esk numismatick spolenost - poboka umperk

Nabdkov katalog na aukci dne 13. kvtna 2017

Pol.

dob let 1970 - 1980

Stav

V.cena

D.cena

2501. 25 Ks 1970 - SND 0/0 260,- 300,-
2502. 25 Ks 1968 - Nr.muzeum 0/0 220,- 260,-
2503. 25 Ks 1970 - SND 0/0 180,- 220,-
2504. 25 Ks 1970 - SND 0/0 260,- --.-
2505. 25 Ks 1970 - SND 0/0 260,- --.-
2506. 25 Ks 1970 - Osvobozen, 20 Ks 1972 - Sldkovi 2 ks 0/0 120,- 190,-
2507. 25 Ks 1970 - Osvobozen, 100 Ks 1990 - Velk Pardubick 2 ks 0/0 170,- --.-
2508. 100 Ks 1971 - Mnes 0/0 280,- 280,-
2509. 100 Ks 1971 - Mnes 0/0 280,- 280,-
2510. 50 Ks 1971 - KS,25 Ks 1970 - Osvobozen 2 ks 0/0 180,- 220,-
2511. 50 Ks 1971 - KS, 1974 - Jesensk 2 ks 0/0 280,- 280,-
2512. 50 Ks 1971 - KS 0/0 120,- 145,-
2513. 50 Ks 1971 - Hviezdoslav, 1971 - KS 2 ks 0/0 200,- 280,-
2514. 50 Ks 1971 - Hviezdoslav, 1972 - Myslbek 2 ks 0/0 260,- 290,-
2515. 50 Ks 1971 - Hviezdoslav, 1973 - Jungmann 2 ks 0/0 240,- 300,-
2516. 50 Ks 1972 - Myslbek, 1973 - Jungmann 2 ks 0/0 180,- 260,-
2517. 50 Ks 1972 - Myslbek, 1973 - nor 2 ks 0/0 200,- 300,-
2518. 20 Ks 1972 - Sldkovi, 50 Ks 1988 - Jnok, 1989 - Beclav 3 ks 0/0 150,- 290,-
2519. 50 Ks 1973 - nor, 100 Ks 1982 - Olbracht, 1985 - Brandl 3 ks 0/0 280,- 330,-
2520. 50 Ks 1973 - Jungmann, 1973 - nor 2 ks 0/0 200,- 240,-
2521. 50 Ks 1973 - Jungmann, 1977 - Kollr 2 ks 0/0 240,- 250,-
2522. 100 Ks 1974 - Smetana, 50 Ks 1974 - Jesensk 2 ks 0/0 180,- 300,-
2523. 100 Ks 1974 - Smetana, 1976 - Krl 2 ks 0/0 260,- 300,-
2524. 100 Ks 1976 - Krl, 1976 - Kaplan 2 ks 0/0 260,- 300,-
2525. 100 Ks 1974 - Smetana, 100 Ks 1985 - Brandl 2 ks 0/0 220,- 240,-
2526. 100 Ks 1974 - Smetana, 1977 - Hollar 2 ks 0/0 260,- 280,-
2527. 100 Ks 1974 - Smetana, 50 Ks 1972 - Myslbek 2 ks 0/0 220,- 280,-
2528. 100 Ks 1974 - Smetana, 50 Ks 1973 - nor 2 ks 0/0 280,- 290,-
2529. 50 Ks 1974 - Jesensk, 1977 - Kollr 2 ks 0/0 240,- 250,-
2530. 50 Ks 1974 - Jesensk, 1975 - Neumann 2 ks 0/0 240,- 260,-
2531. 50 Ks 1975 - Neumann, 1978 - Nejedl 2 ks 0/0 220,- 250,-
2532. 50 Ks 1975 - Neumann, 1979 - KS 2 ks 0/0 280,- 280,-
2533. 100 Ks 1976 - Krl, 1977 - Hollar 2 ks 0/0 220,- 280,-
2534. 100 Ks 1976 - Kaplan, 50 Ks 1975 - Neumann 2 ks 0/0 180,- 300,-
2535. 100 Ks 1976 - Kaplan, 1977 - Hollar 2 ks 0/0 260,- 280,-
2536. 100 Ks 1976 - Kaplan, 1976 - Krl 2 ks 0/0 260,- 300,-
2537. 100 Ks 1976 - Kaplan, 1976 - Krl 2 ks 0/0 260,- 290,-
2538. 100 Ks 1978 - Fuk, 50 Ks 1977 - Kollr 2 ks 0/0 170,- 260,-
2539. 100 Ks 1978 - Fuk, 1978 - Karel IV. 2 ks 0/0 260,- 400,-
2540. 100 Ks 1978 - Fuk 1979 - Botto 2 ks 0/0 260,- 300,-
2541. 100 Ks 1978 - Fuk, 1979 - Botto 2 ks 0/0 260,- 300,-
2542. 100 Ks 1978 - Karel IV., 50 Ks 1978 - Kremnica 2 ks 0/0 200,- 420,-
2543. 100 Ks 1978 - Karel IV., 1978 - Fuk 2 ks 0/0 260,- 400,-
2544. 100 Ks 1978 - Karel IV., 1980 - Parl 2 ks 0/0 260,- 420,-
2545. 50 Ks 1978 - Kremnica, 1979 - KS 2 ks 0/0 220,- 250,-
2546. 50 Ks 1978 - Nejedl, 1979 - KS 2 ks 0/0 220,- 250,-
2547. 50 Ks 1978 - Nejedl, 1979 - KS 2 ks 0/0 240,- 260,-
2548. 100 Ks 1979 - Botto, 1980 - Parl 2 ks 0/0 300,- 340,-
2549. 100 Ks 1979 - Botto, 1980 - Spartakida 2 ks 0/0 220,- 240,-
2550. 100 Ks 1979 - Botto 0/0 170,- 170,-
2551. 1 Ks 1975 0/0 80,- 100,-
2552. 1 Ks 1976 0/0 80,- 100,-
2553. 1 Ks 1977 0/0 80,- 120,-
2554. 1 Ks 1979, 80, 82, 86, 90 5 ks tm.0a0 80,- 140,-
2555. 10 Hal 1970 - dr.kraj.stek 1/1- 80,- --.-
2556. 10 Hal 1971, 5 Hal.1967, 74, 75, 76 5 ks 0a1 40,- --.-

Pol.

dob let 1980 - 1985

Stav

V.cena

D.cena

2557. 500 Ks 1983 - Nrodn divadlo 0/0 550,- 600,-
2558. 100 Ks 1980 - Spartakida, 1980 - meral, 1981 - Gagarin 3 ks 0/0 300,- 370,-
2559. 100 Ks 1980 - Spartakida, 1980 - meral 2 ks 0/0 200,- 200,-
2560. 500 Ks 1983 - Nrodn divadlo 0/0 500,- 650,-
2561. 100 Ks 1980 - Spartakida, 1988 - Filatelie 2 ks 0/0 220,- 220,-
2562. 500 Ks 1983 - Nrodn divadlo 0/0 500,- 700,-
2563. 100 Ks 1980 - Spartakida, 1980 - meral 2 ks 0/0 200,- 200,-
2564. 100 Ks 1980 - meral, 1982 - Olbracht, 1982 - Konspeka 3 ks 0/0 300,- 320,-
2565. 100 Ks 1980 - meral, 1981 - Gagarin 2 ks 0/0 200,- 280,-
2566. 500 Ks 1981 - tr 0/0 550,- 600,-
2567. 500 Ks 1981 - tr 0/0 500,- 600,-
2568. 500 Ks 1981 - tr 0/0 500,- 600,-
2569. 500 Ks 1981 - tr 0/0 500,- 650,-
2570. 100 Ks 1981 - Gagarin, 1981 - paniel 2 ks 0/0 200,- 280,-
2571. 100 Ks 1981 - Gagarin, 1981 - paniel 2 ks 0/0 200,- 280,-
2572. 100 Ks 1981 - Gagarin, 50 Ks 1987 - K Pevalskho 2 ks 0/0 160,- 280,-
2573. 100 Ks 1981 - paniel, 1982 - Konspeka 2 ks 0/0 200,- 200,-
2574. 100 Ks 1981 - paniel 1983 - Chalupka 2 ks 0/0 200,- 220,-
2575. 100 Ks 1981 - paniel, 1982 - Olbracht 2 ks 0/0 200,- 210,-
2576. 100 Ks 1982 - Olbracht, 1983 - Chalupka 2 ks 0/0 200,- 225,-
2577. 100 Ks 1982 - Olbracht, 1984 - Bel 2 ks 0/0 200,- 260,-
2578. 100 Ks 1982 - Konspeka, 1983 - Marx 2 ks 0/0 200,- 250,-
2579. 100 Ks 1982 - Konspeka, 1983 - Nrodn divadlo 2 ks 0/0 200,- 200,-
2580. 100 Ks 1983 - Nrodn divadlo, 1984 - Bel 2 ks 0/0 200,- 220,-
2581. 100 Ks 1983 - Nrodn divadlo, 1983 - Chalupka 2 ks 0/0 200,- 200,-
2582. 100 Ks 1983 - Nrodn divadlo, 1984 - Bel 2 ks 0/0 200,- 210,-
2583. 100 Ks 1983 - Marx, 1984 - Zpotock 2 ks 0/0 200,- 270,-
2584. 100 Ks 1983 - Haek, 1983 - Marx 2 ks 0/0 200,- 310,-
2585. 100 Ks 1983 - Haek, 1983 - Marx 2 ks 0/0 200,- 300,-
2586. 100 Ks 1983 - Haek, 1983 - Chalupka 2 ks 0/0 200,- 210,-
2587. 100 Ks 1983 - Haek, 1983 - Chalupka 2 ks 0/0 200,- 240,-
2588. 100 Ks 1984 - Bel, 1984 - Neruda 2 ks 0/0 200,- 240,-
2589. 100 Ks 1984 - Neruda 1984 - Zpotock 2 ks 0/0 200,- 220,-
2590. 100 Ks 1984 - Neruda, 1984 - Zpotock 2 ks 0/0 200,- 230,-
2591. 100 Ks 1984 - Neruda, 1984 - Zpotock 2 ks 0/0 200,- 220,-
2592. 100 Ks 1985 - Holl, 1985 - Kukun 2 ks 0/0 200,- 220,-
2593. 100 Ks 1985 - Hokej, 1986 - Mcha 2 ks 0/0 200,- 250,-
2594. 100 Ks 1985 - Hokej, 1985 - Holl, 1985 - Kukun 3 ks 0/0 300,- 340,-
2595. 100 Ks 1985 - Hokej, 1985 - Holl 2 ks 0/0 200,- 240,-
2596. 100 Ks 1985 - Helsinky, 1985 - Holl 2 ks 0/0 200,- 220,-
2597. 100 Ks 1985 - Helsinky, 1985 - Kukun 2 ks 0/0 200,- 230,-
2598. 100 Ks 1985 - Helsinky, 1985 - Hokej 2 ks 0/0 200,- 250,-
2599. 100 Ks 1985 - Brandl, 1985 - Kukun 2 ks 0/0 200,- 210,-
2600. 100 Ks 1985 - Brandl, 1985 - Helsinky 2 ks 0/0 200,- 220,-


Pedchoz strana

Na zatek strnky

Nsledujc strana

Copyright 2017 esk numismatick spolenost - poboka umperk