Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 13. května 2017

Pol.

Čechy, Keltové - Bójové, 2.-1.stol. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

1. Mušlový statér, podmokelský typ, tzv."Goldknolle"
Paulsen.276, Kost.47, 15 mm, 7.93 g RR!
-1/1- 15000,- 16000,-

Pol.

Řím, Theodosius II., 402 - 450

Stav

V.cena

D.cena

2. AV Solidus, Rv:"IMP.XXXXII.COS.XVII.P.P." v úseči CONOB
Poprsí čelně, opis / sedící Roma zleva, opis, Ra.153, S.4188
1/1 7000,- 9000,-

Pol.

Byzanc, Theofilus, 829 - 832

Stav

V.cena

D.cena

3. AV Tremisis, hlava čelně, opis / hlava čelně, opis
11 mm, 1.08 g, Ra.1819, S.1678 R!
1/1 8000,- 8000,-

Pol.

Seldžuci, Tughril Beg, AH.429-455 (= 1038-1063)

Stav

V.cena

D.cena

4. AV Dinar, r.449, minc.Nishapur, pod. Mi.876, 3.73 g č.ned. R! -1/2 3000,- 3200,-

Pol.

Seldžuci, Malik Shah, AH.465-485 (= 1072-1092)

Stav

V.cena

D.cena

5. AV Dinar, r.478, minc.Al Ahwaz, pod. Mi.879, 3.31 g č.ned. R! -2/2- 3000,- 3200,-

Pol.

Chorezmšáhové, Mohammed ibn Tekesh, AH 596 - 617

Stav

V.cena

D.cena

6. AV Dinar, 3.97 g, pod. jako Mi.902 č.ned. -2/2- 3000,- 3200,-

Pol.

Uhry, Ludvík I., 1342 - 1382

Stav

V.cena

D.cena

7. Dukát b.l., Stojící Sv.Jan, opis / znak v okruží, opis, zn."P"
Fried.2, Husz.514, Un.416, Pohl.B4-1, ražba z let 1342 - 1353
-1/1- 20000,- --.-

Pol.

Uhry, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437

Stav

V.cena

D.cena

8. Dukát b.l., zn.K, Stojící Sv.Ladislav,opis / čtyřdílný znak se dvěma
českými lvy, opis, Hus.573, Un.456, Pohl.D2-8, Leng.18/3
dr.ned.střed tém.
0/0 14000,- --.-

Pol.

Uhry, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437

Stav

V.cena

D.cena

9. Dukát b.l., zn.I-o,brác."D", Stojící Sv.Ladislav, opis / čtyřdílný
znak se dvěma českými lvy, opis, chyba v opisu: SGISMVNDI,
var.dlouhá žerť, Hus.573, Pohl:D2-14, Leng.18/46A RR! tém.
0/0 27000,- --.-

Pol.

Uhry, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437

Stav

V.cena

D.cena

10. Dukát b.l., zn.M-K, Stojící Sv.Ladislav, opis / čtyřdílný znak
se dvěma českými lvy, opis, Hus.573, Un.456, Pohl.D3-2, Leng.19/4
R! tém.
0/0 27000,- --.-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

11. Dukát 1544, Vídeň - Beheim, M-A.27, Mo.66 R! 1/1 40000,- --.-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

12. Dukát 1573, Vídeň - Hartmann, M-A.58 R! 1/1 40000,- --.-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

13. Dukát 1576, Vídeň - Hartmann, M-A.61 R! 1/1 40000,- --.-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

14. Dukát 1736 KB, Kremnica, Hal.552, Hus.1586 0/0 24000,- 28000,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

15. Dukát 1757 Karlovský Bělehrad, N.115 tém. 0/0 18000,- 20000,-
16. Dukát 1760, Karlovský Bělehrad, N.115 dr.zvlněný 1/1 24000,- --.-

Pol.

Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

17. 2 Dukát 1781 b.zn., Kremnica, P.17, Hus.1859 tém. 0/0 36000,- 38000,-
18. Dukát 1768 A/C-K, Vídeň, P.4 zprohýbaný 1/1 11000,- --.-

Pol.

Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

19. Dukát 1768 E/H-G, Karlovský Bělehrad,Hus.1836 R! 1/1 16000,- 16000,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

20. 4 Dukát 1811 A, Vídeň n.zvln. 1/1 65000,- 65000,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

21. Dukát 1815 E, Karlovský Bělehrad vl.rys. 1/1 16000,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

22. Dukát 1830 E, Karlovský Bělehrad n.st. na hr. tém. 0/0 12000,- 15000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

23. 4 Dukát 1890 b.zn. (nákl.47289 ks) dírka 1/1 24000,- 24000,-
24. 4 Dukát 1913 b.zn. dobře oprav.st. po o. 1/1 18000,- --.-
25. Dukát 1867 B -1/1 9000,- 9200,-
26. Dukát 1914 b.zn. 0/0 7000,- 7500,-
27. Dukát 1914 b.zn. 0/0 7000,- 7000,-
28. 8 Zlatník 1882 KB 1/1 6500,- 6500,-
29. 8 Zlatník 1883 KB tém. 0/0 6500,- 7500,-
30. 8 Zlatník 1887 KB 1/1 6500,- --.-
31. 8 Zlatník 1888 KB tém. 0/0 6500,- 6500,-
32. 8 Zlatník 1891 KB tém. 0/0 8500,- --.-
33. 4 Zlatník 1885 b.zn. (pouze 38.000 ks) R! 1/1 8000,- --.-
34. 4 Zlatník 1871 KB -1/1 7000,- --.-
35. 4 Zlatník 1872 KB 1/1 7000,- 7000,-
36. 4 Zlatník 1873 KB 1/1 7000,- 10000,-
37. 4 Zlatník 1874 KB (pouze 8.229 ks) R! 1/1 7000,- 10000,-
38. 4 Zlatník 1875 KB 1/1 7000,- 7500,-
39. 4 Zlatník 1876 KB 1/1 7000,- 7000,-
40. 4 Zlatník 1877 KB 1/1 7000,- 7000,-
41. 4 Zlatník 1878 KB -1/1 7000,- 7000,-
42. 4 Zlatník 1880 KB -1/1 7000,- 8000,-
43. 4 Zlatník 1881 KB -1/1 7000,- 7000,-
44. 4 Zlatník 1882 KB dr.rys. -1/1 7000,- 7000,-
45. 4 Zlatník 1883 KB tém. 0/0 7000,- 10000,-
46. 4 Zlatník 1884 KB 1/1 7000,- --.-
47. 4 Zlatník 1885 KB -1/1 7000,- --.-
48. 4 Zlatník 1886 KB -1/1 7000,- --.-
49. 4 Zlatník 1887 KB (39.000 ks) -1/1 7000,- --.-
50. 4 Zlatník 1888 KB 1/1 7000,- 7000,-
51. 4 Zlatník 1889 KB, raž.19000 ks R! 1/1 10000,- --.-
52. 4 Zlatník 1891 KB 1/1 9000,- 13000,-
53. 20 Koruna 1893 KB tém. 0/0 6000,- 6500,-
54. 20 Koruna 1895 KB tém. 0/0 7000,- 7400,-
55. 20 Koruna 1896 KB 0/0 7000,- 7000,-
56. 20 Koruna 1897 KB 0/0 7000,- 8000,-
57. 20 Koruna 1898 KB 0/0 7000,- 9000,-
58. 10 Koruna 1897 b.zn. 0/0 3800,- 3800,-
59. 10 Koruna 1905 b.zn. tém. 0/0 3600,- 3800,-
60. 10 Koruna 1911 - Schwartz tém. 0/0 3600,- 4600,-
61. 10 Koruna 1892 KB 1/1 3600,- 3800,-
62. 10 Koruna 1893 KB 1/1 3600,- 3600,-
63. 10 Koruna 1898 KB 1/1 3600,- 3600,-
64. 10 Koruna 1900 KB n.hr. tém. 0/0 3800,- 4200,-
65. 10 Koruna 1900 KB tém. 0/0 3800,- 4200,-
66. 10 Koruna 1903 KB 1/1 3600,- 3800,-

Pol.

Československo, období 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

67. Dukát 1923 (raženo 61.861 ks) 0/0 8000,- 13000,-
68. Dukát 1923 (raženo 61.861 ks) 0/0 8000,- 13000,-
69. Dukát 1924 (raženo 32.814 ks) 0/0 12500,- 17500,-
70. Dukát 1931 (raženo 43.482 ks) 0/0 8000,- 12000,-
71. Dukát 1933 (raženo 57.597 ks) 0/0 9000,- 11000,-
72. Dukát 1935 (raženo pouze 13.178 ks) 0/0 12000,- 38000,-

Pol.

Československo, období 1960 - 1990

Stav

V.cena

D.cena

73. Dukát 1980 - Karel IV. (raženo 1808 ks) 0/0 36000,- 44000,-

Pol.

Česká republika, 1992 -

Stav

V.cena

D.cena

74. 2000 Koruna 2000 - na milenium (matná)
Au 999.9 3.111 g, Ag 999.9, 31.103 g orig.etue + kapsle + certifikát
proof 3800,- 3800,-
75. 2500 Koruna 2004 - vstup ČR do EU orig.etue + kapsle + certifikát proof 6500,- 6600,-
76. 2500 Koruna 2004 - vstup ČR do EU orig.etue + kapsle + certifikát proof 6500,- 6600,-
77. 2500 Koruna 2004 - vstup ČR do EU orig.etue + kapsle + certifikát proof 6000,- 7000,-
78. 2500 Koruna 2004 - vstup ČR do EU orig.etue + kapsle + certifikát proof 6000,- 6600,-
79. 2500 Koruna 2006 - papírna ve Velkých Losinách
orig.etue + kapsle + certifikát
proof 30000,- 44000,-
80. 2500 Koruna 2008 - pivovar v Plzni
orig.kapsle + etue + certifikát
proof 6500,- 7000,-
81. 2500 Koruna 2008 - pivovar v Plzni
orig.kapsle + etue + certifikát
proof 6500,- 7000,-
82. 2500 Koruna 2008 - řetězový most ve Stádlci
orig.kapsle + etue + certifikát
proof 6500,- 7000,-
83. 2500 Koruna 2008 - řetězový most ve Stádlci
orig.kapsle + etue + certifikát
proof 6500,- 7000,-
84. 1000 Koruna 1996 - 12 1/2 Tolar slezských stavů
(0.1 Unce - Au 999.9/1000) orig.etue + kapsle + certifikát
0/0 4000,- 6500,-
85. 1000 Koruna 1999 - Karel IV.
(0.1 Unce - Au 999.9/1000) orig.etue + kapsle + certifikát
proof 4000,- 20000,-
86. 5 Koruna 1996 Kutná Hora - minc.město
Sign.J.Harcuba, Punc.999,9, Au 23 mm, 7,77 g
orig.etue + kapsle + certifikát
proof 6000,- 10000,-
87. 50 Haléř 2002 Kremnice - mincovní město
Sign.VO, Oppl, Punc.999,9, Au 20 mm, 5 g
orig.etue + kapsle + certifikát
proof 4000,- 5600,-
88. 2 Koruna 1995 Jablonec n.N. - minc.město
Sign.J.Dostál, J.Truhlíková-Spěváková, Punc.999,9, Au 20 mm
7.77 g orig.etue + kapsle + certifikát
0/0 6000,- 9500,-
89. 20 Haléř b.l. (2001) České Budějovice - mincovní město
Sign.J.Bejvl, Punc.999.9, Au 20 mm, 5 g, náklad 500 ks
orig.etue + kapsle + certifikát
proof 4000,- 5600,-

Pol.

Münster - biskup., Ferdinand vévoda v.Bayern, 1612 - 1650

Stav

V.cena

D.cena

90. Au medaile ve váze 8 1/2 Dukátu 1638
Svatý Pavel - patron, pohled na město, opis / znak, opis
Sign.EK, Au 41 mm, 29.37 g, jako Reim.2666 (Dvoutolar)
hlazená hrana RRR!
2/1- 60000,- --.-

Pol.

Belgie, Leopold I., 1831 - 1865

Stav

V.cena

D.cena

91. 20 Frank 1865, KM.23 1/1 6000,- 6000,-

Pol.

Belgie, Leopold II., 1865 - 1909

Stav

V.cena

D.cena

92. 20 Frank 1877, KM.37 1/1 6000,- --.-
93. 20 Frank 1882, KM.37 0/0 6000,- 6500,-

Pol.

Belgie, Baudouin, 1951 - 1993

Stav

V.cena

D.cena

94. Ecu 1993, královský pár zleva ve věnci / korunovaný dvojitý znak
Au 585, 20 mm, 3.03 g kapsle
proof 1700,- --.-

Pol.

Francie, Napoleon I. jako císař, 1804 - 1814, 1815

Stav

V.cena

D.cena

95. 20 Frank 1806 A, Paříž, KM.674.1, Cr.156a.7 -1/1 7000,- 7600,-
96. 20 Frank 1807 A, Paříž, KM.674.1, Cr.156a.7 dr.hry v rev. -1/1 7000,- 7500,-
97. 20 Frank 1810 A, KM.695.1, Cr.166.1 1/1 7000,- 8000,-
98. 20 Frank 1813 A, KM.695.1, Cr.166.1 1/1 7000,- 7600,-

Pol.

Francie - III. republika, 1871 - 1940

Stav

V.cena

D.cena

99. 20 Frank 1877 A, KM.55 tém. 0/0 6000,- 6000,-
100. 20 Frank 1902, KM.66 1/1 6000,- 6000,-


Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk