Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 12. listopadu 2016

Pol.

Mongolsko - republika

Stav

V.cena

D.cena

2101. 50 Mongo 1925, Y.7 tém. 0/0 240,- 360,-

Pol.

Příbor - pobočka ČNS

Stav

V.cena

D.cena

2102. Sign.JČŠ - 20 let pobočky ČNS v Příboře, 1976
Pohled na dominanty města, opis / styliz.replika tolaru moravských
stavů, Sign., Punc.0.900, Ag 33 mm, 6.8 g, BK.34/2
0/0 120,- --.-

Pol.

Babka Karel, 1880 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

2103. Praha - chrám sv.Víta na Hradčanech, b.l. (1952)
Pohled na Hradčany, 1řádk.nápis, Sign. Postř.plaketa 77x95 mm
jednostranná R!
1/- 150,- 240,-
2104. Praha - matka měst, b.l.
Pohled na Karlův most, Bronz.plaketa 83x94 mm jednostranná R!
1/- 150,- 270,-

Pol.

Beutler Miloslav, 1897 - 1964

Stav

V.cena

D.cena

2105. Prof.Dr.Josef Šusta - president České akademie věd a umění, 1944
Poprsí zleva, opis / 6řádk.nápis, atributy vědy a umění 1874 - 1944
Sign., Postř.bronz 65 mm R!
1/1 300,- 460,-

Pol.

Doležal Rudolf, 1916 - a Grmela Jeroným, 1926 -

Stav

V.cena

D.cena

2106. Olomoucká arcidiecese - biskup Jindřich Zdík, 1981
Postava zleva se zakládací listinou, latinský nápis /
olomoucký dóm, latinský nápis, Sign., Bronz 60 mm
0/0 140,- 280,-
2107. Olomoucká arcidiecese - biskup Jindřich Zdík, 1981
Postava zleva se zakládací listinou, latinský nápis /
olomoucký dóm, latinský nápis, Sign., Postř.bronz 60 mm
0/0 140,- 180,-

Pol.

Dušek Tomáš Robert, 1930 -

Stav

V.cena

D.cena

2108. M.R.Štefánik - 1880 - 1919 portrét čelně, opis / letící orel
zasažený šípem 4.V.1919, Lité Fe patinované 60 mm
1/1 400,- 600,-
2109. A.Hlinka 1864 - 1938, portrét zleva, opis / 6řádk.nápis, b.l. (1990)
Sign.D, Lité Fe patinované 60 mm
1/1 300,- 300,-

Pol.

Fiala, Josef, 1891 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2110. Alois Rašín - úmrtní plaketa 18.X.1867 - 18.II.1923
Poprsí zprava, nápis, Bronz.plaketa 158x235 mm
jednostranná v dřevěném rámu
1/- 200,- 400,-

Pol.

Hám Anton, 1899 - 1965

Stav

V.cena

D.cena

2111. Medaile - oživenie kremnického baníctva, 1934
Klečící sv.Kateřina, znaky, opis /havíři v dole, znak, opis
Sign., Pozlac.bronz 34 mm, novoražba z r.1971
1/1 140,- 380,-

Pol.

Hartig Arnold, 1878 - 1972

Stav

V.cena

D.cena

2112. Ludwig van Beethoven, poprsí čelně, nápis
Sign.Arnold Hartig 1919, bronz.plaketa 60x70 mm
0/- 200,- 380,-

Pol.

Horejc Jaroslav, 1886 - 1983

Stav

V.cena

D.cena

2113. ČOS - Závody Československé obce sokolské b.l.
Sign., Bronz 35mm - etue Všesokolský slet 1938
0/0 120,- 150,-
2114. ČOS - Na paměť XI. všesokolského sletu v Praze 1948
Poprsí ženy zleva, opis / sokol s rozepjatými křídly,
opis, Sign., Punc., Ag 500/1000, 28 mm dr.hr.
0/0 150,- 200,-

Pol.

Huška J.

Stav

V.cena

D.cena

2115. Gustav Habermann - k 60ti letému jubileu, b.l. (1924)
Poprsí zprava, 3řádk.nápis, Sign., Litá bronz.plaketa 90x90 mm
jednostranná v uzavírací kožené etui R!
1/- 160,- 250,-

Pol.

Signatura "JP" - blíže neurčeno

Stav

V.cena

D.cena

2116. Portrét dívky zleva, b.l., Litá med.100 mm jednostranná 1/- 150,- 260,-

Pol.

Knobloch Milan, 1921 -

Stav

V.cena

D.cena

2117. Pražské jezulátko, opis Gratiosus Jesulus Pragensis, b.l.
Sign., Postř. 33 mm jednostranná R!
0/- 160,- --.-

Pol.

Kolářský Zdeněk, 1931 -

Stav

V.cena

D.cena

2118. 30 let podniku zahraničního obchodu Metalimex 1948 - 1978
Zeměkoule uprostřed symbolů / sloupy vysokého napětí, nápis, opis
Sign., Punc., Ag 900, 40 mm, 30.12 g
0/0 420,- 800,-

Pol.

Kužel Miroslav, 1907 - 1985

Stav

V.cena

D.cena

2119. Praha - 20 let republiky, X.všesokolský slet, 1938
Mapa republiky, lipová ratolest, písmo / sedící sokol
a písmo, Sign., Punc., Ag 987/1000, 35 mm, 13.6 g
0/0 260,- 400,-

Pol.

Láska Miloš, 1917 - 1984

Stav

V.cena

D.cena

2120. Jan Masaryk - k udělení čestného doktorátu 13.1.1948
Poprsí zleva, opis / budova Masarykovy university,
nápis, opis, Sign., Bronz 60 mm
0/0 260,- 400,-
2121. Jan Masaryk - k udělení čestného doktorátu 13.1.1948
Poprsí zleva, opis / budova Masarykovy university,
nápis, opis, Sign., Postř.bronz 60 mm tém.
0/0 500,- 600,-
2122. Numismatik Jan Šebesta - 70.narozeniny, 1948
Poprsí zleva, opis / vavřínové ratolesti, velká "70",
nápisy, Sign., Bronz 55 mm
0/0 150,- --.-

Pol.

Lichtág Jan, 1898 - 1985

Stav

V.cena

D.cena

2123. František Wenzl - předseda Brnosvazu a Moragra 1889
Poprsí zleva,opis / výjev,na čtyřicetiletí 1899-1939
Sign., na hraně ANÝŽ, Bronz 70 mm
1/1 160,- --.-
2124. František Wenzl - předseda Brnosvazu a Moragra 1889
Poprsí zleva,opis / výjev,na čtyřicetiletí 1899-1939
Sign., na hraně ANÝŽ, Bronz 70 mm
1/1 130,- --.-

Pol.

Mára Jaromír, 1891 -

Stav

V.cena

D.cena

2125. Vlastimil Tusar, 1924, poprsí zleva, nápis,
Bronz.litá plaketa 105 x 140 mm jednostr. na dřevěné podložce
1/- 150,- 240,-

Pol.

Nejtek Václav, 1899 - 1958

Stav

V.cena

D.cena

2126. Členská premie jednoty výtvarných umělců v Praze 1945
Poprsí Dr.Ed.Beneše zprava, opis / 8-řádkový nápis
ve čtverci, Sign., Bronz 40 mm
1/1 160,- --.-

Pol.

Novák V., 1880 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

2127. Prémie umělecké besedy 1910
Trojdílná plaketa - po okrajích alegorická postava ženy, uprostřed
portrét muže zleva, nápisy, lil Fr.Barták
Litá plaketa 99x240 mm jednostr.
1/- 300,- 460,-

Pol.

Otáhal Karel, 1901 - 1972

Stav

V.cena

D.cena

2128. Ch.Garigue Masaryková - Hvězda čs. paní a dívek, 1938
Portrét zleva, opis / hvězda, sedmiřádkový nápis a
lipové snítky, Sign., Punc., Ag 987, 35 mm, 14.7 g
0/0 600,- 1600,-

Pol.

Scharff Anton, 1845 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

2129. Karl I. - král Rumunska - na výstavbu mostu přes Dunaj 1890 - 1895
Poprsí zleva, opis / sedící Neptun, pohled na most, dvě alegorické
postavy se stuhou, Sign., Bronz 70 mm dr.rysky, dr.st. po o. R!
0/0 1200,- --.-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2130. Generál Jan Syrový - velitel čs. vojska na Rusi, 1928
Poprsí zleva, opis / dva legionáři v kožichách, vlak,
znak a písmo, Sign., Bronz 60 mm, Boh.83b, náklad 88 ks R!
0/0 1000,- 15000,-
2131. Antonín Švehla - Vyšel rozsévač, 1933
Poprsí zleva, opis / rozsévač, český znak, opis,
Sign., Punc., Ag 987/1000, 30 mm, 10.1 g, PŠ.140
0/0 800,- 4400,-

Pol.

Šimonovský Bedřich, 1871 -

Stav

V.cena

D.cena

2132. Václav Klofáč - poprsí zleva, nápis, b.l. (1923)
Sign.1923, Bronz.litá plaketa 113x147 mm
jednostranná na dřevěné podložce
1/- 200,- 200,-
2133. Václav Klofáč - poprsí zleva, nápis, b.l. (1923)
Sign.1923, Bronz.litá plaketa 113x147 mm jednostranná
1/- 160,- 300,-
2134. Josef Svatopluk Machar, 1864 - 1942, b.l. (1924)
Poprsí zprava, faksimile podpisu, Bronz.litá plaketa 112 x 148 mm
v koženkovém rámečku 200x265 mm jednostr. tém.
0/- 200,- 200,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

2135. Alois Jirásek - Mánes svým členům na rok 1918
Poprsí zprava, opis, Sign., Zn 62 mm jednostr. R! tém.
0/- 260,- --.-
2136. Jsem ražen z českého kovu - 10. výročí republiky 1928
Sv.Prokop orá s čertem, havíř, opis / státní znak,
Sv.Václav s rytíři, Sign., Punc.987, Ag 34 mm, 20.1 g
0/0 700,- 1350,-
2137. Jsem ražen z českého kovu - 10. výročí republiky 1928
Sv.Prokop orá s čertem, havíř, opis / státní znak,
Sv.Václav s rytíři, Sign., Punc.987, Ag 34 mm, 20.1 g
0/0 500,- 1350,-
2138. Medaile na 1000 let zavraždění Sv.Václava, 1929
Scéna zavraždění, opis / Sv.Václav v čele blan.rytířů
a opis, Sign., Punc., Ag 987, 30 mm, 10.1 g
0/0 1200,- 9050,-

Pol.

Šístek

Stav

V.cena

D.cena

2139. Ant.Němec (poslanec) , poprsí zleva, dole faksimile podpisu
Sign., f.Šístek 1924, Bronz.plaketa 150x180 mm, Haim.neuvádí
jednostr. zasazeno do rámečku z imitace kůže se stojánkem
1/- 200,- 300,-

Pol.

Tautenhayn Josef junior, nar. 1868

Stav

V.cena

D.cena

2140. Vídeň - Leopoldinum - nemocnice pro raněné 1914 - 1915
Ošetřovatelka s dítětem podává hrneček vojákovi, opis, vročení
Sign., Bronz 45 mm jednostranná
1/- 200,- 360,-

Pol.

Uchytilová-Kučová Marie, 1924 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

2141. Pavel Křížkovský (skladatel) 1820 - 1885 na jeho působení v Opavě
Portrét zleva, opis / kostel, opis, Sign., Bronz 60 mm
0/0 260,- 340,-
2142. Jan Masaryk - in memoriam, 10.III.1948
Poprsí zleva, nápis / stařec v kápi a dívka s pavím
perem, nápisy, Sign., Bronz 60 mm R!
0/0 300,- 440,-

Pol.

Bratislava

Stav

V.cena

D.cena

2143. F.Anýž - mezinárodní dunajský veletrh, 1929
Alegorická postava se znakem, v pozadí jeřáb na stavbě, opis / vročení
uprostřed věnce, Sign., Pozlac.bronz 60 mm (pozlac.část.setřelé)
1/1 200,- 280,-

Pol.

Martin

Stav

V.cena

D.cena

2144. Nesign. - na památku vzkříšení Matice slovenské T.Sv.Martin
Máj 1919, stojící dělník u lisu / 6řádk.nápis, Cu 36 mm
1/1 130,- 260,-

Pol.

Mohelnice

Stav

V.cena

D.cena

2145. Nesign. - MEZ Mohelnice - kokilová slévárna, 1960
pohled na slévárnu se slévačem, Cu plaketa 93x116 mm
jednostranná v orig.etui R!
0/- 140,- 150,-

Pol.

Opava

Stav

V.cena

D.cena

2146. Nesign. - městská pouližní dráha, b.l. (1920 - 1940)
Česko-německý text, Cu 20 mm, Mosaz 20 mm celk.2 ks
0až1 300,- 320,-

Pol.

Poděbrady

Stav

V.cena

D.cena

2147. Šantrůček - odhalení pomníku králi Jiřímu, 15.8.1896
Jezdecká socha zleva, lipové ratolesti, opis / znak
v kartuši, opis, Sign., Bronz 52 mm
0/0 1000,- 1000,-

Pol.

Praha - medaile zemské jubilejní výstavy 1891

Stav

V.cena

D.cena

2148. Christlbauer - návštěva císaře Fr.Jos.I. v Praze
Poprsí zprava, český opis / 5 řádk.český nápis ve
věnci, Mosaz pozlacená 54 mm, ŠFP.81c
0/0 1300,- --.-

Pol.

Šluknov (Schluckenau)

Stav

V.cena

D.cena

2149. Nesign. - v upomínku na odhalení pomníku císaře 29.8.1886
Pohled na pomník císaře ve věnci / 6řádk.nápis ve věnci
Mosaz 29 mm dr.skvrny orig.raž.ouško
0/0 300,- 380,-

Pol.

Čechy

Stav

V.cena

D.cena

2150. Nesign. - medaile na zahájení stavby Národního divadla a stavby
Nového mustu (Železné lávky) 1868, pohled na budovu Národního divadla,
dvojitý opis / pohled na most, trojitý opis, Sn 40 mm, Luk.244
orig.raž.ouško tém.
0/0 200,- 420,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2151. Nesign. - ústřední spolek československého průmyslu
1918 - 1928, 4řádk.německý nápis, pohled na průmyslový areál /
vročení ve dvou sloupcích, Nesign., Litá med. z bílého kovu 90 mm
1/1 130,- --.-
2152. Nesign. - státní znak, korunov. lev zleva, nápis na stuze, b.l. (1949)
Bronz.plaketa ve tvaru štítu 66x105 mm ( z těžítka Nov.01.174)
jednostranný
1/- 200,- --.-
2153. A.Dubček - 21. srpen 1968, Poprsí zleva, opis / poprsí M.J.Husa zleva,
opis, b.l., Nesign., Pozlac.med. 30 mm
0/0 120,- 160,-
2154. Nesign. - oživení hornictví v Kremnici - kopie 10 dukátu 1934 proof 200,- --.-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

2155. J.Čejka - 50 let Akademického spolku ve Vídni, 1919
Poprsí zprava, opis / lipový stromek, na jedné jeho větvi sedí
sova, nápis a opis, Bronz 54 mm, Fl.5, Nov.01.027
0/0 500,- 810,-
2156. B.Šimonovský - jednostranná litá medaile, 1919
Poprsí zleva, opis, Sign., Zinek patinov. 60 mm, Fl.2, Nov.01.014c
0 300,- --.-
2157. B.Šimonovský - jednostranná litá plaketa, b.l. (1919)
Poprsí zleva, znaky zemí ČSR, Sign.Pištora Praha
Pobronz.Zn 89x120 mm, Nov.01.015b
1/- 240,- 550,-
2158. J.Šejnost, F.Kupka - medaile České akademie věd a umění, 1922
Poprsí zleva, opis / alegorická scéna, opis
Sign., Bronz 70 mm, Nov.01.050, Boh.052b
0/0 600,- 1300,-
2159. O.Španiel - na 85.narozeniny, 1935 (Ag matové 60 mm)
Poprsí zprava, opis / sedmiřádkový nápis, lipová
a vavřínová snítka, Ag 987/1000, 78.7 g, Fl.42a, Nov.01.097d
1/1 1000,- 1900,-
2160. O.Španiel - na 85.narozeniny, 1935 (Bronz 60 mm)
Poprsí zprava, opis / sedmiřádkový nápis, lipová
a vavřínová snítka, Nov.01.097f, Fl.45a tém.
0/0 100,- 110,-
2161. O.Španiel - na 85.narozeniny, 1935 (Bronz 60 mm)
Poprsí zprava, opis / sedmiřádkový nápis, lipová
a vavřínová snítka, Nov.01.097f, Fl.45a orig.etue
1/1 110,- 110,-
2162. O.Španiel - na 85.narozeniny, 1935 (Ag lesklé 32 mm)
Poprsí zprava, opis / sedmiřádkový nápis, lipová
a vavřínová snítka, Ag 987/1000, 14.6 g, Fl.41d, Nov.01.100a
0/0 220,- 300,-
2163. O.Španiel - na 85.narozeniny, 1935 (Ag lesklé 32 mm)
Poprsí zprava, opis / sedmiřádkový nápis, lipová
a vavřínová snítka, Ag 987/1000, 14.6 g, Fl.41d, Nov.01.100a
0/0 220,- 280,-
2164. O.Španiel - na 85.narozeniny, 1935 (Ag lesklé 32 mm)
Poprsí zprava, opis / sedmiřádkový nápis, lipová
a vavřínová snítka, Ag 987/1000, 14.6 g, Fl.41d, Nov.01.100a
0/0 220,- 280,-
2165. O.Španiel - na 85.narozeniny, 1935 (Ag matové 32 mm)
Poprsí zprava, opis / sedmiřádkový nápis, lipová
a vavřínová snítka, Ag 987/1000, 14.8g, Fl.42d, Nov.01.100a
0/0 220,- 280,-
2166. O.Španiel - na 85.narozeniny, 1935 (Ag lesklé 32 mm)
Poprsí zprava, opis / sedmiřádkový nápis, lipová
a vavřínová snítka, Ag 987/1000, 14.6 g, Fl.41d, Nov.01.100a
0/0 240,- 290,-
2167. O.Španiel - na 85.narozeniny, 1935 (Ag lesklé 32 mm)
Poprsí zprava, opis / sedmiřádkový nápis, lipová
a vavřínová snítka, Ag 987/1000, 14.6 g, Fl.41d, Nov.01.100a dr.hr.
0/0 200,- 280,-
2168. O.Španiel - úmrtní medaile, 1937
Poprsí zleva, vavřín.ratolest, opis / truchl.postava,
palmy, nápis, Sign., Bronz 80 mm, Fl.54b, Nov.01.134b orig.etue
0/0 240,- 1000,-
2169. O.Španiel - úmrtní medaile, 1937 (Ag matové 40 mm)
Poprsí zleva, vavřínová ratolest, opis / truchlící
postava, palmové ratolesti, nápis, Sign., Fl.54d, Nov.01.137a
0/0 360,- 560,-
2170. O.Španiel - úmrtní medaile, 1937 (Ag matové 30 mm)
Poprsí zleva, vavřín.ratolest, opis / truchl.postava,
palmy, nápis, Sign., Ag 987, 14.6g, Fl.54e, Nov.01.138a
0/0 200,- 320,-
2171. O.Peter - medaile "Maj úctu k duši dieťaťa", (1926)
T.G.Masaryk s děvčátkem v náručí, opis / nápis a vavřín. ratolest
Sign., Postř.bronz 60 mm, Fl.27, Nov.01.140b
1/1 500,- 700,-
2172. O.Španiel - jednostranná medaile b.l.(1945-46)
Portrét zleva, opis, Patinov.bronz 80 mm, Nov.01.150b jednostr.
1/- 200,- 300,-
2173. J.Paša - jednostranná litá plaketa, b.l.
Poprsí zleva, nápis, Al plaketa 130x195 mm, Nov.01.158
1/- 300,- --.-
2174. Nesign. - plaketa z těžítka, b.l. (1949)
Portrét zprava, nápis, Nesign.(autor R.Hájek), Bronz.plaketa
52x60 mm, Nov.01.174 jednostranná
1/- 200,- --.-
2175. M.Mlynář - medaile Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, 1990
Portrét zleva, opis (použit portrét od J.Šejnosty z r.1922 -
Nov.01.050), Postř.bronz 60 mm, Nov.01.209 jednostranný
0/- 1000,- 1200,-
2176. J.Vodrážka - Masarykova společnost 1990
Portrét čelně, opis / panorama Prahy, Brna a Bratislavy, český lev se
slovenským štítkem, opis, Sign., Postř.bronz 60 mm, Nov.01.210b
0/0 500,- 750,-
2177. J.Vodrážka - Masarykova společnost 1990
Portrét čelně, opis / panorama Prahy, Brna a Bratislavy, český lev se
slovenským štítkem, opis, Sign., Cu patinov. 60mm, Nov.01,210c
0/0 400,- 600,-
2178. Bódi - pamětní medaile ke 150.výr.narození prvního prezidenta
ČSR 2000, protrét čelně / znaky zemí, opis
Sign., Ag 35 mm, 15 g, Nov.01.247 orig.etue
proof 360,- 460,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem Edvarda Beneše

Stav

V.cena

D.cena

2179. J.Šejnost - medaile na zvolení prezidentem (1936)
Poprsí prezidenta Beneše zleva, opis / velký státní znak čs.republiky
Bronz 80 mm, Nov.02.008b, Boh.006c
1/1 10000,- 10000,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem Edvarda Beneše

Stav

V.cena

D.cena

2180. J.Šejnost - medaile na zvolení prezidentem (1936)
Poprsí prezidenta Beneše zleva, opis / velký státní znak čs.republiky
Bronz 50 mm, Nov.02.010b, Boh.006d
0/0 5000,- 8000,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem Edvarda Beneše

Stav

V.cena

D.cena

2181. J.T.Fischer - pamětní medaile b.l. (1948)
Poprsí zleva, opis / státní znak, opis
Sign., Bronz 70 mm, Nov.02.057
0/0 600,- 1000,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem K.Gottwalda

Stav

V.cena

D.cena

2182. R.Hájek - pamětní jednostranná plaketa z lisov.plechu (1949)
Poprsí zprava, nápis, Sign., Bronz.plaketa 52x61mm
Sign., Bronz postř. 50 mm, Nov.04.008a na samet.podložce
0/- 320,- 400,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem G.Husáka

Stav

V.cena

D.cena

2183. T.R.Dušek - medaile na odstoupení Dr.Husáka z funkce prezidenta
Portrét prezidenta čelně mírně zleva, opis / státní znak ČSSR nad
zkříženými lipovými větvemi, dole nápis ČSSR
Sn kompozice nepatinovaná 60 mm, Nov.08.002a
1/1 300,- 520,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem Ludvíka Svobody

Stav

V.cena

D.cena

2184. J.V.Straka - Ludvík Svoboda - medaile na zvolení prezidedentem
Hlava zleva / 3řádk.nápis pod lipovou ratolestí, 1968
Sign.St, Postř.bronz 70 mm, Nov.07.008a
0/0 500,- 650,-
2185. J.V.Straka - Ludvík Svoboda - medaile na zvolení prezidentem
Hlava zleva / 3řádk.nápis pod lipovou ratolestí, 1968
Sign.St, Bronz 70 mm, Nov.07.008b
0/0 400,- 500,-

Pol.

Česká Republika

Stav

V.cena

D.cena

2186. Nesign. - Anežka česká - česká koruna, b.l.
Punc., Ag 30 mm, 7.37 g
proof 160,- 180,-
2187. Nesign. - 20 let České republiky, 1993 - 2013
V kotruně lípy nápis "20 let", opis / stylizovaný státní znak, nápis
PRAVDA VÍTĚZÍ, Punc.999, Ag 33 mm, 15.62 g
proof 220,- 260,-
2188. Nesign. - Kde domov můj - České republice, 1.1.1993
Pohled na dominanty Prahy, opis / korunov.český lev, opis
Punc.999, Ag 35 mm, 15.23 g
proof 300,- 420,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2189. Nesign. - početní peníz, b.l. (cca 15.stol.)
Královská koruna, opis / liliový kříž v 4dílném mezikruží
Cu 25 mm R!
-1/1- 440,- 650,-
2190. D.Dupuis, H.Dubois - průmyslová společnost, b.l. (cca 1900)
Hlava Marianny zprava, opis / 4řádk.nápis - věnováno M.A.Barthelemy
Sign., Ag 26 mm, 22.72 g oirg.raž.ouško se závěsem
1/1 240,- 440,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2191. Caque - medaile na otcovský fond - CAISSE PATERNELLE 1841
Úl na podstavci, létající včely / 3řádk.nápis ve věnci
Sign., Ag 33 mm, 15.93 g
0/0 1400,- 2600,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

2192. Lourdy - basilika, opis / jeskyně, opis, 1858
Punc., Ag ovál 28x36 mm, 4.6 g orig.raž.ouško
0/0 200,- --.-

Pol.

Chorvatsko

Stav

V.cena

D.cena

2193. Sign.VR - prof. Dr.Vatroslav Jagič (slavista), b.l.
Portrét zprava, nápis, Sign., Bronz.plaketa 54x60 mm jednostr.
0/- 200,- --.-

Pol.

Německo - Augsburg město

Stav

V.cena

D.cena

2194. Nesign.- žeton k 100.výr.uzavření Vestfálského míru pro žáky
gymnásia Sv.Anny 1748, budova gymnásia, opis / modlící se osoby, opis
opis chronogramemv textu, Ag 35 mm, 3.89 g, LG.III/15, Erb.15762 RR!
0/0 1200,- 1200,-

Pol.

Německo - Hamburg

Stav

V.cena

D.cena

2195. Nesign. - vlastenecká společnost - za dlouholetou službu a věrnost
Znak města převýšený sedící ženskou postavou, opis / úl se včelami,
dvojitý opis 1765, Pozlac.Ag 27 mm, 8.94 g
0/0 1400,- 2800,-

Pol.

Německo - Norimberg

Stav

V.cena

D.cena

2196. Početní groš b.l. - francouzský typ, sedící panovník, opis /
kříž s liliemi, opis - gotické písmo,, Cu 28 mm, 2.47 g R!
1/1 1300,- 1800,-

Pol.

Německo - Prusko

Stav

V.cena

D.cena

2197. Loos, Pfeuffer - Friedrich II. - medaile k 100.výročí narození, 1840
Poprsí mírně zleva, dvojitý opis / jezdecká socha, 3řádk.nápis
v úseči, opis, Sign., Bronz 49 mm čet.hry R!
1/1 240,- 440,-

Pol.

Německo - Regensburg

Stav

V.cena

D.cena

2198. Nesign. - Masivní kovová plastika z tepané mědi na dvou podkladových
dřevěných deskách - pohled na město a most přes řeku
podklad.deska: 1250x645x13 mm měděný obraz: 1150x540x13 mm R!
Z 2000,- 2000,-

Pol.

Německo - Stuttgart

Stav

V.cena

D.cena

2199. Nesign. - odměna za pilnost a dobré chování - základní škola, b.l.
Úl se včelami / 8řádk.nápis, Sign.AD, Ag 25 mm, 5.39 g
0/0 1000,- --.-

Pol.

Německo - císařství, 1870 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

2200. Vilém II. - Medaile na vyhlášení války, 4.8.1914
Hlava zleva, opis / 3 meče svisle, vročení, 9řádkový nápis,
Sign. Lauer Nürnberg, Punc. 990, Ag 33 mm, 14.4 g, Zetzmann.2017
dr.hry
1/0 600,- 750,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk