Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 12. listopadu 2016

Pol.

Knihy :

Stav

V.cena

D.cena

3501. Kolektiv autorů: Na prahu poznání českých dějin
Sborník prací k poctě Jiřího Slámy, Praha UK 2006, 195 str. brožov.
Kolektiv autorů: Handbuch für den Sammler von römischen
Münzen der Kaiserzeit, Zurich, b.l., 140 str. brožov.
Z
Z
40,- --.-
3502. Kolektiv autorů: Sborník II.numismatického symposia - K problematice
moravského mincovnictví 13.století, Brno 1976, 233 str, 32 tab. vázané
Z 60,- 85,-
3503. Kolektiv autorů: Bankovky a mince České národní banky 1993 - 1994
ČNB Praha, Nuga 1994, 112 stran vázané
N 50,- --.-
3504. Kolektiv autorů: Československé bankovky, státovky
a mince 1919 - 1992, ČNB Praha 1993, 128 stran vázané
N 50,- 75,-
3505. Kolektiv: Kroniky válečných dob: Lamentací země moravské, Paměti
prostějovské, Kocmánkovy paměti, Harantovy paměti, I.vyd.
Praha Mladá fronta 1975 vázané
Kolektiv: Spisování slavného frejíře, I.vyd.
Praha Mladá fronta 1978, 156 str. vázané
Z
Z
80,- 260,-
3506. Kopicki, E.: Katalog mincí Polska, díl.V, část 2-mince a bankovky
Polska 1916 - 1978, Warzawa 1979, 204 str. brožov.
Z 60,- 95,-
3507. Kounovský Josef : Oběživo bývalých německých kolonií
Praha, ČNS 1982 brožov.
Z 50,- 60,-
3508. Kounovský Josef : Oběživo bývalých německých kolonií
Praha, ČNS 1982 brožov.
Z 60,- --.-
3509. Kurz Karel : Úvod do antické numismatiky - Řecké mince
ČNS Praha, NM 1982, 137 str., XVI tabulek vázané
Z 50,- --.-
3510. Marco Jindřich : Jak sbírat mince, Mladá fronta, Praha 1972
172 stran vázané
Hlinka, J.: Peniaze na Slovensku, Mladá léta 1982 vázané
Z
Z
60,- --.-
3511. Měřička Václav : ČSR vyznamenání 1939 - 45,
III.část 1939 - 1945 brožov.
Z 50,- 75,-
3512. Měřička Václav : Řád Marie Teresie
Klub pro českou heraldiku a genealogii 19str. brožov.
Z 50,- 85,-
3513. Nechanický Zdeněk : Mincovnictví Albrechta z Valdštejna
ČNS Üstí nad Orlicí 1991, 39 stran, 12 tab. brožov.
Z 50,- 130,-
3514. Novotný V. : Mince ČSR, ČR, Slovenska, Hodonín 2013,
vyobr., ceny brožov.
Z 80,- 95,-
3515. Novotný V. : Mince Františka I. (1792-1835), I.vyd.1993 brož.
Novotný V. : Mince Ferdinanda V. (1835 - 1848), I.vyd.1993 brož.
Novotný V. : Mince Františka Josefa I., II.dpln.vyd.1996 brož.
Novotný V., Moulis M.: Mince Československa, 1919 - 1993
Česká a Slovenské rep. 1993 - 99, VIII.vyd., Hodonín, 162 str. brožov.
Z
Z
Z
Z
100,- 110,-
3516. Novotný V. : Mince Františka I. (1792-1835), I.vyd.1993 brož.
Novotný V. : Mince Ferdinanda V. (1835 - 1848), I.vyd.1993 brož.
Z
Z
60,- 100,-
3517. Novotný V. : Mince Karla VI., 1711 - 1740, Hodonín 2002
I..vyd., 122 str. brožov.
Novotný V. : Mince Josefa II. a Leopolda II.
Hodonín 2003, II.dopln.vyd., 94 str. brožov.
Novotný V.: Mince Josefa I. a Františka Rákocziho, Hodonín 2003
N
N
N
120,- 135,-
3518. Novotný V. : Mince Marie Terezie, Hodonín 1994
I.vyd., Hodonín 1994 brožov.
Polívka Eduard : Mince Josefa II. a Leopolda II.,
ČNS Praha 1985, 150 stran, vyobr.v textu brožov.
Z
Z
60,- --.-
3519. Nový Miloslav : Mince Františka Lotrinského, 1745 -
1765, ČNS Cheb 1981, 70 stran, vyobr.v textu brožov.
Z 50,- 85,-
3520. Nový Miloslav : Mince Marie Terezie, 1740 - 1780, ČNS Cheb 1978 brož. Z 80,- 90,-
3521. Petráň Z.: První české mince, I.vyd., Praha 1998
239 str., 178 obrázků - podpis autora brožov.
Z 50,- 65,-
3522. Peukert, K.: Mince Leopolda I. 1657 - 1705, Hradec Králové 1972 brož. Z 50,- 85,-
3523. Polívka Eduard : Mince Josefa II. a Leopolda II.,
ČNS Praha 1985, 150 stran, vyobr.v textu brožov.
Polívka Eduard : Mince Ferdinanda V., 1835 - 1848
ČNS Hradec Králové 1976, 80 stran brožov.
Z
Z
60,- 75,-
3524. Polívka Eduard : Pět století lobkowiczkých numismatických
památek 1547 - 1958, Praha, ČNS 1991, 126 str. vázané
Z 50,- --.-
3525. Polívka E.: Pražský rytec a medailér A.Guillemard,
Praha, ČNS 1988 vázané
Minárovičová, Elena : Portréty na starovekých minciach
Tatran 1979, 110 str. + četná vyobrazení v textu vázané
Z
Z
40,- --.-
3526. Pošvář Jaroslav : Die Währung in der Ländern der Böhmischer
Krone, Graz 1970, 230 str., XII tab. vázané
Z 50,- --.-
3527. Staněk, J.: Peníze v českých zemích - přehled mincí a papírových peněz
Praha, P.A.S. 1995, 240 str. vázané
N 120,- 130,-
3528. Šmerda J.: Solnohradské mince a medaile 1500 - 1809
ČNS Gottwaldov 1987, 142 str., 32 tab. brožov.
Z 70,- 75,-
3529. Vandas J.: Mince a platidla - repre publikace s bar.vyobrazeními,
Praha, Magnet Press 1994, 220 str. vázané
Z 50,- --.-
3530. Vencovský, F.: Měnová politika c české historii
Praha 2001, 94 str + vyobrazení v textu vázané
N 80,- 90,-
3531. Vencovský, F.: Vzestup a propady československé koruny 1918 - 1992
Praha 2003, 226 str + 16 str.obrazenová příloha vázané
N 80,- 90,-
3532. Vlček B. : Platidla vojenských zajateckých a pracov.
táborů z let 1914 - 1918 - 2x, Nouzová papír.platidla vydaná
na území ČSSR 1914 - 1918 a 1918 - 1939 brožov. celk.4 ks
Z 120,- 160,-
3533. Vlčka F.: Mince, státovky a bankovky české korunové měny
Plzeň 1941, 78str. brožov.
Kolektiv - Goldmuenzen -vyobrazení a popis, b.l. (cca 1880) brožov.
Z
P
60,- 100,-
3534. Cribb Joe : Peníze, Fortuna Print, Praha 1993,
63 stran, mnoho barevných vyobrazení v textu vázané
Z 50,- --.-
3535. Frühwald W.: Die Münzen des Kaisertums Österreich
1806 - 1918, Salzburg 2010, 240 str. vázané
N 300,- 340,-
3536. Jaeger, K.: Die Deutschen Münzen seit 1871,
13.vydání, Basel 1982, 675 str., vyobrazení, ceny brožov.
Stürmer W.: Verzeichnis und Gepräge, Leipzig 1572
Berlin 1979 (reprint), 152 str. vázané
Z
Z
50,- --.-
3537. Výběr medailí a plakte Jos.Šejnosty,
Praha, nakl.B.Kočí 1921, 58 str. s vyobrazeními vázané
Hásková J.: Slavníkovské mincování, Libice 1976, 22 str. brožov.
Z
Z
60,- 260,-
3538. Schön G. : Kleiner deutscher Münzkatalog mit der Schweiz und
Liechtenstein ab 1871, München, Battenberg 1992, 282 str. brožov.
Z 30,- 44,-
3539. Zenger Z.M.: Česká heraldika, Praha, Vyšehrad 1978160 str. vázané
Podlaha A.: Průvodce výstavou svatováclavskou v r.1929, 83 str. brož.
Vlastivědný věstník moravský 1952 VII/1, VII/4, 1953 VII/2 - 3 ks
Acta Univ.Carolinae 1993/I - Numismatica NL 2003/2,
ČNS - seznam členů 1971 celk.8 ks
Z 30,- 65,-
3540. Zenger Z.M.: Česká heraldika, Praha, Vyšehrad 1978160 str. vázané
Hroch M.: Evropa - události historické, Praha 1980, 324 str. vázané
Polišenský J.: Napoleon a srdce Evropy, Praha 1971, 280 str. vázané
Sborník historický - na oslavu "Klubu historického v Praze" 1883 váz.
Z
Z
Z
Z
40,- 75,-

Pol.

Časopisy

Stav

V.cena

D.cena

3541. Numismatické listy 1962, 1963 11 ks Z 70,- --.-
3542. Numismatické listy 1963, 64, 65 3 ročníky vázané v jednom svazku Z 80,- --.-
3543. Numismatický sborník 21 z r. 2006, Praha 2006
320 str. + četná vyobrazení brožov.
N 80,- --.-
3544. Numismatický sborník 21 z r. 2006, Praha 2006
320 str. + četná vyobrazení brožov.
N 50,- --.-
3545. Numismatický sborník 21 z r. 2006, Praha 2006
320 str. + četná vyobrazení brožov.
N 50,- 65,-
3546. Numismatický sborník 22 z r. 2007, Praha 2007
277 str. + četná vyobrazení brožov.
N 50,- --.-
3547. Numismatický sborník 22 z r. 2007, Praha 2007
277 str. + četná vyobrazení brožov.
N 50,- 65,-
3548. Numismatické zprávy roč.1940, roč.VII. čís.1-4 (30-33),
roč.VIII. čís.1-2 (34-35) + Příloha Sběratelský ruch č.1 (1940)
číslo 3 xerokopie vázaný
Z 80,- 90,-
3549. Spravodaj Slovenské numismatické společnosti r.1981, 82, 83 +
Biuletyn numizmatyczny, roč.1965 - 1970 vázáno v jednom svazku
Z 80,- 80,-
3550. Spravodaj Slovenské numismatické společnosti r.1984, 85, 86
vázáno v jednom svazku
Z 120,- 120,-
3551. Zpravodaj numismatického kroužku v Děčíně
z let 1974 - 1981, Brno - medaile 1975 vázáno v jednom svazku
Z 80,- 220,-

Pol.

Staré aukční katalogy :

Stav

V.cena

D.cena

3552. Gilhofer a Hess (Wien, Luzern) - sbírka Franze Trau - Münzen
der Römischen Kaiser, 22.V.1935 - 4727 pol., 53 tabulek vázané
Z 130,- 140,-
3553. Zschiesche & Köder Leipzig - Sammlung Otto Merseburger
Münzen und Medaillen Sachsen 1894, 198 str. + 2 tabulky
ofic.reprint Transpress 1983 vázané
Z 50,- 220,-

Pol.

Aukční katalogy :

Stav

V.cena

D.cena

3554. Aste Bolaffi - sbírka Giovanniho Fattoviche - III.část - 8.6.2016
Aste Bolaffi - 8. a 9.6.2016 celk.2 ks
N 80,- --.-
3555. Aureo Calico - aukce č.276 duben 2016 a 278 květen 2016, 2 ks N 80,- --.-
3556. Aureo Calico - aukce č.279 26. květen 2016 vázané N 60,- --.-
3557. Jesus Vico - aukce 2.6.2016 MAdrid vázané
Jose Herrero - aukce 28.4.2016 brožov.
N
N
80,- --.-
3558. Marti Hervera - aukce 5.května 2016 - 2 části 2 ks N 80,- --.-
3559. Rauch, Vídeň - č.100 18.4.2016 - jubilejní aukce N 60,- 140,-
3560. Rauch, Vídeň - aukce řádů a vyznamenání, 10.12.2014
Rauch, Vídeň - 101.aukce 19. a 20.4.2016 celk.2 ks
N 80,- 240,-
3561. Teutoburger - 101.aukce 27.5.2016 2 ks N 80,- --.-

Pol.

Různé :

Stav

V.cena

D.cena

3562. ČSR - legitimace ˇUstřední soc.pojišťovny, Dlužní knížka
hypoteční,třádavková knížka, Průkaz na 3 jízdy celk.4 ks
Z 40,- 65,-
3563. ČSR - průkaz k účelům daňovým - 5% půjčka práce ve jmenovité
hodnotě 1.000 Kč, razítko Anglo-československá a Pražská úvěrní
banka v Praze 30.3.1933
1 80,- --.-
3564. Československé řády a vyznamenání, Naše vojsko 1964,
17 volných listů + 26 str.dodatku, velký formát 300x430 mm
Z 40,- 55,-
3565. Certifikáty - k pamětní mincí: 200 Kč 1995 - Česká filharmonie -
špičková kvalita
N 100,- 260,-
3566. Certifikáty - k pamětním 200 Kč České republiky z let
1993 - 2013 20 ks
N 100,- 320,-
3567. Certifikáty - k pamětním 200 Kč České republiky z let
2005 - 2013 37 ks
N 150,- 460,-
3568. Certifikáty - k pamětním 200 Kč České republiky z let
1993 - 2005 50 ks
N 200,- 720,-
3569. Vkladní knížka - z let 1926 - 1942 - každá jiná 5 ks Z 40,- 85,-

Pol.

Ladislav Pohrobek, 1452 - 1457

Stav

V.cena

D.cena

3570. Vídeňský fenik se čtyřrázem z r.1456, Rad.23, Sz.2L16 2/- 100,- 130,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

3571. 3 Krejcar 1625, Vídeň-Fellner, M-A.120(tab.16/11), Her.1038 č.ned. 2/1- 100,- 140,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

3572. Krejcar 1740, Štýrský Hradec, M-A.240, Her.886 2/1 100,- 140,-
3573. Krejcar 1713, Hall, Her.891 R! 2/2 80,- 115,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

3574. 20 Krejcar 1764, Vídeň, N.30 2/2 120,- 220,-
3575. Cu Krejcar 1772 W, Vídeň, N.146 -2/2 50,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

3576. 20 Krejcar 1806 A - s říšskou korunou a tituly 2/1- 120,- 190,-
3577. 20 Krejcar 1808 A 2/1- 100,- 190,-
3578. Cu Krejcar 1816 A dr.st.měď. 1/1, 2 Hal.1916, 17, 18 4 ks 1/1 30,- --.-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

3579. 6 Krejcar 1848 A 1/1 50,- 100,-
3580. 2 Krejcar 1848 A revoluční čet.hry -1/1- 130,- --.-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

3581. Denár 1579 KB, Husz.1058, Un.159 - letopočet nad znakem dr.ned. 1/1 100,- 115,-
3582. Denár 1580 KB, Husz.1059, Hal.326 č.ned. 1/1- 100,- 110,-
3583. Denár 1587 KB, Husz.1059, Hal.326 č.exc., dr.ned. 1/1- 100,- 100,-
3584. Denár 1589 KB, Husz.1059, Hal.326 dr.ned. 1/1 100,- 130,-
3585. Denár 1590 KB, Husz.1059, Hal.326 dr.ned. 1/1 100,- 110,-
3586. Denár 1592 KB, Husz.1059, Hal.326 dr.ned., dr.okr.raž. 1/1 100,- 100,-

Pol.

Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

3587. Cu Krejcar 1790 S, 1/4 kr.1781 A, 82 B, Fr.II. Krejcar 1816 B,
1/4 Kr.1816 S, FJI 20 kr.1870 -3/3-, 3 Cent.1852 M, 1/2 Kr.1851 B 8 ks
-1až3 80,- 120,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

3588. Cu 30 Krejcar 1807 G, minc.Nagybanya -2/2-, Krejcar 1816 A
Fr.Josef I. 1/2 Krejcar 1851 A celk.3 ks tém.
1/1
0/0
80,- 320,-
3589. 20 Krejcar 1808 B -2/2- 70,- 120,-
3590. Cu 3 Krejcar 1812 S, minc.Smolník - Sn dobové falzum! 2/2 100,- 120,-
3591. Cu 1/2 Krejcar 1812 S, mincovna Smolník 2/1- 70,- 75,-
3592. Cu 1/4 Krejcar 1816 S, minc.Smolník 1/1- 40,- 62,-
3593. 1/4 Lira 1822 M, P.28 3/2 120,- --.-

Pol.

Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857

Stav

V.cena

D.cena

3594. 6 Krejcar 1849 A 1/1 50,- 75,-
3595. 2, 1, 1/2 Krejcar 1851 A 3 ks 1až1- 80,- 180,-
3596. 3 Centesimi 1852 V - IMPERO AUSTRIACO 1/1- 150,- --.-

Pol.

Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892

Stav

V.cena

D.cena

3597. 2 Zlatník 1879 stříbrná svatba dr.st.po o. 2/2 300,- 650,-
3598. Zlatník 1860 A - bez tečky za REX 0/0 160,- 270,-
3599. Zlatník 1860 A - bez tečky za REX 0/0 160,- 260,-
3600. Zlatník 1860 A - bez tečky za REX 0/0 160,- 260,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk