Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 12. května 2018

Pol.

Konvoluty bankovek

Stav

V.cena

D.cena

2901. Německa - z let 1910 - 1942 7 ks 1až3 30,- 42,-

Pol.

Knihy :

Stav

V.cena

D.cena

2902. Hanibal Vladimír: Mimořádné ražby církevních mincí
ČNS Jihlava 1997, Papežského státu a Vatikánu, 40 str. + 4 příl. brož.
Fiala V.: Nepublikované denáry knížete Jaromíra, DP 1983, 8 str. brož.
Rakouské feniky - český překlad knihy A.Luschina - 15 str. + 12 tab.
reprint brožov.
N
N
N
60,- 160,-
2903. Chaura Karel : Pravda o denáru svatováclavském,
Praha 1929, 32 stran vázané
Z 50,- 65,-
2904. Jízdný M.: Katalog mincí Československa, Hradec Králové 1992 brož. Z 30,- --.-
2905. Kolektiv autorů: Moravský historický sborník - ročenka 1995
Brno 1995, 404 str. vázané
Čejka Z.: Historie české společnosti přátel drobné plastiky
1937 - 1997, Praha ČSPDP 1997, 120 str. brožov.
N
Z
60,- --.-
2906. Kolektiv autorů: Bankovky a mince České národní banky 1993 - 1994
ČNB Praha, Nuga 1994, 112 stran vázané
Z 40,- --.-
2907. Kolektiv: Das Österreichische Notgeld, Salzburg 1920, 54 str. brožov. Z 80,- --.-
2908. Kounovský Josef : Britská vyznamenání z II.světové
války, ČNS Ústí nad Orlicí, 1994, 16 stran, 8 tab. brožov.
N 70,- 85,-
2909. Marco Jindřich : Mincovní a mincmistrovské značky na ražbách
Habsburské monarchie, 1519 - 1918, ČNS Praha 1983, 87 stran brožov.
Ražby olomouckých biskupů a arcibiskupů, 16 str. brožov.
Z
Z
50,- 50,-
2910. Matz H.: Geschichte in Silber - Habsburger im Münzbild
Pollner Verlag 2000, 136 str. brožov.
Z 50,- --.-
2911. Müller W.: Historie královského hlavního města Olomouce
od starých časů po současnost (německy), Olomouc 1895
404 str. s obrázky v textu vázané
Z 100,- --.-
2912. Nejedlo P.: Dekorace oživlé historie z let 1980 - 2011
Stráž pod Ralskem 2012, 266 str. brožov.
N 130,- --.-
2913. Nový Miloslav : Mince Marie Terezie, 1740 - 1780, ČNS Cheb 1978 brož. použ. 50,- 65,-
2914. Polívka Eduard : Mince Františka II., 1792 - 1835
ČNS Hradec Králové 1973, 73 stran brožov.
Polívka Eduard : Mince Ferdinanda V., 1835 - 1848
ČNS Hradec Králové 1971, 80 stran brožov.
Z
Z
70,- 110,-
2915. Rank J.: Nový slovník kapesní jazyka českého a německého
Praha 1895, 1076 str. a 1126 str. 2 díly vázané
Z 50,- 120,-
2916. Sokolova I.B.: Mince a pečeti byzantského Chersonu
Leningrad 1983, 176 str., XX tabulek vyobrazení vázané
Kolektiv autorů: Renesanční portrétní medaile - ze sbírek minc.
kabinetu muzeí v Berlíně, Brno Moravské muzeum 1978, 36 str.
Z
Z
50,- --.-
2917. Taul Antonín : Olomoucké medaile, plakety, žetony
a známky, Olomouc 1969, 107 stran, 43 tabulek, vázané
Z 50,- --.-
2918. Vandas J.: Mince a platidla - repre publikace s bar.vyobrazeními,
Praha, Magnet Press 1994, 220 str. vázané
Numismatický sborník 21 z r. 2006, Praha 2006
320 str. + četná vyobrazení brožov.
N
Z
40,- --.-
2919. Keller, A.: Deutsches Notgeld 1916 - 1921, I.díl,
3.vyd., Frankfurt a.M. A.Cahn 1921, 144 str. brožov.
Z 80,- 80,-
2920. Nešpor V.: Dějiny University olomoucké, Olomouc Městský archiv 1947
224 str. vázané
Olomoucký orloj - brožura 24 str. (z cca 30.let) brožov.
Z
Z
70,- --.-
2921. Papoušek F.: Dánské (Zwirnerovo) falešné mincování na Hradci u
Opavy v letech 1926 a 1627, Opava 1937, 11 str. + obraz.příloha brož.
Z 50,- 70,-
2922. Vykoupil L.: Slovník českých dějin, Brno Julius Zirkus 2000
770 str. (včetně tabulek) vázané
Z 80,- 100,-

Pol.

Časopisy

Stav

V.cena

D.cena

2923. Zprávy pob.Hradec Králové 31 - 40 z let 1980 - 1983
10 čísel vázané v jednom svazku
Z 50,- --.-
2924. Zprávy pob.Hradec Králové - příl. k 40: Nechanický Z.: Novodobá
falza vzácných českých mincí- 2.část, ČNS Hradec Králové 1983
Republika Dálného Východu, č.54 - Lodě a plavidla, k č.62 - V.Měřička
Mexický řád Panny Marie z Guadalupe celk.4 ks brožov.
Z 30,- --.-

Pol.

Aukční katalogy :

Stav

V.cena

D.cena

2925. Rauch, Vídeň - č.102/2016 - 2x, Boule - roč.2016 - 2x
Aureo&Calico - roč.2016 - 6x, Aste Bolaffi - roč.2016 celk.11 ks
N 50,- --.-

Pol.

Staré listiny:

Stav

V.cena

D.cena

2926. Čechy - stvrzenka o zaplacení poplatku za K.K. soukromé
Schönfeldovy noviny, Praha únor a duben 1807 celk.2 ks
1- 100,- 100,-

Pol.

Různé :

Stav

V.cena

D.cena

2927. Jeseník (Freiwaldau) - předznámkový dopis z Freiwaldau do
Zuckmantel (Zlaté Hory) 15.8.1856 s razítkem
zach. 60,- 120,-
2928. Praha - vkladní knížka Občanské záložny v Písku 1940 zach. 40,- --.-

Pol.

Friedrich II., 1236 - 1239, 1246 - 1250

Stav

V.cena

D.cena

2929. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Luschin.46 č.ned. -1/2- 70,- 120,-
2930. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Luschin.46 dr.ned. -1/2- 70,- 110,-

Pol.

Přemysl Otakar ( II. ), 1251 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

2931. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Luschin.55a, Koch.158 -2/- 120,- --.-
2932. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Luschin.55a, Koch.158 -1/3 50,- 130,-
2933. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Luschin.61a, Koch.174a -2/- 120,- --.-

Pol.

Albrecht I., 1282 - 1308

Stav

V.cena

D.cena

2934. Fenik b.l. (kol.r.1300), Vídeň, Luschin.99 -1/2- 80,- 110,-

Pol.

Friedrich der Schöne - jako král, 1314 - 1330

Stav

V.cena

D.cena

2935. Fenik se čtyřrázem, Enns, Koch.223, Luschin.126 -1/2- 70,- 100,-

Pol.

Leopold IV., 1406 - 1411

Stav

V.cena

D.cena

2936. Fenik L-P-D, minc.Graz, Szego 2L7, Rad.30 -1/1- 80,- 160,-

Pol.

Albrecht V. pod poručnictvím Leopolda, 1406 - 1411

Stav

V.cena

D.cena

2937. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Rad.11 1/- 70,- --.-
2938. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Rad.12 -1/- 50,- --.-
2939. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Rad.12a ned., naprasklý -2/- 50,- --.-

Pol.

Albrecht V., 1411 - 1439

Stav

V.cena

D.cena

2940. Vídeňský fenik se čtyřrázem - po roce 1426, Rad.15 dr.ned. 1/- 80,- --.-
2941. Vídeňský fenik se čtyřrázem - po roce 1426, Rad.15 č.ned. 1/- 70,- --.-
2942. Vídeňský fenik se čtyřrázem - po roce 1426, Rad.15 ned., dr.st.kor. -2/- 40,- --.-
2943. Vídeňský fenik se čtyřrázem - po roce 1426, Rad.15, Sz.2L13
( mincmistr Niclas unterm Himmel ) č.ned.
-1/- 40,- --.-

Pol.

Friedrich V. Štýrský, 1424 - 1493

Stav

V.cena

D.cena

2944. Vídeňský fenik se čtyřrázem z let 1439-1442, Rad.21b -1/- 70,- 100,-

Pol.

Friedrich III. (V.), 1457 - 1493

Stav

V.cena

D.cena

2945. Vídeňský fenik se čtyřrázem - po roce 1460, znač.WHT,
nájemce mince Teschler, Rad.VI/25, Lu.41
-1/- 60,- 100,-
2946. Vídeňský fenik se čtyřrázem - po roce 1460, znač.WHT,
nájemce mince Teschler, Rad.VI/25, Lu.41
-1/- 60,- 100,-

Pol.

Maxmilián II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

2947. 2 Krejcar 1573, Vídeň-Hartmann, M-A.58 (tab.7/4) -2/2- 70,- 100,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

2948. 3 Krejcar 1622, Vídeň-Fellner, Her.1020 R! 3/3 40,- 100,-
2949. 3 Krejcar 1624, Vídeň-Fellner, M-A.118(tab.16/11), Her.1028b č.ned. 2/2 60,- 65,-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

2950. Krejcar b.l., Hall - poprsí bez pokrývky hlavy, M-A.106 (tab.22/30) 2/1- 75,- 150,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

2951. Krejcar 1700, Vídeň-Mittermayer, Nech.1997, Her.1663, M-A.199 2/3 40,- 85,-
2952. Krejcar 1701, Vídeň-Mittermayer, Nech.1998, M-A.200 3/3 30,- 55,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

2953. 30 Krejcar 1768, IC-SK, Vídeň, N.54 st. po o. 3/2- 160,- 240,-
2954. 20 Krejcar 1763, 1764, Vídeň, N.30 2 ks -2/2 160,- 240,-
2955. 20 Krejcar 1763, Vídeň -2/2, 20 Kr.1765, Vídeň, N.30 2 ks 2/2 160,- 320,-
2956. 20 Krejcar 1769 IC-SK, Vídeň, 20 Krejcar 1770 IC-SK, Vídeň, N.55 2 ks -2/2 160,- 260,-
2957. 20 Krejcar 1777 IC-FA, Vídeň, N.55 2/1- 130,- 260,-
2958. Cu Krejcar - 15x, Cu 1/2 Krejcar - 4x, Cu Fenik - 5x,
Cu Grešle - 7x, Cu Haléř - 1x celk.32 ks
2až3- 100,- 460,-
2959. Cu 1/2 Krejcar b.l. (1759), Vídeň, N.43 -1/1- 100,- 140,-

Pol.

Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

2960. Cu Krejcar -7x, 1/2 Krejcar - 4x, 1/4 Krejcar - 4x, Grešle - 3x 18 ks 2až3- 60,- 220,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

2961. 1/2 Tolar křížový 1795 A st.po o. -2/1- 160,- 300,-
2962. 1/4 Tolar křížový 1794 A -2/2 160,- 360,-
2963. Cu 30 Krejcar - 6x, Cu Krejcar 1807 - 5x 11 ks 2až3- 70,- 260,-
2964. 20 Krejcar 1810 A 2/1- 100,- 220,-
2965. 20 Krejcar 1815 A -2/2- 80,- 100,-
2966. 20 Krejcar 1817 A 2/1- 120,- 220,-
2967. 20 Krejcar 1819 A 2/1 120,- 200,-
2968. 20 Krejcar 1826 A -2/1- 80,- 130,-
2969. 20 Krejcar 1833 A 2/1- 100,- 200,-
2970. 20 Krejcar 1803 F vada stř. v av. R! 3/2 80,- 170,-
2971. 12 Krejcar 1795 A, 10 Kr.1794 B, 1818 V, 3 Kr.1788 A, 30 A,
1/2 Lira 1822 M celk.6 ks
2až3- 120,- 400,-
2972. 7 Krejcar 1802 A - dr.st.přeražby z 12 Kr.1795 dr.okr. -1/1- 80,- 170,-
2973. Cu 6 Krejcar - 8x, 3 Krejcar - 9x, Krejcar - 14x
1/2 Krejcar - 8x, 1/4 Krejcar - 3x celk.42 ks
2až3- 80,- 340,-
2974. 5 Krejcar 1815 A, 18 A, 20 A, B, V, 21 B 6 ks 2až3 130,- 320,-
2975. 3 Krejcar 1826 A - upraven jako knoflík (přilet.ouško v av.) -1/1- 50,- --.-
2976. Cu Krejcar 1816 A 0/0 90,- 120,-
2977. Cu Krejcar 1816 A, S, 1/4 Krejcar 1916 B, S 4 ks 1/1 120,- 240,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

2978. 6 Krejcar 1848 A tém. 0/0 80,- 180,-

Pol.

Zikmund Lucemburský, 1386 - 1437

Stav

V.cena

D.cena

2979. Denár b.l., jako Husz.576, Un.458 okrájený -1/1- 100,- 150,-

Pol.

Maxmilian II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

2980. Denár 1578 KB, Hus.993, Un.99 - posmrtný 2/2 80,- 130,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

2981. Cu Poltura 1763 PH-KM, N.88 -1/1- 100,- 220,-
2982. Cu Poltura - 5x, Cu denár - 4x 9 ks 2až3- 60,- 140,-
2983. Cu Denár 1765, bez zn.mincovny, N.89 2/2- 80,- 100,-
2984. Cu Denár 1766, bez zn.mincovny, N.89 -1/2 100,- --.-

Pol.

Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

2985. 20 Krejcar 1780 B/SK-PD 3/2, P.9, 20 Krejcar 1782 B 3x okr.
1787 B, P.31 celk.3 ks
-2/2- 180,- 240,-
2986. 20 Krejcar 1786 B, P.31 2 ks 3/2- a -2/1- 140,- --.-
2987. 20 Krejcar 1770 G/IB-FL, Velká Baňa, P.9 zalet.dírka
20 Krejcar 1772 B dírka 2/2, Ferd.V. 20 Kr.1838 C dírka celk.3 ks
-2/1-
-2/2-
120,- 160,-

Pol.

Leopold II., 1790 - 1792

Stav

V.cena

D.cena

2988. 20 Krejcar 1791 B, P.16, 10 Krejcar 1791 B, 92 B, P.17 3 ks 3/2 200,- 340,-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

2989. 20 Krejcar 1792 B R! -2/2 120,- 280,-
2990. 20 Krejcar 1793 B -2/2 100,- 180,-
2991. 20 Krejcar 1794 B 2/1- 130,- 200,-
2992. 20 Krejcar 1795 B 2/1- 130,- 200,-
2993. 20 Krejcar 1802 B dr.just. v rev. -2/2 120,- 150,-
2994. 20 Krejcar 1803 B -2/2 100,- 120,-
2995. 20 Krejcar 1804 B 2/1- 120,- 190,-
2996. 20 Krejcar 1805 B dr.rysky v av. -2/2- 80,- --.-
2997. 20 Krejcar 1805 B 2/1- 120,- 200,-
2998. 20 Krejcar 1806 B - s oběma tituly -2/2- 80,- 130,-
2999. 20 Krejcar 1808 B -2/2 80,- 110,-
3000. 20 Krejcar 1809 B -2/1- 100,- 140,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk