Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 11. listopadu 2017

Pol.

Německo - zúčtovací poukázky Wermachtu

Stav

V.cena

D.cena

2501. 1 a 5 Marka 1944, Pick.M38,M39 2 ks 2 a N 80,- 100,-

Pol.

Polsko

Stav

V.cena

D.cena

2502. 1 Marka 17.5.1919, Pick.19 2-, 5 Marka 23.8.1919, P.24
5.000 Marka 7.2.1920, P.31 celk.3 ks
N
1-
80,- 150,-
2503. 20 Marek 1919, Pick.26, 100 M.1919, P.27, 1 Zl.1.8.1841, P.99
10 Zl.1.3.1940, P.94, 2 Zl.1944, P.106, 20 Zl.1944, P.112 celk.6 ks
2až3 40,- 100,-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

2504. 1 Koruna (1919) - přetisk DEUTSCHÖSTERREICH, Pick.49
2 Koruna (1919) - přetisk DEUTSCHOSTERREICH, Pick.50
10, 100, 1000 Kor.1922, P.75, 77, 78 celk.5 ks
1až2 30,- 36,-
2505. 20 Koruna (1913) - sér.1140, přetisk II.vyd., Pick.53
u levého okraje špendl.dírka
1 30,- --.-
2506. 10, 20, 100 Koruna 1922, Pick.75, 76, 77
Maďarsko 100 For.1980, P.171f celk.4 ks
1až2 30,- 30,-
2507. 10 Schilling 1927, Pick.94 2- 200,- 200,-

Pol.

Rumunsko

Stav

V.cena

D.cena

2508. 5, 100 Lei 1966, Pick.93, 97, ČSR - 3 Kčs 1961, sér.JM, VP, B.95
Jugoslávie 10 Din.1968 - 2x, 50 Din.1968, P.82a, 83a celk.7 ks
0až3 50,- --.-

Pol.

Rusko - carství

Stav

V.cena

D.cena

2509. 3 Rubl 1905, Pick.9c, 5 Rubl 1909, P.10b(17), 10 Rubl 1909, P.11c(18)
25 Rubl 1909, P.12b(14) celk.4 ks
-1až3 60,- 120,-
2510. 3 Rubl 1905, Pick.9c, 5 Rubl 1909 (vydání 1917), Pick.35a 2 ks N 80,- 130,-
2511. 100 Rublů 1910, P.13a(14) - 1x natrž.15 mm, 500 Rubl 1912,
P.141b(1)- 1x natrž.6 mm, 1 Rubl 1898 (1915-18), P.15(1-2)
1 Rubl 1898 (1915-18), P.15(1-3) celk.4 ks
-1až3 60,- 140,-
2512. 100 Rublů 1910, P.13a(14), RSFSR 200 Rubl 1920 (1917), P.S899
Obligace - státní půjčka 10 R./1939 - třetí pětiletka
3 Červonec 1937, P.203 celk.4 ks
3až4 80,- 130,-
2513. 1 Rubl 1898 (vydání 1915), Pick.15
Zápdní dobrov.armáda - 1 Marka 1919, P.S.226b
2až3 80,- --.-
2514. 1 Rubl 1898 (vydání 1915), Pick.15, 50 Kop.b.l.(915), P.31
250 R.1917, Šipov-Gusev, P.36(2-6) celk.3 ks
1až2 50,- 85,-
2515. 1 Rubl 1898 (vydání 1915), Pick.15, 10 Rubl 1909 (1909-17), P.11c
25 Rubl 1909 (1909-17), P.12b celk.3 ks
0až3 50,- --.-

Pol.

Rusko - SSSR

Stav

V.cena

D.cena

2516. 1, 3 Červoněc - obě 1937, Pick.202, 203, 3 Rubl 1938, P.214 3 ks 3až3- 60,- 85,-
2517. 5 Rubl 1934, Pick.212, 1 Rubl 1938, P.213 vlevo pošpin. 2 ks 2 100,- 100,-

Pol.

Řecko

Stav

V.cena

D.cena

2518. 100 Drachma 1978, Pick.200b N 40,- 110,-

Pol.

Slovenská republika, 1992 -

Stav

V.cena

D.cena

2519. 20 Sk 1993, sér.A, B.SK7.a2 - přetisk BIMILÉNIUM "neperf." N 100,- --.-
2520. 20 Sk 2006, sér.V, B.SK7g "neperf." N 100,- --.-
2521. 100 Sk 1993, sér.D, B.SK8.a1 "neperf." 0 100,- 100,-
2522. 50 Sk 1993, sér.C, B.SK6a "neperf." 0 100,- --.-

Pol.

Srbsko

Stav

V.cena

D.cena

2523. 10 Dinárů 1.5.1941, P.22 2x natrž.5 mm, Jugoslávie 10 Din.1968, P.82a
50 Din.1968, P.83a, Rumunsko - 5, 10, 100 Lei 1966, P.93, 94, 97 6 ks
2až3- 20,- 36,-

Pol.

Sri Lanka

Stav

V.cena

D.cena

2524. 20, 50, 100 Rupie 2010, Pick.123a, 124a, 125a 3 ks Naž1- 40,- 44,-

Pol.

Ukrajina

Stav

V.cena

D.cena

2525. 1, 3, 5, 10, 25 Kuponů 1991, 200, 1000 Kup.1992
5000 Kup.1993, P.81, 82, 83, 84, 85, 89 ,91, 93 celk.8 ks
0až1- 60,- --.-

Pol.

Nouzovky německých měst

Stav

V.cena

D.cena

2526. Konvolut nouzovek z let 1920 - 1922 každá jiná 9 ks 0ažN 50,- 95,-
2527. Konvolut nouzovek z let 1918 - 1921 každá jiná 10 ks 0ažN 50,- 100,-
2528. Konvolut nouzovek z let 1920 - 1921 každá jiná 10 ks 0ažN 50,- 100,-
2529. Konvolut nouzovek z let 1920 - 1921 1x zažl.papír každá jiná 4 ks 0ažN 20,- 65,-
2530. Oberhof - 25, 50 Fen.1921, Rakousko Amstetten 1920
Německo - okup.území Ruska Kowno 5 M.4.4.1918, P.R130 celk.4 ks
N
4
30,- 36,-
2531. Sbírka nouzovek Baden z let 1918 - 1923
v albu 1x 3, 1x 2-, 1x 0, 4x N celk.7 ks
N 30,- 75,-
2532. Sbírka nouzovek Rheinland, Württemberg, Danzig z let 1919 - 1924
v albu 1x 4, 1x 3, 2x 2, 1x 1, 7x N celk.14 ks
N 60,- 160,-
2533. Sbírka nouzovek Berlín z let 1918 - 1922
v albu 1x 3-, 2x 1, 1x 0, 31x N celk.35 ks
N 100,- 160,-
2534. Sbírka nouzovek Hamburg z let 1919 - 1922
v albu většina ve stavu N celk. 72 ks
N 180,- 440,-
2535. Sbírka nouzovek Vestfálska z let 1921 - 1922
v zásobníku celk.45 ks přev. ve stavu N
N 110,- 200,-
2536. Sbírka nouzovek Slezska z let 1920 - 1921
v zásobníku 1x 3-, 1x 2, 2x 0, 14x N celk.18 ks
N 60,- 150,-

Pol.

Nouzová platidla Československa

Stav

V.cena

D.cena

2537. Javorník (Jauernig), 50 Haléřů 1919, BV.26/3, DH.85.3b
2x natrž. a slepena bank.páskou
3- 40,- 40,-

Pol.

Nouzovky rakouských měst

Stav

V.cena

D.cena

2538. konvolut z roku 1920 každá jiná 11 ks 0ažN 50,- 60,-
2539. konvolut z roku 1920 1x chybí růžek každá jiná 11 ks 0ažN 50,- 60,-

Pol.

Obligace, dlužní úpisy

Stav

V.cena

D.cena

2540. Československá státní půjčka 23.5.1924 - dlužní úpis na
100 dolarů ve zlatě, 1 kupon přelož., natrž., otvory po sešív.sponě
2/2 140,- 150,-
2541. Rusko - státní půjčka 5 Rublů 1944 - třetí válečná půjčka
okraje na více místech natrženy do 7 mm
3- 40,- --.-
2542. SSSR - slosovatelná obligace 3.státní vojenské půjčky na 200 Rb 1944
SSSR - los 4.perněžní loterie na 50 Rb.1944 - dekorativní
1
1
120,- 160,-

Pol.

Potravinové lístky

Stav

V.cena

D.cena

2543. Rakousko-Uhersko (platí jen pro Moravu) na tuk, tukové výrobky
a olej pro 41.-44.týden - 24.6-21.7.1917 2x natrž. 5 mm, chybí růžek
Odběrní poukaz na jeden dvoudílný pracovní oblek, n.p.Bruntál
závod Hanušovice 1953
1
1
70,- 260,-
2544. Protektorát ČM - lístek na tuky a máslo 8.3-4.4.1943 celý
MNV Hanušovice - šatenka pro zaměstnané 1953 nekompletní
Lístek pro domácnost na výdej přídělových lístků 1953
0
1
1
60,- 160,-
2545. Protektorát ČM - lístek na tuky a máslo 23.8-19.9.1943 celý
Olomouc- vstupenka na Krajské dne požárníků 1957
0
0
50,- 160,-
2546. Československo - potraviny pro zaměstnané - červen 1953 nekompletní 1 20,- --.-

Pol.

Poukázky obchodních společností v ČSSR

Stav

V.cena

D.cena

2547. PZO Tuzex - 1 Koruna 1989/I, čísl.01411183
ČSSR - poukázka na odběr výstroje ministerstvo vnitra
1 bod nečíslovaný - s razítkem "Č" celk.2 ks
Naž0 60,- 70,-
2548. PZO Tuzex - 0.50 Kčs 1989/II, čísl.01845992
PZO Tuzex - 1 Koruna 1989/II, čísl.02156948
2 30,- 36,-

Pol.

Konvoluty bankovek

Stav

V.cena

D.cena

2549. Č+M - 2x, Slovenska - 1x, ČSR 1945-53 - 2x, Německa - 2x
Rakouska 1922 - 1x, Maďarska - 1x celk.9 ks
2až3 40,- 60,-
2550. Československa - 7x, Č+M - 5x, Rakouska - 6x, Ruska - 2x
Německa - 5x, Polska - 7x, Jugoslávie - 2x a Rumunska - 1x celk.35 ks
-3až5 30,- 140,-
2551. Československa - 7x, Rak.-Uherska - 1x, Rakouska - 2x
Maďarska - 1x, Německa - 3x celk.14 ks
2až3- 40,- 60,-
2552. Č+M - 1x, ČSR 1945-92 - 11x, Rakouska - 1x vše "neperf." 13 ks 2až3- 40,- 95,-
2553. Německa - 9x, Ruska - 3x, Polska - 3x, Portugalska - 2x
Bulharska - 1x, rep.Dominika - 1x, Libanonu - 1x celk.20 ks
3až4 30,- 75,-
2554. Německa 12 ks 3až4 30,- 50,-
2555. SSSR - 1x, Běloruska - 2x, Chorvatska - 5x 4x natrž. 8 ks 2až3- 20,- 26,-

Pol.

Knihy :

Stav

V.cena

D.cena

2556. Bajer J. : Kubánská Platidla, ČNS H.Králové 1982 brožov.
Bajer J. : Maďarsko - katalog papírových platidel 1848 - 1849,
1918-1971, Praha 1972 brožov.
Z
Z
70,- 80,-
2557. Bauer J.: Skrytá tvář českých dějin, čas 2015, 264 str brožov. N 90,- 90,-
2558. Čejka Z.: Historie české společnosti přátel drobné plastiky
1937 - 1997, Praha ČSPDP 1997, 120 str. brožov.
Z 40,- 44,-
2559. Čejka Z.: Historie české společnosti přátel drobné plastiky
1937 - 1997, Praha ČSPDP 1997, 120 str. brožov.
Z 60,- --.-
2560. Fiala Vlastimil : Nepublikované denáry knížete Jaromíra
otisk z čas.Drobná plastika 1983, 8 stran - s podpisem autora brožov.
Rakouské feniky - český překlad knihy A.Luschina - 15 str. + 12 tab.
reprint brožov.
N
N
100,- --.-
2561. Hanibal Vladimír: Mimořádné ražby církevních mincí
ČNS Jihlava 1997, Papežského státu a Vatikánu, 40 str. + 4 příl. brož.
.
N 40,- --.-
2562. Chaura Karel : Pravda o denáru svatováclavském,
Praha 1929, 32 stran vázané
Z 80,- --.-
2563. Katz Viktor : O malých groších, Praha 1921, 8 str. + tabulka brožov.
Polívka Eduard : Padělek denáru knížete Václava Svatého,
Praha 1966, 6 str. brožov.
použ.
Z
80,- --.-
2564. Kolektiv autorů: Filumenický magazín 1964, 144 str. brožov.
2.mezinárodní kvadrienále medailí, Kremnice 1989 brožov.
3.mezinárodní kvadrienále medailí, Kremnice 1989 brožov.
Z
Z
Z
30,- 55,-
2565. Kolektiv autorů: Moravský historický sborník - ročenka 1995
Brno 1995, 404 str. vázané
N 60,- --.-
2566. Kolektiv autorů: Renesanční portrétní medaile - ze sbírek
mincovního kabinetu muzeí v Berlíně
Brno Moravské muzeum 1978, 36 str. brožované
Z 30,- --.-
2567. Kolektiv autorů: Bankovky a mince České národní banky 1993 - 1994
ČNB Praha, Nuga 1994, 112 stran vázané
Z 65,- --.-
2568. Kolektiv autorů: Československé bankovky, státovky
a mince 1919 - 1992, ČNB Praha 1993, 128 stran vázané
Z 80,- 180,-
2569. Kolektiv: Papírové peníze USA - katalog s cenami
8.edice 1972, 168 str. brožov.
N 40,- 55,-
2570. Kolektiv: Slovenské pamätné mince 1993 - 2006
NB Slovenska, 72 str. brožov.
N 60,- 80,-
2571. Lichnowsky R., Mayer,E.: Des Fürstlichen Hochstiftes Olmütz
Münzen und Medaillen, dotisk - Graz 1963, 180 str. vázané
Z 120,- --.-
2572. Matz H.: Geschichte in Silber - Habsburger im Münzbild
Pollner Verlag 2000, 136 str. brožov.
Z 80,- --.-
2573. Nechanický Z., Šafář O. : Kladské mincovnictví,
ČNS Hradec Králové 1983, 113 str., 11 tab. brožov.
N 40,- 40,-
2574. Nechanický Zdeněk : České mince grošového údobí
ČNS Kradec Králové 1999, 294 stran brožov.
N 50,- 400,-
2575. Nechanický Zdeněk : Mince Nových Čech (České Falce)
ČNS Hradec Králové 1998, 76 stran brožov.
N 40,- 420,-
2576. Nejedlo P.: Dekorace oživlé historie z let 1980 - 2011
Stráž pod Ralskem 2012, 266 str. brožov.
N 180,- --.-
2577. Nejedlý Josef: Vyznamenání českého vězeňství od r.1969 do r.1991
Nejedlý Josef: Faleristické noviny sloven.vězeňství r.2001
ČNS Hradec králové 19771, 2002_celk.2 ks
N 60,- 65,-
2578. Novotný V., Moulis M.: Papírová platidla Československa, 1919 - 1993
Česká a Slovenské rep. 1993 - 98, II.vyd., Hodonín, 164 str. brožov.
N 50,- 90,-
2579. Plaček A.: Německo-český a česko-německý slovník
Brno 2006, 168 str. brožov.
Yatsenko S.: Mince SSSR - 1921 - 1991, Kijev 1991, 96 str. brožov.
N
N
130,- 140,-
2580. Poláček A.: Přehledný seznam panovníků a rodů oprávněných vydavatelů
mincí 15.-19. století, 112 stran, Praha 1972 brožov.
Z 80,- 120,-
2581. Pošvář Jaroslav : Die Währung in der Ländern der Böhmischer
Krone, Graz 1970, 230 str., XII tab. vázané
Jaeger, K.: Die Deutschen Münzen seit 1871, Basel 1982 brožov.
Stürmer W.: Verzeichnis und Gepräge, Leipzig 1572 - reprint vázané
Z
Z
Z
40,- --.-
2582. Radoměrský P., Richtr M.: Česká středověká keramika datovaná mincemi
Sborník NM v Praze 1978, 168 str. + 44 tab. brožov.
Z 100,- 320,-
2583. Rank J.: Nový slovník kapesní jazyka českého a německého
Praha 1895, 1076 str. a 1126 str. 2 díly vázané
Z 100,- --.-
2584. Sejbal Jiří : Numismatické oddělení Moravského muzea v Brně,
MM 1979, 80 str. vázané
N 60,- 110,-
2585. Sokolova I.B.: Mince a pečeti byzantského Chersonu
Leningrad 1983, 176 str., XX tabulek vyobrazení vázané
Z 50,- --.-
2586. Taul Antonín : Olomoucké medaile, plakety, žetony
a známky, Olomouc 1969, 107 stran, 43 tabulek
ex libris R.Pospíšil Olomouc poškoz.vazba
Z 80,- --.-
2587. Taylor Peter: Insignie spojeneckých zvláštních jednotek
1939 - 1948, Brno Centa 2004, 220 str. vázané
N 180,- 180,-
2588. Vandas J.: Mince a platidla - repre publikace s bar.vyobrazeními,
Praha, Magnet Press 1994, 220 str. vázané
Numismatický sborník 21 z r. 2006, Praha 2006
320 str. + četná vyobrazení brožov.
Z
Z
40,- --.-
2589. Veselovský J.: Slovenské a československé čiapkové a rozlišovacie
odznaky druhov vojsk z let 1918 - 2004, Neprodajné 2004, 118 str
brožov.
N 150,- 240,-
2590. Austria Münzkatalog - 1790 - 2004, 31.vyd., 164 str. brožov. Z 100,- 140,-
2591. Kalus J.: Mince Knížeství Těšínského, Muzeum Těšínska 1994
33 str. brožov.
N 40,- 75,-
2592. Kliment Ch.K., Nakládal B.: Slovenská armáda 1939 - 1945
výborná pomůcka pro faleristy, Praha, LKKMa 2006, 360 str.
vázané (poškoz.vazba)
N 100,- 150,-
2593. Němečková, V., Pekárek J., Šůla, J.: Nerealizovatelné návrhy
československých papírových platidel 1918 - 1988, výstavní katalog
Hradec Králové 1991, 102 str. brožov.
Z 40,- 220,-
2594. Pninski J.: Dějiny peněz západního Pomořanska
Muzeum narodowe Sczcecin 1976, 88 str. brožov.
Z 60,- 160,-
2595. Pinta V.: Prežské groše Karla IV., ČNS Chomutov 1999
22 str. + příloha brožov.
N 100,- 110,-
2596. Spasskij I.G.: Ruskaja monětnaja sistěma,
Leningrad 1970, 256 stran, s obrázky v textu vázané
Z 80,- 110,-

Pol.

Časopisy

Stav

V.cena

D.cena

2597. Sborník historický ze Sympozia k 250.výr.narození M.A.Voigta
Mor.muzeum Brno 1988, 164 str. brožov.
Z 60,- 100,-
2598. Zprávy pob.Hradec Králové - příl. k č.40 - Novodobá falza, č.42 a 43
Republika Dálného Východu, č.54 - Lodě a plavidla, k č.62 - V.Měřička
Mexický Řád Panny Marie z Guadalupe celk.4 ks brožov.
Z 40,- --.-
2599. Zprávy pob.Hradec Králové 31 - 40 10 čísel vázané v jednom svazku Z 80,- --.-
2600. Zprávy pob.Hradec Králové - příl. k 49 a k 61: Likovský, J. a Z.:
Známky českých pivovarů, ČNS Hradec Králové 1985, 1990 2 ks brožov.
Z 40,- 220,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk