Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 11. listopadu 2017

Pol.

Arcivévoda Ferdinand, 1754 - 1806

Stav

V.cena

D.cena

601. Kraft - na jmenování arcivévody guvernérem v Lombardii, 1771
Poprtrét zprava, opis / bohyně města se znakem, 3řádk.nápis, opis
Sign., Sn 49 mm, LG.XIV/268 (Ag), We.8039 (Br), SD.241 (Ag) R!
1/1 2800,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

602. Menší peníz na volbu za římského císaře ve Frankfurtu, 5.VII.1792
Portrét zprava, opis / korunovační klenoty - římská koruna zleva,
2řádk.nápis, opis, Nesign., Ag 22mm, 2 g, Nov.XVII/D-2b, Mo.2268
LG.XIV/1193
1/1 1200,- 1500,-
603. Menší peníz na volbu za římského císaře ve Frankfurtu, 5.VII.1792
Portrét zprava, opis / korunovační klenoty - římská koruna zleva,
2řádk.nápis, opis, Nesign., Ag 22 mm, 2 g, Nov.XVII/D-2b, Mo.2268
LG.XIV/1193 tém.
0/0 2600,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

604. Větší peníz na korunovaci ve Frankfurtu, 14.VII.1792
Koruna, žezlo, meč a jablko, opis / 9-řádkový nápis,
Nesign., Ag 25 mm, 4.3 g, Nov.XVII/E-7b, Mo.2269, Ho.3334 tém.
0/0 2200,- 2200,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

605. Menší peníz na korunovaci ve Frankfurtu, 14.VII.1792
Koruna, žezlo, meč a jablko, opis / 9-řádkový nápis,
Nesign., Ag 20.5 mm, 2.12 g, M.2270, H.3334, Nov.XVII/E-8b tém.
0/0 1200,- 1500,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

606. Jeton na korunovaci ve Frankfurtu, 14.VII.1792
Portrét císaře zprava, opis / korunovaný znak se lvem, 3řádk.nápis,
opis, Nesign., Cu 33 mm, 11.9 g, Nov.XVII/E-6b, Mo.2276, Ho.3338
R! tém.
0/0 1900,- 2200,-
607. Menší peníz na korunovaci v Praze, 9.8.1792
Koruna, nápis / lev s dvojitým křížem a znakem, opis,
Ag 20 mm, 2.18 g, ČS.1438, Mo.2279, Nov.XVII/H-4b
1/1 500,- 900,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

608. Menší peníz na korunovaci v Praze, 9.8.1792
Koruna, nápis / lev s dvojitým křížem a znakem, opis,
Ag 20 mm, 2.18 g, ČS.1438, Mo.2279, Nov.XVII/H-4b tém.
0/0 1700,- 1700,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

609. F.Neuss - medaile na mír v Luneville 1801
Stojící Pax, opis / 10 řádk.nápis, Sign., Ag 31 mm, 10.72 g
Mo.2325 R!
0/0 2800,- 3800,-
610. Stuckhart - medaile na postavení jezdeckého pomníku Josefa II. 1806
Poprsí císaře zprava, opis / jezdecká socha, vročení v úseči, opis
Sign., Ag 48 mm, 35.07 g, Mo.2347, Ho.3393 tém.
0/0 4800,- 5500,-
611. Denon, Gayrard - medaile na návštěvu pařížské mincovny, 1814
Poprsí císaře zprava, opis / 5řádkový nápis
Sign., Bronz 41 mm, Mo.2388, Ho.3415, KG.XII/40 tém.
0/0 2800,- 2800,-
612. L.Manfredini - medaile na holdování v Miláně, 1815
Poprsí zleva, opis / milánský a benátský znak, 4řádk.nápis, opis
Sign.L.M., Ag 31 mm, 11.86 g, Nov.XVII/R-2b, Mo.2414, Ho.3433 tém.
0/0 4400,- --.-
613. Jeton na holdování benátských stavů v Benátkách, 7.5.1815
Znaky Milána a Benátek pod korunou, opis / koruna,
5řádkový nápis, Nesign., Ag 22 mm, 4.8 g, Mo.-, Nov.XVII/Q-3a tém.
0/0 2200,- 2200,-
614. Jeton na holdování lombardských stavů v Miláně, 15.5.1815
Znaky Milána a Benátek pod korunou, opis / koruna,
4-řádkový nápis, Nesign., Ag 22 mm, 4 g, Mo.2416, Nov.XVII/R-3b
1/1 1900,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

615. Jeton na holdování lombardských stavů v Miláně, 15.5.1815
Znaky Milána a Benátek pod korunou, opis / koruna,
4-řádkový nápis, Nesign., Cu 22 mm, Mo.2417, Nov.XVII/R-3c R!
0/0 1000,- 1700,-

Pol.

Carolina Augusta, manželka Františka II.

Stav

V.cena

D.cena

616. Menší peníz na korunovaci v Bratislavě, 25.9.1825
Říšské jablko, vavřínová a palmová snítka, opis /
nápis, Nesign., Ag 20 mm, 2.2 g, M.2500, H.3472 tém.
0/0 800,- 1000,-

Pol.

Arcivévoda Karel Ludvík - polní maršál, 1771 - 1847

Stav

V.cena

D.cena

617. C.Radnitzky - medaile na odhalení jezdeckého pomníku
ve Vídni 22.5.1860, poprsí arcivévody zleva, opis / jezdecká socha
na podstavci, opis, Bronz 64 mm, Ho.3578, Mo.2690
0/0 3000,- 3000,-

Pol.

Marie Luisa, dcera Františka II.

Stav

V.cena

D.cena

618. Courlot - na příjezd princezny do Štrasburku při cestě na svatbu
s Napoleonem v Paříži katedrála ve Štrasburku, opis, 22.3.1810 /
2 řádk.nápis Napoleon - Marie Luise ve věnci, Sign., Bronz 32 mm
1/1 300,- 650,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

619. Větší peníz na holdování ve Vídni, 14.VI.1835
Portrét, opis / koruna, nápis, opis, Nesign.,
Ag 20 mm, 5.5 g, P.2/6, M.2550, H.3614, Nov.XVIII/C-3b tém.
0/0 550,- 900,-
620. Menší peníz na holdování ve Vídni, 14.VI.1835
Portrét, opis / koruna, nápis, opis, Nesign.,
Ag 18 mm, 3.3 g, P.2/7, M.2550, H.3614 dr.škr., dr.skvrny
1/1 360,- 420,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

621. Boehm - medaile na korunovaci v Praze, 7.9.1836
Poprsí zprava,opis / ležící lev, korunovaný český
znak, písmo, Cu 47 mm, Nov.XVIII/D-1c, ČS.1493, P.III/3
0/0 3600,- --.-
622. Menší peníz na korunovaci v Praze, 7.IX.1836
Portrét, opis / koruna, nápis, opis, Nesign.
Ag 18 mm, 3.3 g, ČS.1494, P.3/24, M.2565, Nov.XVIII/D-4b tém.
0/0 500,- 650,-
623. Menší peníz na korunovaci v Praze, 7.IX.1836
Portrét, opis / koruna, nápis, opis, Nesign.
Ag 18 mm, 3.3 g, ČS.1494, P.3/24, M.2565, Nov.XVIII/D-4b tém.
0/0 440,- 900,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

624. G.Ferraris - medaile na sňatek s Marií Annou, 1831
Dvojportrét císařského páru, opis / zkřížené pochodně mezi znaky,
2řádk.nápis, opis, Sign., 46 mm, 48.73 g, Mo.2520, LG.XII/287 (Bronz)
dr.leštěný avers tém.
0/0 8000,- 8000,-
625. F.Putinati - medaile na holdování v Tyrolsku 1838
Portrét zleva, opis / 5 řádk.nápis
Sign., Ag 34 mm, 21.74 g, Mo.2575, Nov.XVIII/F-1b, LG.XII/320
dr.ďubky v rev. R!
1/1 1800,- --.-
626. Menší peníz na korunovaci v Miláně, září 1838
Portrét, opis / lombardská koruna, nápis, Nesign.,
Nepunc., Ag 18 mm, 3.3 g, P.6/19, M.2586, H.3641, Nov.XVIII/G-9b tém.
0/0 500,- 1000,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

627. I.D.Boehm - medaile LITERIS ET ARTIBVS, b.l.
Portrét zprava, opis / pod korunou 3řádk.nápis ve věnci, opis
Sign., Pozlac.bronz 47 mm četné hry tém.
0/0 1300,- 3200,-

Pol.

Marie Anna, manželka Ferdinanda V.

Stav

V.cena

D.cena

628. Boehm J.D. - medaile na korunovaci v Praze, 1836
Korunov.poprsí zprava, opis / korunovovační klenoty na podušce,
znak, opis, Cu 47 mm, Nov.XVIII/H-1c, Mo.2558, ČS.1497, P.III/6
0/0 3600,- 3600,-

Pol.

Ferdinand V. a manželka Marie Anna

Stav

V.cena

D.cena

629. Loos a Held - medaile na korunovaci v Praze, 1836
Dvojportrét, opis / korunovační klenoty na stole, opis,
Mosaz 39 mm, Sign., ČS.1498, P.III/17 dr.skvr.
1/1 2800,- --.-
630. Loos a Held - medaile na korunovaci v Praze, 1836
Dvojportrét, opis / korunovační klenoty na stole, opis,
Mosaz 39 mm, Sign., ČS.1498, P.III/17
1/1 1500,- --.-

Pol.

Arcivévoda Albrecht - polní maršál, 1817 - 1895

Stav

V.cena

D.cena

631. Nesign. - na slavnostní odhalení jezdecké sochy ve Vídni v květnu 1899
Jezdecká socha ve Vídni, opis / 8řádk.nápis ve věnci
Pozlac.bronz 33 mm orig.raž.ouško tém.
0/0 360,- 400,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

632. Tautenhayn - stát.cena za chov koní, b.l.
Hlava zprava, latinský opis / německý nápis ve věnci,
Nesign., Punc., Ag 40 mm, 15.7 g, podobný ČS.1567 odstr.ouško tém.
0/0 1000,- --.-
633. C.Rabausch, G.Drentwett - medaile na nastoupení vlády 2.12.1848
Mladý portrét čelně, opis / Boží oko nad podstavcem s korunovačními
insigniemi, Sign., Sn 41 mm, Nov.XIX/A-3c
1/1 2000,- --.-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

634. Roth F. - Bůh ochraňuj rakouského císaře a lid 1853
Poprsí zleva, opis / stojící anděl s císař.korunou
Sign., Bronz 38 mm, Ho.3760, Mo.2668, Do.3187
0/0 3000,- 4600,-
635. Kleeberg - medaile ke korunovaci na uherského krále 8.6.1867
Alegorie korunovace, vročení v úseči, opis / medailon hraběte
Andrássyho, po obvodu medailony s ministry, opis, Sign.,
Sn 52 mm, 48.09 g, Nov.XIX/B-7a
1/1 2400,- --.-
636. Medaile na korunovaci v Budíně, 8.6.1867
Korun.znak, maď.opis / dvojitý kříž, dvojitý opis ve věnci,
Cu 39 mm, Nov.XIX/B-10b R!
-1/1- 380,- 480,-
637. Medaile na korunovaci v Budíně, 8.6.1867
Korun.znak, maď.opis / budova uherského parlamentu, opis
Postř.bronz 39 mm, Nov.XIX/B-12a - poznámka, Wur.1063 R!
1/1 2000,- --.-
638. Tautenhayn, Schwenzer - Světová výst. ve Vídni, 1873
Portrét zprava, opis / tři alegorické postavy, nápis v úseči -
Za zásluhy, opis, Sign., Bronz 70 mm
0/0 2400,- 2400,-
639. Christlbauer - návštěva císaře Frant.Josefa I. v Brně 1892
Poprsí zprava, něm.opis / 7řádk.německý nápis ve věnci,
Sign., Bronz 28 mm odstr.ouško
1/1 300,- --.-
640. Nesign. - bimetalová medaile k 62.výr.vlády a 80.narozeninám císaře
Opis / dvojitý opis, Al 33 mm ve středu vložen 1 Haléř 1910 b.zn. R!
0/0 800,- --.-
641. Gesetzl.Gesch. - bimetalová medaile - talisman pro štěstí
Kominík, dvojitý opis / prasátko, 2 podkovy
Al 33 mm ve středu vložen 1 Haléř 1913 b.zn. R!
0/0 800,- --.-
642. Christlbauer - madaile na 50 let vlády císaře 1848 - 1898
Anděl drží ruce nad dvěma medailony s portréty mladého a starého
císaře / 8řádk.nápis na císařském znaku, Sign., Bronz 62 mm R!
0/0 3000,- --.-
643. A.Scharff, Neuberger - na jubileum 50 let regimentu
Frant.Josefa I. Poprsí zprava, opis / poprsí zleva, opis
1854 - 1904, Bronz 39 mm orig.stuha
1/1 800,- 900,-
644. R.Marschall - I.mezinárodní myslivecká výstava ve Vídni 1910
Poprsí císaře zprava, opis / Postava Diany zleva, 3řádk.nápis - státní
cena, Sign., Bronz 90 mm R!
0/0 2000,- 2400,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

645. Kaps - 200.výročí 1.pěšího pluku - Opava, 1716 - 1916
Dvojportrét Karla VI. a Fr.Josefa I., opis / voják s puškou, opis,
Sign., Punc., Ag osmihran 52x52 mm, 65.4 g, SJ.III.18 R! tém.
0/0 20000,- --.-

Pol.

Arcivévoda Rudolf a Stephanie Belgická

Stav

V.cena

D.cena

646. Nesign. - na památku zasnoubení 7.března 1880
Dvojportrét zleva, opis / 6-řádkový český nápis ve věnci
Postř.bronz 30 mm orig.raž.ouško
0/0 280,- 340,-

Pol.

Arcivévoda Rudolf a Stephanie Belgická

Stav

V.cena

D.cena

647. Leisek - medaile na památku sňatku, 10.V.1881
Dvojportrét zprava, opis / amor s věncem a pochodní, dva znaky
maďarský text, Sign., Ag 65 mm, 123.73 g R!
0/0 15000,- 26000,-
648. A.Scharff - medaile na památku sňatku, 10.V.1881
Dvojportrét zprava, opis / Venuše a Eros nesou erby ve věnci
věnuje sídelní město Vídeň, opis, Sign., Ag 50 mm, 54.62 g
0/0 7000,- 6000,-

Pol.

Arcivévoda František Salvator a Aricvév.Marie Valérie

Stav

V.cena

D.cena

649. A.Scharff - medaile na svatbu v Ischlu, 31.VII.1890
Dvojportrét zleva, opis / alegorie, dva znaky, nápis
na stuze, Sign., Cu 43 mm, jako Ho.4017(Ag) R!
0/0 1300,- --.-

Pol.

Auersperg, Vilém, 1800 - 1822

Stav

V.cena

D.cena

650. Tolar 1805, portrét / znak, KM.5, Dav.39, Pol.2 R! tém. 0/0 24000,- 24000,-

Pol.

Eggenbergové, Jan Kryštof, 1649 - 1713

Stav

V.cena

D.cena

651. 3 Krejcar 1677, Č.Krumlov-Hackhl, Don.3327, BPM.1 R! 1/1 3600,- 3600,-

Pol.

Kempen Johann v. Fichtenstamm, 1793 - 1863

Stav

V.cena

D.cena

652. Jauner - na 50 leté výročí služby u policie 1809 - 1859
Poprsí zleva, opis / rodový znak převýšený sedící Austrií, opis
Sign., Postř.med. 80 mm, Ho.7384 (Bronz) R!
0/0 4800,- 4800,-

Pol.

Kovachich Martin Juraj ze Šenkvic, 1744 -1821

Stav

V.cena

D.cena

653. Karl H. - medaile k ocenění za literaturu a historii, 1813
Poprsí zleva, opis / 8řádk.nápis ve věnci, Sign., Cu 44 mm
Wu.4725, Ho.7420, Mo.1513 R!
0/0 1800,- 1800,-

Pol.

Laudon, Gideon Ernest, 1717 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

654. Donner - medaile na dobytí Bělehradu, 8.X.1789
Poprsí zprava, opis / město s minarety v dělostřelecké palbě,
2řádk.nápis, opis, Sign., Ag 47 mm, 34.94 g, Ho.7433 tém.
0/0 12000,- --.-

Pol.

Lichtenstein, Josef Václav, 1748 - 1772

Stav

V.cena

D.cena

655. A.Wideman - na odhalení pomníku ve Vídni, 1773
Poprsí zprava se zlatým rounem, opis / pomník mezi děly a
prapory, nápis, Sign., Ag 25 mm, 3.95 g, Wi.737, LG.II/1042 tém.
0/0 2000,- 2000,-

Pol.

Puellacher Ruprecht, 1544 - 1563 s manž.Annou

Stav

V.cena

D.cena

656. Početní žeton b.l., znak s klenotem v perlovci, opis /
znak s klenotem a iniciálami R - P a A - P, opis
Cu 24 mm, 3.1 g, Pol.187, Do.3665, MN.325 R!
1/1 8000,- 8000,-

Pol.

Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858

Stav

V.cena

D.cena

657. V.Seidan - medaile pražské jednoty krasoumné, 1859
Hlava zleva, opisy / socha maršála na podstavci, nápis
a opisy, Sign., Bronz 80 mm, Don.3698, MZČ.150/24 tém.
0/0 800,- 850,-
658. V.Seidan - medaile pražské jednoty krasoumné, 1859
Hlava zleva, opisy / socha maršála na podstavci, nápis
a opisy, Sign., Postř.bronz 80 mm, jako Don.3698, jako MZČ.150/24
0/0 5500,- --.-

Pol.

Scholtz Iacobus

Stav

V.cena

D.cena

659. Nesign. - hlava Krista, opis / rodový znak, opis, b.l. (cca 1600)
Nesign., Ag 34 mm, 15.2 g RR!
-1/1- 1800,- 3000,-

Pol.

Stifft, Andreas Josef, baron, lékař Františka II.

Stav

V.cena

D.cena

660. Medaile na uzdravení císaře Františka II. v r.1826
Poprsí lékaře zleva, opis / cícař vystupuje z Charonovy bárky
Sign.I.I.Lang, Ag 48 mm, 34.97 g, Ho.7663, We.14853
čet.ďubky v ploše av. a rev., dr.hr.
-1/1 3800,- --.-

Pol.

Trautson Pavel Sixtus, 1550 - 1621

Stav

V.cena

D.cena

661. Tolar 1620, mincovna Vídeň, Mo.3260, Ho.5669, Pol.201 R! 1/1 18000,- --.-

Pol.

Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634

Stav

V.cena

D.cena

662. Nesign. - odražek 1/4 tolaru, ražba ČNS Hradec Králové 2016
Sn klipa 40x40 mm s liliemi v rozích, 40.28 g R!
0/0 4000,- --.-

Pol.

Anglie - York arcibisk., Wigmund, 837 - 854

Stav

V.cena

D.cena

663. AE Scaetta b.l., minc.York, Seaby., North.196 R! 1/1 3600,- --.-

Pol.

Aquileia-patriarchát, Nicolaus (Mikuláš český), 1350 - 1358

Stav

V.cena

D.cena

664. AR Denár b.l., Lev, opis / liliový kříž, opis, Ho.756, Biaggi.178,
Wi.2529 R!
1/1 3000,- 3000,-

Pol.

Aquileia-patriarchát, Philipp Alencor, 1381 - 1388

Stav

V.cena

D.cena

665. AR Denár b.l., De Witte.III/3668, Wi.2535 dr.okr.raž. R! 1/1 500,- 750,-

Pol.

Augsburg-biskupství, Petr v. Schaumburg, 1424 - 1469

Stav

V.cena

D.cena

666. Fenik se čtyřrázem, Rad.9 (společná ražba biskupství a města) 1/1 130,- 220,-

Pol.

Bruntál (Freudenthal)

Stav

V.cena

D.cena

667. Probošt Paul Heider - chlapecký seminář, 1926
Poprsí zleva, něm.opis / budova semináře, něm.opis
Sign.L.Hujer, Bronz 35 mm
1/1 160,- 260,-

Pol.

České Budějovice-biskupství, Johann V.Jirsík, 1851 - 1883

Stav

V.cena

D.cena

668. Úmrtní jeton, 23.II.1883
Znak s kardinálským kloboukem v ozdobné kartuši /
6-řád.nápis ve věnci, Nesign., Cu 27 mm, Don.4157 R!
0/0 2000,- --.-

Pol.

Gran (Ostřihom), Alexander Rudna, 1820 - 1831

Stav

V.cena

D.cena

669. I.Lang - medaile na jmenování knížete arcibiskupem
ostřihomskýma primasem uherským císařem Františkem I. 16.5.1820
Znak, opis / 13řádk.nápis, Sign., Ag 30 mm, 13.01 g
0/0 3000,- --.-

Pol.

Gurk - biskupství, Franz Xaver, 1784 - 1822

Stav

V.cena

D.cena

670. 20 Krejcar 1806, KM.1 tém. 0/0 3400,- 3400,-

Pol.

Lüttich bisk., Maxm.Heinrich v.Bayern, 1650 - 1688

Stav

V.cena

D.cena

671. Patagon ( tolar) 1663, KM.20, Dav.4294 -1/1- 2000,- 2400,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

672. XV Krejcar 1675, S-V.374-E2/B1 R! -1/1- 2400,- --.-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

673. XV Krejcar 1675, S-V.374-E2-E5/B1 R! 1/1 5000,- 5000,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

674. VI Krejcar 1674 zn."špice", S-V.343-C1/C4
var rev.:na vrcholu mince křížek R!
1/1 2000,- 2000,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

675. VI Krejcar 1676 zn."špice", SV.345-B3/C3 tém. 0/0 5000,- 5000,-
676. 3 Krejcar 1666, S-V.316-D1/B4 1/1 1000,- --.-
677. 3 Krejcar 1670, S-V.324-D8/B6, var.úzké poprsí tém. 0/0 500,- 700,-
678. 3 Krejcar 1670, S-V.326-G1/C1 1/1 1000,- --.-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

679. 3 Krejcar 1673 zn."špice", S-V.328-G4/C2 RR! 1/1 4400,- --.-
680. 3 Krejcar 1693, S-V.3331-H1/G RR! 1/1 3600,- 3600,-

Pol.

Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738

Stav

V.cena

D.cena

681. Tolar 1733, S-V.761-S/T R! 1/1 5000,- 19000,-
682. VI Krejcar 1712, S-V.701-A/A - bez kardinálského titulu 1/1 2000,- 2000,-

Pol.

Olomouc-arcibiskup., Arcivév. Rudolf Jan, 1819 - 1831

Stav

V.cena

D.cena

683. 20 Krejcar 1820, Vídeň, S-V.1201 0/0 4000,- --.-

Pol.

Olomouc-arcibiskup., Arcivév. Rudolf Jan, 1819 - 1831

Stav

V.cena

D.cena

684. 20 Krejcar 1820, Vídeň, S-V.1201 0/0 4600,- --.-

Pol.

Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814 -1830

Stav

V.cena

D.cena

685. Nesign. - intronizační žeton, 14.V.1815
Znak a opis / 8řádk.nápis ve věnci, Ag 27 mm, 4.40 g
Gr.8, Přib.500 dr.prohn. R!
0/0 3000,- 3200,-

Pol.

Praha-arcibisk., František kard. Schönborn, 1885 - 1899

Stav

V.cena

D.cena

686. Jauner - stříbrná medaile na jmenování kardinálem, 9.VI.1889
Poprsí zprava, latinský opis / znak pod kardinálským kloboukem, opis,
Sign., Ag 50 mm, 51.32 g, Přib.510, Gr.24 (Bronz)
dr.hr., dr.rys. R! tém.
0/0 5000,- 5000,-

Pol.

Praha - klášter Benediktinů v Emauzích

Stav

V.cena

D.cena

687. Větší pamětní medaile 1880, stojící Benedikt čelně, 3řádk.písmo
v ploše, opis / velký kříž s nápisem, opis, Nesign., Ag 45 mm, 32.77 g
Don.4717pod., Ho.4917 tém.
0/0 2200,- --.-

Pol.

Praha - klášter Křížovníků s hvězdou

Stav

V.cena

D.cena

688. Šmakal - stříbrná pamětní medaile, 22.10.1912
Pohled na budovy kláštera / emblém řádu, květinová výzdoba, datum,
Sign., Nepunc., Ag 33 mm, 13.23 g, jako Gr.141, jako Přib.382a
na hr.puncováno originál bez ouška! RR!
0/0 1500,- 2400,-

Pol.

Praha - metropolitní chrám Svatého Víta

Stav

V.cena

D.cena

689. Svatý Jan Nepomucký zprava, opis / zázračný jazyk ve věnci,
pod ním 6řádk.něm.nápis, b.l. (1829), Sign.Stuckhart
Ag 33 mm, 11.74 g, Přib.573a, Gr.56 R!
0/0 2400,- 3800,-

Pol.

Praha - metropolitní chrám Svatého Víta

Stav

V.cena

D.cena

690. Svatý Jan Nepomucký zleva / 6řádk.český nápis, zázračný jazyk,
hvězdy, palmové ratolesti, 1829, Ag 27 mm, 8.71 g, Gr.64, Přib.576 R!
0/0 3000,- 5500,-

Pol.

Quedlinburg-abatyšství, Hedwiga Saská, 1458 - 1511

Stav

V.cena

D.cena

691. Groš b.l., Sa.4161/2206, podobný jako Krug.2241 č.ned. R! -2/2- 300,- 480,-

Pol.

Riga bisk., T.Schöning, 1527 - 1539

Stav

V.cena

D.cena

692. Šilink 1536, Sa.5204/2726pod. R! 2/1- 360,- 360,-

Pol.

Salzburg-arcib., Adalbert III. český a nástupci, 1168-77, 1183-1200

Stav

V.cena

D.cena

693. Friesašský fenik b.l. skup.Eriacensis ( z let 1170 - 1200)
minc.Friesach, CNA.1.E.1, tab.28 dr.ned.
1/1 1300,- --.-
694. Friesašský fenik b.l. skup.Eriacensis ( z let 1170 - 1200)
minc.Friesach, CNA.1.E.16, tab.29
-1/1- 900,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Jan II., 1424 - 1441

Stav

V.cena

D.cena

695. Fenik b.l., Rad.VII-11 1/- 120,- 140,-

Pol.

Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687

Stav

V.cena

D.cena

696. Krejcar 1678, ŠM.43-B-17 tém. 0/0 220,- 340,-
697. 1/2 Krejcar 1680, ŠM.43-D-18 1/- 220,- 340,-

Pol.

Svatý Blažej (Sanct Blasien) ve Schwarzwaldu (Bádensko)

Stav

V.cena

D.cena

698. Martin II. - kníže opat (1764 - 1793) - pamětní medaile na vysvěcení
znovuvybudovaného kostela 1783, poprsí opata zprava, opis / celkový
pohled na budovu kláštera s kostelem, 2řádk.nápis v úseči, opis,
Sign.A.Guillemard, Ag 41.5 mm, 29.23 g, Pol.66, LG.VIII/694 R!
0/0 9000,- --.-

Pol.

Vratislav-biskup., Arcivévoda Karel, 1608 - 1624

Stav

V.cena

D.cena

699. 3 Krejcar 1615, Sa.57/23, SJ.85/33 1/1 600,- 600,-
700. 3 Krejcar 1622, SJ.118/45, Kop.6809 dr.napr.okr., č.ned. R! -1/1- 700,- 700,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk