╚eskß numismatickß spoleŔnost - poboŔka Praha

NabÝdkovř katalog na aukci dne 1.-13. a 15. dubna 2023

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3501. 20 Mio Marek 25.7.1923, Pick.97a, Ros.96a - sÚrie X 1- 30,- 75,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3502. 20 Mio Marek 25.7.1923, Pick.97b, Ros.96b - sÚr.5AF,
skvrnka
1- 20,- 83,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3503. 50 Mio Marek 25.7.1923, Pick.98a, Ros.97a - sÚrie
R,U,V, 3ks
-3-3 30,- 85,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3504. 50 Mio Marek 25.7.1923, Pick.98b, Ros.97b - sÚrie 17N 3- 20,- 21,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3505. 200.000 Marka 9.8.1923, Pick.100, Ros.99b - bez sÚrie
a ŔÝsla
2- 30,- 40,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3506. 1 Mio Marek 9.8.1923, Pick.102c, Ros.101c - sÚrie BM,
skvrnka
1 20,- 80,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3507. 2 Mio Marek 9.8.1923, Pick.103, Ros.102b - sÚrie 37J 2- 15,- 42,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3508. 2 Mio Marek 9.8.1923, Pick.104c, Ros.103d - sÚrie VL,
malß dÝrka
1 15,- 50,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3509. 5 Mio Marek 20.8.1923, Pick.105, Ros.104a - sÚrie F 1+ 30,- 68,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3510. 5 Mio Marek 20.8.1923, Pick.105, Ros.104b - sÚr. B17,
skvrnky
1- 15,- 32,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3511. 10 Mio Marek 22.8.1923, Pick.106a, Ros.105a - s.BW-49 1- 20,- 40,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3512. 100 Mio Marek 22.8.1923, Pick.107a, Ros.106a - sÚr.B 3 15,- 22,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3513. 100 Mio Marek 22.8.1923, Pick.107a, Ros.106a - sÚr.D 3+ 20,- 30,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3514. 100 Mio Marek 22.8.1923, Pick.107b, Ros.106h - s.20J 1- 20,- 40,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3515. 50 Mio Marek 1.9.1923, Pick.109a, Ros.108b - sÚr.M45 2+ 30,- 30,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3516. 50 Mio Marek 1.9.1923, Pick.109a, Ros.108b - sÚr.M53 2 20,- 28,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3517. 50 Mio Marek 1.9.1923, Pick.109b, Ros.108e - s.FG-11 1- 20,- 32,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3518. 50 Mio Marek 1.9.1923, Pick.109b, Ros.108e - s.WB-28 2 15,- 17,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3519. 500 Mio Marek 22.8.1923, Pick.110e, Ros.109f, s.BW-41 2 15,- 40,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3520. 1 Md Marek 15.12.1922, Pick.113a, Ros.110b - sÚr.32A 3+ 20,- 22,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3521. 1 Md Marek 15.12.1922, Pick.113b, Ros.110f - sÚr.11J 1- 20,- 130,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3522. 1 Md Marek 5.9.1923, Pick.114, Ros.111a - sÚrie D,
skvrnky
2 30,- 48,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3523. 10 Md Marek 1.10.1923, Pick.117b, Ros.114c - s.GB-24,
revers popsanř
3 60,- 85,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3524. 20 Md Marek 1.10.1923, Pick.118a, Ros.115b - s.GB-42 3 60,- 110,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3525. 1 Md Marek 20.10.1923, Pick.122, Ros.119a - sÚr.AK 2- 40,- 110,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3526. 50 Md Marek 26.10.1923, Pick.125b, Ros.122b - sÚrie H 3 80,- 240,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3527. 100 Md Marek 26.10.1923, Pick.126, Ros.123 - bez
sÚrie a ŔÝsla
3 60,- 220,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3528. 100 Md Marek 5.11.1923, Pick.133, Ros.130a - sÚr. BK 3- 100,- 145,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3529. 5 Rentenmarka 1926, Pick.169, Ros.164a - sÚrie N,
7-mÝstnř ŔÝslovaŔ R!
3- 80,- 110,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3530. 50 Rentenmarka 1934, Pick.172, Ros.165 - sÚrie A R! 3 800,- 1400,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3531. 1 Rentenmarka 1937, Pick.173, Ros.166b - sÚrie M 2- 10,- 17,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3532. 2 Rentenmarka 1937, Pick.174b, Ros.167b - sÚrie G 0 20,- 65,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3533. 10 Marka 1929, Pick.180a, Ros.173b - podt.E - sÚr.J 1 30,- 130,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3534. 10 Marka 1929, Pick.180a, Ros.173b - podt.K - sÚr.J 2 30,- 42,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3535. 20 Marka 1929, Pick.181, Ros.174a - podt.B - sÚr.A 1 40,- 130,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3536. 20 Marka 1929, Pick.181, Ros.174a - podt.G - sÚr.A 3+ 15,- 38,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3537. 20 Marka 1929, Pick.181, Ros.174a - podt.Z - sÚr.J 2+ 20,- 34,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3538. 50 Marka 1933, Pick.182a, Ros.175b - podt.A - sÚr.F 2 30,- 46,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3539. 50 Marka 1933, Pick.182a, Ros.175b - podt.K - sÚr.E 1- 40,- 95,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3540. 50 Marka 1933 (1945), Pick.182b, Ros.175d - sÚrie M 1- 80,- 220,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3541. 100 Marka 1935, Pick.183a, Ros.176a - podt.G - sÚr.P 1- 50,- 100,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3542. 100 Marka 1935, Pick.183a, Ros.176a - podt.U - sÚr.E 2- 100,- 100,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3543. 20 Marka 1939, Pick.185, Ros.178a - sÚrie A 2+ 100,- 310,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3544. 5 Marka 1942, Pick.186, Ros.179a - podt.P - sÚrie B,
7-mÝstnř ŔÝslovaŔ
1 50,- 170,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3545. 20 Marka 1945, Pick.187, Ros.186 - sÚr.AP, LibereckÚ
vydßnÝ, stopy lepu
0 60,- 65,-

Pol.

Nýmecko

Stav

V.cena

D.cena

3546. Konvolut nýmeckřch bankovek v horÜÝ zachovalosti 7ks - 50,- 330,-

Pol.

Nýmecko - spojeneckÚ okupaŔnÝ poukßzky, 1944

Stav

V.cena

D.cena

3547. 1/2 Marka 1944, 1 Marka 1944, 5 Marka 1944,
Pick.191,192,193, Ros.200,201,202, 3ks
4-3 50,- 65,-

Pol.

Nýmecko - spojeneckÚ okupaŔnÝ poukßzky, 1944

Stav

V.cena

D.cena

3548. 1 Marka 1944, Pick.192d, Ros.201d, (8 ŔÝslic, bez F) 1- 50,- 85,-

Pol.

Nýmecko - spojeneckÚ okupaŔnÝ poukßzky, 1944

Stav

V.cena

D.cena

3549. 10 Marka 1944, 20 Marka 1944, Pick.194,195,
Ros.203,204, 2ks
4,3 40,- 110,-

Pol.

Nýmecko - spojeneckÚ okupaŔnÝ poukßzky, 1944

Stav

V.cena

D.cena

3550. 50 Marka 1944, Pick.196d, Ros.205d (8 ŔÝsl., bez F) 3- 50,- 90,-


P°edchozÝ strana

Na zaŔßtek strßnky

NßsledujÝcÝ strana

Copyright 2023 ╚eskß numismatickß spoleŔnost - poboŔka Praha