Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 12. listopadu 2016

Pol.

Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko

Stav

V.cena

D.cena

2501. 20 Ks 1941 - jednoduchý kříž na rotundě 0/0 120,- 140,-
2502. 20 Ks 1941, 10 Ks 1944 2 ks 0až1 140,- 160,-
2503. 20 Ks 1941, 10 Ks 1944 2 ks 0až1 140,- 175,-
2504. 20 Ks 1941 - jednoduchý kříž na rotundě 0/0 130,- 130,-
2505. 10 HAl.1953 - 8x, 54 - 3x, 55, 56 - 2x, 58 R! 15 ks 1až2 200,- 300,-
2506. 20 Ks 1941 - jednoduchý kříž na rotundě 0/0 80,- 120,-
2507. 10 Ks 1944 - s křížem na kaplici, 5 Ks 1939 krátká čárka 2 ks 0/0 70,- 80,-
2508. 10 Ks 1944 - s křížem a bez kříže na kaplici 2 ks 0/0 180,- 210,-
2509. 3 Hal.1953 - 12x, 54 - 12x 24 ks 0/0 80,- 80,-
2510. 1 HAl.1953 - 6x, 54 - 6x, 55, 56, 57 - 3x, 58, 59, 60 20 ks 0až1 60,- --.-
2511. 5 Koruna 1939 - obě varianty 2 ks 0/0 70,- 120,-
2512. 1 Ks 1940, 20 Hal.1942 2 ks 0/0 80,- 85,-
2513. 1 Ks 1940, 41, 42, 45 4 ks 0až1 60,- 70,-
2514. 1 Ks 1942, 20 Haléř 1942 (Al) 2 ks 0/0 80,- --.-
2515. 50 Haléř 1941 (CuNi) 1/1, 1943 (Al) tém.0/0, 1944 (Al) 3 ks -1/1 80,- 105,-
2516. 20 Haléř 1940 (CuZn), 1943, 10 Hal.1939, 42 4 ks 0až1 60,- 75,-
2517. 20 Haléř 1940, 10 Haléř 1939, 1942 3 ks 0/0 80,- 160,-
2518. 20 Haléř 1942 (Al) 0/0 40,- --.-
2519. 20 Haléř 1942 (Al) 0/0 50,- --.-
2520. 10 Haléř 1939, 42, 20 Hal.1940, 43, 50 Hal.1941, 43 6 ks 0až1 60,- 85,-
2521. 10 Haléř - 5 Ks z let 1939 - 1945 cca 45 ks 0až1 130,- 420,-

Pol.

Údobí let 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

2522. 100 a 50 Kčs z let 1947 (mimo 50 Kčs 1948) 7 ks 0až1 600,- 720,-
2523. 100 a 50 Kčs z let 1947 - 1951 (mimo 50 Kčs 1949) 7 ks 0až1 600,- 660,-
2524. 100 Kčs 1948 - KU, 1949 - horn.práva, 1951 - K.Gottwald,
50 Kčs 1947 - SNP, 1948 - osvobození celk.5 ks
0/0 400,- 500,-
2525. 100 Kčs 1948 - 30 let republiky, 49 - horn.práva, 51 Gottwald 3 ks 0až1 280,- 280,-
2526. 100 Kčs 1948 - 30 let rep., 48 - KU, 49 - horn.práva, 49 - Stalin
50 Kčs 47 - SNP, 48 - osvob. 6 ks
0až1 500,- 550,-
2527. 100 Kčs 1948 - 30 let rep., 49 - horn.práva, 49 - Stalin, 48 - osvob.
celk. 4 ks
0až1 360,- 400,-
2528. 100 Kčs 1948 - 30 let rep., 49 - horn.práva 2 ks 0až1 160,- 170,-
2529. 100 Kčs 1949 - horn.práva, 1951 - Gottwald, 50 Kčs 1948 - osvob. 3 ks 0až1 220,- 240,-
2530. 100 a 50 Kčs 1949 - Stalin 2 ks 0až1 360,- 500,-
2531. 100 Kčs 1951 - Gottwald 0/0 110,- --.-
2532. Kčs 1946, 50, 51, 52, 53, 50 Hal.1947, 48, 50, 51, 52 10 ks 0/0 50,- --.-
2533. Kčs 1946 - 5x, 50, 51, 52, 53, 50 Hal.1947, 48, 50, 51, 52
20 HAl.1948, 49, 50, 51, 52 celk.21 ks
0až1 80,- --.-
2534. Kčs 1947 (CuNi), 50 Hal.1953 2 ks 00 50,- 360,-
2535. Kčs 1947 (CuNi), 50 Haléř 1949 2 ks tém, 0/0 40,- 65,-
2536. Kčs 1947 (CuNi) 0/0 50,- 85,-
2537. 50 Haléř 1947 - 50 (CuZn), 1951 (Al), 20 Hal.1948 - 1951
celk.40 ks
0až1 60,- 130,-
2538. 50 Haléř 1949 0/0 70,- --.-
2539. 50 Haléř 1953 0/0 130,- 380,-
2540. 20 Haléř 1948, 49, 50, 51, 52, 10 Hal.1937, 38 7 ks 0/0 50,- 55,-

Pol.

Údobí let 1953 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

2541. 25 a 10 Kčs 1954 - SNP dr.hr. 2 ks 0až1 160,- 200,-
2542. 25 a 10 Kčs 1954 - SNP 2 ks 0/0 200,- 220,-
2543. 25 Kčs 1954 - SNP, 25 Kčs 1955 - osvobození 2 ks 0až1 160,- 240,-
2544. 25 Kčs 1954 - SNP 0/0 80,- 130,-
2545. 10 Kčs 1954 - SNP dr.hr., 55 - osvobození leštěný 2 ks 1/1 100,- 130,-
2546. 10 Kčs 1954 - SNP dr.hr., 57 - Komenský, dr.hr.
25 Kčs 1965 - osvobození dr.hr. celk.3 ks
1/1 180,- 200,-
2547. 10 Kčs 1954 - SNP, 55 - osvobození 2 ks 0/0 160,- 210,-
2548. 10 Kčs 1954 - SNP, 55 - osvobození 2 ks 1/1 140,- 160,-
2549. 50 Kčs 1955 - Osvobození, var.b leštěná 0/0 260,- 340,-
2550. 50 Kčs 1955 - Osvobození, var.b 0/0 280,- 350,-
2551. 25 a 10 Kčs 1955 - Osvobození 2 ks 0/0 200,- 250,-
2552. 25 Kčs 1955, 10 Kčs 1955 - Osvobození 2 ks 0/0 160,- 230,-
2553. 10 Kčs 1957 - Komenský, 1957 - Willenberg 2 ks 0/0 120,- 170,-
2554. 10 Kčs 1957 - Komenský, 1957 - Willenberg 2 ks 0/0 120,- 170,-
2555. 10 Kčs 1957 - Komenský, 1966 - Velká Morava 2 ks 0/0 120,- 190,-
2556. 10 Kčs 1957 - Komenský, 1966 - Velká Morava 2 ks 1/1 120,- 160,-
2557. 10 Kčs 1957 - Komenský, 1966 - Velká Morava 2 ks 1/1 120,- 160,-
2558. 10 Kčs 1957 - Komenský 2 ks 0/0 120,- 170,-
2559. 10 Kčs 1957 - Komenský 2 ks 0/0 120,- 150,-
2560. 10 Kčs 1957 - Komenský 2 ks 1/1 120,- 150,-
2561. 10 Kčs 1957 - Komenský 3 ks 1/1 180,- 220,-
2562. 10 Kčs 1957 - Komenský, 1957 - Willenberg 2 ks 0/0 160,- 175,-
2563. 10 Kčs 1957 - Komenský, 1964 - SNP 2 ks 0/0 160,- 180,-
2564. 10 Kčs 1957 - Komenský, 1957 - Willenberg 2 ks 0/0 200,- 200,-
2565. 1 Kčs 1957, 58 2 ks 1/1 60,- --.-
2566. 1 Kčs 1957 1/1, 58 2 ks tém. 0/0 100,- 160,-
2567. 1 Kčs 1957 1/1 80,- --.-
2568. 1 Kčs 1957 tém.0/0, 59 tém.0/0, 60 3 ks 1/1- 40,- 120,-
2569. 1 Kčs 1957, 58, 59, 60 4 ks 1až1- 60,- --.-
2570. 25 Haléř 1953 - obě mincovny 1x dr.v.stř. 2 ks tém. 0/0 200,- 240,-
2571. 25 Haléř 1953 - obě mincovny dr.hr., dr.skvr., 62, 63 4 ks 1až1- 80,- --.-
2572. 25 Haléř 1953 - mincovna Leningrad 1/1 120,- --.-
2573. 25 Haléř 1953 - mincovna Kremnice tém. 0/0 80,- 100,-
2574. 25 Haléř 1953 - mincovna Kremnice tém. 0/0 70,- 85,-
2575. 25 Haléř 1954 -1/1- 140,- 360,-
2576. 25 Haléř 1954 -1/1- 140,- 360,-
2577. 25 Haléř 1954 dr.pór.stř. v rev. -1/1- 130,- 340,-
2578. 10 Haléř 1953 - 1956 12 ks 1až2 50,- 50,-
2579. 10 Haléř 1953 - Leningrad 1/1, 54 2 ks tém. 0/0 50,- 160,-
2580. 10 Haléř 1953 -1/2, 54 2/1-, 61, 62, 63, 64 -1/1-, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71 celk.13 ks
tém.0až1 80,- --.-
2581. 10 Haléř 1953 tém.0/0, 1954 2 ks 1/1 80,- 85,-
2582. 10 Haléř 1953 - Kremnice tém. 0/0 50,- 65,-
2583. 10 Haléř 1954 1/1 100,- --.-
2584. 10 Haléř 1955 1/1 100,- --.-
2585. 10 Haléř 1955 -1/1- 80,- --.-
2586. 10 Haléř 1956 1/1 100,- 120,-
2587. 10 Haléř 1956 dr.por.stř. v rev. 1/1- 80,- --.-
2588. 10 Haléř 1958 -1/1 80,- 160,-
2589. 10 Haléř 1958 dr.škr.v av. tém. 0/0 120,- 240,-
2590. 5 Haléř 1953, 54, 3 Hal.1953 dr.škr., 54 4 ks 0až1 40,- --.-
2591. 5 Haléř 1953, 54 2 ks tém. 0/0 80,- --.-
2592. 5 Haléř 1953 1/1, 50 Hal.1965 2 ks 0/0 60,- --.-
2593. 5 Haléř 1954 tém. 0/0 120,- --.-
2594. 5 Haléř 1955 1/1 130,- 220,-
2595. 5 Haléř 1955 dr.skvr. 1/1 120,- 220,-
2596. 3 Haléř 1954 2 ks 0/0 130,- --.-
2597. neobsazeno 0/0 130,- --.-
2598. 1 Haléř 1953, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 86 11 ks 0/0 60,- 100,-

Pol.

Údobí let 1961 - 1969

Stav

V.cena

D.cena

2599. 10 Kčs 1964 - SNP, 1966 - Velká Morava 2 ks 0/0 120,- 175,-
2600. 10 Kčs 1964 - SNP, 1966 - Velká Morava 2 ks 0/0 120,- 220,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk