Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 11. listopadu 2017

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince kiprová )

Stav

V.cena

D.cena

401. 1/2 Krejcar 1623, K.Hora-Hölzl, J.3, MKČ.788 R! 2/- 1800,- 1800,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )

Stav

V.cena

D.cena

402. Tolar 1637, Praha-Wolker, J.70, MKČ.749 R! 1/1 40000,- 55000,-
403. 3 Krejcar 1624, Praha-Suttner, J.27c, MKČ.759 -1/1- 200,- 225,-
404. 3 Krejcar 1632, Praha-Schuster, J.31a1, MKČ.761 dr.ned. 1/1 320,- --.-
405. 3 Krejcar 1632, Praha-Schuster, J.31a1, MKČ.761 č.ned. -1/1- 260,- 260,-
406. 3 Krejcar 1633, Praha-Schuster, J.31c, MKČ.763 dvojráz v rev. 1/1- 180,- 220,-
407. 3 Krejcar 1634, Praha-Schuster, J.31a, MKČ.763 1/1 300,- 320,-
408. 3 Krejcar 1634, Praha-Schuster, J.31a, MKČ.763 č.ned. -1/1- 260,- --.-
409. 3 Krejcar 1634, Praha-Schuster, J.31c, MKČ.763 č.ned. 1/1 260,- 260,-
410. 3 Krejcar 1636, Praha-Schuster, J.31c, MKČ.763 2/1- 220,- 220,-
411. 3 Krejcar 1626, K.Hora-Hölzl, J.30b, MKČ.809 č.ned. -1/1- 200,- 240,-
412. 3 Krejcar 1635, K.Hora-Neumann, J.34b, MKČ.816 č.ned., dr.okr.raž. 1/1 2600,- 2600,-
413. 3 Krejcar 1627, Jáchymov-Steinmüller, J.12a, MKČ.842 R! 2/2 160,- 180,-
414. 3 Krejcar 1624, Brno-Wohnsiedler, MKČ.883var. -1/1- 240,- 320,-
415. 3 Krejcar 1624, Brno-Wohnsiedler, MKČ.887/886 -1/1- 440,- 440,-
416. 3 Krejcar 1626, Brno-Wohnsiedler, MKČ.884, Ru.III/179, Her.1250d
nad hlavou v opisu ornament
-1/1- 120,- 320,-
417. 3 Krejcar 1628, Mikulov, MKČ.955 -1/1- 1800,- --.-
418. 3 Krejcar 1627, Vratislav-Riedel+Ziesler, MKČ.1017, Her.1281a č.ned. -1/1- 180,- 220,-
419. 3 Krejcar 1628, Vratislav-Riedel+Ziesler, MKČ.1018, Her.1284 -1/1- 180,- 220,-
420. 3 Krejcar 1630, Vratislav-Riedel, MKČ.1023/1020 1/1 440,- --.-
421. 3 Krejcar 1631, Vratislav-Riedel, MKČ.1023 dr.okraje -1/1- 160,- 180,-
422. 3 Krejcar 1624 DvB, Nisa-D.Brenen, MKČ.1081 č.ned. 1/1- 600,- 1400,-
423. Krejcar 1625, K.Hora-Hölzl, J.29a3, MKČ.818, Don.2260 R! -1/1- 300,- --.-
424. 1/2 Krejcar 1624, K.Hora-Holzl, J.28d, MKČ.820 R! 2/- 340,- 440,-
425. 1/2 Krejcar 1624, Vratislav-Riedel, MKČ.1044, ČS.610 R! -1/- 180,- 460,-
426. 1/2 Krejcar 1625, Vratislav-Riedel, MKČ.1044 dr.ned. R! -1/- 120,- 460,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )

Stav

V.cena

D.cena

427. Početní peníz 1624, Praha-Suttner, var.opis končí BEHAIM,
Mrš.134a, Ja.106a dr.ned.
1/1 1000,- 5000,-

Pol.

Ferdinand III. v Kladsku, 1627 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

428. 3 Krejcar 1628 PH, Petr Hema, Nech.110, MKČ.1334 tém. 0/0 1500,- 2000,-
429. 3 Krejcar 1629 PH, Petr Hema, Nech.113, MKČ.1335a č.ned. 1/1 1000,- 1000,-
430. 3 Krejcar 1632 HR, Hans Rössner, NŠ.119, MKČ.1335 dr.ned. v rev. 1/1- 700,- 700,-
431. 1/2 Krejcar 1630 PH, Petr Hema, Nech.142, MKČ.1345 č.ned. R! -1/- 800,- 3200,-

Pol.

Ferdinand III., 1637 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

432. 3 Krejcar 1638, K.Hora-Geronis, J.4a, MKČ.1195 č.ned. R! 1/1- 380,- 1100,-
433. 3 Krejcar 1637 MI, Vratislav-J.Reichart+M.Jan, MKČ.1291 1/1 500,- 500,-
434. 3 Krejcar 1639, Vratislav - J..Reichart + M.Jan,
SJ.331/84, Her.800a, MKČ.1291 R!
1/1 600,- 600,-
435. 3 Krejcar 1640 MI, Vratislav- J.Reichart + M.Jan, MKČ.1291, Her.811 1/1 500,- 500,-
436. 3 Krejcar 1657 G-H, Vratislav-Hübner, MKČ.1294, Her.824 1/1 800,- --.-

Pol.

Ferdinand III., 1637 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

437. 3 Krejcar 1638 G, G.A.Hübner, Nech.152, MKČ.1337, Her.828 0/0 1800,- 1800,-
438. 3 Krejcar 1640 GW, Kladsko-Werner, Nech.155, MKČ.1337a
č.por.stř. v av. RR!
-1/1 1200,- --.-

Pol.

Ferdinand III., 1637 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

439. 3 Krejcar 1641 GW, Kladsko-Werner, Nech.158, MKČ.1338 tém. 0/0 1600,- 2000,-
440. Krejcar 1649 L-B, Těšín a Skočov-Loss a Bremen, MKČ.1357, Her.944 2/2 360,- 360,-
441. Haléř ( Fenik) 1652, Těšín-Görloff, MKČ.1360b, SJ.120/49 -1/1- 400,- 500,-

Pol.

Ferdinand IV., 1653 - 1654

Stav

V.cena

D.cena

442. Haléř (Fenik) 1654, Těšín-Görloff, MKČ.1364, SJ.126/49 R! 1/1 900,- 1200,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

443. XV Krejcar 1661 G-H, Vratisl.-Hübmer, Nech.670, Höll.61.1.2 č.ned. 1/1 1000,- 1600,-
444. XV Krejcar 1661 G-H, Vratisl.-Hübmer, Nech.670, Höll.61.1.1 dr.okr. 1/1- 800,- 850,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

445. XV Krejcar 1662, Vratisl.-Hübner, Nech.672, Höll.62.1.1 1/1 2000,- 2400,-
446. XV Krejcar 1662, Vratisl.-Hübner, Nech.671 var., Höll.62.1.2 1/1 1000,- 1550,-
447. XV Krejcar 1662, Vratisl.-Hübner, Nech.674, MKČ.1595, Höl.62.3.2 1/1 1000,- 1400,-
448. XV Krejcar 1674, Vratislav-Hammerschmidt, Nech.683,
Höll.74.1.2, Her.1018 R!
1/1- 2000,- 2000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

449. XV Krejcar 1675, Vratislav-Hammerschmidt, Nech.684,
Höll.75.1.5, Her.1019, var.rozdělovací znaménka kosočtverce R!
1/1 2000,- 2400,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

450. XV Krejcar 1694, Vratislav-Wackerl, Nech.689, Höll.94.1.10, MKČ.1601
tém.
0/0 2000,- 4200,-
451. XV Krejcar 1694, Vratislav-Wackerl, Nech.690, MKČ.1604
Höl.94.1.4
1/1 1000,- 2000,-
452. XV Krejcar 1677 C-R, Břeh-Brettschneider, Nech.919, Höll.77.1.1
Her.1026 R!
2/1 8000,- --.-
453. XV Krejcar 1694, Břeh-Brettschneider, Nech.921,
MKČ.1696, Höl.94.1.1, Her.1028 tém.
0/0 2000,- 4600,-
454. VI Krejcar 1691, Praha-Waist, Nech.161, MKČ.1417, Her.1195 R! 2/2 1200,- --.-
455. 3 Krejcar 1695, Praha-Egerer, Nech.202a, Ja.10 1/1 1000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

456. 3 Krejcar 1680, K.Hora-Krahe, Nech.296, Ja.10, MKČ.1454, Her.1495 0/0 2000,- 2400,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

457. 3 Krejcar 1681, K.Hora-Krahe, Nech.297, MKČ.1454 0/0 2000,- 2000,-
458. 3 Krejcar 1668, Vratislav-Hammerschmidt, Nech.738, MKČ.1619
var.: R.I.-S. A. por.stř. v av.
1/1 260,- 260,-
459. 3 Krejcar 1669, Vratislav-Hammerschmidt, Nech.739, Her.1538
MKČ.1622, ČS.872 - koruna se stuhami
1/2 220,- 260,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

460. 3 Krejcar 1674 FIK, Opolí-Kirschenhoffer, Nech.813, Her.1553 R! 1/1 2400,- 2400,-
461. 3 Krejcar 1696, Břeh-Brettschneider, Nech.934,
MKČ.1701, Her.1564 tém.
0/0 500,- 500,-
462. Krejcar 1705, Praha-Egerer, Nech.239, Ja.5b, Her.235 R! -1/1- 700,- 700,-
463. Krejcar 1672, Vratislav-Hammerschmidt, Nech.761, MKČ.1637, Her.1791 -1/1- 220,- 320,-
464. Krejcar 1698, Vratislav-Wackerl, Nech.762, MKČ.1639, Nech.763 -1/1- 180,- 180,-
465. Krejcar 1695, Opolí-Wackerl, Nech.823, MKČ.1671,
(slezská zemská mince - Schlesische Landmyntz)
-1/1- 140,- 220,-
466. Krejcar 1699, Opolí-Nowak, Nech.829, MKČ.1676 -1/1- 160,- 200,-
467. Krejcar 1699, Břeh-Brettschneider, Nech.953, MKČ.1706 -1/1 160,- 160,-
468. 1/2 Krejcar 1700, Praha-Egerer, Nech.248, Ja.2, MKČ.1437,
Her.1879 dr.okraj R!
-1/- 2000,- 2000,-
469. Grešle 1670, Opolí-Ehinger, Nech.860, Her.1835, MKČ.1683 -1/1- 240,- 380,-
470. Grešle 1671, Opolí-Ehinger, Nech.861, MKČ.1684, Her.1836 1/1 200,- 260,-
471. Grešle 1694 MB, Břeh, Nech.965, MKČ.1708, Her.1861 1/1 160,- 220,-
472. Grešle 1696, Opolí-Wackerl, Nech.885, MKČ.1686, Her.1855 1/1 120,- 240,-
473. Grešle 1704, Opolí-Nowak, Nech.889, MKČ.1687, Her.1858 1/1- 180,- 220,-

Pol.

Josef I., 1705 - 1711

Stav

V.cena

D.cena

474. 3 Krejcar 1709, K.Hora-Wohnsiedler, J.3a, MKČ.1731 -1/1- 260,- 300,-
475. 3 Krejcar 1710, K.Hora-Wohnsiedler, J.3a2, MKČ.1731, Her.212 1/1 800,- --.-
476. 3 Krejcar 1706, Břeh-Brettschneider, MKČ.1770 1/1 440,- 500,-
477. Krejcar 1707, K.Hora-Wohnsiedler, J.2a, MKČ.1732 1/1 800,- 1400,-
478. 1/2 Krejcar 1707, Praha-Egerer, J.1b, MKČ.1728 dr.okr. R! 1/- 4000,- --.-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

479. Tolar 1717, Praha-Scharff, Ja.33, MKČ.1799 dr.v.stř. 1/1 22000,- 22000,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

480. Tolar 1736, Praha-Scharff, J.50, MKČ.1811
var.v opisu: H.H.BOH. R!
1/1 10000,- 14000,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

481. Tolar 1715, Vratislav-Nowak, MKČ.1904pod, Dav.1091, KM.153.1
dr.rysky v av. R!
1/1 13000,- 13000,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

482. Tolar 1716, Vratislav-Nowak, MKČ.1905, Dav.1092, KM.153.2
var.v opisu:SILES. R! tém.
0/0 10000,- 24000,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

483. 1/2 Tolar 1712, K.Hora-Wohnsiedler, J.9, MKČ.1852 -1/1- 16000,- --.-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

484. VI Krejcar 1713, Vratislav-Nowak, MKČ.1917, Her.694 1/1 3000,- --.-
485. 3 Krejcar 1720, Praha-Scharff, J.11b, MKČ.1836var. 1/1 1800,- --.-
486. 3 Krejcar 1731, Praha-Scharff, J.12c, MKČ.1840 -1/2 180,- 220,-
487. 3 Krejcar 171?, Vratislav-Nowak, MKČ.1928 ned.letopočet -1/2 200,- --.-
488. 3 Krejcar 1724, Vratislav - bez zn., MKČ.1930 dr.ned. -1/1- 700,- --.-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

489. 3 Krejcar 1730, Vratislav-bez zn., MKČ.1932 0/0 1500,- --.-
490. Krejcar 1731, Praha-Scharff, J.6b, MKČ.1841, Her.900, Do.2758
Ho.2703 RR!
1/1- 1200,- 2600,-
491. 1/2 Krejcar 1713, Praha-Ritter, J.4a, MKČ.1843 -1/- 1000,- 1000,-

Pol.

Karel VI., 1711 - 1740

Stav

V.cena

D.cena

492. Grešle 1717, neurčená minc., Cu, 0,74 g, MKČ.-, Jung.-, Nov.-
nepublikovaný RRRR!
1/1 5000,- 10000,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

493. 30 Krejcar 1765, Praha-Erdmann, N.29 n.v.stř. v av. 2/2 1800,- --.-
494. 20 Krejcar 1760, Praha-Erdmann, N.30 2/1- 320,- 400,-
495. XVII Krejcar 1752, Praha-Schaumberger, N.31 R! -1/1 3200,- 4000,-
496. XVII Krejcar 1762, Praha-Schaumberger, N.31 R! -1/1 1600,- 2600,-
497. XVII Krejcar 1762, Praha-Schaumberger, N.31 R! -1/1- 1200,- 1800,-
498. XV Krejcar 1744, Praha-Scharff, N.12, MKČ.1957 dr.v.stř. v ploše R! 1/1 8000,- 12000,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

499. XV Krejcar 1749, Praha-Kramer, N.12, MKČ.1958 R! 1/0 7000,- 14000,-
500. VI Krejcar 1743, Praha-Scharff, N.13 -1/1- 2000,- 3000,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk