Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 13. května 2017

Pol.

Friedberg-hrad, Johann Eberhard, 1577 - 1617

Stav

V.cena

D.cena

1601. 1/2 Batzen 1592, Sa.2367/1158 dr.ned. 1/1- 180,- --.-

Pol.

Fugger-Babenhausen-Wellenburg, Georg IV., 1598 - 1643

Stav

V.cena

D.cena

1602. 2 Krejcar (1/2 Batzen) 1624, KM.11, Wi.17727 dr.ned. R! 1/1- 460,- --.-

Pol.

Hagenau - město

Stav

V.cena

D.cena

1603. 3 Krejcar 1601, Sa.1990/985 2x dr.napr.okr. R! -1/1- 440,- 550,-

Pol.

Hall am Kocher - město

Stav

V.cena

D.cena

1604. Obchodní haléř b.l.(14.stol.), Rad.XX/1, Sa.1365/608 1/1 180,- 240,-
1605. Obchodní haléř b.l.(14.stol.), Rad.XX/1, Sa.1365/608 -1/1- 130,- 220,-
1606. Obchodní haléř b.l.(14.stol.), Rad.XX/1, Sa.1364/607 dr.ned. -1/1- 180,- 200,-
1607. Obchodní haléř b.l.(14.stol.), Rad.XX/1, Sa.1365/608 dr.ned. 1/1 180,- 200,-

Pol.

Hamburg - město

Stav

V.cena

D.cena

1608. 4 Šilink 1797 s titulem Františka II., Sch.83, KM.230 R! 1/1 600,- 1100,-

Pol.

Hannau - Lich, Phillip IV., 1538 - 1590

Stav

V.cena

D.cena

1609. 1/2 Batzen 1588 s tit.Rudolfa II., Sa.2192/1083 R! -1/1- 120,- 320,-

Pol.

Hannau - Münzenberg, Catharina Belgica, 1613 - 1619

Stav

V.cena

D.cena

1610. 3 krejcar 1613 s tit.Matyáše, Sa.2184/1079 -1/1- 260,- 260,-

Pol.

Hannover, Georg V., 1851 - 1866

Stav

V.cena

D.cena

1611. 1/24 Tolaru 1854 B, KM.227 1/1 120,- 240,-

Pol.

Hessen-Kassel, Ludwig II., 1413 - 1458

Stav

V.cena

D.cena

1612. Knížecí groš b.l. - kolem r.1436, Rad.1, Sa.2322/1099, Kr.2228
s kontramarkou - kráčející šelma zprava RR! kontramarka 1
2/2 1800,- 2200,-

Pol.

Jülich-Cleve-Berg, Johann Wilhelm, 1592 - 1609

Stav

V.cena

D.cena

1613. Groš 1609, Sa.3038/1638 -1/1- 240,- 240,-

Pol.

Lippe, Simon VI., 1563 - 1613

Stav

V.cena

D.cena

1614. Groš (1/24 Tolaru) 1610 s tit.Rudolfa II., Sa.3135/1686 -1/1- 160,- 190,-

Pol.

Nassau, Wilhelm, 1816 - 1839

Stav

V.cena

D.cena

1615. 1/4 Krejcar 1817, Cr.35 dr.v.stř. v av. 1/1 140,- 220,-
1616. 1 Krejcar 1832, Cr.37 0/0 130,- 250,-

Pol.

Nassau, Adolf, 1839 - 1866

Stav

V.cena

D.cena

1617. 1 Krejcar 1861, Cr.54 0/0 120,- 120,-

Pol.

Nördlingen, Ludwig, 1535 - 1574

Stav

V.cena

D.cena

1618. 1/2 Batzen 1569 - zemská mince, Sa.1396/621 dr.hr.raž., dr.ned. R! -1/1- 360,- 360,-

Pol.

Pfalz - Kur, Johann Casimir (administrator), 1575 - 1592

Stav

V.cena

D.cena

1619. 1/2 Batzen 1590, Sa.2456/1217 2/1- 120,- 120,-

Pol.

Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888

Stav

V.cena

D.cena

1620. Tolar spolkový 1861 A, Cr.170, AKS.97 tém. 0/0 1600,- --.-

Pol.

Prusko Západní, Zikmund I., 1506 - 1548

Stav

V.cena

D.cena

1621. Groš 1531, Sa.5667/2959, Kop.3086 1/1 260,- 260,-

Pol.

Řád německých rytířů, arciv.Maxmilián, 1590 - 1618

Stav

V.cena

D.cena

1622. 1/4 Tolar b.l., Sa.1355/599 2/2 2800,- --.-

Pol.

Sasko - Míšeň, Landgraf Friedrich II.,1323 - 1349

Stav

V.cena

D.cena

1623. Groš široký, minc.Freiberg, Kr.17/1 č.ned. -1/1 440,- 2000,-

Pol.

Sasko - Míšeň, Friedrich III. Přísný, 1349 - 1381

Stav

V.cena

D.cena

1624. Groš široký (Kreuzgroschen), minc.Freiberg, Krug.311/1 R! 1/1 500,- 2000,-

Pol.

Sasko - Míšeň, Friedrich, Wilhelm II., Friedrich Th., 1412 - 1425

Stav

V.cena

D.cena

1625. Groš štítový b.l., minc.Freiburg, ražba z let 1417-24), Kr.693/10 2/2- 220,- --.-
1626. Groš štítový b.l., minc.Gotha, ražba z r.1424, Kr.700/1 -1/1- 400,- 1000,-

Pol.

Sasko - Míšeň, Friedrich II., Friedrich IV. a Zikmund, 1428 - 1436

Stav

V.cena

D.cena

1627. Groš štítový b.l. ražba z let 1428 - 1431, minc.Freiberg, Kr.980/3 2/2 260,- 440,-

Pol.

Sasko - Míšeň, Friedrich II. Dobromyslný, 1428 - 1464

Stav

V.cena

D.cena

1628. Groš štítový, Freiberg-Borner (1442-1451), Rad.7, Kr.736/1
3x dr.napr., dr.st.kor.
2/2- 160,- --.-
1629. Groš štítový, Lipsko (1457-1464), Kr.868/15 dr.ned. -1/1- 400,- 750,-
1630. Groš štítový, Freiberg (z let 1437-1440), Kr.709/9
kontramarka - blíže neurčená kontramarka 1-
2/2 1800,- 2000,-

Pol.

Sasko - Míšeň, Friedrich II. a Wilhelm III.,1440-1464

Stav

V.cena

D.cena

1631. Groš štítový, Freiberg-Glasberg (1457-1464), Krug.1093/3 č.ned. R! 1/1 400,- 1300,-

Pol.

Sasko, Johann Georg I., 1611 - 1656

Stav

V.cena

D.cena

1632. Tolar 1632 H-I, Drážďany-Hans Jakob, Haupt.22/197 dr.okr. 1/1 5000,- 6000,-

Pol.

Sasko, Johann Georg II., 1656 - 1680

Stav

V.cena

D.cena

1633. Groš (1/24 Tol.) 1680 CF, Drážďany - Fischer, Haupt.str.238 dr.ned. -1/1- 180,- 180,-

Pol.

Sasko, Friedrich August I., 1694 - 1733

Stav

V.cena

D.cena

1634. 1/2 Tolar 1711 ILH - vikariatní na úmrtí Josefa I.
KM.802, Sch.77 R! tém.
0/0 14000,- 14000,-

Pol.

Sasko, Friedrich August II., 1733 - 1763

Stav

V.cena

D.cena

1635. Konvenční tolar 1745 - vikariatní, Sch.159, Kop.11450, KM.880
Cr.45 RR!
-1/2 18000,- --.-

Pol.

Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806

Stav

V.cena

D.cena

1636. 1/6 Tolaru 1764 SGH, Drážďany, KM.970, Cr.106 -2/1 260,- 340,-

Pol.

Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806

Stav

V.cena

D.cena

1637. 1/12 Tolaru 1792 I.E.C. - vikariátní, Sch.263 1/1 1000,- 1600,-

Pol.

Sasko - království, Anton, 1827 - 1836

Stav

V.cena

D.cena

1638. 3 Fenik 1831 S, Dresden, KM.202, Cr.202 1/1 120,- 170,-

Pol.

Sasko - království, Anton, 1827 - 1836

Stav

V.cena

D.cena

1639. Tolar 1831 S - nová ústava, Cr.214, AKS.84 (náklad 14.000 ks)
dr.hr. tém.
0/0 3000,- 3800,-

Pol.

Sasko - království, Friedrich August II., 1836 - 1854

Stav

V.cena

D.cena

1640. 1/2 Groš 1843 G, Cr.224, KM.1158 1/1 100,- 170,-

Pol.

Sasko - království, Johann, 1854 - 1873

Stav

V.cena

D.cena

1641. 2 Tolar spolkový 1859 F, Cr.277, AKS.126 tém. 0/0 4000,- 4000,-

Pol.

Sasko, Christian II., Johann Georg a August, 1591-1611

Stav

V.cena

D.cena

1642. 1/2 Tolar 1601, Drážďany-Hans Biener, pod.KM.7566, MB.319
dr.st. na hr.
-1/1- 2200,- 2200,-

Pol.

Sasko-Weimar, Friedrich Wilhelm I., Johann III., 1573 - 1602

Stav

V.cena

D.cena

1643. Tolar 1582, Dav.9770 hlazen v ploše R! -1/1- 6000,- --.-

Pol.

Schwarzburg-Sonderhausen, Günther Friedr., 1835 -1880

Stav

V.cena

D.cena

1644. 3 Fenik 1846 A, Cr.19 1/1 80,- 150,-

Pol.

Solms - Lich, bez titulu správce

Stav

V.cena

D.cena

1645. 3 Krejcar b.l. s titulem Rudolfa II., Sa.2329/1150 1/1 200,- 600,-

Pol.

Worms - město

Stav

V.cena

D.cena

1646. 1/2 Batzen 1571 s tit. Maximilliana II., Sa.2141/1050 č.ned. 1/1- 400,- 400,-

Pol.

Württemberg, Johann Friedrich I., 1608 - 1628

Stav

V.cena

D.cena

1647. 1 Krejcar 1623, portrét / znak, KMG.120 RR! 1/1 1600,- 1600,-

Pol.

Bavorsko, Otto, 1886 - 1912

Stav

V.cena

D.cena

1648. 2 Marka 1904 D, KM.511.1, J.45 dr.hr. 1/1 400,- 420,-

Pol.

Hamburg - město

Stav

V.cena

D.cena

1649. 3 Marka 1911 J, KM.296 dr.hr. tém. 0/0 360,- 410,-
1650. 2 Marka 1914 J, KM.294, J.63 1/1 360,- 550,-

Pol.

Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1651. 3 Marka 1909 A, KM.527, J.103 dr.hry 1/1 220,- 270,-
1652. 3 Marka 1913 A - král zavolal, KM.534, J.110 1/1 360,- --.-
1653. 3 Marka 1913 A - král zavolal, KM.534, J.110 1/1 280,- 380,-
1654. 3 Marka 1914 A, KM.538, J.113 1/1 260,- 340,-
1655. 2 Marka 1901 - 200 let království, KM.525, J.105 0/0 280,- 400,-
1656. 2 Marka 1906 A, KM.522, J.102 1/1 200,- 340,-
1657. 2 Marka 1913 - král zavolal, J.109 0/0 280,- 340,-
1658. 2 Marka 1913 A - 25 let vlády, KM.533, J.111 dr.hr. tém. 0/0 260,- 320,-

Pol.

Sasko, Friedrich August III., 1904 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1659. 5 Marka 1909 E - universita Lipsko, KM.1269, Y.199 dr.rysky 1/1 3400,- --.-
1660. 3 Marka 1909 E, KM.1267, J.135 tém. 0/0 750,- --.-
1661. 2 Marka 1905 E, Y.193, J.134 tém. 0/0 2200,- --.-

Pol.

Württemberg, Wilhelm II., 1891 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1662. 3 Marka 1910 F, KM.635, J.175 dr.hr. 1/1 300,- 400,-

Pol.

Německo - drobné ražby císařství

Stav

V.cena

D.cena

1663. Marka 1874 H, KM.7, J.9 dr.škr. v rev. 2/2 120,- --.-
1664. Marka 1875 B, KM.7, J.9 dr.škrce v rev. 1/1 160,- --.-
1665. Marka 1905 D, KM.14, J.17 dr.hr. 0/0 180,- 180,-
1666. Marka 1912 E, KM.14, J.17 0/0 260,- 260,-
1667. 50 Fenik 1876 A, KM.6, J.7 -1/1- 100,- 100,-
1668. 50 Fenik 1876 B, KM.6, J.7 1/1 300,- --.-
1669. 50 Fenik 1876 H, KM.6, J.7 R! -1/1- 200,- 420,-
1670. 50 Fenik 1877 B, KM.8, J.8 -1/1- 300,- 500,-
1671. 50 Fenik 1877 E, KM.8, J.8 -1/1- 260,- 460,-
1672. 1/2 Marka 1913 F, KM.17, J.16 0/0 130,- 150,-
1673. 2 Fenik 1913 E, J.11 1/1 130,- 200,-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

1674. 5 Marka 1925 E - 1000 let Porýní, KM.47, J.322 n.hr. tém. 0/0 2000,- 2400,-
1675. 5 Marka 1928 D - dub, KM.56, J.331 tém. 0/0 2000,- 2400,-
1676. 3 Marka 1924 A, KM.43, J.312 1/1 400,- 650,-
1677. 3 Marka 1924 D, KM.43, J.312 dr.v.stř. v av. 1/1 500,- 500,-
1678. 3 Marka 1924 E, KM.43, J.312 1/1 600,- 650,-
1679. 3 Marka 1924 F, KM.43, J.312 1/1 600,- 700,-
1680. 3 Marka 1925 A - Porýní, KM.46, J.321 1/1 500,- 750,-
1681. 3 Marka 1925 D, KM.43, J.312 R! 1/1 1500,- --.-
1682. 3 Marka 1925 D - Porýní, KM.46, J.321 tém. 0/0 600,- 1100,-
1683. 3 Marka 1925 D - Porýní, KM.46, J.321 tém. 0/0 700,- 750,-
1684. 3 Marka 1925 E - Porýní, KM.46, J.321 1/1 600,- 900,-
1685. 3 Marka 1925 F - Porýní, KM.46, J.321 1/1 800,- 1000,-
1686. 3 Marka 1925 G - Porýní, KM.46, J.321 tém. 0/0 800,- 1200,-
1687. 3 Marka 1925 J - Porýní, KM.46, J.321 1/1 800,- 900,-
1688. 3 Marka 1929 A - Přísaha, KM.63, J.340 1/1 600,- 720,-
1689. 3 Marka 1929 D - Lessing, KM.60, J.335 0/0 1100,- 1200,-
1690. 3 Marka 1929 D - Přísaha, KM.63, J.340 0/0 1000,- 1000,-
1691. 3 Marka 1929 F - Přísaha, KM.63, J.340 0/0 1000,- --.-
1692. 3 Marka 1929 F - Přísaha, KM.63, J.340 1/1 600,- 800,-
1693. 3 Marka 1930 A - Zeppelin, KM.67, J.342 0/0 1300,- 1700,-
1694. 3 Marka 1930 D - Rýn, KM.70, J.345 0/0 1000,- 1000,-
1695. 3 Marka 1932 A - Goethe, KM.76, J.350 sil.hrana 1/1 800,- --.-
1696. 3 Marka 1932 E - Goethe, KM.76, J.350 dr.v.stř. v rev. tém. 0/0 1200,- 1600,-
1697. 2 Marka 1925 A, KM.45, J.320 dr.hr. číštěný 1/1 180,- --.-
1698. 2 Marka 1925 D, KM.45, J.320 1/1 220,- 300,-
1699. 2 Marka 1925 E, KM.45, J.320 1/1 300,- 320,-
1700. 2 Marka 1925 F, KM.45, J.320 1/1 300,- 380,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk