Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 1.-13. a 15. dubna 2023

Pol.

Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky vánoční

Stav

V.cena

D.cena

2651. 3.Vánoce v poli 1916 - bez označ. jednotky, Sign.
K.u.K.Kriegsversorgeamt, zinek 38x25 mm, chybí
zavírací špendlík, stopy po přilepení
1- 100,- 220,-

Pol.

Rakousko-Uhersko, čepicové odznaky vánoční

Stav

V.cena

D.cena

2652. 4.Vánoce v poli 1917 - bez označení jednotky, Sign.
Winter-Adler, zinek 29x42 mm se zavíracím špedlíkem,
chybí jehlice
1- 100,- 240,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2653. Československý válečný kříž 1914-1918, VM.5-I-B,
I.vydání (1918 - 1920), na stuze tři lipové ratolesti
za individuální pochvalu v divizním rozkaze, nep.hr.
1/1/1 600,- 3000,-
2654. Lipová ratolest k označení pochvaly na stuze
Válečného kříže 1914-1918, navíc tři číslená označení
na výložky "0, 0 a 5", celkem 4ks
1 60,- 700,-
2655. Kovové štítky k označení pluků "2" a "7" 2ks 1,1 100,- 420,-
2656. V těžkých dobách - pamět.kříž čsl.dobrovolce, VM.8b3,
světlý lesklý, výraznější okraj, tupý hrot st.znaku,
skvrnky, pův.stuha, stužka k miniatuře, poškoz. etue
1/1/1 300,- 650,-
2657. V těžkých dobách - pamět.kříž čsl.dobrovolce, VM.8b3,
světlý lesklý bronz, výraznější okraj, tupý hrot
znaku, jehlicová miniatura, původní etue, odznak SB
1/1/1 200,- 1100,-
2658. Řád Bílého lva - řádová stuha, torzo stuhy a malá
stužka bez miniatury 3ks
1,3,1 120,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2659. Československý válečný kříž 1939, VM.11-D, 3.pražské
vydání z roku 1945 - 1946, původní stuha
1/1/1 700,- 1700,-
2660. Medaile čsl. armády v zahraničí, VM.14-C, II.pražské
vydání z let 1945 - 1947, Sign.Z, původní stuha
1/1/1 200,- 1600,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2661. Řád SNP - II.třída, VM.16-II, Sign.K, postříbřený
bronz, původní stuha
1/1/1 800,- 1100,-
2662. Pamětní medaile Řádu SNP, VM.16-III, Sign.K, zkrácená
českoslov. stuha (barvy v pořadí bílá-červená-modrá)
1/1/1 200,- 320,-
2663. Druhý národní odboj - pamětní medaile, VM.20,
původní stuha, původní etue
1/1/1 200,- 220,-
2664. Druhý národní odboj - pamětní medaile, VM.20,
původní stuha
1/1/1 140,- 200,-
2665. Druhý národní odboj - pamětní medaile, VM.20,
původní stuha
1/1/1 150,- 200,-
2666. Řád 25.února - III.třída, VM.28-3, nečíslovaný,
původní stuha, stužka s miniaturou, poškozená původní
etue
1/1/1 300,- --.-
2667. Medaile Za zásluhy o obranu vlasti ČSSR, VM.43-III,
punc. Zukov Ag900, stužka s miniaturou, původní etue
1/1/1 320,- 420,-
2668. Medaile Za službu vlasti ČSR, VM.44-I-A (základní typ
s hvězdou pod státním znakem), původní stuha, dvě
malé stužky, pův.etue, průkazka "rtm.Václavu Bílkovi"
1/1/1 150,- 150,-
2669. Pamětní medaile na 30 let osvobození 1975, VM.59,
malá stužka, původní etue, průkazka "Košák Josef"
1/1/1 80,- 80,-
2670. Pamětní medaile pro dobrovolníky 1918-1919, VM.63-a,
I.vydání (1938), Sign.O.P., červený bronz, původní
stuha, malá stužka
1/1/1 240,- 625,-
2671. Za vernosť a brannosť, VM.66-a-1, ražba do hloubky,
původní stuha se slovenským znakem a meči, malá
stužka s miniaturou
1/1/1 300,- 300,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2672. Za věrnost a brannost, VM.66-a-1, ražba do hloubky,
původní stuha se slovenským znakem a meči
1/1/1 220,- 380,-
2673. Manifestační sjezd dobrovolců v Brně, VM.67-a,
síla medaile cca 4 mm, drátěné ouško, dr.hr., původní
stuha, malá stužka
1/1/1 260,- 380,-
2674. Svaz čsl.důstojnictva - pamětní medaile 1945, VM.68c,
původní stuha s bronzovou hvězdičkou, malá stužka se
zlatou hvězdičkou, původní etue
1/1/1 400,- 1800,-
2675. IV.pluk Stráže svobody - bronz.pamět.medaile, VM.70,
původní stuha
1/1/1 300,- 340,-
2676. IV.pluk Stráže svobody - stř.pamětní medaile, VM.71,
postříbřený bronz, původní stuha
1/1/1 300,- 340,-
2677. České Budějovice - I.jihočeský spolek vojínů
a úředníků - zlacený a lakovaný odznak 47x53 mm
s upínacími patkami, jako VM.122
1 500,- 1800,-
2678. SOPVP (Svaz osvob. polit. vězňů a pozůstalých) - kříž
1939 - 1945, VM.212b, původní stuha
1/1/1 100,- 320,-

Pol.

Československo - jehlicové miniatury čsl. vyznamenání

Stav

V.cena

D.cena

2679. Československý válečný kříž 1939, jako VM.11 1 80,- 340,-

Pol.

Československo - odznaky vojenských akademií

Stav

V.cena

D.cena

2680. Vojenská akademie ČSSR - typ 1960 - absolventský,
odznak, Bartko.51, Krubl.5/8 (text str.31), puncov.
Ag925, Sign.ZUKOV, šedý smalt
1 200,- 360,-

Pol.

Československo - odznaky Vzorný voják

Stav

V.cena

D.cena

2681. Vzorný voják týlu - typ 1951 - číslo 1320, Bartko.16,
Krubl.tab.25/4 (text str.48), Sign.ZUKOV-Praha XI.
1 1500,- 1900,-

Pol.

Československo - vojenské střelecké odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2682. Střelec z pušky - III.třída - Sign."MSS" - lehký typ,
Bartko.3, Krubl.tab.16/1 (text.str.41)
1 200,- 380,-
2683. Střelec z pušky - III.třída - nesignovaný - lehký
typ, Bartko.3, Krubl.tab.16/1 (text.str.41)
1 200,- 320,-
2684. Střelec z těž. kulometu - II.třída - Sign.MSS - lehký
typ, Bartko.6(b), Krubl.tab.16 (text.str.43), skvrna
1 300,- 550,-

Pol.

Československo - letecké dekorace

Stav

V.cena

D.cena

2685. Slovair - čestný odznak za 2500 nalétaných hodin,
Nesign., zlacený a postř. bronz 65x30 mm se šroubem,
původní etue, průkaz na jméno "Josef Polívka, 1977"
1 150,- --.-

Pol.

Československo - odznaky výsadkového vojska

Stav

V.cena

D.cena

2686. Odznak pro vojáky z povolání k odchodu do výslužby -
typ 1965, Bartko2.CP.56, Krubl.tab.23/12 (str.48),
alpaka 26x50 mm se šroubem, č.37116, miniatura, etue
1,1 500,- 750,-

Pol.

Československo - hasičské dekorace

Stav

V.cena

D.cena

2687. ČSPO (Čs.svaz požární ochrany) - odznak Za příkladnou
práci - číslo 1082, Nesign., smaltovaný zlacený bronz
31x48 mm s upínacím šroubem a maticí
1 80,- 80,-

Pol.

Československo - resortní medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2688. Čestný odznak - Institut Řízení Praha, Nesign.,
postř.bronz 43 mm, miniatura 22 mm, společná etue
1 30,- --.-
2689. Nejlepší pracovník, číslo 3700, Nesign., postříbřený
smaltovaný bronz 31x40 mm se zavíracím špendlíkem
1 50,- 220,-
2690. Nejlepší pracovník Dopravního podniku města Brna,
Sign.Krist-Jahn, jednostranný bronz 60 mm, skvrny
1 50,- --.-
2691. Nejlepší pracovník v GŘ ČSUP (Generálního ředitelství
Československého uranového průmyslu), Nesign.,
zlacený a smaltovaný bronz 41x40 mm, dr.vady smaltu
1 50,- 55,-
2692. Nejlepší pracovník hornictví, Nejlepší pracovník dolu
Jan Šverma, Nejlepší pracovník dolu Julius III.,
eloxovaný hliník se zavíracím špendlíkem, 3ks
1,1,1 60,- 60,-
2693. Nejlepší pracovník chemického průmyslu, Sign.Zukov,
Punc. Ag900, patin. a smaltované stříbro 30x37 mm
se zavíracím špendlíkem, 12.524g, původní etue
1 300,- 420,-
2694. Nejlepší pracovník OSP Opava, Nesign., patinovaný
bronz 50 mm, jehlicová miniatura, původní etue
1/-/1 50,- --.-

Pol.

Československo - resortní medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2695. Nejlepší pracovník Pozemní stavby Plzeň, Nesign.,
hliník 47 mm s přilepeným smaltovaným odznakem,
přilepeno v původní etui
1 30,- --.-
2696. Nejlepší pracovník Stavební závody Praha, Nesign.,
bronz 70x70 mm, odznak, původní etue
1/1/1 40,- --.-
2697. Nejlepší pracovník Stavební závody Praha, Nesign.,
bronz 70x70 mm, číslo 256, původní etue
1 30,- 30,-
2698. Nejlepší pracovník VOKD (Kladno), Nesign., zlacený
bronz 38 mm s původní stuhou, stužka, pův.etue
1/1/1 40,- --.-
2699. Najlepší pracovník Železničného stavebníctva,
Nesign., eloxovaný hliník 61 mm, původní etue
1 20,- 220,-
2700. Vzorný budovatel jaderné energetiky, Nesign.,
původní etue
1/1/1 50,- 130,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Praha