Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 1.-13. a 15. dubna 2023

Pol.

Salzburg-arcib., Jan Jakub Khuen-Belasi, 1560 - 1586

Stav

V.cena

D.cena

1351. 2 Fenik (15)65?, Zot.725, Pr.631, 0.500g, nep.nedor.,
pěkná patina
1 100,- 100,-

Pol.

Salzburg-arcib., Wolf Dietrich Raitenau, 1587 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

1352. 2 Fenik (15)88, (15)95, (15)96, Zot.1016,1023,1024,
Pr.859b,964,865, 0.545g, 0.390g, 0.523g, mírně exc.,
nedor., patina 3ks
2-1- 180,- 320,-

Pol.

Salzburg-arcib., Jan Arnošt Thun, 1687 - 1709

Stav

V.cena

D.cena

1353. Tolar 1696, Zot.2168, Pr.1802, KM.254, 28.465g, stopa
po oušku, dr.hr., dr.rysky
2/2 2400,- 2600,-

Pol.

Salzburg - arcibiskupství

Stav

V.cena

D.cena

1354. 1300 let založení arcibiskupství 1882 - světec nad
městem, 3-řádkový nápis a opis / 6-řádkový nápis,
věnec a znaky, cín 41 mm s raženým ouškem, pův.etue
1/1 400,- 400,-

Pol.

Strassbourg-biskup., Johann v.Manderscheid, 1569-1592

Stav

V.cena

D.cena

1355. 1/2 Batzen (15)77 - s titulem Rudolfa II., Sa.1945
(obr.957), 1.325g, 0.965g, 2x prohnutý, nedor.,
pěkná patina 2ks
2-1- 240,- 260,-

Pol.

Svatá Hora u Příbrami

Stav

V.cena

D.cena

1356. Svatohorská Madona, dva andělé, opis / chrámy na
Svaté Hoře, opis, b.l., Nesign., hliník 20 mm
s původním raženým ouškem, nep.rysky, téměř
0/0 100,- 110,-

Pol.

Würzburg-biskupství, Adam Friedrich, 1755 - 1779

Stav

V.cena

D.cena

1357. 20 Krejcar 1764 L/MP - se znakem, KM.371, 6.512g,
dr.vada materiálu na hraně, nep.rysky, pěkná patina
2/1- 260,- 440,-

Pol.

Würzburg-biskupství, Franz Ludwig, 1779 - 1795

Stav

V.cena

D.cena

1358. Tolar konvenční 1786 MP, KM.426, Dav.2907, 28.059g,
stopa po oušku, dr.vady materiálu, mírně just.,
hlazeno v ploše, nep.rysky, pěkná patina R!
-1/1- 2000,- 3200,-

Pol.

Církevní medaile - biřmovací

Stav

V.cena

D.cena

1359. Nesign. - scéna biřmování / zářící Duch Svatý, kružba
a německý opis, Ag 38mm, 13.250g, dr.hr., vlas.rysky
1/0 1000,- --.-

Pol.

Církevní medaile - biřmovací

Stav

V.cena

D.cena

1360. Zimpel - dóm v Linci, německý nápis na stuze / scéna
biřmování, německý opis, Sign., Nepunc., Ag 39mm,
24.355g, dr.hr., dr.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 700,- 750,-

Pol.

Církevní medaile - křestní

Stav

V.cena

D.cena

1361. Zimpel - Sv.Jan křtí Krista, Duch Svatý, krajina,
německý opis / anděl nad kolébkou, opis, Sign.,
Punc., Ag 42mm, 23.521g, skvrnka, patina
0/0 1500,- 1500,-

Pol.

Církevní medaile - české svátostky zemských patronů

Stav

V.cena

D.cena

1362. Sv.Václav, 4 medailonky světců a nápis / znaky pěti
zemí ČSR, nápis a vročení (milenium 1929), Sign.
Karnet-Kyselý, mosaz 31 mm s původním ouškem, patina
0/0 120,- 420,-

Pol.

Církevní medaile - ražené svátostky kruhové

Stav

V.cena

D.cena

1363. Korunovaná Panna Marie s Ježíškem, maďarský opis /
sv.Anežka s křížem a knihou, maďarský opis, Nesign.,
Ag 32 mm s původním ouškem, 10.229g, dr.hr., dr.rysky
1/1 360,- --.-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1364. 20 Koruna 1934, 11.901g (1/1), Koruna 1922 (2/2),
Koruna 1938 (1/1), patina 3ks
2-1 160,- 195,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1365. 20 Koruna 1937 - T.G.Masaryk, KM.18 (Ag700), 12.052g,
nep.hr., nep.rysky
0/0 180,- 320,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1366. 20 Koruna 1937 - T.G.Masaryk, KM.18 (Ag700), 12.007g,
nep.hr., nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 180,- 230,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1367. 20 Koruna 1937 - T.G.Masaryk, 10 Koruna 1932,
KM.18,15 (Ag700), 11.903g, 9.976g, dr.hr.,
nep.rysky 2ks
1-0 240,- 300,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1368. 10 Koruna 1928 - T.G.Masaryk, 1931, KM.12,15 (Ag700),
9.944g, 10.010g, nep.hr., nep.rysky, patina 2ks
1-0 200,- 310,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1369. 10 Koruna 1932, KM.15 (Ag700), 10.021g, nep.hr.,
nep.rysky, nep.skvrnky, patina
0/1 120,- 150,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1370. 5 Koruna 1925, KM.10 (CuNi), 10.025g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina
-1/1- 30,- 180,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1371. 5 Koruna 1925, 1926, KM.10, (CuNi), 9.931g, 9.983g,
nep.hr., nep.rysky, skvrnky, patina 2ks
-1-1 150,- 380,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1372. 5 Koruna 1926, KM.10 (CuNi), 9.883g, dr.hr., dr.škr.,
rysky, skvrny, patina
2/2 80,- 175,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1373. 5 Koruna 1926, KM.10 (CuNi), 10.022g, dr.hr.,
dr.rysky, patina
-1/1- 100,- 240,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1374. 5 Koruna 1927, KM.10 (CuNi), 9.864g, dr.hr.,
dr.rysky, pěkná patina RR!
2/2 1000,- 5000,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1375. 5 Koruna 1927, KM.10 (CuNi), 9.940g, dr.hr.,
dr.rysky, skvrny, patina RR!
2/2 1000,- 3000,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1376. 5 Koruna 1928, KM.11 (Ag500), 7.051g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina
1/1 100,- 140,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1377. 5 Koruna 1928, KM.11 (Ag500), 7.000g, dr.hr., drobná
vada materiálu, vlas.rysky, pěkná patina
1/1 200,- --.-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1378. 5 Koruna 1928, KM.11 (Ag500), 7.048g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 150,- 160,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1379. 5 Koruna 1928, KM.11 (Ag500), 6.990g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 150,- 240,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1380. 5 Koruna 1928 - dvě různé varianty vlnovek na hraně,
KM.11 (Ag500), 6.986g, 6.997g, nep.hr., nep.rysky 2ks
-1-1 120,- 260,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1381. 5 Koruna 1929, KM.11 (Ag500), 7.001g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 150,- 420,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1382. 5 Koruna 1929, KM.11 (Ag500), 6.965g, dr.hr.,
dr.rysky, pěkná patina
1/1 200,- --.-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1383. 5 Koruna 1929, 1930, 1931, 1932, KM.11 (Ag500),
6.981g, 6.920g, 6.925g, 6.965g, nep.hr., dr.rysky 4ks
2-1- 320,- 750,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1384. 5 Koruna 1930, KM.11 (Ag500), 7.056g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 200,- 460,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1385. 5 Koruna 1931, KM.11 (Ag500), 7.032g, nep.hr.,
dr.rysky, pěkná patina, téměř
0/0 600,- 1900,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1386. 5 Koruna 1932, KM.11 (Ag500), 7.032g, dr.hr.,
dr.rysky, skvrny, patina R!
-1/1- 600,- --.-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1387. 5 Koruna 1932, KM.11 (Ag500), 6.931g, dr.hr.,
vlas.rysky, patina R!
-2/2 200,- 200,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1388. 5 Koruna 1932, KM.11 (Ag500), 6.997g, nep.hr.,
nep.rysky, téměř R!
0/0 1000,- 1600,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1389. 50 Haléř 1925, KM.2 (CuNi), 4.990g, nep.hr.,
nep.rysky, pěkná patina R!
2/1- 150,- 380,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1390. 50 Haléř 1926, KM.2 (CuNi), 4.910g, hr., nep.rysky,
pěkná patina R!
-1/2 300,- 1500,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1391. 20 Haléř 1922, KM.1 (CuNi), 3.282g, krásná patina 0/0 200,- 400,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1392. 10 Haléř 1929, KM.3 (CuZn), 2.004g, nep.hr.,
nep.rysky, krásná patina, téměř R!
0/0 600,- 1100,-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1393. 5 Haléř 1923, KM.6 (CuZn), 1.662g, skvrnky 0/0 200,- --.-

Pol.

Československo 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1394. 5 Haléř 1932, KM.6 (CuZn), 1.610g, nep.hr.,
nep.rysky, patina R!
1/1 600,- --.-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1395. 20 Haléř 1940, KM.2 (Zn), 2.641g, nep.hr., nep.rysky 1/1 80,- --.-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1396. 10 Haléř 1940, KM.1 (Zn), 1.862g, nep.skvrnky -0/0 200,- 330,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1397. 10 Haléř 1941, KM.1 (Zn), 1.937g, dr.skvrnky, téměř 0/0 120,- 200,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1398. 50 Koruna 1944 - Jozef Tiso, KM.10 (Ag700), 16.572g,
dr.hr., dr.rysky
1/1 300,- 340,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1399. 50 Koruna 1944 - Jozef Tiso, KM.10 (Ag700), 16.584g,
nep.hr., nep.rysky, téměř
0/0 300,- 600,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1400. 20 Koruna 1939 - volební, KM.3 (Ag500), 15.111g,
nep.hr., nep.rysky, téměř
0/0 500,- 1700,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Praha