Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 11. listopadu 2017

StranaPoložkyObdobí
11Čechy, Keltové - Bójové, 2.-1.stol. př.Kr.
4Byzanc, Constans II. a syn Constantinus IV., 654 - 659
5Byzanc, Isaac II. Angelus, 1185 - 1195
6Rudolf II., 1576 - 1612
7Marie Terezie, 1740 - 1780
9Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
10Leopold II., 1790 - 1792
11František II., 1792 - 1835
15Ferdinand V., 1835 - 1848
18František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
2101František Josef I., 1848 - 1916
114Československo, období 1918 - 1939
118Československo, období 1960 - 1990
119Česká republika, 1992 -
153Münster - biskup., Ferdinand vévoda v.Bayern, 1612 - 1650
154Německo - Prusko, Friedrich Wilhelm III.,1797-1840
156Německo - Prusko, Friedrich Wilhelm IV.,1840 - 1861
157Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
158Dánsko, Christian IX., 1863 - 1906
159Dánsko, Frederik VIII., 1906 - 1912
161Francie, Napoleon I. - konzul republiky, 1799 - 1804
163Francie, Napoleon I. jako císař, 1804 - 1814, 1815
169Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
170Francie - III. republika, 1871 - 1940
172Itálie, Napoleon I., 1804 - 1814
173Itálie-Benátky, Antonio Venier, 1382 - 1400
174Itálie-Benátky, Alois Mocenigo I., 1570 - 1577
175Itálie-Sardinie, Carlo Felix, 1821 - 1831
179Nizozemí - Holand
180Nizozemí, William III., 1849 - 1890
181Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
184Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
185Rusko - SSSR, 1923 - 1991
186Řecko, Georg, 1863 - 1913
187Švédsko, Oskar II., 1872 - 1907
188Švýcarsko, republika
192Vatikán, Pius XI., 1922 - 1939
193Jižní Afrika, George V., 1910 - 1936
196Jihoafrická republika, president P.Kruger, 1883-1902
197Jihoafrická republika, 1960 -
198Mexiko, Maxmilian, 1864 - 1867
199Tunis - pod francouzským protektorátem
200USA
StranaPoložkyObdobí
3201Československo, období 1945 - 1992
202Česká Republika, 1993 -
204Itálie
205Zlaté medaile vydané jihlavskou pobočkou ČNS
207Čechy, Bojové, 2.stol.př.Kr.
209Keltové Windelikové (Jižní Němeko)
210Keltové v Podunají, 3.- 2. století př. Kr.
212Východní Keltové, 3.-1.století př.Kr.
213Čechy, Bojové, 2.stol.př.Kr.
214Euboia, Histiaia, 3.století př.Kr.
215Attika, Atény, 96 - 95 př.Kr.
216Paphlagonia, Sinope, 3.stol. př.Kr.
217C.Licinius F.Macer, 84. př.Kr.
218Vespasianus, 69 - 79
219Domitianus, 81 - 96
220Traianus, 98 - 117
221Hadrianus, 117 - 138
222Antoninus Pius, 138 - 161
223Marcus Aurelius, jako césar, 139 - 161
224Septimius Severus, 193 - 211
226Geta, jako césar, 198 - 209
227Elagabalus, 218 - 222
228Gordianus III., 238 - 244
230Philippus I., 244 - 249
232Trajanus Decius, 249 - 251
233Postumus, 259 - 268
234Caracalla, Syria, Antiochia ad Orontem
235Macrinus, Syria, Antiochia ad Orontem
236Elagabalus, Sýrie - Antiochia ad Orontem
237Guvernéři v Tabaristanu, Suleiman, AD.787 - 789
238Boleslav I., knížetem v Čechách 935 - 967
240Boleslav II., knížetem v Čechách 967 - 999
243Boleslav Chrabrý, 1003 - 1004
244Oldřich, knížetem v Čechách 1012 - 1033, 1034
245Vratislav II., knížetem v Čechách 1061 - 1086
246Ota I.Sličný, údělným knížetem na Olomoucku, 1061 - 1087
247Bořivoj II., knížetem v Čechách 1100-1107,1109-1110
248Vladislav I., knížetem v Čechách 1109 - 1118
249Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125
250Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140
253Morava - nepřiděleno
254Vladislav II., králem v Čechách 1158 - 1174
256Přemysl Otakar I., králem v Čechách 1198 - 1230
258Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
259Václav II., králem v Čechách 1283 - 1305
261Vladislav III., markrabě moravský, 1246 - 1247
262Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
263Spytihněv II., knížetem v Čechách 1055 - 1061
264Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140
265Vladislav II., knížetem Čechách 1140 - 1158
266Přemysl Otakar I. a Václav I., 1228 - 1230
267Václav II., králem v Čechách 1283 - 1305
268Vladislav I. Jindřich, markrabě moravský, 1197 - 1222
269Václav II., 1283 - 1305
273Jan Lucemburský, 1310 - 1346
275Alžběta Zhořelecká, 1425 - 1451
276Václav Lucemburský - syn Karla IV., 1411 - 1412 (2.vláda)
277Václav IV., 1378 - 1419
283Jošt - markrabě moravský, 1375 - 1411
285Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
290Matyáš Korvín, 1458 - 1490
292Vladislav II., 1471 - 1516
293Ludvík I., 1516 - 1526
295Brno - městská ražba
298Jihlava - městská ražba
300Znojmo - městská ražba
StranaPoložkyObdobí
4301Vratislav - městská ražba
303Zhořelec - městské ražby, 2. polovina 15. století
305Cheb - městská ražba
306Ferdinand I., 1526 - 1564
325Maxmilian II., 1564 - 1576
342Rudolf II., 1576 - 1612
384Matyáš II., 1612 - 1619
394České stavy, 1619 - 1620
397Moravské stavy, 1619 - 1620
398Fridrich Falcký, 1619 - 1620
399Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince kiprová )
StranaPoložkyObdobí
5401Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince kiprová )
402Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
428Ferdinand III. v Kladsku, 1627 - 1657
432Ferdinand III., 1637 - 1657
442Ferdinand IV., 1653 - 1654
443Leopold I., 1657 - 1705
474Josef I., 1705 - 1711
479Karel VI., 1711 - 1740
493Marie Terezie, 1740 - 1780
StranaPoložkyObdobí
6501Marie Terezie, 1740 - 1780
508František I. Lotrinský, 1745 - 1765
512Josef II., 1765 - 1780 - 1790
513František II., 1792 - 1835
521Ferdinand V., 1835 - 1848
530Ferdinand I., 1526 - 1564
531Rudolf II., 1576 - 1612
533Ferdinand II., 1637 - 1657
535Ferdinand II. a Eleonora
536Ferdinand III., 1637 - 1657
537Ferdinand IV. - následník trůnu, zemřel 9.7.1654
540Leopold I., 1657 - 1705
543Josef I., 1705 - 1711
544Karel VI., 1711 - 1740
549Karel VI. a Alžběta Kristýna
550Karel VII., 1742 - 1745
552František I., 1745 - 1765
555Karel Lotrinský - mladší bratr císaře Františka I., 1712 - 1780
557Marie Terezie, 1740 - 1780
567Marie Terezie a František Lotrinský
568Marie Terezie a Josef II.
569Josef II., 1780 - 1790
584Karel VII., 1742 - 1745
585Marie Christina a Albert Saský
586Arcivévodkyně Marie Kristina, 1742 - 1798
587Arcivévoda Ferdinand a Marie Beatrix
588Belgické povstání, 1789 - 1790
592Arcivévodkyně Marie Amalie, 1746 - 1804
593Leopold II., 1790 - 1792
600Arcivévoda Ferdinand, 1754 - 1806
StranaPoložkyObdobí
7601Arcivévoda Ferdinand, 1754 - 1806
602František II., 1792 - 1835
616Carolina Augusta, manželka Františka II.
617Arcivévoda Karel Ludvík - polní maršál, 1771 - 1847
618Marie Luisa, dcera Františka II.
619Ferdinand V., 1835 - 1848
628Marie Anna, manželka Ferdinanda V.
629Ferdinand V. a manželka Marie Anna
631Arcivévoda Albrecht - polní maršál, 1817 - 1895
632František Josef I., 1848 - 1916
646Arcivévoda Rudolf a Stephanie Belgická
649Arcivévoda František Salvator a Aricvév.Marie Valérie
650Auersperg, Vilém, 1800 - 1822
651Eggenbergové, Jan Kryštof, 1649 - 1713
652Kempen Johann v. Fichtenstamm, 1793 - 1863
653Kovachich Martin Juraj ze Šenkvic, 1744 -1821
654Laudon, Gideon Ernest, 1717 - 1790
655Lichtenstein, Josef Václav, 1748 - 1772
656Puellacher Ruprecht, 1544 - 1563 s manž.Annou
657Radecký z Radče, Jan Josef Václav, 1766 - 1858
659Scholtz Iacobus
660Stifft, Andreas Josef, baron, lékař Františka II.
661Trautson Pavel Sixtus, 1550 - 1621
662Valdštejn Albrecht, 1624 - 1634
663Anglie - York arcibisk., Wigmund, 837 - 854
664Aquileia-patriarchát, Nicolaus (Mikuláš český), 1350 - 1358
665Aquileia-patriarchát, Philipp Alencor, 1381 - 1388
666Augsburg-biskupství, Petr v. Schaumburg, 1424 - 1469
667Bruntál (Freudenthal)
668České Budějovice-biskupství, Johann V.Jirsík, 1851 - 1883
669Gran (Ostřihom), Alexander Rudna, 1820 - 1831
670Gurk - biskupství, Franz Xaver, 1784 - 1822
671Lüttich bisk., Maxm.Heinrich v.Bayern, 1650 - 1688
672Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695
681Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738
683Olomouc-arcibiskup., Arcivév. Rudolf Jan, 1819 - 1831
685Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814 -1830
686Praha-arcibisk., František kard. Schönborn, 1885 - 1899
687Praha - klášter Benediktinů v Emauzích
688Praha - klášter Křížovníků s hvězdou
689Praha - metropolitní chrám Svatého Víta
691Quedlinburg-abatyšství, Hedwiga Saská, 1458 - 1511
692Riga bisk., T.Schöning, 1527 - 1539
693Salzburg-arcib., Adalbert III. český a nástupci, 1168-77, 1183-1200
695Salzburg-arcib., Jan II., 1424 - 1441
696Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687
698Svatý Blažej (Sanct Blasien) ve Schwarzwaldu (Bádensko)
699Vratislav-biskup., Arcivévoda Karel, 1608 - 1624
StranaPoložkyObdobí
8701Vyšehrad-kapitula, Vojtěch Ruffer, 1858 - 1870
702Náboženské medaile
704Náboženské med.: Nikl Milicz a jeho dílna v Jáchymově
705Medaile mariánských družin
706Církevní medaile signované - křestní
709Církevní medaile signované
711Církevní medaile signované - svatební
712Svátostky evropské s místem původu
713Slezsko pod Pruskem
714Slezsko pod Pruskem, Friedrich II. (1740-1786)
715Slezsko, cca 13. století
716Krnov, Jan Jiří, 1607 - 1624
721Lehnice-Břeh, Friedrich II., 1488 - 1547
722Lehnice-Břeh, Jan Christian a Jiří Rudolf
723Lehnice-Břeh, Jiří Rudolf, 1621 - 1653
724Lehnice-Břeh-Volava, Georg, 1639 - 1664
725Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672
729Lehnice-Břeh-Volava, Georg Wilhelm, 1672 - 1675
730Lewenberg (Lvůvek) - město
731Münsterberg-Olešnice, Karel II., 1587 - 1617
732Münsterberg (Ziebice) - město
735Opava - město
736Osvětim - město
738Těšín, Adam Václav, 1579 - 1617
740Těšín, Fridrich Vilém, 1617 - 1625
743Těšín, Alžběta Lukrécie, 1625 - 1653
749Vratislavské knížectví, Jiří I. Vousatý, 1201 - 1238
750Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich, 1664 - 1697
752Střelecké medaile a odznaky
757Údobí let 1918 - 1938
769Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava
772Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
776Údobí let 1945 - 1953
779Údobí let 1953 - 1960
784Údobí let 1961 - 1969
787Údobí let 1970 - 1980
789Údobí let 1980 - 1985
791Údobí let 1986 - 1990
792Údobí let 1990 - 1993
794Mince PROOF v etui, Údobí let 1961 - 1969
796Mince PROOF v etui, Údobí let 1970 - 1980
798Mince PROOF v etui, Údobí let 1986 - 1990
800Sady oběhových mincí
StranaPoložkyObdobí
9801Sady oběhových mincí
802Sady oběhových mincí - proof
805Mince PROOF v etui, Údobí let 2001 - 2005
807Sady oběhových mincí
813Československo, 1918 - 1939
816Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
817ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944
819Československo, 1945 - 1953
822Angola
823Egypt
830Rusko - rusko asijská banka
831Nouzovky německých měst
835Nouzová platidla Československa
837Nouzovky rakouských měst
845Obligace, dlužní úpisy
849Ústavní poukázky SNV
850Knihy :
871Časopisy
872Staré aukční katalogy :
873Výstavní katalogy :
874Staré listiny:
884Různé :
885Rakouské mezivládí, 1236 - 1239, 1246 - 1251
886Přemysl Otakar ( II. ), 1251 - 1278
888Friedrich V. Štýrský, 1424 - 1493
889Zikmund Tyrolský, 1439 - 1496
890Maxmilián I., 1493 - 1519
891Ferdinand I., 1526 - 1564
893Maxmilián II., 1564 - 1576
894Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
898Rudolf II., 1576 - 1612
899Matyáš II., 1608 - 1619
StranaPoložkyObdobí
10901Ferdinand II., 1619 - 1637
913Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
915Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662
921Ferdinand III., 1637 - 1657
922Arcivévoda Zikmund František, 1662 - 1665
926Leopold I., 1657 - 1705
969Josef I., 1705 - 1711
974Karel VI., 1711 - 1740
980Marie Terezie, 1740 - 1780
StranaPoložkyObdobí
111001Marie Terezie, 1740 - 1780
1036František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1043Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
1060Leopold II., 1790 - 1792
1067František II., 1792 - 1835
StranaPoložkyObdobí
121101František II., 1792 - 1835
1117Andreas Hoffer - povstání v Tyrolsku
1118Ferdinand V., 1835 - 1848
1140Štěpán I., 997 - 1038
1141Ondřej I., 1046 - 1060
1142Bela II., 1131 - 1141
1143Štěpán V., 1270 - 1272
1144Zikmund Lucemburský, 1386 - 1437
1145Anonym, 15.století
1146Ludvík II., 1516 - 1526
1147Ferdinand I., 1526 - 1564
1148Rudolf II., 1576 - 1612
1149Ferdinand II., 1619 - 1637
1150Sedmihradsko, Gabriel Bethlen, 1621 - 1629
1152Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
131201Leopold I., 1657 - 1705
1202Josef I., 1705 - 1711
1204Marie Terezie, 1740 - 1780
1225František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1230Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
1237František II., 1792 - 1835
1267Ferdinand V., 1835 - 1848
1273Karel VI., 1711 - 1740
1284Marie Terezie, 1740 - 1780
1287Josef II., 1780 - 1790
1288František II., 1792 - 1835
1291Ferdinand V., 1835 - 1848
1292Revoluční vláda v Benátsku, 1848 - 1849
1295Karel VI., 1711 - 1740
1296Marie Terezie, 1740 - 1780
StranaPoložkyObdobí
141301Marie Terezie, 1740 - 1780
1315Josef II., 1780 - 1790
1316Belgické povstání, 1789 - 1790
1321Leopold II., 1790 - 1792
1324František II., 1792 - 1835
1327Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
1350Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
151401Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
161501Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
1517Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
1574Augsburg - město
1575Bavorsko-Landshut, Jindřich IV., 1393 - 1450
1576Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777
1579Bavorsko, Carl Theodor, 1777 - 1799
1580Branibory - Prusko, Albrecht, 1525 - 1568
1583Braunschweig L. Calenberg, Georg II. Wilhelm, 1648 - 1665
1584Friedberg-hrad, Johann Eberhard, 1577 - 1617
1585Fugger-Babenhausen-Wellenburg, Georg IV., 1598 - 1643
1586Hall am Kocher - město
1588Hamburg - město
1589Hannau - Lich, Johann Reinhard, 1599 - 1625
1590Hals - Leuchtenberg, Jan III., Ludvík I., Friedr.III.,1407-43,1485-87)
1592Hessen-Kassel, Ludwig II., 1413 - 1458
1594Hildesheim - město
1595Hannover, Georg V., 1851 - 1866
1596Kempten - město
1597Mansfeld-Eisleben, Johann Georg III., 1653 - 1710
1598Norimberk - město
StranaPoložkyObdobí
171601Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888
1602Prusko Východní, Friedrich II., 1740 -1786
1603Řád německých rytířů, arciv.Maxmilián, 1590 - 1618
1604Řád německých rytířů, 13.stol.
1607Řezno - město
1608Sasko - Míšeň, Friedrich II. a Margareta, 1457 - 1463
1609Sasko, Friedrich August III., 1763 - 1806
1610Sasko - království, Friedrich August I., 1806 - 1827
1611Sasko - království, Anton, 1827 - 1836
1613Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
1616Sasko-Altenburg, Johann Philipp a tři bratři, 1601 - 1625
1617Wendičtí Slované
1618Badensko, Friedrich II., 1907 - 1918
1619Bavorsko, Otto, 1886 - 1912
1621Bavorsko, Ludwig III., 1913 - 1918
1622Hamburg - město
1623Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
1625Sasko, Friedrich August III., 1904 - 1918
1630Německo - drobné ražby císařství
1632Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1641Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1649Německo - B R D, 1949 -
1650Andorra
1651Belgie, Leopold I., 1831 - 1865
1654Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
1657Belgie, Leopold III., 1934 - 1950
1658Belgie, Baudouin I., 1951 - 1991
1660Brabant Johann III., 1312 - 1355
1661Bulharsko, Ferdinand I. jako král, 1908 - 1918
1662Černá Hora, Nikola I. jako kníže, 1860 - 1910
1663Černá Hora, Nikola I. jako král, 1910 - 1918
1667Dánsko, Christian VIII., 1839 - 1848
1668Estonsko, I.republika
1669Evropská unie
1673Francie, Ludvík XVI., 1774 - 1793
1674Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
1675Francie, V.republika, 1959 -
1676Gdaňsk - město
1678Gibraltar, Elizabeth II., 1952 -
1680Itálie - Janov, republika
1681Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
1686Jugoslávie, republika, 1945 - 1992
1687Lichtenstein, Johann II., 1858 - 1929
1689Lichtenstein, Hans Adam II., 1990 -
1690Lotyšsko, I.republika, 1918 - 1940
1691Malta - republika
1692Nizozemí - provincie Zeeland
1693Nizozemí - pod Španěly, Maximilian Emanuel, 1711 - 1714
1694Nizozemí, William II., 1840 - 1849
1697Nizozemí, William III., 1849 - 1890
1698Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
1700Nizozemí, Beatrix, 1980 -
StranaPoložkyObdobí
181701Norsko pod Švédskem, Karel XIV. Johann, 1818 - 1844
1703Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
1707Polsko, republika, 1918 -
1709Portugalsko, republika, 1910 -
1710Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
1712Rakousko - II. republika, 1945 -
1713Riga pod Polskem, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1623
1714Rumunsko, Michal, 1940 - 1947
1715Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796
1717Rusko, Alexandr I., 1801 - 1825
1719Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
1722Rusko, RSFSR, 1917 - 1923
1724Rusko, SSSR, 1923 - 1991
1725San Marino, republika
1726Srbsko, Milan, 1868 - 1889
1727Srbsko, Alexander I., 1889 - 1902
1729Srbsko, Petar I., 1903 - 1918
1734Švýcarsko, republika
1747Švýcarsko - kanton Basilej
1748Švýcarsko - kanton Schwyz
1749Švýcarsko - kanton Vaud
1750Švýcarsko - kanton Ženeva
1751Vatikán, Pius XI., 1922 - 1939
1754Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
1757Liberie - republika
1758Mauricius, Victoria, 1837 - 1901
1759Saharská arabská demokratická republika
1760Zanzibar, Barghash Ibn Sa´Id, AH.1287-1305 (1870-1888)
1762Argentina - republika
1763Bahamy, Elizabeth II., 1952 -
1764Bermudy, George III., 1760 - 1820
1765Bermudy, Elizabeth II., 1952 -
1766Kanada, Elizabeth II., 1952 -
1772Mexiko, republika
1773Uruguay - republika
1774USA
1786Čína - republika, 1911 -
1787Francouzská Indočína
1789Francouzská Kočinčína
1790Čína - d.Čching, Kuang Hsu, 1875 - 1908
StranaPoložkyObdobí
191801Čína - d.Čching, Kuang Hsu, 1875 - 1908
1804Čína - republika, 1911 -
1808Čína - provincie Mandžusko (pod japonskou okupací)
1809Čína - provincie Sinkiang
1810Japonsko - epocha Meiji, 1867 - 1912
1820Japonsko - epocha Taisho, 1912 - 1926
1821Mongolsko - republika
1822Nizozemská Indie, William I., 1815 - 1840
1823Palestina
1824Saudská Arábie, Abd Al Aziz ibn Saud, 1926 - 1953
1825Straits Setlements, George V., 1910 - 1936
1826Šumperk - pobočka ČNS
1828Brůha Jaroslav, 1889 - 1976
1829Dostál Jiří, 1945 -
1830Fischer Jan Tomáš, 1912 - 1957
1831Havelka Luděk, 1941 -
1832Knobloch Milan, 1921 -
1833Kříž Václav, 1830 - 1887
1834Lidický Karel, 1900 - 1976
1835Mauder Josef, 1854 - 1921 a Braun Rudolf, nar.1830
1836Signatura 'M.B.' - blíže neurčeno
1837Myslbek Josef Václav, 1848 - 1922
1838Oppl Vladimír, 1953 -
1839Pawlik František Xaver, 1865 - 1906
1840Popp Antonín, 1850-1915 a Pichl I.B., 1850-1923
1841Šejnost Josef, 1878 - 1941
1842Brno
1843Kroměříž
1844Milešov (okr.Sedlčany)
1845Praha
1848Strakonice
1849Znojmo (Znaim)
1850Čechy
1851Československo
1852Československo - medaile s portrétem Edvarda Beneše
1853Československo - medaile s portrétem V.Havla
1854Česká Republika
1859Slezsko
1860Slovensko
1861Belgie
1863Evropská unie
1864Francie
1869Francie - L´Aube
1870Francie
1871Maďarsko
1872Německo - Bavorsko
1873Německo - Dresden
1874Německo - Hamburg
1875Německo - Sasko
1876Německo - Sudety
1877Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1879Německo - BRD
1880Nizozemí pod Španělskem, Philipp IV., 1621 - 1665
1881Rakousko
1882Rakousko Dolní
1883Rakousko
1890Rusko
1891Španělsko
1892Velká Británie
1893Cyklistické medaile a odznaky
1896Medaile a odznaky hasičských spolků
1897Hudební medaile a žetony
1899Nouzovky německých měst a obcí
StranaPoložkyObdobí
201901Nouzovky vojenských zajateckých táborů
1904Odznaky - ČSR
1905Odznaky - Rakousko
1906Pečetidla a pečetě
1907Razidla
1912Skautské medaile a odznaky
1922Sokolské medaile a odznaky
1923Účelové a konzumní známky
1924Vojenské a legionářské medaile a odznaky
1925Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)
1927Různé
1928Novoražby a repliky
1929Různé
1931Numismatické medaile a ražby numismatiků
1932Různé
1933Novoražby a repliky
1934Rakousko, František II., 1792 - 1835
1935Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
1939Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
1941Československo
1943Česká republika
1944Česká republika - hasičské dekorace
1946Československo - různé
1947Československo - hasičské dekorace
1948Austrálie
1949Belgie
1950Francie, III.republika, 1871 - 1941
1967Jižní Afrika
1977Kanada
1979Maďarsko, regentství
1980Německo - císařství
1981Německo - III.říše
1987Nový Zéland
1988Rakouská republika
1990Rusko, 1991 -
1991Turecko
1992Velká Británie
StranaPoložkyObdobí
212001Velká Británie
2051Václav IV., 1378 - 1419
2052Doba husitská, 1419 - 1437
2053Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
2054Ludvík I., 1516 - 1526
2055Brno - městská ražba
2056Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
2064Leopold I., 1657 - 1705
2065Marie Terezie, 1740 - 1780
2066František II., 1792 - 1835
2068Ferdinand V., 1835 - 1848
2069František II., 1792 - 1835
2070Augsburg-biskupství, Burkhard v.Ellerbach, 1373 - 1404
2071Augsburg-biskupství, Petr v. Schaumburg, 1424 - 1469
2072Salzburg-arcib., Jan Jakub Khuen-Belasi, 1560 - 1586
2073Trevír-biskupství, Johan Hugo v.Orsbeck, 1676 - 1711
2074Vratislav-biskup., Franz Ludwig v.Pfalz, 1683 - 1732
2075Církevní medaile - ražené svátostky kruhové
2076Slezsko pod Pruskem, Friedrich II. (1740-1786)
2077Údobí let 1918 - 1938
StranaPoložkyObdobí
222101Údobí let 1918 - 1938
2116Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava
2124Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
2136Údobí let 1945 - 1953
2148Údobí let 1953 - 1960
2173Údobí let 1961 - 1969
2186Údobí let 1970 - 1980
StranaPoložkyObdobí
232201Údobí let 1980 - 1985
2208Údobí let 1986 - 1990
2218Údobí let 1990 - 1993
2228Sady oběhových mincí
2240Česká republika, 1993 -
2272Mince PROOF v etui, Údobí let 2001 - 2005
2283Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010
StranaPoložkyObdobí
242301Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010
2357Mince PROOF v etui, Údobí let 2011 - 2015
2380Sady oběhových mincí
2398Česká republika, 1993 var.mincí z let 1993-2002 (NL 4/98, 4/99, 6/03)
2399Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
252401Česká republika, 1993 -
2403Slovenská republika, 1993 -
2407Ústavní poukázky SNV
2408Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916
2410Československo, 1918 - 1939
2417Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
2421Slovenská republika, 1939 - 1945
2427ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944
2435Československo, 1945 - 1953
2454Československo, 1953 - 1992
2468Česká Republika, 1992 -
2470Afghanistan
2471Bělorusko
2474Bulharsko
2475Egypt
2479Etiopie
2480Chorvatsko
2481Indie
2482Itálie
2483Izrael
2484Jugoslávie
2487Kuba
2488Litva - Německá okupace 1914 - 1918
2489Maďarsko
2493Maďarsko - okupační poukázky Rudé armády
2494Německo
2499Německo - spojenecké okupační poukázky, 1944
2500Německo - DDR
StranaPoložkyObdobí
262501Německo - zúčtovací poukázky Wermachtu
2502Polsko
2504Rakousko
2508Rumunsko
2509Rusko - carství
2516Rusko - SSSR
2518Řecko
2519Slovenská republika, 1992 -
2523Srbsko
2524Sri Lanka
2525Ukrajina
2526Nouzovky německých měst
2537Nouzová platidla Československa
2538Nouzovky rakouských měst
2540Obligace, dlužní úpisy
2543Potravinové lístky
2547Poukázky obchodních společností v ČSSR
2549Konvoluty bankovek
2556Knihy :
2597Časopisy
StranaPoložkyObdobí
272601Časopisy
2602Aukční katalogy :
2606Staré listiny:
2607Různé :
2612Leopold VI. a Frederick II., 1230 - 1246
2613Přemysl Otakar ( II. ), 1251 - 1278
2623Albrecht I., 1282 - 1308
2624Albrecht I. a Frederick, 1282 - 88, 1308 - 1330
2625Albrecht V. pod poručnictvím Leopolda, 1406 - 1411
2626Albrecht V., 1411 - 1439
2628Rakousko, Salzburg, Bavorsko
2630Ferdinand I., 1526 - 1564
2631Ferdinand II., 1619 - 1637
2632Leopold I., 1657 - 1705
2633Marie Terezie, 1740 - 1780
2637Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
2638František II., 1792 - 1835
2644Ferdinand V., 1835 - 1848
2645Leopold I., 1657 - 1705
2646Marie Terezie, 1740 - 1780
2649František II., 1792 - 1835
2653Ferdinand V., 1835 - 1848
2654František II., 1792 - 1835
2655Ferdinand V., 1835 - 1848
2656Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
2665Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
StranaPoložkyObdobí
282701Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
2716Bavorsko-Landshut, Jindřich IV., 1393 - 1450
2717Bavorsko, Arnošt I. a Vilém III., 1397 - 1435
2718Bavorsko, Štěpán III. a Ludvík VII., 1402 - 1413
2720Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786
2721Prusko - král., Friedrich Wilhelm II., 1786 - 1797
2722Sasko - Míšeň, Friedrich III. Přísný, 1349 - 1381
2723Sasko - Míšeň, Friedrich II. Dobromyslný, 1428 - 1464
2724Sasko - Míšeň, Wilhelm I. Míšeňský, 1381(1382) - 1407
2725Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
2726Německo - drobné ražby císařství
2731Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
2737Německo - 3.říše, 1933 - 1945
2780Německo - B R D, 1949 -
StranaPoložkyObdobí
292801Německo - B R D, 1949 -
2804Německo - D D R, 1949 - 1990
2807Albánie, republika
2808Arménie - republika
2809Belgie, Leopold II., 1865 - 1909
2810Bulharsko, Alexander I., 1879 - 1886
2811Bulharsko, republika
2812Černá Hora, Nikola I. jako kníže, 1860 - 1910
2814Dánsko, Christian IX., 1863 - 1906
2816Dánsko, Christian X., 1912 - 1947
2817Elbing - město
2818Estonsko, I.republika
2819Evropská unie
2824Francie, I.republika, 1793 - 1799
2825Francie, Napoleon III., 1852 - 1871
2826Francie, III.republika, 1871 - 1940
2830Francie, IV.republika, 1945 - 1958
2833Francie, V.republika, 1959 -
2834Gdaňsk - město
2835Ionské ostrovy pod Velkou Británií
2838Irsko, republika
2839Itálie - Neapol a Sicilie, Ferdinand II., 1830 - 1857
2840Itálie, Viktor Emanuel II., 1861 - 1878
2841Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
2842Jugoslávie, Alexander, 1921 - 1934
2843Litva, I.republika, 1918 - 1940
2846Lotyšsko, I.republika, 1918 - 1940
2848Lucembursko, Charlotte, 1919 - 1964
2849Maďarsko - regentství
2850Maďarsko - republika
2852Man, Elizabeth II., 1952 -
2853Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
2856Nizozemí, Juliana, 1948 - 1980
2859Norsko, Haakon VII., 1905 - 1957
2861Norsko, Olav V., 1957 - 1991
2862Polsko, Jan Albert, 1492 - 1501
2863Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
2864Polsko pod Švédskem, Kristína, 1632 - 1654
2865Polsko, republika, 1918 -
2869Portugalsko, republika, 1910 -
2870Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
2876Rakousko - II. republika, 1945 -
StranaPoložkyObdobí
302901Rakousko - II. republika, 1945 -
2980Rumunsko, Karel I., 1866 - 1914
2983Rumunsko, republika
2984Rusko, Anna, 1730 - 1740
2985Rusko, Alexandr I., 1801 - 1825
2987Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
2988Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881
2989Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894
2990Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
StranaPoložkyObdobí
313001Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
3002Rusko, RSFSR, 1917 - 1923
3004Rusko, SSSR, 1923 - 1991
3008Rusko, republika, 1992 -
3010Srbsko, Milan, 1868 - 1889
3011Srbsko, Petar I., 1903 - 1918
3019Švýcarsko, republika
3022Švýcarsko - kanton Luzern
3023Švýcarsko, republika
3036Ukrajina - republika
3044Vatikán - Papežský stát, Klement XII, 1730 - 1740
3045Vatikán - Papežský stát, Pius VII., 1800 - 1823
3047Vatikán - Papežský stát, Pius IX., 1846 - 1878
3049Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
3051Velká Británie, Edward VII., 1901 - 1910
3052Velká Británie, George V., 1910 - 1935
3056Velká Británie, George VI., 1936 - 1952
3059Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
3061Britská Východní Afrika, Victoria, 1837 - 1901
3062Egypt, republika, 1952 -
3063Jižní Afrika, George VI., 1936 - 1952
3064Maroko, Al Hasan, 1873 - 1894
3065Tunis, republika
3066Zanzibar, Barghash Ibn Sa´Id, AH.1287-1305 (1870-1888)
3067Bahamy, Elizabeth II., 1952 -
3068Brazilie, Pedro II., 1831 - 1889
3069Kanada, George V., 1910 - 1936
3070Kanada, Elizabeth II., 1952 -
3071Kostarika - republika
3072Kuba
3073Mexiko, republika
3074Nizozemské Antily, Beatrix, 1980 -
3075Panama - republika
3076Peru, republika
3077USA
3097Venezuela - republika
3098Ceylon, George V., 1910 - 1936
3099Čína - d.Čching, epocha Tia-čching, 1796 - 1821
3100Čína - d.Čching, Kuang Hsu, 1875 - 1908
StranaPoložkyObdobí
323101Čína - d.Čching, Kuang Hsu, 1875 - 1908
3102Čína - republika, 1911 -
3107Indie, Victoria, 1837 - 1901
3108Indie, Villiam IV., 1830 - 1837
3109Indie, Victoria, 1837 - 1901
3110Indonésie - Nizozemská
3113Israel
3114Japonsko - epocha Meiji, 1867 - 1912
3117Japonsko - epocha Taisho, 1912 - 1926
3118Japonsko - epocha Heisei, 1989 -
3119Korejská lidově demokratická republika
3121Mongolsko - republika
3122Nizozemská Indie, Louis Napoleon, 1806 - 1811
3125Singapur
3126Straits Setlements, George V., 1910 - 1936
3127Syrie - francouzský protektorát, 1920 - 1941
3128Thajsko, Rama Gaunatha IX., 1946 -
3129Austrálie, George V., 1910 - 1936
3130Austrálie, Elizabeth II., 1952 -
3132Brno - pobočka ČNS
3134Děčín - pobočka ČNS
3135Šumperk - pobočka ČNS
3136Bódi Ladislav, 1944-
3137Kolářský Zdeněk, 1931 -
3138Kříž Václav, 1830 - 1887
3139Otáhal Karel, 1901 - 1972
3140Popp Antonín, 1850-1915 a Pichl I.B., 1850-1923
3142Signatura 'OT' - blíže neurčeno
3143Šantrůček Václav, 1866 - 1931
3144Šmakal Václav Karel, 1863 - 1941
3145Štefunko Fraňo, 1903 - 1974
3146Vokálek Václav, 1891 - 1970
3147Kremnica
3148Opava
3149Písek
3150Šumperk
3152Valeč
3153Československo
3154Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
3158Česká Republika
3159Belgie
3161Evropská unie
3162Itálie
3163Mexiko
3164Německo - Norimberk
3165Německo - BRD
3173Rakousko
3174Rusko - SSSR
3177Saudská Arábie
3179Schlaraffia
3180Hrací a početní známky
3181Chlebové známky
3182Konvoluty mincí
StranaPoložkyObdobí
333201Konvoluty mincí
3219Nouzovky německých měst a obcí
3221Nouzovky vojenských zajateckých táborů
3223Numismatické medaile a ražby numismatiků
3226Odznaky - ČSR
3232Odznaky - ČSSR
3234Pivní známky
3235Porcelánové nouzovky
3238Schlaraffia
3244Skautské medaile a odznaky
3245Sokolské medaile a odznaky
3246Sportovní medaile, plakety a odznaky
3249Účelové a konzumní známky
3254Vojenské a legionářské medaile a odznaky
3256Novoražby a repliky
3258Různé
3261Novoražby a repliky
3268Různé - látkové stužky
3269Novoražby a repliky
3276Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
3280Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
3281Československo
3283Československo - vojenské střelecké odznaky
3285Československo - odznaky Vzorný voják
3287Československo - odznaky vojenských učilišť
3290Československo - odznaky vojenských akademií
3291Československo - hasičské dekorace
3297Česká republika - hasičské dekorace
StranaPoložkyObdobí
343301Československo - hasičské dekorace
3302Československo - různé
3332Austrálie
3340Maďarská lidová republika
3341Německo - Prusko
3342Německo - císařství
3345Německo - III.říše
3370Německo - B R D
3371Německo - D D R
3372Německo
3376Polsko
3382Rumunsko
3383Rusko - SSSR, 1923 - 1991
3385Rusko
3389Rusko - SSSR, 1923 - 1991

Copyright 2017 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk