Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 12. listopadu 2016

Pol.

Ferdinand V. a František II.

Stav

V.cena

D.cena

601. O.Steinbock - votivní oltář v kostele Minoritů ve Vídni
Dvojportrét zleva, opis / pohled na oltář, opis 1847, Sign.,
Bronz 50 mm, Mo.2627, Ho.3652, LG.XII/369 R! tém.
0/0 1800,- --.-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

602. I.Schön - medaile na nastoupení vlády, 1835
Hlava zprava, opis / koruna a 3-řádkový nápis ve věnci z dubu
a vavřínu, Ag 50 mm, M.2543, Nov.XVIII/B-2a
0/0 34000,- --.-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

603. Menší peníz na korunovaci v Praze, 7.IX.1836
Portrét, opis / koruna, nápis, opis, Nesign.
Ag 18 mm, 3.3 g, ČS.1494, P.3/24, M.2565, Nov.XVIII/D-4b
0/0 700,- 1300,-
604. Menší peníz na holdování v Sedmihradsku, 1837
Portrét, opis / korunovaný znak, opis, Nesign.
Ag 20.5 mm, 5.5 g, Nov.XVIII/E-2b, M.2569 dr.hr. v rev.
0/0 1800,- 3000,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

605. Putinati - medaile na holdování v Tyrolsku 1838
Portrét zleva, opis / 5 řádk.nápis
Sign., Bronz 34 mm, Mo.2576, Nov.XVIII/F-1c
0/0 2400,- --.-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

606. F.Putinati - medaile na holdování v Tyrolsku 1838
Portrét zleva, opis / 5 řádk.nápis
Sign., Bronz 34 mm, Mo.2576, Nov.XVIII/F-1c, LG.XII/321 R!
0/0 2000,- 2800,-
607. Větší peníz na korunovaci v Miláně, 6.září 1838
Portrét, opis / lombardská koruna, nápis, Nesign., Nepunc.,
Ag 21 mm, 5.4 g, Nov.XVIII/G-8b, P.6/18, Mo.2585, Ho.3641 tém.
0/0 1800,- 3800,-

Pol.

Ferdinand V. a manželka Marie Anna

Stav

V.cena

D.cena

608. Loos a Held - medaile na korunovaci v Praze, 1836
Dvojportrét, opis / korunovační klenoty na stole, opis,
Mosaz 39 mm, Sign., ČS.1498, P.III/17 tém.
0/0 1900,- 1900,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

609. Nesign. - za dobré chování a hledění koňů, b.l.
Hlava zprava, latinský opis / český nápis, Nesign.,
Nepunc., Ag 33 mm, 17.62 g, ČS.1532 tém.
0/0 1200,- 1200,-
610. Nesign. - státní cena za hospodářské zásluhy b.l.
Poprsí zprava, latinský opis / 4řádkový německý nápis
ve věnci, Ag 41 mm, 34.9 g
0/0 600,- 1600,-
611. Tautenhayn - náhrada státu za hospodářské zásluhy, b.l.
Hlava zprava, latinský opis / 4řádk.český nápis ve věnci
Cu 40 mm, 36.53 g tém.
0/0 400,- 420,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

612. W.Seidan - na otevření Okružní třídy (Ringstrasse) ve Vídni 1857/1865
Poprsí císaře zprava, opis / klečící alegorická ženská postava v kruhu
tvořeném městskými branami 1857, na hraně nápis a vročení 1.May 1865
Sign., Bronz 44 mm, Haus.2235, Wur.2474, Ung.948, Mar.73 R!
0/0 2400,- 4000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

613. Nesign. - medaile na 50 let vlády 1848 - 1898, portrét zprava /
dívka v kroji, 4řádk.nápis, Sign.Juni 98, Bronz 29 mm orig.ouško
Nesign. - medailka na 75.narozeniny císaře, 1905
Poprsí zprava, opis / 7-řádkový nápis ve vavřínovém
věnci, Pozlac.bronz 31 mm odstr.ouško
-1/1-
1/1
200,- 250,-
614. A.Scharff - jubilejní 5.spolkové střelby ve Vídni 1898
Poprsí zprava, nápis / žena vyrývající do kmene stromu
letopočet 1898, znak, nápis, Sign., Ag 37 mm, 25.0 g tém.
0/0 7500,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

615. Schäfer - jubilejní 6.spolkové střelby ve Vídni, 1908
Císař zdraví davy, Vídeň, opis / Vindobona s pohárem
a ratolestí, střelci, Sign., Punc., Ag, 38 mm, 28.0 g, Bur.988
1/1 7000,- --.-

Pol.

Arcivévoda Rudolf a Stephanie Belgická

Stav

V.cena

D.cena

616. Nesign. - medailka na památku sňatku, 10.V.1881
Dvojportrét zleva / 10-řádkový německý nápis ve věnci,
Mosaz 30 mm orig.raž.ouško
0/0 130,- 220,-

Pol.

Arcivévoda Rudolf a Stephanie Belgická

Stav

V.cena

D.cena

617. A.Scharff - medaile na památku sňatku, 10.V.1881
Dvojportrét zprava, opis / žVenuše a Eros nesou erby ve věnci
věnuje sídelní město Vídeň, opis, Sign., Ni 50 mm
0/0 3000,- 4400,-

Pol.

Dickmann - Secherau Johann Nepomuk, 1740 - 1809

Stav

V.cena

D.cena

618. J.Bernsee - životopisná medaile rytíře, působícího ve Sv.Vítu
v Korutanech, dvouportrét s manželkou Johannou Schwernfeld, opis /
7řádk.nápis s životopisnými daty, b.l. (1837), vydala dcera Henikstein
Ag 32 mm, 13.18 g, We.13555, Unger.4030, Wu.1663 (Br) R! tém.
0/0 1800,- 2400,-

Pol.

Hannau und Hořowitz, Moritz, 1834 - 1889

Stav

V.cena

D.cena

619. Jauner - úmrtní medaile, 24.III.1889
Hlava zprava, opis / znak s klenoty na rozloženém
korunovaném plášti, opis, Sign., Punc., Ag 42 mm, 50.02 g
0/0 9000,- 10000,-

Pol.

Jáchymov - mincovna

Stav

V.cena

D.cena

620. Početní groš 1567, scéna posledního soudu, opis / v kruhu
zastřešená budova se sedícím pěnězoměncem, opis
Cu 23.5 mm, Pol.78, Neum.28804, Do.4437, Wi.4388, Ho.7857 R!
-1/1- 5000,- 5000,-
621. Početní fenik 1580, stojící Justitia čelně s mečem a váhami /
8řádk.nápis, Cu 23 mm, Do.4442, Pol.- dírka RR!
-1/2 500,- 1200,-

Pol.

Kinský, Leopold Ferdinand -nejvyšší lovčí, 1713 -1760

Stav

V.cena

D.cena

622. Zlatník b.l., Korunovaný monogram / korunovaný znak
v ozdobné kartuši, b.l., Ag 31 mm, 10.312 g, Don.3502,
Mo.2808, BPM.184 R!
0/0 18000,- 18000,-

Pol.

Kinský, František - vrchní ředitel vojenské akademie

Stav

V.cena

D.cena

623. J.M.Scharff - premijní medaile pro studenty, 1846
Poprsí zleva, opis / Minerva předává mladíkovi symboly moudrosti,
Sign., Bronz 48 mm, Don.3504, Ho.5487, MN.671, MZČ.143/1
0/0 2400,- 2600,-

Pol.

Lichtenstein, František Josef, 1772 - 1781

Stav

V.cena

D.cena

624. 20 Krejcar 1778, M.2830, Pol.71, Un.3809, LG.II/1045 st. po o. R! 2/2 600,- 1500,-

Pol.

Lichnovsky, Felix, 1814 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

625. Drentwett - medaile na zavraždění člena národního shromáždění 1848
Poprsí čelně, dvojitý opis / dva stromy, uprostřed dvouhlavý orel,
opis německý parlament 1848, Ag 37,5 mm, 24.74 g, JF.1169 R!
0/0 5000,- 5000,-

Pol.

Lichtenstein, Josef Václav, 1748 - 1772

Stav

V.cena

D.cena

626. A.Wideman - na odhalení pomníku ve Vídni, 1773
Poprsí zprava se zlatým rounem, opis / pomník mezi děly a
prapory, nápis, Sign., Ag 25 mm, 3.96 g, Wi.737, LG.II/1042 st. po o.
1/1 800,- --.-
627. A.Wideman - na odhalení pomníku ve Vídni, 1773
Poprsí zprava se zlatým rounem, opis / pomník mezi děly a
prapory, nápis, Sign., Ag 25 mm, 3.94 g, Wi.737, LG.II/1042
-1/1 2400,- --.-

Pol.

Printz Jan Ignác (účetní rada), 1755

Stav

V.cena

D.cena

628. Cu žeton 1761, v poli koruna, nápis / ruka s váhami, opis
Cu 17.5 mm, 1.65 g, Pol.181, Do.3658, Ho.7827 RR!
1/1 2000,- 3000,-

Pol.

Schwarzenberg Ferdinand a Marie Anna 1683 - 1703

Stav

V.cena

D.cena

629. Tolar 1696 MIM, Kremnice, Don.3869, M.3227, Pol.122
2x dr.st. na hr. tém.
0/0 12000,- 14000,-

Pol.

Schwarzenberg Josef Adam Johann, 1722 - 1782

Stav

V.cena

D.cena

630. Krejcar 1765, Norimberk, mincm.Riedner (Riederer)
Do.3881, Pol.128 RR!
1/1 2000,- 3000,-

Pol.

Šlik Štěpán a bratři, 1505 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

631. Tolar 1520 s titulem Ludvíka I. novoražba 1994 minc.Jablonec n.N.
Punc.Ag
0/0 360,- 700,-

Pol.

Šlik František Jindřich, 1789 - 1862

Stav

V.cena

D.cena

632. Nesign. - životopisná medaile na vítězství v letech 1848 - 49, b.l.
Poprsí čelně mírně zleva, opis / kord a maršálská hůl ve věnci, opis
Cu 41 mm, 23.1g, Ho.5621, Do.3854, Mo.3219, Un.3868
1/1 2000,- --.-

Pol.

Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634

Stav

V.cena

D.cena

633. 3 Krejcar 1629 S, Zaháň, Nech.114, Pol.244, LG.II/1409
nad hlavou květinka R!
2/1- 2400,- --.-

Pol.

Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634

Stav

V.cena

D.cena

634. Stříbrná portrétní medaile k 300. výr. Valdštejnovy smrti, 1934
Portrét čelně, opis / vyryto STADT EGER 25.2.1634 - 25.2.1934
uprostřed kříž, Ag 38 mm R!
1/1 5000,- 19000,-

Pol.

Windischgratz, Josef Nikolas, 1746 - 1802

Stav

V.cena

D.cena

635. Medaile k 200.výr.úmrtí knížete 1802 - 2002
Poprsí zprava, dvojitý opis / revers 1/2 tol.1777
Sign.KM02, Punc., Ag 35 mm, 14.10 g, raž.40 ks R!
0/0 900,- 950,-

Pol.

Bamberk - biskupství, Georg v.Schaumberg, 1459 - 1475

Stav

V.cena

D.cena

636. Fenik b.l., Sa.1271/560 1/- 360,- 400,-

Pol.

Halberstadt-biskup., Gero von Schermbke, 1160 - 1177

Stav

V.cena

D.cena

637. Brakteát, sv.Štěpán nad chrámem se 4 věžemi, 28 mm
Bonn.2231, Löb.28
1/- 1000,- --.-

Pol.

Hildesheim-biskup., Ferdinand Bavorský, 1612 - 1650

Stav

V.cena

D.cena

638. Groš 1614 s tit.Matyáše II., Sa.4015/2159 1/1 380,- 380,-

Pol.

Olomouc-biskup., František Ditrichstein, 1599 - 1636

Stav

V.cena

D.cena

639. 3 Krejcar 1617 (617), S.-V.18-C1/C2, var.v interpunkci a perlovci
dr.okr.raž. RR!
1/1 8000,- --.-

Pol.

Olomouc-biskup., Leopold Vilém, 1637 - 1662

Stav

V.cena

D.cena

640. XV Krejcar 1662, zn.špice, SV.138-B3/B1 R! 1/1 3600,- 5500,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

641. XV Krejcar 1694, S-V.389-E5/D4 1/1 1200,- 1200,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

642. VI Krejcar 1693, SV.368-D4/I var.vnitřní perlovec v av.
je lístkový R! tém.
0/0 3600,- 5000,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

643. 3 Krejcar 1666, S-V.316-D5/B5pod. - jiný typ klobouku nad znakem R! 1/1 1800,- --.-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

644. 3 Krejcar 1666, S-V.316-D3/B4, ale opis v av. bez interpunkce! 1/1 500,- 550,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

645. 3 Krejcar 1676 zn."špice", jako S-V.398-G5/E, ale
var.: v av.bez teček na límci v rev.: letopočet dělený 1-6.7-6!
nepublikovaný RRR!
1/1 12000,- 12000,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

646. 1/2 Krejcar 1695 "S1/2S", S-V.306-B/- R! 1/- 4400,- 12000,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel III. Lotrinský, 1695 - 1710

Stav

V.cena

D.cena

647. 1/2 Tolar 1705, S-V.568-D/D R! tém. 0/0 18000,- 26000,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel III. Lotrinský, 1695 - 1710

Stav

V.cena

D.cena

648. Krejcar 1704, S-V.517-A1/A1 1/1 500,- 500,-
649. Krejcar 1704, S-V.519-A1/N 1/1 440,- 460,-

Pol.

Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738

Stav

V.cena

D.cena

650. XV Krejcar 1716, S-V.718-D/E1 R! -1/1 1200,- 1900,-

Pol.

Olomouc-arcibiskup., Arcivév. Rudolf Jan, 1819 - 1831

Stav

V.cena

D.cena

651. 20 Krejcar 1820, Vídeň, S-V.1201 tém. 0/0 4000,- 4800,-

Pol.

Olomouc-arcibiskup., Ferdinand M. Chotek, 1832 - 1836

Stav

V.cena

D.cena

652. Intronizační medaile, 13.V.1832
Poprsí zleva, opis / anděl sedící u pramene, nápis,
Sign.I.D.BOEHM.F., Ag 45 mm, 35.01 g, Taul.284, LM.540
0/0 10000,- 20000,-

Pol.

Olomouc-arcibiskup., Josef K. Matocha, 1948 - 1962

Stav

V.cena

D.cena

653. R.Doležal - intronizační medaile, 2.V.1948
Poprsí zprava, latinský opis / osobní znak, latinský
opis, Sign., (minc.Kremnica), Bronz 50 mm, Taul.406
0/0 300,- 600,-

Pol.

Olomouc-arcibiskup., František Vaňák, 1989 - 1990

Stav

V.cena

D.cena

654. L.Šindelář - Medaile na konsekraci, 26.8.1989 (1990)
Poprsí v mitře zpředu, znak, opis / olomoucký dóm,
trojice světců, opis, Sign., Pozlac.med. 60 mm, Bur.223
0/0 400,- 1000,-
655. L.Šindelář - Medaile na konsekraci, 26.8.1989 (1990)
Poprsí v mitře zpředu, znak, opis / olomoucký dóm,
trojice světců, opis, Sign., Tombak pobronz. 60 mm, Bur.223
0/0 400,- 700,-

Pol.

Pičín

Stav

V.cena

D.cena

656. Obnovení chrámu Páně 1342 - 1942
Nesign., Zn dutá plaketa 55x73 mm jednostranná
1/- 150,- 700,-

Pol.

Praha - Strašnice

Stav

V.cena

D.cena

657. Svěcení farní kaple 31.VIII.1930, pohled na kapli, dvojitý opis /
Madona na směs.srpku čelně, český opis, Nesign., Al odznak 35x35mm
nepravid.tvaru, přib.723, Gr.1125 orig.raž.ouško
1/1 120,- 160,-

Pol.

Prešov

Stav

V.cena

D.cena

658. Jubileum Spolku sv.Vojětcha v Prešově 27.8.1922
Poprsí sv.Vojtěcha čelně, opis va kříži se slovenským znakem
Sign.Patent 59288, Al odznak 26x30 mm s jehlou
0/0 120,- 400,-

Pol.

Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687

Stav

V.cena

D.cena

659. XV Krejcar 1686, ŠM.45-A-11 1/1 1500,- --.-
660. Krejcar 1678, ŠM.43-B-17 n.ned. tém. 0/0 420,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Jan Arnošt Thun, 1687 - 1709

Stav

V.cena

D.cena

661. XV Krejcar 1689, ŠM.46-A-11 1/1 1500,- --.-
662. XV Krejcar 1694, ŠM.47-A-13 1/1 1200,- --.-
663. Krejcar 1694, ŠM.47-A-17 0/0 650,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Zikmund III.Schrattenbach, 1753-1771

Stav

V.cena

D.cena

664. 1 Krejcar 1757, ŠM.61-C-17 n.ned. tém. 0/0 650,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Arcivévoda Ferdinand, 1803 - 1806

Stav

V.cena

D.cena

665. VI Krejcar 1805, ŠM.71-E-14 -1/1- 700,- --.-

Pol.

Stará Boleslav

Stav

V.cena

D.cena

666. P.P.Werner - na blahoslavení Jan Nepomuckého 1721
Portrét čelně mírně zprava, opis / madona staroboleslavská, opis
Sign., Sn 44 mm, Přib.260, Don.4650, Gr.1164 R! tém.
0/0 4000,- 6200,-

Pol.

Teplá u Mar.Lázní - klášter premonstrátů

Stav

V.cena

D.cena

667. Známka v hodnotě "1", b.l., znak kláštěra / hodnota "1"
v ozdobném kartuši, Ni 20 mm, razil Pichl(?), Pol.224 R!
0/0 400,- 2200,-

Pol.

Rychnov n.Kněžnou

Stav

V.cena

D.cena

668. Svěcení hřbitovní kaple Proměnění Krista Pána 9.8.1868
Nesign., Sn 33.5 mm, Přib.197, gr.1143
1/1 260,- 400,-

Pol.

Vratislav-biskup., Václav Lehnický, 1382 - 1417

Stav

V.cena

D.cena

669. Brakteát, hlava sv.Jana čelně, 13 mm, Kop.6719, SJ.II/67 RR! -1/- 3000,- 3000,-

Pol.

Vratislav-biskup., Václav Lehnický, 1382 - 1417

Stav

V.cena

D.cena

670. Haléř b.l., lilie, opis / znak, opis, Kop.6723 RR! -1/1- 3000,- --.-

Pol.

Vratislav-biskup., Rudolf z Rüdesheimu, 1468 - 1482

Stav

V.cena

D.cena

671. Haléř b.l., sv.Jan / dvoudílná znak, Kop.6724, SJ.1/1, Sa.- RR! 2/2 3000,- --.-

Pol.

Vratislav-biskup., Arcivévoda Karel, 1608 - 1624

Stav

V.cena

D.cena

672. 3 Krejcar 1622, SJ.118/45, Kop.6809 dr.st.nález.koroze -1/1- 200,- 240,-

Pol.

Vratislav-biskup., Friedrich von Hessen, 1671 - 1682

Stav

V.cena

D.cena

673. VI Krejcar 1680 LPH.178/66, Kop.6914 tém. 1/1 2000,- 2400,-

Pol.

Vratislav-biskup., Franz Ludwig v.Pfalz, 1683 - 1732

Stav

V.cena

D.cena

674. XV Krejcar 1694 LPH, Sa.203/76, Kop.6952 dr.kraj.stř. tém. 0/0 3600,- --.-

Pol.

Vratislav-biskup., Franz Ludwig v.Pfalz, 1683 - 1732

Stav

V.cena

D.cena

675. Grešle 1699 LPH, Sa.207/82, Kop.6938 0/0 1200,- 1500,-

Pol.

Vyšehrad-kapitula, Česlav G. Schafgotche, 1769 - 1782

Stav

V.cena

D.cena

676. Instalační jeton, 1769, dva znaky pod korunou / 11řádkový nápis
Nesign., Nepunc., Ag 22 mm, Don.4691, Přib.688, Gr.173 R!
1/1 2000,- 3000,-

Pol.

Náboženské med.: Volf Milicz v Jáchymově

Stav

V.cena

D.cena

677. Úmrtní medaile - Krésus a Solon ve sloupové síni / ležící chlapec
čelně na lebce, Pozlac.Ag 37 mm, Ka.304, tab.XLIII-6, Enz.137, Do.4300
Pozlac.Ag 37 mm
1/1 6500,- 8500,-

Pol.

Náboženské med.: H.Dietrich a jeho škola v Jáchymově

Stav

V.cena

D.cena

678. Samson s branou Gazy - Kristus v předpeklí, b.l.
Katz.138, tab.XVI-4, Enz.67, Pozlac.Ag 41 mm
1/1 7000,- 11000,-

Pol.

Želiv - klášter Premonstrátů

Stav

V.cena

D.cena

679. Peter - 800 let založení kláštera, 1149 - 1949
Průčelí chrámu mezi dvěma stromy, znak, opis / madona
s dítětem, opis, Sign., Bronz 50 mm tém.
0/0 150,- 260,-

Pol.

Církevní medaile - české svátostky zemských patronů

Stav

V.cena

D.cena

680. Svatí Cyril a Metoděj - odznak Katolického spolku českého
učitelstva na Moravě, b.l., Smaltov.odznak 36x51 mm
Bronz 237 připínací (ulom.úchyt) se stuhou
1/- 300,- 300,-
681. Svatí Cyril a Metoděj - plaketa b.l. (1885)
Stojící Cyril a Metoděj s křížem uprostřed
Zhot.Emanuel Novák, Mosaz.plech 52 x 78 mm, Bur.74 R!
1/- 160,- --.-

Pol.

Církevní medaile signované - svatební

Stav

V.cena

D.cena

682. Petit - zásnubní medaile b.l., stojící svatební pár si přísahá
věrnost, opis / ve věnci vyryta iniciála BL, b.l., Ag 32 mm, 16.33 g
1/1 500,- --.-

Pol.

Slezsko pod Pruskem, Friedrich II. (1740-1786)

Stav

V.cena

D.cena

683. Poltura 1744 AE, Breslau, KM.-, Sch.53, Mart.131, SJ.10/5 R! -1/1 260,- 400,-

Pol.

Slezsko, cca 13. století

Stav

V.cena

D.cena

684. Brakteát malý (18mm), korunov.hlava čelně, SJ.I/53pod. -1/- 600,- 600,-

Pol.

Hlohov - město

Stav

V.cena

D.cena

685. Haléř b.l. orlice / madona s dítětem, SJ.14/2, Kop.8613c R! 1/1 2000,- --.-

Pol.

Hlohov - město

Stav

V.cena

D.cena

686. Haléř b.l. orlice ve čtverci, po stranách písmena / "G"
Kop.8609, Sa.194/81, SJ.19/7 R!
-1/2 500,- 1100,-

Pol.

Hlohov - město

Stav

V.cena

D.cena

687. Haléř b.l., poprsí sv.Mikuláše / slezská orlice, Kop.8614, Sa.195/82
R!
1/1 1500,- --.-

Pol.

Javor - město

Stav

V.cena

D.cena

688. Haléř b.l., Kop.8633, Sa.223/798, SJ.68/1 R! 2/2 1000,- --.-
689. Haléř b.l., Kop.8635, Sa.223/98pod., SJ.68/1pod. RR! -1/1- 1000,- 4400,-

Pol.

Kladsko, Páni z Častolovic a z Lichtenburka, 1431 - 1454

Stav

V.cena

D.cena

690. Haléř dvoustranný, minuskulní písm."g", po stranách po kroužku,
korunov.dvouocasý lev, NŠ.1, Kop.5947, SJ.2/2pod. č.ned. R!
1/1- 1000,- 1800,-
691. Peníz jednostranný, s písm."g" a hvězdičkou mezi zadníma nohama
NŠ.6a, Fr.465, Kop.5977pod. dr.okr.
-1/- 1200,- --.-
692. Peníz jednostranný, s písm."g" bez hvězdičky, ražba z let 1435 - 1454
NŠ.7, Fr.465 R!
-1/- 2000,- --.-

Pol.

Kladsko, Páni z Kunštátu a z Poděbrad, 1454 - 1500

Stav

V.cena

D.cena

693. Haléř jednostranný, po r.1450, NŠ.12, Fr.467.Kop.5978 dr.ned. R! 1/- 1500,- --.-
694. Haléř dvoustranný (kladský), NŠ.17, Fr.472, SJ.4/4 R! 2/2 1500,- --.-

Pol.

Kosel, město

Stav

V.cena

D.cena

695. Haléř b.l., SJ.70/1, tab.XXXXIV/1, Kop.8638 č.ned. RR! 1/1 5000,- --.-

Pol.

Kosel, město

Stav

V.cena

D.cena

696. Haléř b.l., SJ.70/1, tab.XXXXIV/1, Kop.8638 RR! 1/1 3000,- --.-

Pol.

Kožuchów (Freistadt), město

Stav

V.cena

D.cena

697. Haléř b.l., Kop.8647, Sa.201/3068, SJ.11/2pod. R! 1/1- 600,- 600,-
698. Haléř b.l., znak s "M" / "S", Kop.8649, Sa.199/86, SJ.11/2 R! -1/1- 600,- 900,-

Pol.

Krnov, Georg Friedrich, 1543 - 1603

Stav

V.cena

D.cena

699. 1 Krejcar 1563 LPH, Sa.371/160, SJ.22/4 1/1 1200,- 1500,-

Pol.

Krnov, Jan Jiří, 1607 - 1624

Stav

V.cena

D.cena

700. 3 Krejcar 1618 CP, SJ.125/26, Sa.383/162, Kop.5921 1/1 800,- 900,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk