Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 11. listopadu 2017

Pol.

Čína - d.Čching, Kuang Hsu, 1875 - 1908

Stav

V.cena

D.cena

1801. 10 Cash 1905, provincie Fengtien, Y.89.2 dr.skvrny 1/1 100,- 240,-
1802. 10 Cash b.l. (1902-05), provincie Hupeh, Y.122.1 dr.ned., dr.hr. 1/1 100,- 170,-
1803. 10 Cash b.l. (1902-05), provincie Chekiang, Y.49.3 dr.hry -1/1 100,- 220,-

Pol.

Čína - republika, 1911 -

Stav

V.cena

D.cena

1804. 1 Dolar, (rok 23 = 1933), KM.345 1/1 600,- 1400,-
1805. 20 Cash (1919), provincie Chu-nan (Hunan), Y.400.9 dr.skvr. tém. 0/0 120,- 2000,-
1806. 10 Cash, rok 5 (= 1916), Y.324 1/1 120,- 170,-
1807. 10 Cash b.l., z let 1913 - 14, Y.A392 -1/1- 120,- 170,-

Pol.

Čína - provincie Mandžusko (pod japonskou okupací)

Stav

V.cena

D.cena

1808. Chiao (10 Fen), rok 3 (=1934), Y.4 -1/1- 100,- 100,-

Pol.

Čína - provincie Sinkiang

Stav

V.cena

D.cena

1809. 2 Mace ( 2 Miscals) AH.1310 (=1892), Y.17 1/1 200,- 1600,-

Pol.

Japonsko - epocha Meiji, 1867 - 1912

Stav

V.cena

D.cena

1810. 1 Yen, rok 21(= 1888), typ II, Y.A25.2 tém. 0/0 1200,- 2200,-

Pol.

Japonsko - epocha Meiji, 1867 - 1912

Stav

V.cena

D.cena

1811. 50 Sen, rok 31 (= 1898), Y.25 1/1- 440,- 550,-
1812. 20 Sen, rok 30 (= 1897), Y.24 -1/1- 150,- 150,-
1813. 20 Sen, rok 38 (= 1905), Y.24 1/1- 150,- 240,-
1814. 20 Sen, rok 41 (= 1908), Y.30 tém. 0/0 220,- 280,-
1815. 10 Sen, rok 37 (= 1904), KM.23 1/1 140,- 200,-
1816. 10 Sen, rok 41 (= 1908), Y.29, KM.41 tém. 0/0 120,- 200,-
1817. 5 Sen, rok 27 (= 1894), Y.19 1/1 100,- 100,-
1818. 2 Sen, rok 10 (= 1877), Y.18.2 -1/1- 120,- 150,-
1819. 1/2 Sen, rok 10 (= 1877), Y.16.2 1/1 100,- 150,-

Pol.

Japonsko - epocha Taisho, 1912 - 1926

Stav

V.cena

D.cena

1820. 50 Sen, rok 4 (= 1915), Y.37.2 R! 1/1 400,- 650,-

Pol.

Mongolsko - republika

Stav

V.cena

D.cena

1821. Tugrik 1925, KM.8 tém. 0/0 600,- 1100,-

Pol.

Nizozemská Indie, William I., 1815 - 1840

Stav

V.cena

D.cena

1822. 1/2 Stuiver 1826, KM.284.2 2/2 150,- 260,-

Pol.

Palestina

Stav

V.cena

D.cena

1823. 50 Mils 1937, KM.6, 1 Mil 1927, KM.1 2 ks 1/1 200,- 200,-

Pol.

Saudská Arábie, Abd Al Aziz ibn Saud, 1926 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

1824. 1 Rial AH.1354 (= 1935), KM.18 0/0 280,- 280,-

Pol.

Straits Setlements, George V., 1910 - 1936

Stav

V.cena

D.cena

1825. 20 Cents 1919, KM.30a 1/1 100,- 120,-

Pol.

Šumperk - pobočka ČNS

Stav

V.cena

D.cena

1826. J.V.Štětina - Aleš Valenta - olympijský vítěz v Salt Lake City 2002
Akrobat ve vzduchu, nápis / znak města, nápis, opis, Ag 40 mm, čís.38
0/0 700,- --.-
1827. J.V.Štětina - Aleš Valenta - olympijský vítěz v Salt Lake City 2002
Akrobat ve vzduchu, nápis / znak města, nápis, opis, Cu 40 mm kapsle
0/0 120,- 120,-

Pol.

Brůha Jaroslav, 1889 - 1976

Stav

V.cena

D.cena

1828. Dr.Miroslav Tyrš - tvůrce sokolstva, b.l.
Portrét v sokolské čapce zleva, opis, Sign.,
Bronz.litý medailon b.l. 170 mm jednostranný
1/- 260,- 320,-

Pol.

Dostál Jiří, 1945 -

Stav

V.cena

D.cena

1829. Jablonec n.N. - otevření mincovny 1993
3řádk.nápis, "b", "ČNB" a "1Kč" / 7řádk.nápis na středovém
řetonu, Sign., Ag 9999, 40 mm, 44.56 g středy proof, po obvodu
0/0 1200,- 1200,-

Pol.

Fischer Jan Tomáš, 1912 - 1957

Stav

V.cena

D.cena

1830. Prokop Diviš - Přímětice - na paměť dvoustého výročí postavení
prvního uzemněného bleskovodu v Evropě 1754 -1954, poprsí zprava,
nápis / bleskovod, vročení, 5řádk.nápis, Sign., Bronz.plaketa 65x78 mm
0/0 260,- 420,-

Pol.

Havelka Luděk, 1941 -

Stav

V.cena

D.cena

1831. Narodní Divadlo - Za zásluhy o rekonstrukci, 1983
Budovy ND, emblém, vročení / triga, stará budova ND,
nápis, Sign., Punc Ag 40 mm, 33,8 g
0/0 280,- 600,-

Pol.

Knobloch Milan, 1921 -

Stav

V.cena

D.cena

1832. Karel Gott - 50.výročí narození, b.l.
Hlava zpředu, faksimile podpisu / slavík sedící na G,
pražské budovy, Sign., Punc. Ag 45 mm dvanáctihran, 84.7 g RR!
0/0 1200,- 2600,-

Pol.

Kříž Václav, 1830 - 1887

Stav

V.cena

D.cena

1833. Dostavba chrámu Sv.Víta v Praze, 1873
Sv.Václav na koni s ostatky Sv.Víta, opis / gotická
podoba chrámu, opis, Sign., Sn 41 mm, MZČ.164/3
0/0 170,- 460,-

Pol.

Lidický Karel, 1900 - 1976

Stav

V.cena

D.cena

1834. Max Švabinský - k 85.narozeninám vydal Svaz čs.výtv.umělců 1958
Poprsí zleva, opis / 7řádk.nápis ve věnci, Sign. Bronz 60 mm
0/0 260,- 900,-

Pol.

Mauder Josef, 1854 - 1921 a Braun Rudolf, nar.1830

Stav

V.cena

D.cena

1835. Bronzová záslužná medaile hl.města Prahy, b.l.
Čechie kráčející doleva se lvem po boku, opis / znak
Prahy, opis, Sign., Bronz 60 mm, ŠFP.7b nalept.skvrny v rev.
1/1 300,- 300,-

Pol.

Signatura "M.B." - blíže neurčeno

Stav

V.cena

D.cena

1836. Postava muže v tóze s holí v jedné a pohárem v druhé ruce, b.l.
Sign.M 169 B, Litý bronz 200x310 mm jednostranná
1/- 300,- --.-

Pol.

Myslbek Josef Václav, 1848 - 1922

Stav

V.cena

D.cena

1837. Miroslav Tyrš - 20.výročí úmrtí, 1884 - 1904
Poprsí zleva,opis / 12 řádkový nápis, Sign., Bronz 52 mm
1/1 160,- 160,-

Pol.

Oppl Vladimír, 1953 -

Stav

V.cena

D.cena

1838. Národní divadlo - za zásluhy o rozvoj, b.l. (2003)
Pohled na budovu, opis / triga, opis - po obvodu zdobení
Sign., Bronz 37x37 mm R!
0/0 440,- 900,-

Pol.

Pawlik František Xaver, 1865 - 1906

Stav

V.cena

D.cena

1839. Emil Grohmann - medaile na 100 let firmy, 1900
Poprsí zleva, nápisy / žena a dvě děti u tkalcovského
stavu, za oknem továrna, nápis, Sign., Bronz 51 mm
1/1 440,- --.-

Pol.

Popp Antonín, 1850-1915 a Pichl I.B., 1850-1923

Stav

V.cena

D.cena

1840. František Palacký, 1798 - 1876, b.l. (1898)
Poprsí zleva, opis / 12 řádk.nápis ve vavřínovém věnci
Sign., Bronz 58 mm, MZČ.203/2, PZ.267, Ver.6b tém.
0/0 130,- --.-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1841. Na paměť otevření Tyršova domu v Praze, 1925
Průčelí, nápis a opis / sedící sokol zpředu, šest
praporů, opis, Sign., Bronz 36 mm, Boh.121a dr.rysky v av.
1/1 340,- --.-

Pol.

Brno

Stav

V.cena

D.cena

1842. Nesign. - v upomínku na 75 let Vysoké technické školy 1849 - 1924
Muž a žena na lodi, opis / strom života, dvojitý opis, vročení
Bronz 61 mm R! tém.
0/0 650,- --.-

Pol.

Kroměříž

Stav

V.cena

D.cena

1843. Nesign. - Jubilejní výstava hospodářsko-průmyslová, 1908
Knížecí arcibiskupské železárny ve Frýdlantě - na oslavu panovnického
jubilea jeho Veličenstva císaře a krále 1848 - 1908, 5řádk.nápis ve
věnci, opis / 2řádk.nápis ve věnci, opis, Bronz litý 85 mm R!
0/0 440,- 440,-

Pol.

Milešov (okr.Sedlčany)

Stav

V.cena

D.cena

1844. Hornická známka cechu sv.Václava z antimonových dolů 1864
6řádk.něm.nápis / horn.kladívka, 6řádk.něm.nápis
Nesign., Sn 26 mm, Don.4553 tém.
0/0 1300,- --.-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

1845. Peška K. - Spolek pro blaho služebných, b.l. (1881)
Stojící postava dívky, dvojitý českoněmecký opis / tři ozdobné
kartuše pro věnování, českoněmecký opis, Sign., Ag 47 mm, 34.95 g
JL.316, MZČ.15/3, Haus.3947 tém.
0/0 1200,- 4000,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

1846. Pištora - I.rytířský turnaj 8.sboru v Praze 1902
Stojící rytíř s mečem / 5řádk.nápis na věnci
Sign., Ag klipa 32.5x32.5 mm, 16.90 g R!
1/1 1500,- 2000,-

Pol.

Praha

Stav

V.cena

D.cena

1847. Pawlik F.X. - sjezd pražských techniků, 11.9.1896
Postava nahého chlapce, po obvodu medailony se symboly technických
oborů / proti sobě 5řádk.nápisy (české a německé), vročení
Sign., Ag 40 mm, 22.94 g, JL.395, MZČ.201/3, Haus.4650 n.hr. R! tém.
0/0 1800,- 2800,-

Pol.

Strakonice

Stav

V.cena

D.cena

1848. Horák - 80.výročí založení ČZ 1919 - 1999
Znak města, opis / znak firmy, opis, Ag 34 mm, 16 g
proof 200,- 320,-

Pol.

Znojmo (Znaim)

Stav

V.cena

D.cena

1849. Radnitzky - Znojmo - hospodářský spolek - za zásluhy, b.l.
Hlava Ceres zleva, německý opis / 5-řádkový německý nápis,
Sign., Ag 40 mm, 30.35 g n.hry tém.
0/0 1200,- 4000,-

Pol.

Čechy

Stav

V.cena

D.cena

1850. Nesign. - Jan Žižka z Trocnova, portrét zleva, b.l.
Dutá bronz.medaile 110 mm v dřevěném rámečku 144 mm
úchyt k pověšení
1/- 150,- 220,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

1851. Nesign. - J.V.Stalin, b.l., Litá plaketa (červeně natřená)
150x250 mm na rev. 2 otvory pro uchycení jednostranná
1/- 120,- 130,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem Edvarda Beneše

Stav

V.cena

D.cena

1852. J.Pelikán - jednostranný litý reliéf (1946-48)
Poprsí prezidenta Beneše zleva, na doplňkovém štítku nápis
Fe litina, povrch.úprava bronz 170x250 mm, Nov.02.047b
bez dřevěné podložky
1/- 220,- --.-

Pol.

Československo - medaile s portrétem V.Havla

Stav

V.cena

D.cena

1853. D.Kartáková - medaile k 10.výr.vzniku České republiky a 10 let
prezidentského období Václava Havla 1993 - 2003, portrét prezidenta
zleva, opis / prezidentská standarta, v pozadí Pražský hrad
s katedrálou, Sign.DK, Punc Ag 34 mm, 16 g, Nov.09.31a orig.kapsle
proof 300,- 480,-

Pol.

Česká Republika

Stav

V.cena

D.cena

1854. Živnostenská banka - pam.medaile k 130.výr.založení 1998
Portrét JUDr.J.Preisse čelně, opis / logo banky, 3řádk.nápis
Sign.D, Ag 34 mm, 16 g, čísl.118 orig.etue + kapsle + certifikát
proof 260,- 300,-
1855. Největší osobnosti českého národa: Jan Neruda, b.l.
Portrét čelně, opis / korunovaný lev zleva, opis, po obvodu orlice
Punc.999, Ag 40 mm, 29 g
proof 320,- 360,-
1856. Největší osobnosti českého národa: František Palacký, b.l.
Portrét zprava, opis / korunovaný lev zleva, opis, po obvodu orlice
Punc.999, Ag 40 mm, 29.1 g
proof 320,- 360,-
1857. Nesign. - O poklad Anežky české - česká televize, b.l.
Portrét mírně zleva, opis / znak České televize
Punc.925, Ag 30 mm, 15.68 g tém.
0/0 200,- 300,-
1858. Nesign. - Pudis a.s. - 35 let firmy 1966 - 2001
2řádk.citát z Tacita / lgo firmy, opis, Ag 35 mm, 16 g
proof 180,- 180,-

Pol.

Slezsko

Stav

V.cena

D.cena

1859. Slezská zemědělská rada - V uznání zásluh b.l.
Slezská orlice, českoněm.text / zeměděl.atributy, opis,
Nesign., Postř.bronz 52 mm
1/1 400,- 900,-

Pol.

Slovensko

Stav

V.cena

D.cena

1860. Nesign. - 5.výročí společnosti J&T, 1999
Na globu 3řádk.nápis a logo firmy / velké logo firmy, vročení
Punc. Ag 39 mm, 32.4 g
proof 360,- 360,-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

1861. Tournai - medaile za uměleckou činnost, 1823
Katafalk s atributy umění a vědy / 8řádk.nápis
Nesign., Bronz.osmihran 31 mm tém.
0/0 600,- --.-
1862. Antverpy - 11.výstava 8.7.1888
Soutěž ve vazbě růží - 2.místo, vázaná kytice, opis /
ve věnci 2.místo, opis, uprostřed plocha pro věnování
Nesign., Ag 36 mm, 19.4 g orig.ouško se závěsem tém.
0/0 300,- 360,-

Pol.

Evropská unie

Stav

V.cena

D.cena

1863. Nesign. - zavedení Eura ve 12 státech EU, b.l.
12 původních měn na mincích po obvodu / 12 barevných vlajek,
názvy států ve tvaru Eura, Punc.999.9, Ag 50 mm, 49.54 g
proof 400,- 550,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1864. Nesign. - jeton de Ramboullet 1712
Korunovaný znak města / 4řádk.nápis, Nesign., Ag 28 mm, 7.13 g
1/1 600,- --.-
1865. Bailleul (Nord) - zemědělská společnost, b.l. (cca 1850)
Korunovaný znakm města / zemědělské atributy ve věnci, opis -
uprostřed plocha pro věnování, Nesign., Ag 41 mm, 33 g
0/0 500,- 600,-
1866. Napoleon III. a Eugenie - na křest syna Napoleona Evžena Ludvíka
Bonaparta, 14.7.1856, dvojportrét zleva, opis / hlava dítěte zleva
Sign.Caqué, Ag 15 mm, 1.9 mm
1/1 500,- --.-
1867. Paříž - Suvenýr z výstavy 1889
M.Jesurum a comp. Venise - manufaktura krajky a vyšívání
Benátský lev, opis / 6řádk.nápis, opis, Mosaz 36 mm
1/1 160,- --.-
1868. Ministerstvo zemědělství - hlavní soutěž v jezdectví - porota, 1914
Dvě alergoriké postavy, opis / 4řádk.nápis v květinové výzdobě, opis
Sign.A.D., Punc. na hraně, Ag 40 mm, 36.8 g
1/1 1000,- --.-

Pol.

Francie - L´Aube

Stav

V.cena

D.cena

1869. A.Lozano - akademická společnost, b.l.
4řádk.nápis ve věnci / znak ve věnci, Sign., Ag 32 mm, 13.2 g
1/1 200,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1870. Caque -Paříž 10.arrondissement - medaile za dobročinnost, 1872-73
Sedící muž před ženou, vedle dítě / 4řádk.nápis ve věnci, opis -
uděleno M.Tore, Sign., bronz 41 mm
1/1 240,- --.-

Pol.

Maďarsko

Stav

V.cena

D.cena

1871. Hugucain a Gusoin - Budapešť 1869 - 1929
Postava Evropy4řádk.nápis / pod ležícím lvem 3řádk.maďarský
nápis, Sign., Bronz 50 mm
1/1 300,- 300,-

Pol.

Německo - Bavorsko

Stav

V.cena

D.cena

1872. Maxmilian Josef - medaile k 25.výročí vlády, 1799 - 16.2.1824
Poprsí zprava, opis / brána se lvem, 2řádk.nápis, opis
Sign.Losch, Ag 48 mm, 43.83 g R! tém.
0/0 4800,- --.-

Pol.

Německo - Dresden

Stav

V.cena

D.cena

1873. Nesign. - Zoolog.Garten Dresden, slon zleva, opis / 3řádk.ryté
věnování ve věnci s let.1892, Nesign., Ag 30 mm orig.ouško se stužkou
1/1/1 200,- 300,-

Pol.

Německo - Hamburg

Stav

V.cena

D.cena

1874. P.H.Geodecke - medaile k narození dítěte, b.l. (1750)
Desastero, Justitia a lev, 2řádk.nápis v úseči, opis / alegorie
nerození, života v Kristu a smrti, Sign.P.H.G., Ag 40 mm, 12.95 g
-1/1- 1400,- 1800,-

Pol.

Německo - Sasko

Stav

V.cena

D.cena

1875. Laufr - hospodářaská komora pro provincii Sasko -
za dlouholetou záslužnou činnost b.l. (cca 1880), alegorická
ženská postava se zěmědělskými atrubuty, opis / 4řádk.nápis ve věnci
Sign., Laufr a W.ST.H., Bronz 42 mm R!
0/0 800,- 800,-

Pol.

Německo - Sudety

Stav

V.cena

D.cena

1876. Grulich (Králíky) - spolek německých myslivců sv.Huberta
v rev. vyryto věnování Z.V.MEISTERSCH.GRULICH 1930, III.PR.
Bronz 45 mm jednostranná
1/1 200,- 420,-

Pol.

Německo - 3.říše, 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1877. Nesign. - Adolf Hilter - župa Westfalen Süd - na paměť přísahy
vůdci 25.2.1934, poprsí A.H. zleva, opis / 6řádk.nápis v dubovém věnci
Ag 35 mm, 13.5 g dr.škr.v rev. R!
1/1 6000,- --.-
1878. V.Drobil - tři busty vojáků (pěchota, letectvo, námořnictvo)
Německo očekává vaše oběti, b.l., Sign., Patinov.sádra 280x350 mm
Z 200,- 700,-

Pol.

Německo - BRD

Stav

V.cena

D.cena

1879. Nesign. - morová epidemie v Evropě 1347 - 1350, b.l.
Vyobrazení pohřbu nakažených morem / 6řádk.něm.nápis
Punc.na hraně 925, Ag 45 mm, 40.6 g
0/0 400,- 600,-

Pol.

Nizozemí pod Španělskem, Philipp IV., 1621 - 1665

Stav

V.cena

D.cena

1880. Žeton finanční úřadu 1631, Bronz 28 mm 2/2 120,- 320,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1881. Nesign. - rakouský orel, na prsou vyraženo DUCAT /
3 orli pod sluncem SOLUM AQULIAE, b.l., Bronz 22 mm
-1/2 320,- --.-

Pol.

Rakousko Dolní

Stav

V.cena

D.cena

1882. Jauner - spolek pro Dolní Rakousko - dům ovoce, b.l.
Korunovaný velký znak, opis / dva Putti s věnečkem, uprostřed
rámeček k věnování, Sign., Ag, 58 mm, 62.52 g
1/1 3000,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1883. Nesign. - Sociální demokracie - 50 let revoluce, 1848 - 1898
Střetnutí občanů s vojskem, průčelí budovy, opis /
letopočet ve věnci, Cu 50 mm
0/0 500,- --.-
1884. Hernals (část Vídně) - první spolek chovatelů kanárů, b.l.
Za zásluhy, sedící andílek s kanáry, opis / 3řádk.nápis ve věnci
Sign.Christlbauer, Ag 46 mm, 35.3 g
1/1 1800,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1885. Rakouská alpská jízda - K.K.Ö.A.C. (rakouský autoklub), 16.-23.6.1912
Utomobil pod skálou, sledovaný třemi mýtickými postavami, korunovaný
rakouský znak, 3řádk.nápis, 3x Punc. Ag klipa 95x110 mm, 238.51 g
jednostranná R!
1/- 2000,- 14000,-
1886. Christlbauer - Schmelz - záslužná medaile za chov kanárů, 1925
Dva znaky, opis / alegorická ženská postavas věncem v ruce, kanár na
větvi, opis, Sign., Bronz 43 mm tém.
0/0 200,- 260,-
1887. DEL-KA na 25 leté jubil.1933, pohyb přináší požehnání, nápis,
opis, Ag 35 mm, 16,5 g, Punc. 900, Sign.JP, Hauptmünzamt Wien
0/0 280,- --.-
1888. Grienauer - Vídeň - 100 let pojišťovny Allinz, 1860 - 1960
Stojící ženská postava, opis / 2 postavy, nápis a 2řádk.nápis v úseči
Sign., Ag 900, 40 mm, 25.3 g
0/0 300,- 420,-
1889. Vídeň - žeton do casina v hodnotě 100 Šilinků 1997
Masky, opis / 2řádk.nápis, opis, Ag 30 mm, 9.74 g
proof 180,- --.-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

1890. Mikuláš II. - medaile na návštěvu v berlíně 1914
Portrét zleva, něm.opis / 5řádk.něm.nápis, Nesign., Bronz 28,5 mm
1/1 1600,- --.-

Pol.

Španělsko

Stav

V.cena

D.cena

1891. Nesign. - členství v EU. b.l.
Dva medailony, atributy, opis / mapa Evropy s členskými státy EU
Punc.999, část.pozlacené Ag 40 mm, 20.05 g
proof 300,- 500,-

Pol.

Velká Británie

Stav

V.cena

D.cena

1892. Winston S. Churchill - k 100.výr.narození, 1874 - 1974
Portrét čelně, opis / kupole budovy, balony, letadla, heslo
Blood, Sweat Tears, Postř.med. 45 mm, na hraně výrobce Sporrong
čísl.608 z 2.500 orig.dřevěná etue se zlatým potiskem
0/0 800,- --.-

Pol.

Cyklistické medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1893. Olomouc - II.jízda zahajovací K.C.V.O - 13.8.1899
Smatlov.odznak zasazení do bohatě zdobené kartuše
53x53 mm s řetízkem s odznakem orig.jehla R!
1/- 400,- 700,-
1894. Wien - v upomínku na cyklistické květinové korzo - květen 1897
Jizdní kolo, opis / 7řádk.nápis, Nesign., Mosaz 30 mm
1/1 200,- --.-
1895. Wien - v upomínku na cyklistické květinové korzo - květen 1897
Jizdní kolo, opis / 7řádk.nápis, Nesign., Postř.bronz 30 mm
1/1 200,- --.-

Pol.

Medaile a odznaky hasičských spolků

Stav

V.cena

D.cena

1896. Studené (u Mladkova) - žehnání praporu SDH Studené 29.7.2017
Hasičské atributy, opis ú panorama obce s patronem s praporcem
Nesign., Bronz 60 mm tém.
0/0 200,- --.-

Pol.

Hudební medaile a žetony

Stav

V.cena

D.cena

1897. Bedřich Smetana - ke 100.výr.narození 1824 - 1924
Portrét zleva, dole notový zápis, Nesign., Bronz.plaketa 95x140 mm
na kartonové podložce s očkem na pověšení jednostranná
1/- 160,- --.-
1898. ČSR - Jednota zpěváckých spolků českoslov., b.l.
Lyra v kartuši, opis / "Čest zásluhám 1897 - 1927" ve věnci
Nesign., Postř.med. 43 mm
1/1 130,- --.-

Pol.

Nouzovky německých měst a obcí

Stav

V.cena

D.cena

1899. Westfálsko, 10 Marka 1921 - Stein, Bronz 38 mm, J.N13
nákl.116.489 ks
1/1 260,- 360,-
1900. Westfálsko, 10 000 Marek 1923 - Stein, Pozlac.bronz 44.5 mm
J.N20a, nákl.315.809 ks tém.
0/0 120,- 200,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk