Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 12. listopadu 2016

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2301. Vyznamenání za pracovní věrnost ČSSR, VM.47-2,
nečíslované orig.stuha + stužka + dekret
0/0/0 140,- 300,-
2302. Pamětní medaile FIDAC 1918 - 1919, VM.V.123-d ( kulové ouško)
orig.stuha
1/1/1 180,- 200,-
2303. Čestný odznak krále Karla IV. - za budování brannosti
VM.VIa-162a, DOK.19a orig.spona + etue
0/- 1000,- 1050,-
2304. Pam.medaile protifašistického odboje na Severní Moravě
Zábřeh - Za obranu, Bronz 31.8 mm, VM.183 orig.stuha
0/0/0 360,- 500,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

2305. Pamětní odznak odboj.skupiny "Masarykovy Lány"
VM.192a orig.stuha se štítkem
1/1/1 1500,- 1750,-

Pol.

Československo - odznaky Vzorný voják

Stav

V.cena

D.cena

2306. Vzorný střelec, č.25422 (1951-1960), Kr.VI-24/III-4 šroubov. 1/- 360,- 380,-

Pol.

Česká republika

Stav

V.cena

D.cena

2307. Medaile k 70.výročí ukončení 2.svět.války 1945 - 2015
vydalo Ministerstvo obrany ČR orig.stuha + orig.etue + uděl.dekret
0/0/0 150,- 300,-
2308. Medaile ke 60.výročí ukončení 2.svět.války 1945 - 2005
vydalo Ministerstvo obrany ČR orig.stuha + stužka s miniaturou +
orig.etue + udělovací dekret
0/0/0 150,- 160,-
2309. Libina - k 70.výr.ukončení 2.světové války 1945 - 2015
orig.stuha + stužka + orig.etue
0/0/0 150,- 160,-
2310. MO ČR - medaile za 10 let služby - zlatá
orig.stuha + stužka + orig.etue
0/0/0 150,- 220,-
2311. MO ČR - medaile za 10 let služby - stříbrná
orig.stuha + stužka + orig.etue
0/0/0 150,- 220,-
2312. MO ČR - medaile za 5 let služby - bronzová
orig.stuha + stužka + orig.etue
0/0/0 150,- 210,-

Pol.

Československo - různé

Stav

V.cena

D.cena

2313. ČSR - bronz.medaile pro oddávající starosty, z 50.let
stuha ve státních barvách tém.
0/0/0 200,- 700,-
2314. ČSSR - bronz.medaile pro oddávající starosty přívěsek + široká stuha 0/0/0 150,- 180,-
2315. Lidové milice - 10 let - za zásluhy, červenobílá smalt.hvězda
Sign.JB16 Jablonec n.N. - šroubov. + náprsní st. Za zásluhy
0/- 120,- 320,-
2316. Olomouc - Lutín - škola protiletecké ochrany 1937
Kruhový msazný připánací odznak s kruhovitým páskem
Mosaz 44 mm připínací
1/- 500,- 850,-
2317. Zasloužilý školský pracovník - připínací stříbrný odznak,
Punc 900, Ag, Pulec.C25c se stužkou
1/- 300,- 420,-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

2318. Řád belgické koruny IV.třídy orig.stuha se sponou 1/1/1 1200,- --.-
2319. Řád Leopolda II. s korunou a ratolestí, 1.typ
V.třída - rytířský stupeň orig.stuha s meči
1/1/1 900,- --.-
2320. Řád Leopolda II. s korunou a ratolestí, 2.typ
V.třída - rytířský stupeň orig.stuha
1/1/1 800,- --.-

Pol.

Francie, III.republika, 1871 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

2321. Řád "Za sportovní zásluhy"b.l. orig.stuha s rozetou 1/1/1 800,- --.-
2322. Francouzská vojenská medaile, 3.typ, Koun.2C
dr.opr.smalt orig.stuha
1/1/1 750,- --.-
2323. Kříž"den chlupáčů", Koun.- orig.stuha 1/1/1 260,- --.-
2324. Medaile ministerstva práce a soc.věcí orig.stuha na ozdobném oušku 1/1/1 260,- --.-
2325. Medaile ministerstva práce a soc.věcí orig.stuha 1/1/1 240,- --.-

Pol.

Francie, IV.republika, 1945 - 1958

Stav

V.cena

D.cena

2326. Medaile francouzského odboje, Koun.34 orig.stuha 1/1/1 300,- --.-
2327. Medaile pro strojvedoucí, věnování J.Berne 1950 orig.stuha 1/1/1 400,- 600,-

Pol.

Japonsko

Stav

V.cena

D.cena

2328. Řád vycházejícího slunce 7.stupně orig.stuha 1/1/1 1200,- --.-
2329. Řád vycházejícího slunce 8.stupně orig.stuha 1/1/1 800,- --.-

Pol.

Německo - Baden

Stav

V.cena

D.cena

2330. Pamětní medaile na r.1849, meč ve věnci / 5řádk.nápis ve věnci, opis
Sign.K., Bronz 31 mm, Nim.298 orig.ouško
1/1 300,- 300,-

Pol.

Německo - III.říše

Stav

V.cena

D.cena

2331. Válečný záslužný kříž 1939 s meči - II.třída, válečný kov,
Nim.3835, Niem.7.04.08 bez stuhy
1/1 900,- 900,-

Pol.

Německo - III.říše

Stav

V.cena

D.cena

2332. Vyznamenání za dlouholetou službu u policie - 25 let
věrných služeb - I.třídy, Nim.3526, Niem.6.03.02b nepův.stuha R!
1/1/1 1800,- 2400,-

Pol.

Německo - III.říše

Stav

V.cena

D.cena

2333. Odznak celní a pohraniční stráže z r.1942, Sign.24, 26x30 mm
Niem.60.02 - miniatura připínací
1/- 260,- 340,-

Pol.

Polsko

Stav

V.cena

D.cena

2334. Medaile ozbrojených sil (1960) - za 15 let služby, stříbrný
Wel.5, Gr.342 orig.stuha
Pamětní medaile za boj o Berlín 1945 (1966)
WB.-, Gr.208, We.9 orig.stuha
1/-/1
1/1/1
120,- 125,-

Pol.

Rakouská republika

Stav

V.cena

D.cena

2335. Záslužná medaile - velká stříbrná, 40 mm, Marko.524a orig.stuha 0/0/0 440,- --.-
2336. Wien (Vídeň) - medaile za zásluhy, Smalt.Ag orig.stuha 1/-/1 1200,- --.-
2337. Vyznamenání za záchranu života orig.stuha 1/-/1 800,- --.-

Pol.

Rusko - SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

2338. Řád velké vlastenecké války - II.třída, pozlacený, zr.1988
číslo 323913, Her.2.21.4 - novější vydání se šroubem
orig.etue + udělovací dekret
0/- 200,- 460,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

2339. Alexandr II. - medaile za pochod na Chivu, 1873
Iniciála cara Alexandra II. "A II" / opis, uprostřed vročení
Ag 28 mm, 13.31 g, Čepurnov.688 orig.raž.ouško R! tém.
0/0 1500,- 15000,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

2340. Mikuláš II. - medaile "Za chrabrosť", bez označení stupně
pražské vydání pro legionáře, jako Čep.1073, ouško kolmo orig.stuha
1/1/1 1500,- 3800,-
2341. Přezka opasková - pro příslušníka artilérie - 2 lafety děl převýšené
carským znakem, značka výrobce Sláva Moskva
Mosaz 53x82 mm se dvěma oušky a jazýčkem
1/- 1200,- 1300,-
2342. Pamětní medaile na rusko-japonskou válku 1904 - 1905
orig.ouško bez stuhy
1/1 200,- 420,-

Pol.

Rusko - SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

2343. Pamětní medaile na 60 let vítězství nad fašismem orig.stuha +
orig.etue + udělovací dekret
0/0/0 120,- --.-
2344. Pamětní medaile na 65 let vítězství nad fašismem orig.stuha +
orig.etue + udělovací dekret
0/0/0 120,- 145,-
2345. Pamětní medaile na 70 let vítězství nad fašismem orig.stuha +
orig.etue + udělovací dekret
0/0/0 120,- 420,-
2346. Odznak "Vorošilovský střelec", Smaltovaný nepův.matka 1/- 260,- 300,-
2347. Hasičský odznak 30 let GVPK 1897 - 1927, hasičské atributy
Stříbr.kov 38x50 mm šroubov.
1/- 1000,- --.-

Pol.

Slovenská republika, 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

2348. Slovenský čestný pluk b.l., Zlac.stř.kříž s věncem a sloven.znakem
orig.stuha + stužka, Marc.216
0/0/0 130,- 190,-

Pol.

Vatikán

Stav

V.cena

D.cena

2349. Leo XIII. - pontifikační medaile b.l.(1878)
Poprsí zleva, opis přerušovaný čtyřmi medailonky / pontifikační scéna,
opis, Nesign., Pozlac.bronz 64 mm orig.kulovité ouško se závěsem
0/0 800,- 1100,-

Pol.

Velká Británie

Stav

V.cena

D.cena

2350. Victoria - medaile za Krymskou válku 1854
bez jména na hraně - udělena přímo na Krymu, Koun.C4
dr.hry a dr.škrce
-1/1-/1- 1800,- --.-

Pol.

Nerva, 96 - 98

Stav

V.cena

D.cena

2351. AE As, blíže neurčen 3/3 80,- 120,-

Pol.

Marcus Aurelius, 161 - 180

Stav

V.cena

D.cena

2352. AE Sestercius, sedící Concordia zleva - blíže neurčen
Elagabalus - AR Denár, Victorie zleva - blíže neurčen dírka
-3/3-
3/3-
100,- 140,-

Pol.

Postumus, 259 - 268

Stav

V.cena

D.cena

2353. AE mince - blíže neurčena 3/3 80,- 110,-

Pol.

Claudius Gothicus, 268 - 270

Stav

V.cena

D.cena

2354. AE Antoninianus, Rv:"LIBERT.AVG.", stojící Liberty zleva
S.3111, C.152 dr.st.kor.
2/2 120,- 130,-

Pol.

Constantinus I., 307 - 337

Stav

V.cena

D.cena

2355. AE3, Rv:"IOVI.CONSERVATORI.AVGG.", S.3776 -2/2- 30,- --.-
2356. AE3, Rv:"SOLI.INVICTO.COMITI.", stojící Sol s globem zleva
S.3781, C.536, K.136.180
-1/1- 70,- 140,-

Pol.

Constantius II. jako césar, 324 - 337

Stav

V.cena

D.cena

2357. AE3/4, Rv:"GLORIA.EXERCITVS.", dva vojáci se 2 standartami
Gratianus - AE2, Rv."REPARATIO REIPVB., stoj.císař, S.4039
Valentinianus I. - AE2 - blíže neurčen, AE3, Rv."SECVRITAS
REIPVBLICAE", kráčející Victoria zleva, S.4003 celk.3 ks
-2/2-
-2/2-
3/3
80,- 85,-

Pol.

Václav IV., 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

2358. Pražský groš, Sm.1 z 1/3 ned., dr.napr. 3/3 70,- 160,-

Pol.

Ludvík I., 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

2359. Malý (černý) peníz, b.l., Sm.IV/59, Cast.7 č.ned. -1/- 70,- 120,-

Pol.

Zhořelec - městské ražby, 2. polovina 15. století

Stav

V.cena

D.cena

2360. Peníz - GOR/koruna, Rad.5, 6, 15 3 ks 1až2 160,- 260,-
2361. Peníz - GOR/koruna, Rad.12 -1/2, Rad.15 2 ks 2/2- 120,- 140,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

2362. Bílý peníz b.l., K.Hora, Noh.E.1g, Ja.2a-5, MKČ.78 2/- 70,- 70,-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

2363. Bílý peníz 1574, K.Hora-Šatný a Vodolínský, J.2b, MKČ.206 dr.okr. 2/- 130,- --.-
2364. Bílý peníz 1576, K.Hora-Šatný, J.2b, MKČ.206 dr.napr., dr.okr. -1/- 70,- 80,-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

2365. Bílý groš 159?, K.Hora-Šatný, J.13a, MKČ.376 2/2- 90,- 200,-
2366. Bílý peníz 1582, K.Hora-Šatný, J.3, MKČ.583 2/- 90,- --.-
2367. Početní peníz 1592, Jáchymov-Hoffmann, J.55b, Mršt.83
st.koroze, 2x hr.
3/2- 120,- 160,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )

Stav

V.cena

D.cena

2368. 3 Krejcar 1636, Praha-Schuster, J.31c, MKČ.763 ned.střed 2/2 120,- 160,-
2369. Krejcar 1624, K.Hora-Hölzl krácený let., J.29a2, MKČ.818 -1/2 120,- 150,-
2370. Krejcar 1624(?), Brno-Wohnsiedler, MKČ.893
Krejcar 1624, Nisa-Zwirner, MKČ.1083
2/1-
2/1-
80,- 130,-
2371. Krejcar 1628, Olomouc-Fritsch, MKČ.941, ČS.552 2/2 90,- 100,-

Pol.

Ferdinand III., 1637 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

2372. 3 Krejcar 1643, Praha-Wolker, J.3b, MKČ.1181 -2/2- 130,- 150,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

2373. 3 Krejcar 1697, Praha-Egerer 3/3, Grešle 1676 -2/2-,
Ferd.II. Krejcar 1625, 1626 -2/2-, Prusko Krejcar 1750
Gröschl 1754 B celk.6 ks
-2/2
-2/2-
60,- 160,-
2374. 3 Krejcar 1705, Vratislav-Nowak, Nech.752, MKČ.1631 2/2 120,- 150,-
2375. Krejcar 1698, Břeh-Brettschneider, Nech.952, MKČ.1706, Her.1805
dr.okr., dr.v.stř.
-1/1- 70,- 120,-
2376. Grešle 1696, Opolí-Wackerl, Nech.885, MKČ.1686, Her.1855 -1/1- 70,- 90,-

Pol.

Josef I., 1705 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

2377. 3 Krejcar 1708, K.Hora-Wohnsiedler, J.3a2, MKČ.1731 2/1- 120,- 160,-
2378. 3 Krejcar 1710, K.Hora-Wohnsiedler, J.3a2, MKČ.1731, Her.212 2/2 130,- 150,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

2379. 3 Krejcar 1721, Praha-Scharff, J.11b, MKČ.1836 pomačkaný -1/1- 130,- 180,-
2380. 3 Krejcar 1730, Praha-Scharff, J.12c, MKČ.1840 st.kor. v av. rev. 2/2 100,- 130,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

2381. Cu Krejcar 1762 P, Praha-Erdmann, N.41 -1/1- 70,- 95,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

2382. 20 Krejcar 1844 C 3/2 110,- --.-
2383. Menší peníz na korunovaci v Praze, 7.IX.1836
Portrét, opis / koruna, nápis, opis, Nesign.
Ag 18 mm, 3.3 g, ČS.1494, P.3/24, M.2565, Nov.XVIII/D-4b
2/1- 130,- 180,-

Pol.

Alžběta, manželka Františka Josefa I., 1837 - 1898

Stav

V.cena

D.cena

2384. Portrét císařovny / RAKOUSKÝ ZNAK - 1000 let Rakouska, b.l.
Obecný kov 30 mm
proof 80,- 130,-

Pol.

Salzburg-arcib., Jan Jakub Khuen-Belasi, 1560 - 1586

Stav

V.cena

D.cena

2385. 2 Fenik 15??, ŠM.14-D-17 č.ned.
Švýcarsko rep. - 5 Rap 1895 B, KM.26
2/-
2/2
50,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., František Ant. Harrach, 1709 - 1727

Stav

V.cena

D.cena

2386. Batzen (4 Krejcar) 1727, ŠM.54-B-15 dírka
Cu 30 Krejcar 1807 S, minc.Smolník
1/1
-2/2
60,- 65,-

Pol.

Salzburg-arcib., Hieronymus Colloredo, 1772 - 1803

Stav

V.cena

D.cena

2387. 1 Krejcar 1794, ŠM.69-A-16 -1/1- 80,- --.-

Pol.

Strassbourg-biskup., Karel Lotrinský, 1592 - 1607

Stav

V.cena

D.cena

2388. 3 Krejcar 1601, Sa.1958/962 dobové ouško 2/2 120,- 120,-

Pol.

Svatý Kopeček

Stav

V.cena

D.cena

2389. Jubileum slav.korunování P.Marie na Sv.Kopečku u Olomouce
Pohled na chrám 1732 - 1907, opis / Panna Marie s Ježíškem s anděly
po bocích, opis, Nesign., Al 33 mm, Taul.368 orig.raž.ouško
Olomouc - pečeť města, plastická orlice, opis, Mosaz 62 mm jednostr.
2/2
1/-
80,- 120,-

Pol.

Církevní medaile nesignované

Stav

V.cena

D.cena

2390. Svatojiřská medaile, b.l. (cca 19.stol.)
Sv.Jiří na koni bojuje s drakem, opis / loď v bouři, opis,
Nesign., Mpsaz 26 mm tém.
0/0 30,- 60,-

Pol.

Údobí let 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

2391. 20 Kč 1933, 34 2 ks 0až1 220,- 250,-
2392. neobsazeno 0/0 240,- --.-
2393. 20 Kč 1933, 10 Kč 1932 2 ks 0až1 180,- 210,-
2394. 20 Kč 1933, 10 Kč 1932 2 ks 0až1 180,- 210,-
2395. 20 Kč 1933, 10 Kč 1932 2 ks 0až1 180,- 210,-
2396. 20 Kč 1933, 34 2 ks 0/0 240,- 270,-
2397. 20 Kč 1933, 34 2 ks 0/0 240,- 270,-
2398. 20 Kč 1933 0/0 130,- 130,-
2399. 20 Kč 1934, 10 Kč 1928 - TGM 2 ks 0až1 200,- 220,-
2400. 20 Kč 1934, 10 Kč 1931 2 ks 0až1 180,- 240,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk