Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 1.-13. a 15. dubna 2023

Pol.

Jan Lucemburský, 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

1201. Pražský groš - blíže neurčený, exc., nedor.,
dvojráz, pěkná patina
2/1- 400,- 1500,-

Pol.

Karel IV., 1346 - 1378

Stav

V.cena

D.cena

1202. Parvus z let 1346-1350, Sm.1, Cn.20 - menší svatozář
sv.Václava nezasahuje do opisu, 0.303g, exc., nedor.,
okrájený, skvrny, patina R!
-2/2- 300,- 320,-

Pol.

Karel IV., 1346 - 1378

Stav

V.cena

D.cena

1203. Parvus z let 1346-1350, Sm.1, Cn.21 - větší svatozář
sv.Václava dělí perlovec a částečně vniká do opisu,
0.290g, exc., nedor., patina R!
2/2 600,- 850,-

Pol.

Václav IV., 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

1204. Pražský groš - blíže neurčený, 2.739g, exc., nedor.,
nepravidelný okraj střížku, pěkná patina
2/2 200,- 1200,-

Pol.

Václav IV., 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

1205. Pražský groš - blíže neurčený, 2.445g, exc., nedor.,
nepravidelný okraj střížku, pěkná patina
2/2 200,- 480,-

Pol.

Václav IV., 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

1206. Pražský groš - blíže neurčený, 3.069g, exc., nedor.,
dvojráz, pěkná patina
2/2 200,- 3200,-

Pol.

Václav IV., 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

1207. Peníz se lvem a čtyřrázem, K.Hora, Rad.2, Cn.44 -
dvě řady měsíčků, ražba z let 1407 - 1419, 0.392g,
nedor., nep.dvojráz, nepravidelný okraj střížku, pat.
2- 150,- 420,-

Pol.

Husitské ražby, 1419 - 1437

Stav

V.cena

D.cena

1208. Cu Flútek, podobný jako Rad.2, podobný jako Cn.45,
0.699g, nedor., patina
2- 240,- 300,-

Pol.

Mezivládí, 1439 - 1452

Stav

V.cena

D.cena

1209. Peníz se lvem a čtyřrázem, Kutná Hora, Cn.54,
nedor., nepravidelný okraj střížku, pěkná patina R!
1- 180,- 340,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

1210. Pražský groš, Kutná Hora - Jan Zlatník, Há.I.a/3,
2.712g, nedor., zvlněný, patina
-2/2- 150,- 180,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

1211. Pražský groš, Kutná Hora - Jan Zlatník, Há.III.b/1
(?), 2.814g, nep.exc., nedor., dvojráz, pěkná patina
-2/2 180,- 600,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

1212. Pražský groš, Kutná Hora - Hanuš z Řásné, Há.XXI.a/2,
2.249g, nep.exc., dr.vady mater., nedor., patina
-1/1- 500,- 1300,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

1213. Pražský groš - blíže neurč., 2.612g, 2.591g, 2.455g,
mírně exc., nedor., nep.dvojráz, patina 3ks
-2-2 500,- 2200,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

1214. Bílý peníz dvoustranný, Cn6.Aa, Peukert.1, Sm.2,
0.398g, exc., nedor., patina
2/2 60,- 60,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

1215. Bílý peníz jednostranný, Cn6.A3, podobný jako Sm.1,
0.421g, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina
1- 60,- 165,-

Pol.

Ludvík I., 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

1216. Bílý peníz, Cn.A09, Sm.1a, 0.385g, nedor., pěkná
patina, téměř
1 60,- 200,-

Pol.

Ludvík I., 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

1217. Malý peníz, podobný jako Cn7.5, podobný jako Sm.59,
ale tečky v koruně nezřetelné, 0.270g, vada materiálu
na hraně, nep.exc., nep.nedor., skvrnka, patina
1 100,- 200,-

Pol.

Ludvík I., 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

1218. Malý peníz, Cn7.15, Sm.58, 0.303g, nep.nedor., pěkná
patina
1- 200,- --.-

Pol.

Brno - městská ražba

Stav

V.cena

D.cena

1219. Městský haléř s orlicí z let 1435 - 1452, Rad.11,
SNS1.XXII/451, 0.120g, olámaný okraj, pěkná patina R!
1- 120,- 170,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

1220. Pražský groš b.l., K.Hora, Chv.T7/k.I, císařská
koruna, vlevo kroužek, podobný jako MKČ.68, 2.860g,
nep.exc., nedor., skvrnky, patina
2/1- 800,- 4400,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

1221. Pražský groš 1541, K.Hora-Hubáček, královská koruna,
J.4, MKČ.70, 2.282g, nedor., dvojráz, pěkná patina
2/1- 2000,- --.-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

1222. Pražský groš 1542, K.Hora-Hubáček, Chv.8/d.K,
královská koruna, J.4, MKČ.70, 2.846g, nedor.,
dvojráz, pěkná patina
-1/1- 800,- 2800,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

1223. Slezský groš 1547, Vratislav-Westermeier, MKČ.154,
ČS.38, 1.536g, nep.nedor., nep.zvlněný, pěkná patina
-1/1- 1600,- 1750,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

1224. Slezský groš 1547, Vratislav-Westermeier, MKČ.155,
ČS.38, 1.848g, nep.nedor., dr.rysky, skvrnky, patina
-1/1- 1800,- 1800,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

1225. Bílý peníz b.l., Kutná Hora, VR1.IV.b/2, Noh.C.1b,
MKČ.80, 0.334g, nep.nedor., pěkná patina
1 150,- 440,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

1226. Bílý peníz 1562, Kutná Hora, VR1.IV.c/3, Noh.C.2,
MKČ.39 (J. a MKČ. řadí tuto ražbu do Prahy), 0.323g,
nep.exc., nedor., pěkná patina
2 70,- 110,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

1227. Bílý peníz 1564, Kutná Hora, VR1.IV.c/5, Noh.C.4,
MKČ.39 (J. a MKČ. řadí tuto ražbu do Prahy), 0.304g,
pěkná patina
1 550,- --.-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

1228. Malý peníz 1534, K.Hora-Běšín a Podivický, J.1n,
MKČ.85, 0.302g, nep.exc., nedor., patina R!
1- 120,- 420,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

1229. Haléř slezský 1548, Vratislav-Westermaier, MKČ.163,
0.314g, nedor., pěkná patina, téměř
-1/1- 1400,- 1400,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

1230. Haléř slezský 1548, Vratislav-Westermaier, MKČ.163,
0.314g, nep.exc., nep.nedor., pěkná patina, téměř
1/1 800,- 800,-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

1231. 2 Krejcar (15)69, Jáchymov-Geitzköfler, J.3b,
MKČ.219, 1.055g, nedor., pěkná patina
-1/2 400,- 700,-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

1232. Bílý groš 1574, Praha-Harder, J.13a, MKČ.186-var.,
1.540g, nep.nedor., nep.dvojráz, pěkná patina
2/2 400,- 700,-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

1233. Bílý groš 1575, Praha-Harder, J.13b, MKČ.187, 1.826g,
nep.zvlněný, nedor., dr.vady materiálu, vl.škr.,
tmavá patina
2/2- 300,- 350,-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

1234. Bílý groš 1576, Praha-Harder, J.13c, MKČ.186, nedor.,
přiložena odlomená část, 1.309g + 0.073g, patina
2/2 200,- 200,-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

1235. Bílý groš 1573, K.Hora-Šatný, J.7a, MKČ.201, 1.908g,
dr.úhoz, nep.nedor., pěkná patina
-2/1- 300,- 500,-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

1236. Bílý groš 1575, K.Hora-Šatný, J.7d, MKČ.204, 1.692g,
nep.nedor., nep.dvojráz, pěkná patina
-1/1- 500,- 700,-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

1237. Bílý groš (15)76, K.Hora-Šatný, J.7b, MKČ.203,
1.673g, nep.nedor., nep.dvojráz, tmavá patina
2/2 300,- 360,-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

1238. Bílý groš (15)73, Jáchymov-Geitzköfler, J.14b,
MKČ.238, 1.763g, nedor., pěkná patina
-1/1 400,- 650,-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

1239. Bílý groš (15)74, Jáchymov-Geitzköfler, J.14d,
MKČ.238a (značka 1), 1.823g, nedor., patina
2/2 300,- 1900,-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

1240. Bílý groš (15)74, Jáchymov-Geitzköfler, J.14d,
MKČ.238b (značka 2), 1.787g, nedor., pěkná patina
-1/1- 400,- 700,-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

1241. Bílý groš (15)76, Jáchymov-Geitzköfler, J.14d,
MKČ.238, 1.948g, nedor., skvrny, patina
2/2 300,- 850,-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

1242. Bílý groš b.l., Č.Budějovice-Gebhart, J.11d, MKČ.262,
1.574g, odlomený okraj, pěkná tmavá patina
2/1- 300,- --.-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

1243. Početní peníz 1565, Jáchymov-Geitzköfler, J.31a,
ČS.81, Pro.7.1.2.13A, 2.119g, nedor., patina
2/2 1200,- 1500,-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

1244. Bílý groš 1579, K.Hora-Šatný, J.13a, MKČ.376, 1.583g,
nedor., patina
-1/1- 600,- 800,-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

1245. Bílý groš 1580, Jáchymov-Kadner, J.12, MKČ.403,
na obou stranách hladký kruh + provazec, 2.059g,
nedor., pěkná patina
-1/1- 600,- 600,-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

1246. Bílý groš 1583, Jáchymov-Kadnerová, J.12, MKČ.403,
1.753g, nep.nedor., pěkná patina, téměř
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

1247. Bílý groš 1583, Jáchymov-Kadnerová, J.12, MKČ.403,
1.989g, nedor., pěkná patina
2/2 650,- --.-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

1248. Bílý groš b.l., Č.Budějovice-Schönfeld, J.15b,
MKČ.442, 1.683g, nedor., pěkná patina
-1/1- 1600,- --.-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

1249. Malý groš 1578, Praha-Gebhart, HN.4b (opis 6b),
nápis ". MALEY ./. GROSS ./. 1578 .", 0.703g, nedor.,
dr.vada materiálu na hraně, skvrnky, patina R!
-1/1- 1000,- 1100,-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

1250. Malý groš 1597, Praha-Erckerová, HN.38a (opis 7a),
nápis " MALEY / GROSS / 1597 ", 1.147g,
nedor., pěkná patina
-1/1- 300,- 675,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Praha