Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 12. listopadu 2016

StranaPoložkyObdobí
11Čechy, Keltové - Bójové, 2.-1.stol. př.Kr.
13Byzanc, Justinianus I., 527 - 565
14Byzanc, Constans II., 641 - 668
15Byzanc, Michael VII. Ducas, 1071 - 1078
16Leopold I., 1657 - 1705
18Marie Terezie, 1740 - 1780
20František II., 1792 - 1835
21František Josef I., 1848 - 1916
55Československo, období 1918 - 1939
65Československo, období 1960 - 1990
70Česká republika, 1992 -
88Šlik, František Josef, 1675 - 1739
89Německo - Bavorsko, Ludwig II., 1864 - 1886
90Německo - město Norimberk
91Německo - Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
92Belgie, Baudouin, 1951 - 1993
93Francie - II. republika, 1848 - 1852
94Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
98Francie - III. republika, 1871 - 1940
99Nizozemí - sjednocené provincie
100Polsko, povstání, 1830 - 1831
StranaPoložkyObdobí
2101Slovensko, republika
102Srbsko, Milan I. jako král, 1882 - 1889
103Švédsko, Oskar II., 1872 - 1907
105Cookovy ostrovy
106Čína, republika
107Liberie, republika
108Spojené Arabské Emiráty
109USA
110Arcivévodkyně Marie Antoinetta, 1755 - 1793
111Německo - Hamburg
112Německo, BRD, 1949 -
113Čechy, Bojové, 2.stol.př.Kr.
118Gallia Narbonensis, Massalia, po roce 200 př.Kr.
119Thrakia, Chersones, 500 - 480 př.Kr.
120Makedonie, Amphipolis, 2.stol.př.Kr.
121Makedonie, Thesalonika, 1.stol.př.Kr.
122Thrakia, Chersones, 400 - 350 př.Kr.
124Thrakia, Apollonia Pontika, 450 - 400 př.Kr.
125Thrakia, Kalatis, 3.stol.př.Kr.
126Thrakia, Istros, 400 - 350 př.Kr.
128Thrakia, Thasos, 463 - 411 př.Kr.
129Thrakia, Thasos, po roce 148 př.Kr.
130Thesalie, Larissa, 350 - 325 př.Kr.
131Euboia, Histiaia, 3.století př.Kr.
133Attika, Atény, 449 - 413 př.Kr.
135Attika, Atény, 393 - 300 př.Kr.
136Attika, Atény, 106 - 105 př.Kr.
137Attika, Atény, 96 - 95 př.Kr.
138Corinthia, Corinth, 350 - 306 př.Kr.
139Makedonie, Filip II., 359 - 336 př.Kr.
140Makedonie, Alexandr III., 336 - 323 př.Kr.
142období 189 - 180 př.Kr.
143Q.Fabius Labeo, 124 př.Kr.
144L.Titurius Sabinus, 89 př.Kr.
145Anonym, 86 př.Kr.
146Mn.Cordius Rufus, 46 př.Kr.
147Caligula, 37 - 41
148Claudius, 41 - 54
150Vespasianus, 69 - 79
155Domitianus, 81 - 96
157Traianus, 98 - 117
158Hadrianus, 117 - 138
159Antoninus Pius, 138 - 161
162Antoninus Pius, posmrtná ražba za Marca Aurelia
164Faustina mladší, manželka Marka Aurelia
166Commodus, 177 - 192
167Septimius Severus, 193 - 211
169Julia Domna, manželka Septimia Severa
170Caracalla, 198 - 217
175Elagabalus, 218 - 222
176Alexander Severus, 222 - 235
178Maximinus I., 235 - 238
181Gordianus III., 238 - 244
185Philippus I., 244 - 249
192Philippus II., 247 - 249
193Philippus I., 244 - 249
194Philippus II. jako césar, 244 - 247
195Salonina, manželka Galliena
196Postumus, 259 - 268
197Aurelianus, 270 - 275
199Probus, 276 - 282
200Maximianus Herculius, 286 - 305/310
StranaPoložkyObdobí
3201Maximianus Herculius, 286 - 305/310
203Constantius II., 337 - 361
204Hadrianus, Egypt, Alexandria
205Caracalla, Thrakia, Hadrianopolis
206Caracalla, Syria, Antiochia ad Orontem
207Macrinus, Syria, Antiochia ad Orontem
208Elagabalus, Sýrie - Antiochia ad Orontem
209Arménie, Rupanidé, Leon II., 1270 - 1289
210Boleslav I., knížetem v Čechách 935 - 967
214Boleslav II., knížetem v Čechách 967 - 999
220Jaromír, knížetem v Čechách, 1003, 1004-12, 1033-34
222Oldřich, knížetem v Čechách 1012 - 1033, 1034
224Břetislav, knížetem v Čechách 1037 - 1055
226Vratislav II., údělný kníž. na Olomoucku, 1054 - 1061
227Vratislav II., knížetem v Čechách 1061 - 1086
229Vratislav II., králem v Čechách 1086 - 1092
230Ota I.Sličný, údělným knížetem na Olomoucku, 1061 - 1087
231Břetislav II., knížetem v Čechách 1092 - 1100
236Oldřich, údělným knížetem na Brněnsku, 1092 - 1115
238Brněnský úděl - mezivládí, 1097 - 1099
239Bořivoj II., knížetem v Čechách 1100-1107,1109-1110
240Bořivoj II., knížetem v Čechách, 1118 - 1120
242Svatopluk, údělným knížetem na Olomoucku 1095 - 1107
243Ota II. Černý, údělným knížetem na Olomoucku, 1107-10, 1113-25
244Vladislav I., úděl. knížetem na Olomoucku, 1110-1113
245Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125
250Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140
253Morava - nepřiděleno
254Vladislav II., králem v Čechách 1158 - 1174
256Přemysl Otakar I., králem v Čechách 1198 - 1230
261Václav II., králem v Čechách 1283 - 1305
263Vladislav I. Jindřich, markrabě moravský, 1197 - 1222
264Vladislav III., markrabě moravský, 1246 - 1247
265Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
281Václav II., pod poručn. Oty Braniborského, 1278 - 83
282Václav II., 1283 - 1305
290Jan Lucemburský, 1310 - 1346
294Karel IV., 1346 - 1378
StranaPoložkyObdobí
4301Václav IV., 1378 - 1419
302Jošt - markrabě moravský, 1375 - 1411
305Albrecht Rakouský, 1424 - 1435
306Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
307Vladislav II., 1471 - 1516
314Ludvík I., 1516 - 1526
316Cheb - městská ražba
317Brno - městská ražba
323Ferdinand I., 1526 - 1564
334Maxmilian II., 1564 - 1576
341Rudolf II., 1576 - 1612
387Matyáš II., 1612 - 1619
400České stavy, 1619 - 1620
StranaPoložkyObdobí
5401České stavy, 1619 - 1620
405Fridrich Falcký, 1619 - 1620
414Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince kiprová )
419Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
437Ferdinand III. v Kladsku, 1627 - 1657
440Ferdinand III., 1637 - 1657
445Leopold I., 1657 - 1705
495Josef I., 1705 - 1711
StranaPoložkyObdobí
6501Josef I., 1705 - 1711
504Karel VI., 1711 - 1740
521Marie Terezie, 1740 - 1780
531František I. Lotrinský, 1745 - 1765
533František II., 1792 - 1835
548Ferdinand V., 1835 - 1848
557Česká republika
558Ferdinand IV. - následník trůnu, zemřel 9.7.1654
559Josef I., 1705 - 1711
567Karel VI., 1711 - 1740
571František I., 1745 - 1765
573Karel Lotrinský - mladší bratr císaře Františka I., 1712 - 1780
574Marie Terezie, 1740 - 1780
577Marie Terezie a František Lotrinský
578Marie Terezie a Josef II.
579Karel VII., 1742 - 1745
581Josef II., 1780 - 1790
583Marie Christina a Albert Saský
584Leopold II. a Marie Ludovica Španělská
585Leopold II., 1790 - 1792
592Marie Ludovica, manželka Leopolda II.
593Belgické povstání, 1789 - 1790
594František II., 1792 - 1835
598František II. a Alžběta Würtemberská
599Belgické povstání, 1789 - 1790
StranaPoložkyObdobí
7601Ferdinand V. a František II.
602Ferdinand V., 1835 - 1848
608Ferdinand V. a manželka Marie Anna
609František Josef I., 1848 - 1916
616Arcivévoda Rudolf a Stephanie Belgická
618Dickmann - Secherau Johann Nepomuk, 1740 - 1809
619Hannau und Hořowitz, Moritz, 1834 - 1889
620Jáchymov - mincovna
622Kinský, Leopold Ferdinand -nejvyšší lovčí, 1713 -1760
623Kinský, František - vrchní ředitel vojenské akademie
624Lichtenstein, František Josef, 1772 - 1781
625Lichnovsky, Felix, 1814 - 1848
626Lichtenstein, Josef Václav, 1748 - 1772
628Printz Jan Ignác (účetní rada), 1755
629Schwarzenberg Ferdinand a Marie Anna 1683 - 1703
630Schwarzenberg Josef Adam Johann, 1722 - 1782
631Šlik Štěpán a bratři, 1505 - 1526
632Šlik František Jindřich, 1789 - 1862
633Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634
635Windischgratz, Josef Nikolas, 1746 - 1802
636Bamberk - biskupství, Georg v.Schaumberg, 1459 - 1475
637Halberstadt-biskup., Gero von Schermbke, 1160 - 1177
638Hildesheim-biskup., Ferdinand Bavorský, 1612 - 1650
639Olomouc-biskup., František Ditrichstein, 1599 - 1636
640Olomouc-biskup., Leopold Vilém, 1637 - 1662
641Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695
647Olomouc-biskup., Karel III. Lotrinský, 1695 - 1710
650Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738
651Olomouc-arcibiskup., Arcivév. Rudolf Jan, 1819 - 1831
652Olomouc-arcibiskup., Ferdinand M. Chotek, 1832 - 1836
653Olomouc-arcibiskup., Josef K. Matocha, 1948 - 1962
654Olomouc-arcibiskup., František Vaňák, 1989 - 1990
656Pičín
657Praha - Strašnice
658Prešov
659Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687
661Salzburg-arcib., Jan Arnošt Thun, 1687 - 1709
664Salzburg-arcib., Zikmund III.Schrattenbach, 1753-1771
665Salzburg-arcib., Arcivévoda Ferdinand, 1803 - 1806
666Stará Boleslav
667Teplá u Mar.Lázní - klášter premonstrátů
668Rychnov n.Kněžnou
669Vratislav-biskup., Václav Lehnický, 1382 - 1417
671Vratislav-biskup., Rudolf z Rüdesheimu, 1468 - 1482
672Vratislav-biskup., Arcivévoda Karel, 1608 - 1624
673Vratislav-biskup., Friedrich von Hessen, 1671 - 1682
674Vratislav-biskup., Franz Ludwig v.Pfalz, 1683 - 1732
676Vyšehrad-kapitula, Česlav G. Schafgotche, 1769 - 1782
677Náboženské med.: Volf Milicz v Jáchymově
678Náboženské med.: H.Dietrich a jeho škola v Jáchymově
679Želiv - klášter Premonstrátů
680Církevní medaile - české svátostky zemských patronů
682Církevní medaile signované - svatební
683Slezsko pod Pruskem, Friedrich II. (1740-1786)
684Slezsko, cca 13. století
685Hlohov - město
688Javor - město
690Kladsko, Páni z Častolovic a z Lichtenburka, 1431 - 1454
693Kladsko, Páni z Kunštátu a z Poděbrad, 1454 - 1500
695Kosel, město
697Kožuchów (Freistadt), město
699Krnov, Georg Friedrich, 1543 - 1603
700Krnov, Jan Jiří, 1607 - 1624
StranaPoložkyObdobí
8701Krnov, Georg Friedrich, 1543 - 1603
702Lehnice - město
705Lehnice-Břeh, Jan Christian a Jiří Rudolf
706Lehnice-Břeh, Jiří Rudolf, 1621 - 1653
707Lehnice-Břeh-Volava, Georg, 1639 - 1664
709Lehnice, Ludwig, 1653 - 1663
710Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672
711Lewenberg (Lvůvek) - město
712Münsterberg-Olešnice, Karel II., 1587 - 1617
713Münsterberg (Ziebice) - město
716Nisa - město
717Olešnice - město
719Opava, Karel Lichtenstein, 1614 - 1627
721Opava, Karel Eusebius Lichtenstein, 1627 - 1684
723Opava, Přemek, 1381 - 1433
726Opava, Mikuláš Opavský
727Opava - město
729Opolí - město
733Osvětim - město
734Ratiboř - město
738Schweidnitz (Svídnice) - město
739Těšín (Teschen) - město
741Těšín, Adam Václav, 1579 - 1617
742Těšín, Alžběta Lukrécie, 1625 - 1653
743Těšín, Ferdinand III. 1637 - 1657
744Těšín (Teschen) - město
745Těšín, Adam Václav, 1579 - 1617
746Vratislavské knížectví, Jiří I. Vousatý, 1201 - 1238
747Vratislav (Breslau) - město
757Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich, 1664 - 1697
758Würtemberg-Olešnice, Christian Ulrich, 1664 - 1704
761Střelecké medaile a odznaky
784Údobí let 1918 - 1938
StranaPoložkyObdobí
9801Údobí let 1918 - 1938
809Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava
811Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
839Údobí let 1945 - 1953
846Údobí let 1953 - 1960
863Údobí let 1961 - 1969
871Údobí let 1970 - 1980
873Údobí let 1986 - 1990
874Údobí let 1990 - 1993
875Mince PROOF v etui, Údobí let 1961 - 1969
876Mince PROOF v etui, Údobí let 1970 - 1980
877Mince PROOF v etui, Údobí let 1986 - 1990
879Mince PROOF v etui, Údobí let 1990 - 1993
881Sady oběhových mincí
884Sady oběhových mincí - proof
StranaPoložkyObdobí
10901Sady oběhových mincí - proof
909Mince PROOF v etui, Údobí let 1993 - 2000
929Mince PROOF v etui, Údobí let 2001 - 2005
960Sady oběhových mincí
965Slovenská republika, 1993 -
966Československo, 1918 - 1939
976Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
977Poukázky Terezínského ghetta, 1943
978Slovenská republika, 1939 - 1945
979Československo, 1945 - 1953
981Nouzová platidla Československa
982Nouzovky rakouských měst
983Poukázky soukromých firem a společností
984Knihy :
990Leopold VI., 1210 - 1230
991Přemysl Otakar ( II. ), 1251 - 1278
992Zikmund Tyrolský, 1439 - 1496
993Maxmilián I., 1493 - 1519
994Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
995Ferdinand II., 1619 - 1637
997Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
1000Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662
StranaPoložkyObdobí
111001Leopold I., 1657 - 1705
1028Josef I., 1705 - 1711
1031Karel VI., 1711 - 1740
1036Marie Terezie, 1740 - 1780
1082František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1088Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
StranaPoložkyObdobí
121101Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
1108Leopold II., 1790 - 1792
1112František II., 1792 - 1835
1167Ferdinand V., 1835 - 1848
1188Bela III., 1173 - 1196
1191Ladislav III., 1204 - 1205
1193Ludvík I. Veliký, 1342 - 1382
1195Albrecht (poručník), 1437 - 1439
1196Matyáš Korvín, 1458 - 1490
1197Ferdinand I., 1526 - 1564
1199Maxmilian II., 1564 - 1576
StranaPoložkyObdobí
131201Rudolf II., 1576 - 1612
1202Ferdinand II., 1619 - 1637
1204Ferdinand III., 1637 - 1657
1207Leopold I., 1657 - 1705
1241Malkontenti, 1704 - 1708
1243Josef I., 1705 - 1711
1245Karel III.(VI.), 1711 - 1740
1255Marie Terezie, 1740 - 1780
1270František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1277Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
1289Leopold II., 1790 - 1792
1290František II., 1792 - 1835
StranaPoložkyObdobí
141301František II., 1792 - 1835
1318Ferdinand V., 1835 - 1848
1327Karel VI., 1711 - 1740
1336Marie Terezie, 1740 - 1780
1341František II., 1792 - 1835
1349Ferdinand V., 1835 - 1848
1350Revoluční vláda v Benátsku, 1848 - 1849
1352Karel VI., 1711 - 1740
1354Marie Terezie, 1740 - 1780
1359Josef II., 1780 - 1790
1367Belgické povstání, 1789 - 1790
1370Leopold II., 1790 - 1792
1374František II., 1792 - 1835
1378Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
StranaPoložkyObdobí
151401Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
1405Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
161501Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
1522Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
1553Bádensko, Carl Friedrich, 1771 - 1811
1554Bavorsko, Maximilian II., 1848 - 1864
1555Branibory - Bayreuth, Christian, 1603 - 1655
1557Branibory - Bayreuth, Georg Wilhelm, 1712 - 1726
1558Branibory - Prusko, Johann Sigismund, 1608 - 1619
1559Braunschweig L. Cele, Christian Ludwig, 1648 - 1665
1560Braunschweig W., Heinrich Julius, 1589 - 1613
1561Řezno, Friedrich III., 1183 - 1232
1562Friedberg-hrad, Johann Eberhard, 1577 - 1617
1563Göttingen - město
1564Hamburg - město
1567Hameln - město
1570Kempten - město
1571Kostnice - město
1572Kostnice (Konstanz) - město
1573Monfort, Anton III., 1693 - 1733
1575Norimberk - město
1578Pfalz - Kur, Friedrich II. (1508 Pfalzgraf), 1544 - 1556
1579Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888
1580Prusko Východní, Georg Wilhelm, 1619 - 1640
1581Ritberg hrabství, Johann, 1601 - 1625
1582Rýnská knížata, Johann Adolf in Grumbach, 1585 - 1625
1584Řezno - město
1585Sasko - Míšeň, Friedrich II. Dobromyslný, 1428 - 1464
1587Sasko - Míšeň, Friedrich II. a Wilhelm III.,1440-1464
1588Sasko, August I., 1553 - 1586
1590Sasko, Friedrich August II., 1733 - 1763
1591Sasko, Friedrich Christian, 1763
1592Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806
1593Sasko, Xaver - princ regent, 1763 - 1768
1594Sasko - království, Friedrich August I., 1806 - 1827
1595Sasko - království, Friedrich August II., 1836 - 1854
1596Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
1598Sasko-Gotha-Altenburg, Friedrich III., 1732 - 1772
1599Wendičtí Slované
1600Westfálsko, Hieronymus Napoleon, 1807 - 1813
StranaPoložkyObdobí
171601Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
1603Sasko, Albert, 1873 - 1902
1604Německo - drobné ražby císařství
StranaPoložkyObdobí
181701Německo - drobné ražby císařství
StranaPoložkyObdobí
191801Německo - drobné ražby císařství
1864Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1868Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1891Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
1893Estonsko, I.republika
1895Finsko pod Ruskem, Mikuláš II., 1894 - 1917
1898Finsko - republika
1899Francie, Filip IV., 1285 - 1314
1900Francie, Ludvík XIV., 1643 - 1715
StranaPoložkyObdobí
201901Francie, Ludvík XIV., 1643 - 1715
1904Francie, Ludvík XV., 1715 - 1774
1905Francie, Ludvík XVI., 1774 - 1793
1907Francie, Napoleon I. - konzul republiky, 1799 - 1804
1909Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
1911Francie, III.republika, 1871 - 1940
1915Francie, V.republika, 1959 -
1922Gdaňsk - město
1924Itálie - Milano, Gian Galeazo Visconti, 1385 - 1402
1925Itálie - Milano, republika, 1447 - 1450
1926Itálie - Neapol, Ferdinand Aragonský, 1458 - 1494
1927Itálie - Neapol a Sicilie, Ferdinand II., 1830 - 1857
1928Itálie - Sardinie, Carl Felix, 1821 - 1831
1929Itálie - Toskánsko, Leopold II., 1824 - 1859
1930Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878
1932Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
1935Křižáci, Philip z Taranta, 1306 - 1313
1936Litva, I.republika, 1918 - 1940
1938Lotyšsko, I.republika, 1918 - 1940
1940Maďarsko - regentství
1942Nizozemí - pod Španěly, Albert a Isabela, 1599 - 1621
1943Nizozemí - provincie Utrecht
1944Nizozemí - město Campen
1945Nizozemí, William II., 1840 - 1849
1946Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
1948Polsko, Kazimír Velký, 1333 - 1370
1949Polsko, Jan Albert, 1492 - 1501
1950Polsko, Zikmund I. Starý, 1506 - 1548
1951Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
1960Polsko, republika, 1918 -
1966Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
1970Rumunsko, Michal, 1940 - 1947
1971Rusko, Kateřina I., 1725 - 1727
1972Rusko, Anna, 1730 - 1740
1973Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796
1974Rusko, Alexandr I., 1801 - 1825
1977Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
1979Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
1980Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894
1982Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
1988Rusko, RSFSR, 1917 - 1923
1991Rusko, SSSR, 1923 - 1991
1994Srbsko, Štěpan Uroš II., 1282 - 1321
1995Španělsko, Alfonso XIII., 1886 - 1931
1996Švédsko, Gustav IV. Adolf, 1792 - 1809
1997Švédsko, Oscar II., 1872 - 1907
1999Švýcarsko - kanton Solothurn
StranaPoložkyObdobí
212001Švýcarsko, republika
2005Švýcarsko - město Freiburg
2006Švýcarsko - kanton Luzern
2007Švýcarsko - kanton Uri
2009Švýcarsko, republika
2014Turecko, Abdul Hamid II., AH.1293-1327 (1876 - 1909)
2015Vatikán - Papežský stát, Klement VIII., 1592 - 1605
2016Vatikán - Papežský stát, Pius IX., 1846 - 1878
2017Velká Británie, George III., 1760 - 1820
2018Velká Británie, George IV., 1820 - 1830
2020Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
2021Velká Británie, George V., 1910 - 1935
2022Egypt, britský protektorát, 1914 - 1922
2023Ethiopie, Menelik I., 1889 - 1913
2024Francouzká Rovníková Afrika
2025Jižní Afrika, republika, 1836 - 1910
2026Jižní Afrika, George VI., 1936 - 1952
2027Mosambik, portugalská kolonie
2028Německá Východní Afrika
2032Brazilie, republika
2033Guatemala - republika
2036Kanada, George V., 1910 - 1936
2040Kanada, George VI., 1936 - 1952
2041Kanada, Elizabeth II., 1952 -
2054Kuba
2055Mexiko, Ferdinand VII., 1808 - 1833
2057Mexiko, Karel IV., 1788 - 1808
2058Mexiko, Maximilian, 1864 - 1867
2059Mexiko, Filip V., 1700 - 1744
2060Mexiko, republika
2062USA
2092Venezuela - republika
2093Čína - republika, 1911 -
2094Francouzská Indočína
2096Čína - republika, 1911 -
2097Čína - lidová demokratická republika
2098Japonsko - epocha Meiji, 1867 - 1912
2100Japonsko - epocha Taisho, 1912 - 1926
StranaPoložkyObdobí
222101Mongolsko - republika
2102Příbor - pobočka ČNS
2103Babka Karel, 1880 - 1953
2105Beutler Miloslav, 1897 - 1964
2106Doležal Rudolf, 1916 - a Grmela Jeroným, 1926 -
2108Dušek Tomáš Robert, 1930 -
2110Fiala, Josef, 1891 - 1960
2111Hám Anton, 1899 - 1965
2112Hartig Arnold, 1878 - 1972
2113Horejc Jaroslav, 1886 - 1983
2115Huška J.
2116Signatura 'JP' - blíže neurčeno
2117Knobloch Milan, 1921 -
2118Kolářský Zdeněk, 1931 -
2119Kužel Miroslav, 1907 - 1985
2120Láska Miloš, 1917 - 1984
2123Lichtág Jan, 1898 - 1985
2125Mára Jaromír, 1891 -
2126Nejtek Václav, 1899 - 1958
2127Novák V., 1880 - 1917
2128Otáhal Karel, 1901 - 1972
2129Scharff Anton, 1845 - 1903
2130Šejnost Josef, 1878 - 1941
2132Šimonovský Bedřich, 1871 -
2135Španiel Otakar, 1881 - 1955
2139Šístek
2140Tautenhayn Josef junior, nar. 1868
2141Uchytilová-Kučová Marie, 1924 - 1989
2143Bratislava
2144Martin
2145Mohelnice
2146Opava
2147Poděbrady
2148Praha - medaile zemské jubilejní výstavy 1891
2149Šluknov (Schluckenau)
2150Čechy
2151Československo
2155Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
2179Československo - medaile s portrétem Edvarda Beneše
2182Československo - medaile s portrétem K.Gottwalda
2183Československo - medaile s portrétem G.Husáka
2184Československo - medaile s portrétem Ludvíka Svobody
2186Česká Republika
2189Francie
2193Chorvatsko
2194Německo - Augsburg město
2195Německo - Hamburg
2196Německo - Norimberg
2197Německo - Prusko
2198Německo - Regensburg
2199Německo - Stuttgart
2200Německo - císařství, 1870 - 1918
StranaPoložkyObdobí
232201Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
2204Německo - 3.říše, 1933 - 1945
2205Polsko
2206Rakousko Dolní
2209Rakousko
2210Rakousko Dolní
2211Rakousko
2213Rakousko Horní
2214Medaile a odznaky hasičských spolků
2215Hudební medaile a žetony
2218Chlebové známky
2222Lovecké a myslivecké medaile a plakety
2223Nouzovky německých měst a obcí
2227Nouzovky
2228Odznaky - Čechy
2229Odznaky - ČSR
2230Odznaky - Německo
2231Odznaky - Slezsko
2232Odznaky - Sudety
2235Pivní známky
2243Porcelánové nouzovky
2244Porcelánové medaile
2245Psí známky a medaile
2246Skleněné medaile
2247Sokolské medaile a odznaky
2249Účelové a konzumní známky
2261Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)
2262Novoražby a repliky
2263Různé
2279Rakousko, František II., 1792 - 1835
2280Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
2293Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
2295České země
2296Československo
StranaPoložkyObdobí
242301Československo
2306Československo - odznaky Vzorný voják
2307Česká republika
2313Československo - různé
2318Belgie
2321Francie, III.republika, 1871 - 1941
2326Francie, IV.republika, 1945 - 1958
2328Japonsko
2330Německo - Baden
2331Německo - III.říše
2334Polsko
2335Rakouská republika
2338Rusko - SSSR, 1923 - 1991
2339Rusko
2343Rusko - SSSR, 1923 - 1991
2348Slovenská republika, 1993 -
2349Vatikán
2350Velká Británie
2351Nerva, 96 - 98
2352Marcus Aurelius, 161 - 180
2353Postumus, 259 - 268
2354Claudius Gothicus, 268 - 270
2355Constantinus I., 307 - 337
2357Constantius II. jako césar, 324 - 337
2358Václav IV., 1378 - 1419
2359Ludvík I., 1516 - 1526
2360Zhořelec - městské ražby, 2. polovina 15. století
2362Ferdinand I., 1526 - 1564
2363Maxmilian II., 1564 - 1576
2365Rudolf II., 1576 - 1612
2368Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
2372Ferdinand III., 1637 - 1657
2373Leopold I., 1657 - 1705
2377Josef I., 1705 - 1711
2379Karel VI., 1711 - 1740
2381Marie Terezie, 1740 - 1780
2382Ferdinand V., 1835 - 1848
2384Alžběta, manželka Františka Josefa I., 1837 - 1898
2385Salzburg-arcib., Jan Jakub Khuen-Belasi, 1560 - 1586
2386Salzburg-arcib., František Ant. Harrach, 1709 - 1727
2387Salzburg-arcib., Hieronymus Colloredo, 1772 - 1803
2388Strassbourg-biskup., Karel Lotrinský, 1592 - 1607
2389Svatý Kopeček
2390Církevní medaile nesignované
2391Údobí let 1918 - 1938
StranaPoložkyObdobí
252401Údobí let 1918 - 1938
2480Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava
2489Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
StranaPoložkyObdobí
262501Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
2522Údobí let 1945 - 1953
2541Údobí let 1953 - 1960
2599Údobí let 1961 - 1969
StranaPoložkyObdobí
272601Údobí let 1961 - 1969
2634Údobí let 1970 - 1980
StranaPoložkyObdobí
282701Údobí let 1970 - 1980
2718Údobí let 1980 - 1985
2752Údobí let 1986 - 1990
2791Údobí let 1990 - 1993
StranaPoložkyObdobí
292801Údobí let 1990 - 1993
2815Mince PROOF v etui, Údobí let 1953 - 1960
2820Mince PROOF v etui, Údobí let 1961 - 1969
2827Mince PROOF v etui, Údobí let 1970 - 1980
2839Mince PROOF v etui, Údobí let 1980 - 1985
2848Mince PROOF v etui, Údobí let 1986 - 1990
2857Mince PROOF v etui, Údobí let 1990 - 1993
2865Sady oběhových mincí
2885Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
302901Česká republika, 1993 -
2946Mince PROOF v etui, Údobí let 2001 - 2005
2950Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010
3000Mince PROOF v etui, Údobí let 2011 - 2015
StranaPoložkyObdobí
313001Mince PROOF v etui, Údobí let 2011 - 2015
3006Sady oběhových mincí
3048Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
3055Česká republika, 1993 -
3056Slovenská republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
323101Slovenská republika, 1993 -
3176Rakousko, František II., 1792 - 1835
3177Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916
3184Československo, 1918 - 1939
StranaPoložkyObdobí
333201Československo, 1918 - 1939
3212Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
3244Slovenská republika, 1939 - 1945
3259Slovenská republika - kolkované, 1945
3264Slovenská republika - poukázka 1945
3265Slovenská republika - kolkované, 1945
3268ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944
3279Československo, 1945 - 1953
3300Československo, 1953 - 1992
StranaPoložkyObdobí
343301Československo, 1945 - 1953
3312Československo, 1953 - 1992
3363Česká Republika, 1992 -
3371Propagační lístky
3372Bangladéš
3373Brazilie
3374Francie
3375Indonesie
3377Itálie
3378Itálie - rakouská okupace Benátek
3380Itálie
3381Jugoslávie
3390Maďarsko
3396Maďarsko - okupační poukázky Rudé armády
3397Německo
StranaPoložkyObdobí
353401Německo
3419Německo - spojenecké okupační poukázky, 1944
3420Polsko
3423Polsko - německá okupace, 1939 - 1945
3424Polsko
3427Rakousko
3433Rumunsko
3436Rusko - carství
3437Rusko - RSFSR
3438Rusko - carství
3439Rusko - RSFSR
3441Rusko - SSSR
3444Rusko - bělogvardějské armády v jižním Rusku
3445Rusko - Sibiř a Ural
3446Slovenská republika, 1992 -
3447Srbsko
3448Uhry
3449Ukrajina
3450USA
3451Velká Británie - vojenské poukázky
3452Losy
3454Nouzovky německých měst
3458Nouzová platidla Československa
3462Nouzovky rakouských měst
3466Potravinové lístky
3469Poukázky na odběr výstroje
3471Ústavní poukázky SNV
3472Konvoluty bankovek
3480Knihy :
StranaPoložkyObdobí
363501Knihy :
3541Časopisy
3552Staré aukční katalogy :
3554Aukční katalogy :
3562Různé :
3570Ladislav Pohrobek, 1452 - 1457
3571Ferdinand II., 1619 - 1637
3572Karel VI., 1711 - 1740
3574Marie Terezie, 1740 - 1780
3576František II., 1792 - 1835
3579Ferdinand V., 1835 - 1848
3581Rudolf II., 1576 - 1612
3587Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
3588František II., 1792 - 1835
3594Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
3597Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
373601Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
3634Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
3668Bavorsko, Maximilian I. Josef, 1806 - 1825
3669Bavorsko, Ludwig II., 1864 - 1886
3670Prusko - král., Friedrich Wilhelm III.,1797 - 1840
3671Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861
3672Sasko - Míšeň, Wilhelm I. Míšeňský, 1381(1382) - 1407
3674Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
3675Německo - drobné ražby císařství
3692Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
3698Německo - 3.říše, 1933 - 1945
StranaPoložkyObdobí
383701Německo - 3.říše, 1933 - 1945
3778Německo - do r.1949
3779Německo - B R D, 1949 -
3798Německo - D D R, 1949 - 1990
3799Albánie, republika
3800Belgie, Leopold I., 1831 - 1865
StranaPoložkyObdobí
393801Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
3802Bulharsko, republika
3806Černá Hora, Nikola I. jako kníže, 1860 - 1910
3807Dánsko, Christian IX., 1863 - 1906
3809Dánsko, Christian X., 1912 - 1947
3810Dánsko, Margareta II., 1972 -
3811Estonsko, I.republika
3814Evropská unie
3834Francie, Ludvík XIV., 1643 - 1715
3835Francie, Ludvík XVI., 1774 - 1793
3836Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
3837Francie, III.republika, 1871 - 1940
3844Francie, V.republika, 1959 -
3849Gdaňsk - město
3851Chorvatsko, II.republika
3852Irsko, republika
3854Itálie - Benátky, Marino Grimani, 1595 - 1605
3855Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878
3857Itálie, Umberto, 1878 - 1900
3858Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
3860Itálie, republika, 1946 -
3862Jugoslávie, Petar II., 1934 - 1945
3865Kypr, republika
3866Lotyšsko, I.republika, 1918 - 1940
3869Maďarsko - regentství
3871Maďarsko - republika
3886Nizozemí - provincie Holland
3887Nizozemí, William III., 1849 - 1890
3888Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
3895Nizozemí, Juliana, 1948 - 1980
StranaPoložkyObdobí
403901Nizozemí, Beatrix, 1980 -
3902Polsko, Alexander, 1501 - 1506
3903Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
3904Polsko, republika, 1918 -
3909Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
3929Rakousko - II. republika, 1945 -
3974Rumunsko, Karel I., 1866 - 1914
3975Rumunsko, republika
3976Rusko, Alžběta, 1741 - 1762
3977Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796
3978Rusko, Pavel, 1796 - 1801
3979Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
3982Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
3983Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
3998Rusko, RSFSR, 1917 - 1923
3999Rusko, SSSR, 1923 - 1991
StranaPoložkyObdobí
414001Rusko, SSSR, 1923 - 1991
4007Rusko, republika, 1992 -
4008Řecko, Georg I., 1863 - 1913
4009San Marino, republika
4012Srbsko, Petar I., 1903 - 1918
4018Španělsko, Ferdinand VII., 1803 - 1833
4019Španělsko, Juan Carlos I., 1975 -
4021Švédsko, Oscar II., 1872 - 1907
4022Švédsko, Carl XVI. Gustav, 1975 -
4023Švýcarsko, republika
4044Turecko, Abdul Hamid II., AH.1293-1327 (1876 - 1909)
4046Turecko - republika
4047Ukrajina - republika
4048Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
4050Velká Británie, George V., 1910 - 1935
4051Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
4056Britská Západní Afrika, Edward VIII., 1936
4057Liberie - republika
4058Tunis, francouzský protektorát
4059Zimbabwe - republika
4060Argentina - republika
4061Brazilie, republika
4062Dominikánská republika
4063Guatemala - republika
4064Kanada, Victoria, 1837 - 1901
4065Kanada, George V., 1910 - 1936
4068Kanada, Elizabeth II., 1952 -
4074Mexiko, republika
4077Mexiko, Ferdinand VII., 1808 - 1833
4078Panama - republika
4080USA
StranaPoložkyObdobí
424101USA
4129Venezuela - republika
4131Ceylon, Edward VII., 1901 - 1910
4132Hong Kong, Elizabeth II., 1952 -
4133Israel
4144Japonsko - epocha Meiji, 1867 - 1912
4145Japonsko - epocha Taisho, 1912 - 1926
4146Korejská lidově demokratická republika
4147Macao
4149Mongolsko - republika
4151Singapur
4152Thajsko, Rama Gaunatha IX., 1946 -
4153Austrálie, George VI., 1936 - 1952
4155Austrálie, Elizabeth II., 1952 -
4157Nový Zeland, Elizabeth II., 1952 -
4158Západní Samoa
4159Medaile vydané Českou Numismatickou Společností
4161Hradec Králové - pobočka ČNS
4162Opava - pobočka ČNS
4163Pardubice - pobočka ČNS
4164Doležal Rudolf, 1916 - a Grmela Jeroným, 1926 -
4166Hám Anton, 1899 - 1965
4167Hájek Robert, 1880 - 1960
4168Knobloch Milan, 1921 -
4169Kovanič Václav Adolf, 1911 -
4170Kozák Ladislav, 1934 -
4171Kužel Miroslav, 1907 - 1985
4172Signatura 'M.A.' - blíže neurčeno
4173Myszak Jiří, 1925 - 1990
4174Oppl Vladimír, 1953 -
4175Peter Andrej, 1912 -
4176Uchytilová-Kučová Marie, 1924 - 1989
4177Brno
4178Bruntál
4179Hranice
4180Karlova Studánka
4181Kremnica
4182Kutná Hora
4183Olomouc
4184Vidnava
4185Československo
4186Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
4189Česká Republika
4191Slovensko
4192Kanada
4193Maďarsko
4194Německo - 3.říše, 1933 - 1945
4195Rakousko
4196Švýcarsko
4198USA
4199Medaile a odznaky hasičských spolků
4200Konvoluty mincí
StranaPoložkyObdobí
434201Konvoluty mincí
4244Nouzovky
4245Numismatické medaile a ražby numismatiků
4252Odznaky - Čechy
4253Odznaky - ČSR
4258Odznaky - Maďarsko
4259Odznaky - Slezsko
4260Pivní známky
4261Porcelánové medaile
4263Psí známky a medaile
4264Reklamní známky
4265Schlaraffia
4266Skautské medaile a odznaky
4268Sokolské medaile a odznaky
4269Účelové a konzumní známky
4271Různé
4277Novoražby a repliky
4278Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
4283Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
4284Československo
4289Československo - odznaky Vzorný voják
4291Česká republika
4292Československo - hasičské dekorace
4294Československo - různé
StranaPoložkyObdobí
444301Československo - různé
4308Jugoslávie, republika
4309Maďarská lidová republika
4310Polsko
4328Rusko - SSSR, 1923 - 1991
4347Srbsko
4349Uhry, hasičské dekorace
4350Ukrajina

Copyright 2016 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk