Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 11. listopadu 2017

Pol.

Československo, období 1945 - 1992

Stav

V.cena

D.cena

201. Nesign. - všeobecná československá výstava 1991
Dominanty Prahy, 1791 - 1891 - 1991 / sjezdový palác, opis
Punc.987, 25 mm, 6.95 g R!
0/0 6000,- 16000,-

Pol.

Česká Republika, 1993 -

Stav

V.cena

D.cena

202. 10 Dukát - k 700.výr.narození Karla IV., 2016
Ryz.986, Au 34.909 g, náklad 19 ks orig.kapsle + osvědčení
proof 64000,- --.-
203. 5 Dukát - k 700.výr.narození Karla IV., 2016
Ryz.986, Au 17.44 g, náklad 19 ks orig.kapsle + osvědčení
proof 38000,- --.-

Pol.

Itálie

Stav

V.cena

D.cena

204. Nesign. - medaile za zásluhy - mezinárodní filmový festival
porota velké prémiové ceny TV MIFED 1966
ŽEna s filmovým pásem, opis / 2řádk.nápis na vavřínové snítce
Punc.750, Au 44 mm, 43.86 g orig.etue s věnováním J.Khunovi
0/0 26000,- --.-

Pol.

Zlaté medaile vydané jihlavskou pobočkou ČNS

Stav

V.cena

D.cena

205. Vitanovský - 140 let narození Gustava Mahlera, 2000
Portrét zprava, notový zápis, opis / průčelí operních budov, opis
Sign., Punc.986, 27 mm, 12.63 g, raženo pouze 36 ks kapsle
0/0 9000,- 13000,-

Pol.

Zlaté medaile vydané jihlavskou pobočkou ČNS

Stav

V.cena

D.cena

206. Vitanovský - 35 let pobočky v Jihlavě 2004
Důl a havíři při práci / hornický medailon, mince, opis
Sign., Punc.986, 27 mm, 11,77 g, raženo pouze 25 ks kapsle
0/0 10000,- 13000,-

Pol.

Čechy, Bojové, 2.stol.př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

207. AR mince typu Roseldorf I., koník doprava s tečkami /
oblý hrbol, 9 mm, Kost.91, Demb.1, 0.42 g dr.st.kor. z 1/5 vyl.
-1/2- 300,- 360,-
208. AR mince typu Roseldorf II., koník doleva s tečkami /
oblý hrbol, 9,5 mm, Kost.93, 97 u obou cca 1/2 mince 2 ks
1až1- 360,- 360,-

Pol.

Keltové Windelikové (Jižní Němeko)

Stav

V.cena

D.cena

209. Ag Quinar, hlava zleva / kůň zleva, typ.Manching
minc.Ingolstadt, 1.66 g, Kost.17, Keuner.24/598 - suberát
-2/2 300,- 360,-

Pol.

Keltové v Podunají, 3.- 2. století př. Kr.

Stav

V.cena

D.cena

210. AR Tetradrachma, Hlava zprava / sedící Zeus zleva,
stylizované písmo, monogram, Göbl.tab.44/579-3, Kost.916
-1/1- 1800,- 1900,-
211. AR Drachma - Hlava doprava /stylizov.sedící Zeus, typ Philippa III.
silně barbarizující, Kost.939, Göbl.591/3 napr.stř.raž.
-1/1- 1200,- --.-

Pol.

Východní Keltové, 3.-1.století př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

212. AR Drachma, typ. Pferdefuss, vousatá hlava / koník
zleva, 1.58 g, Kost.415 č.ned., dr.st.kor. R!
-2/2 220,- 260,-

Pol.

Čechy, Bojové, 2.stol.př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

213. AR mince "Stradonického typu" - Barbarizovaná hlava
doleva / koník doleva, M.Dessewffy - tab.XLVI/1152, Kost.88
8 mm, 0.40 g R!
1/1 1000,- 1600,-

Pol.

Euboia, Histiaia, 3.století př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

214. AR tetrobol, Nymfa Histiaia zprava / nymfa Histiaia
sedící na přídi lodi, nápis, monogram, SG.2496var.
1/1 1000,- 1000,-

Pol.

Attika, Atény, 96 - 95 př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

215. AR Tetradrachma, Hlava Atény v přilbě zprava /
sova sedící na amfóře, nápis vlevo i vpravo, SG.2557pod., 16.53 g R!
-1/1 3000,- 3000,-

Pol.

Paphlagonia, Sinope, 3.stol. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

216. AE 19 mm, Hlava Dia zprava / stojící orel zleva na blesku, řecký
nápis města, S.3711 č.exc.avers
1/1 260,- 460,-

Pol.

C.Licinius F.Macer, 84. př.Kr.

Stav

V.cena

D.cena

217. AR denár, Hlava Apolóna Vejovise zleva, blesk /
Minerva na quadrize, nápis "C.LICINIVS.L.F.MACER.",
S.232, Crawford.354/1
-1/1- 1000,- 1000,-

Pol.

Vespasianus, 69 - 79

Stav

V.cena

D.cena

218. AR Denár, Rv:"SALVS AVG", ražba z r.73, S.-, RIC.67 1/1 1400,- 1600,-

Pol.

Domitianus, 81 - 96

Stav

V.cena

D.cena

219. AE Dupondius, Rv:"VIRTUTI.AVGVSTI. S.C.", stojící Virtus zprava,
RIC.393, jako S.809, minc.Řím z let 90-91 dr.ned. pěkná patina
1/1 3000,- 3000,-

Pol.

Traianus, 98 - 117

Stav

V.cena

D.cena

220. AR Denár, Rv:"P.M.TR.P.COS.IIII.P.P.", kráčející Victoria zprava
S.886pod. dr.škr. v rev.
1/1 700,- 900,-

Pol.

Hadrianus, 117 - 138

Stav

V.cena

D.cena

221. AE Dupondius, Rv:"PONT.MAX.TR.POT.COS.II., v úseči
ADVENTVS.AVG - SC, sedící postava s kopím proti stojící postava
s trnovou korunou, pod.S.1019 (sestercius) R!
1/1 4000,- --.-

Pol.

Antoninus Pius, 138 - 161

Stav

V.cena

D.cena

222. AR Denár, Rv:"COS.III.", spojené ruce drží caduceus
a klasy, S.1137, RIC.43 - mincovna Řím - ražba zlet 145-161, BMC.84
1/1 850,- --.-

Pol.

Marcus Aurelius, jako césar, 139 - 161

Stav

V.cena

D.cena

223. AR Denár, Rv:"TR.POT.III.COS.II.", stojící Clementia
S.1278, C.19 dr.vyl.okraj
-1/2 360,- 420,-

Pol.

Septimius Severus, 193 - 211

Stav

V.cena

D.cena

224. AR Denár, Rv:"P.M.TR.P.XV.COS.III.P.P.",
pod trofejí sedí 2 zajatci, S.1667pod.
-1/2 360,- 400,-
225. AR Denár, Rv:"RESTITVTOR.VRBIS.", sedící císař
S.1685, RIC.288, minc.Řím - ražba z let 202-210
1/1 1000,- --.-

Pol.

Geta, jako césar, 198 - 209

Stav

V.cena

D.cena

226. AR Denár, Rv:"PRINC.IVVENTVTIS.", stojící císař,
S.1918, C.157
1/1 850,- 900,-

Pol.

Elagabalus, 218 - 222

Stav

V.cena

D.cena

227. AR Denár, Rv:"LIBERTAS AVG.", sedící Libertas zleva
S.2003pod., C.92, RIC.115
1/1 1400,- --.-

Pol.

Gordianus III., 238 - 244

Stav

V.cena

D.cena

228. AR Antoninianus, Rv:"P.M.TR.P.III.COS.II.P.P.", Apolón
sedící zleva, 2351, K.41, C.237
1/1 440,- 440,-
229. AR Antoninianus, Rv:"PROVIDENT.AVG.", stojící Providentia
S.2358, RIC.149, C.306, K.26
1/1 500,- 500,-

Pol.

Philippus I., 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

230. AR Antoninianus, Rv:"FIDES.EXERCITVS.", 4 standarty čelně,
S.2456, C.50, RIC.62
1/1 800,- 800,-

Pol.

Philippus I., 244 - 249

Stav

V.cena

D.cena

231. AR Antoninianus, Rv:"NOBILITAS.AVGG.", S.2462, RIC.8, C98 1/1 1200,- 1200,-

Pol.

Trajanus Decius, 249 - 251

Stav

V.cena

D.cena

232. AR Antoninianus, Rv:"GENIVS.EXERC.ILLYRICIANI.",
Genius stojící doleva se standartou, S.2597pod., RIC.16c
1/1 850,- 1500,-

Pol.

Postumus, 259 - 268

Stav

V.cena

D.cena

233. AR Antoninianus, Rv:"FELICITAS AVG.", S.3008, RIC.58 1/1 1800,- 1800,-

Pol.

Caracalla, Syria, Antiochia ad Orontem

Stav

V.cena

D.cena

234. AR Tetradrachma, portrét císaře zprava, opis / stojící orel, opis
SGI.2650
1/1 2800,- 2800,-

Pol.

Macrinus, Syria, Antiochia ad Orontem

Stav

V.cena

D.cena

235. Bil. Tetradrachma, poprsí zprava, opis / sedící orel zpředu, opis,
SGI.2948var. tém.
1/1 4000,- 4000,-

Pol.

Elagabalus, Sýrie - Antiochia ad Orontem

Stav

V.cena

D.cena

236. AR Tetradrachma, portrét císaře zprava, opis / sedící orel, opis
24 mm, 12.16 g, SGI.3096
1/1 3000,- 3000,-

Pol.

Guvernéři v Tabaristanu, Suleiman, AD.787 - 789

Stav

V.cena

D.cena

237. AR 1/2 Dirhem, Tabaristan, PYE.137 (= 788), MI.280 R! tém. 0/0 800,- 800,-

Pol.

Boleslav I., knížetem v Čechách 935 - 967

Stav

V.cena

D.cena

238. Denár, Ca.3, F.II/4 (2893), pod lomenicí "REP" dr.vyl.okraj RR! 1/1- 13000,- 28000,-

Pol.

Boleslav I., knížetem v Čechách 935 - 967

Stav

V.cena

D.cena

239. Denár, Ca.24, F.- č.ned. RR! 1/1 15000,- 18000,-

Pol.

Boleslav II., knížetem v Čechách 967 - 999

Stav

V.cena

D.cena

240. Denár, Ca.118, F.III/7 (196) 1/1 16000,- 16000,-

Pol.

Boleslav II., knížetem v Čechách 967 - 999

Stav

V.cena

D.cena

241. Denár, Ca.123, F.III/13 (212), Praha-Omeriz tém. 0/0 19000,- 20000,-

Pol.

Boleslav II., knížetem v Čechách 967 - 999

Stav

V.cena

D.cena

242. Denár, Ca.123, F.III/13 (212), Praha-Omeriz
var. v opisu v reversu, tenké pruhy na oděvu R!
1/1 12000,- 18000,-

Pol.

Boleslav Chrabrý, 1003 - 1004

Stav

V.cena

D.cena

243. Denár, Ca.226, F.-, část.odlišné opisy v av. a rev. RR! 1/1 30000,- --.-

Pol.

Oldřich, knížetem v Čechách 1012 - 1033, 1034

Stav

V.cena

D.cena

244. Denár, Ca.285, F.VII/6 dr.vyl.okraj 1/1 1300,- 2600,-

Pol.

Vratislav II., knížetem v Čechách 1061 - 1086

Stav

V.cena

D.cena

245. Denár, Ca.350, F.IX/3 dr.nastř. tém. 0/0 1200,- 1600,-

Pol.

Ota I.Sličný, údělným knížetem na Olomoucku, 1061 - 1087

Stav

V.cena

D.cena

246. Denár, C.371, F.X.10 opisy č.ned. R! 1/1 1400,- 1900,-

Pol.

Bořivoj II., knížetem v Čechách 1100-1107,1109-1110

Stav

V.cena

D.cena

247. Denár, Ca.413a, F.X/23 vyl.3x5 mm -1/2 160,- 160,-

Pol.

Vladislav I., knížetem v Čechách 1109 - 1118

Stav

V.cena

D.cena

248. Denár, Ca.543, F.XV/17 č.ned.opisy 1/1 1800,- 1800,-

Pol.

Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125

Stav

V.cena

D.cena

249. Denár, Ca.552, F.XVI/3 č.ned.opisy 1/1 2400,- 2600,-

Pol.

Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140

Stav

V.cena

D.cena

250. Denár, Ca.572, F.XVI/16 (1619) č.ned.opisy -1/1- 1600,- 1600,-
251. Denár, Ca.583a, F.XVII/1 dr.ned.opisy 1/1 2000,- 2800,-
252. Denár, Ca.583a, F.XVII/1 dr.ned.opisy 1/1 2600,- --.-

Pol.

Morava - nepřiděleno

Stav

V.cena

D.cena

253. Denár nepřidělený, sedící postava zleva předává praporec /
Samson krotící lva zprava, VP.242, PV.12, C.-, Fi.-, Šm.-
ned., č.exc. RR!
-1/1- 2200,- 2200,-

Pol.

Vladislav II., králem v Čechách 1158 - 1174

Stav

V.cena

D.cena

254. Denár, Ca.602, F.XVII/17 tém.ned.opisy R! 1/1- 9000,- 9000,-
255. Denár, Ca.608, F.XVII/23 ned.opisy 1/1- 3200,- 3200,-

Pol.

Přemysl Otakar I., králem v Čechách 1198 - 1230

Stav

V.cena

D.cena

256. Denár, Ca.661, F.XIX/21 opisy část. nevyraženy 1/1 1000,- 1800,-
257. Denár, Ca.667, F.XIX/27 ned.opisy R! 1/1 3600,- 4400,-

Pol.

Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

258. Brakteát český z let 1260-1278, Ca.805, F.XX/6 vyl.okr. 1/- 1200,- 1400,-

Pol.

Václav II., králem v Čechách 1283 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

259. Brakteát český z let 1278-1300, Ca.857, F.XXII-1 č.pomačk. 2/- 1800,- --.-
260. Brakteát český z let 1278-1300, Ca.873 č.vyl.okraj v délce 18 mm -1/- 850,- --.-

Pol.

Vladislav III., markrabě moravský, 1246 - 1247

Stav

V.cena

D.cena

261. Denár, Ca.895, F.XXXII/36 č.ned. -1/2 3200,- --.-

Pol.

Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

262. Brakteát moravský z let 1253-1270, Ca.987, F.XXII/5 R! 1/- 3400,- 3400,-

Pol.

Spytihněv II., knížetem v Čechách 1055 - 1061

Stav

V.cena

D.cena

263. Denár, Ca.330, F.VIII/19 0/0 3000,- 3400,-

Pol.

Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140

Stav

V.cena

D.cena

264. Denár, Ca.577c, Šm.218c 2/2 1200,- 1400,-

Pol.

Vladislav II., knížetem Čechách 1140 - 1158

Stav

V.cena

D.cena

265. Denár, Ca.593ab, F.XVII/8 opisy téměř nevyraženy 1/1 3800,- --.-

Pol.

Přemysl Otakar I. a Václav I., 1228 - 1230

Stav

V.cena

D.cena

266. Denár, Ca.701, F.XX/31 (701), 0.82 g ned.opisy RR! -1/1- 18000,- 20000,-

Pol.

Václav II., králem v Čechách 1283 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

267. Brakteát moravský z let 1278-1300, Ca.1002 -1/- 2000,- 2400,-

Pol.

Vladislav I. Jindřich, markrabě moravský, 1197 - 1222

Stav

V.cena

D.cena

268. Denár, Ca.886, F.0 č.ned. 1/1- 2200,- 2500,-

Pol.

Václav II., 1283 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

269. Pražský groš, Sm.1, bez tečky mezi S a S, malý lev R! tém. 0/0 4000,- 15000,-

Pol.

Václav II., 1283 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

270. Pražský groš, Sm.3 - v opisu obrácené "Z" dr.ned. R! 1/1 3000,- 6000,-
271. Václav IV. - Pražský groš - blíže neurčený -2/2 280,- 280,-
272. Parvus, Sm.1-tab.I/2 2/2 1200,- --.-

Pol.

Jan Lucemburský, 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

273. Pražský groš, Sm.14 č.ned. 2/2 360,- 460,-
274. Parvus, Sm.2, tab.I/7 -1/2 900,- 900,-

Pol.

Alžběta Zhořelecká, 1425 - 1451

Stav

V.cena

D.cena

275. Groš nový b.l. ( ražba z let 1425-33), Probst.201 (152) č.ned. R! -2/2- 1500,- 1500,-

Pol.

Václav Lucemburský - syn Karla IV., 1411 - 1412 (2.vláda)

Stav

V.cena

D.cena

276. Groš nový, lev, opis / kříž, opis, Probst.197A (178) ned.střed R! 2/2 1500,- 1500,-

Pol.

Václav IV., 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

277. Pražský groš - blíže neurčený -2/2 280,- --.-
278. Pražský groš, Sm.1 -2/2 280,- 280,-
279. Parvus (haléř), K.Hora, 1378 - 1384, Sm.1, tab.II/18
č.ned., dr.okr. R!
1/1- 3600,- 3600,-
280. Pražský groš, Sm.1 -2/2- 220,- --.-
281. Haléř se čtyřrázem pro Českou Falc, mincovna Erlangen
orlice zleva / královská koruna, Nech.B/CLVII/197, koruna K/XI RR!
1/1 3600,- 3600,-
282. Haléř, Kutná Hora, Sm.tab.II/18, Cast.31, Nech.25 RR! -2/2- 500,- 1200,-

Pol.

Jošt - markrabě moravský, 1375 - 1411

Stav

V.cena

D.cena

283. Denár. peníz s IO pod korunou, hrubý perlovec, NČ.212, str.7-c
z 1/3 ned.
2/2 1800,- --.-
284. Denár. peníz s IO pod korunou, kříž s písmeny "X"
typ 10 z 1/4 ned.
-2/2- 1500,- 1900,-

Pol.

Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471

Stav

V.cena

D.cena

285. Pražský groš, Sm.1 dr.ned. 2/2 600,- 1300,-
286. Pražský groš, Sm.1 dr.ned. 2/2- 300,- 1100,-
287. Pražský groš, Sm.1 dr.ned.opisy 1/1 1800,- 2800,-
288. Peníz kruhový bez čtyřrázu, Rad.21, Cn.66 2 ks 2 a -1/- 160,- 190,-

Pol.

Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471

Stav

V.cena

D.cena

289. Haléř s korunkou bez čtyřrázu, Rad.25, Cn.79 R! 1/- 1500,- 2800,-

Pol.

Matyáš Korvín, 1458 - 1490

Stav

V.cena

D.cena

290. Kruhový peníz s uhersko-českým znakem, minc.České Budějovice
Ca.74a, Re.245, Sm.VII/23 dr.okr.raž. R!
1/- 3400,- --.-
291. Kruhový peníz s uhersko-českým znakem, minc.České Budějovice
Ca.74a, Re.245, Sm.VII/23 - Cu dobové falsum R!
3/- 440,- --.-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

292. Pražský groš, Sm.1 dr.prohn., č.ned. -1/1- 300,- 440,-

Pol.

Ludvík I., 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

293. Malý / černý / peníz, Sm.IV/56, var.otočené "R" vzhůru nohama 1/- 1300,- 1600,-
294. Malý / černý / peníz, Sm.IV/61 dr.ned. -1/- 120,- 120,-

Pol.

Brno - městská ražba

Stav

V.cena

D.cena

295. Městský peníz se šachovanou orlicí bez čtyřrázu, po r.1452, Rad.16
dr.ned.
1/- 400,- --.-
296. Městský peníz s orlicí z let 1439 - 1452, Rad.9 dr.okr.raž. 1/- 400,- --.-
297. Městský peníz s orlicí z let 1439 - 1452, Rad.9 č.ned. -1/- 120,- 220,-

Pol.

Jihlava - městská ražba

Stav

V.cena

D.cena

298. Městský peníz bez čtyřrázu po roce 1452, Rad.20 č.ned. 1/- 380,- --.-
299. Městský peníz bez čtyřrázu po roce 1452, Rad.20 č.ned. 1/- 400,- --.-

Pol.

Znojmo - městská ražba

Stav

V.cena

D.cena

300. Měst. peníz s orlicí bez čtyřrázu, po r.1452, Rad.22 č.ned. 1/- 400,- 460,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk