Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 13. května 2017

Pol.

Československo - různé

Stav

V.cena

D.cena

4001. Vsetín - budovatel okresu, b.l., Smalt.zlac.hvězda se stuhou 0/-/0 60,- 60,-
4002. Vzorný milicionář, lehký typ, modré mezikruží, 40x33mm šroubov.
Střelec LM + 4 ks náprsní stužky + průkaz LM celk.7 ks
1/- 60,- 240,-
4003. Za zásluhy o rozvoj okresu Šumperk, smalt.hvězda
se srpem a kladivem v opisu uprostřed, 39 mm orig.stuha
1/-/1 80,- --.-

Pol.

Bulharsko

Stav

V.cena

D.cena

4004. Pamětní medaile na válku 1915 - 1918 odstr.ouško bez stuhy
Svatojiřská medaile b.l., Obecný kov 35 mm orig.raž.ouško
1/1
1/1
50,- 90,-

Pol.

Francie, III.republika, 1871 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

4005. Kříž"den chlupáčů", Koun.- orig.stuha 1/1/1 180,- 210,-
4006. Medaile ministerstva práce a soc.věcí orig.stuha na ozd.oušku 1/1/1 180,- 210,-
4007. Medaile ministerstva práce a soc.věcí orig.stuha 1/1/1 160,- 210,-

Pol.

Maďarská lidová republika

Stav

V.cena

D.cena

4008. Odznak vzorný voják politické výchovy I. a II.stupně
Smalt. ve tvaru hvězdy 35x40 mm s úchyty v rev. 2 ks
1/- 60,- 70,-

Pol.

Polsko

Stav

V.cena

D.cena

4009. Záslužný kříž PRL bez mečů (1952) - I.třída, WB.112/2a, Gross.177
II.třída, WB.112/2b, Gross.178, III.třída, WB.112/2c, Gross.179
orig.stuha celk. 3 ks
1/-/1 90,- 165,-
4010. Min.obrany - Za zásluhy v obraně vlasti - I.třída
Zajac.28/1, Gr.330 II.třídy, Zajac.28/2, Gr.332 orig.stuha celk.2 ks
0/0/0 80,- 110,-
4011. Medaile za účast v bojích na obranu vlády lidu (1982)
WB.122, Gr.- orig.stuha
Medaile k 40.výročí PLR 1944 - 1984, WB.127, Gr. orig.stuha
1/1/1
0/0/0
50,- 85,-
4012. Medaile vítězství a svobody 1945, Pozlac.bronz, WB.130, Gr.211
orig.stuha
Medaile Rodla - pro polské občany žijící v oblastech patřících před
válkou Německu (1985) orig.stuha
1/1/1
0/0/0
60,- 90,-
4013. Medaile Za obětavost a odvahu při záchraně života a majetku (1960)
WB.132, Gr.214 orig.stuha
Pamětní medaile na 10 let PLR, 22.VII.1954, WB.133, Gr.215 orig.stuha
0/0/0
1/-/1
80,- --.-
4014. Kříž Jana Krasického - I.stupeň, WB.-, Gr.322
II.stupeň, WB.-, Gr.323 III.stupeň, WB.-, Gr.324
orig.stuha celk.3 ks
1/-/1 80,- 170,-
4015. Liga obrany krajů - Za zásluhy - 1.stupeň, Pozlac.bronz
2.stupeň, Postř.bronz, 3.stupeň, Bronz, WB.-Gr.-,
orig.stuha celk.3 ks
0/0/0 80,- 100,-
4016. Medaile ozbrojených sil (1968) - za 20 let služby, Wel.6, Gr.343
Medaile ozbrojených sil (1968) - za 5 let služby, Wel.8, Gr.345
orig.stuha celk.2 ks
1/-/1 80,- 130,-
4017. Záslužná medaile Národní vzdělávací komise,Tmavý bronz 36 mm
WB.-, Gr.350, Zajac.32/5 orig.stuha
Medaile za dlouholetou práci v hornictví - 25 let, Bronz orig.stuha
1/1/1
1/-/1
50,- --.-
4018. Zasloužilý pracovník min.práce kovová stuha 1/1/1 50,- --.-
4019. Medaile Za ochranu veřejného pořádku - Za zásluhy - 1.stupeň
Pozlac.bronz, Gr.372, We.28/4, 2.stupeň, Postř.bronz, Gr.373, We.28/5,
3.stupeň Bronz, Gr.374, We.28/6 orig.stuha celk.3 ks
0/0/0 80,- 100,-
4020. Medaile "Grunwald - Berlin 1410 - 1945", ministertvo nár.obrany
WB.-, Gr.- malá spona se stužkou + velká stuha 2 ks
1/1/1 70,- 85,-
4021. Medaile Za zásluhy v boji proti povodni - zlatý stupeň (1961)
WB.-, Gr.- kovová stuha
Medaile svazu polské mládeže - ZSMP, Bronz orig.stuha + orig.etue
1/-/1
1/-/1
40,- 44,-
4022. Medaile Za Polsko a socialismus - L.Varynski, WB.-, Gr.- orig.stuha
Medaile za XX let ve službách národa, stříbrný stupeň orig.stuha
1/1/1
0/0/0
50,- --.-

Pol.

Rusko - SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

4023. Řád Alexandra Něvského - klenot na závěsu, čís.4475
na matici znač. MONĚTNYJ DVOR, Herf.2.20.1 stuha KOPIE
1/-/1 200,- 400,-
4024. Řád Alexandra Něvského - bez závěsu, čís.7427
ve vnitřním kruhu hvězdy znač. MONĚTNYJ DVOR, Herf.2.20.2.1
KOPIE
1/- 200,- --.-
4025. Řád rudého praporu práce RSFSR, na matici číslo 5166
Herf.1.1.1 KOPIE
1/- 150,- --.-
4026. Stužka k vyznamenání - každá jiná 14 ks 1/- 100,- 200,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

4027. Petr I. - medaile Za dobytí Narvy 9.8.1704
Portrét zprava, opis / bitevní scéna, nápis v úseči, opis
Nesign., Sn 51 mm, 46.9 g, Čep.14 na hraně značeno K (kopie)
1/1 200,- 220,-
4028. Petr I. - oválná medaile na výstavbu opevněného přístavu v Taganrogu
v r.1709, poprsí zprava, opis / půdorys přístavu, opis, Sign.S.Guien,
Sn 43x47 mm, Čep.22 na hraně značeno K (kopie) ouško se stuhou
1/1/1 200,- 220,-
4029. Petr I. - medaile na bitvu u Poltavy 24.6.1709
Poprsí cara zprava, opis / bitevní scéna, 2řádk.nápis v úseči, opis
Sign. S.Guien + G.Haupt, Bronz 41 mm, 25.52 g, Čep.25
na hraně značeno K (kopie) ouško se stuhou
1/1/1 200,- 220,-
4030. Petr I. - oválná medaile pro podporu slovanských balkánských národů
Poprsí cara zprava, opis / korunovaný dvouhlavý orel, opis
Sign.S.Guien + G.Haupt, Sn 36x41 mm, Čep.31
na hraně značeno K (kopie) ouško se stuhou
1/1/1 200,- 200,-
4031. Alexandr I. - medaile za čest zasloužilému vojákovi, 1806
Vojenské trofeje / 5řádk.nápis, Postř.bronz 29 mm, Čep.222
ouško se závěsem bez stuhy KOPIE
1/1 150,- --.-
4032. Alexandr I. - medaile za přechod na švédský břeh r.1809
Iniciála "A I " / 5řádk.nápis, Postř.bronz 29 mm, Čep.246
ouško se závěsem bez stuhy KOPIE
1/1 150,- --.-
4033. Alexandr I. - medaile pro předáky obcí za horlivost a věrnost
k ruskému impériu před Napoleonem v r.1810, portrét zprava, opis /
4řádk.nápis, Sn 51 mm, 46.37 g, Čep.266
na hraně znač. K (kopie) ouško se stuhou
1/1/1 200,- --.-
4034. Mikuláš I. - medaile za dobytí útokem Achulga (Kavkaz) 22.8.1839
Iniciála "N I " / 4řádk.nápis, Postř.bronz 29 mm, Čep.424
ouško bez stuhy KOPIE
1/1 150,- --.-
4035. Alexandr II. - medaile za služební horlivost, b.l.
Portrét zprava, opis / opis, Bronz 29 mm, Čep.617 ouško KOPIE
1/1 150,- --.-
4036. Alexandr II. - medaile za chrabrost, b.l.
Portrét zprava, opis / 2řádk.nápis, Bronz 29 mm, Čep.621
ouško KOPIE
1/1 150,- --.-
4037. Alexandr II. - medaile za věrnost, b.l.
Portrét zprava, opis / 2řádk.nápis, Bronz 29 mm, Čep.625
ouško KOPIE
1/1 150,- --.-
4038. Alexandr II. - medaile za otličije, b.l.
Portrét zprava, opis / 2řádk.nápis, Bronz 29 mm, Čep.628
ouško KOPIE
1/1 150,- --.-
4039. Alexandr II. - medaile za loajalitu finských občanů
Portrét zprava, opis / 5řádk.nápis, Bronz 29 mm, Čep.630
ouško KOPIE
1/1 150,- --.-
4040. Alexandr II. - medaile za záchranu umírajících, b.l.
Portrét zprava, opis / 3řádk.nápis, Bronz 29 mm, Čep.638
ouško KOPIE
1/1 150,- --.-
4041. Alexandr II. - medaile za úspěchy ve vzdělávání mládeže 1834
Portrét zprava, opis / 2řádk.nápis, opis, Bronz 29 mm, Čep.648
ouško KOPIE
1/1 150,- --.-
4042. Alexandr II. - za potlačení polského povstání 1863 - 1864
Bronz 28 mm, Čepov.669 odstr.ouško
1/1 120,- 160,-
4043. Mikuláš II. - medaile ruského červeného kříže na Rusko-Japonskou
válku 1904 - 1905, červený kříž / 1řádk.nápis, opis, Bronz 29 mm
Čep.953 ouško KOPIE
1/1 150,- --.-

Pol.

Rusko - SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

4044. Pamětní medaile na 60 let vítězství nad fašismem
orig.stuha + orig.etue + udělovací dekret
0/0/0 80,- 80,-
4045. Medaile vojákovi - internacionalistovi, b.l., Medaile Sovětský fond
míru, b.l., Medaile k 40.výr.gardového vojska celk.3 ks s kov.stužkou
1/- 100,- 110,-
4046. Odznak výsadkáře instruktora, na matici 110 seskoků šroubov.
Odznak třídního specialisty . "1", "2", "3" - modrý štít šroub. 3 ks
Odznak Vojín sportovec I., II. a III.tř., odznak připraven k práci-5x
celk.9 ks
1/-
1/-
1/-
100,- 120,-

Pol.

Slovenská republika, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

4047. Pamětní odznak za tažení proti SSSR, 22.VI.1941,
II.stupeň orig.připín. REPLIKA
0/- 100,- 135,-
4048. Pamětní odznak za tažení proti SSSR, 22.VI.1941,
III.stupeň orig.připín. REPLIKA
0/- 100,- 135,-

Pol.

Srbsko

Stav

V.cena

D.cena

4049. Bronzová medaile balkánské války Kosovo 1912 odstr.ouško 1/1 50,- 75,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

4050. Medaile národní obrany - NATIONAL DEFENSE orig.stuha + stužka 0/0 80,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk