Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 12. května 2018

Pol.

Chaura Karel, 1869 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1901. 600.výročí zvelebení českého mincovnictví, 1900
Koruna, dvojitý opis / český lev, opis, Sign.Ch.K. (K.Chaura)
Punc., Ag 900, 30 mm, 4.92 g
0/0 360,- 1500,-

Pol.

Knobloch Milan, 1921 -

Stav

V.cena

D.cena

1902. František Palacký - k stému výročí úmrtí 1798 - 1876, b.l.(1976)
Hlava mírně zleva, vročení, nápis / slunce, prapor, husí brk,
3 řádk. nápis, Sign., Bronz 75 mm
0/0 130,- 190,-
1903. Muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše, b.l. (1966)
Dvojportrét zleva, opis / letohrádek Hvězda, 3řádk.nápis
Sign., Bronz 65 mm
0/0 120,- 160,-

Pol.

Láska Miloš, 1917 - 1984

Stav

V.cena

D.cena

1904. Brno-Řečkovice -50.výročí založení Sokola, 1950
Dvojportrét Fügnera a Tyrše, opis / sokol sedící na
větvičce, vročení, opis, Sign., Bronz 60 mm
0/0 120,- 180,-

Pol.

Signatura "M.B." - blíže neurčeno

Stav

V.cena

D.cena

1905. Postava muže v tóze s holí v jedné a pohárem v druhé ruce, b.l.
Sign.M 169 B, Litý bronz 200x310 mm jednostranná
1/- 120,- 290,-

Pol.

Oppl Vladimír, 1953 -

Stav

V.cena

D.cena

1906. Jiří z Poděbrad - tvůrce myšlenky evropské spolupráce -
pamětní medaile k zavedení eura 1.1.1999, portrét krále čelně, opis /
český lev zleva, opis, Ag 900, 50 mm, 42 g, nákl.1000 ks, Mor.str.193
orig.etue + kapsle + certifikát
proof 500,- 700,-
1907. 25 Let asociace starožitníků 1991 - 2016
Poprsí císaře Rudolfa II. čelně mírně zprava, opis / antický chrám,
7řádk.nápis, opis, Sign., Patinov.bronz 50 mm
0/0 300,- 360,-

Pol.

Pawlik František Xaver, 1865 - 1906

Stav

V.cena

D.cena

1908. Emil Grohmann - medaile na 100 let firmy, 1900
Poprsí zleva, nápisy / žena a dvě děti u tkalcovského
stavu, za oknem továrna, nápis, Sign., Bronz 51 mm
1/1 320,- --.-
1909. Emil Grohmann - medaile na 100 let firmy, 1900
Poprsí zleva, nápisy / žena a dvě děti u tkalcovského
stavu, za oknem továrna, nápis, Sign., Bronz 51 mm
1/1 360,- --.-

Pol.

Pichl I.B., 1850 - 1923 ( ražebna v Praze )

Stav

V.cena

D.cena

1910. B.Smetana - Prodaná nevěsta ve Vídni, 1.-8.VI.1892
Hlava zleva ve věnci, Národní divadlo, opis / Jeník a
Mařenka, slunce, krajina, opis, Sign., Sn 45 mm tém.
0/0 160,- 200,-
1911. Ústřední hospodářská společnost KČ - Za zásluhy, 1893
Český lev, česko-německý opis / ve věnci a kartuši
česko-německý nápis, Sign., Bronz 44 mm č.obrouš.hrana v rev.
1/1 340,- 360,-

Pol.

Scharff Anton, 1845 - 1903

Stav

V.cena

D.cena

1912. Josef Schreiber - 25 let firmy sklárny Rapotín,1857 - 1882
Tři medailony s portréty zakladatelů, opis / alegorická postava se
třemi dětmi, nápis a opis, Sign., Sn 54 mm, Haus.1688, Wu.8301 tém.
0/0 1500,- 4200,-

Pol.

Šantrůček Václav, 1866 - 1931

Stav

V.cena

D.cena

1913. Pavel Josef Šafařík - 100.výročí narození, 1895
Poprsí zleva, opis / 12řádkový nápis s životopisnými daty, opis
Sign., Bronz 58 mm, MZČ.198/4, PZ.254, Luk.553
0/0 440,- 460,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1914. Na paměť otevření Tyršova domu v Praze, 1925
Průčelí, nápis a opis / sedící sokol zpředu, šest
praporů, opis, Sign., Bronz 36 mm, Boh.121a
1/1 130,- 320,-

Pol.

Šejnost Josef, 1878 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

1915. Antonín Švehla - Vyšel rozsévač, 1933
Poprsí zleva, opis / rozsévač, český znak, opis,
Sign., Punc., Ag 987/1000, 30 mm, 10.1 g, PŠ.140
0/0 2000,- 9000,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

1916. Jsem ražen z českého kovu - 10. výročí republiky 1928
Sv.Prokop orá s čertem, havíř, opis / státní znak,
Sv.Václav s rytíři, Sign., Punc.987, Ag 34 mm, 20.1 g
0/0 800,- 2100,-
1917. Jsem ražen z českého kovu - 10. výročí republiky 1928
Sv.Prokop orá s čertem, havíř, opis / státní znak,
Sv.Václav s rytíři, Sign., Punc.987, Ag 34 mm, 20.1 g dr.hr.
0/0 700,- 2000,-
1918. Jsem ražen z českého kovu - 10. výročí republiky 1928
Sv.Prokop orá s čertem, havíř, opis / státní znak,
Sv.Václav s rytíři, Sign., Punc.987, Ag 34 mm, 20.1 g
0/0 1500,- 2100,-

Pol.

Španiel Otakar, 1881 - 1955

Stav

V.cena

D.cena

1919. Větší medaile na milénium Sv.Václava, 1929
Sv.Václav na koni, andělé, letopočet / Sv.Václav s praporcem,
znak, opis, Punc.987, Ag 40 mm, 30.1 g
0/0 3000,- 7500,-

Pol.

Uchytilová-Kučová Marie, 1924 - 1989

Stav

V.cena

D.cena

1920. Lidice - na paměť 94 usmrcených lidických dětí, 1982
Hlavička novorozence, zlomená růže, opis, nápis /
kříž s ostnatým drátem, jména, Sign., Bronz 60 mm
1/1 130,- 240,-

Pol.

Beroun

Stav

V.cena

D.cena

1921. Jubilejní krajinská hospodářsko - průmyslová výstava - Zásluze 1899
Dva zdravící se muži, opis / znak města, věnování Jar.Cédl, opis
Sign. Šmakal Praha, punc. na hr., Ag 40 mm, 19,93 g tém.
0/0 800,- 3800,-

Pol.

Brno

Stav

V.cena

D.cena

1922. Nesign. - v upomínku na 75 let Vysoké technické školy 1849 - 1924
Muž a žena na lodi, opis / strom života, dvojitý opis, vročení
Bronz 61 mm R! tém.
0/0 440,- --.-

Pol.

Bruntál

Stav

V.cena

D.cena

1923. Nesign. - okresní vlastivědné muzeum - založení numismatického
kroužku 1.10.1984, pohled na budovu muzea, opis / znak města, nádoba
s pokladem, Ag 31 mm, 13.59 g - raženo na 5 RM R!
1/1 300,- 2300,-

Pol.

Český Brod

Stav

V.cena

D.cena

1924. Pichl a Hervert - všeobecná okresní výstava, 1909
Socha Prokopa Holého, nápis / šestiřádkový nápis v ornamentu,
Sign., Bronz.plaketa (část. postříbřená) 40x60 mm
1/1 500,- 600,-

Pol.

Krásná Lípa (Schönlinde)

Stav

V.cena

D.cena

1925. Nesign. - medaile na 60 let vlády císaře a odhalení válečného
pomníku 27.9.1908, poprsí císaře zleva, opis / pomník, opis
Bronz 27 mm orig.raž.ouško
-1/1- 150,- 280,-

Pol.

Litomyšl

Stav

V.cena

D.cena

1926. Pátek - národopisná a průmyslová výstava - raženo na oslavu
250 letého trvání gymnasia, 1894, v kartuši městský znak, opis /
pohled na město s budovou gymnasia, 3řádk.nápis v úseči,
Sign., Punc., Ag 32 mm, 14.4 g
0/0 1200,- 1800,-

Pol.

Louny

Stav

V.cena

D.cena

1927. J.Stehlík - župní výstavka řemeslných, umělých a aranžerských prací
pořádaná sdružením dorostu čsl.živnostensko - obchodnické strany
středostav. v Lounech 15. a 16.srpna 1925 - I.cena, alegorická mužská
postava s výstavními atributy / 4řádk.nápis, 2řádk.opis, Bronz 44 mm
1/1 800,- --.-

Pol.

Milešov (okr.Sedlčany)

Stav

V.cena

D.cena

1928. Hornická známka cechu sv.Václava z antimonových dolů 1864
6řádk.něm.nápis / hornická kladívka, 6řádk.něm.nápis
Nesign., Sn 26 mm, Don.4553 tém.
0/0 700,- 700,-

Pol.

Mladá Boleslav

Stav

V.cena

D.cena

1929. V.Kupfer - krajinská výstava - pokroku a dovednosti, 1887
Korunovaný český znak, dvě postavy, opis / 3řádkový
nápis ve vavřínovém věnci, Sign., Bronz 42 mm tém.
0/0 800,- 800,-
1930. Nesign. - sdružené spolky pěstitelů drobného domácího užiteč.
zvířectva - župa Ml.Boleslav - Za zásluhy 1930, Postř.bronz 40 mm
1/1 400,- 430,-

Pol.

Nový Bydžov

Stav

V.cena

D.cena

1931. Kříž - hospodářsko průmyslová výstava krajinská - královské věnné
město 1884, pluh v kartuši, opis / korunovaný znak města, opis
Sign., Bronz 42,5 mm tém.
0/0 800,- 800,-

Pol.

Olomouc

Stav

V.cena

D.cena

1932. J.Grmela - 100 let prvního českého muzea na Moravě 1883 - 1983
3řádk.nápis s vročením, moravská orlice / 4řádk.nápis vedle
holubice se snítkou, Bronz.plaketa 52x65 mm
0/0 140,- 140,-

Pol.

Opava

Stav

V.cena

D.cena

1933. Nesign. - opavský řemeslnický spolek - Za zásluhy, 1879
Znak města, něm.opis / 4řádk.nápis ve věnci
Postř.kov 50 mm, 51,48 g, SJ.II.6
1/1 1500,- 1700,-
1934. H.Scholz - obchodní a živnost.komora pro Slezsko svému presidentovi
Heinrichu Janottovi 18.4.1916, portrét zleva mezi budovou obch.komory
a muzea FJI, Sign., Postř.bronz. plaketa 100x85 mm, SJ.IV/1
na rev. podpis Hellene Scholz 1916 jednostr. R!
1/- 500,- 850,-
1935. Nesign. - 6.výstava spolku německých uměleckých fotografů
v ČSR, věnuje město Opava 1932, 8řádk.ryté věnování, v rev.VIII.Preis
Nesign., Postř.smalt.plaketa 73x110 mm orig.etue
1/- 1200,- 5000,-

Pol.

Pardubice

Stav

V.cena

D.cena

1936. Jarý - klub pěstitelů pol. a ušlech.psů pro vých.Čechy se sídlem
v Pardubicích, pohled na městské památky, pod nimi znak města, opis /
prázdný štítek pro věnování, b.l., Bronz 40 mm
1/1 440,- --.-
1937. Jarý - klub pěstitelů pol. a ušlech.psů pro vých.Čechy se sídlem
v Pardubicích, pohled na městské památky, pod nimi znak města, opis /
prázdný štítek pro věnování, b.l., Pozlac.bronz 40 mm
1/1 440,- --.-

Pol.

Šumperk

Stav

V.cena

D.cena

1938. Nesign. - HENAP - tkalcovny hedvábí - jakostí a výkonem
vpřed, b.l. (1948-1951), Ponikl.medaile nepravid.tvaru 49x53 mm
orig.raž.ouško
1/1 140,- 320,-

Pol.

Šumperk ( Mährisch Schönberg)

Stav

V.cena

D.cena

1939. Kroul - sedmá německá putovní výstava 1928 - za zásluhy
Postava muže, v pozadí panorama města, opis / kolem větvičky
nápis, Sign., Pozlac.bronz 54 mm
1/1 800,- 1100,-

Pol.

Znojmo (Znaim)

Stav

V.cena

D.cena

1940. C.Radnitzki - na odhalení pomníku plukovníka C.v.Kopala 1853
Hlava v uniformě čelně, opis / pomník, 3řádk.opis, dole v úseči znak
Sign.C.R., Bronz 64.5 mm, Wu.4697, Ho.7408, Mo.2671
0/0 2600,- --.-
1941. Christlbauer, Schwerdtner - I.jihomoravský spolek pro chov
opeřenců a drobné zvířeny, b.l., pohled na město, 5řádk. český a
německý text / věnec po obvodu (s plochou k věnování)
Sign., Bronz 50 mm dr.škrce v rev.
1/1 500,- 500,-

Pol.

Znojmo

Stav

V.cena

D.cena

1942. Nesign. - muzeum 1968, Panorama věže, opis / stojící žena s dítětem
v gotickém okně, Bronz 71 mm
0/0 160,- 180,-

Pol.

Čechy

Stav

V.cena

D.cena

1943. Nesign. - Josef Mánes 1820 - 1871, b.l.
Poprsí zprava, opis, Litý bronz.ovál 56x73 mm jednostr.
-1/- 150,- 160,-

Pol.

Československo

Stav

V.cena

D.cena

1944. Dr.h.c. Ing. Julius Spitzer - ředitel Vítkovických železáren, b.l.
Portrét zleva, opis, Sign.M.Petrucci 36, Bronz 107 mm
jednostranná s úchytem na reversu
1/- 300,- 400,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka

Stav

V.cena

D.cena

1945. O.Španiel - na 85.narozeniny, 1935 (Ag lesklé 50 mm)
Poprsí zprava, opis / sedmiřádkový nápis, lipová
a vavřínová snítka, Ag 987, 49.1 g, Fl.41b orig.etue
0/0 600,- 1700,-
1946. O.Španiel - na 85.narozeniny, 1935 (Ag matové 60 mm)
Poprsí zprava, opis / sedmiřádkový nápis, lipová
a vavřínová snítka, Ag 987/1000, 78.7 g, Fl.42a, Nov.01.097d
0/0 1500,- 2200,-
1947. O.Španiel - na 85.narozeniny, 1935 (Bronz 60 mm)
Poprsí zprava, opis / sedmiřádkový nápis, lipová
a vavřínová snítka, Nov.01.097f, Fl.45a
0/0 120,- 145,-
1948. O.Španiel - na 85.narozeniny, 1935 (Ag lesklé 42 mm)
Poprsí zprava, opis / sedmiřádkový nápis, lipová
a vavřínová snítka, Ag 987, 29.8 g, Fl.41c, Nov.01.099a
0/0 400,- 550,-
1949. O.Španiel - na 85.narozeniny, 1935 (Ag matové 32 mm)
Poprsí zprava, opis / sedmiřádkový nápis, lipová
a vavřínová snítka, Ag 987/1000, 14.8g, Fl.42d, Nov.01.100a
0/0 150,- 310,-
1950. O.Španiel - na 85.narozeniny, 1935 (Ag lesklé 32 mm)
Poprsí zprava, opis / sedmiřádkový nápis, lipová
a vavřínová snítka, Ag 987/1000, 14.6 g, Fl.41d, Nov.01.100a
0/0 150,- 310,-
1951. O.Španiel - úmrtní medaile, 1937 (Ag matové 80 mm)
Poprsí zleva, vavřín.ratolest, opis / truchl.postava,
palmy, nápis, Sign., Ag 987, 186.8 g, Fl.54a, Nov.01.134a
0/0 4000,- 15000,-
1952. O.Španiel - úmrtní medaile, 1937
Poprsí zleva, vavřín.ratolest, opis / truchlící postava, palmové
ratolesti, nápis, Sign., Bronz 60 mm, Fl.55c, Nov.01.135b
0/0 200,- 600,-
1953. O.Španiel - úmrtní medaile, 1937 (Ag matové 30 mm)
Poprsí zleva, vavřín.ratolest, opis / truchl.postava,
palmy, nápis, Sign., Ag 987, 14.6g, Fl.54e, Nov.01.138a
0/0 260,- 330,-
1954. O.Španiel - medaile na paměť 140.výr.narození prvního prezidenta
republiky, 1990, portrét zprava, opis / 6řádk.nápis
Postř.bronz 60 mm, Nov.01.195b
0/0 120,- 130,-
1955. J.Bejvl - k 80.výročí vzniku republiky 1918 - 1998
Portrét zleva v brigadýrce, opis / velký státní znak v lip. ratolesti
Sign., Punc.900, Ag 36 mm, 13 g, Nov.01.238a
orig.kapsle + etue + certifikát
proof 900,- 900,-

Pol.

Československo - medaile s portrétem Edvarda Beneše

Stav

V.cena

D.cena

1956. J.Pelikán - jednostranný litý reliéf (1946-48)
Poprsí prezidenta Beneše zleva, na doplňkovém štítku nápis
Žlutě lakovaná litina, 170x250 mm, Nov.02.047
1/- 150,- 200,-
1957. J.Pelikán - jednostranný litý reliéf (1946-48)
Poprsí prezidenta Beneše zleva, na doplňkovém štítku nápis
Fe litina, povrch.úprava bronz 170x250 mm, Nov.02.047b
bez dřevěné podložky
1/- 150,- 200,-

Pol.

Morava

Stav

V.cena

D.cena

1958. Spolek pro zvelebení chovu koní - Pochvalné uznání, b.l.
Kůň a hříbě, česko-něm.opis / Věnec se stuhou, 5řádk.český nápis
českoněm.opis, Nesig., Nepunc., Ag 33 mm, 11.59 g orig.raž.ouško
-1/1- 260,- 260,-

Pol.

Belgie

Stav

V.cena

D.cena

1959. Baudoin I. - Medaile HONOR PATRIA, 30.11.84
Bělgický znak - lev zleva, opis / korunované vojenské atributy, opis
Sign.P.deSoete, Bronz 69 mm
0/0 160,- --.-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1960. Paříž - Suvenýr z výstavy 1889
Eifelova věž, v pozadí ostatní věže ve světě, 3řádk.nápis /
5řádk.nápis, Sign., Bronz 40 mm
1/1 120,- 160,-
1961. Ministerstvo zemědělství - hlavní soutěž v jezdectví - porota, 1914
Dvě alergoriké postavy, opis / 4řádk.nápis v květinové výzdobě, opis
Sign.A.D., Punc. na hraně, Ag 40 mm, 36.8 g
1/1 500,- 500,-

Pol.

Francie - L´Aube

Stav

V.cena

D.cena

1962. A.Lozano - akademická společnost, b.l.
4řádk.nápis ve věnci / znak ve věnci, Sign., Ag 32 mm, 13.2 g
1/1 160,- 160,-

Pol.

Francie

Stav

V.cena

D.cena

1963. Caque - Paříž 10.arrondissement - medaile za dobročinnost, 1872-73
Sedící muž před ženou, vedle dítě / 4řádk.nápis ve věnci, opis -
uděleno M.Tore, Sign., Bronz 41 mm
1/1 140,- 140,-

Pol.

Lotrinsko, Leopold I., 1697 - 1729

Stav

V.cena

D.cena

1964. Medaile b.l. (cca1720), poprsí zprava, opis / poprsí manželky
Elisabeth Charlotty zprava, opis, Sign.S.V., Bronz 47 mm
Wurz.3130 dr.rysky v rev. R!
1/1 1000,- --.-

Pol.

Německé státy před rokem 1871

Stav

V.cena

D.cena

1965. Loos, König - J.W.Goethe - rodinná medaile 1826
Poprsí zleva, opis / 3 alegorické postavy, Cu 43 mm
proof 1500,- --.-

Pol.

Německo - Bremy

Stav

V.cena

D.cena

1966. Brehmer - I.mezinárodní zemědělská výstava 1874
Portrét protektora výstavy Friedricha Wilhelma (pozdější císař),
opis / alegorická postava ženy s věnci a nápisem za zásluhy o
zemědělství, opis, Ag 44 mm, 49,63 g dr.hr. tém.
0/0 3000,- --.-

Pol.

Německo - Dresden

Stav

V.cena

D.cena

1967. Nesign. - reklamní známka, b.l., vzducholoď Zeppelin nad zeměkoulí /
9řádk.nápis, b.l. Al 40 mm dr.skvrny
1/1 180,- --.-

Pol.

Německo - Norimberg

Stav

V.cena

D.cena

1968. Početní žeton b.l., Leopold II. zleva, opis / pohled na město,
opis, v úseči E.L.S.L., b.l., Mosaz 25 mm
1/1 300,- --.-
1969. Početní žeton b.l., Leopold II. zleva, opis / strom, opis, b.l.
Mosaz 20 mm
1/1 180,- 200,-
1970. Početní žeton b.l., Leopold II. zleva, opis / pohled na město,
opis, v úseči E.L.S.L., b.l., Mosaz 20 mm
1/1 180,- 200,-
1971. Početní žeton b.l., Leopold II. zleva, opis / říšské jablko, opis,
b.l., Mosaz 20 mm
1/1 180,- 200,-
1972. Početní žeton b.l., Leopold II. zleva, opis / tančící žena na orlu
b.l., v opisu Lauer, Mosaz 19 mm
1/1 180,- 190,-
1973. X.německá tělocvičná slavnost 18.-22.7.1903
Pohled na město, 3řádk.nápis, Postř.odznak 35x55 mm
4 orig.otvory k upevnění
1/- 100,- 100,-
1974. 1.mezinárodní kongres školní hygieny 4.-9.IV.1904
Orlice s korunovanou ženskou hlavou, nápis ve stuhách
Bronz.ovál se zdob.okrajem 22x44 mm jednostr.
1/- 120,- 120,-

Pol.

Německo - císařství, 1870 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

1975. Vilém I. a Augusta - medaile ke zlaté svatbě 1829 - 1879
Dvouportrét zprava, opis, vročení / 9řádk.nápis ve věnci
Sign.Fr.Langmann, Zn 60 mm dr.hr.
-1/1- 240,- 240,-

Pol.

Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933

Stav

V.cena

D.cena

1976. Tolar nouzový na potupné obsazení Porúří, b.l.
Klečící žena obtěžována francouzským vojákem, opis /
zlomený meč, nápis, Sign.LAUER, Postř.bronz 38 mm tém.
0/0 200,- 300,-

Pol.

Německo - BRD

Stav

V.cena

D.cena

1977. Medaile 2000, portrét ženy a muže zprava / portrét ženy a muže zleva
Sign.IZA, Punc.925, Ag 27 mm
proof 200,- --.-

Pol.

Rakousko

Stav

V.cena

D.cena

1978. Nesign. - Sociální demokracie - 50 let revoluce, 1848 - 1898
Střetnutí občanů s vojskem, průčelí budovy, opis /
letopočet ve věnci, Cu 50 mm
0/0 320,- --.-
1979. Vídeň - na 25 let K.K. technologického živnostenského muzea
1879 - 1904, portrét ředitele Wilhelma Exnera zleva, 3řádk.nápis
Nesign.(St.Schwartz), Bronz.plaketa 54x80 mm, Haus.1879 jednostranná
1/- 500,- --.-
1980. F.Schiller - jubilejní slavnost ke 100.výročí narození ve Vídni, 1859
Poprsí zleva, opis / sedící postava s lyrou v ruce na orlu, něm. opis
Sign.C.R. (C.Roth), Bronz 26 mm
0/0 200,- --.-
1981. J.Walach - Průlom u Gorlice, 2.V.1915
Bitevní scéna, v opise názvy rakouských a německých jednotek,
Sign., Litá mosazná plaketa 90x60 mm, Wu.3285 jednostr.
1/- 160,- 260,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

1982. Alexandr I. - medaile na paměť Rurika Novgorodského, b.l.
Medailon Rurika a Alexandra I. nad carským znakem / památník
s andělem na vrcholu, opis azbukou, Bronz 34 mm
1/1 400,- 400,-

Pol.

Rusko

Stav

V.cena

D.cena

1983. Alexandr II. - jeton na korunovaci v Moskvě, 1856
Korunovaný monogram ve věnci / koruna a 3řádkový
nápis, Nesign., Ag 22 m, 4.12 g tém.
0/0 3000,- 3000,-
1984. Mikuláš II. - 300 let vlády Romanovců, 1613 - 1913
Poprsí Michaila Fediorovičečelně, opis / památník, opis
Bronz ve tvaru zvonu 20x31 mm orig.raž.ouško
1/1 200,- 200,-

Pol.

Slovinsko

Stav

V.cena

D.cena

1985. Leon Sťukejl - IOS 9001 Kovinotehna MKI, b.l.
Portrét zprava, podpis / 3řádk.nápis, Sign.ZC, Punc.925, Ag 27 mm
proof 200,- --.-

Pol.

SSSR

Stav

V.cena

D.cena

1986. Nesign. - medaile na paměť 50 let sovětské moci v SSSR 1917 - 1967
Hlava Lenina, pod ní halav kosmonauta, dělníka a rolnice, v pozadí
Kreml, vročení / 6řádk.nápis, Punc.na hr.925, Ag 50 mm, 76,38 g
0/0 6000,- --.-

Pol.

Švédsko

Stav

V.cena

D.cena

1987. Gustav V. - pamětní medaile na 100 let ústavy, 1920
Hlava krále zleva, 2řádk.nápis po bocích, 6řádk.nápis dole /
dvě postavy kněze a rytíže vedle sebe, Sign.Erik Lindberg
Ag 57 mm, 87,12 g R!
1/1 2200,- 2300,-

Pol.

Uhry

Stav

V.cena

D.cena

1988. A.Kleeberg - Deák Ferencz (uherský politik), 1867
Portrét zprava, maďarský opis / korunovaný uherský znak, maďarský
opis, Sign.A.K., Ag 20 mm orig.raž.ouško R!
-1/1 1000,- --.-

Pol.

Cyklistické medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

1989. Wien - v upomínku na cyklistické květinové korzo - květen 1897
Jizdní kolo, opis / 7řádk.nápis, Nesign., Postř.bronz 30 mm
1/1 200,- 240,-

Pol.

Medaile a odznaky hasičských spolků

Stav

V.cena

D.cena

1990. Bzenec - 40leté trvání sboru dobrovolných hasičů 1882 - 1922
Dutý bronz.odznak se stř.středem 28x36 mm s jehlou
1/- 120,- 120,-
1991. Nové Sedlo (Neusattel) u Žatce - upomínka na slavnost vysvěcení
praporu hasičů 27.7.1890, hasičské atributy, něm.opis / 7řádk.nápis
Nesign., Bronz 33 mm orig.raž.ouško
2/2 120,- 160,-
1992. Osek - upomínka na župní sjezd 14.7.1912
Hasič ve zbroji, opis / 7řádk.nápis, Al klipa 35x35 mm
orig.raž.ouško s bikolorou
0/0 220,- 420,-
1993. Pardubice a Ústí nad Orlicí - karsjký sjezd čsl.hasičstva, 8.VII.1951
Dutý bronz.odznak 23x38 mm s jehlou
1/- 180,- 180,-
1994. USA Pennsylvania Altoona - pamětní cent na slavnost a pochod
hasičů v r.1910 za účasti 5000 hasičů, vyraženo na rozválcovaném
centu do oválu RR!
1/3 200,- 200,-

Pol.

Hudební medaile a žetony

Stav

V.cena

D.cena

1995. Bedřich Smetana - ke 100.výr.narození 1824 - 1924
Portrét zleva, dole notový zápis, Nesign., Bronz.plaketa 95x140 mm
na kartonové podložce s očkem na pověšení jednostranná
1/- 100,- 100,-
1996. Cheb (Eger) - 2.sudetoněmecká slavnost pěveckých sborů 4.-6.7.1931
Pohled na město pod znakem, 4řádk.nápis, Sign.Jos.Michl Eger
Dutý bronz.odznak 29,5x47,5 mm připínací
1/- 150,- 320,-
1997. Tábor - zpěvácký spolek - svěcení práporu 25.září 1864
Nesign., Sn 26 mm dr.škr. orig.raž.ouško
1/1 220,- 320,-
1998. Vídeň (Wien) - IV. setkání německých pěveckých spolků 1890
Alegorická ženská postava s andílkem a ratolestí, lyra, opis /
korunovaný rakouský znak v kartuši, ve věnci 3 znaky
Sign.A.Scharff, Bronz 60 mm orig.ouško
1/1 1500,- --.-

Pol.

Chmelové známky

Stav

V.cena

D.cena

1999. Divice Schwarzenberg, Mosaz 25.5 mm, CJ.212 dr.ned.střed 1/1 200,- 220,-
2000. Široké Třebčice - Otto Suchomel Dvůr / 1/4 hl. chmele, b.l.
Cj.-, Mosaz 25 mm
1/1 160,- 280,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk