Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 1.-13. a 15. dubna 2023

Pol.

Československo - resortní medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2701. Vzorný pracovník dolu DVIL, Nesign. bronz se stuhou,
Vzorný pracovník VOKD, Nesign. elox.hliník se stuhou
2ks
1 60,- 60,-
2702. Vzorný pracovník dolu Staříč, 1.máj, DVÚZ Centrum,
2x Sign.MK (Kremnica) - patin.bronz, 1x Nesign. -
eloxovaný hliník 3ks
1 80,- 80,-
2703. Vzorný pracovník v hornictví - dva různé, Vzorný
pracovník ULB, 1x Zukov, 2x Nesign., zlacený
a smaltovaný bronz se zavíracím špendlíkem, 3ks
1/1 60,- 60,-
2704. Vzorný pracovník OKD Ostrava, Vzorný pracovník SHD,
2x Nesign. bronz se stuhou, Vzorný pracovník
Sokolovského revíru, Nesign. eloxovaný hliník, 3ks
1 80,- --.-
2705. Vzorný pracovník Okresní správy silnic, Sign.Skromný,
bronz 60 mm
1/1 40,- --.-
2706. Vzorný pracovník podniku Drobné zboží - Středočeský
kraj, Nesign., bronz 60 mm, původní etue s udělením
"Čáka Otakar 1982"
1/1 40,- --.-
2707. Vzorný pracovník resortu paliv a energetiky, Nesign.,
dvě různé varianty
1 60,- 60,-
2708. Vzorný pracovník spořitelny, Nesign., patinovaný
bronz 50 mm, dr.hr., nepůvodní etue
1/1 30,- --.-
2709. Vzorný pracovník SSŽ (Staveb silnic a železnic)
Praha, Nesign., jednostranný postříbřený bronz 60mm,
původní etue
1/1 30,- --.-
2710. Vzorný pracovník Státního statku Nová Bystřice,
Nesign., zlacený bronz 30 mm se závěsem a stuhou
1/-/1 50,- --.-
2711. Vzorný učeň SKD Kladno, Vzorný zlepšovatel OŘKD
Kladno, Nesign., zlacený a smaltovaný bronz se
zavíracím špendlíkem, 2ks
1 100,- 100,-
2712. Vzorný pracovník VHJ SLP, Nesign., smaltovaná
medaile se stuhou, špendlíková miniatura, 2ks
1/-/1 30,- 30,-
2713. Vzorný student - Vysoká škola Sboru nár. bezpečnosti,
Nesign., smaltovaný zlacený bronz 36 mm se závěsem
1/-/1 50,- 2000,-
2714. Zasloužilý pracovník energetiky, Nesign., bílý těžký
jednostranný kov 50 mm, jehlicová miniatura, původní
etue
1/-/1 40,- 40,-
2715. Zasloužilý pracovník OKD Ostrava, Nesign., Zasloužilý
pracovník SHD, Nesign., Zasloužilý pracovník dolu
Centrum, 2x postř.,bronz se stužkou, 1x smalt.odznak
1/1/1 90,- 90,-
2716. Zasloužilý pracovník Okresní správy silnic, Sign.
Skromný, patinovaný bronz 60 mm, původní etue
1/1 50,- --.-
2717. Zasloužilý pracovník podniku Ingstav Brno, Nesign.,
patinovaný bronz 41 mm se závěsem, etue
1/1/1 50,- 50,-
2718. Zasloužilý pracovník oboru Interhotel Čedok, Nesign.,
Zasloužilý pracovník Ministerstva lesního a vodního
hospodářství, Nesign., zlac.bronz se závěsem, 2ks
1/-/1 80,- 80,-
2719. Zasloužilý pracovník podniku Mototechna, Sign.Mrázek,
zlacený bronz 50 mm, původní etue
1/1 40,- 40,-
2720. Zasloužilý pracovník podniku Přerovské strojírny,
Nesign., postříbřený bronz 60 mm, původní etue
1/1 40,- 42,-
2721. Zasloužilý pracovník podniku SČVK Teplice, Nesign.,
pozlacený jednostranný bronz 50 mm, původní etue
1 30,- --.-
2722. Zasloužilý pracovník Služeb sociální péče, Nesign.,
Zasloužilý pracovník Federálního ministerstva
hutnictví, strojírenství a energetiky, Sign.MV, 2ks
1/1/1 90,- 90,-
2723. Zasloužilý pracovník stavebnictví, Zaslúžilý pracov.
VHJ Železničné stavebníctvo, Nesign., bronz a postř.
bronz se závěsem a stuhou, 1x miniatura, celkem 3ks
1/1/1 80,- 190,-

Pol.

Československo - regionální medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2724. Praha 1929 - Klub dámských kadeřníků pomocníků - VII.
národní závody 8.IX. - II.kategorie, Nesign., patin.
bronz 26 mm se závěsem a stuhou, původní etue
1/1/1 500,- 500,-

Pol.

Československo - různé

Stav

V.cena

D.cena

2725. Lidové milice - odznak Vzorný střelec - číslo 7110,
Nesign., zlacený a smaltovaný bronz 45x57 mm se
svislým zavíracím špendlíkem, původní etue
1 200,- 340,-
2726. PSVB (Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti) - čestný
odznak, výroba Kremnica, zlacený a smaltovaný bronz
40 mm se zavíracím špendlíkem, Chur3.182, Kubeš.59b
1 80,- 190,-
2727. ÚRD (Ústřední rada družstev) - Čestný odznak, Nesig.,
smaltov. zlacený bronz 32x35 mm se zavír. špendlíkem
1 50,- --.-
2728. VB - služební odznak Pohotovostního útvaru - 1.typ,
smaltovaný bronz 45 mm, výroba Kremnica, Chur3.142,
Kubeš.69a, etue, průkazka, přiložen odznak "PCO"
1 200,- 1800,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava

Stav

V.cena

D.cena

2729. Národní souručenství - čestný odznak se zlaceným
břevnem, VDN.str.26, Sign.Karnet-Kyselý-Praha R!
1 700,- 700,-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

2730. Leopold II. - záslužný civilní kříž - III.třídy,
BB.98a, bez stuhy
1/1/- 200,- 200,-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

2731. Fedinand I. - stříbrná medaile za zásluhy s korunou,
BB.24, bez stuhy
1/1/- 300,- 500,-

Pol.

Itálie - království

Stav

V.cena

D.cena

2732. AE pam. medaile Sjednocení Itálie 1848/1918, BB.364,
hlava zleva, Sign. v Rv. "CBC", dr.hr., původní stuha
1/1/2 300,- --.-

Pol.

Maďarsko

Stav

V.cena

D.cena

2733. Pamětní medaile na osvobození Horní země 1938
(obsazení jižního Slovenska po Mnichovu), BB.54,
Proch.1232, bez stuhy
1/1/- 150,- 180,-

Pol.

Německo - Braunschweig

Stav

V.cena

D.cena

2734. Zeměbranecký spolek b.l. - postříbřený bronzový plech
44x67 mm s opravenou sponou a původní stužkou
1 500,- --.-

Pol.

Německo - Výmarská republika

Stav

V.cena

D.cena

2735. Pam.kříž pro vdovy a sirotky 1914-1918, Sign.D&Co,
ND.7.01.03-1, Doehle.12-3, magnetický, černěný,
původní stuha
1/1/1 1000,- --.-

Pol.

Německo - III.říše

Stav

V.cena

D.cena

2736. Frauenarbeitsdienst (Ženská prac. služba), H-H.3803a,
Nesign., čísl."48652", postříbřený bronz 44 mm
s poškozeným zavíracím špendlíkem
1 1200,- --.-

Pol.

Organizace Amerických států

Stav

V.cena

D.cena

2737. Medaile za zásluhy (založena 1965), původní stuha 1/1/1 400,- --.-

Pol.

Polsko, republika, 1944 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2738. Záslužný kříž PRL (1952) - II.třída, WB.112-2-b,
původní stuha
1/1/1 160,- 160,-

Pol.

Rakouská republika

Stav

V.cena

D.cena

2739. Rakouská pamětní medaile na válku 1914-1918, VM.52a,
Marko.551, původní stuha s meči
1/1/1 400,- --.-

Pol.

Rumunsko

Stav

V.cena

D.cena

2740. Bronzová medaile Za křížové tažení proti komunismu
1941 (1942), BB.145, bez stuhy
1/1/- 200,- 320,-

Pol.

Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

2741. Pamětní medaile za podmanění Čečny a Dagestánu 1857 -
1859, jako OK.155, ale bronz 29 mm s původním raženým
ouškem, bez stuhy
1/1/- 800,- 850,-
2742. Služební odznak starosty vesnice v působnosti města
Sevsk, 19.II.1864, bronz 47x55 mm s dvěma dírkami
pro zavěšení, And.602A-var., patina
2/2/- 500,- 500,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

2743. AE Pamět.medaile na Rusko-japonskou válku 1904-1905,
BB.627, OK.269, bez stuhy
1/1/- 300,- --.-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

2744. Pamětní závěsný odznak pro podporovatele ruského
letectva v době I.světové války, nečitelná signatura
(BA ?), smalt. punc. Ag 23x33 mm s ouškem, 9.313g, R!
1- 1000,- 1700,-

Pol.

Rusko - republika, 1991 -

Stav

V.cena

D.cena

2745. Medaile na 100 let narození G.Žukova, 1896 - 1996,
zlacený bronz 32 mm se závěsem a stuhou
1 100,- --.-

Pol.

Rusko - řády a vyznamenání bělogvardějských armád

Stav

V.cena

D.cena

2746. Kříž pro vojáky evakuované na ostrov Lemnos - číslo
R99, černě a bíle smaltov. bronz 39x39 mm se šroubem
a maticí, jako Čičikalov.str.54 (patrně novoděl)
1 1000,- --.-
2747. Odznak pro příslušníky Ruské střelecké družiny gen.
Vrangela, smaltov.postříbř.bronz 46x47 mm se šroubem
a maticí, jako Čičikalov.str.58 (patrně novoděl)
1 1000,- --.-

Pol.

Turecko

Stav

V.cena

D.cena

2748. Muhammad VI. - pamětní válečná medaile (hvězda),
AH.1333 = 1915, Wer.1266, Nesign., bronz 55 mm se
sponou, stopy původního postříbření
1 1000,- 2600,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

2749. Španělská pamětní medaile pro námořní pěchotu 1898
(založena 1908), BB.27, původní stuha
1/1/1 600,- --.-
2750. Pamětní medaile za druhé tažení v Nicaragui 1926-1930
(založena 1929), BB.72, původní stuuha
1/1/1 600,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Praha