bil.dirhem, AH.615 (= 1218), mincovna Termez, typ
Fathí, podobný jako MI.909, Zeno.246085, 5.244g,
nedor., pěkná patina
2/2 200,- 300,-

Pol.

Chorezmšáhové, Mohammed ibn Tekesh, AH.596 - 617

Stav

V.cena

D.cena

1168. Bil.dirhem, AH.615 (= 1218), mincovna Termez, typ
Sultaní, podobný jako MI.909, Zeno.250712, 4.358g,
nep.nedor., pěkná patina
-1/1- 300,- 360,-

Pol.

Suridé, Šér Šáh Suri, AH.945 - 952

Stav

V.cena

D.cena

1169. AE Dam (tlustý střížek), AH.950 (= 1543), min.Narnol,
MI.2657, 20.488g, skvrnky, patina
2/2 200,- 280,-

Pol.

Suridé, Mohammed Adil, AH.960 - 964

Stav

V.cena

D.cena

1170. AE Dam (tlustý střížek), AH.962 (= 1554), mincovna
mimo střížek, podobný jako MI.2700, 20.568g, pěkná
patina
-1/1- 200,- 280,-

Pol.

Islámský orient

Stav

V.cena

D.cena

1171. AE talisman (patrně 19.století) - různé magické
symboly a arabské pseudopísmo používané okultisty,
cca 50mm, 14.402g, pěkná patina R!
-2/2 400,- --.-

Pol.

Aquilea-patriarchát, Jan Moravský, 1388 - 1394

Stav

V.cena

D.cena

1172. AR Denár b.l., znak s přilbicí, dvě rosety, opis /
sv.Hermachoras čelně, opis, De Wit.3670, FW.I.2536,
0.762g, nedor., nepravidelný tvar střížku, patina R!
-1/1- 600,- 1050,-

Pol.

Hessen-Kassel, Ludwig I., 1413 - 1458

Stav

V.cena

D.cena

1173. Knížecí groš (od 1436), Krug.2228, Sa.2232 (1099),
Friedensburg.2587, Rad.XXII/4A, 2.397g, nep.nedor.,
pěkná patina
-1/1- 800,- 800,-

Pol.

Itálie - Ancona, autonomní ražby, 13. - 14. století

Stav

V.cena

D.cena

1174. Denár b.l., písmena "VCS" v kruhu, opis / velký kříž
a opis, De Wit.III.3707, Biaggi.42, 0.609g, vada
materiálu, patina
2/1- 400,- --.-

Pol.

Německo - Branibory, Albrecht II., 1186 - 1220

Stav

V.cena

D.cena

1175. Denár b.l., minc.Stendal, trůnící panovník / jezdec
s taseným mečem, Bahrfeld.155, avers jako FW.12677,
0.818g, mírně exc., nedor., pěkná tmavá patina
2/1- 900,- --.-

Pol.

Německo, Kostnice - město

Stav

V.cena

D.cena

1176. 1/2 Batzen b.l., svatý Konrád, opis / orel, městský
znak, opis, Sa.1615 (obr.742), Schulten.1720, 1.517g,
nep.nedor., pěkná patina
-1/1- 1400,- --.-

Pol.

Německo - Norimberk, císař Friedrich II., 1212 - 1250

Stav

V.cena

D.cena

1177. Fenik b.l., Erl.27, 0.787g, mírně exc., nep.nedor.,
pěkná patina
1/1- 800,- 1100,-

Pol.

Německo - Řezno, vévoda Ludwig I. a biskup Otto II.

Stav

V.cena

D.cena

1178. Fenik b.l.(cca 1210-1220), Emmerig.183, Bierlein.9,
1.022g, exc., nedor., skvrnka, patina
2/2- 260,- --.-

Pol.

Rakousko, Přemysl Otakar II., 1251 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

1179. Fenik b.l., Vídeň, Koch.165, CNA1.B.168, Luschin.77,
0.839g, nep.nedor., pěkná patina
1 120,- 150,-

Pol.

Rakousko, Salzburg, Bavorsko

Stav

V.cena

D.cena

1180. Fenik se čtyřrázem, exc., nedor., skvrnky, patina 7ks -1/1- 360,- 600,-

Pol.

Rakousko, Salzburg, Bavorsko

Stav

V.cena

D.cena

1181. Fenik se čtyřrázem, exc., nedor., skvrnky, patina 7ks 2-1- 360,- 850,-

Pol.

Rakousko, Salzburg, Bavorsko

Stav

V.cena

D.cena

1182. Fenik se čtyřrázem, exc., nedor., skvrnky, některé
z nich olámané a perforované, patina 8ks
-2-2 240,- 550,-

Pol.

Rakousko, Salzburg, Bavorsko

Stav

V.cena

D.cena

1183. Fenik se čtyřrázem, exc., nedor., několik kusů
perforováno ražbou, skvrnky, patina 9ks
-2-1 300,- 600,-

Pol.

Salzburg-arcib., Eberhard II., 1200 - 1246

Stav

V.cena

D.cena

1184. Fenik b.l., minc.Friesach, stojící biskup, opis /
anděl mezi věžemi, kříž a půlměsíc, CNA1.Ca.12,
1.259g, nedor., pěkná patina
2/1- 800,- 800,-

Pol.

Sasko - Míšeň, Wilhelm II., 1407 - 1425

Stav

V.cena

D.cena

1185. Groš štít. (1407-1411), Freiberg-Bornis?, Krug.369/1,
2.626g, dr.vady materiálu, nep.nedor., pěkná patina
-1/1- 500,- 850,-

Pol.

Sasko - Míšeň, Friedrich II., Friedrich IV. a Zikmund

Stav

V.cena

D.cena

1186. Schockgross (1428 - 1436), Freiberg-Senftleben,
jako Krug.1000/1, 1.673g, nep.exc., nep.nedor., mírně
prohnutý, pěkná patina
-1/2 400,- 460,-

Pol.

Sasko - Míšeň, Friedrich II., Friedrich IV. a Zikmund

Stav

V.cena

D.cena

1187. Groš (1428 - 1431), Freiberg-Senftleben, Krug.984/8,
Rad.4, 2.370g, nedor., pěkná patina
-1/2 400,- 600,-

Pol.

Sasko - Míšeň, Friedrich II. Dobromyslný, 1428 - 1464

Stav

V.cena

D.cena

1188. Schockgross b.l. (1442-44), Zwickau-Silberborner,
Krug.755/4, 1.850g, nep.exc., nedor., skvrny, patina
2/2 400,- --.-

Pol.

Uhry, Bela II., 1131 - 1141

Stav

V.cena

D.cena

1189. AR Denár, Len1.11/3, jako Husz.50, Unger.57, 0.482g,
pěkná patina
1/1 480,- 600,-

Pol.

Uhry, Bela II., 1131 - 1141

Stav

V.cena

D.cena

1190. AR Denár, avers Len1.11/5 - revers Len1.11/3D, jako
Husz.54, jako Unger.61, 0.498g, pěkná patina
1/2 440,- 460,-

Pol.

Uhry, Bela II., 1131 - 1141

Stav

V.cena

D.cena

1191. AR Denár, Len1.11/17, Husz.102, Unger.53, 0.272g,
pěkná patina
1/1 400,- --.-

Pol.

Uhry, Karel Robert, 1307 - 1342

Stav

V.cena

D.cena

1192. Parvus b.l.(cca 1330), Husz.472, Unger.382, RBS.557,
0.310g, krajový střížek, exc., nedor., pěkná pat. R!
-1/1- 300,- 480,-

Pol.

Matyáš Korvín, 1458 - 1490

Stav

V.cena

D.cena

1193. Denár b.l. (1482-1490), zn."n-kladívka", Husz.720,
Unger.720, podobný jako RBS.628, 0.430g, nedor., pat.
-1/2 100,- 400,-

Pol.

Vladislav I., úděl. knížetem na Olomoucku, 1110-1113

Stav

V.cena

D.cena

1194. Denár, Ca.neuv., DMM.tab.VI/51, V-P.229, 0.514g,
opisy nevyraženy, mírně exc., skvrny, patina
-1/2 650,- 650,-

Pol.

Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

1195. Půlbrakteát český, Ca.806, F.XX/10 (1970), 0.222g,
olámaný, pěkná patina
2- 400,- --.-

Pol.

Jan Lucemburský, 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

1196. Pražský groš, Cn.1 (?), bez rubní značky, 3.633g,
díra, nedor., dvojráz, tmavá patina
-2/2- 100,- 380,-

Pol.

Jan Lucemburský, 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

1197. Pražský groš, Cn.11-17, bez rubní značky, 3.514g,
mírně exc., nedor., dvojráz, nep.napr.okraj, pěkná
patina
-1/1- 1000,- 2300,-

Pol.

Jan Lucemburský, 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

1198. Pražský groš, Cn.36, 3.709g, napr., nedor., dvojráz,
skvrny, patina
-1/1- 1800,- --.-

Pol.

Jan Lucemburský, 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

1199. Pražský groš, Cn.36, rubní značka Ně.9, 3.416g,
nedor., nep.dvojráz, pěkná patina
2/2 1200,- 1200,-

Pol.

Jan Lucemburský, 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

1200. Pražský groš, Cn.47(?), 3.465g, exc., nedor., koroze,
vl.škr., patina
-2/2- 440,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Praha