Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 12. listopadu 2016

Pol.

Československo - různé

Stav

V.cena

D.cena

4301. Vzorný pracovník civilní obrany ČSSR, b.l., smalt.kruhový
odznak 37x41 mm, Kr.IX-3-2 připín. + miniatura 17 mm s jehlou 2 ks
1/- 100,- 110,-
4302. Vzorný pracovník OPK (oddělení pasové kontroly), b.l.
I., 2. a 3.stupně, Kr.X-2-3, X-3-3, 4 šroubov. celk.3 ks
1/- 100,- 190,-
4303. Vzorný učitel - Punc.900, Ag, Postříbřený, Pulec.str.32
připín. celk.2 ks tém.
0/- 300,- 360,-
4304. Za ochranu hranic ČSSR - zlatistý odznak s kovovou stuhou
ČSSR - čestný odznak SPB s kovovou stuhou
0/-
1/-
60,- 200,-
4305. Zasloužilá funkcionářka ČSŽ, b.l.
Zlatistá med.31 mm s kov.stužkou s 5 čekými granáty
1/-/1 60,- 75,-
4306. Zlepšovatel MV - smaltovaný náprsní odznak připínací 1/- 50,- 140,-
4307. Čestný Fučíkův odznak ( druhé nejvyšší vyznam.SSM), b.l.
Pozlac.stříbrný smalt.odznak 40x38 mm orig.přip. R!
1/- 100,- 130,-

Pol.

Jugoslávie, republika

Stav

V.cena

D.cena

4308. Medaile práce, b.l., Pozlac.38 mm orig.kov.červenomodrá stuha 1/1/1 100,- 220,-

Pol.

Maďarská lidová republika

Stav

V.cena

D.cena

4309. Odznak vzorný voják politické výchovy I. a II.stupně
Smalt. ve tvaru hvězdy 35x40 mm s úchyty v rev. 2 ks
1/- 100,- --.-

Pol.

Polsko

Stav

V.cena

D.cena

4310. Záslužný kříž RP bez mečů (1944) - III.třída, světlý a tmavý bronz
WB.112/1c, Gross.176 orig.stuha 2 ks
1/-/1 120,- 140,-
4311. Záslužný kříž PRL bez mečů (1952) - I.třída, WB.112/2a, Gross.177
II.třída, WB.112/2b, Gross.178, III.třída, WB.112/2c, Gross.179
celk. 3 ks orig.stuha
1/-/1 150,- --.-
4312. Odznak 50 let plského Červeného kříže 1919 - 1969
2.typ, Smalt.22x22 mm s kov.stužkou
1/1/1 50,- 50,-
4313. Min.obrany - Za zásluhy v obraně vlasti - I.třída
Zajac.28/1, Gr.330 II.třídy, Zajac.28/2, Gr.332 celk.2 ks orig.stuha
0/0/0 120,- --.-
4314. Řád Grunnwaldského kříže I.třídy - pozlacený, menší písmo a číslice
hladký ve středu, WB.102a, Gross.160, graverská ražba orig.stuha
Řád Grunnwaldského kříže III.třídy - stříbrný, WB.102c orig.stuha
0/0/0
1/1/1
120,- 200,-
4315. Medaile Zasloužilá pracovník ministerstva práce, b.l.
Smalt.bronz osmihran 29 mm s kov.stužkou
1/1/1 50,- --.-
4316. Medaile za účast v bojích na obranu vlády lidu (1982)
WB.122, Gr.- orig.stuha
Medaile k 40.výročí PLR 1944 - 1984, WB.127, Gr. orig.stuha
1/1/1
0/0/0
80,- --.-
4317. Kříž Varšavského povstání 1.VIII.1944 (1984), WB.125, Gr.191
orig.stuha
Partyzánský kříž 1939 - 1945, WB.118, Gr.183 orig.stuha
1/1/1
1/1/1
140,- 300,-
4318. Medaile vítězství a svobody 1945, Pozlac.bronz, WB.130, Gr.211
orig.stuha
Medaile Rodla - pro polské občany žijící v oblastech patřících před
válkou Německu (1985) orig.stuha
1/1/1
0/0/0
100,- --.-
4319. Medaile Za obětavost a odvahu při záchraně života a majetku (1960)
WB.132, Gr.214 orig.stuha
Pamětní medaile na 10 let PLR, 22.VII.1954, WB.133, Gr.215
orig.stuha
0/0/0
1/-/1
120,- --.-
4320. Kříž Jana Krasického - I.stupeň, WB.-, Gr.322
II.stupeň, WB.-, Gr.323 III.stupeň, WB.-, Gr.324
celk.3 ks orig.stuha
1/-/1 140,- --.-
4321. Liga obrany krajů - Za zásluhy - 1.stupeň, Pozlac.bronz
2.stupeň, Postř.bronz, 3.stupeň, Bronz, WB.-Gr.-,
celk.3 ks orig.stuha
0/0/0 140,- --.-
4322. Medaile ozbrojených sil (1968) - za 20 let služby, Wel.6, Gr.343
Medaile ozbrojených sil (1968) - za 5 let služby, Wel.8, Gr.345
celk.2 ks orig.stuha
1/-/1 140,- --.-
4323. Záslužná medaile Národní vzdělávací komise,Tmavý bronz 36 mm
WB.-, Gr.350, Zajac.32/5 orig.stuha
Medaile za dlouholetou práci v hornictví - 25 let, Bronz
WB.-, Gr.- orig.stuha
1/1/1
1/-/1
80,- --.-
4324. Medaile Za ochranu veřejného pořádku - Za zásluhy - 1.stupeň
WB.-, Gr.372, We.28/4, Pozlac.bronz orig.stuha
0/0/0 120,- --.-
4325. Medaile "Grunwald - Berlin 1410 - 1945", ministertvo nár.obrany
WB.-, Gr.- celk.2 ks malá spona se stužkou + velká stuha
1/1/1 120,- --.-
4326. Medaile Za zásluhy v boji proti povodni - zlatý stupeň (1961)
WB.-, Gr.- kovová stuha
Medaile svazu polské mládeže - ZSMP, Bronz orig.stuha + orig.etue
1/-/1
0/0/0
70,- --.-
4327. Medaile Za Polsko a socialismus - L.Varynski, WB.-, Gr.- orig.stuha
Medaile za XX let ve službách národa, stříbrný stupeň orig.stuha
1/1/1
0/0/0
80,- --.-

Pol.

Rusko - SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

4328. Pamětní medaile na 50 let vítězství nad fašismem orig.stuha 0/0/0 80,- 130,-
4329. Čepicový odznak námořnictva - velký 50x65 mm se 2 úchyty 1/- 80,- 80,-
4330. Medaile k 100.výr.narození G.Žukova orig.stuha 0/0/0 60,- 85,-
4331. Medaile 30 let vítězstv, Pozlac.28 mm orig.kovová stužka 1/- 60,- 85,-
4332. Medaile 30 let kosmické éry 1957 - 1987
Obecný kov 32 mm, na stužce sign. s modrou stužkou
1/1/1 80,- 100,-
4333. Medaile 150 let železničních cest 1837 - 1987
Smaltov.30x42 mm kov.červenou stužkou s železn.atributy
1/1/1 100,- 220,-
4334. Medaile vojákovi - internacionalistovi, b.l.
Sepnuté ruce, opis ve hvězd, Smalt.43x43 mm s kov.červenou stužkou
1/-/1 120,- --.-
4335. Medaile Sovětský fond mira.b.l., na rev. čísl.:2305
s kov.modrou stužkou, Odznak Komsomolu - šroubov._celk.2 ks
1/- 80,- --.-
4336. Medaile k 40.výr.gardového vojska , b.l.
Smalt.35x38 mm s kovovou stužkou
1/1/1 60,- --.-
4337. Odznak Vojín sportovec I.tř a III.tř. - 2x, odznak
sportovce II.tř., odznak připraven k práci a obraně celk.5 ks
1/- 60,- --.-
4338. Odznak Výtečník sovětské armády, Pozlac.smalt.odznak 30x40 mm
typ se zlatým lemováním, typ s modrozeleným lemováním 2 ks
1/- 200,- 200,-
4339. Odznak třídního specialisty - "1", "2", "3" - modrý štít
na rev.sign. šroubovací 3 ks
1/- 100,- --.-
4340. Odznak třídního specialisty - "2" - letectvo a kosmonautika
Smalt.34x75 mm připínací
1/- 80,- 100,-
4341. Odznak sovětského námořnictva k 25.výročí založení
1944 - 1969, sign.na rev., Smalt.odznak 24x32 mm šroubov.
1/- 80,- 85,-
4342. Odznak - DOSAAF CCCP, Smalt.odznak 19x25 mm šroubov.
Odznak absolventa vysoké školy KIM, Smalt.odznak 20x32 mm šroub.
1/-
1/-
100,- 100,-
4343. Odznak 50 let SSSR 1922 - 1972, Zlatistý odznak 26x26 mm
s červenou stuhou s ráhnem
1/- 60,- 85,-
4344. Odznak absolventa Zdravotnického učiliště, b.l.
Smalt.25x42 mm šroubov.
1/- 60,- 120,-
4345. Odznak za dlouhou plavbu - pro ponorkové vojsko č.20
Smalt.26x36 mm připínací
Odznak 15 let ponorkového vojska, Smalt.30x47 mm připín.
1/-
1/-
200,- 260,-
4346. Odznak výsadkáře instruktora, na matici 110 seskoků
Sign. na rev. šroubov.
1/- 100,- --.-

Pol.

Srbsko

Stav

V.cena

D.cena

4347. Bronz.medaile "Za chrabrost" 1912, Mar.38var odstr.ouško 1/1 70,- --.-
4348. Bronzová medaile balkánské války Kosovo 1912 1/1 300,- --.-

Pol.

Uhry, hasičské dekorace

Stav

V.cena

D.cena

4349. Svaz hasičů Maďarska - služební medaile za X let služby, 1884
Hasičské atributy, maďarský opis / hasičské atributy, maďarský
opis s "X", Punc, Ag 35 mm orig.ouško se závěsem
2/2 120,- 240,-

Pol.

Ukrajina

Stav

V.cena

D.cena

4350. Odznak za 50 let osvobození Ukrajiny, smaltovaný připínací 1/- 50,- 50,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk