Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 12. listopadu 2016

Pol.

Maximianus Herculius, 286 - 305/310

Stav

V.cena

D.cena

201. AE Follis, Rv:"GENIO.POPVLI.ROMANI.", minc.Alexandria
S.3533, C.184
-1/1 400,- 440,-
202. AE Follis, Rv:"GENIO.POPVLI.ROMANI.", minc.Siscia
S.3533, C.184
-1/1- 380,- 420,-

Pol.

Constantius II., 337 - 361

Stav

V.cena

D.cena

203. AE Maiorina, Rv:"FEL.TEMP.REPARATIO.", jako S.3901 1/1 650,- --.-

Pol.

Hadrianus, Egypt, Alexandria

Stav

V.cena

D.cena

204. AE Hemidrachma (30 mm), Rv.: stojící Serapis, ražba z r.17 (132/133)
SGI.1260, pod.jako SNG.Milano.1127
nepravidelný okraj střížku, dr.st.koroze R!
-1/1- 1800,- --.-

Pol.

Caracalla, Thrakia, Hadrianopolis

Stav

V.cena

D.cena

205. AE 28 mm, stojící postava zleva, v pravé ruce věnec, v levé kopí
S.2479pod.
-1/2 260,- 300,-

Pol.

Caracalla, Syria, Antiochia ad Orontem

Stav

V.cena

D.cena

206. AR Tetradrachma, portrét císaře zprava, opis / stojící orel, opis
SGI.2650
1/1 3200,- --.-

Pol.

Macrinus, Syria, Antiochia ad Orontem

Stav

V.cena

D.cena

207. Bil. Tetradrachma, poprsí zprava, opis / sedící orel zpředu, opis,
SGI.2948var. tém.
0/0 4400,- --.-

Pol.

Elagabalus, Sýrie - Antiochia ad Orontem

Stav

V.cena

D.cena

208. AR Tetradrachma, portrét císaře zprava, opis / sedící orel, opis
24 mm, 12.16 g, SGI.3096
1/1 3400,- --.-

Pol.

Arménie, Rupanidé, Leon II., 1270 - 1289

Stav

V.cena

D.cena

209. AR Tram, b.l., 21 mm, Mi.2400 dr.hr.raž. R! -2/2- 600,- --.-

Pol.

Boleslav I., knížetem v Čechách 935 - 967

Stav

V.cena

D.cena

210. Denár, pod lomenicí "REP", Ca.3, F.II/4 (2893) dr.vyl.okraj RR! 1/1- 22000,- --.-

Pol.

Boleslav I., knížetem v Čechách 935 - 967

Stav

V.cena

D.cena

211. Denár, Ca.16 dr.okr. RR! -1/1- 16000,- 18000,-

Pol.

Boleslav I., knížetem v Čechách 935 - 967

Stav

V.cena

D.cena

212. Denár, Ca.24, F.-, váha 0.336 g (obol?) slepov., č.ned. RR! -1/1- 6000,- 10000,-

Pol.

Boleslav I., knížetem v Čechách 935 - 967

Stav

V.cena

D.cena

213. Denár, Ca.32, F.II/18 (124) R! 1/1 24000,- --.-

Pol.

Boleslav II., knížetem v Čechách 967 - 999

Stav

V.cena

D.cena

214. Denár, Ca.40, F.- - karolinský typ RRR! 1/1 44000,- 44000,-

Pol.

Boleslav II., knížetem v Čechách 967 - 999

Stav

V.cena

D.cena

215. Denár, Ca.91, F.I/1, nález Mančice 1890 RR! 1/1 40000,- 65000,-

Pol.

Boleslav II., knížetem v Čechách 967 - 999

Stav

V.cena

D.cena

216. Denár, Ca.118, F.III/7 (196) 1/1 22000,- --.-

Pol.

Boleslav II., knížetem v Čechách 967 - 999

Stav

V.cena

D.cena

217. Denár, Ca.123, F.III/13 (212), Praha-Omeriz tém. 0/0 24000,- --.-

Pol.

Boleslav II., knížetem v Čechách 967 - 999

Stav

V.cena

D.cena

218. Denár, Ca.123, F.III/13 (212), Praha-Omeriz
var. v opisu v reversu R!
1/1 15000,- --.-

Pol.

Boleslav II., knížetem v Čechách 967 - 999

Stav

V.cena

D.cena

219. Denár, Ca.135, F.IV/20, Praha - Nacvb R! 0/0 24000,- 24000,-

Pol.

Jaromír, knížetem v Čechách, 1003, 1004-12, 1033-34

Stav

V.cena

D.cena

220. Denár, Ca.261, F.VI/23 RR! 1/1 50000,- 75000,-

Pol.

Jaromír, knížetem v Čechách, 1003, 1004-12, 1033-34

Stav

V.cena

D.cena

221. Denár, Ca.273, F.VI/27 RR! tém. 0/0 44000,- 70000,-

Pol.

Oldřich, knížetem v Čechách 1012 - 1033, 1034

Stav

V.cena

D.cena

222. Denár, Ca.294, F.VII/13 1/1 6000,- 7500,-

Pol.

Oldřich, knížetem v Čechách 1012 - 1033, 1034

Stav

V.cena

D.cena

223. Denár, Ca.296, F.VII/14 1/1 5000,- 8500,-

Pol.

Břetislav, knížetem v Čechách 1037 - 1055

Stav

V.cena

D.cena

224. Denár, Ca.310, F.VII/22 1/1 4400,- 6000,-

Pol.

Břetislav, knížetem v Čechách 1037 - 1055

Stav

V.cena

D.cena

225. Denár, Ca.319, F.VIII/4 (745) dr.ned. 1/1 5000,- 8000,-

Pol.

Vratislav II., údělný kníž. na Olomoucku, 1054 - 1061

Stav

V.cena

D.cena

226. Denár, Ca.340, F.VIII/26 č.ned. R! -1/1 5000,- 5500,-

Pol.

Vratislav II., knížetem v Čechách 1061 - 1086

Stav

V.cena

D.cena

227. Denár, Ca.347, F.IX/1 dr.nastřižen 0/0 1200,- 1800,-

Pol.

Vratislav II., knížetem v Čechách 1061 - 1086

Stav

V.cena

D.cena

228. Denár, Ca.351, F.IX/4 1/1 5000,- 5500,-

Pol.

Vratislav II., králem v Čechách 1086 - 1092

Stav

V.cena

D.cena

229. Denár, Ca.354, F.IX/10 - úzká koruna 1/1 1100,- 1400,-

Pol.

Ota I.Sličný, údělným knížetem na Olomoucku, 1061 - 1087

Stav

V.cena

D.cena

230. Denár, C.371, F.X.12 1/1 2000,- 2100,-

Pol.

Břetislav II., knížetem v Čechách 1092 - 1100

Stav

V.cena

D.cena

231. Denár, Ca.388c,e, F.X/22 dr.ned. 1/1 1600,- 2200,-

Pol.

Břetislav II., knížetem v Čechách 1092 - 1100

Stav

V.cena

D.cena

232. Denár, Ca.389, F.X/20 1/1 1200,- 3600,-

Pol.

Břetislav II., knížetem v Čechách 1092 - 1100

Stav

V.cena

D.cena

233. Denár, Ca.389, F.X/20 1/1 1200,- 2000,-
234. Denár, Ca.389, F.X/20 1/1 1600,- 1600,-
235. Denár, Ca.390, F.X/21 dr.nastř. 1/1 1800,- 1800,-

Pol.

Oldřich, údělným knížetem na Brněnsku, 1092 - 1115

Stav

V.cena

D.cena

236. Denár, Ca.391a, F.XII/26, vnitřní kruh zdobený 4x3 kuličkami
n.ned.opisy starý podl.lístek Dr.Mezníka RR! tém.
0/0 78000,- --.-

Pol.

Oldřich, údělným knížetem na Brněnsku, 1092 - 1115

Stav

V.cena

D.cena

237. Denár, Ca.399, F.XIII/1
dr.ned. starý podl.lístek Dr.Mezníka RR! tém.
0/0 85000,- --.-

Pol.

Brněnský úděl - mezivládí, 1097 - 1099

Stav

V.cena

D.cena

238. Denár, Ca.404, F.IX/28
č.ned.opisy starý podl.lístek Dr.Mezníka RR! tém.
0/0 88000,- 88000,-

Pol.

Bořivoj II., knížetem v Čechách 1100-1107,1109-1110

Stav

V.cena

D.cena

239. Denár, Ca.413, F.X-23 dr.okr. 1/1 1200,- 1200,-

Pol.

Bořivoj II., knížetem v Čechách, 1118 - 1120

Stav

V.cena

D.cena

240. Denár, Ca.422, F.XI/8 dr.ned.opisy R! tém. 0/0 5000,- 7000,-

Pol.

Bořivoj II., knížetem v Čechách, 1118 - 1120

Stav

V.cena

D.cena

241. Denár, Ca.423, F.XI/4 dr.ned.opis tém. 0/0 3600,- 5500,-

Pol.

Svatopluk, údělným knížetem na Olomoucku 1095 - 1107

Stav

V.cena

D.cena

242. Denár, Ca.430, F.XI/16, nález Loštice 1910 1/1 8000,- 8000,-

Pol.

Ota II. Černý, údělným knížetem na Olomoucku, 1107-10, 1113-25

Stav

V.cena

D.cena

243. Denár, Ca.480, F.XIII/23, uváděn jediný známý kus
z 1/6 vyl., č.ned.opisy RRR! tém.
0/0 3000,- 6000,-

Pol.

Vladislav I., úděl. knížetem na Olomoucku, 1110-1113

Stav

V.cena

D.cena

244. Denár, F.neuvádí, Ca.532 (na Rv. 4 hvězdy - var.1 :
dvě vlevo a dvě vpravo od stojící postavy ) č.ned.
-1/1- 1000,- 1200,-

Pol.

Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125

Stav

V.cena

D.cena

245. Denár, Ca.552, F.XVI/3 č.ned.opisy 1/1 2400,- --.-

Pol.

Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125

Stav

V.cena

D.cena

246. Denár, Ca.552, F.XVI/3 č.ned.opisy tém. 0/0 2600,- 3200,-

Pol.

Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125

Stav

V.cena

D.cena

247. Denár, Ca.555, F.XV/25 - proti poprsí zřetelná hlavička zprava
č.ned. R!
-1/1- 2800,- --.-

Pol.

Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125

Stav

V.cena

D.cena

248. Denár, Ca.556, Šm.204, nepublik.varianta s 1 tečkou před
portrétem světce R!
1/1- 2200,- --.-

Pol.

Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125

Stav

V.cena

D.cena

249. Denár, Ca.559, F.XVI/1 č.ned. -1/1 1800,- 1800,-

Pol.

Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140

Stav

V.cena

D.cena

250. Denár, Ca.582, F.XVI/28 opisy tém.nevyraženy -1/1 1000,- 1200,-
251. Denár, Ca.583, F.XVII/1 č.ned.opisy 1/1 2200,- 2200,-

Pol.

Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140

Stav

V.cena

D.cena

252. Denár, Ca.584, F.XVII/2 č.ned. R! 1/1- 8000,- --.-

Pol.

Morava - nepřiděleno

Stav

V.cena

D.cena

253. Denár nepřidělený (30.léta 12.stol.), dvě stojící postavy proti sobě /
kostel s věží a křížem, Šm.505, VP.238, PV.18, 0,40 g ned. RR!
-1/1- 2000,- 2000,-

Pol.

Vladislav II., králem v Čechách 1158 - 1174

Stav

V.cena

D.cena

254. Denár, Ca.602, F.XVII/17 tém.ned.opisy R! 1/1- 13000,- --.-

Pol.

Vladislav II., králem v Čechách 1158 - 1174

Stav

V.cena

D.cena

255. Denár, Ca.608, F.XVII/23 č.ned. -1/1- 1800,- --.-

Pol.

Přemysl Otakar I., králem v Čechách 1198 - 1230

Stav

V.cena

D.cena

256. Denár, Ca.659, F.XIX/19 opisy téměř nevyraženy -1/1- 1000,- 1200,-
257. Denár, Ca.661, F.XIX/21 opisy téměř nevyraženy 1/1 1000,- 1800,-
258. Denár, Ca.663, F.XIX/23 ned.opisy 1/1 1200,- 1200,-
259. Denár, Ca.663, F.XIX/23 č.ned.opisy 1/1 1600,- 1700,-
260. Denár, Ca.667, F.XIX/27 ned.opisy R! 1/1 4400,- --.-

Pol.

Václav II., králem v Čechách 1283 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

261. Brakteát český z let 1278-1300, Ca.857, F.XXII-1
z 1/4 vyl., č.pomačk.
2/- 180,- --.-
262. Brakteát český z let 1278-1300, Ca.873 č.vyl.okraj v délce 18 mm -1/- 500,- --.-

Pol.

Vladislav I. Jindřich, markrabě moravský, 1197 - 1222

Stav

V.cena

D.cena

263. Denár, Ca.883, F.0 2/2 800,- 800,-

Pol.

Vladislav III., markrabě moravský, 1246 - 1247

Stav

V.cena

D.cena

264. Denár, Ca.895, F.XXXII/36 č.ned. -1/2 3600,- --.-

Pol.

Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

265. Denár moravský z let 1253-1270, Ca.898 z 1/4 ned. R! 2/2 700,- --.-
266. Denár moravský z let 1253-1270, Ca.899, F.XXXII/34 č.ned. -1/2 2200,- --.-

Pol.

Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

267. 1/2 Brakteát český z let 1253-1270, Ca.918, F.0 RRR! 1/- 5000,- 5000,-

Pol.

Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

268. Brakteát moravský z let 1253-1270, Ca.930, F.XXXII/15 1/- 1600,- 2000,-

Pol.

Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

269. Brakteát moravský z let 1253-1270, Ca.956, F.XXXII/17 1/- 1000,- 1400,-

Pol.

Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

270. Brakteát moravský z let 1253-1270, Ca.956, F.XXXII/17 dr.okr. 1/- 800,- 1100,-

Pol.

Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

271. Brakteát moravský z let 1253-1270, Ca.960a - dvě kuličky po stranách 1/- 1500,- 2000,-

Pol.

Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

272. Brakteát moravský z let 1253-1270, Ca.966, F.XXXII/10 -1/- 1000,- 1100,-

Pol.

Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

273. Brakteát moravský z let 1253-1270, Ca.966, F.XXXII/10 1/- 1000,- 1600,-

Pol.

Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

274. Denár moravský z let 1253-1270, Ca.972, F.XXXII/14 2/2 400,- 600,-
275. Brakteát moravský z let 1253-1270, Ca.976 dr.okr. R! 1/- 1400,- 1500,-
276. Brakteát moravský z let 1253-1270, Ca.976 po celém obvodu olámaný -1/- 200,- --.-
277. Denár moravský z let 1253-1270, Ca.907, F.XXXII/27 (uvádí jako
brakteát) č.ned. R!
-1/2- 1200,- 1300,-
278. Brakteát moravský z let 1253-1270, Ca.959, F.XXXII-6 2/- 600,- 700,-
279. Denár moravský z let 1253-1270, Ca.973, F.XXXII/11 z 1/3 ned. 2/2 1000,- --.-
280. Denár moravský z let 1253-1270, Ca.974, F.XXXII/12 z 1/3 ned. -1/1- 800,- 900,-

Pol.

Václav II., pod poručn. Oty Braniborského, 1278 - 83

Stav

V.cena

D.cena

281. Denár, český lev a branib.orlice / sokolník na koni
Do.796, Bahrf.235 dr.ned. R!
-1/1- 2000,- 3200,-

Pol.

Václav II., 1283 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

282. Pražský groš, Sm.2 dr.ned. 1/1 1500,- --.-
283. Pražský groš, Sm.2 č.ned. 1/1 1500,- 1500,-
284. Pražský groš, Sm.2 č.ned. 1/1- 1400,- --.-
285. Pražský groš, Sm.2 dr.ned. -1/1 1400,- 1400,-
286. Pražský groš, Sm.2 při okr.st.koroze 1/1 800,- 1600,-

Pol.

Václav II., 1283 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

287. Pražský groš, Sm.2 - var.malý lev tém. 0/0 2600,- 17500,-

Pol.

Václav II., 1283 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

288. Pražský groš, Sm.2 1/1 3600,- 3600,-
289. Pražský groš, Sm.2 č.st.kor., dr.ned. -1/1- 800,- 950,-

Pol.

Jan Lucemburský, 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

290. Pražský groš, Sm.8ab/3 2/2 440,- 440,-
291. Pražský groš, Sm.1 č.ned. -1/1- 500,- 600,-
292. Pražský groš, Sm.1, za uchem 1/2 lilie č.ned. -1/1 600,- 950,-
293. Parvus, Sm.2, tab.I/7 č.ned. -1/1- 1800,- --.-

Pol.

Karel IV., 1346 - 1378

Stav

V.cena

D.cena

294. Pražský groš, Sm.1 dr.ned. -1/1 500,- 1600,-
295. Pražský groš, Sm.1 ned.opisy -2/2- 260,- 260,-
296. Pražský groš, Sm.1 ned.opisy -2/3 240,- --.-
297. Pražský groš, Sm.5, Ch.87 mírně nastřižen -1/1- 900,- 950,-
298. Fenik se čtyrrázem, pro Českou Falc, (okolo r.1368), minc.Lauf
otevřená velká koruna, Nech.A/VII/11pod., Buch.20 ned. RR!
-2/- 800,- --.-
299. Fenik se čtyrrázem, pro Českou Falc, (okolo r.1368), minc.Lauf
kráčející lev zleva, Nech.A/VII/12pod., Cha.109-11pod. ned. RR!
-2/- 800,- --.-
300. Fenik se čtyrrázem, pro Českou Falc, minc.Lauf
Nech.C/XIII/20, Cha.108 č.ned.
-1/1- 1000,- 1200,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk