Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 13. května 2017

Pol.

Příbor - pobočka ČNS

Stav

V.cena

D.cena

3801. Sign.JČŠ - 20 let pobočky ČNS v Příboře, 1976
Pohled na dominanty města, opis / styliz.replika tolaru moravských
stavů, Sign., Punc.0.900, Ag 33 mm, 6.8 g, BK.34/2
0/0 80,- 90,-

Pol.

Hořínek Karel, 1936 -

Stav

V.cena

D.cena

3802. 25 let ČSSR - za obětavou práci ONV Olomouc, 1945 - 1970
Stylizovaná hlava dítěte / 5řádk.nápis, Sign., Bronz 60 mm
1/1 70,- --.-

Pol.

Chaura Karel, 1869 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

3803. Na paměť oprav. povodní strženého Karlova mostu, 1892
Český lev, v ploše 1357, opis / 8řádkový nápis 1892
Sign.CHAURA, AM, Bílý kov 30 mm přiletov.ouško
1/1 80,- 360,-

Pol.

Knobloch Milan, 1921 -

Stav

V.cena

D.cena

3804. Pražské jezulátko, opis Gratiosus Jesulus Pragensis, b.l.
Sign., Postř. 33 mm jednostranná R!
0/- 120,- 180,-

Pol.

Kozák Ladislav, 1934 -

Stav

V.cena

D.cena

3805. Zdeněk Nejedlý (1878-1978) - národní muzeum v Praze
Poprtríét zleva, opis / svázaná kytice, opis Sign., Bronz 50 mm
0/0 40,- 85,-

Pol.

Kříž Václav, 1830 - 1887

Stav

V.cena

D.cena

3806. Josef Jungmann - na památku narození jeho před sto letyb.l. (1873)
Portrét čelně mírně zleva, opis / 5řádk.nápis ve věnci
Sign., Sn 41 mm
0/0 80,- --.-

Pol.

Kučová Uchytilová Marie, 1924 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

3807. 20.výročí osvobození, b.l. (1965) dívka s ratolestí, v pozadí
staveniště a továrna, opis, Sign., Bronz 70 mm jednostr.
1/- 40,- 85,-

Pol.

Lichtág Jan, 1898 - 1985

Stav

V.cena

D.cena

3808. František Wenzl - předseda Brnosvazu a Moragra 1889
Poprsí zleva,opis / výjev,na čtyřicetiletí 1899-1939
Sign., na hraně ANÝŽ, Bronz 70 mm
1/1 100,- 140,-

Pol.

Mlynář Miroslav, 1938 -

Stav

V.cena

D.cena

3809. ÚVNF - 50 let Československa, 1918 - 1968
Stylizovaná hlava zleva, opis / věnec z lipov.listů,
nápis, Sign., Bronz, Tombak 50 mm 2 ks
1/1 60,- --.-

Pol.

Oppl Vladimír, 1953 -

Stav

V.cena

D.cena

3810. Zentiva - medaile 2003, Aeskulapova hůl, opis / "e" ve spirále
Sign., Postř.medaile 34 mm
proof 50,- 100,-
3811. Václav II. - český král - medaile k výstavě Praga mystica, b.l.
Poprsí čelně mírně zprava, opis / sluneční hodiny, opis
Sign., Mosaz 50 mm certifikát
0/0 100,- 160,-
3812. Boleslav II. - kníže český - Praga mystica
Poprsí čelně mírně zprava, opis / ve styliziv.kříži čtyři denáry
Sign., Mosaz 50 mm certifikát
0/0 100,- 160,-

Pol.

Popp Antonín, 1850-1915 a Pichl I.B., 1850-1923

Stav

V.cena

D.cena

3813. František Palacký, 1798 - 1876, 1898
Poprsí zleva, opis / 7řádk.nápis a vavřínová ratolest,
Sign., Bronz 55 mm, Ver.7
1/1 100,- 160,-
3814. František Palacký, 1798 - 1876, 1898
Poprsí zleva, opis / 7řádk.nápis a vavřínová ratolest,
Sign., Sn 35 mm, Ver.8 orig.raž.ouško s trikolorou
1/1 50,- --.-

Pol.

Soušek Petr, 1972 -

Stav

V.cena

D.cena

3815. Brno - světová myslivecká výstava 2010
Muflon, opis / znak univerzity ve věnci, Sign., Mosaz 48 mm
0/0 80,- 100,-

Pol.

Stehlík Josef,

Stav

V.cena

D.cena

3816. Diskař ve věnci / ve věnci 4řádk.nápis s věnováním pro
Fredy Hirsche, Sign., Bronz 36 mm orig.ouško
1/1 50,- --.-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

3817. Replika denáru "Sv.Václava" - k mileniu 1929
Český lev, opis / kříž v kroužku, opis, Sign.,
Nepunc., Ag 22 mm, 1.4 g, PŠ.150
0/0 120,- 240,-

Pol.

Šmakal Václav Karel, 1863 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

3818. František Palacký - v upomínku stých narozenin 1898
Poprsí zleva, opis / 4řádk.nápis, Sn 34 mm, Sign.V.Šmakal Praha
Ver.10, Dob.11 orig.raž.o. tém.
0/0 70,- --.-

Pol.

Špánek Karel, 1894 - 1965

Stav

V.cena

D.cena

3819. Jiří z Poděbrad - 500 let mírových snah - Poděbrady září 1964
Poprsí zleva, opis / rodový znak pánů z Poděbrad a Kunštátu,
opis, Sign., Zlatistý kov 29 mm
s orig.ouškem a kovovým štítkem s 3řádk.nápisem
1/- 120,- 260,-

Pol.

Jeseník

Stav

V.cena

D.cena

3820. Znak města, b.l.
Slezská orlice na hřbetě medvěda, bez opisu, Cu 60 mm
Pamětní medaile na 30 let osvobození 1975, VM.IV-59 orig.st. + stužka
1/1
1/1
40,- 85,-

Pol.

Jihlava

Stav

V.cena

D.cena

3821. Nesign. - 700 let horního práva - štít města Jihlavy, b.l.
Al poměděná litá plaketa 114x162 mm jednostr.
1/- 50,- 100,-

Pol.

Košice

Stav

V.cena

D.cena

3822. Nesign. - Cassovia 100 let katedrály 1906 - 2006 / Frant.II. Rakoczi
portrét čelně, opis, Pozlac.med.26 mm
V.Británie - Victoria, opis/Albert Edw. a Alexandra, b.l, Bronz 21 mm
0/0
1/1
70,- 220,-

Pol.

Kremnica

Stav

V.cena

D.cena

3823. Nesign. - mincovňa republiky československej, b.l. (cca 1925)
Pohled na budovu mincovny, 3řádk.nápis / sedící muž u
razicího stroje, Bronz 25 mm
1/1 50,- --.-
3824. Nesign. - Bánské a minciarské mesto Kremnica, b.l.
Pohled na budovu mincovny, opis / znak, Postř.bronz 30 mm
Slovenské národné povstanie 1944 - 1979, 2 postavy, opis /
Mincovní lis - muzeum mincí a medailí, Sign., Postř.bronz 38mm
1/1
0/0
80,- --.-
3825. Muzeum Kremnice - napodobenina groše Karla Roberta,
Sign.G, Postř.27 mm 1x lesklý 1x matný 2 ks
1/1 50,- --.-

Pol.

Kutná Hora

Stav

V.cena

D.cena

3826. A.Peter - Kutnohorský pamětní groš, b.l. ( 1949 )
Replika Av. groše Václava II. / znak kutnohorských
pregéřů, opis, Nesign., Punc., Ag 987, 28 mm, 4.1 g
0/0 80,- 85,-
3827. A.Peter - Kutnohorský pamětní groš, b.l. ( 1949 )
Replika Av. groše Václava II. / znak kutnohorských
pregéřů, opis, Nesign., Punc., Ag 987, 28 mm, 4.1 g
Repliky: Belgie 100 Fr.1912, Sardínie 100 L.1835 - Al 32 mm
0/0
1/1
70,- 85,-

Pol.

Opava

Stav

V.cena

D.cena

3828. Nesign. - na 750 let založení města 1224 - 1974
Radniční věž, opis / avers dukátu Přemka Opav., Mosaz 28mm, SJ.III.16
Čechy, Emma Regina- replika denáru, Sign.R71, Bílý kov 27 mm
Řecko - Corinth (nebo kolonie) - napodobenina Stateru, Ag 21 mm, 8.37g
1/1
0/0
1/1
130,- 200,-

Pol.

Uničov

Stav

V.cena

D.cena

3829. Nesign. - Za zásluhy o město, b.l.
Pohled na dominanty města, opis / znak města, Bronz 60 mm
0/0 70,- --.-

Pol.

Vidnava

Stav

V.cena

D.cena

3830. Žbik - na paměť sedmistého výročí založení města 1266 - 1966
Znak města, vročení / 5řádk.nápis, Sign., Bronz 60 mm
0/0 50,- 85,-

Pol.

Zlaté Hory

Stav

V.cena

D.cena

3831. 15.výročí posvěcení kostela Panny Marie Pomocné, 1995 - 2010
Pohled na kostel, opis / Panná Marie, opis, vročení, Mosaz 32 mm
0/0 40,- 100,-

Pol.

Čechy

Stav

V.cena

D.cena

3832. František Palacký - úmrtní medailka, 14.6.1798 - 26.5.1876
Hlava zprava / 4řádkový nápis a opis, Nesign.,
Sn 30 mm, Do.3628, Ver.2, Dob.2 orig.raž.ouško
0/0 80,- 80,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

3833. Nesign. - ústřední spolek československého průmyslu
1918 - 1928, 4řádk.německý nápis, pohled na průmyslový areál /
vročení ve dvou sloupcích, Nesign., Litá med. z bílého kovu 90 mm
1/1 90,- 100,-
3834. Nesign. - státní znak, korunov. lev zleva, nápis na stuze, b.l. (1949)
Bronz.plaketa ve tvaru štítu 66x105 mm ( z těžítka Nov.01.174)
jednostranný
1/- 100,- --.-
3835. I.celostátní spartakiáda 1955, Svazarm - pro svazarmovské
výsadkáře, Mosaz.ovál 32x40 mm s ouškem, Školy - dvě hrající si
děti, Mosaz.5hran 37x39 mm orig.dírka celk.2 ks
1/1 60,- 65,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

3836. O.Španiel - na 85.narozeniny, 1935 (Bronz 50 mm)
Poprsí zprava, opis / sedmiřádkový nápis, lipová a vavř.snítka,
Fl.45b, Nov.01.098e
1/1 40,- 75,-
3837. O.Španiel - na 85.narozeniny, 1935 (Bronz 50 mm)
Poprsí zprava, opis / sedmiřádkový nápis, lipová a vavř.snítka,
Fl.45b, Nov.01.098e
0/0 50,- 95,-
3838. O.Španiel - na 85.narozeniny, 1935 (Bronz 50 mm)
Poprsí zprava, opis / sedmiřádkový nápis, lipová a vavř.snítka,
Fl.45b, Nov.01.098e orig.etue
0/0 50,- 145,-
3839. Nesign. - plaketa z těžítka, b.l. (1949)
Portrét zprava, nápis, Nesign.(autor R.Hájek), Bronz.plaketa
52x60 mm, Nov.01.174 jednostranná
1/- 80,- --.-
3840. V.J.Štětina - medaile ke 140.výr.narození prvního presidenta
Portrét zleva, opis / monogram TGM, opis, Sign.,
Al 31 mm, Nov.01.198f dr.hry v rev.
0/0 80,- 110,-
3841. M.Poldaufová - medaile k výročí vzniku čs.replubliky, b.l. (1990)
Portrét zleva, opis / malý státní znak 28.10.1918
CuNi 27 mm, Nov.01.206
0/0 70,- 100,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem K.Gottwalda

Stav

V.cena

D.cena

3842. V.Housa - medaile k nedožitým 80.narozeninám prezidenta
a k XV.sjezdu KSČ (1976), portrét zprava, opis / 2řádk.nápis, opis
Sign., Postř.tombak 60 mm, Nov.04.040a
1/1 80,- 220,-

Pol.

Česká Republika

Stav

V.cena

D.cena

3843. Nesign. - Společnost pro studium nábojů, b.l.
Stylizovaný znak, opis ve středu / "15", Tombak 40 mm
1/1 50,- --.-
3844. Největší Čech: Mistr Jan Hus 1371 - 1415
Nesign., Pozlac.bronz 40 mm orig.kapsle
proof 60,- 100,-
3845. Největší Čech: Tomáš Garrique Masaryk 1850 - 1937
Nesign., Pozlac.bronz 40 mm orig.kapsle
proof 60,- 85,-
3846. Největší Čech: Antonín Dvořák 1841 - 1904
Nesign., Pozlac.bronz 40 mm orig.kapsle
proof 60,- 85,-
3847. Největší Čech: Jan Amos Komenský 1592 - 1670
Nesign., Pozlac.bronz 40 mm orig.kapsle
proof 60,- 180,-
3848. Historie české měny: dukát Ferd.I. se sv.Václavem
Postř. a Pozlac. bronz 70 mm orig.kasple
proof 80,- 100,-
3849. Historie české měny: ČSR 5 hal.1924
Postř. a Pozlac. bronz 70 mm orig.kasple
proof 80,- 85,-
3850. Slavné bitvy českých dějin: bitva na Vítkově 1420
Nesign., Pozlac.bronz 40 mm orig.kapsle
proof 60,- 75,-
3851. Slavné bitvy českých dějin: bitva na u Zborova 1917
Nesign., Pozlac.bronz 40 mm orig.kapsle
proof 60,- 180,-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

3852. Brusel - mezinárodní výstava 1935, znak města, opis /
čurající chlepeček, Sign. CP, Mosaz 32 mm
1/1 40,- --.-

Pol.

Německo - Frankfurt

Stav

V.cena

D.cena

3853. Nesign. - mezinárodní elektrotechnická výstava 1891
Dvě postavy, v pozadí panorama města / 6řádk.nápis, opis, Al 35 mm
-1/1- 50,- --.-

Pol.

Německo - císařství, 1870 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

3854. Vilém I. - upomínka na 90.narozeniny 22.3.1887
Portrét zprava pod korunou, po stranách dubové ratolesti /
8řádk.nápis, Nesign., Bronz.klipa 25x25 mm dírka k uchycení
1/1 80,- 85,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

3855. Ratschendorf - bratrský podpůrný spolek - svěcení praporu
13.5.1888, 3řádk.nápis, opis / 6řádk.nápis ve věnci
Nesign., Sn 27 mm orig.raž.ouško
1/1 80,- 220,-

Pol.

Uhry

Stav

V.cena

D.cena

3856. Nesign. - medaile na oslavu milenia 1896, 2 alegorické postavy se
znakem a korunou, opis, Postř.bronz 33 mm orig.ouško
1/1 60,- 100,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

3857. Apolo 11 - první přistání na Měsíci, 21.VII.1969
Zeměkoule, opis / N.Armstrong s vlajkou, opis, CuNi 40 mm orig.kapsle
0/0 60,- 160,-

Pol.

Vatikán, Pius XI., 1922 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

3858. Sign.ŠB - portrét čelně, opis, b.l.
Bronz 60 mm na sametové podložce jednostr.
1/- 60,- 95,-

Pol.

Hrací a početní známky

Stav

V.cena

D.cena

3859. Nesignovaná hrací známka - "2" v otevřeném věnci /
stojící orlice s hlavou zleva SPIEL MÜNZE, Mosaz 24 mm tém.
0/0 50,- --.-
3860. Telef. známky, psí známky, hrací známky apod. 10 ks 1/1 80,- 160,-

Pol.

Chlebové známky

Stav

V.cena

D.cena

3861. Brno - dělnická pekárna, cukrárna a perníkárna - poukázka
na 1 chleba, Mosaz 25 mm, 5.10 g
1/1 120,- 130,-
3862. Nesign. - BROT / N.W.G.T., Zn 25 mm 1/1 100,- 155,-

Pol.

Konvoluty mincí

Stav

V.cena

D.cena

3863. Ruska (2 Kop.1819 EM -2/2-), SSSR. Jugoslávie a Rumunska
- různé nominály z let 1819 - 1990 celk.23 ks
1/1 60,- 85,-
3864. Rakouska rep. - 2 Groš - Šilink z let 1923 - 1989 29 ks 0až1 40,- --.-
3865. Rakousko-Uhersko - 1 Fillér, Haléř - 20 Fillér, Haléř
z let 1893 - 1918 celk.60 ks
1až1- 50,- 290,-
3866. Itálie, Maďarska, SRN a Rakousko - různé nominály
z let 1922 - 2004 celk.10 ks
1/1 30,- --.-
3867. Rakouska, Uher, RU a Turecka - MArie Terezie, Fr.Lotrinského a FJI
- různé nominály - vše Cu celk.7 ks
2až4 30,- 65,-
3868. Izrael - různé nominály z let 1985- 2001 - 19 ks
Řecka - 2 Lepta - 100 Drachma z let 1973 - 2000 - 18 ks celk.37 ks
0až1
0až1
50,- 130,-
3869. Arabské státy - různé nominály - 20.století 10 ks 1/1 50,- --.-
3870. Argentiny - 6 ks, Mongolska - Tugrik 1971, SAE - 4x 11 ks 0až1 40,- 50,-
3871. ČSR, Slovenska - 1 Hal. - 10 Sk z let 1953 - 1993 30 ks 1/1 30,- 32,-
3872. ČSR - 1 Hal. - 25 Hal. z let 1953 - 1992 cca 21 ks 0až1- 40,- --.-
3873. ČSR - 5 Hal. - 1 Kčs z let 1921 - 1938 cca 24 ks 1až1- 50,- 100,-
3874. ČSR - 20 Hal. - 2 Kčs z let 1947 - 1952 26 ks 0až1 40,- 65,-
3875. ČSR - 1 Hal. - 10 Hal. z let 1953 - 1979 30 ks 1/1 40,- --.-
3876. ČSR - 1 Hal. - 50 Hal. z let 1954 - 1977 cca 190 ks 1/1 60,- 100,-
3877. ČSR - 1 Kčs - 5 Kč z let 1961 - 1971 cca 52 ks 1/1 50,- 105,-
3878. ČSR - 2 Hal. - 50 Hal. z let 1923 - 1949 18 ks 0až1 50,- 65,-
3879. ČSR - 5 Hal. - 5 Kčs z let 1969 - 1989 cca 14 ks 0až1 50,- --.-
3880. ČSR - 50 Hal.1924, 31, 5 Hal.1928 3 ks 1/1 50,- --.-
3881. Evropy (ČSR, Francie, MAďarska, Litvy, Srbska, Rumunska,
Ruska z let 1861 - 1991 cca 190 ks
růz.z. 70,- 200,-
3882. Francie, Norska, Dánska, Švédska, Itálie, Švýcarska a Nizozemí
různé nominály z let 1921 - 1992 - celk.40 ks
0až1 50,- 100,-
3883. Maďarska - 1 Fillér - 2 Forint z let 1933 - 1988 cca 54 ks 0až1 50,- 70,-
3884. Maďarska - 8 ks, Rakouska - 95 ks, Řecka - 15 ks
různé nominály z let 1948 - 2004 celk.118 ks
0až1 50,- 200,-
3885. NDR - 1 fen. - 20 Marka z let 1950 - 1982 cca 140 ks 0až1 60,- 290,-
3886. NDR - 10 fen. - 5 Marka z let 1958 - 1989 56 ks 0až1 30,- --.-
3887. NDR - 1 fen. - 1 Marka z let 1948 - 1982 25 ks 0až1 40,- --.-
3888. Německa, NDR a SRN - 1 fen. - 2 Marka z let 1911 - 1993 188 ks 0až1 160,- 200,-
3889. Německa, NDR, Maďarska, Itálie, Francie, Rumunska cca 200 ks 1až1- 100,- 260,-
3890. SRN a NDR - 1 Fenik - 1 Marka z let 1950 - 1996 10 ks 0až1 40,- --.-
3891. Polska - 2 Groš - Zloty z let 1949 - 1988 260 ks 0až1 100,- 160,-
3892. Polska - 1 groš - 100 Zloty z let 1939 - 1994 314 ks 1/1 60,- 160,-
3893. Španělska - 1 - 50 Pesetas z let 1980 - 1999 53 ks 0/0 40,- 46,-
3894. Španělska - 1 - 50 Peseta z let 1957 - 1997 - 8 ks
Ukrajiny - 1 - 50 Kopějka 1992 - 11x celk.19 ks
0/0 40,- --.-

Pol.

Lovecké a myslivecké medaile a plakety

Stav

V.cena

D.cena

3895. ČSR - čepicový odznak lesníka + nášivky - kovové snítky jehličnanů
1x s úchyty, 1x s jehlou celk.6 ks
1/- 60,- 100,-

Pol.

Lyžařské medaile, plakety a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

3896. Jeseník - ISF SKU 1999
Medvěd na lyžích, nápis / 3řádk.nápis, Postř.bronz 49 mm se stuhou
0/0 60,- 100,-

Pol.

Nouzovky

Stav

V.cena

D.cena

3897. Dolní Studýnky - 1 Kr. b.l. potrav.spolek, Mosaz 28 mm jednostr. 1/1 100,- 120,-
3898. Dolní Studýnky - 2 Hel. b.l. Fe 22 mm 1/1 120,- 200,-

Pol.

Nouzovky německých měst a obcí

Stav

V.cena

D.cena

3899. Aachen (Cáchy) - 1 Öcher Grosche 1920 - Fe 20 mm
Hamburg - Hochbahn, b.l., Fe 22x22 mm
Zwiesel - "20", Zn 21 mm
1/1
1/1
1/1
80,- --.-
3900. Glatz (Kladsko) - 10 Fenik b.l., Kriegsgeld "10", opis / znak
města, opis, Fe 20 mm
1/1 80,- 80,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk