Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 7. listopadu 2015

StranaPoložkyObdobí
11Uhry, Ladislav V. Pohrobek, 1453 - 1457
2Rudolf II., 1576 - 1612
3Malkontenti, 1704 - 1708
4Karel VI., 1711 - 1740
6Marie Terezie, 1740 - 1780
8František II., 1792 - 1835
11Ferdinand V., 1835 - 1848
13František Josef I., 1848 - 1916
39Československo, období 1918 - 1939
53Československo, období 1960 - 1990
54Česká republika, 1992 -
60Valdštejn, Albrecht, 1629 - 1633
61Německo - město Hamburk
63Německo - Prusko, Wilhelm I., 1861 - 1888
64Německo - Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
72Alderney, Elizabeth II., 1952 -
73Andorra
74Francie - III. republika, 1871 - 1940
77Nizozemí, William III., 1849 - 1890
78Polsko, I.republika, 1918 - 1939
79Rusko, Alexander II., 1855 - 1881
80Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
82Švédsko, Oskar II., 1872 - 1907
85Falklandy, Elisabeth II., 1952 -
86Kongo - republika
88Palau, republika
89Togo - replublika
90Tuvalu - republika
91USA
92Vanuatu - republika
93Česká Republika, 1993 -
94Čechy, Bojové, 2.stol.př.Kr.
97Čechy, Bojové, 1.stol.př.Kr.
98Východní Keltové
99Thrakia, Kersibaulos, 336-323 př.Kr. (za Alex.Makedonského)
100Ionia, Phokaia, 6.stol. př. Kr.
StranaPoložkyObdobí
2101Ionia, Ephesos, 6.stol. př.Kr.
102Ionia, Miletos, 6. století př.Kr.
103Mysia, Kyzikos, 480 - 450 př.Kr.
104Mysia, Lampsakos, 390-330 př.Kr.
105Mysia, Plakia, kolem 350 př.Kr.
106Troas, Tenedos, 480 - 450 př.Kr.
107Ionia, Kolophon, 525 - 500 př.Kr.
108Ionia, Methymna, 3.stol. př.Kr.
109Rhodos, 304 - 137 př.Kr.
110Foenicia, Arados, 2.- 1. stol. př.Kr.
111Makedonie, Alexandr III., 336 - 323 př.Kr.
112Makedonie, Filip III. Arrhidaeus, 323 - 317 př.Kr.
113Makedonie, Perseus, 179 - 168 př.Kr.
114Thrakia, Lysimachos, 323 - 281 př. Kr.
115Ponthos, Mithridates VI., 120 - 63 př.Kr.
116Cappadocia, Ariobarzanes I., 95 - 63 př.Kr.
118Egypt, Ptolemaios II. Philadelphos, 285 - 246 př.Kr.
119C.Vibius C. f. Pansa, 90 př.Kr.
120Augustus, posmrtný - ražen za Tiberia
121Antoninus Pius, 138 - 161
122Septimius Severus, 193 - 211
123Geta, jako césar, 198 - 209
124Alexander Severus, 222 - 235
125Gordianus III., 238 - 244
127Philippus I., 244 - 249
129Herenia Etruscila, manželka Traiana Decia
130Trebonianus Gallus, 251 - 253
132Volusianus, 251 - 253
133Valerianus I., 253 - 260
135Postumus, 259 - 268
136Licinius I., 308 - 324
137Constantinus II.jako césar, 317 - 337
138Valentinianus I., 364 - 375
139Valens, 364 - 378
140Aelia Flaccilla, manželka Theodosia I.
141Heraclius se synem, 613 - 630
142Persie, Sásánovci, Šápúr II., 309 - 379
143Boleslav I., knížetem v Čechách 935 - 967
147Boleslav II., knížetem v Čechách 967 - 999
148Neurčené denáry a oboly z konce 10.století
149Oldřich, knížetem v Čechách 1012 - 1033, 1034
152Břetislav, knížetem v Čechách 1037 - 1055
157Vratislav II., údělný kníž. na Olomoucku, 1054 - 1061
159Vratislav II., knížetem v Čechách 1061 - 1086
160Vratislav II., králem v Čechách 1086 - 1092
163Konrád I. údělným knížetem na Brněnsku, 1061 - 1092
164Ota I.Sličný, údělným knížetem na Olomoucku, 1061 - 1087
167Břetislav II. a Vratislav II. na Brněnsku, 1092
168Břetislav II., úděl.knížetem na Brněnsku, 1092 - 1100
169Břetislav II., knížetem v Čechách 1092 - 1100
175Lutold, úděl.knížetem na Znojemsku, 1092-97, 1100-12
176Bořivoj II., knížetem v Čechách 1100-1107,1109-1110
181Bořivoj II., knížetem v Čechách, 1118 - 1120
182Ota III. Dětleb, 1140 - 1160
186Vladislav (syn Soběslava)1137-1140 nebo Vladislav II.
187Vladislav I., knížetem v Čechách 1109 - 1118
191Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125
199Soběslav I., údělným knížetem na Olomoucku, 1115 - 1123
StranaPoložkyObdobí
3201Soběslav I., údělným knížetem na Olomoucku, 1115 - 1123
202Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140
212Morava - doba Vladislava II., 1140 - 1174
213Morava - nepřiděleno
215Vladislav II., knížetem Čechách 1140 - 1158
219Vladislav II., králem v Čechách 1158 - 1174
224Bedřich, 1173 - 1189
227Václav, knížetem v Čechách 1191 - 1192
228Přemysl Otakar I., králem v Čechách 1198 - 1230
232Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
239Václav II., králem v Čechách 1283 - 1305
244Vladislav III., markrabě moravský, 1246 - 1247
245Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
265Václav II., králem v Čechách 1283 - 1305
273Václav II., pod poručn. Oty Braniborského, 1278 - 83
274Václav II., 1283 - 1305
295Jan Lucemburský, 1310 - 1346
StranaPoložkyObdobí
4301Karel IV., 1346 - 1378
321Václav IV., 1378 - 1419
327Albrecht Rakouský, 1424 - 1435
330Doba husitská, 1419 - 1437
331Mezivládí, 1439 - 1452
334Ladislav Pohrobek, 1453 - 1457
336Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
344Matyáš Korvín, 1458 - 1490
345Vladislav II., 1471 - 1516
354Ludvík I., 1516 - 1526
362Cheb - městská ražba
363Brno - městská ražba
370Jihlava - městská ražba
373Znojmo - městská ražba
375Vratislav - městská ražba
376Zhořelec - městské ražby, 2. polovina 15. století
380Cheb - městská ražba
386Ferdinand I., 1526 - 1564
StranaPoložkyObdobí
5401Ferdinand I., 1526 - 1564
409Maxmilian II., 1564 - 1576
421Rudolf II., 1576 - 1612
465Matyáš II., 1612 - 1619
478České stavy, 1619 - 1620
479Moravské stavy, 1619 - 1620
485Slezské stavy, 1619 - 1623
486Fridrich Falcký, 1619 - 1620
489Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince kiprová )
493Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
StranaPoložkyObdobí
6501Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
525Ferdinand III. v Kladsku, 1627 - 1657
529Ferdinand III., 1637 - 1657
544Leopold I., 1657 - 1705
578Josef I., 1705 - 1711
585Karel VI., 1711 - 1740
600Marie Terezie, 1740 - 1780
StranaPoložkyObdobí
7601Marie Terezie, 1740 - 1780
610František I. Lotrinský, 1745 - 1765
614František II., 1792 - 1835
641Ferdinand V., 1835 - 1848
654Ludvík Jagelonský, 1503 - 1526
655Rudolf II., 1576 - 1612
656Ferdinand IV. - následník trůnu, zemřel 9.7.1654
657Leopold I., 1657 - 1705
658Alžběta Kristina, manželka Karla VI.
659Marie Terezie, 1740 - 1780
660Arcivévodkyně Marie Anna (dcera Karla VI.), 1718 - 1744
661Marie Terezie a František Lotrinský
664Josef II., 1780 - 1790
666Leopold II. a Marie Ludovica Španělská
670Leopold II., 1790 - 1792
678Marie Ludovica, manželka Leopolda II.
679František II., 1792 - 1835
684Carolina Augusta, manželka Františka II.
685Arcivévoda Karel Ludvík - polní maršál, 1771 - 1847
686Arcivévoda Johann, 1782 - 1859
687Ferdinand V., 1835 - 1848
691František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
8701František Josef I., 1848 - 1916
702Alžběta, manželka Františka Josefa I., 1837 - 1898
703Zita, manželka Karla I. (1892-1989)
704Arcivévoda Rudolf, 1858 - 1889
705Arcivévoda Eugen - velmistr řádu, 1863 - 1954
706Arcivévoda František Salvator, 1866 - 1939
707Karel Franz Josef (pozd.císař Karel I.), 1887 - 1916
708Černín de Batroni Humberto
709Dirleber z Korneuburgu, Baltazar, zemřel 1602
710Kolovrat-Liebsteinský, František Antonín, 1778 - 1861
711Kozel z Riesenthalu, Zikmund,
712Nádherný Ervín a Dinka Ringhoffer
713Nepolyský ze Záchrašťan, Bořek, rytíř
714Picolomini Octavio, 1599 - 1656
715Puellacher Ruprecht, 1544 - 1563
716Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858
717Schwarzenberg Karel - polní maršál (1771 - 1820)
718Šlik Jindřich, 1612 - 1650
723Strnad z Freytoku, Adam, zemřel 1624
724Špork František Antonín, 1691 - 1726
725Trautson Pavel Sixtus, 1550 - 1621
726Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634
732Vrbna, hrabě Rudolf, 1761 - 1823
733Zajíc z Hasenburka, Jiří, zemřel 1580
734Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Fraf von, 1700 - 1760
735Žerotín Jan starší, 1435 - 1499
737Bruntál (Freudenthal)
738Halberstadt-biskup., Gero von Schermbke, 1160 - 1177
739Chur-biskupství, Johann VI. von Aspermont, 1636 - 1661
743Magdeburg-arcib., Albrecht IV., 1513 - 1545
744Mohuč - biskupství, Friedrich Carl Josef, 1774 - 1802
745Olomouc-biskup., Leopold Vilém, 1637 - 1662
746Olomouc-biskup., Arcivévoda Karel Josef, 1662 - 1664
747Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695
759Olomouc-biskup., Karel III. Lotrinský, 1695 - 1710
760Olomouc-biskup., Anton Theodor Colloredo, 1777 - 1811
764Olomouc-arcibiskup., Arcivév. Rudolf Jan, 1819 - 1831
765Olomouc-arcibiskup., Maxmilian J. Sommerau, 1837-1853
766Olomouc-arcibiskup., Josef K. Matocha, 1948 - 1962
767Praha-arcibisk., Alois Josef Kolovrat-Krakovský, 1831 - 1843
768Praha - metropolitní chrám Svatého Víta
770Salzburg-arcib., Guidobald Thun Hohenstein, 1654 -1668
771Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687
772Salzburg-arcib., Jan Arnošt Thun, 1687 - 1709
773Církevní medaile - české svátostky zemských patronů
774Církevní medaile nesignované
775Církevní medaile signované - křestní
777Církevní medaile nesignované - křestní
778Církevní medaile nesignované
779Slezsko, 16. století
780Kladsko, Páni z Kunštátu a z Poděbrad, 1454 - 1500
782Krnov, Jan Jiří, 1607 - 1624
784Krosno, Jan Kostrynski, 1535 - 1571
785Lehnice - město
786Lehnice-Břeh, Friedrich II., 1488 - 1547
789Lehnice-Břeh-Volava, Georg, Ludwig a Christian
791Lehnice-Břeh-Volava, Georg, 1639 - 1664
795Lehnice, Ludwig, 1653 - 1663
798Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672
StranaPoložkyObdobí
9801Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672
804Opava, Karel Lichtenstein, 1614 - 1627
805Opolí - Ratiboř, Jan Kazimír, 1655 - 1666
806Ratiboř - město
807Slezsko, cca 13. století
808Volava - město
809Vratislav (Breslau) - město
812Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich, 1664 - 1697
813Zaháň - město
814Střelecké medaile a odznaky
821Údobí let 1918 - 1938
834Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
836Údobí let 1945 - 1953
837Údobí let 1953 - 1960
846Údobí let 1961 - 1969
852Údobí let 1980 - 1985
853Údobí let 1986 - 1990
856Údobí let 1990 - 1993
858Mince PROOF v etui, Údobí let 1961 - 1969
859Sady oběhových mincí
861Sady oběhových mincí - proof
869Mince PROOF v etui, Údobí let 1993 - 2000
875Sady oběhových mincí
877Československo, 1918 - 1939
884Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
885Slovenská republika, 1939 - 1945
890Slovenská republika - kolkované, 1945
891Česká Republika, 1992 -
895Nouzová platidla Československa
898Ústavní poukázky SNV
899Knihy :
StranaPoložkyObdobí
10901Knihy :
907Časopisy
908Maxmilián I., 1493 - 1519
909Ferdinand I., 1526 - 1564
914Maxmilián II., 1564 - 1576
917Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
920Arcivévoda Karel Štýrský, 1564 - 1590
921Rudolf II., 1576 - 1612
922Ferdinand II. jako arcivévoda Štýrský, 1592 - 1637
923Ferdinand II., 1619 - 1637
931Leopold I., 1657 - 1705
960Josef I., 1705 - 1711
962Karel VI., 1711 - 1740
968Marie Terezie, 1740 - 1780
993František I. Lotrinský, 1745 - 1765
995Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
StranaPoložkyObdobí
111001Leopold II., 1790 - 1792
1002František II., 1792 - 1835
1039Andreas Hoffer - povstání v Tyrolsku
1041Ferdinand V., 1835 - 1848
1055Koloman, 1095 - 1116
1056Bela II., 1131 - 1141
1057Bela III., 1173 - 1196
1059Ladislav III., 1204 - 1205
1061Zikmund Lucemburský, 1386 - 1437
1062Matyáš Korvín, 1458 - 1490
1064Vladislav II., 1490 - 1516
1066Ferdinand I., 1526 - 1564
1070Maxmilian II., 1564 - 1576
1076Rudolf II., 1576 - 1612
1078Ferdinand II., 1619 - 1637
1080Sedmihradsko, Gabriel Bethlen, 1621 - 1629
1081Ferdinand III., 1637 - 1657
1084Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
121101Leopold I., 1657 - 1705
1107Josef I., 1705 - 1711
1108Karel III.(VI.), 1711 - 1740
1113Marie Terezie, 1740 - 1780
1119František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1122Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
1131František II., 1792 - 1835
1158Ferdinand V., 1835 - 1848
1165Karel VI., 1711 - 1740
1166František I. Lotrinský, v Toskánsku 1737 - 1765
1167Marie Terezie, 1740 - 1780
1168František II., 1792 - 1835
1175Ferdinand V., 1835 - 1848
1177Revoluční vláda v Miláně, 1848 - 1849
1178Revoluční vláda v Benátsku, 1848 - 1849
1179Marie Terezie, 1740 - 1780
1184Josef II., 1780 - 1790
1187Belgické povstání, 1789 - 1790
1189Leopold II., 1790 - 1792
1190František II., 1792 - 1835
1192Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
StranaPoložkyObdobí
131201Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
1210Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
141301Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
151401Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
1412Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
1463Anhalt-Zerbst, Friedrich August, 1747 - 1793
1464Augsburg - město
1466Bádensko, Leopold I., 1830 - 1852
1467Bavorsko-Landshut, Jindřich IV., 1393 - 1450
1468Bavorsko, Arnošt I. a Vilém III., 1397 - 1435
1469Bavorsko, Maximilian I., 1598 - 1651
1471Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777
1475Bavorsko, Ludwig I., 1825 - 1848
1476Bavorsko, Maximilian II., 1848 - 1864
1477Branibory, Joachim I., 1513 - 1535
1478Braunschweig W., Heinrich Julius, 1589 - 1613
1479Colmar - město
1480Frankfurt - město
1484Friedberg-hrad, Johann Eberhard, 1577 - 1617
1485Göttingen - město
1486Hannau - Lich, Johann Reinhard, 1599 - 1625
1487Hannover, Ernst August, 1837 - 1851
1488Mansfeld-Friedenburg, P.Ernst I. a bratři, 1532-1604
1489Mecklenburg-Schwerin, Friedrich Franz II., 1842-1883
1490Mecklenburg-Strelitz, Friedrich Wilhelm, 1860 - 1904
1491Norimberk - město
1492Oldenburg, Anton Günther, 1603 - 1667
1494Pfalz - Simmern, Richard, 1569 - 1598
1495Prusko Východní, Georg Wilhelm, 1619 - 1640
1497Řád německých rytířů, Ludwig von Erlichshausen, 1450 - 1467
1498Řád německých rytířů, 13.stol.
1499Řezno - město
StranaPoložkyObdobí
161501Římskoněmecká říše, Otto IV., 1192 - 1218
1502Římskoněmecká říše, Friedrich II., 1215 - 1250
1504Římskoněmecká říše, Konradin, 1258 - 1268
1505Sasko
1506Sasko - Míšeň, Friedrich, Wilhelm II., Friedrich Th., 1412 - 1425
1508Sasko - Míšeň, Friedrich II. Dobromyslný, 1428 - 1464
1509Sasko - Míšeň, Friedrich II., Friedrich IV. a Zikmund, 1428 - 1436
1510Sasko - Míšeň, Friedrich II. Dobromyslný, 1428 - 1464
1513Sasko - Míšeň, Friedrich II., Friedrich a Wilhelm, 1437 - 1440
1514Sasko - Míšeň, Friedrich II. a Wilhelm III.,1440-1464
1517Sasko - Míšeň, Friedrich II. a Margareta, 1457 - 1463
1518Sasko - Míšeň, Ernst, Albrecht a Wilhelm III., 1464 - 1484
1519Sasko - Míšeň, Ernst a Albrecht, 1464 - 1484
1520Sasko - Míšeň, Friedrich III., Johann a Albrecht, 1486 - 1500
1521Sasko, Christian I., 1586 - 1591
1522Sasko, Johann Georg I., 1611 - 1656
1523Sasko, Friedrich August II., 1733 - 1763
1524Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806
1527Sasko - království, Friedrich August I., 1806 - 1827
1528Sasko - království, Anton, 1827 - 1836
1531Sasko - království, Friedrich August II., 1836 - 1854
1533Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
1535Sasko, Christian II., Johann Georg a August, 1591-1611
1536Sasko-Altenburg, Johann Philipp a tři bratři, 1601 - 1625
1537Sasko-Coburg-Gotha, Ernest I., 1826 - 1844
1538Sasko-Meiningen, Georg II., 1866 - 1914
1539Sasko-Weimar-Eisenach, Carl Friedrich, 1828 - 1853
1540Solms - Lichtemberg, Ernst, 1590 - 1619
1541Strassburg - město
1542Westfálsko, Hieronymus Napoleon, 1807 - 1813
1543Bavorsko, Ludwig III., 1913 - 1918
1544Hessen-Darmstadt, Ludwig IV., 1877 - 1892
1545Hessen-Darmstadt, Ernst Ludwig, 1892 - 1918
1546Prusko, Wilhelm I., 1861 - 1888
1547Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
1549Reuss, starší linie, Heinrich XXII., 1859 - 1902
1550Sasko, Albert, 1873 - 1902
1556Sasko, Georg, 1902 - 1904
1559Sasko, Friedrich August III., 1904 - 1918
1565Sasko - Altenburg, Ernst, 1893 - 1908
1566Sasko - Meiningen, Georg II., 1866 - 1914
1571Sasko - Výmar - Eisenach, Carl Alexander, 1853 -1901
1572Sasko - Výmar - Eisenach, Wilhelm Ernst, 1901 - 1918
1578Schaumburg-Lippe, Albrecht Georg, 1893 - 1911
1579Schwarzburg-Sonderhausen, Karl Günther, 1880 - 1909
1581Württemberg, Karl I., 1864 - 1891
1583Württemberg, Wilhelm II., 1891 - 1918
1588Německo - drobné ražby císařství
1591Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1596Německo - 3.říše, 1933 - 1945
StranaPoložkyObdobí
171601Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1608Německo - B R D, 1949 -
1610Belgie, Baudouin I., 1951 - 1991
1613Bulharsko, Ferdinand I. jako král, 1908 - 1918
1614Dánsko, Frederik VIII., 1906 - 1912
1615Dubrovník ( Ragusa ) - město
1616Estonsko, I.republika
1617Finsko pod Ruskem, Mikuláš II., 1894 - 1917
1618Francie, Ludvík XIV., 1643 - 1715
1619Francie, Ludvík XVIII., 1814 - 1815, 1815 - 1824
1620Francie, Ludvík Filip, 1830 - 1848
1621Francie, II.republika, 1848 - 1852
1623Francie, III.republika, 1871 - 1940
1627Francie, V.republika, 1959 -
1630Gdaňsk - město
1638Itálie - království, Napoleon I., 1804 - 1814
1639Itálie - Benátky, 17.století
1640Itálie - Benátky, Jacopo Contarini, 1275 - 1280
1641Itálie - Benátky, Francesco Loredano, 1752 - 1762
1642Itálie - Benátky, Lodovico Manin, 1789 - 1797
1643Itálie - Sicilie, Ferdinand III., 1759 - 1815
1644Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
1648Jugoslávie, republika, 1945 - 1992
1649Lichtenstein, Johann II., 1858 - 1929
1651Litva, Zikmund II. August, 1548 - 1572
1652Litva, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
1653Livonsko pod Švédskem, Christina, 1632 - 1654
1654Lotyšsko, I.republika, 1918 - 1940
1655Maďarsko - regentství
1657Maďarsko - republika
1658Nizozemí - provincie Zeeland
1659Nizozemí - pod Španěly, Filip II., 1556 - 1598
1660Nizozemí - pod Španěly, Albert a Isabela, 1599 - 1621
1661Nizozemí - provincie Východní Frízsko, Enno III., 1599 - 1626
1662Nizozemí - město Campen
1663Nizozemí - město Zwole
1666Nizozemí - město Campen
1669Nizozemí - provincie Západní Frízsko
1670Nizozemí - pod Španěly, Filip V., 1700 - 1711
1671Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
1679Polsko, Alexander, 1501 - 1506
1680Polsko, Zikmund I. Starý, 1506 - 1548
1682Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
1700Polsko pod Švédskem, Kristína, 1632 - 1654
StranaPoložkyObdobí
181701Polsko, Jan Kazimír, 1648 - 1668
1705Polsko pod Saskem, August III., 1733 - 1763
1706Polsko, republika, 1918 -
1717Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
1721Riga pod Polskem, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1623
1723Riga pod Švédskem, Gustav Adolf, 1623 - 1632
1726Rusko, Ivan IV. Hrozný, jako car 1547 - 1584
1727Rusko, Petr I. Veliký, 1672 - 1725
1728Rusko, Anna, 1730 - 1740
1729Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796
1731Rusko, Pavel, 1796 - 1801
1733Rusko, Alexandr I., 1801 - 1825
1737Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
1740Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
1741Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894
1744Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
1750Rusko, RSFSR, 1917 - 1923
1752Řecko, Georg I., 1863 - 1913
1755Řecko, Pavel I., 1947 - 1964
1756Řecko, Konstantin II., 1964 - 1973
1757Španělsko, Filip IV., 1621 - 1664
1758Španělsko, mezivládí, 1868 - 1870
1759Španělsko, Claudio Franco, 1936 - 1975
1760Špicberky
1762Švýcarsko - kanton Graubünden, panství Reichenau, Johann Rudolf
1763Švýcarsko - kanton Chur
1764Švýcarsko - kanton Zug
1765Švýcarsko, republika
1769Turecko, Bajazed II. AH. 886 - 918 (1481 - 1512)
1770Vatikán - Papežský stát, Benedikt XIV, 1740 - 1758
1771Vatikán - Papežský stát, Pius VI., 1775 - 1799
1772Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
1776Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
1778Německá Východní Afrika
1779Kanada, Victoria, 1837 - 1901
1781Kanada, Elizabeth II., 1952 -
1783Mexiko, Karel IV., 1788 - 1808
1784Mexiko, republika
1785USA
StranaPoložkyObdobí
191801USA
1803Bahrain
1804Hong Kong, Victoria, 1837 - 1901
1810Hong Kong, Edward VII., 1901 - 1910
1811Indie, Victoria, 1837 - 1901
1812Japonsko - epocha Meiji, 1867 - 1912
1813Straits Setlements, George V., 1910 - 1936
1814Západní Samoa
1815Medaile vydané Českou Numismatickou Společností
1816Kroměříž - pobočka ČNS
1819Teplice a Brno - pobočky ČNS
1821Uherské Hradiště - pobočka ČNS
1822Amort Vlastimil, 1850 - 1950
1823Beutler Miloslav, 1897 - 1964
1824Fiala, Josef, 1891 - 1960
1825Guillemard Antonín, 1747 - 1812
1826Hájek Robert, 1880 - 1960
1827Harcuba Jiří, 1928 -
1829Horák Petr, 1966 -
1830Kartáková Daniela, 1965 -
1831Kolářský Zdeněk, 1931 -
1833Krepčík Jaroslav, 1880 - 1959
1834Kužel Miroslav, 1907 - 1985
1835Láska Miloš, 1917 - 1984
1836Lukáš Jan, 1944 -
1837Myslbek J.V. a Stehlík J.
1838Neužil Bedřich, 1892 -
1839Pawlik František Xaver, 1865 - 1906
1841Pelikán Julius, 1887 - 1969
1842Perl Karl, 1876 - 1965
1843Prinz Josef, 1876 - 1960
1844Seidan Václav, 1817 - 1870
1846Schäfer Hans, nar.1875
1847Scharff Anton, 1845 - 1903
1849Schwartz Štěpán, 1851 - 1923
1850Sláma Josef, 1895 - 1978
1851Sucharda Stanislav, 1866 - 1916
1854Šantrůček Václav, 1866 - 1931
1855Šimonovský Bedřich, 1871 -
1858Špánek Karel, 1894 - 1965
1860Španiel Otakar, 1881 - 1955
1864Šejnost Josef, 1878 - 1941
1866Španiel Otakar, 1881 - 1955
1867Tautenhayn Josef, 1837 - 1911
1868Vlček Bohumil, 1862 - 1928
1878Zuska František, 1887 - 1955
1879Bruntál (Freudenthal)
1880České Budějovice
1881Horní Růžodol (Ober Rosenthal)
1882Chlumec (Kulm)
1883Klecany
1884Kroměříž
1885Kutná Hora
1886Olomouc
1888Poděbrady
1889Praha - medaile zemské jubilejní výstavy 1891
1890Praha - medaile Všeobecné československé výstavy 1991
1891Praha - Vysočany
1892Stará Ves u Rýmařova a Barnov (Altdorf Bernhau)
1893Šedivec
1894Třebíz
1895Ústí nad Labem (Aussig)
1896Vítkovice
1897Žleby
1898Čechy
1899Československo
1900Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
StranaPoložkyObdobí
201901Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
1912Československo - medaile s portrétem Edvarda Beneše
1914Československo - medaile s portrétem E.Háchy
1915Československo - medaile s portrétem K.Gottwalda
1916Československo - medaile s portrétem A.Zápotockého
1917Československo - medaile s portrétem V.Havla
1918Česká Republika
1921Morava
1922Slezsko
1926Sudety
1930Estonsko
1931Francie
1935Itálie
1939Německé státy před rokem 1871
1940Německo - Heilbronn
1941Německo - Prusko
1942Německo - císařství, 1870 - 1918
1943Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1944Německo - BRD
1946Polsko
1948Rakousko
1954Rusko
1956Řecko
1957Španělsko
1958Švýcarsko
1959Vatikán, Damasus I.., 304 - 384
1960Medaile a odznaky hasičských spolků
1964Hudební medaile a žetony
1967Chmelové známky
1968Lovecké a myslivecké medaile a plakety
1969Nouzovky německých měst a obcí
1971Nouzovky
1972Odznaky - ČSR
1974Odznaky - Morava
1975Odznaky - Velká Británie
1977Pivní známky
1978Robotní a pracovní známky
1979Schlaraffia
1980Sokolské medaile a odznaky
1983Účelové a konzumní známky
1987Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)
1993Zdravotnické a lékařské medaile a odznaky
1994Zednářské medaile a jetony
StranaPoložkyObdobí
212001Zednářské medaile a jetony
2002Novoražby a repliky
2003Různé
2022Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
2034Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
2036Československo
2049Československo - odznaky Vzorný voják
2050Československo - různé
2051Česká republika
2052Belgie
2053Francie, III.republika, 1871 - 1941
2067Francie, IV.republika, 1945 - 1958
2069Francie, III.republika, 1871 - 1941
2070Francie, IV.republika, 1945 - 1958
2072Francie, V.republika, 1958 -
2073Francie, III.republika, 1871 - 1941
2074Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
2077Japonsko
2079Jižní Afrika
2080Německo - III.říše
2081Polsko
StranaPoložkyObdobí
222101Polsko
2192Polsko - hasičské dekorace
2193Rakouská republika
2194Rumunsko
2196Rusko
2199Rusko - SSSR, 1923 - 1991
2200Turecko
StranaPoložkyObdobí
232201Lydia pod perskou vládou, 5.století př.Kr.
2202Mysia, Pergamon, 1. stol. po Kr.
2203Antoninus Pius, 138 - 161
2204Alexander Severus, 222 - 235
2205Philippus I., 244 - 249
2206Trajanus Decius, 249 - 251
2207Gallienus, 253 - 268
2210Salonina, manželka Galliena
2213Tacitus, 275 - 276
2214Galerius, 305 - 311
2215Maximianus Herculius, 286 - 305/310
2216Constantius I., 305 - 306
2217Licinius I., 308 - 324
2218Constantinus I., 307 - 337
2221Constantinopolis - městská ražba, 330 - 346
2224Řím - městská ražba, 307 - 337
2225Delmatius, 335 - 337
2226Constans, 337 - 350
2228Constantius II. jako césar, 324 - 337
2230Constantius II., 337 - 361
2231Constantius Gallus, 351 - 354
2232Julianus II. - jako césar, 335 - 360
2233Valentinianus I., 364 - 375
2234Theodosius I., 379 - 395
2235Gordianus III., Bithynia, Nicaea
2236Philippus I., Moesia Superior, Viminacium
2237Johannes I. Zimisces, 969 - 976
2238Mamlúci-Bahrí, 8.-9.stol.AH
2239Václav II., 1283 - 1305
2240Jan Lucemburský, 1310 - 1346
2241Karel IV., 1346 - 1378
2244Václav IV., 1378 - 1419
2246Doba husitská, 1419 - 1437
2247Mezivládí, 1439 - 1452
2249Ladislav Pohrobek, 1453 - 1457
2251Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
2257Vladislav II., 1471 - 1516
2274Ludvík I., 1516 - 1526
2278Zhořelec - městské ražby, 2. polovina 15. století
2280Svídnice - městská ražba
2281Ferdinand I., 1526 - 1564
2284Maxmilian II., 1564 - 1576
2288Rudolf II., 1576 - 1612
2290Lotyšsko, republika
2291Matyáš II., 1612 - 1619
2292Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
StranaPoložkyObdobí
242301Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
2302Leopold I., 1657 - 1705
2304Josef I., 1705 - 1711
2306Marie Terezie, 1740 - 1780
2310Josef II., 1765 - 1780 - 1790
2311František II., 1792 - 1835
2321Ferdinand V., 1835 - 1848
2324Lichtenstein, Josef Václav, 1748 - 1772
2325Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634
2328Bamberk - biskupství, Adam Friedrich, 1757 - 1779
2330Chur-biskupství, Johann V. von Aspermont, 1601 -1627
2331Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814 -1830
2332Praha-arcibisk., Alois Josef Kolovrat-Krakovský, 1831 - 1843
2333Praha - Vinohrady
2334Salzburg-arcib., Guidobald Thun Hohenstein, 1654 -1668
2335Salzburg-arcib., Jan Arnošt Thun, 1687 - 1709
2336Strassbourg-biskup., Johann v.Manderscheid, 1569-1592
2337Würzburg-biskupství, Adam Friedrich, 1755 - 1779
2338Lehnice-Břeh, Friedrich II., 1488 - 1547
2339Würtemberg-Olešnice, Christian Ulrich, 1664 - 1704
2340Střelecké medaile a odznaky
2341Údobí let 1918 - 1938
2386Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava
2389Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
2394Údobí let 1945 - 1953
StranaPoložkyObdobí
252401Údobí let 1945 - 1953
2409Údobí let 1953 - 1960
2433Údobí let 1961 - 1969
2442Údobí let 1970 - 1980
2461Údobí let 1980 - 1985
2481Údobí let 1986 - 1990
2497Údobí let 1990 - 1993
StranaPoložkyObdobí
262501Údobí let 1990 - 1993
2509Mince PROOF v etui, Údobí let 1961 - 1969
2510Mince PROOF v etui, Údobí let 1970 - 1980
2512Mince PROOF v etui, Údobí let 1990 - 1993
2513Sady oběhových mincí
2518Česká republika, 1993 -
2534Sady oběhových mincí - proof
2538Mince PROOF v etui, Údobí let 2001 - 2005
2547Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010
2569Mince PROOF v etui, Údobí let 2011 - 2015
2574Sady oběhových mincí
2580Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2588Česká republika, 1993 -
2589Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2591Slovenská republika, 1993 -
2598Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
272601Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916
2611Československo, 1918 - 1939
2631Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
2653Poukázky Terezínského ghetta, 1943
2654Slovenská republika, 1939 - 1945
2663Slovenská republika - kolkované, 1945
2664Slovenská republika - poukázka 1945
2665Slovenská republika - kolkované, 1945
2666ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944
2674Československo, 1945 - 1953
2688Československo, 1953 - 1992
2697Česká Republika, 1992 -
StranaPoložkyObdobí
282701Česká Republika, 1992 -
2720Akcie
2729Argentina
2730Bělorusko
2731Bolivie
2732Bulharsko
2733Čína
2734Dluhopis
2735Francie
2737Chorvatsko
2738Itálie - rakouská okupace Benátek
2739Japonsko
2740Jugoslávie
2742Kazachstan
2743Německo
2748Německo - spojenecké okupační poukázky, 1944
2749Německo - BRD
2750Německo - pomocné poukázky Wermachtu
2751Německo - poukázky pro okupovaná území, 1914 - 1918
2752Peru
2753Polsko
2755Rakousko
2757Rumunsko
2758Rusko - carství
2759Rusko - RSFSR
2760USA
2761Nouzovky německých měst
2764Nouzová platidla Československa
2767Nouzovky rakouských měst
2771Poukázky na chléb
2773Potravinové lístky
2782Poukázky na odběr výstroje
2784Různé
2785Ústavní poukázky SNV
2787Konvoluty bankovek
2794Knihy :
StranaPoložkyObdobí
292801Knihy :
2843Časopisy
2851Aukční katalogy :
2852Patenty a cirkuláře :
2853Různé :
2862Albrecht II., 1330 - 1358
2863Albrecht V. pod poručnictvím Leopolda, 1406 - 1411
2864Albrecht V., 1411 - 1439
2865Ladislav Pohrobek, 1452 - 1457
2867Ferdinand II., 1619 - 1637
2868Josef I., 1705 - 1711
2869Karel VI., 1711 - 1740
2870Marie Terezie, 1740 - 1780
2875Leopold II., 1790 - 1792
2876František II., 1792 - 1835
2898Ferdinand V., 1835 - 1848
2900Matyáš Korvín, 1458 - 1490
StranaPoložkyObdobí
302901Ferdinand I., 1526 - 1564
2903Matyáš II., 1608 - 1619
2904Leopold I., 1657 - 1705
2905Josef I., 1705 - 1711
2906Marie Terezie, 1740 - 1780
2908František I. Lotrinský, 1745 - 1765
2911Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
2915František II., 1792 - 1835
2933Ferdinand V., 1835 - 1848
2938Karel VI., 1711 - 1740
2939František II., 1792 - 1835
2940Revoluční vláda v Benátsku, 1848 - 1849
2941Josef II., 1780 - 1790
2942Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
2956Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
313001Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
3002Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
3069Bádensko, Carl Ludwig Friedrich, 1811 - 1818
3070Bádensko, Friedrich I., 1852 - 1907
3071Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777
3074Bavorsko, Maximilian I. Josef, 1806 - 1825
3075Bavorsko, Ludwig II., 1864 - 1886
3076Branibory - Bayreuth, Friedrich Christian, 1763 - 1769
3077Frankfurt - město
3078Kempten - město
3079Norimberk - město
3080Pfalz - Chur, Ludvík V., 1509 - 1544
3081Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861
3082Řád německých rytířů, 13.stol.
3083Sasko, Friedrich August I., 1694 - 1733
3084Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806
3085Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
3087Schwarzburg - Rudolstadt, Friedrich Günter, 1807-1867
3088Schwarzburg-Sonderhausen, Günther Friedr., 1835 -1880
3089Strassburg - město
3090Westfálsko, Hieronymus Napoleon, 1807 - 1813
3091Württemberg, Wilhelm I., 1816 - 1864
3092Badensko, Friedrich II., 1907 - 1918
3093Německo - drobné ražby císařství
StranaPoložkyObdobí
323101Německo - drobné ražby císařství
3111Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
3118Německo - 3.říše, 1933 - 1945
3153Německo - B R D, 1949 -
3195Německo - D D R, 1949 - 1990
3197Belgie, Baudouin I., 1951 - 1991
3199Bulharsko, republika
StranaPoložkyObdobí
333201Bulharsko, republika
3202Dánsko, Christian IX., 1863 - 1906
3203Dánsko, Margareta II., 1972 -
3205Estonsko, I.republika
3207Evropská unie
3213Finsko pod Ruskem, Alexandr II., 1855 - 1881
3214Finsko pod Ruskem, Mikuláš II., 1894 - 1917
3216Francie, Ludvík XVI., 1774 - 1793
3217Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
3221Francie, III.republika, 1871 - 1940
3237Francie, vláda ve Vichy, 1941 - 1945
3238Francie, IV.republika, 1945 - 1958
3242Francie, V.republika, 1959 -
3246Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
3248Itálie, republika, 1946 -
3250Izrael, republika
3251Jugoslávie, Petar II., 1934 - 1945
3252Krakov - město
3253Křižáci, Comtes D´ Edesse Baldwin I., 1098 - 1100
3254Litva, Jan Kazimír, 1648 - 1668
3256Litva, I.republika, 1918 - 1940
3258Lotyšsko, I.republika, 1918 - 1940
3259Maďarsko - regentství
3262Man, Elizabeth II., 1952 -
3263Monako, Louis II., 1922 - 1949
3264Monako, Reinier, 1949 -
3265Nizozemí - pod Španěly, Filip II., 1556 - 1598
3268Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
3275Nizozemí, Juliana, 1948 - 1980
3281Nizozemí - pod Španěly, Filip IV., 1621 - 1665
3282Norsko pod Dánskem, Christian V., 1670 - 1699
3283Polsko, Kazimír IV., 1447 - 1492
3284Polsko, Jan Albert, 1492 - 1501
3285Polsko, Zikmund I. Starý, 1506 - 1548
3287Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
3297Polsko, Jan Kazimír, 1648 - 1668
3298Polsko pod Saskem, Fr.August II., 1733 - 1763
3299Polsko pod Saskem, August III., 1733 - 1763
3300Polsko, Stanislav August, 1763 - 1795
StranaPoložkyObdobí
343301Polsko, Stanislav August, 1763 - 1795
3304Polsko - vév.Varšavské, Friedrich August, 1807 - 1814
3306Polsko pod Ruskem, Alexandr I., 1815 - 1825
3307Polsko pod Ruskem, Mikuláš I., 1825 - 1855
3308Polsko, republika, 1918 -
3319Polsko pod Ruskem, Mikuláš I., 1825 - 1855
3320Portugalsko, Joan IV., 1640 - 1656
3321Portugalsko, republika, 1910 -
3331Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
3350Rakousko - II. republika, 1945 -
3383Rumunsko, Karel I., 1866 - 1914
3384Rumunsko, Michal, 1940 - 1947
3386Rusko, Michail Fjodorovič Romanov, 1613 - 1645
3387Rusko, Anna, 1730 - 1740
3388Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796
3389Rusko, Alexandr I., 1801 - 1825
3391Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
3392Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
3394Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
3400Rusko, RSFSR, 1917 - 1923
StranaPoložkyObdobí
353401Rusko, SSSR, 1923 - 1991
3403Rusko, republika, 1992 -
3405Řecko, Georg I., 1863 - 1913
3406Řecko - republika, 1973 -
3407San Marino, republika
3408Srbsko, Milan, 1868 - 1889
3409Srbsko, Petar I., 1903 - 1918
3410Švýcarsko, republika
3412Španělsko, mezivládí, 1868 - 1870
3413Španělsko, Alfonso XIII., 1886 - 1931
3414Španělsko, Claudio Franco, 1936 - 1975
3415Španělsko, Juan Carlos I., 1975 -
3418Švédsko, Oscar II., 1872 - 1907
3419Švédsko, Gustav V., 1907 - 1950
3421Švýcarsko, republika
3428Španělsko, Juan Carlos I., 1975 -
3429Švýcarsko - kanton Zug
3431Švýcarsko - kanton Zurich
3432Švýcarsko, republika
3435Turecko - republika
3436Ukrajina - republika
3437Vatikán - Papežský stát, Pius IX., 1846 - 1878
3438Vatikán, Jan Pavel II., 1978 - 2005
3440Velká Británie, George III., 1760 - 1820
3441Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
3444Velká Británie, Edward VII., 1901 - 1910
3446Velká Británie, George V., 1910 - 1935
3451Velká Británie, George VI., 1936 - 1952
3456Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
3465Ethiopie, republika
3466Francouzká Západní Afrika
3467Kenya - republika
3468Kongo - republika (býv. Francouzské Kongo)
3469Liberie - republika
3470Německá Východní Afrika
3471Svatá Helena + Ascension, Elizabeth II., 1952 -
3472Tunis, francouzský protektorát
3473Zaire - republika ( býv. Belgické Kongo )
3474Argentina - republika
3475Brazilie, republika
3478Kanada, Edward VII., 1901 - 1910
3479Kanada, George V., 1910 - 1936
3482Kanada, Elizabeth II., 1952 -
3483Kanada - tokeny
3484USA
StranaPoložkyObdobí
363501USA
3541Barma - republika
3542Ceylon, George V., 1910 - 1936
3543Hong Kong, Edward VII., 1901 - 1910
3545Hong Kong, George V., 1910 - 1936
3546Hong Kong, George VI., 1936 - 1952
3549Hong Kong, Elizabeth II., 1952 -
3553Indie - Bijapur, Ibrahim II., AH 988 - 1037
3554Irán a Afganistán, Safavids, 907 - 1148 AH
3555Kambodža - republika
3556Malajsie
3557Mongolsko - republika
3558Nizozemská Indie, Vilhelmina, 1890 - 1948
3559Straits Setlements, George V., 1910 - 1936
3560Austrálie, Elizabeth II., 1952 -
3565Fiji, Elizabeth II., 1952 -
3570Medaile vydané Českou Numismatickou Společností
3573Brno - pobočka ČNS
3574Jihlava - pobočka ČNS
3575Kroměříž - pobočka ČNS
3576Opava - pobočka ČNS
3577Pardubice - pobočka ČNS
3578Příbor - pobočka ČNS
3579Ústí nad Orlicí - pobočka ČNS
3580Čejka Jan, 1878 - 1925
3581Hvozdenský Josef, 1932 -
3582Karnet a Kyselý, rytecký závod v Praze
3583Kříž Václav, 1830 - 1887
3585Kudela Petr, 1942 -
3587Kužel Miroslav, 1907 - 1985
3588Kvasnička Jan, 1844 - 1912
3589Otáhal Karel, 1901 - 1972
3590Pelikán Julius, 1887 - 1969
3591Pichl I.B., 1850 - 1923 ( ražebna v Praze )
3593Seidan Václav, 1817 - 1870
3595Špánek Karel, 1894 - 1965
3597Španiel Otakar, 1881 - 1955
3598Bílý Potok
3599Brno
3600Hranice
StranaPoložkyObdobí
373601Mužské
3602Pardubice
3603Praha - medaile českoslovanské národopisné výstavy
3604Československo
3607Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
3610Slovensko
3611Belgie
3612Dánsko
3613Evropská unie
3616Francie
3617Chorvatsko
3619Německo - Badensko
3620Německo - Sasko
3621Německo - císařství, 1870 - 1918
3622Německo - BRD
3628Rakousko
3629Švýcarsko
3636Hudební medaile a žetony
3637Chlebové známky
3639Konvoluty mincí
3645Lovecké a myslivecké medaile a plakety
3646Numismatické medaile a ražby numismatiků
3647Odznaky - ČSR
3649Odznaky - Čechy a Morava
3650Odznaky - USA
3651Pivní známky
3653Porcelánové nouzovky
3654Psí známky a medaile
3661Razidla
3664Reklamní známky
3665Sokolské medaile a odznaky
3666Sportovní medaile, plakety a odznaky
3669Účelové a konzumní známky
3674Novoražby a repliky
3684Numismatické medaile a ražby numismatiků
3685Různé
3688Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)
3689Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
3690Československo
3691Česká republika
3692Československo - různé
3696Polsko
3697Rusko - SSSR, 1923 - 1991
3698Rusko
3699Slovenská republika, 1939 - 1945
3700USA

Copyright 2015 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk