Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 11. listopadu 2017

Pol.

Československo - hasičské dekorace

Stav

V.cena

D.cena

3301. Čepicový (přilbový) odznak, Žlutý kov 48x50 mm dva úchyty 1/- 60,- 140,-

Pol.

Československo - různé

Stav

V.cena

D.cena

3302. Vojska MV - rukávová nášivka, odznak VMV
ČR - znaky Policie - 2x 4 ks
1 40,- 160,-
3303. SNB - za práci v SNB, v ZNB se stuhou - 2x + miniatura - 4x_6 ks 1/- 80,- --.-
3304. PS VB - za dobrovolnou práci, Postř.med. 30 mm, Kubeš.23/2/2
orig.stuha + miniatura
1/1/1 70,- 120,-
3305. PU VB - pohotov.útvar, lehký typ, Kr.69/2/1, česká a slovenská verze
šroubov. s maticí 2 ks
1/- 60,- 260,-
3306. SNB - za dlouholetou práci se stuhou + stužkou 1/1/1 70,- 70,-
3307. SNB - vzorný kolektiv - zlatý stříbrný, bronzový - vše 2x
ZNB - vzorný kolektiv - zlatý stříbrný, bronzový připín. celk.9 ks
1/- 90,- 170,-
3308. PS VB - čestný odznak, PS VB - vzorný člen připín. 2 ks 1/- 70,- 100,-
3309. ČSLA - čepicové odznaky - 1) letectva s hvězdičkou
2) pro praporčíky a rotmistry celk.2 ks
1/- 40,- 60,-
3310. ČSLA - odznaky tř. specialistů M, 1., 2., 3. - starší typ, Kr.21-IV/II
šroubov. s maticí celk.4 ks
1/- 80,- 500,-
3311. Nejlepší pracovník strojírenství, b.l.
Smalt.odznak 25x32 mm připínací
1/- 50,- --.-
3312. Pamětní medaile - 25.výr. čs.vědeckotechnické společnosti 1980
Bronz 30 mm orig.kovový štítek
1/1/1 50,- --.-
3313. SNB - čestný odznak, těžký kov 1/- 60,- 160,-
3314. SNB -30 let SNB, ZNB orig.stuha 2 ks 1/- 60,- 65,-
3315. SNB - čestný odznak, těžký kov - 3 různé vsrianty reversu
ZNB - čestný odznak, těžký kov celk.4 ks
1/- 90,- 130,-
3316. SNB - medaile za službu v SNB, Chur.103a se stuhou + 2 stužky 1/1/1 90,- --.-
3317. SNB - bezpečnostní branné závody, Smaltov. připínací
Odznak - DSO Rudá hvězda, TJ Rudá hvězda šroubov. 2x_celk.3 ks
1/-
1/-
60,- --.-
3318. SNB - vysoká škola - absolventský odznak, minc.Kremnice
šroubov. s maticí
1/- 80,- 300,-
3319. SNB - vysoká škola - absolventský odznak, minc.Jablonec n.N.
šroubov. s maticí
1/- 60,- 260,-
3320. SNV - medaile, číslov.v rev.:140 se stuhou + miniatura 1/-/1 80,- 110,-
3321. SNV - člen vzorného kolektivu I., II., III. třídy připínací 3 ks 1/1/1 90,- 150,-
3322. Svazarm - za obětavou práci, I.stupeň, II.stupeň
velký náprsní smaltovaný odznak připínací 2 ks
Čestný odznak, Za brannou výchovu celk.4 ks
1/-
1/-
80,- 260,-
3323. VB - vzorný pracovník, č.1286 šroubov. s maticí 1/- 80,- 220,-
3324. Vzorný pracovník civilní obrany ČSSR - se 2 úchyty + miniatura 2 ks 0/- 50,- 120,-
3325. Vzorný pracovník OSH (ochrany státních hranic), b.l.
I., 2. a 3.stupně, Kr.X-2-1, X-3-1,2 šroubov. celk.3 ks
1/- 60,- 240,-
3326. Odznak "pohotovostní pluk 1 NB" připín. REPLIKA 1/- 50,- --.-
3327. Knoflíky - armádní a policejní z období I.republiky
21 mm - 5x, 15.5 mm - 5x celk.10 ks
1/- 30,- 55,-
3328. Za budování sjednocené tělovýchovy 1948 - 68, Bronz 27.5 mm orig.stuha 1/- 40,- --.-
3329. Za ochranu hranic I., II., III. stupně, z let 1972 - 1983
Kr.X-1-2,3,4 připín. 3 ks
1/- 90,- 300,-
3330. Za zásluhy o budování okresu Šumperk, smalt.hvězda
k 30.výr.osvobození 1975, 41mm, závěsné vyznamenání tém.
ČR - Společnost pro studium nábojů, b.l.
Stylizov.znak, opis ve středu / "15", Nesign., Tombak 40 mm
0/-/0
1/1
80,- 80,-
3331. Čestná medaile ZNB - Zlac.smalt. 34x38 mm
orig.stuha + miniatura
1/-/1 80,- 160,-

Pol.

Austrálie

Stav

V.cena

D.cena

3332. Vojenský knoflík - Australian Military Force, Žlutý kov 25 mm 1/- 50,- --.-
3333. Australian Service Medal - za službu v mírových operacích
nápis Replica Christies
0/0/0 120,- --.-
3334. Australská armáda - velká zlatistý odznak, b.l.
Sign., 31x42 mm 2 šrouby s maticemi
0 120,- --.-
3335. Australská armáda - nášivka 68x89 mm
Záložka se znakem a 7řádk.textem celk.2 ks
1 40,- --.-
3336. Australská armáda - velká nášivka 68x89 mm
malá nášivka 46x61 mm celk.2 ks
1 50,- 60,-
3337. Vojenský odznak za příkladnou službu, Sign., 25 mm 2 matice
Oválná med. australské letectvo, 31x35 mm dírka k uchycení
0
1
100,- --.-
3338. Vojenský odznak za vzornou službu, Sign., 17 mm matice
Australská armáda - bronz.neprav.tvar 14x18 mm matice
0
1
100,- --.-
3339. Australská armáda - bronz.neprav.tvar 14x18 mm matice
jiné provedení 2 ks
1 80,- --.-

Pol.

Maďarská lidová republika

Stav

V.cena

D.cena

3340. Zlatá medaile Komunistického svazu mládeže KISZ 1919-1957
Smaltov.bronz 35 mm orig.stuha
1/-/1- 80,- 85,-

Pol.

Německo - Prusko

Stav

V.cena

D.cena

3341. Válečná záslužná medaile II.třídy, Ag 39 mm, Nim.1892
se stuhou KOPIE
0/0/0 150,- --.-

Pol.

Německo - císařství

Stav

V.cena

D.cena

3342. Medaile pro koloniální jednotky v Číně - bez označení
země a letopočtu, Bronz 33 mm část.setřelé zlacení bez stuhy
-1/1- 130,- 130,-
3343. Vojenský pam.kříž - vypadnutý střed se stuhou
RU - válečná sluha - 1x, nápsrní stužka - 3x celk.5 ks
2/-/2
Použ.
50,- 60,-
3344. Záslužná medaile za zásluhy "Kriegs Verdienst"
ND.7.01.02, Ag 26 mm, Nim.3277 se stuhou KOPIE
0/0/0 150,- --.-

Pol.

Německo - III.říše

Stav

V.cena

D.cena

3345. Rytířský kříž železného kříže s dubovými ratolestmi a meči
Sign. L/58, Nim.3819. magnetický střed nákrční stuha KOPIE
1/1/1 260,- --.-
3346. Rytířský kříž válečného záslužného kříže bez mečů
Sign. L/58, Nim.3832. 50 g nákrční stuha KOPIE
1/1/1 200,- --.-
3347. Spona za boj zblízka - stříbrný stupeň, Sign.L/58
26x97 mm, 30 g, Nim.3888, Niem.7.06.07b
1/- 120,- 300,-
3348. Odznak pro posádky torpédoborců - se zlatým věncem
40.2x41.2x51.7 mm, 37g, Nim.4009, Niem.7.07.06.4 připín. KOPIE
1/- 150,- --.-
3349. Vojenská šňůra na uniformu Wehrmachtu, Žlutá 33 cm Z 80,- 100,-
3350. Frontová letecká spona pro posádky průzkumných letadel
zlacená, 24x73 mm, 19 g, Nim.3972, Niem.7.07.24c připín. KOPIE
1/- 120,- --.-
3351. Frontová letecká spona pro posádky transportních letadel
Stříbro, 15x25x76.7 mm, 20 g, Nim.3978, Niem.7.07.25d
připín. KOPIE
1/- 120,- --.-
3352. Frontová letecká spona pro posádky transportních letadel
Bronz, 14.5x25.5x76.4 mm, 18 g, Nim.3979, Niem.7.07.25e
připín. KOPIE
1/- 120,- --.-
3353. Odznak pro pozemní boj Luftwafe, Sign.G.B.
41.4x55.5 mm, 44 g, Nim.3991, Niem.7.07.16 připín. KOPIE
1/- 150,- --.-
3354. Odznak pro letecké pozorovatele, Sign.L 12
40.2x41.2x51.7 mm, 37g, Nim.4009, Niem.7.07.06.4 připín. KOPIE
1/- 150,- --.-
3355. Odznak pro výsadkáře Luftwafe, sign.L/58
41.8x52.3 mm, Nim.4019, Niem.7.07.10.b připín. KOPIE
1/- 150,- 200,-
3356. Odznak pro piloty a letovody - typ 1936, Sign.28 5
41.6x66.8x53 mm, Nim.4008, Niem.7.07.01.a.4 připín. KOPIE
1/- 150,- --.-
3357. Odznak pro střelecké šňůry pozemního vojska Wehrmachtu
2.typ s meči, Postř.Zn 38.3x55.2 mm se 4 úchyty KOPIE
1 150,- --.-
3358. Německý kříž ve stříbře, Sign.L 58, 66 mm, 52 g, Nim.3840
přpínací KOPIE
1 200,- 220,-
3359. Meče na miniatury - zlaté, stříbrné, bronzové 9 ks 1/- 120,- --.-
3360. Narvimk 1940 - rukávový štítí, postříbřený, nemagnetický
40x92 mm, Nim.3865 se čtyřmi úchyty KOPIE
0 60,- --.-
3361. Etue originální k Pamětní medaili 13.3.1938
vrchní část etue poškoz. - patrně poleptaná
pošk. 100,- 220,-
3362. Vyznamenání Německé sociální péče 3.stupně
47.3x52.3 mm, 40 g, Nim.3563 se stuhou KOPIE
1 150,- --.-
3363. Olympijské vyznamenání II.třídy, Smaltov.kříž, Nesign.
Niem.6.02.21-b se tuhou KOPIE
0-/0 260,- --.-
3364. Hodnostní pyramidy zlacené: hvězdy Dienstgradstern NVA Wehrmacht
celk.4 ks
1/- 60,- --.-
3365. Záslužná medaile Řádu německého orla s meči
Sign.na kroužku L/58, 37.8 mm, 24 g, Nim.3487 se stuhou KOPIE
1/1/1 200,- 200,-
3366. Vyznamenání pro zahraniční útvary ve službách Německa
Kříž 5.pluku donských kozáků 28.10.1941, smaltov., Nim.4066
šroubov. KOPIE
0 150,- 180,-
3367. Odznak za námořní boj Luftwafe, 41.8x54.6 mm, 25 g,
Hart.193 připínací KOPIE
1/- 150,- --.-
3368. Odznak válečný pro posádky bitevních lodí a křižníků
Zn 44x57 mm, 26 g, Nim.3927, Niem.7.09.08-d připínací KOPIE
1 150,- 360,-
3369. Odznak za prolomení blokády, Sign.Otto Placzek Berlin
Zn 48 mm, 32 g, Nim.3932, Niem.7.09.09-c připínací KOPIE
1/- 150,- --.-

Pol.

Německo - B R D

Stav

V.cena

D.cena

3370. Bundeswehr - výkonostní odznak po r.1966, 42x53mm připín. 0/- 100,- --.-

Pol.

Německo - D D R

Stav

V.cena

D.cena

3371. Vojenský odznak třídního specialisty III. třídy - letecký inženýr
vzor 1986 2 úchyty na matice (jedna chybí)
1/- 80,- --.-

Pol.

Německo

Stav

V.cena

D.cena

3372. Vojenská šňůra na uniformu zelená 30,5 cm
Dvě očka, jeden spletený váleček
1 100,- 150,-
3373. Vojenská šňůra na uniformu zelená 30,5 cm
Dvě očka, jeden spletený váleček
Z 100,- --.-
3374. Vojenská šňůra na uniformu s karabinkou - khaki zelená
92 cm, délka karabinky 3,5 cm
Z 100,- 180,-
3375. Vojenská šňůra na uniformu s píšťalkou - tmavěmodrá
(patrně námořnictvo), 33 cm, délka píšťalky 7 cm
Z 120,- 180,-

Pol.

Polsko

Stav

V.cena

D.cena

3376. Záslužný kříž PRL bez mečů (1952) - III.třída, WB.112/2c, Gross.179
orig.stuha + miniatura s kovovou stužkou
1/-/1 120,- 150,-
3377. Odznak Předák socialistické práce, Smaltov.odznak 34 mm
s maticí
1/- 60,- 70,-
3378. Medaile Za obětavost a odvahu při záchraně života a majetku (1960)
WB.132, Gr.214 orig.stuha
Pamětní medaile na 10 let PLR, 22.VII.1954, WB.133, Gr.215
orig.stuha
0/0/0
0/0/0
50,- 65,-
3379. Zasloužilý pracovník min.práce kovová stuha
Mödling - známka na 25 litrů - Patent Fleischmann
Mosaz.ovál 27x38 mm - účelová známka jednostr.
0/0/0
2/-
50,- --.-
3380. Záslužná medaile Národní vzdělávací komise,Tmavý bronz 36 mm
WB.-, Gr.350, Zajac.32/5 orig.stuha
Medaile za dlouholetou práci v hornictví - 25 let, Bronz orig.stuha
1/1/1
1/-/1
40,- 44,-
3381. Medaile Za Polsko a socialismus - L.Varynski, WB.-, Gr.- orig.stuha
Medaile za XX let ve službách národa, stříbrný stupeň orig.stuha
1/1/1
0/0/0
40,- 44,-

Pol.

Rumunsko

Stav

V.cena

D.cena

3382. Michal I. - medaile za boj proti trýznivému komunismu 1941
Bronz odstr.ouško
1/1 90,- 100,-

Pol.

Rusko - SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

3383. Řád velké vlastenecké války - II.třída, nečíslov.
nepůvodní jehla přiletovaná v reversu
1/- 130,- 220,-
3384. Řád rudého praporu práce RSFSR, na matici číslo 5166
Herf.1.1.1 KOPIE
Mikuláš II. - medaile ruského červeného kříže na Rusko-Japonskou
válku 1904 - 1905, červený kříž / 1řádk.nápis, opis, Bronz 29 mm
Čep.953 ouško KOPIE
1/-
1/1
130,- --.-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

3385. Mikuláš I. - medaile za dobytí útokem Achulga (Kavkaz) 22.8.1839
Iniciála "N I " / 4řádk.nápis, Postř.bronz 29 mm, Čep.424
ouško bez stuhy KOPIE
Alexandr II. - medaile za služební horlivost, b.l.
Portrét zprava, opis / opis, Bronz 29 mm, Čep.617 ouško KOPIE
1/1
1/1
130,- --.-
3386. Alexandr II. - medaile za chrabrost, b.l., portrét zprava,
opis / 2řádk.nápis, Bronz 29 mm, Čep.621 ouško KOPIE
Alexandr II. - medaile za věrnost, b.l., portrét zprava,
opis / 2řádk.nápis, Bronz 29 mm, Čep.625 ouško KOPIE
1/1
1/1
130,- --.-
3387. Alexandr II. - medaile za otličije, b.l., portrét zprava,
opis / 2řádk.nápis, Bronz 29 mm, Čep.628 ouško KOPIE
Alexandr II. - medaile za loajalitu finských občanů, portrét zprava,
opis / 5řádk.nápis, Bronz 29 mm, Čep.630 ouško KOPIE
1/1
1/1
130,- --.-
3388. Alexandr II. - medaile za záchranu umírajících, b.l., portrét zprava,
opis / 3řádk.nápis, Bronz 29 mm, Čep.638 ouško KOPIE
Alexandr II. - medaile za úspěchy ve vzdělávání mládeže 1834
Portrét zprava, opis / 2řádk.nápis, opis, Bronz 29 mm, Čep.648
ouško KOPIE
1/1
1/1
130,- --.-

Pol.

Rusko - SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

3389. Čepicové odznaky sov.armády - pro důstojníky různé 4 ks 1/- 120,- 200,-
3390. Medaile XX let dělnické a rolnické Rudé armády 1918 - 1938
2.typ (od r.1943), se smalt.hvězdou, 32.5 mm, 27 g se stuhou REPLIKA
1/1/1 130,- --.-
3391. Medaile pro účastníky jaderných havárií b.l. or.přív.se stužkou 1/-/1 100,- --.-
3392. Ordenská knížka 7 ks Z 110,- 180,-
3393. Ordenská knížka 6 ks Z 100,- 180,-
3394. Odznak vojenských vzdušných sil připínací
Výložka kapitána letectva a výsadkového vojska
0/-
1/-
80,- --.-
3395. Odznak - Otličnyj aartillerist, Smalt., na matici Z.D.Pobeda šroubov.
Nášivka na rukáv Dělostřelectvo
1/-
1/-
150,- 190,-
3396. Odznak - Otličnik VMF - výtečný námořník 1/- 80,- 100,-
3397. Odznak - Rudá hvězda se srpem a kladivem
32 mm, 30 mm, 20 mm - se dvěma úchyty 3 ks
1/- 100,- 130,-
3398. Odznak pro příslušníky Gardového vojska
Starý a nový typ, na matici Z.D.Poběda s maticí 2 ks
1/- 150,- 190,-
3399. Odznak velitele ponorky, na matici Z.D.Pobeda Moskva
celk.2 ks (různé)
1/- 160,- 190,-
3400. Odznaky rozlišovací vojsk sovětské armády 29 ks 1/- 60,- 60,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk