Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 1.-13. a 15. dubna 2023

Pol.

Německo - císařství, 1870 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

2951. Lauer - vznik trojspolku s Rakouskem a Itálií (1882)
- trojportrét panovníků, opis/ říšská orlice se znaky
na hrudi, postříbřená mosaz 35 mm s původ. ouškem
1/1 100,- 460,-

Pol.

Německo - císařství, 1870 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

2952. Sign.CAJ - Generaloberst Alex. von Kluck 1914/1915 -
poprsí zprava, opis / jezdec na koni zleva, vročení,
patinované lité železo 108 mm R!
1/1 1000,- 1300,-

Pol.

Německo - císařství, 1870 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

2953. F.Eue - General Hermann von Francois 1914/1916 -
poprsí zprava, opis / pěchota v útoku, místa vítěz.
bitev, Sign., patinované lité železo 111 mm R!
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

2954. Goetz - 80.narozeniny presidenta Hindenburga 1927 -
hlava zprava, opis, zn."D" / znaky s přilbicemi,
opis, Ag900, 36mm, 24.791g, nep.rysky, patina
0/0 800,- 1600,-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

2955. Goetz - 80.narozeniny presidenta Hindenburga 1927 -
Sign., značka "D", medaile zatavená v etui NGC
(zachovalost MS63), nep.hr., nep.rysky
0/0 1200,- 2200,-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

2956. Let letadla Bremen do Ameriky 1928 - dvojportrét
letců zleva, opis / letadlo nad mořem, opis, Nesign.,
Punc., Ag900, 36mm, 24.345g, pěkná patina
0/0 800,- 1300,-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

2957. Franz Schubert (1797 - 1828) - poprsí zleva / 3-řádk.
nápis v kartuši, raženo patrně v roce 1928, ražebna
B.H.Mayer-Pforzheim, patinované Ag835, 40mm, 24.006g
0/0 500,- 500,-

Pol.

Německo - BRD

Stav

V.cena

D.cena

2958. Apollo 8 - první oblet Měsíce 24.12.1968 - astronauté
v přilbách zprava, opis / symbolicky znázorněná dráha
letu, opis a nápis, Ag900, 34mm, 15.068g, krásná pat.
0/0 240,- 260,-

Pol.

Německo - BRD

Stav

V.cena

D.cena

2959. Apollo 13 - záchrana expedice po havárii 11-17.4.1970
- astronauti čelně, opis a vročení / emblém a heslo
expedice, Sign.fm, Ag900, 33mm, 15.063g, patina
0/0 340,- 360,-

Pol.

Německo - BRD

Stav

V.cena

D.cena

2960. Apollo 14 - 3.přistání na Měsíci 5.2.1971 - tři
astronauti, Měsíc, opisy / emblém expedice a jména
astronautů, Sign.Mf, Ag900, 33mm, 14.914g, patina
0/0 340,- 360,-

Pol.

Německo - BRD

Stav

V.cena

D.cena

2961. Mistrovství světa ve fotbale 1974 - dva maskoti, opis
/ emblém "WM 74", do čtverce jména měst, Nesign.,
Ag1000, 39mm, 24.970g, vlas.rysky, téměř
0/0 400,- --.-

Pol.

Německo - BRD

Stav

V.cena

D.cena

2962. Jindřich I. Ptáčník (875 - 936) 1992 - poprsí zprava,
opisy / znak německého císařství, opis, Nesign.,
Nepunc., Ag999(?), 40mm, 20.191g, původní kapsle
Proof 360,- --.-

Pol.

Německo - BRD

Stav

V.cena

D.cena

2963. Mistrovství Evropy ve fotbale 1992 - brána opevnění,
amfóra, lístky, opis / mapa Evropy, emblém, opis,
Nesign., Ag999, 26mm, 7.882g, patina, původní kapsle
Proof 100,- 120,-

Pol.

Nizozemí

Stav

V.cena

D.cena

2964. Dr.Karl Landstein - záslužná medaile Nizozemského
červeného kříže pro dárce krve b.l., Sign. van Goor,
patinovaný bronz 50mm, 54.140g, skvrnky, téměř
0/0 150,- 150,-

Pol.

Nizozemí

Stav

V.cena

D.cena

2965. Beatrix a Claus - 10.výročí svatby 10.3.1966 -
koruna, dvojportrét, nápis / chrám, dva znaky, opis,
Nesign., postříbřený bronz 50mm, 59.114g, téměř
0/0 120,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

2966. Schwathe - potopení lodi Leon Gambetta 27.4.1915 -
ponorka, potápějící se loď, opis / 6 - řádkový nápis,
Sign., patinovaný zinek 45mm, 31.036, podložní lístek
0/0 1200,- 2100,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

2967. Ligeti - Rudolf von Stöger-Steiner, ministr války
(1917) - portrét zprava, 2-řádkový nápis, Nesign.,
patinovaný jednostranný bronz 40x65 mm, 71.533g R!
0 1000,- --.-

Pol.

Slovensko

Stav

V.cena

D.cena

2968. Ladislav Gabriš Škultéty- husar, který sloužil čtyřem
císařům od roku 1750 do 1831 a je pohřben v Mojtíně,
Nesign., cín 58mm, 73.377g, hr., rysky (50ks) RR!
-1/1- 340,- 340,-

Pol.

Švédsko

Stav

V.cena

D.cena

2969. Karel XV. Gustav (1859 - 1872) - záslužná medaile,
hlava zprava, opis / 6-řádkový nápis ve věnci, Sign.
Lea Ahlborn, měď 58mm, 82.424g, skvr., pat., téměř
0/0 400,- 420,-

Pol.

Švédsko

Stav

V.cena

D.cena

2970. Gustav V. - konference baltských zemí v Malmö 1914 -
poprsí zleva, opis / personifikace 4 zemí, písmo,
Sign.E.Lindberg, bronz 60mm, 92.773g, nep.hr., téměř
0/0 300,- 320,-

Pol.

Švédsko

Stav

V.cena

D.cena

2971. F.Vilhelm Hansen - ředitel rozvodných závodů 1909-28
- poprsí zleva, opis / hydroelektrárna, 5-řádk.nápis,
Sign.Svante Nilsson, bronz 56mm, 72.909g, skvrnky
0/1 120,- 120,-

Pol.

Švédsko

Stav

V.cena

D.cena

2972. Stockholm - pohled na město v roce 1530, opis /
pohled na město v roce 1930, opis, Nesign., bronz
45mm, 37.288g, hr., pěkná patina, téměř
0/0 200,- 200,-

Pol.

Uhry

Stav

V.cena

D.cena

2973. J.Horský - otevření železnice Szegzárd-Báttaszék 1897
- okřídlené kolo, nápis a opis / 5-řádkový nápis ve
věnci, Sign.Christlbauer, postř.bronz 29mm, 8.227g
0/0 700,- 750,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

2974. Chicago - světová výstava 1893 - poprsí Kryštofa
Kolumba mírně zleva, orel, opis / výstavní palác
a opis, Nesign., bronz 37 mm s pův. ouškem, škr.
-1/1 100,- 110,-

Pol.

Vatikán, Leo XIII., 1878 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

2975. Kissing - medailka na 50 let kněžského svěcení 1893 -
poprsí čelně, opis/ osobní znak papeže, německý opis,
Sign., zlacená mosaz 32mm s raženým ouškem, 13.353g
0/0 150,- 150,-

Pol.

Vatikán, Leo XIII., 1878 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

2976. Nesign. - medailka na 50 let kněžského svěcení 1893 -
poprsí zleva, opis/ osobní znak papeže, polský opis,
zlacená mosaz 32 mm s raženým ouškem, 13.075g, skvr.
0/0 150,- 150,-

Pol.

Vatikán, Leo XIII., 1878 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

2977. Bimetalová medaile na Svatý rok 1900 - poprsí zleva,
opis, věnec / Kristus na trůnu, andělé, opis, věnec,
Sign.SJ, hliník a zlac.bronz 39 mm se závěsem, téměř
0/0 200,- --.-

Pol.

Vatikán, Pius X., 1903 - 1914

Stav

V.cena

D.cena

2978. Nesign. - pamětní medailka b.l. - poprsí zprava, opis
/ milostný obraz Panny Marie dobré rady z Genazzana,
opis, hliník 26mm s původním raženým ouškem
0/0 50,- --.-

Pol.

Vatikán, Pius XI., 1922 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2979. Svatý rok 1925 - žehnající papež čelně, nápis/ basil.
svatých Petra a Pavla, nápis a opis, Nesign., Nepunc.
Ag 26 mm s raženým ouškem, 7.350g, pěkná patina
0/0 100,- 120,-

Pol.

Vatikán, Pius XI., 1922 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2980. Svatý rok (1925) - poprsí papeže zprava, opis / svaté
dveře basiliky sv. Petra a Pavla, latinský nápis,
Nesign., Nepunc., Ag 25 mm s původním ouškem, 7.608g
0/0 100,- 130,-

Pol.

Vatikán, Pius XI., 1922 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

2981. Svatý rok 1933 - poprsí papeže zprava, chrámy, opis /
Kristus na kříži nad globem, opis a nápis, Sign.IK,
Nepunc., Ag 32mm s původním ouškem, 14.277g, téměř
0/0 200,- 240,-

Pol.

Vatikán, Pius XII., 1939 - 1958

Stav

V.cena

D.cena

2982. Mistruzzi - nástupní medailka 12.3.1939 - poprsí
zleva, opis / tiára, nápis a opis, Sign., Nepunc.,
patinované Ag 25mm s původním ouškem, 7.580g, téměř
0/0 120,- 140,-

Pol.

Vatikán, Pius XII., 1939 - 1958

Stav

V.cena

D.cena

2983. Mistruzzi - pamětní medailka b.l. - poprsí zprava,
opis / Panna Marie s Ježíškem v košíku, opis, Sign.,
Punc., patinované Ag 25mm s původním ouškem, 7.644g
0/0 120,- 150,-

Pol.

Vatikán, Pavel VI., 1963 - 1978

Stav

V.cena

D.cena

2984. Pamětní medaile b.l. - Kristus káže na hoře, opis /
osobní znak papeže, opis, Nesign., zlacený bronz
32 mm s původním raženým ouškem, 14.630g
0/0 80,- --.-

Pol.

Vatikán, Pavel VI., 1963 - 1978

Stav

V.cena

D.cena

2985. Veroi - medaile na II.ekumenický koncil 1962/1965 -
poprsí Jana XXIII. a Pavla VI. zleva, opis / Kristus
a rybáři, opis, Sign., patinovaný bronz 44 mm
0/0 100,- 110,-

Pol.

Vatikán, Pavel VI., 1963 - 1978

Stav

V.cena

D.cena

2986. Medaile na IV.zasedání II.ekumenického koncilu 1975 -
poprsí zleva, opis / osobní znak papeže, dva opisy,
Sign., patinovaný bronz 45mm, 31.847g
0/0 80,- 90,-

Pol.

Vatikán, František, 2013 -

Stav

V.cena

D.cena

2987. Kanonizace Jana XXIII. a Jana Pavla II. 2014 -
dvojportrét, opisy / znak, nápis na stuze a opis,
Sign.D.Longo, Ag925, 35mm, 23.534g, etue, certifikát
0/0 600,- 600,-

Pol.

Chlebové známky

Stav

V.cena

D.cena

2988. Červený Hrádek - Ant.Komárek - 1 chléb - mosaz 25 mm,
pěkná patina
1/1 70,- --.-

Pol.

Chlebové známky

Stav

V.cena

D.cena

2989. Červený Hrádek - Ant.Komárek - 1 chléb - mosaz 22 mm,
dvě různé varianty reversu, pěkná patina 2ks
1/1 120,- --.-
2990. Kutná Hora - Spálený mlýn - 4 kg / monogram "JFD"
(J.F.Dospiva), hliník 32x32 mm s původní dírkou,
nep.rysky, nep.skvrnky, téměř
0/0 70,- --.-

Pol.

Drahotní medaile

Stav

V.cena

D.cena

2991. Sign.FH (Hörnlein) 1923 - lichvář na snopu obilí,
nápisy / 7-řádkový nápis, bronz 38 mm, nep.rysky,
nep.skvrnky, patina, téměř
0/0 120,- 130,-

Pol.

Filatelistické medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2992. Cassel 1911 - 30 let filatelistického spolku - žena
s vavřínovou ratolestí / dubová ratolest a 9-řádkový
nápis, Nesign., postříbřený bronz 40mm, 26.343g, tém.
0/0 300,- --.-

Pol.

Filatelistické medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2993. Praha 1962 - Světová výst. PRAGA - postříbř.jednostr.
bronzová plaketa, běžec s ratolestí, most, opis,
Sign.VJ, 55x55 mm, 75.003g, uděl. "HELENA MATĚJKOVÁ"
0 400,- 400,-

Pol.

Filatelistické medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2994. Praha 1962 - Světová výst. PRAGA - AR medaile - běžec
s ratolestí, most, opis / emblém výstavy, Sign.VJ,
Punc., Ag987, 50mm, 74.013g, uděl."EDUARD UHER", etue
0/0 1500,- 1700,-

Pol.

Filatelistické medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2995. Praha 1962 - Světová výst. PRAGA - AE medaile - běžec
s ratolestí, most, opis / emblém výstavy, Sign.VJ,
50mm, 62.149g, udělení "HELENA MATĚJKOVÁ - MOTIV"
0/0 200,- 380,-

Pol.

Filatelistické medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2996. Praha 1962 - Světová výst. PRAGA - postříbř. medaile
- běžec s ratolestí, most, opis / emblém výstavy,
Sign.VJ, 50mm, 61.451g, udělení "ANTONÍN HOZA", etue
0/0 200,- 200,-

Pol.

Jezdecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2997. Německý Brod 1933 - SJ (Selská jízda) - jezdecké
závody - IV.cena, Nesign., postříbř. bronz 45x76 mm,
původní etue signovaná Karnet a Kyselý, část.setřené
1 260,- --.-

Pol.

Jezdecké medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

2998. Pardubice 1937 - závody Východočeského jezdeckého
klubu, Nesign., částečně smaltovaný patinovaný bronz
55x87 mm, původní etue
1 300,- 340,-

Pol.

Medaile vojenských manévrů

Stav

V.cena

D.cena

2999. Sztropkó 1911 - poprsí Fr.Josefa a av. Fr.Ferdinanda
zleva, latinský opis / trojjazyčný 10-řádkový nápis,
M-B.81, zlac.bronz 29 mm s původním raženým ouškem
0/0 1000,- 1900,-

Pol.

Nouzovky vojenských zajateckých táborů

Stav

V.cena

D.cena

3000. Mühling - 500 Haléř 1915 - patinované železo 40 mm,
nep.hr., pěkná patina R!
1/1 600,- 800,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Praha