Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 12. května 2018

Pol.

Československo, 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

1101. 1000 Kč 1934, série C, B.27 "neperf." 2 360,- 650,-
1102. 1000 Kč 1934, série G, B.27 "neperf." 2 340,- 850,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1103. 5 Koruna b.l. - ruční přetisk, s.A002, B.29a(31a) "neperf." N 1000,- 2000,-

Pol.

Nouzovky německých měst

Stav

V.cena

D.cena

1104. Konvolut měst od A do L z let 1917 - 1923 v albu
10x st. po nálepce, 18x zahnědlý papír, 4x natrž., 1x roztrž.
celk.2006 ks 8x 3-, 9x 3, 9x 2, 14x 1, 1966x
přev.N 10000,- 13000,-
1105. Konvolut měst od M do W z let 1917 - 1923 v albu
3x st. po nálepce, 40x zahnědlý papír, 6x natrž.
celk.1914 ks 1x 4, 4x 3, 8x 2, 18x 1, 1883x
přev.N 10000,- 11000,-

Pol.

Nouzová platidla Československa

Stav

V.cena

D.cena

1106. Lom ( Bruch) - 10 h. b.l. (1921), česko - německý text, 33x54 mm
stříhaná, DH.16.1b R!
1 200,- 300,-
1107. Velké Hamry, 1 Koruna 21.9.1914, VL.303/1a, DH.222.1.1a R! N 100,- 160,-

Pol.

Nouzovky rakouských měst

Stav

V.cena

D.cena

1108. konvolut z roku 1920 - v kancelářském pořadači, přichyceny na bílém
papíru o síle 0,5 mm pomocí fotorů - vloženy do průhledných listů
celk.580 ks 1x 3, 4x 2, 10x 1, 565x
0ažN 2400,- 3000,-
1109. konvolut z let 1917 - 1922 - v kancelářském pořadači, přichyceny
na bílém papíru o síle 0,5 mm pomocí fotorůžků - vloženy do
průhledných listů, obsahuje také 10 ks něm.nouzovek, 2 ks maďarských
nouzovek, 1 kus Sibiř, 1 ks Bulharsko, 2 ks poukázky 5, 10 Centů 1913
celk.774 ks 2x 3-, 8x 3, 10x 2, 24x 1, 730x
0ažN 2800,- 3600,-

Pol.

Obligace, dlužní úpisy

Stav

V.cena

D.cena

1110. Československá státní půjčka 23.5.1924 - dlužní úpis na
500 dolarů ve zlatě, 1 kupon, připojen certifikát z 3.2.1942
přeloženo, otvory po sešívací sponě
1- 160,- 260,-
1111. Československá státní půjčka 23.5.1924 - dlužní úpis na
1.000 dolarů ve zlatě, bez kuponu přeloženo, otvory po sešívací sponě
1- 160,- 280,-

Pol.

Knihy :

Stav

V.cena

D.cena

1112. Halačka Ivo : Mince zemí Koruny České, 1526 - 1856,
3 díly, ČNS Kroměříž, 1987 vázané
Z 380,- 400,-
1113. Hanibal Vladimír, Novák Emil : Malé groše, 83 stran,
7 tabulek, ČNS Poděbrady 1981 brožov.
Z 120,- 220,-
1114. Hásková Jarmila : Chaurova sbírka - Pražské groše, 1300 - 1526,
Národní Muzeum v Praze, ČNS, 1991, 172 stran, 108 tabulek vázané
N 160,- 310,-
1115. Chvojka J.: Pražské groše Ferdinanda I.,
Praha, ČNS 1997, 175 str. vázané
N 100,- 200,-
1116. Chijs van P.O.: Cabinet numismatique - katalog
Amsterdam 13.7.1870, 316 str. vázaná
použ. 100,- 300,-

Pol.

Staré listiny:

Stav

V.cena

D.cena

1117. Listina (cese - dobrá vůle) vydaná Johannem Hugo P. hrabětem
von Stadion Thannhausen, jíž vystavuje dlužní úpis na 4.500 zlatých
Mohuč 28.4.1744, jako svědek Josef Mladota ze Solopisk,
vlastnoruční podpisy chybí pečeť
Z 440,- --.-
1118. Konvolut přebalů dopisů do Prahy na K.K. Mincovní úřad a Komorní
prokuraturu, razítka Středokluk, KOllin, Chrudim z let 1828 - 1847
pečeti, příchozí razítka celk.4 ks v pěkném stavu
Z 160,- 180,-
1119. Konvolut dopisů do Jáchymova, Liberce, Kolína, razítka Prag,
Fraintesix (?), Potcshatek, Przelaucz z let 1838 - 1847
pečeti, příchozí razítka celk.4 ks v pěkném stavu
Z 160,- 170,-
1120. Konvolut přebalů dopisů do Prahy, razítka Falkenau, Neuschloss,
pečeti pošty Zwodau, Neuschloss, Gitschin celk.3 ks v pěkném stavu
Z 120,- --.-

Pol.

Albrecht II., 1330 - 1358

Stav

V.cena

D.cena

1121. Fenik b.l., Vídeň, Koch.232, Lu.135 dr.ned. -2/- 130,- --.-
1122. Fenik b.l., Vídeň.Nové Město, Koch.250, Luschin.144 2/- 130,- 180,-
1123. Fenik b.l., Vídeň.Nové Město, Koch.252, Luschin.159 2/- 150,- 180,-

Pol.

Friedrich III. (V.), 1457 - 1493

Stav

V.cena

D.cena

1124. Rakousko - Krejcar 1471, minc.Vídeňské Nové Město
Dvouhlavý orel, opis / dvojkříž, opis
Sa.645/256, Sz.2151, Lev.IV-24
1/1 1400,- --.-

Pol.

Maxmilián I., 1493 - 1519

Stav

V.cena

D.cena

1125. 1/2 Batzen 1516, Štýrsko-Št.Hradec, Sa.730/299, Egg.19 dr.ned. 1/1 900,- --.-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

1126. Tolar b.l. Rakousy - Linz, mincm.H.Stengl, MA.3 (tab.2/5), Ma.323
dr.naprasklý raž., č.ned. nálezový kus _R!
1/1 24000,- --.-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

1127. 1/2 Tolarová klipa 1529 na obléhání Vídně, 35x35 mm
14,59 g, LG.II/45, Ma.291 dobové ouško RR!
-1/1- 30000,- --.-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

1128. Zlatník (60 Krejcar) 1560, v říšském jablku je "06" místo "60"
Hall, M-A.43 (tab.3/36), Ma.1723 RR!
-1/1- 18000,- --.-
1129. 2 Krejcar (1/2 Batzen) 1561, Vídeň - Hartmann, M-A.44 (tab.1/25) -1/1- 260,- 300,-
1130. 2 Krejcar (1/2 Batzen) 1562, Vídeň - Hartmann, M-A.45 (tab.1/25)
dr.kraj.stř.
-1/1- 260,- 270,-
1131. Fenik 1535, Horní Rakousy-Linec-Puellacher,M-A.18(tab.2/23)
Sa.715/291 č.ned.
2/- 120,- --.-
1132. Fenik 1531, Korutany - Klagenfurt, M-A.14 (tab.3/24), Ma.1493 dr.ned. 1/- 180,- 180,-

Pol.

Maxmilián II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

1133. 2 Krejcar 1570, Vídeň-Hartmann, M-A.55 (tab.7/4) 1/1- 260,- 260,-

Pol.

Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595

Stav

V.cena

D.cena

1134. Tolar b.l., Hall, M-A.49 (tab.9/21) dr.st.nález.koroze -1/1 5000,- --.-

Pol.

Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595

Stav

V.cena

D.cena

1135. Tolar (60 Krejcar) 1565, Hall-Krump, jako M-A.50, Mor.438 R! -1/1 5500,- 5600,-
1136. 1/4 Tolar b.l., Hall, MA.49 (tab.10/12), Mor.431 st. po sponě R! -1/1- 440,- --.-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

1137. Fenik 1585, Rakousy-Vídeň, MA.- RR! -1/- 1800,- --.-

Pol.

Ferdinand II. jako arcivévoda Štýrský, 1592 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

1138. 3 Krejcar 1617, Štýrský Hradec, let. vedle portrétu, Her.102 R! tém. 0/0 1000,- 2200,-
1139. 2 Fenik 1616, Štýrský Hradec-Balthasar
M-A.103(tab.16/44), Her.150, Mor.1413
1/- 380,- 380,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

1140. 48 Krejcar kipr.1623 Vídeň-Fellner, Her.821, malý portrét
okr.raž., č.ned. R!
-1/1- 3600,- 3600,-
1141. 3 Krejcar 1625, Vídeň-Fellner, M-A.120(tab.16/11), Her.1038 -1/1- 120,- 220,-
1142. 3 Krejcar 1626, Vídeň-Fellner, M-A.122, Her.1042 -1/1- 130,- 240,-
1143. 3 Krejcar 1627, Vídeň-Fellner, M-A.124, Her.1044 -1/1- 180,- 180,-
1144. 3 Krejcar 1631, Štýrský Hradec, Her.1092 1/1 200,- 220,-
1145. 3 Krejcar 1631, Štýrský Hradec, Her.1092 tém. 0/0 500,- 500,-
1146. 3 Krejcar 1632, Štýrský Hradec, Her.1094a 1/1 500,- --.-
1147. 3 Krejcar 1637, Štýrský Hradec, M-A.134 (tab.24/22), Her.1099a 1/1 200,- 260,-
1148. 3 Krejcar 1624, Sv.Vít-Matz, M-A.118(tab.18/14), Her.1107 tém. 0/0 500,- 600,-
1149. 3 Krejcar 1624, Sv.Vít-Matz, M-A.118(tab.18/14), Her.1108d dr.hr.raž. 1/1 220,- 220,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

1150. 3 Krejcar 1629, Svatý Vít, M-A.126 (tab.18/15), Her.1125
let.na av. i rev. RR! tém.
0/0 3000,- --.-
1151. 3 Krejcar 1628, Svatý Vít, M-A.126 (tab.18/15), Her.1119 tém. 0/0 500,- 650,-
1152. 3 Krejcar 1636, Sv.Vít, M-A.133 (tab.18/18), Her.1134a 1/1 400,- --.-
1153. 2 Krejcar 1624, Štýrský Hradec, Her.1350a, KM.347 -1/2 800,- --.-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

1154. 2 Krejcar 1625, Sv.Vít-H.Matz, Her.1355 R! 1/1 2400,- 2600,-
1155. Krejcar 1636, Vídeň - Vestenburg, Her.1366 dr.hr.raž. R! -1/1- 500,- 500,-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1156. 10 Krejcar 1628, Hall, M-A.124 (tab.23/15) 1/1 700,- --.-
1157. Quadrans (Vierer) b.l., Hall, M-A.106 (tab.22/37), Mor.766, KM.787 1/1 340,- --.-
1158. Quadrans (Vierer) b.l., Hall, M-A.106 (tab.22/37), Mor.766, KM.787 -1/1- 280,- --.-

Pol.

Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662

Stav

V.cena

D.cena

1159. 3 Krejcar 1643, Hall, M-A.141 (tab.26/25), KM.829 -1/1- 130,- 160,-
1160. 3 Krejcar 1650, Hall, M-A.148 (tab.26/26), chyboražba v opisu:
TIROIS dr.ned. R!
1/1 1000,- --.-
1161. 3 Krejcar 1650, Hall, M-A.148 (tab.26/26), chyboražba v opisu:
TIROIS R!
1/1 440,- 700,-
1162. 3 Krejcar 1658, Hall, M-A.157 (tab.26/26) 1/1 240,- 500,-
1163. 3 Krejcar 1662, Hall, M-A.161 (tab.26/26) 1/1 240,- 500,-

Pol.

Ferdinand III., 1637 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

1164. 3 Krejcar 1637, Štýrský Hradec, Her.689a 1/1 400,- --.-
1165. 3 Krejcar 1638, Štýrský Hradec, MA.136 (tab.24/22), Her.692 tém. 0/0 500,- 500,-
1166. 3 Krejcar 1640, Štýrský Hradec, M-A.138(tab.24/22), Her.695 -1/1- 320,- --.-
1167. 3 Krejcar 1646, Štýrský Hradec, M-A.144(tab.24/22), Her.701 1/0 500,- 500,-
1168. 3 Krejcar 1644, Sv.Vít, He726 R! 1/1 500,- 500,-
1169. 3 Krejcar 1645, Sv.Vít, He727 R! 1/1 500,- 500,-
1170. 3 Krejcar 1647, Sv.Vít, He729 R! 1/0 500,- --.-

Pol.

Ferdinand III., 1637 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

1171. 3 Krejcar 1657, Sv.Vít, He.736 R! tém. 0/0 500,- 1300,-

Pol.

Arcivévoda Zikmund František, 1662 - 1665

Stav

V.cena

D.cena

1172. 3 Krejcar 1664, Hall, M-A.163(tab.26/35) 1/1 240,- --.-
1173. 3 Krejcar 1665, Hall, M-A.164 (tab.26/35) 1/1 260,- 260,-
1174. 3 Krejcar 1665, Hall, M-A.164 (tab.26/35) 1/1 300,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1175. Tolar 1703, Vídeň, Nech.1877, M-A.202 dr.hr. 0/0 12000,- 13000,-
1176. Tolar 1701, Hall, Nech.2405, M-A.200 (tab.28/30) dr.v.stř. v rev. 1/1 7000,- 7000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1177. Tolar 1704, Hall, Nech.2408, M-A.203 (tab.28/30) 1/1 7000,- 8000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1178. XV Krejcar 1660, Vídeň-minc.zn.sekyrka, Nech.1898, Höll.60.6.1
hr.raž. R!
1/1 16000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1179. XV Krejcar 1660, Vídeň-minc.zn.sekyrka, jako Nech.1898,
Höll.60.6.3 R!
1/1 20000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1180. XV Krejcar 1662, Vídeň-Cetto, Nech.1905, Her.921, Höll.62.6.1 1/1 1300,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1181. XV Krejcar 1663, Vídeň-Cetto, Nech.1907a, Höl.63.4.1, Her.922 1/1 1200,- --.-
1182. XV Krejcar 1664, Vídeň-Cetto, Nech.1909b, Höl.64.2.9 -1/1- 360,- 600,-
1183. XV Krejcar 1684, Vídeň-Mittermayer,Nech.1918, Höl.84.1.2, Her.930 1/1 4200,- --.-
1184. XV Krejcar 1696, Vídeň-Mittermayer, Nech.1923, Höll.96.1.1c, Her.935 -1/1- 1300,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1185. XV Krejcar 1661, Štýrský Hradec, přeražba z r.1660
Nech.2144, M-A.160, Höll.61.1.1, Her.936 R!
1/1 16000,- --.-
1186. XV Krejcar 1664, Graz-Haydt, Nech.2148, Höll.64.1.1, Her.939 R! -1/1 2000,- --.-
1187. XV Krejcar 1675, Št.Hradec-Nowak, Nech.2153, Höll.75.1.2 -1/1 2000,- --.-
1188. XV Krejcar 1696 I-A, Št.Hradec-Aigmann, Nech.2166, Höll.96.1.1,
Her.956
-1/1- 1300,- --.-
1189. XV Krejcar 1694, Svatý Vít-Strauss,Nech.2524, Höl.94.3.3, Her.967v -1/2 1500,- --.-
1190. XV Krejcar 1694, Svatý Vít-Strauss,Nech.2524, Höl.94.3.2 dr.ned. R! -1/1- 2000,- --.-
1191. XV Krejcar 1694, Svatý Vít-Strauss,Nech.2526, Höl.94.5.2 R! 1/1 4800,- --.-
1192. 3 Krejcar 1659, bez zn., Vídeň-Cetto, Nech.1953, He.1304 RRR! -1/1- 1500,- 1700,-
1193. 3 Krejcar 1664, Vídeň-Cetto, Nech.1962, Her.1311 1/1- 220,- 230,-
1194. 3 Krejcar 1665, Vídeň-Cetto, Nech.1963, Her.1312, typ se stuhami 1/1 360,- 380,-
1195. 3 Krejcar 1665, Vídeň-Cetto, Nech.1963, Her.1312, typ bez stuh
(jako u ražby 1666) R!
1/1 360,- 400,-
1196. 3 Krejcar 1667, Vídeň-Faber, Nech.1965, Her.1314 tém. 0/0 360,- 440,-
1197. 3 Krejcar 1668, Vídeň-Faber, Nech.1966, M-A.167 1/1 360,- 360,-
1198. 3 Krejcar 1668, Vídeň-Faber, Nech.1966, M-A.167 dr.ned. 1/1 400,- --.-
1199. 3 Krejcar 1669, Vídeň-Faber, Nech.1967, Her.1316 1/1 360,- --.-
1200. 3 Krejcar 1669, Vídeň-Faber, Nech.1967, Her.1316 1/1 500,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk