Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 12. května 2018

Pol.

Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140

Stav

V.cena

D.cena

301. Denár, Ca.583a, F.XVII/1 dr.ned.opisy 1/1 2400,- 2600,-

Pol.

Morava - nepřiděleno

Stav

V.cena

D.cena

302. Denár nepřidělený (30.léta 12.stol.), dvě stojící postavy proti sobě /
kostel s věží a křížem, Šm.505, VP.238, PV.18, 0,40 g č.ned. RR!
-1/2- 1500,- 1800,-
303. Denár, poprsí zprava s mečem před sebou / klečící anděl zleva
před palnou, VP.239, C.-, ŠM.- RR!
1/1 4400,- 4400,-

Pol.

Vladislav II., králem v Čechách 1158 - 1174

Stav

V.cena

D.cena

304. Denár, Ca.608, F.XVII/23 ned.opisy 1/1 3000,- --.-
305. Denár, Ca.608, F.XVII/23 ned.opisy -1/1 2800,- --.-

Pol.

Přemysl Otakar I., králem v Čechách 1198 - 1230

Stav

V.cena

D.cena

306. Denár, Ca.659, F.XIX/19 opisy téměř nevyraženy 1/1 900,- 1600,-

Pol.

Vladislav III., markrabě moravský, 1246 - 1247

Stav

V.cena

D.cena

307. Denár, Ca.895, F.XXXII/36 1/1- 2200,- 2400,-

Pol.

Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

308. Brakteát moravský z let 1253-1270, Ca.924, F.XXXII/7 1/- 2000,- 2000,-

Pol.

Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

309. Brakteát moravský z let 1253-1270, Ca.952, F.XXXII/5 1/- 1200,- 1400,-

Pol.

Bořivoj II., knížetem v Čechách 1100-1107,1109-1110

Stav

V.cena

D.cena

310. 1/2 Denár, Ca.415, F.X-26 č.ned.opisy -1/1- 2000,- 2000,-

Pol.

Vladislav II., knížetem Čechách 1140 - 1158

Stav

V.cena

D.cena

311. Denár, Ca.587, F.XXXVI/19 č.ned.opisy RR! 1/1 3000,- 3000,-

Pol.

Soběslav II., knížetem v Čechách 1173 - 1179

Stav

V.cena

D.cena

312. Denár, Ca.619, F.XVIII/7 ned.opisy R! 1/1 3800,- 3800,-

Pol.

Přemysl Otakar I., králem v Čechách 1198 - 1230

Stav

V.cena

D.cena

313. Velký brakteát, Ca.neuvádí, F.XXIV/4
orig.papírová etue se štítkem Fr.R.Chaury (poškozená) pomačkaný R!
-1/- 3400,- --.-

Pol.

Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

314. Brakteát moravský z let 1253-1270, Ca.913, F.0 2/- 600,- --.-

Pol.

Václav II., 1283 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

315. Pražský groš, Sm.1 č.ned. -1/1 500,- 1000,-

Pol.

Václav II., 1283 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

316. Pražský groš, Sm.1, var. "A" bez dříku 1/1 2000,- 3200,-
317. Pražský groš, Sm.2 dr.hr.raž. 1/1 1200,- 1400,-
318. Pražský groš, Sm.2 -1/1 2200,- --.-
319. Pražský groš, Sm.2 1/1 800,- 2600,-
320. Pražský groš, Sm.2 n.ned.střed 1/1 2000,- 2000,-
321. Pražský groš, Sm.2, značka za hlavou lva 1/1 1500,- 2000,-

Pol.

Václav II., 1283 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

322. Pražský groš, Sm.2, značka za hlavou lva tém. 0/0 1800,- 7000,-
323. Pražský groš, Sm.2, var. "A" s dříkem 1/1 1200,- 2000,-
324. Pražský groš, Sm.2 - var.malý lev dr.ned. -1/1 1800,- 1800,-
325. Pražský groš, Sm.3 - v opisu obrácené "Z" -1/1- 600,- 2800,-

Pol.

Václav II., 1283 - 1305

Stav

V.cena

D.cena

326. Parvus, Sm.1-tab.I/2 č.ned.opisy 1/1 2600,- --.-
327. Parvus, Cn.3 (str.34), přechodný typ - Av. jako Sm.1,
Rv. jako Sm.2 č.ned.
2/2 440,- 440,-

Pol.

Jan Lucemburský, 1310 - 1346

Stav

V.cena

D.cena

328. Pražský groš, Sm.14 č.ned. -1/1- 440,- 440,-
329. Pražský groš, Sm.1 č.ned. 1/1 700,- 800,-
330. Pražský groš, Sm.1 č.ned. -1/1- 500,- 500,-
331. Pražský groš, Sm.1 č.ned., n.napr. -1/1 800,- --.-
332. Pražský groš, Sm.10 č.ned. -1/1- 440,- 1000,-
333. Pražský groš, Sm.12 č.ned. 2/1- 400,- 400,-
334. Pražský groš, Sm.14 č.ned.při okraji 2/2 360,- 360,-
335. Pražský groš, Sm.2 z 1/4 ned. -1/1- 400,- --.-
336. Pražský groš, Sm.5 č.ned. 2/2 400,- 400,-
337. Pražský groš, Sm.6 č.ned. -1/1- 400,- 500,-
338. Pražský groš, Sm.8 č.ned. -1/1- 440,- 440,-

Pol.

Karel IV., 1346 - 1378

Stav

V.cena

D.cena

339. Pražský groš, Sm.1 dr.ned. -1/1- 2000,- 2000,-
340. Pražský groš, Sm.5, rovný spodní okraj koruny dr.ned. -1/1- 2600,- 2600,-
341. Parvus z let 1346 - 1350, Sm.1, tab.I/13
(svatozář Sv.Václava částečně vniká do opisu)
dr.dírka, ned., dr.okraj
2/2 300,- 300,-
342. Fenik se čtyrrázem, pro Českou Falc, minc.Lauf
jako Nech.C/XII/19, jako Cha.108 č.ned. R!
-1/1- 500,- --.-

Pol.

Václav IV., 1378 - 1419

Stav

V.cena

D.cena

343. Pražský groš - blíže neurčený 5 ks růz.z. 500,- 500,-
344. Pražský groš - blíže neurčený 5 ks růz.z. 500,- 500,-
345. Pražský groš - blíže neurčený 5 ks růz.z. 500,- 520,-
346. Pražský groš - blíže neurčený č.ned. 2 ks -1až2 400,- 440,-
347. Pražský groš, Ve.III/3 č.ned. 1/1 400,- 650,-
348. Pražský groš, Ve.III/3 č.ned. -1/1- 400,- 460,-
349. Parvus (haléř), K.Hora, 1378 - 1384, Sm.1, tab.II/18, Nech.25
neč.opisy R!
2/2 2200,- --.-
350. Parvus (haléř), K.Hora, 1378 - 1384, Sm.1, tab.II/18, Nech.25
neč.opisy R!
2/2 900,- --.-

Pol.

Jošt - markrabě moravský, 1375 - 1411

Stav

V.cena

D.cena

351. Denár. peníz s IO pod korunou, hrubý perlovec, NČ.212, str.7-c
z 1/3 ned.
2/2 1000,- --.-
352. Denár. haléř s IO pod korunou s křížky, Sb.I.num.symp.:pol.341
z 1/10 ned.
-2/2- 800,- --.-

Pol.

Albrecht Rakouský, 1424 - 1435

Stav

V.cena

D.cena

353. Peníz jednostranný se čtyrrázem, Rad.4, Sej.IX/C, č.95 -1/- 130,- 150,-

Pol.

Doba husitská, 1419 - 1437

Stav

V.cena

D.cena

354. Cu Flůtek, jako Rad.6, Sm.2 č.ned. -1/- 400,- 440,-

Pol.

Ladislav Pohrobek, 1453 - 1457

Stav

V.cena

D.cena

355. Haléř bez čtyřrázu, Rad.14, Cn.61 dr.ned. -1/- 1300,- 1800,-

Pol.

Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471

Stav

V.cena

D.cena

356. Pražský groš, Sm.1 č.ned. 2/2 400,- 700,-
357. Pražský groš, Sm.1 -1/1- 1800,- 1800,-
358. Peníz kruhový bez čtyřrázu, Rad.21, Cn.66 - dvoustranná ražba R! -1/3 1800,- --.-
359. Peníz kruhový bez čtyřrázu, Rad.22, Cn.77 -1/- 130,- 130,-
360. Peníz kruhový bez čtyřrázu, Rad.22, Cn.78 -1/- 130,- 380,-

Pol.

Matyáš Korvín, 1458 - 1490

Stav

V.cena

D.cena

361. Kruhový peníz s uhersko-českým znakem, minc.České Budějovice
Ca.74a, Re.245, Sm.VII/23 - Cu dobové falsum R!
3/- 300,- 440,-

Pol.

Vladislav II., 1471 - 1516

Stav

V.cena

D.cena

362. Pražský groš, Sm.1 ned. 2/2 240,- 240,-
363. Bílý peníz jednostranný, Sm.1 č-ned. 1/- 100,- 100,-

Pol.

Ludvík I., 1516 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

364. Bílý peníz, Sm.1 tém. 0/0 280,- 280,-
365. Bílý peníz, Sm.9 dr.ned. -1/- 100,- 110,-

Pol.

Brno - městská ražba

Stav

V.cena

D.cena

366. Městský peníz se šachovanou orlicí bez čtyřrázu, po r.1452, Rad.16
č.ned.
1/- 280,- 280,-
367. Městský peníz se šachovanou orlicí bez čtyřrázu, po r.1452, Rad.16
Chaurův podložní lístek
1/- 220,- 310,-
368. Městský peníz s orlicí z let 1439 - 1452, Rad.9 dr.okr.raž. 1/- 280,- 280,-

Pol.

Jihlava - městská ražba

Stav

V.cena

D.cena

369. Městský peníz bez čtyřrázu po roce 1452, Rad.20 dr.ned. 1/- 300,- --.-
370. Městský peníz bez čtyřrázu po roce 1452, Rad.20 dr.ned. 1/- 300,- 300,-

Pol.

Znojmo - městská ražba

Stav

V.cena

D.cena

371. Měst. peníz s orlicí bez čtyřrázu, po r.1452, Rad.21
č.ned. Chaurův podložní lístek
-1/- 220,- 260,-

Pol.

Zikmund, 1420 - 1437 a Albrecht, 1438 - 1439

Stav

V.cena

D.cena

372. Peníz se čtyrrázem (ražba patrně ze 40. let 15.stol.), Ra.9, Cast.54
č.ned. RR!
2/- 200,- 550,-
373. Peníz se čtyrrázem (ražba patrně ze 40. let 15.stol.), Ra.9, Cast.54
č.ned. RR!
-2/- 180,- 260,-
374. Peníz se čtyrrázem (ražba patrně ze 40. let 15.stol.), Ra.9, Cast.54
č.ned. RR!
-2/- 180,- 180,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

375. 1/2 Tolar 1557, Jáchymov-Puellacher, J.35, MKČ.127a, Ma.914
malá svatozář v rev. č.ned. R!
1/1- 22000,- 30000,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

376. 1/4 Tolar b.l., Jáchymov-Kempf, J.5b, jako MKČ.133, Do.1041 -1/1- 10000,- 20000,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

377. 1/4 Tolar b.l., Jáchymov-Kempf, J.5b, jako MKČ.133, Do.1041 -1/1 15000,- 22000,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

378. 1/4 Tolar b.l., Jáchymov-Puellacher, J.10, MKČ.134, Do.1165
perlovec protíná svatozář, v opisu AVS místo AVST R!
-1/1- 16000,- --.-
379. 2 Krejcar 1563 Jáchymov-Geitzköfler, J.92, MKČ.148 dr.ned. -1/1- 400,- 550,-
380. 2 Krejcar 1564 Jáchymov-Geitzköfler, J.92, MKČ.148 č.ned. -1/2 280,- 340,-
381. 1 Krejcar 1561, Vratislav-Freyberger, MKČ.159 -1/1- 260,- 320,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

382. 1 Krejcar 1562, Vratislav-Freyberger, datum vodorovně, MKČ.160
č.ned. R!
1/1 1800,- 1900,-
383. Malý peníz b.l., K.Hora, J.1a, Ca.6 č.ned. -1/- 120,- 120,-
384. Malý peníz b.l., K.Hora, J.1b, Ca.4 dr.okr. 2/- 80,- --.-
385. Malý peníz 1539, K.Hora-Běšín a Podivický, MKČ.85, Ja.1m 2/- 150,- 150,-
386. Malý peníz 1562, K.Hora-Lídl a Karel, J.1p/r, MKČ.86 č.ned. R! -1/- 300,- 300,-
387. Haléř slezský 1548, Vratislav-Westermaier, MKČ.163, SJ.35/12, Kop.9094 2/2 260,- --.-
388. Haléř slezský 1549, Vratislav-Westermaier, MKČ.163, Sa.36/12, Kop.9095 2/2 260,- 300,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

389. Haléř slezský 1563, Vratislav-Westermaier, MKČ.164, Sa.38/13 R! tém. 0/0 1800,- --.-
390. Početní groš 1561 K.Hora-Lídl+Podivický, Ja.34, ČS.41, Mrš.6a R! 2/2 900,- 900,-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

391. Zlatník (60 Krejcar) 1568, K.Hora-Šatný a Ludvík Karel z Řasné,
Ja.6, MKČ.190, Do.1301 dr.ned. pěkná patina starý podl.lístek R!
1/1 12000,- 34000,-
392. 2 Krejcar 1565, Jáchymov-Geitzköfler, J.3a3, MKČ.218 2/2 180,- 220,-
393. 2 Krejcar 1566, Jáchymov-Geitzköfler, J.3b, MKČ.219 -1/2 200,- 280,-
394. 2 Krejcar 1567, Jáchymov-Geitzköfler, J.3b, MKČ.219 2/2 200,- 280,-
395. 2 Krejcar 1568, Jáchymov-Geitzköfler, J.3b, MKČ.219 2/2 200,- 220,-
396. 2 Krejcar 1569, Jáchymov-Geitzköfler, J.3b, MKČ.219 -1/2 220,- 280,-
397. 2 Krejcar 1570, Jáchymov-Geitzköfler, J.4a2, MKČ.221 dr.okr.raž. R! -1/1- 360,- 480,-
398. 2 Krejcar 1571, Jáchymov-Geitzköfler, J.3b, MKČ.219 2/2 200,- 280,-
399. 2 Krejcar 1572, Jáchymov-Geitzköfler, J.3b, MKČ.219 2/2 200,- 220,-
400. 2 Krejcar 1573, Jáchymov-Geitzköfler, J.3b, MKČ.219 R! 2/2 300,- 340,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk