Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 11. listopadu 2017

Pol.

Korunová měna, údobí let 1892 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

2701. 20 Haléř 1892 b.zn. R! 2/1- 200,- 280,-
2702. 20 Haléř 1893 - 95, 11, 14 b.zn. 5 ks 1až1- 30,- 85,-
2703. 20 Haléř 1895, 07, 11 b.zn. 3 ks 0/0 80,- 140,-
2704. 20 Haléř 1907 b.zn. 0/0, 2 Hal.1906, b.zn., 1 Hal.1893, 94, 96 5 ks 1/1 100,- 100,-
2705. 20 Haléř 1911 b.zn. 0/0 100,- --.-
2706. 20 Fillér 1914 KB tém.0/0, 10 Haléř 1911 b.zn. 2 ks 0/0 80,- 180,-
2707. 20 Haléř 1916, 17, 18 b.zn., 2 Haléř 1916, 17, 18 b.zn. 6 ks 1/1 120,- --.-
2708. 10 Haléř 1895 b.zn. 0/0 80,- 120,-
2709. 10 Haléř 1911 b.zn., 2 Fill.1906 KB, 07 KB, 14 KB 4 ks 1/1 80,- 85,-
2710. 2 Haléř 1895 b.zn., 2 Fill.1910 KB, 1 Hal.1900, 02, 11, 13 6 ks 1/1 80,- 130,-
2711. 2 Haléř 1898 05, 15 b.zn. 3 ks 1/1 80,- 100,-
2712. 2 Fillér 1903 KB -1/1- 140,- 260,-
2713. 2 Haléř 1906, 07, 11, 12, 13 - 2x, 14, 15 b.zn.
2 Fill.1897 KB, 1914 KB celk.10 ks
1až1- 60,- --.-
2714. 2 Haléř 1914, 15 b.zn. 2 ks 0/0 100,- 110,-
2715. 1 Fillér 1894 KB 1/1 100,- 110,-

Pol.

Bavorsko-Landshut, Jindřich IV., 1393 - 1450

Stav

V.cena

D.cena

2716. Fenik se čtyřrázem, minc. Oettingen, Rad.52 č.ned. -1/- 80,- 100,-

Pol.

Bavorsko, Arnošt I. a Vilém III., 1397 - 1435

Stav

V.cena

D.cena

2717. Fenik se čtyřrázem, Rad.4 dr.ned. -1/1- 100,- 130,-

Pol.

Bavorsko, Štěpán III. a Ludvík VII., 1402 - 1413

Stav

V.cena

D.cena

2718. Fenik se čtyřrázem, Ingolstadt, Rad.75 č.ned. -1/1- 100,- 140,-
2719. Fenik se čtyřrázem, Ingolstadt, Rad.76 2/2 80,- 110,-

Pol.

Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786

Stav

V.cena

D.cena

2720. 1/24 Tolaru 1783 A, Cr.15, KM.296 -1/1- 80,- 90,-

Pol.

Prusko - král., Friedrich Wilhelm II., 1786 - 1797

Stav

V.cena

D.cena

2721. Groš 1797 B 2/2-, Fen.1844 A -1/1-, Sasko 2 Fen.1862 B 3 ks -1/1- 40,- 70,-

Pol.

Sasko - Míšeň, Friedrich III. Přísný, 1349 - 1381

Stav

V.cena

D.cena

2722. Groš široký, minc.Freiberg, Krug.56/1 č.ned. R! 2/2 260,- 480,-

Pol.

Sasko - Míšeň, Friedrich II. Dobromyslný, 1428 - 1464

Stav

V.cena

D.cena

2723. Groš štítový, Freiberg (1442-1444), Krug.736/1 dr.st.koroze 2/2- 120,- 220,-

Pol.

Sasko - Míšeň, Wilhelm I. Míšeňský, 1381(1382) - 1407

Stav

V.cena

D.cena

2724. Groš štítový - blíže neurčen ned. 3/3 100,- --.-

Pol.

Sasko - království, Johann, 1854 - 1873

Stav

V.cena

D.cena

2725. Groš 1873 B, Cr.256 1/1 60,- 100,-

Pol.

Německo - drobné ražby císařství

Stav

V.cena

D.cena

2726. Marka 1874 H, KM.7, J.9 dr.škr. v rev. 2/2 80,- 80,-
2727. Marka 1875 A, KM.7, J.9 2/2 40,- 55,-
2728. 10 Fenik 1889 A, 1893 A, KM.12 2 ks 1/1 40,- --.-
2729. 5 Fenik 1893 A -1/1-, 1913 D, KM.11, J.12 2 ks 1/1 30,- 36,-
2730. 2 Fenik 1876 C, KM.2 1/1- 50,- --.-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

2731. 1 Marka 1924 A, KM.42, J.311 1/1 80,- 90,-
2732. 1 Marka 1924 A, KM.42, J.311 dr.hr. 1/1 85,- 110,-
2733. 1 Marka 1924 G, KM.42, J.311 dr.st.kor. 1/1 100,- 130,-
2734. 50 Reichspfennig 1927 E, 28 A, KM.49 2 ks 1/1 40,- 85,-
2735. 50 Reichspfennig 1928 J, KM.49, J.324
Norsko Öre 1943, KM.367
1/1
1/1
50,- 55,-
2736. 200 Marka 1923 A, KM.35, J.304 0/0 30,- 65,-

Pol.

Německo - 3.říše, 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

2737. 5 Marka 1934 A - kostel, KM.83, J.357 1/1 180,- 220,-
2738. 5 Marka 1934 D - kostel, KM.83, J.357 1/1 180,- 190,-
2739. 5 Marka 1934 D - kostel, KM.83, J.357 1/1 180,- 220,-
2740. 5 Marka 1934 G - kostel, KM.83, J.356 1/1 180,- 380,-
2741. 5 Marka 1934 J - kostel, KM.83, J.356 1/1 180,- 260,-
2742. 5 Marka 1935 E - kostel, KM.83, J.357 1/1 180,- 200,-
2743. 5 Marka 1935 E - kostel, KM.83, J.357 1/1 180,- 180,-
2744. 5 Marka 1935 E - kostel, KM.83, J.357 1/1 180,- 180,-
2745. 5 Marka 1935 E - kostel, KM.83, J.357 1/1 180,- 180,-
2746. 5 Marka 1935 G - kostel, KM.83, J.357 1/1 180,- 280,-
2747. 5 Marka 1935 A, KM.86 1/1 180,- 180,-
2748. 5 Marka 1935 A, KM.86 1/1 180,- 180,-
2749. 5 Marka 1936 A - bez svastiky, KM.86, J.360 1/1 180,- 180,-
2750. 5 Marka 1936 A - svastika, KM.94, J.367 tém. 0/0 180,- 220,-
2751. 5 Marka 1937 A - svastika, KM.94, J.367 1/1 180,- 220,-
2752. 5 Marka 1937 D - svastika, KM.94, J.367 1/1 180,- 240,-
2753. 5 Marka 1937 E - svastika, KM.94, J.367 1/1 180,- 250,-
2754. 5 Marka 1938 A - svastika, KM.94, J.367 1/1 180,- 220,-
2755. 5 Marka 1938 A - svastika, KM.94, J.367 1/1 180,- 200,-
2756. 5 Marka 1938 A - svastika, KM.94, J.367 1/1 180,- 200,-
2757. 5 Marka 1938 A - svastika, KM.94, J.367 1/1 180,- 220,-
2758. 2 Marka 1934 D - kostel s datem, KM.81, J.355 1/1 100,- 240,-
2759. 2 Marka 1938 A - 2x, 39 F - Hindenburg, KM.93, J.366 3 ks 1/1 220,- 260,-
2760. 2 Marka 1938 J - Hindenburg, KM.93, J.366 1/1 80,- 100,-
2761. 2 Marka 1939 A - Hindenburg, KM.93, J.366 1/1 80,- 85,-
2762. 2 Marka 1939 A, B, D - Hindenburg, KM.93, J.366 3 ks 1/1 220,- 270,-
2763. 2 Marka 1939 A - Hindenburg, KM.93, J.366 1/1 75,- 85,-
2764. 2 Marka 1939 F - 2x, G, J - Hindenburg, KM.93, J.366 4 ks 1/1 300,- 380,-
2765. 50 Fenik 1935 E, F, KM.87, 2 Fen.1914 E, KM.16 3 ks 1/1 30,- 65,-
2766. 50 Fenik 1935 J, KM.49, J.324 1/1 70,- 100,-
2767. 50 Fenik 1939 A (Al), KM.96, J.372 tém. 0/0 50,- 55,-
2768. 50 Fenik 1939 B (Al), KM.96, J.372 1/1 100,- 110,-
2769. 50 Fenik 1939 D, E (Al), KM.96, J.372 2 ks 1/1 44,- 55,-
2770. 50 Fenik 1941 E, KM.96, J.372 1/1 80,- 110,-
2771. 50 Fenik 1942 F (Al), KM.96, J.372 1/1 120,- --.-
2772. 10 Fenik 1940 G, KM.101 1/1 40,- --.-
2773. 10 Fenik 1940 J, KM.101 1/1 50,- 85,-
2774. 10 Fenik 1942 F, KM.101, J.371 1/1 50,- --.-
2775. 10 Fenik 1943 B, KM.101, J.371 1/1 80,- --.-
2776. 10 Fenik 1943 E, KM.101, J.371
Švédsko Oscar II. 2 Öre 1898, KM.524
1/1
1/1
40,- --.-
2777. 10 Fenik 1944 A, B? D, E, KM.101, J.371 4 ks 1/1 80,- --.-
2778. 2 Fenik 1937 A, D, F, 38 A, E, F, 39 A, B, D, E, F, G, 40 E 13 ks 1/1 90,- 120,-
2779. 1 Fenik 1941 D, 42 A, B, E, 43 A, J dr.st.kor. 6 ks 1/1 40,- 50,-

Pol.

Německo - B R D, 1949 -

Stav

V.cena

D.cena

2780. 10 Marka 1972 F, OH stuhy, KM.131 0/0 130,- 130,-
2781. 10 Marka 1972 G, OH stuhy, KM.131 0/0 130,- 140,-
2782. 10 Marka 1972 J, OH sportovci, KM.132 0/0 130,- 150,-
2783. 10 Marka 1972 J, OH stadion, KM.133 0/0 130,- 140,-
2784. 10 Marka 1972 J, OH plameny, KM.135 0/0 130,- 140,-
2785. 10 Marka 1987 J, Berlín, KM.166 0/0 130,- 130,-
2786. 5 Marka 1951 F, KM.112.1 1/1 80,- 90,-
2787. 5 Marka 1966 G, KM.112.1, J.387 1/1 80,- 100,-
2788. 5 Marka 1968 G, KM.112.1, J.387 1/1 100,- 140,-
2789. 5 Marka 1969 G, KM.112.1, J.387 tém. 0/0 120,- 140,-
2790. 5 Marka 1969 G, KM.112.1, J.387 tém. 0/0 120,- 130,-
2791. 5 Marka 1971 F, KM.112.1, J.392 tém. 0/0 120,- 140,-
2792. 5 Marka 1972 F, KM.112.1, J.392 tém. 0/0 100,- 110,-
2793. 5 Marka 1972 G, KM.112.1, J.392 tém. 0/0 90,- 110,-
2794. 5 Marka 1974 F, KM.112.1, J.387 tém. 0/0 90,- 130,-
2795. 5 Marka 1968 D, Pettenkofer, KM.123.1, J.398 0/0 110,- 120,-
2796. 5 Marka 1973 J, Kopernik, KM.136 0/0 90,- --.-
2797. 2 Marka 1969 G, 70 F - Adenauer 2 ks 0až1 30,- 40,-
2798. 2 Marka 1970 D, F, G, J 4 ks 1/1 60,- 90,-
2799. 2 Marka 1970 F, 78 F, 80 J, 82 G 4 ks 1/1 60,- 75,-
2800. 2 Marka 1977 F, J, 83 J, 85 F, J 5 ks 1/1 70,- 90,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk