Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 13. května 2017

Pol.

Leopold II., 1790 - 1792

Stav

V.cena

D.cena

601. Medaile na holdování v Namuru, 1791
Poprsí zprava, opis / korunov.lev zleva ve znaku, opis, nápis v úseči
Nesign., Bronz 33 mm, Nov.XVI/M-1c, Mo.2234
-1/1 1500,- --.-

Pol.

Belgické povstání, 1789 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

602. Žeton na nezávislost Flander 1789/1790
10řádk.nápis ve věnci / 5řádk.nápis ve věnci
Bronz 33 mm, Mo.2197, Ho.3178, LG.XIV/1068
1/1 1600,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

603. Větší peníz na holdování v Belgii (Brusel), 1794
Portrét zprava, opis / 5řádk.nápis ve věnci
Bronz 28 mm, Nov.XVII/M-4b R!
1/1 1800,- --.-
604. Menší peníz na vyhlášení Rakouského císařství 1804
Portrét zprava, opis / 4-řádk. nápis ve věnci, opis,
Nesign., Ag 20 mm, 2.2 g, ČS.1480, M.2337, H.3380 tém.
0/0 1200,- 1300,-
605. Nesign. - portrét zleva, francouzský opis, b.l.
Lité Fe 39.5 mm jednostranná
1/- 1000,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

606. Lang - školní odměna, b.l.
Poprsí zprava, opis / 5řádk.nápis, Sign., Ag 29 mm, 9.37 g
Mo.-, Ho.3375, LG.XII/118 R!
1/1 4000,- 4000,-

Pol.

František II. a Carolina Augusta

Stav

V.cena

D.cena

607. Jos.Lerchenau - Medaile na návštěvu v Čechách, 1833
Dvojportrét zprava, opis / český lev, sloupy s ohněm,
opis, Sign., Cu 58 mm, ČS.1450, Don.3074, Mo.2526(Ag)
0/0 8000,- --.-

Pol.

František II. a Carolina Augusta

Stav

V.cena

D.cena

608. J.Harnisch - svatební medaile na sňatek ve Vídni 10.11.1816
Dvojportrét proti sobě, opis / Austrie u oltáře se štíty u stromu,
3řádk.nápia v úseči, opis, Sign., Ag 50 mm, 43.66 g, Mo.2458,
Ho.3445, LG.XII/82 R!
0/0 18000,- --.-

Pol.

Belgické povstání, 1789 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

609. Žeton na nezávislost Brabant 1790
7řádk.nápis ve věnci / 7řádk.nápis ve věnci
Bronz 33 mm, Mo.2195(Ag), LG.XIV/1066 tém.
0/0 1800,- --.-

Pol.

Ferdinand V. a František II.

Stav

V.cena

D.cena

610. O.Steinbock - votivní oltář v kostele Minoritů ve Vídni
Dvojportrét zleva, opis / pohled na oltář, opis 1847, Sign.,
Bronz 50 mm, 38,07 g, Mo.-, Ho.-, LG.XII/371 RR!
0/0 2600,- 2600,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

611. Menší peníz na korunovaci v Praze, 7.IX.1836
Portrét, opis / koruna, nápis, opis, Nesign.
Ag 18 mm, 3.3 g, ČS.1494, P.3/24, M.2565, Nov.XVIII/D-4b
0/0 800,- 800,-
612. F.Putinati - medaile na holdování v Tyrolsku 1838
Portrét zleva, opis / 5 řádk.nápis
Sign., Bronz 34 mm, Mo.2576, Nov.XVIII/F-1c, LG.XII/321 R!
0/0 2000,- 2000,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

613. Větší peníz na korunovaci v Miláně, 6.září 1838
Portrét, opis / lombardská koruna, nápis, Nesign., Nepunc.,
Ag 21 mm, 5.4á g, Nov.XVIII/G-8b, P.6/18, Mo.2585, Ho.3641
0/0 2600,- --.-
614. Nesign. - hudební medaile - za odměnu, b.l.
Portrét zprava, opis / lyra, opis, Ag 25 mm, 4.05 g odstr.ouško
1/1 500,- --.-
615. I.D.Boehm - medaile LITERIS ET ARTIBVS, b.l.
Portrét zprava, opis / pod korunou 3řádk.nápis ve věnci, opis
Sign., Pozlac.bronz 47 mm četné hry tém.
0/0 1500,- --.-

Pol.

Arcivévoda Albrecht - polní maršál, 1817 - 1895

Stav

V.cena

D.cena

616. Nesign. - na slavnostní odhalení jezdecké sochy ve Vídni v květnu 1899
Jezdecká socha ve Vídni, opis / 8řádk.nápis ve věnci
Pozlac.bronz 33 mm orig.raž.ouško tém.
0/0 500,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

617. St.Schwartz - 100 let založení Rakouské národní banky 1816 - 1916
Císař František I. předává zakl.listinu, opis / 10řádk.nápis ve věnci
Bronz 65 mm orig.etue
1/1 500,- 550,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

618. Radnitzky - Medaile na návrat císaře do Vídně, 1852
Hlava zleva, ratolesti, opis / triumfální brána, nápis a opis,
Sign., Bronz 50 mm orig.dobová etue - částečně zlacená tém.
0/0 1800,- 3000,-
619. J.Tautenhayn - návštěva Suezského průplavu 1869
Portrét zprava, opis / alegorická postava se sfingou, v pozadí
plachetnice, Bronz 71 mm, Hauser 652 tém.
0/0 3800,- 5500,-
620. Nesign. - medailka na 60 let vlády, 1848 - 1908
Mladé poprsí, opis / staré poprsí, opis, Pozl.bronz 29 mm orig.ouško
1/1 120,- 280,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

621. Oertel Berlin - medaile na světovou válku, 1914
Portréty Fr.Josefa I. a Viléma II. proti sobě, opis / zbraně, 5řádk.
nápis a opis, Sign., Punc., Ag 990/1000, 35.5 mm, 17.62 g, Zetz.3007
dr.rysky
0/0 2600,- 2900,-

Pol.

Alžběta, manželka Františka Josefa I., 1837 - 1898

Stav

V.cena

D.cena

622. Nesign. - medaile na narození arc.Rudolfa Franze Karla Josefa, 1858
Portrét císařovny zleva, opis / císařovna s dítětem v rukou, opis
Sn 30 mm zdrsnělý povrch
-1/1- 160,- 170,-

Pol.

Arcivévoda Friedrich - polní maršál, 1856 - 1936

Stav

V.cena

D.cena

623. Hellene Scholz - pamětní medaile - 8.XII.1914
Poprsí zprava, opis / těšínský zámek s parkem, nápisy
Sign., Bronz 55 mm
1/1 700,- 700,-

Pol.

Karel I. a Zita, 1916 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

624. Szász - ke korunovaci královského páru v Uhrách, Budapešť 30.12.1916
Polopostava císaře zleva, vročení / polopostava císařovny zprava,
vročení, Bronz 8hran 24x24 mm, 5,97 g, jako Nov.XX/D-6 RR!
0/0 4000,- 6500,-

Pol.

Gebhart Tobiáš a Dorotea (1569 - 1583)

Stav

V.cena

D.cena

625. Početní groš společný s manželkou, b.l.,
Znak s přilbicí, opis / znak, opis, Cu 21.5 mm
Do.3350, Neum.2853, Ung.4105, Pol.34 R!
1/1 6000,- 7000,-

Pol.

Harder Jan (mincmistr pražský) a Kateřina Harderová

Stav

V.cena

D.cena

626. Početní groš b.l., Cu 22 mm, Pol.52 (uvádí Mosaz), MN.116, Neum.28563 -3/3- 260,- 260,-

Pol.

Lichtenstein, Josef Václav, 1748 - 1772

Stav

V.cena

D.cena

627. Tolar 1758 Vídeň, Pol.65, LG.II/1038, Reim.582
var.: CAMPI = MARESCHAL R!
2/1- 10000,- 10000,-
628. A.Wideman - na odhalení pomníku ve Vídni, 1773
Poprsí zprava se zlatým rounem, opis / pomník mezi děly a
prapory, nápis, Sign., Ag 25 mm, 3.94 g, Wi.737, LG.II/1042 st. po o.
1/1 400,- 400,-

Pol.

Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858

Stav

V.cena

D.cena

629. I.M.Scharff - medaile na italská vítězství, 1848-1849
Poprsí zprava, opis / Victoria zpředu s vavřínovým
věncem, opis, Sign., Ag 57 mm, 70 g, BPM.335, M.2650
0/0 14000,- 14000,-
630. V.Seidan - medaile pražské jednoty krasoumné, 1859
Hlava zleva, opisy / socha maršála na podstavci, nápis
a opisy, Sign., Bronz 80 mm, Don.3698, MZČ.150/24
0/0 1300,- 1300,-

Pol.

Schwarzenberg Ferdinand a Marie Anna 1683 - 1703

Stav

V.cena

D.cena

631. Tolar 1696 MM, Vídeň, Don.3868, Pol.121, Dav.7701 R! tém. 0/0 14000,- 19000,-

Pol.

Schaumburg - Lippe, Wilhelm, 1834 - 1906

Stav

V.cena

D.cena

632. Radnitzky - děkovná medaile padlým z Náchodského panství, 1866
Knížecí koruna nad ozdobnou iniciálou, opis / letící smrt nad
panoramatem města, opis, Sign., Bronz 46 mm, 36.05 g, Don.3554 tém.
0/0 4000,- 4000,-

Pol.

Šlik Jindřich, 1612 - 1650

Stav

V.cena

D.cena

633. Groš 1630 s titulem Ferdinanda II., mincovna Planá,
mincmistr Jan Candler, Pol.165, Fi.216, LG.II/1227 dr.okraj
1/1 1800,- --.-
634. Groš 1632 s titulem Ferdinanda II., mincovna Planá,
mincmistr Jan Candler, BPM.467, Don.3804, Pol.165
1/1 1800,- 1800,-
635. Krejcar 1633 s titulem Ferdinanda II., mincovna Planá,
mincmistr Jan Candler, Pol.177, Do.3806
-2/2 600,- 650,-

Pol.

Šlik František Jindřich, 1789 - 1862

Stav

V.cena

D.cena

636. Nesign. - životopisná medaile na vítězství v letech 1848 - 49, b.l.
Poprsí čelně mírně zleva, opis / kord a maršálská hůl ve věnci, opis
Cu 41 mm, 23.1g, Ho.5621, Do.3854, Mo.3219, Un.3868
1/1 1600,- 1800,-

Pol.

Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634

Stav

V.cena

D.cena

637. 3 Krejcar 1628, Jičín-Reick, Nech.47, Don.3991var., Pol.228 0/0 8000,- --.-

Pol.

Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634

Stav

V.cena

D.cena

638. 3 Krejcar 1632, Jičín-Steinmüller, Nech.86, Pol.240 R! 0/0 8000,- --.-
639. Nesign. - odražek 1/4 tolaru, ražba ČNS Hradec Králové 2016
Sn klipa 40x40 mm s liliemi v rozích, 40.28 g R!
0/0 4800,- --.-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

640. Nesign. - II. pouť křest.soc.železničářů do Lourdes, 29.VI.1928
Státní znak na železnič.znaku, český opis / Panna Marie, franc.opis
Bílý kov 35 mm orig.raž.ouško
1/1 150,- 200,-

Pol.

Halberstadt-biskup., Gero von Schermbke, 1160 - 1177

Stav

V.cena

D.cena

641. Brakteát, sv.Štěpán nad chrámem se 4 věžemi, 28 mm
Bonn.2231, Löb.28 dr.vyl.okr.
1/- 600,- 600,-

Pol.

Chur-biskupství, Johann VI. von Aspermont, 1636 - 1661

Stav

V.cena

D.cena

642. 2 Krejcar (1/2 Batzen) 1646 s tit.Ferd.III., KM17.97, HMZ.431 R! 2/1- 300,- 340,-

Pol.

Lourdy

Stav

V.cena

D.cena

643. Basilika, opis / jeskyně, opis, 1858
Punc., Ag ovál 28x36 mm, 4.6 g orig.raž.ouško
0/0 140,- 160,-

Pol.

Lüttich bisk., Maxm.Heinrich v.Bayern, 1650 - 1688

Stav

V.cena

D.cena

644. Patagon ( tolar) 1663, KM.20, Dav.4294 -1/1- 2400,- --.-

Pol.

Olomouc-biskup., František Ditrichstein, 1599 - 1636

Stav

V.cena

D.cena

645. 3 Krejcar 1617 (617), S.-V.18-C1/C2 dr.ned. RR! 1/1 4000,- 5000,-

Pol.

Olomouc-biskup., Leopold Vilém, 1637 - 1662

Stav

V.cena

D.cena

646. XV Krejcar 1661, zn.špice, SV.137-B1/B1 tém. 0/0 7500,- 9500,-
647. Krejcar 1654, SV.111-B7/A5 -1/1 400,- 500,-

Pol.

Olomouc-biskup., Arcivévoda Karel Josef, 1662 - 1664

Stav

V.cena

D.cena

648. XV Krejcar 1664 SS, S-V.202-B/B R! tém. 0/0 18000,- 30000,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

649. XV Krejcar 1691, S-V.385-E2/D1 R! tém. 0/0 7500,- 10000,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

650. XV Krejcar 1694 SAS, S-V.390-G1/F1 1/1 2000,- --.-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

651. VI Krejcar 1673 zn."špice", S-V.341-B4/C2
mezi mitrou a kloboukem je hvězdička R!
0/0 3400,- 3400,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

652. VI Krejcar 1674 zn."špice", S-V.342-B5/C2 tém. 0/0 1600,- 1600,-
653. VI Krejcar 1675, SV.344-B5/C1var. - bez ozdoby mezi mitrou a
kloboukem
1/1 1500,- 1500,-
654. VI Krejcar 1693, SV.368-D4/I var.jednoduchý perlovec 1/1 700,- 3200,-
655. 3 Krejcar 1666, S-V.316-D5/B5pod. - jiný typ klobouku nad znakem R! 1/1 800,- 800,-
656. 3 Krejcar 1670, pod.326-G4/C3, var.v opisu: REGIAE (ligatura) 0/0 800,- --.-
657. 3 Krejcar 1670, S-V.326-G1/C1 tém. 0/0 900,- --.-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

658. 3 Krejcar 1673 zn."špice", S-V.328-G3/C2 RR! 1/1 5000,- --.-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

659. 3 Krejcar 1673 zn."špice", S-V.328-G3/C2, závorka u nominálu
přerušuje perlovec, rozdělovací znaménka v rev. kosočtverce RR!
0/0 3400,- 3400,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

660. 3 Krejcar 1676 zn."špice", S-V.398-G4/E RR! 1/1 6000,- 7000,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

661. 3 Krejcar 1693, S-V.3331-H2/G dr.okr.raž. RR! 1/1 3800,- 3800,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel III. Lotrinský, 1695 - 1710

Stav

V.cena

D.cena

662. Tolar 1704, S-V.574-D/D dr.v.stř. v aversu 1/1 7000,- 8200,-

Pol.

Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738

Stav

V.cena

D.cena

663. Barokní medaile na dekorování 4 prelátů z r. 1726
Bohatě zdobený olomoucký biskupský znak, dvojitý opis /
čtyři rodové znakypřevýšené znakem olomouckého biskupa,
dvojitý opis, Ag 66 mm, 81.91 g, S-V:str.267, Taul.147 dr.ďubka RR!
1/1 26000,- --.-

Pol.

Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738

Stav

V.cena

D.cena

664. Tolar 1737, sign.JD, S-V.766-T/V RR! 1/1 18000,- 19000,-

Pol.

Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738

Stav

V.cena

D.cena

665. XV Krejcar 1716, S-V.718-D/E1 R! tém. 0/0 18000,- --.-

Pol.

Olomouc-arcibiskup., Arcivév. Rudolf Jan, 1819 - 1831

Stav

V.cena

D.cena

666. 20 Krejcar 1820, Vídeň, S-V.1201 0/0 3600,- --.-

Pol.

Pasov - biskup., Ernst v.Baiern, 1517 - 1540

Stav

V.cena

D.cena

667. Fenik 1529, jako Sa.1015/447, ale tento ročník neuvádí č.ned. -1/- 360,- 360,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

668. Konference sv.Vincence de Paula u sv.Štěpána v Praze b.l.
"40 h.", opis / sv.Vincenc s dítětem, Mosaz 27 mm R!
1/1 260,- 400,-

Pol.

Quedlinburg-abatyšství, Dorothea, 1610 - 1617

Stav

V.cena

D.cena

669. Groš 1616, Sa.4164/2208 1/1 440,- 440,-
670. Groš 1617, Sa.4168/2208 dr.ned. 1/1 440,- 440,-

Pol.

Riga bisk., T.Schöning, 1527 - 1539

Stav

V.cena

D.cena

671. Šilink 1536, Sa.5204/2726pod. R! 2/1- 500,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Adalbert III. český a nástupci, 1168-77, 1183-1200

Stav

V.cena

D.cena

672. Friesašský fenik b.l. skup.Eriacensis ( z let 1170 - 1200)
minc.Friesach, CNA.1.E.1, tab.28 dr.ned.
1/1 1800,- --.-
673. Friesašský fenik b.l. skup.Eriacensis ( z let 1170 - 1200)
minc.Friesach, CNA.1.E.16, tab.29 dr.ned.
-1/1- 1500,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Jan II., 1424 - 1441

Stav

V.cena

D.cena

674. Fenik b.l., Rad.VII-1 1/- 180,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Paris Lodron, 1619 - 1653

Stav

V.cena

D.cena

675. 1/2 Tolar 1628 - svěcení dómu, ŠM.32-A-11 spona v reversu 1/1 650,- 800,-

Pol.

Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687

Stav

V.cena

D.cena

676. Krejcar 1678, ŠM.43-B-17 tém. 0/0 320,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Jan Arnošt Thun, 1687 - 1709

Stav

V.cena

D.cena

677. Krejcar 1694, ŠM.47-A-17 0/0 440,- 440,-

Pol.

Salzburg-arcib., Zikmund III.Schrattenbach, 1753-1771

Stav

V.cena

D.cena

678. 1 Krejcar 1757, ŠM.61-C-17 dr.ned. 0/0 440,- 440,-

Pol.

Strassbourg-biskup., Johann v.Manderscheid, 1569-1592

Stav

V.cena

D.cena

679. 1/2 Batzen (2 Krejcar) 1591, Sa.1950/957 1/1 220,- 220,-

Pol.

Vratislav-biskup., Arcivévoda Karel, 1608 - 1624

Stav

V.cena

D.cena

680. 3 Krejcar 1616, Sa.58/23, SJ.88/33 1/1 900,- 1000,-

Pol.

Vyšehrad-kapitula, Josef Alois Jüstel, 1835 - 1858

Stav

V.cena

D.cena

681. Nesign. - stříbrná instalační medaile, 1835
Dvojitý znak pod mitrou, opis / 10-řádkový nápis, Nesign.,
Nepunc., Ag 38 mm, 26.28 g, Don.4699, Ho.4906, Přib.695, Gr.183 R!
0/0 12000,- 12000,-

Pol.

Vyšehrad-kapitula, Vojtěch Ruffer, 1858 - 1870

Stav

V.cena

D.cena

682. Nesign. - stříbrná instalační medaile 2.II.1859
Pohled na Vyšehrad, opis / Madona, znak kapituly, opisy
Sign., Ag 42 mm, 24.967 g,, Přib.697, Gr.184 RR!
0/0 12000,- 16000,-

Pol.

Würzburg-biskupství, Karl Phillipp, 1749 - 1754

Stav

V.cena

D.cena

683. 1/84 Guldenu 1751, Cr.21, Sch.101 R! 1/1 180,- 200,-

Pol.

Náboženské med.: Nikl Milicz a jeho dílna v Jáchymově

Stav

V.cena

D.cena

684. Abrahám a Izák, opis / Kristus na kříži, opis, b.l.
Nepunc., Ag 30 mm, 6.82 g, Katz.469 (tab.LX-13) dobové ouško
1/1 1600,- 1600,-

Pol.

Náboženské med.: Nikl Milicz a jeho dílna v Jáchymově

Stav

V.cena

D.cena

685. Morová medaile 1562, satan v podobě hada na kříži, 5 postav, opis /
kalvárie, 3 kříže s ukřižovanými, opis, Katz.388, Ag 52 mm
dr.st. po o. R!
1/1 5000,- 10000,-

Pol.

Želiv - klášter Premonstrátů

Stav

V.cena

D.cena

686. Peter - 800 let založení kláštera, 1149 - 1949
Průčelí chrámu mezi dvěma stromy, znak, opis / madona
s dítětem, opis, Sign., Bronz 50 mm
0/0 200,- 300,-

Pol.

Církevní medaile - ražené svátostky oválné

Stav

V.cena

D.cena

687. Svatý Alfons z Liguori, sedící světec, opis / Ježíš s otevřeným srdcem
a křížem, Nesign., Bronz.ovál 32x38 mm orig.raž.ouško tém.
0/0 150,- 200,-
688. Svatý Alois Gonzaga, opis / zvěstování Panně Marii, něm.opis
kongres mar.družin, Sign.Kissing, Bronz 36x44 mm
orig.raž.ouško
1/1 130,- 1400,-

Pol.

Církevní medaile signované - svatební

Stav

V.cena

D.cena

689. Petit - zásnubní medaile b.l., stojící svatební pár si přísahá
věrnost, opis / ve věnci vyryta iniciála BL, b.l., Ag 32 mm, 16.33 g
1/1 300,- 420,-

Pol.

Kladsko, Páni z Častolovic a z Lichtenburka, 1431 - 1454

Stav

V.cena

D.cena

690. Peníz jednostranný, s písm."g" a hvězdičkou u zadní pravé nohy
NŠ.6, Fr.465, Kop.5977 dr.ned. R!
-1/- 600,- 1300,-

Pol.

Kosel, město

Stav

V.cena

D.cena

691. Haléř b.l., SJ.70/1, tab.XXXXIV/1, Kop.8638 dr.ned. RR! 1/1 3000,- --.-

Pol.

Krnov, Georg Friedrich, 1543 - 1603

Stav

V.cena

D.cena

692. 1 Krejcar 1563 LPH, Sa.371/160, SJ.22/4, Kop.5794 2/2 340,- 400,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Jan Christian a Jiří Rudolf

Stav

V.cena

D.cena

693. 3 Krejcar 1620 HR, SJ.166/48, Sa.175/67, Kop.5007, HR v opisu R! tém. 0/0 500,- 1200,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Jiří Rudolf, 1621 - 1653

Stav

V.cena

D.cena

694. 24 Krejcar kiprový 1622 bz, Sa.257/107 -2/2- 1200,- --.-

Pol.

Lehnice-Břeh-Volava, Georg, 1639 - 1664

Stav

V.cena

D.cena

695. 3 Krejcar 1660 E-W, Břeh-Weiss, SJ.378/136, Kop.5390 (bez mincm.zn.)
por.stř., č.ned.
1/1 220,- 260,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672

Stav

V.cena

D.cena

696. 3 Krejcar 1661 E-W, jakoSJ.427/149, Kop.5453, opis WOLAV. R! 1/1 380,- 380,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672

Stav

V.cena

D.cena

697. 3 Krejcar 1662 E-W, SJ.430/149, Kop.5455 R! tém. 0/0 1300,- 1600,-
698. XV Krejcar 1662 bz., Břeh-Pfahler, SJ.429/151, Kop.5471 -1/1- 1200,- --.-
699. 3 Krejcar 1668 CB, pod.Sa 442/149, Ko.5460 dr.v.stř. 1/1 320,- 320,-
700. 3 Krejcar 1670 CB, Sa.447/149, Kop.5462, opis SIL, WOLAV.
dr.v.stř.
1/1 260,- 260,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk