Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 1.-13. a 15. dubna 2023

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

1301. 20 Krejcar 1846 C, Praha, 6.654g, nep.hr., nep.rysky,
pěkná patina
1/0 200,- 460,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

1302. 20 Krejcar 1847 C, Praha, 6.679g, nep.hr., nep.rysky,
pěkná patina
1/0 300,- 440,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

1303. 20 Krejcar 1847 C, Praha, 6.688g, nep.rysky 0/0 300,- 700,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

1304. Roettiers - AE jeton na holdování v Namuru 1717 -
poprsí zprava, opis / korunovaný znak a opis, Sign.R,
30mm, 9.833g, M.1492, H.2594, Nov.V.1a, patina, téměř
0/0 1400,- 1400,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1305. Posměšná medaile na pragmatickou sankci 1742 -
královna s dítětem v náručí, opis / nepřátelé nad
mapou, opis, Nesign., bronz 43mm, ČS.1304, patina
1/1 800,- 1100,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1306. Posměšná medaile na uherskou korunovaci 1742 -
zástupci stavů svlékají královnu, opis / královna si
obléká kalhoty, opis, Nesign., bronz 40mm, patina
1/1 1000,- 2200,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

1307. Menší jeton na vyhl. Rakouského císařství 6.12.1804 -
portrét zprava, opis / 4-řádk. nápis ve věnci a opis,
Ag 20mm, 2.155g, ČS.1480, Nov.O.2b, nep.rysky, patina
0/0 800,- 1500,-

Pol.

Arcivévoda Rainer - místokrál v Lombardii, 1783-1853

Stav

V.cena

D.cena

1308. Nesign. - miniaturní medaile 1815 - poprsí zprava,
opis / věnec, znak a opis, 11mm, 0.571g, M.0, H.0,
nep.hr., pěkná patina, téměř
0/0 400,- 1500,-

Pol.

Arcivévoda Rainer a arcivévodkyně Marie Karolina

Stav

V.cena

D.cena

1309. Schaefer - zinková plaketa na zlatou svatbu 1902/1905
- dva portréty proti sobě, zářící korunka, nápisy,
Sign., patinovaný zinek 65x48 mm
1 500,- 500,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1310. Scharff - Světová výstava ve Vídni 1873 - portrét
zprava, opis / výstavní pavilón Rotunda, 2-řádkový
nápis, Sign., zlacená měď 27mm, 8.902g, pěkná patina
0/0 300,- 850,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1311. Nesign. - Na přítomnosť jeho veličenství v Plzny 1885
- portrét zprava, něm.opis / 6-řádkový "český" nápis,
postř.bronz 30 mm s původ. raženým ouškem, skvrnky
1/1 200,- 440,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1312. Christlbauer - hospodářská a lesnická výstava 1890 -
poprsí zprava, německý opis / opis a 6-řádkový nápis,
Sign., zlac.bronz 36 mm, Haus.2983, dr.hr., patina
1/1 400,- 1000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1313. Christlbauer - česká medaile na návštěvu Prahy 1891 -
poprsí zprava, český opis / český 5-řádkový nápis ve
věnci, Sign., zlac.bronz 54mm, 65.024g, patina, téměř
0/0 400,- 2000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1314. Christlbauer - návštěva v Brně 1892 - poprsí zprava,
německý opis / 7-řádkový něm.nápis ve věnci, Sign.,
zlacený bronz 28 mm, dr.hr., pěkná patina, téměř
0/0 200,- 2000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1315. Tautenhayn a Christlbauer - návštěva v Brně 1892 -
poprsí zprava, něm.opis / 7-řádk. něm.nápis ve věnci,
Sign., zlac.bronz 36 mm, dr.hr., vlas.rysky, patina
1/1 200,- 850,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1316. Marschall - jubilejní průvod vídeňských dětí 1898 -
poprsí zprava, vavřín. ratolest / dívka s květinami
a 4-řádkový nápis, Sign., bronz 29mm, patina
1/1 300,- 300,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1317. Nesign. - medailka na 60 let vlády 1848 / 1908 -
mladé poprsí, vročení / staré poprsí, vročení, mosaz
17mm s původním raženým ouškem, patina, téměř
0/0 100,- 240,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1318. Placht - plaketa na 80.narozeniny 1910 - polopostava
císaře zprava, nápis a vročení, Sign., patinovaný
bronz 55x75 mm, 121.928g, skvrnky
0 400,- 1300,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1319. Marschal - medaile na vyhlášení války 1914 - hlava
zprava, opis / čtyřřádkový nápis, Sign., patinovaný
zinek 60 mm, 73.877g, dr.hr., skvrny, původní etue
0/0 400,- 900,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1320. Neuberger a Hartig - medaile na světovou válku 1914 -
poprsí zprava, nápis / vojáci v boji, nad nimi Niké,
vročení, Sign., patinov.bronz 50 mm, nep.poškoz.etue
0/0 1000,- 1500,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

1321. Neuberger a Hartig - medaile na světovou válku 1914 -
poprsí zprava, nápis / vojáci v boji, nad nimi Niké,
vročení, Sign., patinovaný bronz 50 mm, dr.hr., pat.
1/1 300,- 950,-

Pol.

Arcivévoda Rudolf a Stephanie Belgická

Stav

V.cena

D.cena

1322. Nesign. - německá medailka na památku sňatku 1881 -
dvojportrét zleva, opis / 10-řádkový nápis ve věnci,
mosaz 30 mm s původním raženým ouškem, vl.škr., pat.
1/1 100,- 300,-

Pol.

Arcivévoda František Ferdinand a Žofie z Hohenbergu

Stav

V.cena

D.cena

1323. Kerdič - AE úmrtní medaile 28.6.1914 - dvojportrét
zprava/ dva kříže palmová ratolest a 8-řádkový nápis,
Sign., patinovaný bronz 70mm, 133.472g, vlas.škr.
0/1 800,- 2600,-

Pol.

Arcivévoda Eugen - velmistr řádu, 1863 - 1954

Stav

V.cena

D.cena

1324. Hellene Scholz - pamětní medaile 1915 - poprsí zleva,
opis / voják v plné polní výstroji v horské krajině,
letopočet, Sign., patinovaný bronz 60 mm
0/0 1400,- 1700,-

Pol.

Karel I., 1916 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1325. Hartig - Podpůrný spolek námořnictva 1914/1915 -
poprsí budoucího císaře zleva, 2-řádkový nápis /
křižník plující doleva, opis, Sign., pat.bronz 60 mm
0/0 800,- 2800,-

Pol.

Auersperg, František Josef a Vilemína Kinská

Stav

V.cena

D.cena

1326. Jauner - AR medailka na stříbrnou svatbu 10.1.1903 -
dvojportrét zprava, opis/ znaky pod korunou na plášti
a opis, Sign., Punc., 29mm, 10.356g, stopy zasazení
-1/1- 500,- 1100,-

Pol.

Hannau, Vilém a Eliška

Stav

V.cena

D.cena

1327. Nesign. - medaile železáren v Komárově 15.5.1890 -
dvojportrét zleva, německý a český opis / datum
v korunované kartuši, opis, patin. lité železo 65 mm
1/1 800,- --.-

Pol.

Liechtenstein, Josef Václav, 1748 - 1772

Stav

V.cena

D.cena

1328. Videman - AR jeton na odhalení pomníku ve Vídni 1773
- poprsí zprava se Zlatým rounem, opis / pomník, děla
a prapory, nápis, Sign., 25mm, 4.148g, ouško, škr.
2/1- 440,- --.-

Pol.

Schlumberger Martin

Stav

V.cena

D.cena

1329. Litá bronzová medaile na povýšení erbu 1592 - poprsí
zprava, opis / znak s přilbicí, opis, Sign.R, 38mm,
16.942g, provazcový rámeček a stopa po oušku, pat. R!
-1/1- 1900,- --.-

Pol.

Schlick Jindřich, 1612 - 1650

Stav

V.cena

D.cena

1330. 3 Krejcar 1632 - s titulem Ferdinanda II., Planá
- Candler, BPM.467, Don.3804, 1.485g, nep.nedor.,
skvrny, patina
-1/1- 1000,- 5600,-

Pol.

Stifft, Andreas Josef, baron - lékař Františka II.

Stav

V.cena

D.cena

1331. Boehm - medaile na 50.výročí lékařského titulu 1834 -
poprsí zprava, opis/ 9-řádkový nápis ve věnci, Sign.,
bronz 52mm, 77.181g, H.7665, nep.hr., nep.rysky, pat.
1/0 1000,- 1000,-

Pol.

Trautson, Pavel Sixtus, 1550 - 1621

Stav

V.cena

D.cena

1332. 3 Krejcar (1)618, Vídeň, FW.914, podobný jako PR.204,
ale menší poprsí a perlovec v aversu i reversu,
1.739g, nep.nedor., patina
1/1 1200,- --.-

Pol.

Krnov, Georg Friedrich, 1543 - 1603

Stav

V.cena

D.cena

1333. Krejcar 1563 bz - s titulem Ferdinanda I., Sa.22
(obr.4), 0.695g, vylom.okraj, nedor., patina
-1/2 100,- 100,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Jiří Rudolf, 1621 - 1653

Stav

V.cena

D.cena

1334. 24 Krejcar kiprový 16..(?) bz, jako Sa.237 (obr.95),
3.590g, mírně exc., nedor., pěkná patina
2/2 400,- 1900,-

Pol.

Münsterberg-Olešnice, Karel II., 1587 - 1617

Stav

V.cena

D.cena

1335. 3 Krejcar (1)615 HT, Sa.127 (obr.28), 1.528g,
krajový střížek, nedor., skvrnky, patina
-1/2 150,- 170,-

Pol.

Brixen - biskupství, Bernhard Galura, 1764 - 1856

Stav

V.cena

D.cena

1336. Drentwett - cínová pamětní medaile b.l. - poprsí
mírně zprava, opis / 3-řádkový nápis, věnec a opis,
Sign., 37mm, 20.326g, dr.hr., dr.rysky, patina R!
1/0 200,- 200,-

Pol.

Lüttich - kapitula

Stav

V.cena

D.cena

1337. Poutnická (účelová) známka 1653 - lebka, zkřížené
stehenní kosti, opis / zkřížené kosti, plameny, opis,
měď 21mm, 4.136g, jako FW.II.11467, pěkná patina R!
-1/1- 300,- 500,-

Pol.

Lüttich - kapitula

Stav

V.cena

D.cena

1338. Poutnická (účelová) známka 1686 - lebka, zkřížené
stehenní kosti, opis / zkřížené kosti, plameny, opis,
měď 21mm, 4.391g, jako FW.II.11467, patina, téměř R!
0/0 500,- 750,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Liechtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

1339. 3 Krejcar 1669, S-V.322 (E3/B5), 1.708g, dr.vada
materiálu v letopočtu, nep.dvojráz, pěkná patina
1/1 500,- 1200,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Liechtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

1340. 3 Krejcar 1670, S-V.326 (pododný jako G1/C1 - dvojitá
závorka u značky mincmistra), 1.639g, pěkná patina
0/0 600,- 1600,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Liechtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

1341. 3 Krejcar 1670, S-V.326 (G5/D), 1.873g, nep.exc.,
nep.vada razidla, pěkná patina, téměř
0/0 600,- 4000,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel III. Lotrinský, 1695 - 1710

Stav

V.cena

D.cena

1342. Krejcar 1702, S-V.514 (podobný A1/A1, ale opis aversu
končí "...OLOMVCENSIS."), 0.753g, dr.vada materiálu,
patina
-1/1- 300,- 320,-

Pol.

Olomouc-arcibiskup., Leopold Prečan, 1923 - 1947

Stav

V.cena

D.cena

1343. Pelikán - AE intronizační medaile 30.XII.1923 -
poprsí zprava, opis / kříž, dva znaky, klobouk, opis,
Sign., patinov. bronz 50mm, 63.565g, Taul.384
0 500,- 2200,-

Pol.

Olomouc-arcibiskup., Leopold Prečan, 1923 - 1947

Stav

V.cena

D.cena

1344. Pelikán - AE medaile - 800 let chrámu sv.Václava 1931
- biskup Jindřich Zdík nese model chrámu, písmo /
znaky a písmo, Sign., patin. bronz 50mm, 54.030g
0/0 500,- 2400,-

Pol.

Olomouc-arcibiskup., Josef K. Matocha, 1948 - 1962

Stav

V.cena

D.cena

1345. Pelikán - 330.výročí smrti Jana Sarkandra 1620/1950 -
blahoslavený J.S. modlící se v žaláři, nápis / pohled
na Holešov a Hostýn, opis, pat.bronz 50 mm, Taul.408
0/0 500,- 1500,-

Pol.

Padova

Stav

V.cena

D.cena

1346. 700.výročí úmrtí sv.Antonína 1231/1931 - umírající
mezi učedníky, andělé, chrám, opis / světec mezi
anděli, opis, Nepunc., Ag 40mm, 26.689g, patina, etue
0/0 800,- 800,-

Pol.

Praha - Vršovice

Stav

V.cena

D.cena

1347. Svěcení zákl.kamene kostela sv.Václava 20.5.1929 -
Stojící sv.Václav, opisy / chrám, opisy, Nesign.,
hliník 30mm s původním ouškem, Přib.722a, nep.hr.
0/0 100,- 155,-

Pol.

Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814-1830

Stav

V.cena

D.cena

1348. 100 let svatořečení Sv.Jana Nepomuckého 1829 - světec
vznášející se nad náhrobkem / němec. 6-řádkový nápis,
Nesign., litá mosaz 42 mm s původ.ouškem, Don.4657
-1/1- 120,- 160,-

Pol.

Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814-1830

Stav

V.cena

D.cena

1349. 100 let svatořečení Sv.Jana Nepomuckého 1829 - světec
vznášející se nad náhrobkem / český 6-řádkový nápis,
postříbřená litá mosaz 42 mm s pův.ouškem, Don.4658
-1/1- 120,- 220,-

Pol.

Salzburg-arcib., Leonard von Keutschach, 1495 - 1519

Stav

V.cena

D.cena

1350. Batzen 1511 L, Zot.64, Pr.104, Sa.862, 3.130g,
dr.vady razidla, nep.nedor., pěkná patina
-1/1- 800,- 800,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Praha