Česká numismatická společnost - pobočka Praha

Nabídkový katalog na aukci dne 12.-14. a 16. září 2023

StranaPoložkyObdobí
11Makedonie, Alexandr III. Veliký, 336 - 323 př.Kr.
2Řím, Nero, 54 - 68
3Byzanc, Justinus II., 565 - 578
4Byzanc, Isaac II. Angelus, 1185 - 1195
5Císařství Nicaea, Johanes III. Ducas, 1222 - 1254
6Rakousko, Albrecht II. Habsburský, 1330 - 1358
7Arragonské království, Martí I., 1396 - 1410
8Rudolf II., 1576 - 1612
9Josef I., 1705 - 1711
10Karel VI., 1711 - 1740
12Marie Terezie, 1740 - 1780
14František I. Lotrinský, 1745 - 1765
15František II., 1792 - 1835
17Marie Terezie - manželka Františka II.
18Ferdinand V. a Marie Anna
19Ferdinand V., 1835 - 1848
21František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
2101František Josef I., 1848 - 1916
175Československo, období 1918 - 1939
188Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
3201Valdštejn, Albrecht, 1629 - 1633
202Německo - Baden, Friedrich I., 1856 - 1907
204Německo - Braunschweig-Lün., Georg III., 1760 - 1820
205Německo - město Hamburk
207Německo - Hesensko, Ludwig III., 1848 - 1877
208Německo - Prusko, Friedrich Wilhelm, 1713 - 1740
209Německo - Prusko, Friedrich Wilhelm II., 1786 - 1797
210Gibraltar, Elizabeth II., 1952 - 2022
211Andorra
212Belgie, Leopold I., 1831 - 1865
214Belgie, Albert I., 1909 - 1934
215Dánsko, Christian IX., 1863 - 1906
216Francie, Ludvík XIII., 1610 - 1643
217Francie, Ludvík XIV., 1643 - 1715
218Francie, Ludvík XVI., 1774 - 1793
220Francie, Napoleon I. jako první konsul, 1799 - 1804
221Francie, Napoleon I. jako císař, 1804 - 1814, 1815
224Francie, Ludvík XVIII., 1814 - 1824
227Francie, Ludvík Filip, 1830 - 1848
231Francie - II. republika, 1848 - 1852
233Francie, Napoleon III. - jako president II.republiky
234Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
249Francie - III. republika, 1871 - 1940
264Guernsey, Elizabeth II., 1952 - 2022
265Itálie, Napoleon I., 1804 - 1814
266Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878
268Itálie, Umberto I., 1878 - 1900
270Itálie, republika, 1946 -
273Itálie-Benátky, Alvise Mocenigo, 1570 - 1577
274Itálie-Benátky, Domenico Contarini, 1659 - 1674
275Itálie - Janovská republika
276Itálie-Sardinie, Carlo Felice, 1821 - 1831
277Itálie-Sardinie, Carlo Alberto, 1831 - 1849
279Itálie-Sardinie, Viktor Emanuel II., 1849 - 1878
280Jersey, Elizabeth II., 1952 - 2022
281Man, Elizabeth II., 1952 -
282Man, Elizabeth II., 1952 - 2022
283Man, Elizabeth II., 1952 -
285Moldávie, republika, 1991 -
286Monako, Albert I., 1889 - 1922
287Nizozemí, Batávská republika, 1795 - 1806
288Nizozemí, Willem I., 1815 - 1840
289Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
292Nizozemí - sjednocené provincie
293Norsko, Olav V., 1957 - 1991
294Portugalsko, republika, 1910 -
295Rakousko, republika, 1918 -
298Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
299Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894
300Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
StranaPoložkyObdobí
4301Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
304Rusko - SSSR, 1923 - 1991
315Rusko, republika, 1991 -
317Řecko, Otto, 1832 - 1862
318San Marino, republika
326Švýcarsko, republika
338Španělsko, Carlos III., 1759 - 1788
339Španělsko, Isabela II., 1833 - 1868
340Španělsko, Alfonso XII., 1874 - 1885
344Španělsko, Alfonso XIII., 1886 - 1931
346Španělsko, Juan Carlos I., 1975 - 2014
360Vatikán, Benedikt XIV., 1740 - 1758
361Vatikán, Řehoř XVI., 1831 - 1846
362Vatikán, Pius IX., 1846 - 1878
364Vatikán, Pius XI., 1922 - 1939
365Velká Británie, George III., 1760 - 1820
366Velká Británie, Vilém IV., 1830 - 1837
367Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
370Velká Británie, Edward VII., 1901 - 1910
374Velká Británie, George V., 1910 - 1936
377Velká Británie, Elizabeth II., 1952 - 2022
387Velká Británie, Charles III., 2022 -
388Arménie, republika, 1991 -
389Austrálie, Victoria, 1837 - 1901
392Brazilie, republika, 1889 -
393British Virgin Islands, Elizabeth II., 1952 - 2022
394Chile, republika, 1817 -
395Čína, republika
397Egypt, republika, 1953 -
398Irán, Mohammad Reza Pahlavi, 1941 - 1979
399Israel, republika, 1948 -
400Japonsko, císař Akihito, epocha Heisei, 1989 -
StranaPoložkyObdobí
5401Jihoafrická republika, 1960 -
402Jemen, republika, 1962 -
403Kamerun, republika, 1960 -
404Kanada, Elizabeth II., 1952 - 2022
407Kolumbie, republika, 1819 -
408Kuba, republika, 1898 -
409Maroko, Al Hasan II., 1962 - 1999
410Mexiko, republika, 1867 -
412Peru, republika, 1822 -
415Salvador, republika, 1836 -
416Spojené Arabské Emiráty
417Tunis - francouzský protektorát, Ali Bey, 1882 - 1902
418Tunis, republika, 1957 -
419Turecko, Abdul Hamid II., 1876 - 1909
420USA
454Venezuela, republika, 1821 -
456Československo, období 1918 - 1939
457Československo, období 1945 - 1992
458Česká republika, 1993 -
467Česká republika - Česká mincovna - Svatovítské dukáty
468Česká republika - Zlaté dukáty České republiky
469Zlaté medaile vydané ústředím ČNS
470Zlaté medaile vydané pobočkou ČNS v Hradci Králové
471Bolivie
472Itálie
474Španělsko
477Vatikán, Jan XXIII., 1958 - 1963
478Venezuela
480Různé
481Bójové na Slovensku, 1.stol. př.Kr. - 1.stol. po Kr.
489Východní Keltové, 3.-1.století př.Kr.
490Keltové v Noricu, 2.-1. století př.Kr.
491Thrakia, Thasos, po roce 148 př.Kr.
492Euboia, Histiaia, 3.století př.Kr.
493Attika, Atény, 449 - 413 př.Kr.
494Galba, červenec 68 - leden 69
495Domitia - manželka Domitiana od roku 82
496Antoninus Pius - posmrtná ražba za Traiana Decia
497Marcus Aurelius, 161 - 180
498Septimius Severus, 193 - 211
499Elagabalus, 218 - 222
500Alexander Severus, 222 - 235
StranaPoložkyObdobí
6501Maximinus I., 235 - 238
503Gordianus III., 238 - 244
505Otacilia Severa - manželka Philippa I.
506Philippus II., 247 - 249
507Aemilianus, 253 (pouze 3 měsíce)
508Salonina, manželka Galliena
509Valerianus II. - jako césar, 253 - 255
510Severina - manželka Aureliana
511Maximianus Herculius, I.období vlády, 286 - 305
512Maximianus Herculius, II.období vlády, 306 - 310
513Galeria Valeria, manželka Maximiana Galeria
514Theodosius I., 379 - 395
515Nero, Egypt, Alexandria
516Vespasianus, Egypt, Alexandria
517Hadrianus, Egypt, Alexandria
518Gordianus III., Egypt, Alexandria
519Valerianus I., Egypt, Alexandria
520Persie, Parthové, Orodes I., 89 - 78 př.Kr.
521Anglie, Jindřich VI., 1422 - 1461
522Anglie, Jindřich VIII., 1509 - 1547
523Francie - Languedoc, dieceze Cahors, kolem roku 1300
524Francie - Viscounty of Limognes, cca 1020 - 1100
525Francie - Viscounty Limognes, cca 1020 - 1100
526Francie - Strasbourg - město, 14.-15. století
527Křižáci na Kypru, Hugh IV. Jeruzalémský, 1324 - 1359
528Lucembursko, Václav I. - bratr Karla IV., 1353 - 1383
530Německá říše, Otto III., 983 - 1002 (císař od r.996)
531Německo - Řezno, vévoda Jindřich II., 955 - 976
533Sasko - Míšeň, Jindřich III. Osvícený, 1221 - 1288
534Sasko, Friedrich III., Johann a Georg, 1508 - 1525
535Sasko - Ern.linie, Johann a Georg, 1525 - 1530
536Tyrolsko, Meinhard II., 1274 - 1295
537Uhry, Ondřej I., 1046 - 1060
538Uhry, Otto (Wittelsbach), 1305 - 1307
539Uhry, Ludvík II., 1516 - 1526
540Oldřich, knížetem v Čechách 1012 - 1033, 1034
541Břetislav, knížetem v Čechách 1037 - 1055
543Vratislav II., knížetem v Čechách 1061 - 1086
545Konrád I., údělným knížetem na Brněnsku 1061 - 1092
546Břetislav II., knížetem v Čechách 1092 - 1100
547Lutold, úděl.knížetem na Znojemsku, 1092-97, 1100-12
548Bořivoj II., knížetem v Čechách, 1118 - 1120
550Vladislav I., úděl. knížetem na Olomoucku, 1110-1113
552Vladislav I., knížetem v Čechách 1109 - 1118
553Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125
554Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140
556Soběslav II., knížetem v Čechách 1173 - 1179
557Vladislav III., markrabě moravský, 1246 - 1247
558Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
561Václav II., 1283 - 1305
565Jan Lucemburský, 1310 - 1346
569Václav IV., 1378 - 1419
571Matyáš Korvín, 1469 - 1490
573Vladislav II., 1471 - 1516
574Cheb - městská ražba
576Cheb nebo Norimberk
577Cheb - městská ražba
578Brno - městská ražba
579Ferdinand I., 1526 - 1564
581Maxmilian II., 1564 - 1576
589Rudolf II., 1576 - 1612
StranaPoložkyObdobí
7601Rudolf II., 1576 - 1612
603Matyáš II., 1612 - 1619
604Moravské stavy, 1619 - 1620
605Friedrich Falcký, 1619 - 1620
608Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince kiprová)
610Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince dobrého zrna)
618Ferdinand III. v Kladsku, 1627 - 1657
619Ferdinand III., 1637 - 1657
620Leopold I., 1657 - 1705
643Josef I., 1705 - 1711
646Karel VI., 1711 - 1740
655Marie Terezie, 1740 - 1780
660František I. Lotrinský, 1745 - 1765
662Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
666František II., 1792 - 1835
675Ferdinand V., 1835 - 1848
676Rudolf II., 1576 - 1612
677Ferdinand III., 1637 - 1657
678Ferdinand IV. - následník trůnu, zemřel 9.7.1654
679Karel VI., 1711 - 1740
680Marie Terezie, 1740 - 1780
683Marie Terezie a František Lotrinský
684Karel Lotrinský - mladší bratr císaře Františka I.
685Josef II., 1780 - 1790
686Belgické povstání, 1789 - 1790
687František II., 1792 - 1835
691Marie Terezie, manželka Františka II.
692Carolina Augusta, manželka Františka II.
693František II. a Carolina Augusta
695Arcivévoda Karel Ludvík - polní maršál, 1771 - 1847
696Ferdinand V., 1835 - 1848
StranaPoložkyObdobí
8701Ferdinand V., 1835 - 1848
704Marie Anna, manželka Ferdinanda V.
705František Josef I., 1848 - 1916
707Arcivévoda Friedrich - polní maršál, 1856 - 1936
708Bachofen von Echt, Adolf a Albertine
709Biberstein Karel, nejvyšší mincm. Království českého
710Kovačič ze Šenkovce, Martin Georg
711Lichnovský Felix, kníže, 1814 - 1848
712Lobkowicz, František Josef Maxmilián, 1772 - 1816
713Schlumberger Martin
714Schwarzenberg Karel - polní maršál, 1771 - 1820
716Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634
722Krnov, Jan Jiří, 1607 - 1624
723Lehnice (Liegnitz) - město
724Opava, Karel Eusebius Liechtenstein, 1627 - 1684
725Těšín, Adam Václav, 1579 - 1594 - 1617
726Vratislav (Breslau) - město
727Halberstadt - kapitula
728Jáchymov : Hieronymus Magdeburger a jeho dílna
729Jáchymov : Nikl Milicz a jeho dílna
731Lüttich-biskup., Maxmilián Jindřich Bav., 1665 - 1688
732Olomouc-biskup., Karel II. Liechtenstein, 1664 - 1695
733Olomouc-biskup., Karel III. Lotrinský, 1695 - 1710
734Olomouc-arcibiskup., arcivév. Rudolf Jan, 1819 - 1831
735Ostřihom - arcibiskupství, Alexander Rudna, 1820-1831
736Praha - metropolitní chrám Svatého Víta
737Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687
739Salzburg-arcib., Jan Arnošt Thun, 1687 - 1709
740Velehrad
741Vratislav-biskup., arcivévoda Karel, 1608 - 1624
742Vratislav-biskup., Franz Ludwig v.Pfalz, 1683 - 1732
743Československo 1918 - 1938
748Slovenská republika, 1939 - 1945
750Československo 1945 - 1953
753Československo 1953 - 1960
754Československo 1961 - 1990
760Česká republika, 1993 -
761Ferdinand I., 1519 - 1564
763Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
766Rudolf II., 1576 - 1612
767Ferdinand II., 1619 - 1637
770Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
774Leopold I., 1657 - 1705
792Josef I., 1705 - 1711
799Karel VI., 1711 - 1740
StranaPoložkyObdobí
9801Karel VI., 1711 - 1740
802Marie Terezie, 1740 - 1780
812František I. Lotrinský, 1745 - 1765
815Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
818Leopold II., 1790 - 1792
822František II., 1792 - 1835
838Ferdinand V., 1835 - 1848
857Maxmilian II., 1564 - 1576
858Ferdinand II., 1619 - 1637
860Ferdinand III., 1637 - 1657
861Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
10901Leopold I., 1657 - 1705
917Josef I., 1705 - 1711
918Karel III.(VI.), 1711 - 1740
921Marie Terezie, 1740 - 1780
929František I. Lotrinský, 1745 - 1765
932Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
935František II., 1792 - 1835
937Ferdinand V., 1835 - 1848
940Sedmihradsko, Gabriel Bethlen, 1613 - 1629
941Josef II., 1780 - 1790
943František II., 1792 - 1835
945Revoluční vláda v Miláně, 1848 - 1849
946Karel VI., jako španělský král Karel III., 1703-1711
947Marie Terezie, 1740 - 1780
949Josef II., 1780 - 1790
950Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
964Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
111001Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
1059Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
1081Anhalt-Dessau, Leopold Friedrich, 1817 - 1871
1082Augsburg, Leopold I., 1657 - 1705
1083Bavorsko, Carl Theodor, 1777 - 1799
1084Bavorsko, Ludwig I., 1825 - 1848
1088Bavorsko, Maximilian II., 1848 - 1864
1089Braunschweig L.Celle, Friedrich V., 1636 - 1648
1090Braunschweig W., Wilhelm, 1831 - 1884
1092Frankfurt - město
1093Hamburg, František II., 1792 - 1806
1094Hannover, Georg V., 1851 - 1866
1095Hessen-Kassel, Friedrich Wilhelm, 1847 - 1866
1096Isenburg, Karl I., 1803 - 1820
1097Kempten, Karel V. jako arcivévoda, před rokem 1519
1098Magdeburg - město
1099Mecklenburg-Schwerin, Friedrich Franz, 1785 - 1837
1100Nassau, Friedrich Wilhelm, 1788 - 1816
StranaPoložkyObdobí
121101Pfalz - Sulzbach, Carl Theodor, 1742 - 1799
1102Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786
1103Prusko - král., Friedrich Wilhelm III.,1797 - 1840
1104Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861
1107Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888
1108Řád německých rytířů, av. Maxmilián, 1590 - 1618
1110Sasko-Meiningen, Bernhard II., 1821 - 1866
1111Sasko, August I., 1553 - 1586
1112Sasko, Christian II., Joh.Georg a August, 1591 - 1611
1113Sasko, Johann Georg I., 1611 - 1656
1114Sasko, Johann Georg III., 1680 - 1691
1115Sasko, Johann Georg IV., 1691 - 1694
1117Sasko, Friedrich August I., 1694 - 1733
1118Sasko, Friedrich Christian, 1763
1119Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
1120Sasko-Weimar-Eisenach, Carl Alexander, 1853 - 1901
1121Schleswig-Holstein-Gottorp, Johann Adolph, 1590-1616
1122Schwarzburg - Rudolstadt, Friedrich Karl, 1790 -1793
1123Ulm - město
1124Waldeck-Pyrmont, Friedrich Karl August, 1763 - 1812
1125Badensko, Friedrich I., 1856 - 1907
1126Brémy - město
1127Hessen-Darmstadt, Ernst Ludwig, 1892 - 1918
1129Sasko - Výmar - Eisenach, Wilhelm Ernst, 1901 - 1918
1130Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1134Albánie, republika, 1944 -
1135Belgie, Leopold I., 1831 - 1865
1136Dánsko, Christian V., 1670 - 1699
1137Dánsko, Christian X., Margarethe II.
1138Francie, I.republika, 1793 - 1799
1139Francie, Napoleon I. - císař, 1804 - 1814, 1815
1140Francie, Ludvík XVIII., 1814, 1815 - 1824
1141Gdaňsk - město
1142Irsko, George III., 1760 - 1820
1143Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878
1144Itálie - Toskánsko, Cosimo III. Medici, 1670 - 1723
1145Krakov - svobodné město
1147Krymský chanát, Šahín Girei, 1777 - 1783
1148Liechtenstein, Johann II., 1858 - 1929
1152Lotrinsko, Franz II., 1625 - 1632
1153Monako, Rainier, 1949 -
1154Norsko, Haakon VII., 1905 - 1957
1155Polsko pod Ruskem, Mikuláš I., 1825 - 1855
1156Polsko, republika, 1918 -
1157Portugalsko, Carlos I., 1889 - 1908
1158Rumunsko, Karel I. - jako kníže, 1866 - 1881
1159Rusko, Petr III., 1762
1161Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
1162Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894
1163Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
1165Španělsko, Josef Napoleon, 1808 - 1813
1166Španělsko - Barcelona, Carlos II., 1665 - 1700
1167Španělsko - Valencia, Ferdinand VII., 1814 - 1833
1168Švédsko, Johann III., 1568 - 1592
1169Švédsko, Gustav II. Adolf, 1611 - 1632
1170Švédsko, Oscar II., 1872 - 1907
1171Švýcarsko - kanton Haldenstein
1172Švýcarsko, republika
1180Vatikán - Papežský stát, Klement XI., 1700 - 1721
1181Vatikán - Papežský stát, Pius IX., 1846 - 1878
1182Velká Británie, Elizabeth I., 1558 - 1603
1183Velká Británie, William III. a Marie, 1689 - 1694
1184Velká Británie, William III., 1694 - 1702
1185Velká Británie, George I., 1714 - 1727
1186Velká Británie, George III., 1760 - 1820
1190Velká Británie, George IV., 1820 - 1830
1193Velká Británie, William IV., 1830 - 1837
1195Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
StranaPoložkyObdobí
131201Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
1213Velká Británie, Edward VII., 1901 - 1910
1216Velká Británie, George V., 1910 - 1936
1218Velká Británie, George VI., 1936 - 1952
1220Jižní Rhodesie, Elizabeth II., 1952 - 2022
1221Rwanda, republika, 1962 -
1222Costa Rica, republika, 1824 -
1223Kolumbie - republika Nueva Granada
1224Mexiko, Maximilian, 1864 - 1867
1226USA
1229Čína - lidová demokratická republika, 1949 -
1233Čína - provincie Jünan
1234Čína - provincie Kuang-tung
1236Filipiny, Alfonso XII., 1874 - 1885
1237Filipiny, Alfonso XIII., 1886 - 1931
1238Nizozemská Indie, Willem I., 1815 - 1840
1239Hawaii, Kalakaua, 1874 - 1891
1241Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
1278Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
1282Rakousko-Uhersko, Rak.republika, Maďarsko, Bulharsko
1283Československo
1293Československo - odznaky vojenských akademií
1294Československo - odznaky Vzorný voják
1295Československo - vojenské střelecké odznaky
1297Československo - odznaky II. zahraničního odboje
1298Československo - různé
1299Itálie - království
1300Německo - Bavorsko
StranaPoložkyObdobí
141301Německo - Prusko
1303Německo - Sasko
1304Německo - císařství
1307Německo - III.říše
1310Norsko
1311Medaile vydané Českou numismatickou společností
1314Brno - pobočka ČNS
1315Domažlice - pobočka ČNS
1316Jihlava - pobočka ČNS
1317Kladno - pobočka ČNS
1318Kroměříž - pobočka ČNS
1321Olomouc - pobočka ČNS
1322Příbram - pobočka ČNS
1323Braun Rudolf, 1838 - 1899(?)
1324Brůha Jaroslav, 1889 - 1976
1328Dostál Jiří, 1945 -
1329Hám Anton, 1899 - 1965
1330Haberle Alois, 1850 - 1911
1331Horejc Jaroslav, 1886 - 1983
1332Neuberger Rudolf, 1861 - 1916
1333Oppl Vladimír, 1953 -
1335Pátek Karel, 1856 - 1910
1336Pittner a Hartig
1337Prádler Jiří, 1929 - 1993
1338Scharff Anton, 1845 - 1903
1339Seidan Václav, 1817 - 1870
1340Šantrůček Václav, 1866 - 1931
1342Šejnost Josef, 1878 - 1941
1344Španiel Otakar, 1881 - 1955
1346Wichnerová Marie, 1946 -
1347Zeman Karel, 1949 -
1348Česká Lípa
1349Heilbronn
1350Jáchymov
1351Libochovice
1352Malý Bor
1354Polička
1355Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891
1358Praha - Královské Vinohrady
1359Čechy
1360Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
1363Francie
1364Německo - Mainz (Mohuč)
1365Německo - Prusko
1368Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1369Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1370Rakousko
1371Rusko
1372Sportovní medaile, plakety a odznaky
1373Střelecké medaile, plakety a odznaky
StranaPoložkyObdobí
151401Illyria, Dyrrhachium, po roce 229 př.Kr.
1403Ionia, Miletos, 6. stol. př.Kr.
1404Mysia, Pergamon, 3. - 1. stol. př.Kr.
1405Mn.Aqulius Mn.f. Mn.n., 71 př.Kr.
1406Hadrianus, 117 - 138
1407Julia Domna, manželka Septimia Severa
1408Geta - jako césar, 198 - 209
1409Elagabalus, 218 - 222
1411Gordianus III., 238 - 244
1422Valerianus I., 253 - 260
1423Gallienus, 253 - 268
1425Salonina, manželka Galliena
1426Valerianus II. - posmrtná ražba za Galliena
1427Victorinus, 268 - 270
1428Tetricus I., 270 - 273
1431Claudius Gothicus, 268 - 270
1434Tacitus, 275 - 276
1436Probus, 276 - 282
1437Carausius, 287 - 293
1438Diocletianus, 284 - 305
1439Maximianus Herculius, I.období vlády, 286 - 305
1441Maximianus Herculius, II.období vlády, 306 - 310
1442Constantius I. - jako césar, 293 - 305
1443Maximianus Galerius - jako césar, 293 - 305
1448Maximianus Galerius, 305 - 311
1449Constantius I., 305 - 306
1450Maximinus II. Daia - jako césar, 305 - 310
1451Maximinus II. Daia, 310 - 313
1452Maxentius, 306 - 312
1454Licinius I., 308 - 324
1457Licinius II., 317 - 324
1458Constantinus I., 307 - 337
1461Helena, matka Constantina I. Velikého
1462Constantinus II. - jako césar, 317 - 337
1465Constantinus II., 337 - 340
1466Constans, 337 - 350
1467Constantius II. - jako césar, 324 - 337
1468Constantius II., 337 - 361
1469Jovianus, 363 - 364
1470Valentinianus I., 364 - 375
1471Konvoluty římských mincí
1474Augustus, Makedonie, Philippi
1475Vespasianus, Egypt, Alexandria
1476Elagabalus, Egypt, Alexandria
1477Alexander Severus, Egypt, Alexandria
1478Claudius II., Egypt, Alexandria
1480Probus, Egypt, Alexandria
1482Carinus - jako césar, Egypt, Alexandria
1483Diocletianus, Egypt, Alexandria
1484Makedonie - provinční ražba
1485Římské kolonie, 2. - 3. století n.l.
1486Justin II. a Sofie, 565 - 578
1488Řecko, Řím, římské kolonie, Byzanc
1489Umájovci, anonymní ražby, AH.116 - 124 (= 734 - 741)
1490Samánovci, Nuh II. ibn Mansur, AH.366 - 387
1491Turci Osmani, Murad II. ibn Mehmed, AH.824 - 855
1492Turci Osmani, Mehmed II. Dobyvatel, AH.848, 855-886
1493Turci Osmani, Sulejman I. ibn Selim, AH.926 - 974
1494Zlatá horda, Chán Chizr, AH.760 - 762
1495Girejové z Krymu, Mengli I., AH.874 - 921
1496Chánové z Chivy, Sayyid Mohammed Rahím, AH.1282-1313
1497Mangité z Buchary, Sayid abd al Ahad, AH.1303 - 1329
1498Mangité z Buchary, Alim ibn Sayid, AH.1329 - 1338
1499Chánové z Kokandu, Mohammed Khudayar, AH.1261 - 1275
1500Sefavidé v Persii, Sulejman I., AH.1077 - 1105
StranaPoložkyObdobí
161501Anglie, Jindřich VI., 1422 - 1461
1502Hessen-Kassel, Ludwig I., 1413 - 1458
1503Německo - Branibory, Albrecht II., 1186 - 1220
1504Německo - Řezno, vévoda Ludwig I. a biskup Otto II.
1505Sasko - Míšeň, Friedrich I. Bojovný, 1381 - 1428
1506Sasko - Míšeň, Wilhelm II., 1407 - 1425
1507Sasko - Míšeň, Friedrich II., Friedrich IV. a Zikmund
1509Sasko - Míšeň, Wilhelm III. Statečný, 1437 - 1482
1510Sasko - Míšeň, Friedrich II. a Wilhelm III.,1440-1464
1512Sasko - Míšeň, Friedrich II. a Margareta, 1456 - 1464
1513Uhry, Koloman, 1095 - 1116
1514Uhry, Štěpán II., 1116 - 1131
1515Uhry, Bela II., 1131 - 1141
1516Uhry, Zikmund Lucemburský, 1386 - 1437
1517Břetislav, knížetem v Čechách 1037 - 1055
1518Přemysl Otakar I., králem v Čechách 1198 - 1230
1519Václav II., 1283 - 1305
1520Jan Lucemburský, 1310 - 1346
1523Karel IV., 1346 - 1378
1525Václav IV., 1378 - 1419
1529Mezivládí, 1439 - 1452
1530Vladislav II., 1471 - 1516
1535Ludvík I., 1516 - 1526
1536Brno - městská ražba
1538Ferdinand I., 1526 - 1564
1539Maxmilian II., 1564 - 1576
1541Rudolf II., 1576 - 1612
1551Matyáš II., 1612 - 1619
1552Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince kiprová)
1553Ferdinand II., 1619 - 1637 (Mince dobrého zrna)
1567Ferdinand III. v Kladsku, 1627 - 1657
1568Ferdinand III. a Ferdinand II.
1569Ferdinand III., 1637 - 1657
1573Leopold I., 1657 - 1705
1599Josef I., 1705 - 1711
StranaPoložkyObdobí
171601Josef I., 1705 - 1711
1605Karel VI., 1711 - 1740
1611Marie Terezie, 1740 - 1780
1612František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1614František II., 1792 - 1835
1617Ferdinand V., 1835 - 1848
1623Josef II., 1780 - 1790
1624Leopold II., 1790 - 1792
1625Marie Terezie, manželka Františka II.
1626Ferdinand V., 1835 - 1848
1628František Josef I., 1848 - 1916
1636Arcivévoda Rudolf, 1858 - 1889
1637Arcivévoda Otto František Josef, 1865 - 1906
1638Bachofen von Echt, Adolf a Albertine
1639Eggenberg, Jan Kryštof, 1649 - 1713
1640Kubinzky Eugen a Wilhelmina de Georgi
1641Liechtenstein, František Josef, 1772 - 1781
1642Nádherný-Borutín, Ervín a Dinka z Ringhofferů
1643Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634
1644Lehnice-Břeh, Friedrich II., 1495 - 1547
1645Olešnice (Oels) - město
1646Aspang v Doním Rakousku
1648Halberstadt-biskup., Heinrich Carl, 1613 - 1615
1649Minden-biskupství, Anton v.Schaumburg, 1587 - 1599
1650Praha - Vinohrady
1651Praha-arcibisk., Lev kardinál Skrbenský, 1899 - 1917
1652Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687
1653Církevní medaile - lité svátostky kruhové
1654Církevní medaile - lité svátostky oválné
1655Církevní medaile - ražené svátostky kruhové
1656Církevní medaile - protestantské
1657Církevní medaile - ostatní - nesignované
1658Církevní medaile - na přátelství
1659Československo 1918 - 1938
1676Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
1683Slovenská republika, 1939 - 1945
1690Československo 1945 - 1953
1691Československo 1953 - 1960
StranaPoložkyObdobí
181701Československo 1953 - 1960
1704Československo 1961 - 1990
1742Československo 1990 - 1993
1753Sady oběhových mincí
1758Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
191801Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
201901Česká republika, 1993 -
1991Ferdinand I., 1519 - 1564
1993Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
1994Arcivévoda Karel Štýrský, 1564 - 1590
1997Ferdinand II., 1619 - 1637
StranaPoložkyObdobí
212001Ferdinand II., 1619 - 1637
2012Ferdinand II. jako arcivévoda štýrský, 1592 - 1637
2013Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
2014Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662
2017Leopold I., 1657 - 1705
2028Josef I., 1705 - 1711
2029Marie Terezie, 1740 - 1780
2032František I. Lotrinský, 1745 - 1765
2033Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
2036Leopold II., 1790 - 1792
2037František II., 1792 - 1835
2049Andreas Hoffer - povstání v Tyrolsku
2050Ferdinand V., 1835 - 1848
2059M.Terezie, Josef II., František II., Ferdinand V.
2060František I., František II., Ferdinand V., Salzburg
2061Ferdinand I., 1526 - 1564
2063Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
222101Leopold I., 1657 - 1705
2109Josef I., 1705 - 1711
2110Marie Terezie, 1740 - 1780
2114Josef II., (1765 -) 1780 - 1790
2118Leopold II., 1790 - 1792
2119František II., 1792 - 1835
2124Ferdinand V., 1835 - 1848
2135František II., 1792 - 1835
2137Ferdinand V., 1835 - 1848
2138Marie Terezie, 1740 - 1780
2140Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
2155Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
232201Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
2250Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
StranaPoložkyObdobí
242301Augsburg, Ferdinand II., 1619 - 1637
2303Bádensko, Leopold I., 1830 - 1852
2304Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777
2307Bavorsko, Ludwig II., 1864 - 1886
2308Branibory - Bayreuth, Fridrich II., 1735 - 1763
2309Branibory - Bayreuth, Friedrich Christian, 1763-1769
2310Braunschweig - město
2311Braunschweig W., Karel I., 1735 - 1780
2312Hannover, Georg V., 1851 - 1866
2314Kostnice - město
2315Magdeburg - město
2316Mansfeld-Eisleben, Johann Georg III., 1653 - 1710
2318Nassau, Wilhelm, 1816 - 1839
2319Norimberk, Ferdinand II., 1619 - 1637
2321Norimberk, František I., 1745 - 1765
2322Norimberk - město
2323Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786
2324Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861
2326Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888
2328Sasko - království, Friedrich August I., 1806 - 1827
2329Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
2330Schwarzburg - Rudolstadt, Friedrich Günter, 1807-1867
2331Slezsko pod Pruskem, Friedrich II., 1740 - 1786
2332Východní Frísko, Enno III., 1599 - 1626
2333Hamburg - město
2334Hessen-Darmstadt, Ernst Ludwig, 1892 - 1918
2335Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
2341Sasko, Albert, 1873 - 1902
2343Sasko, Georg, 1902 - 1904
2344Sasko, Friedrich August III., 1904 - 1918
2345Německo - drobné ražby císařství
2350Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
2353Německo - 3.říše, 1933 - 1945
2357Německo - BRD, 1949 -
2368Belgie, Leopold I., 1831 - 1865
2369Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
2372Belgie, Albert I., 1909 - 1934
2374Belgie, Leopold III., 1934 - 1950
2375Belgie, Baudouin I., 1951 - 1991
2376Bulharsko, Ferdinand I. jako kníže, 1887 - 1908
2377Bulharsko, republika, 1946 -
2378Dánsko, Frederik IX., 1947 - 1972
2379Estonsko, I.republika, 1919 - 1940
2381Finsko pod Ruskem, Alexandr III., 1881 - 1894
2382Finsko pod Ruskem, Mikuláš II., 1894 - 1917
2389Finsko pod Ruskem, prozatímní vláda, 1917
2390Finsko, republika, 1917 -
2391Francie, Napoleon I. - císař, 1804 - 1814, 1815
2392Francie, Ludvík Filip, 1830 - 1848
2393Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
2395Francie, III.republika, 1871 - 1940
2398Francie, V.republika, 1959 -
2399Gibraltar, Elizabeth II., 1952 - 2022
StranaPoložkyObdobí
252401Guernsey, George V., 1910 - 1936
2402Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878
2403Itálie, Umberto I., 1878 - 1900
2404Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
2407Itálie, republika, 1946 -
2412Jersey, George VI., 1936 - 1952
2413Liechtenstein, Johann II., 1858 - 1929
2416Litva, I.republika, 1918 - 1940
2417Livonsko pod Švédskem, Karel Gustav, 1654 - 1660
2418Lotyšsko, I.republika, 1918 - 1940
2420Lucembursko, Jean, 1964 - 2000
2421Maďarsko - republika
2422Monako, Rainier, 1949 -
2423Nizozemí - pod Španěly, Karel V., 1506 - 1556
2424Nizozemí - pod Španěly, Albert a Isabela, 1599 - 1621
2426Nizozemí, Willem III., 1849 - 1890
2428Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
2431Nizozemí, Juliana, 1948 - 1980
2433Nizozemí, Beatrix, 1980 -
2435Norsko pod Dánskem, Christian VII., 1766 - 1808
2436Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
2438Polsko, Stanislav August, 1764 - 1795
2439Polsko, republika, 1918 -
2442Polsko, II.republika, 1945 -
2443Polsko, republika, 1918 -
2444Portugalsko, Carlos I., 1889 - 1908
2445Portugalsko, republika, 1910 -
2447Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
2450Rakousko - II. republika, 1945 -
2460Řecko, Jan Capodistrias, 1828 - 1831
2461Řecko, Georg I., 1863 - 1913
2463Riga pod Švédskem, Gustav Adolf, 1621 - 1632
2464Riga pod Švédskem, Christina, 1632 - 1654
2465Rumunsko, Karel I. - jako král, 1881 - 1914
2467Rumunsko, Michal, 1940 - 1947
2469Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796
2470Rusko, Alexandr I., 1801 - 1825
2471Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894
2475Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
2480Rusko, RSFSR, 1917 - 1923
2481Rusko, SSSR, 1923 - 1991
2489Slovensko, republika, 1993 -
2492San Marino, republika
2495Španělsko, Isabela II., 1833 - 1868
2496Španělsko, provizorní vláda, 1868 - 1871
StranaPoložkyObdobí
262501Španělsko, Amadeo I., 1871 - 1873
2503Španělsko, Alfonso XII., 1874 - 1885
2508Španělsko, Alfonso XIII., 1886 - 1931
2515Španělsko, Francisco Franco, 1936 - 1975
2516Švédsko, Oscar II., 1872 - 1907
2526Švédsko, Gustav V., 1907 - 1950
2527Švýcarsko, republika
2551Turecko, Muhammad V., 1909 - 1918
2552Vatikán - Papežský stát, Pius IX., 1846 - 1878
2554Vatikán, Pius XI., 1922 - 1939
2555Vatikán, Pavel VI., 1963 - 1978
2556Velká Británie, George II., 1727 - 1760
2557Velká Británie, George III., 1760 - 1820
2562Velká Británie, George IV., 1820 - 1830
2563Velká Británie, William IV., 1830 - 1837
2564Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
2596Velká Británie, Edward VII., 1901 - 1910
StranaPoložkyObdobí
272601Velká Británie, Edward VII., 1901 - 1910
2605Velká Británie, George V., 1910 - 1936
2632Velká Británie, George VI., 1936 - 1952
2653Velká Británie, Elizabeth II., 1952 - 2022
2670Jižní Afrika, George VI., 1936 - 1952
2671Jižní Afrika, Elizabeth II., 1952 - 1960
2672Mauricius, Elizabeth II., 1952 - 2022
2673Seychely, republika, 1976 -
2674Somálsko, republika, 1950 -
2675Tunis, francouzský protektorát
2676Falklandy, Elizabeth II., 1952 - 2022
2677Haiti, republika, 1804 -
2678Kanada, Victoria, 1837 - 1901
2679Kanada, Elizabeth II., 1952 - 2022
2682Kuba, republika, 1898 -
2688Mexiko, republika, 1867 -
2690Peru, republika, 1822 -
2691USA
2698Venezuela, republika, 1830 -
2700Afghanistán, republika, 1973 -
StranaPoložkyObdobí
282701Ceylon, Elizabeth II., 1952 - 1960
2702Čína - d.Čching, Kuang Hsu, 1875 - 1908
2705Čína - d.Čching, Hsuan Tung, 1908 - 1911
2708Čína, republika, 1911 -
2716Čína - provincie Chekiang
2717Čína - provincie Feng-tien
2720Čína - provincie Fukien
2721Čína - provincie Hunan
2722Čína - provincie Hupeh
2723Čína - provincie Kiang-nan
2724Čína - provincie Kiang-su
2725Čína - provincie Kuang-tung
2728Francouzská Indočína
2729Indie - Kutch, Khengarji III., 1875 - 1942
2730Indie - Mewar, Fatteh Singh, 1884 - 1929
2731Israel, republika, 1948 -
2735Japonsko - epocha Meiji, 1867 - 1912
2736Libanon, republika, 1946 -
2737Mongolsko - republika
2738S.A.Emiráty - Ajman, Rashid bin Hamad, 1928 - 1981
2739Saudská Arábie, Abd Al Aziz ibn Saud, 1926 - 1953
2740Straits Setlements, Victoria, 1837 - 1901
2741Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
2773Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
2786České země
2787Československo
StranaPoložkyObdobí
292801Československo
2817Československo - odznaky Vzorný voják
2819Československo - vojenské střelecké odznaky
2820Československo - čepicové a rozlišovací odznaky
2821Československo - hasičské dekorace
2822Československo - různé
2823Belgie
2824Bulharsko
2825Itálie - království
2826Maďarsko
2828Německo - Bavorsko
2830Německo - Hessen
2831Německo - Prusko
2833Německo - císařství
2835Německo - Výmarská republika
2837Německo - III.říše
2839Německo - císařství, III.říše
2840Rakouská republika
2842Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
2843Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
2845Rusko - SSSR, 1923 - 1991
2848Rusko - republika, 1991 -
2849Slovensko
2850Srbsko
2851Medaile vydané Českou numismatickou společností
2857Brno - pobočka ČNS
2860Brno medaile - pobočka ČNS
2862Hradec Králové - pobočka ČNS
2866Cheb - pobočka ČNS
2868Olomouc - pobočka ČNS
2877Příbram - pobočka ČNS
2878Anýž František, 1876 - 1934
2879Babka Karel, 1880 - 1953
2880Beutler Miloslav, 1897 - 1964
2883Brůha Jaroslav, 1889 - 1976
2884Černaj Ján, 1948 -
2885Dušek Tomáš Robert, 1930 -
2887Fiedler Jan
2888Fischer Jan Tomáš, 1912 - 1957
2889Fodor Imrich Csaba, 1941 -
2891Guillemard Karel, 1787 - 1839
2892Hám Anton, 1899 - 1965
2894Harcuba Jiří, 1928 - 2013
2895Hartig Arnold, 1878 - 1972
2896Hofmann Edmund von Aspernburg, 1847 - 1930
2897Höger Josef Karol, 1951 -
2898Horejc Jaroslav, 1886 - 1983
2900Hujer Ludvík, 1872 - 1968
StranaPoložkyObdobí
302901Hujer Ludvík, 1872 - 1968
2902Hvozdenský Josef, 1932 - 2009
2903Kavan Jan, 1905 - 1986
2905Knobloch Milan, 1921 - 2020
2911Kolářský Zdeněk, 1931 - 2022
2914Kozák Ladislav, 1934 - 2008
2916Kožuch Milan, 1944 -
2918Krepčík Jaroslav, 1880 - 1959
2919Kužel Miroslav, 1907 - 1985
2921Lange Konrád, 1806 - 1856
2922Lang Mikuláš Josef, 1776 - 1835
2924Lichtág Jan, 1898 - 1985
2926Marschall Rudolf, 1873 - 1967
2927Myslbek Josef Václav, 1848 - 1922
2928Novotný Štefan, 1954 -
2929Oppl Vladimír, 1953 -
2931Pátek Karel, 1856 - 1910
2932Peter Andrej, 1912 - 2003
2933Pichl Ivan Bojislav, 1850 - 1923
2934Poldaufová Mária, 1951 -
2936Ronai Miroslav, 1957 -
2937Schäfer Hans, nar.1875
2938Schiffer Wiliam, 1920 -
2939Scharff Anton, 1845 - 1903
2940Seidan Václav, 1817 - 1870
2941Stehlík Josef
2942Straka Jan Václav, 1920 - 1983
2944Šantrůček Václav, 1866 - 1931
2947Šejnost Josef, 1878 - 1941
2949Šimonovský Bedřich, nar.1871
2950Špánek Karel, 1894 - 1965
2951Španiel Otakar, 1881 - 1955
2955Štefunko František, 1903 - 1974
2956Tautenhayn Josef junior, 1868 - 1962
2958Vokálek Václav, 1891 - 1970
2959Wagner Libor, 1933 - 1994
2960Walter Otakar, 1890 - 1963
2961Banská Bystrica
2963Bojnice
2964Brno
2965Kladno
2966Klobouky u Brna
2967Kutná Hora
2969Levoča
2970Libochovice
2971Plzeň
2973Praha
2974Praha - novoročenky firmy Franta Anýž
2977Praha - medaile Zemské jubilejní výstavy 1891
2978Praha - medaile Všeobecné československé výstavy 1991
2979Praha - medaile Národopisné výstavy českoslovanské
2980Trnava
2981Vídeň
2984Znojmo
2985Slezsko
2986Československo
2988Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
2995Československo - medaile s portrétem Edvarda Beneše
2999Česká republika
StranaPoložkyObdobí
313001Česká republika
3003Morava
3004Belgie
3005Francie
3007Francie - III.republika
3008Německo - Köln am Rhein
3009Německo - císařství, 1870 - 1918
3012Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
3013Německo - BRD
3014Nizozemí
3015Polsko
3016Rakousko
3019Vatikán, Pius XI., 1922 - 1939
3021Chmelové známky
3039Drahotní medaile
3040Filatelistické medaile, plakety a odznaky
3042Jezdecké medaile, plakety a odznaky
3043Medaile vojenských manévrů
3045Porcelánové nouzovky
3046Pražské reklamní a účelové známky
3051Psí známky
3061Smaltované odznaky
3062Sokolské medaile a odznaky - všesokolské slety
3074Sokolské medaile, medailky a odznaky - regionální
3080Sokolské medaile a odznaky - zahraniční slety
3082Sokolské odznaky - ostatní
3083Sportovní medaile, plakety a odznaky
3092Střelecké medaile, plakety a odznaky
3098Účelové známky a nouzovky českých zemí
StranaPoložkyObdobí
323101Rakousko, František II., 1792 - 1835
3103Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916
3119Československo - kolkované prozatímní státovky
3134Československo - státovky I. emise
3146Československo - státovky II. emise
3155Československo - bankovky Národ. banky Československé
3192Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
StranaPoložkyObdobí
333201Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
3272Slovenská republika, 1939 - 1945
StranaPoložkyObdobí
343301Slovenská republika, 1939 - 1945
3312ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944 - 1945
3343Slovenská republika - kolkované, 1945
3358ČSR - Poukázky pro osvobozené území - kolkované, 1945
3365Slovensko - Poukázky pro osvobozené území, 1945
3368Československo - státovky londýnské emise
StranaPoložkyObdobí
353401Československo - státovky londýnské emise
3406Československo - bankovky a státovky 1945 - 1953
3471Československo - bankovky a státovky 1953
StranaPoložkyObdobí
363501Československo - bankovky a státovky 1953
3509Československo - bankovky a státovky 1958 - 1964
3523Československo - bankovky 1970 - 1989
3535Československo - nevydané bankovky a státovky
3545Československo 1918 - 1992
3548Poukázky Terezínského ghetta, 1943
3557Československo a Česká republika, 1918 -
3558Česká republika, 1992 -
3564Nouzová platidla českých měst, 1848 - 1850
3568Nouzová platidla Československa, 1914 - 1945
3587Poukázky na chléb
3593Československo - příležitostné tisky ČNS Papírová pl.
StranaPoložkyObdobí
373601Československo - příležitostné tisky ČNS Papírová pl.
3614Československo - poukázky PZO Tuzex
3615Československo - poukázky zajateckých táborů
3621Tabačenky (obdoba potravinových lístků)
3622Argentina
3623Austrálie
3624Belgie
3626Bhutan
3627Brazilie
3630Bulharsko
3633Bulharsko - poukázky Balkanturist
3634Černá Hora
3637Čína
3640Dánsko
3642Egypt
3644Ekvádor
3647Filipiny - japonská okupace
3648Francie
3653Ghana
3657Guernsey
3658Hong - Kong
3659Chile
3662Chorvatsko
3663Indie
3664Indonesie
3666Itálie
3667Itálie - rakouská okupace Benátek
3668Jemen
3669Jižní Korea
3675Jugoslávie
3676Kambodža
3677Kanada
3678Kolumbie
3680Kostarika
3681Kuba
3682Libanon
3683Lichtenstein
3686Maďarsko
3694Maďarsko - nouzovky
3695Maďarsko
3697Maroko
3698Mexiko
3699Německé státy - Bavorsko
StranaPoložkyObdobí
383701Německé státy - Sasko
3702Německo
3731Německo - spojenecké okupační poukázky, 1944
3739Německo - pomocné poukázky Wehrmachtu
3742Německo - zúčtovací poukázky Wehrmachtu
3744Německo - nouzovky z let 1922 - 1923
3745Německo - nouzovky z roku 1923
3755Nicaragua
3757Nigerie
3758Nizozemí
3761Paraguay
3762Peru
3765Polsko
3771Rakousko
3785Rakousko - nouzovky
3786Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
3797Rusko - prozatimní vláda
3799Rusko - RSFSR
3800Rusko - SSSR
StranaPoložkyObdobí
393801Rusko - SSSR
3803Rusko - Jižní Rusko a Krym
3806Rusko - Sibiř a Ural
3817Rusko - Východní Sibiř
3818Rusko - nouzová platidla zajateckých táborů 1914-1918
3820Řecko
3823Salvador
3824Severní Irsko
3825Sierra Leone
3828Somálsko
3830Spojené Arabské Emiráty
3831Srbsko
3832Sri Lanka
3833Tanzanie
3834Thajsko
3835Turecko
3839Uganda
3840Uruguay
3841Velká Británie
3842Venezuela
3843Vietnam
3844Zaire
3846Zambie
3848Zimbabwe
3851Konvoluty bankovek
3880Knihy :
3899Numismatické časopisy a sborníky :
3900Osobní a jiné dokumenty :

Copyright 2023 Česká numismatická společnost - pobočka Praha