Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 12. května 2018

Pol.

Korunová měna, údobí let 1892 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1701. 1 Koruna 1908 jub., 12, 13, 14, 15, 16 b.zn 6 ks tém.0až1 300,- 430,-
1702. 1 Koruna 1912, 13 (1/1), 14, 15, 16 b.zn. 5 ks 0/0 400,- 440,-
1703. 1 Koruna 1912, 13, 14, 15, 16 b.zn. 5 ks 0/0 650,- --.-
1704. 1 Koruna 1912 KB 0/0 400,- --.-
1705. 1 Koruna 1914 KB 0/0 120,- 130,-
1706. 1 Koruna 1914 KB 0/0 200,- --.-
1707. 1 Koruna 1915 KB, 16 KB 2 ks 0/0 220,- 290,-
1708. 1 Koruna 1915 KB, 16 KB 2 ks 0/0 220,- 260,-
1709. 1 Koruna 1915 KB 0/0 120,- --.-
1710. 1 Koruna 1916 KB 0/0 200,- 340,-
1711. 10 Haléř 1916 starý znak - vzhled jako bronz R! 0/0 500,- 650,-
1712. 2 Fillér 1892 KB RR! 2/2- 1800,- 1800,-
1713. 2 Fillér 1894 KB 0/0 300,- 360,-
1714. 2 Fillér 1895 KB 0/0 300,- 360,-
1715. 2 Haléř 1902 b.zn. tém. 0/0 300,- 300,-
1716. 2 Haléř 1903 b.zn. 0/0 120,- 120,-
1717. 2 Fillér 1904 KB 1/1 120,- 200,-
1718. 2 Fillér 1906 KB 0/0 300,- 1100,-
1719. 2 Haléř 1914 b.zn. 0/0 100,- 100,-
1720. 1 Haléř 1892 b.zn. RR! 1/1 6000,- --.-
1721. 1 Haléř 1898 b.zn. 1/1 120,- 150,-
1722. 1 Haléř 1899 b.zn. 1/1 200,- 360,-
1723. 1 Haléř 1899 b.zn. 1/1 1100,- --.-
1724. 1 Fillér 1901 KB tém. 0/0 800,- 800,-
1725. 1 Fillér 1903 KB R! 1/1 800,- 1000,-
1726. 1 Haléř 1915 b.zn. 0/0 150,- 150,-
1727. 1 Haléř 1916 b.zn. - nový znak 1/1 160,- 160,-
1728. 1 Haléř 1916 b.zn. - nový znak 1/1 100,- 160,-

Pol.

Augsburg - město

Stav

V.cena

D.cena

1729. 2 Krejcar 1625 s titulem Ferdinanda II., KM.16 1/1 440,- 440,-
1730. Krejcar 1642 s titulem Ferdinanda III., KM.78 -1/1- 240,- --.-
1731. Krejcar 1643 s titulem Ferdinanda III., KM.78 -1/1- 220,- 220,-
1732. Krejcar 1644 s titulem Ferdinanda III., KM.78 1/1 480,- 480,-

Pol.

Bádensko, Leopold I., 1830 - 1852

Stav

V.cena

D.cena

1733. Krejcar 1845, KM.218.2 tém. 0/0 130,- 240,-

Pol.

Bádensko, Friedrich I., 1852 - 1907

Stav

V.cena

D.cena

1734. 1 Krejcar 1867, KM.242 1/1 100,- --.-

Pol.

Bavorsko, Arnošt I. se synovcem Adolfem, 1435 - 1438

Stav

V.cena

D.cena

1735. Fenik se čtyřrázem, Rad.21 dr.ned. -1/1- 120,- 140,-

Pol.

Bavorsko, Maximilian I., 1598 - 1651

Stav

V.cena

D.cena

1736. Fenik 1624 M - hranáč, Sch.52, KM.5 -1/1- 260,- --.-

Pol.

Bavorsko, Maximilian II. Emanuel, 1715 - 1726

Stav

V.cena

D.cena

1737. Groš zemský ( 3 krejcar) 1721, Sch.24 1/1 360,- --.-

Pol.

Bavorsko, Maximilian II., 1848 - 1864

Stav

V.cena

D.cena

1738. Spolkový tolar 1857, KM.468 1/1 2000,- 2000,-

Pol.

Bavorsko, Ludwig II., 1864 - 1886

Stav

V.cena

D.cena

1739. 1 Krejcar 1865, KM.487 0/0 120,- 180,-
1740. 1 Krejcar 1869, KM.487 0/0 100,- 160,-

Pol.

Branibory - Prusko, Albrecht, 1525 - 1568

Stav

V.cena

D.cena

1741. Groš 1542 S, Sa.5076/2678 -1/1- 360,- 400,-

Pol.

Branibory - Prusko, Friedrich III., 1688 - 1701

Stav

V.cena

D.cena

1742. 2/3 Tolaru 1699 HFH, minc.Magdeburg, Dav.276, KMG.618 R! tém. 0/0 5000,- 5000,-

Pol.

Brémy - město

Stav

V.cena

D.cena

1743. Groten 1709 - s titulem Josefa I., KM.160 dr.hr. R! -1/1- 460,- --.-
1744. Groten 1764 - s tit.Františka Lotrinského, KM.188 -1/2 440,- --.-

Pol.

Brena - hrabství, Otto III., 1278 - 1290

Stav

V.cena

D.cena

1745. Denar, b.l., stojící panovník čelně / kříž, Sa.4192/2226pod.
č.ned. R!
2/- 300,- 360,-

Pol.

Braunschweig W., Friedrich Ulrich, 1613 - 1634

Stav

V.cena

D.cena

1746. Groš (1/24 Tol.) b.l., DURAN.MODERATA, s tit. Ferdinanda II.,
Sa.3720/2049 dr.okr.
1/1 260,- 400,-
1747. Groš (1/24 Tol.) 1619 Bi Gott ins Rath u.Th., s tit.Matyáše II.,
Sa.3749/2061 dr.okr.
1/1 220,- 280,-
1748. 12 Krejcar kiprový, b.l., Sa.3714/2047 dr.napr.raž., č.ned. R! -2/2- 440,- --.-

Pol.

Hall am Kocher - město

Stav

V.cena

D.cena

1749. Obchodní haléř b.l.(14.stol.), Rad.XX/1, Sa.1365/608 dr.ned. -1/1- 150,- 240,-
1750. Obchodní haléř b.l.(14.stol.), Rad.XX/1, Sa.1365/608 dr.ned. -1/1- 150,- 240,-

Pol.

Hameln - město

Stav

V.cena

D.cena

1751. groš 1608 s tit.Rudolfa II., Sa.3850/2112 tém. 0/0 380,- 380,-

Pol.

Hessen-Darmstadt, Ludwig III., 1848 - 1877

Stav

V.cena

D.cena

1752. 1 Fenik 1857, KM.337 0/0 120,- 240,-

Pol.

Hildesheim - město

Stav

V.cena

D.cena

1753. Tolar 152(8), portrét zprava, opis / honosný znak, opis
Schulten.1270, tab.29 (znač.jako Goldgulden), 30,35 g
oprav.hrana, dr.v.stř. v av. RR!
1/1 30000,- --.-

Pol.

Kostnice - město

Stav

V.cena

D.cena

1754. Krejcar b.l., s titulem s tit.Ferd.I., jako Sa.1621/746, Ma.2439
dr.okr. R!
2/2 260,- --.-

Pol.

Mecklenburg-Schwerin, Friedrich Franz II., 1842-1883

Stav

V.cena

D.cena

1755. 1/48 Tolaru 1866 A, Cr.107a 1/1 120,- 200,-

Pol.

Norimberk - město

Stav

V.cena

D.cena

1756. Fenik b.l. (před rokem 1457), Sa.neuvádí, Rad.XVI/1 č.ned. -1/- 120,- 200,-

Pol.

Pfalz - Neuburg, Wolfgang Wilhelm, 1614 - 1653

Stav

V.cena

D.cena

1757. 1/2 Batzen 1624, Wi.13772 R!
Lippe, Simon VII. - Groš (1/24 Tolaru) 1614 s titulem Matyáše II.,
Sa.3144/1691 č.ned.
1/1
1/1
550,- --.-

Pol.

Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786

Stav

V.cena

D.cena

1758. 1/12 Tolaru 1752 A, Berlín, KM.268, Sch.121, Cr.17.2 1/1 380,- 380,-

Pol.

Prusko - král., Friedrich Wilhelm III.,1797 - 1840

Stav

V.cena

D.cena

1759. 2 Frank 1814 - provizorní vláda v Paříži při Vídeňském kongresu
v dubnu 1814, 3 lilie, opis / 4řádk.nápis, franc.opis, hrana hladká
Bronz.odražek RR!
1/1 5500,- 6000,-

Pol.

Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888

Stav

V.cena

D.cena

1760. Tolar spolkový 1861 A, Cr.170, AKS.97 st. po o. 2/2 440,- 440,-
1761. 2 1/2 Groš 1863 A, KM.486.1, Cr.167 1/1 100,- 200,-
1762. 1 Fenik 1863 A, Cr.161 jemně pozlac. tém. 0/0 100,- 140,-

Pol.

Řezno - město

Stav

V.cena

D.cena

1763. Krejcar 1651, znak města - dvouhlavý orel, Wi.14139-44 dr.okr.raž. -1/1- 300,- --.-
1764. Fenik 1738, znak města, Sch.23 jednostranný tém. 0/0 180,- 200,-

Pol.

Sasko - Míšeň, Friedrich II., Friedrich IV. a Zikmund, 1428 - 1436

Stav

V.cena

D.cena

1765. Groš štítový b.l. (1431-1436), minc.Freiberg, Kr.991/1 č.ned. -1/1- 260,- 500,-

Pol.

Sasko, Johann Georg I., 1611 - 1656

Stav

V.cena

D.cena

1766. Groš 1624, Drážďany - H.von Rehnen, Ha.jako tab.82/3 -1/1- 200,- 200,-
1767. Groš 1634, Drážďany-Hans Jakob, Haupt.23/205 1/1 260,- 280,-

Pol.

Sasko - království, Friedrich August I., 1806 - 1827

Stav

V.cena

D.cena

1768. 1/6 Tolaru 1808 S.G.H., KM.172 -1/1- 360,- 400,-
1769. 1/12 Tolaru 1819 I.G.S., AKS.40 -1/1- 130,- 160,-

Pol.

Sasko - království, Anton, 1827 - 1836

Stav

V.cena

D.cena

1770. Tolar 1829 S, Cr.209a, KM.209a, AKS.66 dr.úhoz tém. 0/0 1800,- 1800,-

Pol.

Sasko - království, Johann, 1854 - 1873

Stav

V.cena

D.cena

1771. 2 Groš 1865 B, Cr.258, AKS.144 1/1 120,- --.-

Pol.

Sasko-Neu Weimar, Wilhelm IV., 1640 - 1662

Stav

V.cena

D.cena

1772. Průpovídková grešle (Dreier) 1654, Erb.10772 1/1 300,- 340,-

Pol.

Schwarzburg, Albrecht VII. a 6 bratrů, 1586 - 1631

Stav

V.cena

D.cena

1773. Groš 1620, Sa.4354/2318 dr.ned. R! 1/1 300,- 860,-

Pol.

Stralsund - město

Stav

V.cena

D.cena

1774. 1/24 Tolaru 1686 HH, přeražba z r.1684, KM.47 okr.raž.,, č.ned. R! 2/3 260,- --.-

Pol.

Wendičtí Slované

Stav

V.cena

D.cena

1775. Denár (Randpfennig), Ag 20 mm, Dann.159/1329 R! 1/1 1000,- --.-

Pol.

Württemberg, Eberharg Ludwig, 1693 - 1733

Stav

V.cena

D.cena

1776. 1 Krejcar 1725, KMG.288 dr.ned. R! -1/1- 180,- 180,-

Pol.

Württemberg, Karl Eugen, 1744 - 1793

Stav

V.cena

D.cena

1777. 20 Krejcar 1770, Sch.128, KM.419 -2/2- 200,- 200,-

Pol.

Württemberg, Friedrich I. - jako král, 1803 - 1816

Stav

V.cena

D.cena

1778. 20 Krejcar 1810 I.L.W., KM.510, Cr.147 R! -1/1 500,- 650,-

Pol.

Württemberg, Wilhelm I., 1816 - 1864

Stav

V.cena

D.cena

1779. Krejcar 1851, KM.590 1/1 100,- 140,-

Pol.

Bavorsko, Luitpold - princ regent

Stav

V.cena

D.cena

1780. 2 Marka 1911 D - 90.narozeniny, KM.516, J.48 tém. 0/0 440,- 480,-

Pol.

Prusko, Wilhelm I., 1861 - 1888

Stav

V.cena

D.cena

1781. 5 Marka 1875 B, KM.503.2, J.97 2/2 400,- 450,-

Pol.

Sasko, Friedrich August III., 1904 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1782. 5 Marka 1909 E - universita Lipsko, KM.1269, Y.199 dr.rysky 1/1 2200,- 2400,-
1783. 3 Marka 1909 E, KM.1267, J.135 tém. 0/0 500,- 550,-
1784. 3 Marka 1913 E - Památník bitvy u Lipska, Y.200, J.139 tém. 0/0 500,- 500,-
1785. 2 Marka 1905 E, Y.193, J.134 tém. 0/0 1000,- 1000,-

Pol.

Německo - drobné ražby císařství

Stav

V.cena

D.cena

1786. 50 Fenik 1876 B, KM.6, J.7 1/1 120,- 180,-
1787. 20 Fenik 1875 G, KM.5, J.5 -1/1- 100,- 100,-
1788. 10 Fenik 1919, Zn, J.299v, Y.25v, mezi pařátem a ocasem písm."C" 1/1 130,- --.-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

1789. 3 Marka 1925 D - Porýní, KM.46, J.321 tém. 0/0 1400,- --.-

Pol.

Německo - 3.říše, 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1790. 5 Marka 1933 F - Luther, KM.80, J.353 1/0 4000,- 4000,-

Pol.

Německo - 3.říše, 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1791. 5 Marka 1933 G - Luther, KM.80, J.353 tém. 0/0 7000,- --.-
1792. 5 Marka 1934 G - kostel s datem, KM.82, J.356 1/1 440,- 560,-
1793. 2 Marka 1933 D - Luther, KM.79, J.352 1/1 400,- 480,-
1794. 2 Marka 1934 F - Schiller, KM.84, J.358 0/0 1600,- --.-
1795. 1 Marka 1939 A, KM.78, J.354 0/0 260,- 280,-

Pol.

Německo - 3.říše, 1933 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1796. 1 Marka 1939 G, KM.78, J.354 RR! tém. 0/0 5000,- --.-
1797. 5 Fenik 1943 B, KM.100, J.370 R! tém. 0/0 240,- 260,-
1798. 5 Fenik 1943 B, KM.100, J.370 R! 1/1 260,- 260,-

Pol.

Německo - B R D, 1949 -

Stav

V.cena

D.cena

1799. 5 Marka 1958 J, KM.112.1, J.387 RR! 1/1 9000,- --.-
1800. 2 Marka 1959 F - Planck, J.392 1/1 200,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk