Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 12. listopadu 2016

Pol.

Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892

Stav

V.cena

D.cena

3601. Zlatník 1860 A - bez tečky za REX tém. 0/0 160,- 250,-
3602. Zlatník 1861 A 1/1 160,- 250,-
3603. Zlatník 1877 b.zn. dr.hry 1/1 180,- 300,-
3604. Zlatník 1879 b.zn. 1/1 160,- 260,-
3605. Zlatník 1879 b.zn. n.v.stř., dr.hr. 1/1 150,- 250,-
3606. Zlatník 1879 b.zn. -1/1- 150,- 300,-
3607. Zlatník 1879 b.zn. -1/1 150,- 260,-
3608. Zlatník 1879 KB dr.škr. 1/1 160,- 260,-
3609. Zlatník 1879 KB -1/1 150,- 250,-
3610. Zlatník 1881 KB - širší štít dr.rys. R! 2/1 200,- 400,-
3611. Zlatník 1884 b.zn. -1/1 160,- 230,-
3612. Zlatník 1885 KB 2/2 160,- 260,-
3613. Zlatník 1886 b.zn. -1/1 150,- 230,-
3614. Zlatník 1887 b.zn. -1/1 160,- 230,-
3615. Zlatník 1889 b.zn. -1/1- 150,- 230,-
3616. Zlatník 1892 b.zn. -1/1 150,- 300,-
3617. 1/4 Zlatník 1862 A dr.hry -1/1- 80,- 110,-
3618. 20 Krejcar 1870 GyF 3/3 100,- 280,-
3619. 10 Krejcar 1872 b.zn. tém. 0/0 60,- 100,-
3620. 4 Krejcar 1861 A -1/1- 120,- 130,-
3621. 1 Krejcar 1858 A, B 2 ks 2/2 20,- --.-
3622. 1 Krejcar 1858 M 1/1- 80,- 100,-
3623. 1 Krejcar 1859 M dr,hry -1/1- 100,- 100,-
3624. 1 Krejcar 1860 A, 85 KB, 5/10 kr.1885 b.zn. 3 ks 1/1 70,- 120,-
3625. 1 Krejcar 1868 KB 1/1 50,- 65,-
3626. 1 Krejcar 1872 KB -1/1- 60,- --.-
3627. 1 Krejcar 1878, 85 b.zn. 2 ks tém. 0/0 80,- 90,-
3628. 1 Krejcar 1881 b.zn. 1/1 80,- --.-
3629. 1 Krejcar 1885 b.zn. 0/0 100,- --.-
3630. neobsazeno 0/0 100,- --.-
3631. 5/10 Krejcaru 1859 B 2/2 34,- --.-
3632. 5/10 Krejcaru 1881 b.zn. tém. 0/0 50,- 70,-
3633. 5/10 Krejcaru 1885 b.zn. tém. 0/0 90,- --.-

Pol.

Korunová měna, údobí let 1892 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

3634. 5 Koruna 1900 b.zn. 2/1- 380,- 400,-
3635. 5 Koruna 1900 b.zn. 2/1- 380,- 440,-
3636. 5 Koruna 1900 KB -1/1- 400,- 520,-
3637. 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní -1/1- 400,- 550,-
3638. 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní 2/1- 360,- 550,-
3639. 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní -1/1- 400,- 550,-
3640. 2 Koruna 1912 b.zn. 2 ks 1/1 220,- 290,-
3641. 2 Koruna 1912, 13 b.zn., 12 KB 3 ks 0až1 300,- 460,-
3642. 2 Koruna 1913 b.zn. 0/0 180,- 290,-
3643. 1 Koruna 1893, 94-2x, 95, 99, 03, 14 b.zn. 7 ks -1až2- 220,- 460,-
3644. 1 Koruna 1893 - 3x, 94, 95 - 2x, 96 - vše KB 7 ks -1až2- 220,- 440,-
3645. 1 Koruna 1894 KB, 96 KB, 15 KB 3 ks 1až1- 140,- 215,-
3646. 1 Koruna 1896 KB mileniová,1 Koruna 1908 jub. 2 ks 0až1 120,- 230,-
3647. 1 Koruna 1896 KB mileniová,1 Koruna 1908 jub. 2 ks 0až1 120,- 300,-
3648. 1 Koruna 1900, 01 b.zn. 2 ks 1až1- 120,- 240,-
3649. 1 Koruna 1908 jub. 1/0 80,- 95,-
3650. 1 Koruna 1912, 14, 15, 16 b.zn. 4 ks 0až1 160,- 200,-
3651. 1 Koruna 1912 b.zn. 0/0 80,- 160,-
3652. 1 Koruna 1914 b.zn. tém. 0/0 50,- 50,-
3653. 1 Koruna 1914, 15 - 2x b.zn. 3 ks 0až1 120,- 145,-
3654. 1 Koruna 1914 b.zn. 1/0, 10 Kr.1869 b.zn. -2/2-, Krejcar 1868 KB 3 ks -2/3- 60,- 65,-
3655. 20 Fillér 1892 KB 2/2- 80,- 200,-
3656. 20 Fillér 1907 KB, 14 KB 2 ks tém0až0 70,- 160,-
3657. 20 Fillér 1908 KB tém. 0/0 60,- --.-
3658. 20 Haléř 1911 b.zn. tém. 0/0 40,- 44,-
3659. 20 Haléř 1911 b.zn. 0/0 70,- --.-
3660. 10 Haléř 1915 b.zn., 16 b.zn. - nový znak 2 ks 0/0 60,- 70,-
3661. 2 Haléř 1893 b.zn., 94 b.zn. 2 ks tém. 0/0 140,- 200,-
3662. 2 Haléř 1898, 01, 08 b.zn. 3 ks 0až1 70,- 110,-
3663. 2 Haléř 1901 b.zn. tém.0/0, 1902 b.zn. 2 ks -1/1- 180,- 200,-
3664. 2 Haléř 1904 b.zn. tém. 0/0 100,- 130,-
3665. 2 Haléř 1914, 15 b.zn. 2 ks 0/0 120,- --.-
3666. 2 Fillér 1914 KB dr.st.měď. v rev. 1/1 80,- --.-
3667. 2 Haléř 1917 b.zn. 1/1, Č+M Koruna 1944 2 ks 1/1 60,- --.-

Pol.

Bavorsko, Maximilian I. Josef, 1806 - 1825

Stav

V.cena

D.cena

3668. 2 Pfennig 1813 3/2-, Prusko 4 Fen.1860 A
císařství - 1/2 Marka 1911 A Ag celk.3 ks
1/1
2/2
40,- 55,-

Pol.

Bavorsko, Ludwig II., 1864 - 1886

Stav

V.cena

D.cena

3669. Fenik 1871, KM.471 dr.skvr. 1/1 50,- 75,-

Pol.

Prusko - král., Friedrich Wilhelm III.,1797 - 1840

Stav

V.cena

D.cena

3670. 4 Groš 1807 A, Cr.104 -2/2 60,- --.-

Pol.

Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861

Stav

V.cena

D.cena

3671. 1 Groš 1850 A, Cr.146 1/1 80,- 120,-

Pol.

Sasko - Míšeň, Wilhelm I. Míšeňský, 1381(1382) - 1407

Stav

V.cena

D.cena

3672. Groš štítový - blíže neurčen ned. 3/3 200,- 300,-
3673. Groš štítový - blíže neurčen ned. 3/3 200,- --.-

Pol.

Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

3674. 2 Marka 1904 A, KM.522, J.102 dr.hry -1/1 120,- 170,-

Pol.

Německo - drobné ražby císařství

Stav

V.cena

D.cena

3675. Marka 1875 A, KM.7, J.9 2/2 80,- --.-
3676. Marka 1876 G, KM.7, J.9 2/2- 80,- 90,-
3677. Marka 1876 J, KM.7, J.9 2/2- 80,- 85,-
3678. Marka 1882 A, KM.7, J.9 2/2- 80,- 90,-
3679. Marka 1885 A, KM.7, J.9 2/2 80,- 85,-
3680. Marka 1886 A, KM.7, J.9 2/2 80,- 90,-
3681. Marka 1887 A, KM.7, J.9 2/2- 70,- 80,-
3682. Marka 1901 A, KM.14, J.17 1/1- 90,- 90,-
3683. Marka 1902 D, KM.14, J.17 -1/1- 80,- 90,-
3684. Marka 1902 J, KM.14, J.17 -1/2 90,- 105,-
3685. Marka 1905 A, KM.14, J.17 1/1- 80,- 80,-
3686. Marka 1915 D, KM.14, J.17 1/1 80,- 90,-
3687. 1/2 Marka 1914 A, KM.14, J.17 - excentrický 1/1 100,- 120,-
3688. 1/2 Marka 1906 A 1/1, D, KM.17 2 ks -1/1- 80,- 95,-
3689. 1/2 Marka 1906 E -1/1-, F, KM.17, J.16 2 ks 1/1 80,- 95,-
3690. 5 Fenik 1894 A, 96 J, 97 D, 98 A, 99 A, 00 D, E, J, 01 A, F, J,
08 A, D, 14 A, G celk.16 ks
1až1- 70,- 160,-
3691. Fenik z let 1902 - 1943 52 ks 1/1 70,- 200,-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

3692. 50 Reichspfennig 1921 G, KM.27
NDR Marka 1956 A 1/1, Fenik 1978 A celk.3 ks
1/1
0/0
60,- --.-
3693. 50 Reichspfennig 1927 E, 28 A, KM.49 2 ks 1/1 70,- --.-
3694. 10 Fenik 1924 G, J, 25 G, J, 26 G, 29 J, 30 G, J, 35 G, J
36 G celk.11 ks
1/1 60,- 240,-
3695. 2 Rentenpfennig 1923 D, KM.38, J.307 tém. 0/0 90,- --.-
3696. 500 Marka 1923 A, E, 3 Marka 1922 A 3 ks tém0až0 50,- 85,-
3697. 200 Marka 1923 A, D, E, F, G, KM.35 5 ks tém.0až0 60,- 110,-

Pol.

Německo - 3.říše, 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

3698. 5 Marka 1934 A, 35 A - kostel, KM.83 2 ks 1/1 350,- 360,-
3699. 5 Marka 1934 A, 35 A - kostel, KM.83 2 ks 1/1 350,- 360,-
3700. 5 Marka 1934 A, 35 A - kostel, KM.83 2 ks 1/1 350,- 360,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk