Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 12. listopadu 2016

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

1201. Denár 1579 KB, Husz.1058, Un.159 - letopočet nad znakem 1/1 200,- 240,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

1202. VIIII Denár 1623 KB, Hus.1191, U.277, Re.290
dr.hr., č.ned. R!
1/1- 2600,- 2700,-
1203. Denár 1623 PP, Bratislava, Hus.1207 dr.naprsklý RR! 1/1- 900,- 1400,-

Pol.

Ferdinand III., 1637 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

1204. 1/2 Tolar 1654 KB, Hal.241, Hus.1254 1/1 4000,- 8000,-

Pol.

Ferdinand III., 1637 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

1205. 1/4 Tolar 1650 KB, Husz.1258, Un.330 RR! tém. 0/0 19000,- --.-

Pol.

Ferdinand III., 1637 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

1206. Obol 1645 KB, Hus.1265, Un.336a RR! 1/1 3000,- 3000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1207. Tolar 1696 KB, Nech.1088, Hus.1374 st. po oušku, hlazen v ploše 1/1 2000,- 3000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1208. 1/4 Tolar 1700 NB/ICB, Nech.1515, Husz.1414 dr.okr.raž. R! 1/1 7500,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1209. XV Krejcar 1661 KB, Nech.1147, Höll.61.2.3, Husz.1421 č.ned.v rev. 1/1- 2200,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1210. XV Krejcar 1663 KB, Nech.1150, Husz.1423, Höll.63.1.3a 1/1 2000,- 2000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1211. XV Krejcar 1665 KB, Nech.1152, Husz.1423, Höll.65.1.2a tém. 0/0 2200,- 2400,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1212. XV Krejcar 1676 GC, Bratislava-Cetto, Nech.1646, Höl.76.1.1
kraj.stř.
1/1 3600,- --.-
1213. XV Krejcar 1681 KB, Nech.1164, Husz.1425, Höll.81.1.1b 1/1 650,- 1200,-
1214. XV Krejcar 1687 KB, Nech.1173, Husz.1427, Höll.87.1.1
dr.kraj.stř., č.ned.
1/1 950,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1215. XV Krejcar 1689 KB, Nech.1175, Husz.1427, Höll.89.1.2 var
D.G.R.I - S.A.G. R!
1/1 1200,- 1200,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1216. XV Krejcar 1696 KB, Nech.1184, Höl.96.1.2, Husz.142
var.v rev. jako rozdělovací znaménka kosočtverce R! tém.
0/0 1400,- 1800,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1217. XV Krejcar 1676 NB-LM, Velká Baňa, Höl.77.1.1, Her.1071
nálitek v av. (jako na vyobrazení v Her.) RR!
1/1- 1500,- 5500,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1218. XV Krejcar 1682 NB-PO, Velká Baňa-Österreicher, Höl.82.1.1 1/1 2000,- 3000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1219. XV Krejcar 1686 NB-PO, Velká Baňa-Österreicher,
Höl.86.1.1, Nech.1538, Husz.1435 č.ned., dr.okr.
-1/1- 1100,- --.-
1220. XV Krejcar 1687 NB-PO, Velká Baňa-Österreicher,
Nech.1539, Husz.1435, Höl.87.1.3 R!
1/1- 2200,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1221. XV Krejcar 1674 GC, Bratislava-Cetto, Nech.1644, Höll.74.1.1 1/1 2200,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1222. XV Krejcar 1695 CH, Bratislava-Hunger, Nech.1648, Höll.95.1.1 R! 1/1- 2000,- 2400,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1223. XV Krejcar 1695 C-M, Košice, Hu.1445, Höll.95.1.1 č.ned. při okr. R! 1/1 5000,- 5500,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1224. XV Krejcar 1696 C-M, Košice, Hu.1446, Höll.96.1.2, Her.1098 -1/1- 4000,- --.-
1225. VI Krejcar 1670 KB, Nech.1191, Hus.1450 tém. 0/0 600,- 600,-
1226. VI Krejcar 1672 KB, Nech.1193, Hus.1450, Her.1246 tém. 0/0 600,- 700,-
1227. VI Krejcar 1672 KB, Nech.1193, Hus.1450, Her.1246 tém. 0/0 800,- --.-
1228. VI Krejcar 1676, Bratislava-Cetto, Nech.1652, Hus.1459, Her.1269 1/1- 1000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1229. 3 Krejcar 1661 KB, Nech.1203, Hus.1462b, U.511 R! 0/0 2800,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1230. 3 Krejcar 1662 KB, Nech.1205, Hus.1464, jako Her.1577
opis: LEOP:D:G.R.I.S.-A.G.H... dr.okr.raž. R!
1/1 800,- --.-
1231. 3 Krejcar 1666 KB, Nech.1209, Hus.1465, Her.1581 dr.rys. 1/1 440,- --.-
1232. 3 Krejcar 1666 KB, Nech.1209, Hus.1465, Her.1581 tém. 0/0 800,- 800,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1233. 3 Krejcar 1675 KB, Nech.1215, Husz.1465 R! tém. 0/0 1200,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1234. 3 Krejcar 1678 KB, Nech.1218, Husz.1465 1/1 600,- 1700,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1235. 3 Krejcar 1695 KB, Nech.1236, Husz.1466, Her.1607 1/1 1500,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1236. 3 Krejcar 1695 NB, Velká Baňa, Nech.1580, Hus.1469, Her.1613 R! 1/1- 1400,- --.-
1237. 3 Krejcar 1697 NB-PO, Velká Baňa, Nech.1583, Hus.1470, Her.1616 R! -1/1- 600,- 800,-
1238. 3 Krejcar 1699 CH, Bratislava-Hunger, Nech.1663, Hus.1478, Her.1636 1/1 600,- --.-
1239. Poltura 1700 NB-ICB, Nech.1596, Her.1932 R! 1/1- 2000,- --.-
1240. Poltura 1700 NB-ICB, Nech.1596, Her.1932 R! 1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Malkontenti, 1704 - 1708

Stav

V.cena

D.cena

1241. Zlatník 1705 KB, Hal.411, Hus.1524 -1/1- 4400,- 4400,-
1242. X Poltura 1705 C-M, Košice, Hal.414, Husz.1540 1/1 1200,- 1200,-

Pol.

Josef I., 1705 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

1243. Tolar 1710 C-H/PW, Bratislava - Wödrödi, Husz.1573, Un.611
KM.273.2 st. po oušku, hlazen v ploše RR!
1/1 30000,- --.-

Pol.

Josef I., 1705 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

1244. 1/2 Tolar 1711 KB, Hal.454, Hus.1576 (přeražba z r.1701) 1/1 9000,- --.-

Pol.

Karel III.(VI.), 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

1245. 1/2 Tolar 1726, Sedmihradsko - Karlovský Bělehrad,
M-A.226 (podobný jako tab.35/19) dr.ned. střed R!
1/1 12000,- --.-

Pol.

Karel III.(VI.), 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

1246. 1/2 Tolar 1733, Sedmihradsko - Karlovský Bělehrad,
M-A.233 (podobný jako tab.35/19) R!
1/0 12000,- 12000,-

Pol.

Karel III.(VI.), 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

1247. 1/4 Tolar 1738 NB, Velká Baňa, Husz.1623 1/1 4400,- 5500,-

Pol.

Karel III.(VI.), 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

1248. Poltura 1715, Kremnica, Hus.1361, Un.665, Her.1054 R! 1/1 800,- --.-
1249. 3 Krejcar b.l., Pešť - Invalidovna, Cu, Herinek.1220 R! -2/2 1000,- 1000,-

Pol.

Karel III.(VI.), 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

1250. 4 Krejcar b.l., Pešť - Invalidovna, Cu, 2.vydání, Herinek.1223 R! 1/1 1200,- 1800,-

Pol.

Karel III.(VI.), 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

1251. 4 Krejcar b.l., Pešť - Invalidovna, Mosaz, 2.vydání, Herinek.nezná
RRR!
1/1 2600,- --.-

Pol.

Karel III.(VI.), 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

1252. 2 Krejcar b.l., Pešť - Invalidovna, Cu, Herinek.1224 R! -1/2 700,- --.-

Pol.

Karel III.(VI.), 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

1253. 2 Krejcar b.l., Pešť - Invalidovna, Mosaz, Herinek.1225 R! 1/1 1200,- --.-

Pol.

Karel III.(VI.), 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

1254. Krejcar b.l., Pešť - Invalidovna, Mosaz, Herinek.1227 R! 1/1 1200,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1255. Tolar 1742 KB, N.65, Hus.1666 n.st. na hr. 1/1 2600,- 2800,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1256. 1/2 Tolar 1743 KB, N.66, Eyp.244, Hus.1682, Un.704 tém. 0/0 6000,- 6000,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1257. 1/2 Tolar 1763 KB, N.92 1/1- 6000,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1258. 1/2 Tolar 1780 B/SK-PD, N.92, Husz.1691 1/1- 1700,- 2800,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1259. 20 Krejcar 1763 KB, N.78 1/1- 220,- 380,-
1260. 20 Krejcar 1764 KB, N.78 1/1 500,- --.-
1261. 20 Krejcar 1780 IB - IV, Velká Baňa, N.94 1/1 600,- 1000,-
1262. 10 Krejcar 1764 KB, N.81 -1/1 400,- 650,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1263. Ag Desetidenár 1741, neznámá mincovna, N.69, Eyp.149 RR! tém. 0/0 8000,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1264. Ag Krejcar 1758 KB, N.86 R! tém. 0/0 1000,- 1500,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

1265. Cu Krejcar 1762 K, N.41 1/1 500,- 500,-
1266. Cu Grešle 1764, Karlovský Bělehrad, N.130 R! -1/1- 360,- 400,-
1267. Cu Denár 1765, bez zn.mincovny, N.89 -1/1- 140,- 240,-
1268. Cu Denár 1766, bez zn.mincovny, N.89 -1/1- 200,- 240,-
1269. Cu Denár 1767, bez zn.mincovny, N.89 -1/1- 200,- 1100,-

Pol.

František I. Lotrinský, 1745 - 1765

Stav

V.cena

D.cena

1270. 20 Krejcar 1765 KB, N.26 2/1 200,- 270,-

Pol.

František I. Lotrinský, 1745 - 1765

Stav

V.cena

D.cena

1271. 20 Krejcar 1765 BN/SK-PD ( posmrtný - 1778 ), N.47 tém. 0/0 1200,- 1200,-

Pol.

František I. Lotrinský, 1745 - 1765

Stav

V.cena

D.cena

1272. 20 Krejcar 1761 N-B, Velká Baňa, N.26 R! -1/1- 600,- 600,-

Pol.

František I. Lotrinský, 1745 - 1765

Stav

V.cena

D.cena

1273. XVII Krejcar 1765 N-B, Velká Baňa, N.27 tém. 0/0 2400,- 2400,-

Pol.

František I. Lotrinský, 1745 - 1765

Stav

V.cena

D.cena

1274. VII Krejcar 1765 KB, N.30 R! tém. 0/0 2000,- --.-

Pol.

František I. Lotrinský, 1745 - 1765

Stav

V.cena

D.cena

1275. Ag Krejcar 1758 KB, N.33, Her.622 R! 1/1 2000,- --.-

Pol.

František I. Lotrinský, 1745 - 1765

Stav

V.cena

D.cena

1276. Cu Fenik C-A, b.l., Karlovský Bělehrad, N.36, Her.664 R! -1/1 400,- 2800,-

Pol.

Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

1277. 1/2 Tolar 1782 B, P.26 tém. 0/0 2000,- 2800,-
1278. 20 Krejcar 1787 B, P.31 tém. 0/0 360,- 600,-
1279. 20 Krejcar 1787 B, P.31 -1/1 360,- 360,-

Pol.

Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

1280. 10 Krejcar 1788 B, P.32 dr.just. v rev. 1/1 900,- 1100,-

Pol.

Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

1281. 3 Krejcar 1782 B, P.34 1/0 3600,- 4000,-
1282. Cu Krejcar 1781 B, P.46 1/1 260,- 700,-
1283. Cu Krejcar 1773 S, Pol.13, Her.309 2/1- 400,- 500,-
1284. Cu Krejcar 1774 S, Pol.13, Her.309 -1/1- 400,- 1000,-
1285. Cu Krejcar 1790 S, P.46 - inkusní ražba - 2x revers -1/1- 2000,- 2000,-
1286. Cu 1/2 Krejcar 1782 B, P.47, Her.425 2/1- 200,- 200,-
1287. Cu 1/2 Krejcar 1781 G, Nagybanya, P.47, Her.429 RR! 1/1 1200,- 4800,-

Pol.

Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

1288. Cu 1/2 Soldo 1788 K - pro Gorici a Gradišku, P.62, Her.476 R! 1/1 1200,- --.-

Pol.

Leopold II., 1790 - 1792

Stav

V.cena

D.cena

1289. 20 Krejcar 1792 B, P.16 1/1 1800,- 1800,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

1290. Tolar křížový 1794 B 1/1 1300,- 2200,-
1291. 1/4 Tolar křížový 1797 B dr.hr. tém. 0/0 1300,- 1600,-
1292. Cu 30 Krejcar 1807 S, minc.Smolník tém. 0/0 1600,- --.-
1293. 20 Krejcar 1794 B - malé "B" tém. 0/0 700,- 700,-
1294. 20 Krejcar 1796 B 1/1 440,- 440,-
1295. 20 Krejcar 1809 B 1/1 320,- --.-
1296. 20 Krejcar 1835 B - s madonou 1/1 300,- 340,-
1297. 20 Krejcar 1835 B - s madonou 1/1 700,- --.-
1298. 20 Krejcar 1815 G R! 1/1 440,- 440,-
1299. 20 Krejcar 1818 G R! -1/1- 360,- 1000,-
1300. 10 Krejcar 1794 B 2/1- 600,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk