Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 11. listopadu 2017

Pol.

Časopisy

Stav

V.cena

D.cena

2601. Zprávy pob.Hradec Králové - příl. k 49 a k 61: Likovský, J. a Z.:
Známky českých pivovarů, ČNS Hradec Králové 1985, 1990 2 ks brožov.
Z 40,- 220,-

Pol.

Aukční katalogy :

Stav

V.cena

D.cena

2602. Aste Bolaffi - sbírka Giovanniho Fattoviche - III.část - 8.6.2016
Aste Bolaffi - 8. a 9.6.2016 celk.2 ks
N 50,- --.-
2603. Aureo Calico - aukce 2016 - 3x, Jesus Vico -aukce 2016
Jose Herrero - aukce 2016, Marti Hervera - aukce 2016 celk.6 ks
N 40,- --.-
2604. Boule Monaco - aukční katalog 2.12.2016
Boule Paříž - aukční katalog 9.12.2016 celk.2 ks
N
N
30,- --.-
2605. Rauch, Vídeň - č.102/2016 - I. -antika, papír.plaitdla, Evropa
II. - medaile a Římskoněmecká říše 2 ks
N 50,- --.-

Pol.

Staré listiny:

Stav

V.cena

D.cena

2606. Čechy - úřední dopis na K.K. Generální prokuraturu v Praze, razítka
Böhm.Krummau, Budweis z r.1851, pečeť, přiložen křestní list 1843
celk.2 ks v pěkném stavu
Z 80,- 85,-

Pol.

Různé :

Stav

V.cena

D.cena

2607. ČSR - průkaz k účelům daňovým - 5% půjčka práce ve jmenovité
hodnotě 1.000 Kč, razítko Anglo-československá a Pražská úvěrní
banka v Praze 30.3.1933
1 30,- 40,-
2608. Certifikáty - k pamětním 200 Kč České republiky z let
1994 - 1998 celk.8 ks
N 240,- --.-
2609. Certifikáty - k pamětním 200 Kč České republiky z let
1998 - 2003 celk.8 ks
N 240,- 240,-
2610. Certifikáty - k pamětním 200 Kč České republiky z let
2003 - 2013 celk.8 ks
N 240,- 250,-
2611. Certifikáty - k pamětním 200 Kč České republiky z let
2006 - 2013 celk.8 ks
N 240,- --.-

Pol.

Leopold VI. a Frederick II., 1230 - 1246

Stav

V.cena

D.cena

2612. Vídeňský fenik, minc.Enns, Lu.21 dr.perf.ražbou -1/2- 120,- 180,-

Pol.

Přemysl Otakar ( II. ), 1251 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

2613. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Luschin.67, Koch.162 č.ned. 2/2- 120,- 180,-
2614. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Luschin.70, Koch.172 č.ned. 2/2- 120,- 180,-
2615. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Luschin.70, Koch.172 č.ned. 2/2- 100,- 180,-
2616. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Luschin.71a Koch.167 2/- 80,- 130,-
2617. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Luschin.72, Koch.161 č.ned. 2/2- 120,- 180,-
2618. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Luschin.78a 2/- 80,- 150,-
2619. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Luschin.79, Koch.163 č.ned. 2/2 120,- 180,-
2620. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Luschin.82, Koch.171 ned. -2/- 90,- 100,-
2621. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Luschin.84, Koch.170 č.ned. 2/2- 120,- 320,-
2622. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Luschin.85, Koch.169 2/- 80,- 160,-

Pol.

Albrecht I., 1282 - 1308

Stav

V.cena

D.cena

2623. Fenik se čtyrrázem b.l., Vídeň.Nové Město, Lu.102 -1/- 80,- 120,-

Pol.

Albrecht I. a Frederick, 1282 - 88, 1308 - 1330

Stav

V.cena

D.cena

2624. Fenik b.l. minc.Enns, Lu.97 R! 2/- 80,- 120,-

Pol.

Albrecht V. pod poručnictvím Leopolda, 1406 - 1411

Stav

V.cena

D.cena

2625. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Rad.12 -1/- 70,- --.-

Pol.

Albrecht V., 1411 - 1439

Stav

V.cena

D.cena

2626. Vídeňský fenik se čtyřrázem - po roce 1426, Rad.15 dr.ned. 2 ks 2/- a -1/- 80,- 200,-
2627. Vídeňský fenik se čtyřrázem - po roce 1426, Rad.15 č.ned. -1/- 60,- --.-

Pol.

Rakousko, Salzburg, Bavorsko

Stav

V.cena

D.cena

2628. Konvolut zlomků feniků, vše Ag 11.8 g hor.z. 110,- --.-
2629. Konvolut zlomků feniků, pr.groš, korunov.žeton, frank 1899
vše Ag 28.6 g celk.43 ks
hor.z. 220,- 400,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

2630. 2 Fenik 1530, Rakousy-Vídeň, M-A.13, tab.1/28, Ma.1853 -2/- 60,- 80,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

2631. 3 Krejcar 1624, Vídeň-Fellner, M-A.118(tab.16/11), Her.1026 -2/2- 60,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

2632. 3 Krejcar 1695, Vídeň dír.3/2-, 3 Kr.1696 CB 2 ks 3/2- 60,- 85,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

2633. Tolar 1780 SF, Günzburg - novoražba dírka, část.zbrouš.hrana 1/1 260,- 260,-
2634. Tolar 1780 SF, Günzburg - novoražba oboustranně sek při okraji 1/1 260,- 260,-
2635. 20 Krejcar 1758, Vídeň, N.30 st. po o. -2/1- 130,- 160,-
2636. 20 Krejcar 1764, Vídeň, N.30 2/1- 120,- 260,-

Pol.

Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

2637. 5 Krejcar 1783 A, P.33 3/2-, 3 Kr.1788 B 2 ks 3/2- 80,- 120,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

2638. 20 Krejcar 1808 A -2/2- 60,- 70,-
2639. 20 Krejcar 1815 A st. po o. 2/1- 75,- 85,-
2640. 20 Krejcar 1815 A -2/2- 100,- --.-
2641. 5 Krejcar 1818 A 2/1- 120,- 160,-
2642. 3 Krejcar 1832 A 2/2 40,- 80,-
2643. Cu Krejcar 1816 A 2/2, FJI - 2 Kr.1851 A 2 ks -1/1- 60,- 85,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

2644. 3 Krejcar 1846 A -1/1 90,- 130,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

2645. 3 Krejcar 16.. KB 3/3-, XV kr.1661 KB dírka 2 ks -2/2- 80,- 120,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

2646. 20 Krejcar 1778 B / SK-PD, N.94 dírka 2/2 40,- 65,-
2647. Cu Grešle 1764, Karlovský Bělehrad, N.130 R! -2/2- 160,- 160,-
2648. Cu Denár 1765, bez zn.mincovny, N.89 2/2- 120,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

2649. 20 Krejcar 1833 B - s madonou četné hry - byl zafasován 2/1- 80,- 100,-
2650. 20 Krejcar 1815 G st. po o. R! 3/3 40,- 70,-
2651. 20 Krejcar 1821 E 3/2, 10 Krejcar 1792 B 2 ks 3/2- 100,- 160,-
2652. Cu 3 Krejcar 1800 B, S, Krejcar 1816 A 3 ks -1až2 70,- 85,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

2653. 20 Krejcar 1848 KB - maďarský opis (revoluce) 2/1- 80,- 160,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

2654. 15 Soldi 1802 F - pro Gorici a Gradišku, P.36 -2/2- 160,- 200,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

2655. 1 Centesimo 1846 V 2/2- 60,- 85,-

Pol.

Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892

Stav

V.cena

D.cena

2656. Zlatník 1858 B 2/1 260,- 320,-
2657. Zlatník 1859 A - s tečkou za REX dr.hr. 1/1 180,- 240,-
2658. Zlatník 1861 A -1/1 140,- 240,-
2659. Zlatník 1876 b.zn. 0/0 240,- 340,-
2660. Zlatník 1879 b.zn. -2/1- 120,- 190,-
2661. 10 Krejcar 1869 b.zn. 1/1 110,- 140,-
2662. 1 Krejcar 1872 KB 1/1-, 1891 b.zn. 2 ks tém. 0/0 40,- 75,-
2663. 1 Krejcar 1881, 85, 91 b.zn. 3 ks 1až1- 50,- 55,-
2664. 1 Krejcar 1891 b.zn. 1/1 70,- --.-

Pol.

Korunová měna, údobí let 1892 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

2665. 5 Koruna 1900 b.zn. -1/1- 400,- 550,-
2666. 5 Koruna 1900 b.zn. 2/1- 400,- 550,-
2667. 5 Koruna 1900 KB 2/1- 400,- 550,-
2668. 5 Koruna 1907 b.zn. -1/1 440,- 550,-
2669. 5 Koruna 1907 b.zn. 2/1- 400,- 550,-
2670. 5 Koruna 1907 KB -1/1 440,- 650,-
2671. 5 Koruna 1907 KB 2/1- 400,- 600,-
2672. 5 Koruna 1907 KB -1/1- 440,- 600,-
2673. 5 Koruna 1908 b.zn. - jubilejní 2/2 400,- 460,-
2674. 5 Koruna 1908 KB -1/1 440,- 600,-
2675. 2 Koruna 1912, 13 b.zn. 2 ks tém0až0 220,- 320,-
2676. 2 Koruna 1913 b.zn. 1/1 120,- 150,-
2677. 2 Koruna 1913 b.zn. 0/0 120,- 180,-
2678. 2 Koruna 1913 KB 1/1 100,- 180,-
2679. 1 Koruna 1893, 94 b.zn. 2 ks -1až2- 100,- 130,-
2680. 1 Koruna 1893 b.zn. 1/1 100,- 120,-
2681. 1 Koruna 1893, 94 - 2x, 98, 99 b.zn. 5 ks -1až2- 180,- 340,-
2682. 1 Koruna 1893 b.zn. 20 Kr.1870 GyF, 10 Kr.1872 KB
Würt.Ol. Grešle 1680 celk.4 ks
hor.z. 50,- 180,-
2683. 1 Koruna 1893 KB -2/2-, 1896 KB 2 ks 2/1- 90,- 110,-
2684. 1 Koruna 1893 KB, 94 KB, 95 KB, 96 mil. 4 ks -1až2- 130,- 320,-
2685. 1 Koruna 1894 b.zn. 1/1 80,- 80,-
2686. 1 Koruna 1894 b.zn., 1895 b.zn. - 2x 3 ks 2až2- 140,- 180,-
2687. 1 Koruna 1895 b.zn. 1/1 130,- 150,-
2688. 1 Koruna 1895 b.zn., 96 b.zn. 2 ks -1/1 120,- 260,-
2689. 1 Koruna 1895 KB -1/1 100,- 110,-
2690. 1 Koruna 1895 KB -2/2 50,- 60,-
2691. 1 Koruna 1899 b.zn. -1/1- 100,- 110,-
2692. 1 Koruna 1900 b.zn. -1/1 90,- 95,-
2693. 1 Koruna 1900 b.zn. 2/1- 70,- 110,-
2694. 1 Koruna 1901 b.zn. 1/1 130,- 140,-
2695. 1 Koruna 1908 jub. 1/1 100,- --.-
2696. 1 Koruna 1912, 14, 16 - 2x - vše b.zn. 4 ks 0až1 180,- 280,-
2697. 1 Koruna 1912 - 16 b.zn. 5 ks 0až1 220,- 320,-
2698. 1 Koruna 1912 - 15 b.zn. 4 ks 0/0 180,- 280,-
2699. 1 Koruna 1915 b.zn. 2 ks 0/0 80,- 130,-
2700. 1 Koruna 1915 KB 0/0 80,- 110,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk