Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 12. listopadu 2016

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

2001. 10 Rap 1918 B, KM.27a R! 1/1 150,- --.-
2002. 10 Rap 1919 B, KM.27a R! 1/1 260,- 260,-
2003. 5 Rap 1918 B, KM.26a 1/1 120,- 120,-
2004. 1 Rap 1868 B, KM.3 1/1 120,- --.-

Pol.

Švýcarsko - město Freiburg

Stav

V.cena

D.cena

2005. Krejcar 1597, Sa.1791/837, HMZ.250 č.ned. RR! -1/1- 300,- 360,-

Pol.

Švýcarsko - kanton Luzern

Stav

V.cena

D.cena

2006. 1/8 Guldenu (5 Schilling) 1725, nominál v aversu
KM.57, HMZ.621 dr.vyl.hr. R!
-1/1- 800,- --.-

Pol.

Švýcarsko - kanton Uri

Stav

V.cena

D.cena

2007. Schilling 1624, KM.25, HMZ.922 R! 2/1- 600,- 720,-
2008. Schilling 1633, KM.25, HMZ.922 R! 2/1- 600,- 650,-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

2009. Sada 1 Rapp - 5 Frank 1994 8 ks 0/0 120,- 180,-
2010. 1 Frank 1940 B, KM.24 škr.v av. 1/1 120,- --.-
2011. 1 Frank 1944 B, KM.24 tém. 0/0 120,- 120,-
2012. 2 Rap 1879 B, KM.4 1/1 120,- 120,-
2013. 2 Rap 1910 B, KM.4 1/1 200,- --.-

Pol.

Turecko, Abdul Hamid II., AH.1293-1327 (1876 - 1909)

Stav

V.cena

D.cena

2014. 20 Piastr AH.1293, rok 2, Constantinopol, KM.722 -1/1- 200,- 220,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Klement VIII., 1592 - 1605

Stav

V.cena

D.cena

2015. AE Quatrino 1600, Cu 20mm, jako Wi.8773, Ro.4052 2/2- 120,- 180,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Pius IX., 1846 - 1878

Stav

V.cena

D.cena

2016. 10 Soldi 1868 R - 23.rok pontifikátu, Cr.187 -1/1- 120,- 170,-

Pol.

Velká Británie, George III., 1760 - 1820

Stav

V.cena

D.cena

2017. 1 Penny 1806, KM.663, Seaby.3780 dr.škr.v av. -1/1- 120,- 160,-

Pol.

Velká Británie, George IV., 1820 - 1830

Stav

V.cena

D.cena

2018. Shilling 1826, KM.694 dr.st. po o. -1/1- 200,- 230,-
2019. 1/2 Penny 1826, KM.692 čet.hry v av. a rev. -1/1- 120,- 130,-

Pol.

Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901

Stav

V.cena

D.cena

2020. 1/2 Penny 1899, KM.789 tém. 0/0 120,- 160,-

Pol.

Velká Británie, George V., 1910 - 1935

Stav

V.cena

D.cena

2021. 1/2 Crown 1929, KM.835 1/0 240,- 240,-

Pol.

Egypt, britský protektorát, 1914 - 1922

Stav

V.cena

D.cena

2022. 5 Piastr 1916, KM.318.1 tém. 0/0 160,- 180,-

Pol.

Ethiopie, Menelik I., 1889 - 1913

Stav

V.cena

D.cena

2023. 1/32 Birr, EE.1890 A (= 1897), Paříž, KM.10 0/0 120,- 180,-

Pol.

Francouzká Rovníková Afrika

Stav

V.cena

D.cena

2024. Frank 1948, minc.Paříž, KM.6 tém. 0/0 130,- 130,-

Pol.

Jižní Afrika, republika, 1836 - 1910

Stav

V.cena

D.cena

2025. 6 Pence 1892, KM.4 1/1 300,- 360,-

Pol.

Jižní Afrika, George VI., 1936 - 1952

Stav

V.cena

D.cena

2026. 5 Schilling 1952 - Kapské Město, KM.41 tém. 0/0 360,- --.-

Pol.

Mosambik, portugalská kolonie

Stav

V.cena

D.cena

2027. 20 Escudos 1960, KM.80 tém. 0/0 220,- 240,-

Pol.

Německá Východní Afrika

Stav

V.cena

D.cena

2028. 2 Rupie 1893, KM.5 četné rysky v av. R! -1/1- 800,- 1800,-
2029. 1 Rupie 1890, KM.2 -1/1- 360,- 550,-
2030. 1 Rupie 1910 J, KM.10, J.722 vl.rysky v av. 1/1 1000,- --.-
2031. 1/4 Rupie 1906 A, KM.8 -1/1- 320,- 420,-

Pol.

Brazilie, republika

Stav

V.cena

D.cena

2032. 5000 Reis 1936, KM.543 dr.hr. 0/0 220,- 230,-

Pol.

Guatemala - republika

Stav

V.cena

D.cena

2033. 1/4 Real 1895, Y.74, KM.162 0/0 200,- --.-
2034. 1/4 Real 1897, Y.74, KM.162 0/0 200,- --.-
2035. 1/2 Real 1896, KM.165 0/0 200,- 210,-

Pol.

Kanada, George V., 1910 - 1936

Stav

V.cena

D.cena

2036. 1 Dolar 1935 - 25 let vlády, KM.30 0/0 1200,- 1400,-
2037. 1 Dolar 1936, KM.31 0/0 1200,- 1400,-
2038. 10 Cent 1919, KM.17, 5 Cents 1918, KM.22 2 ks 0/0 220,- --.-
2039. 5 Cents 1919, KM.22 tém. 0/0 100,- --.-

Pol.

Kanada, George VI., 1936 - 1952

Stav

V.cena

D.cena

2040. 1 Dolar 1949 - Newfoundland, KM.47 0/0 850,- 850,-

Pol.

Kanada, Elizabeth II., 1952 -

Stav

V.cena

D.cena

2041. 5 Dolar 1989 ( Ag unce ), KM.163 proof 500,- 600,-
2042. 1 Dolar 1980 (Ag) - Griffon, KM.128 0/0 160,- --.-
2043. 1 Dolar 1967 - 100 let Canady, KM.70 0/0 320,- 320,-
2044. 1 Dolar 1977 (Ag) - 25 let vlády, KM.118 orig.kapsle 0/0 160,- 185,-
2045. 1 Dolar 1979 (Ag) - Griffon, KM.124 orig.kapsle 0/0 160,- 190,-
2046. 1 Dolar 1982 (Ag) - Regina, KM.133 orig.kapsle proof 180,- 220,-
2047. 1 Dolar 1978 (Ag) - Edmonton / universiáda, KM.138 orig.kapsle 0/0 160,- 180,-
2048. 1 Dolar 1984 (Ag) - Toronto, KM.140 orig.kapsle proof 180,- 200,-
2049. 1 Dolar 1985 (Ag) - národní parky, KM.143 orig.kapsle proof 180,- 200,-
2050. 1 Dolar 1986 (Ag) - Vancouver, KM.149 orig.kapsle proof 180,- 220,-
2051. 1 Dolar 1987 (Ag), John Davis, KM.154 orig.kapsle proof 180,- 200,-
2052. 25 Cent 1965, KM.62, 10 cent 1965, KM.61 2 ks 0/0 180,- 200,-
2053. Sada mincí - 2 Dolar - Cent z r.2004 7 ks v kožené etui proof 300,- 340,-

Pol.

Kuba

Stav

V.cena

D.cena

2054. 10 Centavos 1948, KM.12 0/0 120,- --.-

Pol.

Mexiko, Ferdinand VII., 1808 - 1833

Stav

V.cena

D.cena

2055. 8 Real 1809 T.H., Mexico City, KM.110 dr.v.stř. při okr., č.ned. 1/1 800,- 1200,-
2056. 8 Real 1810 H.I., Mexico City, stopy přeražby z r.1809, KM.110
dr.st. po o.
1/1 700,- --.-

Pol.

Mexiko, Karel IV., 1788 - 1808

Stav

V.cena

D.cena

2057. 8 Real 1794 MO-FM, minc.Mexiko, KM.109 -1/1- 800,- 1150,-

Pol.

Mexiko, Maximilian, 1864 - 1867

Stav

V.cena

D.cena

2058. 1 Peso 1866 MO, KM.388.1 2x dr.hr. v rev. 1/1 1000,- 4600,-

Pol.

Mexiko, Filip V., 1700 - 1744

Stav

V.cena

D.cena

2059. 1/2 Real 1746, KM.66 -1/1- 260,- 300,-

Pol.

Mexiko, republika

Stav

V.cena

D.cena

2060. 8 Real 1893 ZS-FZ, KM.377.13 - 4x kontramarka v av., 10x v rev. -1/1- 360,- 460,-
2061. 1/2 Real 1840 Mo, KM.370.9 -1/1- 120,- 160,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

2062. 1 Dolar 1881 O - Morgan, Y.47 0/0 1200,- 1400,-
2063. 1 Dolar 1900 - Morgan, Y.47 0/0 1000,- 1300,-
2064. 1 Dolar 1921 S - Morgan, Y.47 -1/1- 200,- 460,-
2065. 1 Dolar 1922 - Mírový, Y.48 tém. 0/0 360,- 520,-
2066. 1 Dolar 1972 - Eisenhower proof 160,- 190,-
2067. 1 Dolar 1976 S - jub., Eisenhower, Ag tém. 0/0 280,- --.-
2068. 1 Dolar 1986 S - Ellis Island, KM.214 orig.kapsle proof 400,- 500,-
2069. 1 Dolar 1988 (unce) 0/0 500,- 550,-
2070. 1 Dolar 1989 (unce) 0/0 500,- 550,-
2071. 1 Dolar 2009 (unce) orig.kapsle 0/0 360,- 500,-
2072. 1 Dolar 2009 (unce) orig.kapsle 0/0 360,- 520,-
2073. 1 Dolar 2010 (unce) orig.kapsle 0/0 400,- 520,-
2074. 1/2 Dolar 1893 - Kolumbovská výstava, Y.C16 1/1 400,- --.-
2075. 1/2 Dolar 1946 - Booker T. Washington, Y.C52 0/0 900,- --.-
2076. 1/2 Dolar 1964 - Kennedy, Y.A43 tém. 0/0 120,- 135,-
2077. 1/2 Dolar 1982 S - Washington orig.kapsle proof 180,- 180,-
2078. 1/2 Dolar 1892 - Kolumbovská výstava, Y.C15 4x dr.napilov.hr. 1/1 220,- 340,-
2079. 1/4 Dolar 1875 S - sedící Liberty, Y.32 -2/2- 120,- 340,-
2080. 1/4 Dolar 1924 - stojící Liberty, Y.35 dr.hr.v rev. 1/1 120,- 400,-
2081. 10 Cent (Dime) 1835 - hlava Liberty, Cr.26 2/2 220,- 440,-
2082. 10 Cent 1917 S - Merkur, Y.26, 5 Cent 1928 - Buffalo, Y.18 2 ks 1/1 120,- 130,-
2083. 10 Cent 1917 - Merkur, Y.26, 10 Cent 1946, Y.26 2 ks tém.0až0 130,- --.-
2084. 10 Cent 1923 - Merkur, Y.26 tém. 0/0 150,- --.-
2085. 10 Cent 1927 - Merkur, Y.26, KM.140 tém. 0/0 150,- 170,-
2086. 5 Cent 1872 - sedící Liberty, Y.13 n.hr. -1/1- 120,- 280,-
2087. 3 (III) Cent 1851 - typ I. R! -1/1- 180,- 300,-
2088. 3 (III) Cent 1867 - hlava Liberty (Ni), Y.7 -1/1 200,- 240,-
2089. 1 Cent 1853 - Braided Hair, Cr.19 -1/1 440,- 440,-
2090. 1 Cent 1874 - Indián, Y.4 1/1 200,- 340,-
2091. 1 Cent 1883, 94, 99 - Indián, Y.4 3 ks tém.0až1 320,- --.-

Pol.

Venezuela - republika

Stav

V.cena

D.cena

2092. 20 Centavos 1874, KM.14 0/0 500,- 6500,-

Pol.

Čína - republika, 1911 -

Stav

V.cena

D.cena

2093. 1 Dolar, (rok 3 = 1914), Y.329.4 1/1 400,- 650,-

Pol.

Francouzská Indočína

Stav

V.cena

D.cena

2094. 20 Centimes 1923 A, KM.17.1 0/0 800,- --.-
2095. 20 Centimes 1937, KM.17.2 0/0 500,- --.-

Pol.

Čína - republika, 1911 -

Stav

V.cena

D.cena

2096. 1 Dolar, (rok 1 = 1912), KM.318 1/1- 600,- 950,-

Pol.

Čína - lidová demokratická republika

Stav

V.cena

D.cena

2097. 10 Yuan 1989 - mládě pandy, KM.186 0/0 400,- 750,-

Pol.

Japonsko - epocha Meiji, 1867 - 1912

Stav

V.cena

D.cena

2098. 1 Yen, rok 19 (= 1886), Y.A25.1 1/1 1000,- 1000,-
2099. 1 Sen, rok 16 (= 1883), Y.17.2 1/1 120,- --.-

Pol.

Japonsko - epocha Taisho, 1912 - 1926

Stav

V.cena

D.cena

2100. 50 Sen, rok 6 (= 1917), Y.37.2 0/0 180,- 230,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk