Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 10. listopadu 2018

Pol.

František I., 1745 - 1765

Stav

V.cena

D.cena

601. Nesign. - medaile posměšná na korunovaci na římského císaře 4.10.1745
ve Frankfurtu, vlevo sedící císař v plášti, vpravo ženská postava
s kopím, opis / rakouský dvouhlavý orel, opis, Mosaz 42 mm
Nov.XIV/D-11b, JF.789 R!
-1/1 1300,- --.-
602. Nesign. - medaile na korunovaci na římského císaře 4.10.1745
ve Frankfurtu, poprsí Františka Lotrinského zleva, opis / poprsí
císařovny zleva, opis, Cu 35 mm, 10,48 g, Nov.XIV/D-13a, We.7760
-1/1- 1700,- --.-
603. Werner - medaile na 200 let náboženské svobody 1755 (chronogramem)
Portréty Karla V. a Fr.Lotrinského proti sobě, opis / sepjaté ruce
nad oltářem, nápis v úseči, opis, Sign.W (Werner), Sn 44 mm, 25,64 g
25.7 g, Cu stift tém.
0/0 2400,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

604. Posměšná medaile na pragmatickou sankci, 1742
Postava královny s dítětem v náručí, opis / nepřátelé
nad mapou monarchie, Nesign., Bronz 43 mm,16,6 g, ČS.1304
1/1 1700,- --.-
605. Posměš.medaile na korunovaci v Praze 1743, Spravedlnost
a Fáma korunují královnu, písmo / bašta s cimbuřím,
symboly vítězství, opis, Bronz 43 mm, ČS.1319
2/2 1000,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

606. Wiedeman - na uzdravení od něštovic 1767
Poprsí zprava, opis / klečící královna před oltářem, opis a nápis
v úseči, Sign., Ag 47 mm, 34.75 g, Mo.1976, Ho.2947, LG.XIV/222 tém.
0/0 9500,- 9500,-
607. Menší peníz na uzdravení od neštovic, 1767
Portrét, opis / císařovna klečící před oltářem, opis.
Ag 21 mm, 1,81 g, ČS.1368, Mo.1979 tém.
0/0 1500,- --.-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

608. Krafft - medaile na stavbu budovy univerzity v Pavii 1770
Poprsí zprava, opis / stojící Palas se studenty, 3řádk.nápis v useči,
opis, Sign., Bronz 49 mm, LG.XIV/261 (Ag), Mo.2024 (Ag), SD.234a
R! tém.
0/0 7000,- 11000,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

609. Krafft - medaile na výstavbu akademie v Mantově 1772
Poprsí zprava, opis / pohled na budovu akademie, 3řádk.nápis, opis
Sign., Bronz 49 mm, Mo.2041, Wurz.6030 R! tém.
0/0 7000,- 6500,-

Pol.

Marie Terezie, 1740 - 1780

Stav

V.cena

D.cena

610. Krafft, Würth - medaile na zlepšení mincovnictví v Lombardii 1778
Poprsí zprava, opis / alegorická ženská postava, razicí stroj, 3řádk.
nápis, opis, Sign., Bronz 49 mm, Mo.2080, Wurz.6036, Ho.2977 R!
0/0 7000,- 11000,-
611. A.Guillemard - medaile na zlepšení mincovnictví v Lombardii 1778
Poprsí zprava, opis / alegorická ženská postava, razicí stroj, 3řádk.
nápis, Sn 50 mmm, 33,56 g, Pol.48 dr.hlazen v ploše av. tém.
0/0 1800,- --.-
612. I.N.Würth - školní medaile 1776
Poprsí zprava, opis / sedící alegorická postava se žákem
Pozlac.bronz 49 mm, LG.XIV/282 orig.raž.ouško R!
-1/1- 300,- --.-
613. Würth, Leisek - medaile k 100.výročí vojenské akademie, 1862
Poprsí zprava, opis / p\mátník Marie Terezie, opis
Bronz 60 mm, Ho.7151 R!
0/0 5000,- --.-

Pol.

František I., 1745 - 1765

Stav

V.cena

D.cena

614. J.L.Oexlein - medaile na volbu za římského císaře 4.10.1745
Portrét císaře zprava, opis / na zdobeném stole římská koruna, žezlo,
klobouk, meč a jablko, 2řádk.nápis, opis Mo.-, Sign., 22 mm, 3,56 g
Nov.XIVB/-13b, Mo.1759 R!
1/1 3800,- 4000,-

Pol.

Marie Terezie a František Lotrinský

Stav

V.cena

D.cena

615. Wiedeman - medaile na dobytí Kladska 1760,
Dvojportrét císařského páru, opis / stojící bojovník, za ním pohled
na pevnost Kladsko, Sign., Ag 46 mm, 35,03 g, Mo.1890, SD.143
LG.XIV/154 (Bronz) R!
0/0 19000,- 22000,-

Pol.

Karel VII., 1742 - 1745

Stav

V.cena

D.cena

616. Velký žeton na volbu římského císaře 24.1.1742 ve Frankfurtu
Portrét císaře zprava, opis / truhla s nápisem, nad ní slunce
Ag 27 mm, 4.82 g, Nov.XII/B-29b, Mo.1651 R!
1/1 1900,- --.-

Pol.

Josef II., 1780 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

617. T.van Berckel - medaile na holdování v Belgii v r.1781
Portrét Josefa II. zprava, opis / klečící Belgie se lvem vzdává hold
císaři, nápis v úseči, opis, Sign., Ag 40 mm, 26.32 g, Nov.XV/H-3b
Mo.2139, Ho.3155, LG.XIV/932 R! tém.
0/0 8000,- --.-
618. Větší peníz na korunovaci ve Frankfurtu, 3.IV.1764
Pluh a meč na zeměkouli, boží oko, opis / cís.koruna a 9řádkový
nápis, Ag 25 mm, 4.069 g, Nov.XV/C-13b, Neum.36332
-1/1- 1200,- 1200,-

Pol.

Karel VII., 1742 - 1745

Stav

V.cena

D.cena

619. Medaile na volbu za římského císaře 24.1.1742
Poprsí císaře zleva, opis / dvojhlavý císařský orel, opis
Nesign., Litý bronz 38 mm, Nov.XII/B-20a, JF.730 RR!
-1/1- 1700,- --.-

Pol.

Arcivévoda Ferdinand a Marie Beatrix

Stav

V.cena

D.cena

620. Wideman - žeton na svatbu 15.10.1771
Dvouportrét zprava, opis / Merkur se dvěma štíty a říčním bohem,
řádk.nápis v úseči, opis, Ag 25 mm, 3.89 g, Ho.3291, Mo.2035
LG.XIV-267, Wurz.2099, SD.239b
1/1 2200,- --.-

Pol.

Belgické povstání, 1789 - 1790

Stav

V.cena

D.cena

621. Žeton na nezávislost Brabant 1790
7řádk.nápis ve věnci / 7řádk.nápis ve věnci
Bronz 33 mm, Mo.2195(Ag), LG.XIV/1066 tém.
0/0 1500,- --.-

Pol.

Arcivévodkyně Marie Amalie, 1746 - 1804

Stav

V.cena

D.cena

622. Wideman - na zasnoubení s Ferdinandem Bourbonským 27.6.1769,
Portrét arcivévodkyně zprava, opis / 2 alegorické postavy
pod stromem se znaky, Sign., Ag 26 mm, 3.89 g, Ho.3304, Mo.1999
1/1 1500,- --.-
623. Wideman - na zasnoubení s Ferdinandem Bourbonským 27.6.1769,
Portrét arcivévodkyně zprava, opis / 2 alegorické postavy
pod stromem se znaky, Sign., Ag 26 mm, 3.82 g, Ho.3304, Mo.1999
1/1 1400,- --.-

Pol.

Leopold II., 1790 - 1792

Stav

V.cena

D.cena

624. Menší peníz na korunovaci ve Frankfurtu, 9.X.1790
Císařská koruna, zkřížené žezlo a meč, nápis / 9řád. nápis
Nesign., Ag 20 mm, 2.18 g, Mo.2209, Ho.3245, Nov.XVI/E-11b
-1/1- 700,- --.-

Pol.

Leopold II., 1790 - 1792

Stav

V.cena

D.cena

625. Větší peníz na holdování v Belgii, 1791
Portrét Leopolda II. zprava, nápis / 5řádk.nápis ve věnci
Ag 27 mm, 6.3 g, Nov.XVI/K-6a, Mo.2231 R! tém.
0/0 3800,- --.-

Pol.

Leopold II., 1790 - 1792

Stav

V.cena

D.cena

626. Medaile na holdování flanderských stavů, 1791
Poprsí zprava, opis / císař přijímá hold Belgie, korunov.klenoty,
opis, Nesign., Ag 39 mm, 26.16 g, Nov.XVI/K-2b, Mo.2229, Ho.3259 tém.
0/0 8000,- --.-

Pol.

Leopold II., 1790 - 1792

Stav

V.cena

D.cena

627. A.Guillemard - medaile na příjezd a holdování v Miláně 1791
Poprsí zprava, opis / alegorická ženská postava , nápis v úseči, opis
Sign., Bronz 49 mm, Nov.XVI/O-1c, Mo.2252, Pol.89 R!
1/1 5000,- 11000,-

Pol.

Marie Ludovica, manželka Leopolda II.

Stav

V.cena

D.cena

628. Větší peníz na korunovaci v Praze, 12.IX.1791
Koruna, žezlo, vavřín.snítka a opis / nápis, Nesign.,
Ag 25 mm, 4.35 g, Nov.XVI/R-2b, ČS.1432, Mo.2246 dr.škr., dr.prohn.
1/1 500,- --.-

Pol.

Arcivévoda Ferdinand, 1754 - 1806

Stav

V.cena

D.cena

629. Wideman - na narození arcivévody b.l. (v r.1754)
Poprsí dítěte čelně, opis / na globu kniha, ovinutý meč, nad ním
Boží oko, opis, Sign., Sn 45 mm, Schaumünz.MT.CXV, LG.XIV/128 R!
1/1 1500,- --.-

Pol.

Arcivévoda Ferdinand, 1754 - 1806

Stav

V.cena

D.cena

630. Kraft - na jmenování arcivévody guvernérem v Lombardii, 1771
Poprtrét zprava, opis / bohyně města se znakem, 3řádk.nápis, opis
Sign., Bronz 49 mm, LG.XIV/268 (Ag), We.8039, SD.241 (Ag) R! tém.
0/0 6000,- 6000,-
631. Kraft - na jmenování arcivévody guvernérem v Lombardii, 1771
Poprtrét zprava, opis / bohyně města se znakem, 3řádk.nápis, opis
Sign., Sn 49 mm, LG.XIV/268 (Ag), We.8039 (Br), SD.241 (Ag) R!
1/1 1500,- --.-

Pol.

František II., 1792 - 1835

Stav

V.cena

D.cena

632. Menší peníz na holdování dolnorakouských stavů ve Vídni, 25.4.1792
9řádk. nápis / lev s dvojitým křížem a znakem, opis,
Ag 20mm, 2.2g, Mo.2259, Nov.XVII/B-3b, LG.XIV/1178 sil.st. po o.
1/1 220,- --.-
633. Menší peníz na korunovaci v Praze, 9.8.1792
Koruna, nápis / lev s dvojitým křížem a znakem, opis,
Ag 20 mm, 2.18 g, ČS.1438, Mo.2279, Nov.XVII/H-4b tém.
0/0 1200,- 1800,-
634. Menší peníz na korunovaci v Praze, 9.8.1792
Koruna, nápis / lev s dvojitým křížem a znakem, opis,
Ag 20 mm, 2.18 g, ČS.1438, Mo.2279, Nov.XVII/H-4b dr.škr.v rev. tém.
0/0 1200,- 1200,-
635. Jeton na holdování v Belgii (Brusel), 1794
Poprsí zprava, opis / 5řádk.text ve věnci
Bronz 27 mm, Nov.XVII/M-4b
-1/1- 1300,- --.-
636. C.Hoefer - medaile na 100.výr.svatořečení Jana Nepomuckého
Portrét zprava, dvojitý opis / stojící světec, opis, Sign., Sn.40 mm
LG.XII/146 (av.), Ho.-, Do.- st. po o. RR!
1/1 500,- --.-

Pol.

Marie Terezie, manželka Františka II.

Stav

V.cena

D.cena

637. Menší peníz na korunovaci v Praze, 11.VIII.1792
Koruna, žezlo a vavřínová snítka, opis / šestiřádkový nápis,
Nesign., Ag 20 mm, 2.2 g, Nov.XVII/T-3b, ČS.1442, Ho.3342
1/1 1100,- 1200,-

Pol.

Carolina Augusta, manželka Františka II.

Stav

V.cena

D.cena

638. Větší peníz na korunovaci v Bratislavě, 25.9.1825
Říšské jablko, vavřínová a palmová snítka, opis / nápis,
Nesign., Ag 25 mm, 4.5 g, Nov.XVII/V-1b, M.2499, H.3472
dr.škr. v av.a rev.
1/1 500,- 500,-
639. Menší peníz na korunovaci v Bratislavě, 25.9.1825
Říšské jablko, vavřínová a palmová snítka, opis /
nápis, Nesign., Ag 20 mm, 2.2 g, M.2500, H.3472
1/1 1300,- --.-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

640. Menší peníz na korunovaci v Bratislavě, 28.IX.1830
Dvojportrét Františka II. a Ferdinanda V. / koruna, nápis,
Nesign.(Böhm), Ag 20 mm, 3.3 g, M.2517, P.1/9, Nov.XVIII/A-4b tém.
0/0 1500,- 1500,-

Pol.

Ferdinand V., 1835 - 1848

Stav

V.cena

D.cena

641. J.Schmitt - medaile na novou ústavu 1848
Hlava zprava, opis / 5řádk.nápis vedubovém věnci, opis
Bronz 50 mm, Helf.4, LG.XII/455 RR! tém.
0/0 1800,- 8500,-

Pol.

Ferdinand V. a manželka Marie Anna

Stav

V.cena

D.cena

642. Loos a Held - medaile na korunovaci v Praze, 1836
Dvojportrét, opis / korunovační klenoty na stole, opis,
Ag 39 mm, 18,796 g, Sign., ČS.1498, P.III/17, Nov.XVIII/1-Ib
0/0 7000,- 7000,-
643. Loos a Held - medaile na korunovaci v Praze, 1836
Dvojportrét, opis / korunovační klenoty na stole, opis,
Bronz 39 mm, ČS.1498, P.III/17, Nov.XVIII/1-Ic
1/1 2000,- 3000,-

Pol.

František Josef I., 1848 - 1916

Stav

V.cena

D.cena

644. Nesign. - za dobré chování a hledění koňů, b.l.
Hlava zleva, latinský opis / český nápis, Nesign.,
Nepunc., Ag 33 mm, ČS.1531 dr.rysky v av.
-1/1 400,- 760,-
645. Jauner - oválná premijní medaile za chov koní, b.l.
Hlava zleva ve věnci / klisna s hříbětem ve věnci,
znak, Punc., Ag 42x48 mm, 27,07 g, Marko.436 orig.ouško se závěsem
1/1 1500,- 1500,-
646. Menší maďarský peníz na korunovaci v Budíně, 8.6.1867
Poprsí zprava, opis / uherská koruna, písmo, Nesign.
Nepunc., Ag 20 mm, 3.3 g, M.2710, P.23 tém.
0/0 2800,- --.-
647. Menší maďarský peníz na korunovaci v Budíně, 8.6.1867
Poprsí zprava, opis / uherská koruna, písmo, Nesign.
Nepunc., Ag 20 mm, 3.26 g, M.2710, P.23 tém.
0/0 2800,- --.-
648. Medaile na korunovaci v Budíně, 8.6.1867
Císař v uherském kroji na koni zleva, opis / pod korunou uherský
znak v ozdobném závoji, Nesign., Sn 33 mm, Nov.XIX/B-24a
orig.raž.ouško R!
0/0 750,- 1000,-
649. Medaile na korunovaci v Budíně, 8.6.1867
Císař v uherském kroji na koni zleva, opis / pod korunou uherský
znak v ozdobném závoji, opis, Nesign., Sn 33 mm, Nov.XIX/B-27a
orig.raž.ouško RR!
1/1 1000,- 1000,-
650. Medaile na korunovaci v Budíně, 8.6.1867
Císař v uherském kroji na koni zleva, opis / pod korunou uherský
znak v ozdobném závoji, 2řádk.nápis ve věnci, Nesign., Sn 38 mm,
Nov.nezná, Wu.nezná orig.raž.ouško RR!
1/1 1500,- 1500,-
651. Medaile na korunovaci v Budíně, 8.6.1867
Korun.znak, maď.opis / budova uherského parlamentu, opis
Postř.bronz 39 mm, Nov.XIX/B-12a - poznámka, Wur.1063 R!
1/1 800,- 1000,-
652. Medaile na korunovaci v Budíně, 8.6.1867
Korun.znak, maď.opis / dvojitý kříž, dvojitý opis ve věnci,
Postř.Cu 39 mm, Nov.XIX/B-10b R!
1/1 1400,- 1500,-
653. Tautenhayn - světová výstava ve Vídni 1873
Poprsí zprava, latinský opis / alegorická scéna, 2řádk.nápis, opis
Sign., Punc.1000, Ag 35 mm, 27,07 g
proof 500,- 1000,-
654. A.Scharff - jubilejní 5.spolkové střelby ve Vídni 1898
Poprsí zprava, nápis / žena vyrývající do kmene stromu
letopočet 1898, znak, nápis, Sign., Ag 37 mm, 24,98 g tém.
0/0 6000,- --.-
655. Nesign. - medailka na 60 let vlády, 1908
Poprsí zprava / vročení ve věnci, Bronz 23 mm orig.raž.ouško tém.
0/0 180,- --.-

Pol.

František Josef I. a Alžběta Bavorská

Stav

V.cena

D.cena

656. Nesign. - medaile na uherskou korunovaci, 1867
Stojící císařský pár, maď.opis / korunov.uherský znak, maď.opis
Mosaz 20,5 mm, 3,90 g, Nov.XIX/D-10a R!
1/1 1500,- --.-

Pol.

Alžběta, manželka Františka Josefa I., 1837 - 1898

Stav

V.cena

D.cena

657. Nesign. - Schneeberg (v Dolním Rakousku) - na zasvěcení cís.Alžbětě
Pohled na kostel, opis / 7řádk.nápis s větvičkou, Postř.bronz 36 mm
Wurz.8263, Haus.2552
1/1 360,- --.-

Pol.

Arcivévoda Rudolf, 1858 - 1889

Stav

V.cena

D.cena

658. Nesign. - úmrtní medailka, 30.1.1889
Hlava zprava, opis / rakouský znak, opis, Bronz 27,5 mm tém.
0/0 280,- 650,-
659. Nesign. - úmrtní medailka, 30.1.1889
Hlava zleva, opis / Korunované R ve věnci, Punc. Ag 20 mm, 3,67 g
orig.raž.ouško R! tém.
0/0 750,- 750,-
660. Nesign. - úmrtní medailka, 30.1.1889
Hlava zprava, opis / rakouský znak, opis, Bronz 27 mm orig.raž.ouško
1/1 260,- 260,-

Pol.

Arcivévoda Josef Ferdinand, 1872-1942

Stav

V.cena

D.cena

661. Olomouc - výstava nových vynálezů - živnostenský spolek, 1907
Poprsí arcivévody - protektora mírně zprava, opis / znak v ozdobné
katruši, opis, nesign., Pozlac.bronz 51 mm, Taul.495 dr.hry
1/1 500,- 600,-

Pol.

Karel I., 1916 - 1918

Stav

V.cena

D.cena

662. L.Ch.Lauer - medaile na korunovaci na uherského krále 30.12.1916
Poprsí zleva, opis / 3 znaky, 3řádk.nápis, opis, Sign., Zn 28 mm
Nov.XX/B-2a, Wu.4300 RR!
-1/1 480,- 1300,-

Pol.

Lobkowicz Josef František Maxmilián, 1772 - 1816

Stav

V.cena

D.cena

663. 20 Krejcar 1794, P.70, Mo.2835, Ho.5504 R! -1/1- 1300,- 3000,-

Pol.

Picolomini Octavio, 1599 - 1656

Stav

V.cena

D.cena

664. Nesign. - Poprsí čelně, opis, b.l.
Postř.bronz.medaile 108 mm jednostranná
1/- 3000,- --.-

Pol.

Puellacher Ruprecht, 1544 - 1563 s manž.Annou

Stav

V.cena

D.cena

665. Početní žeton b.l., znak s klenotem v perlovci, opis /
znak s klenotem a iniciálami R - P a A - P, opis
Cu 26 mm, Pol.186, Do.3666, MN.324 R!
1/1- 3200,- --.-

Pol.

Schwarzenberg Jan Nepomuk, 1749 - 1789

Stav

V.cena

D.cena

666. 20 Krejcar 1783, Mo.3237, Ho.5639, Pol.132, Do.3885 -1/1- 1200,- 2400,-

Pol.

Schaffer Tobiáš z Schaffendorfu, -1599

Stav

V.cena

D.cena

667. Žeton svatební b.l. (cca 1580) - horní účetní v Kutné Hoře
s manželkou Annou Marií, korunov.znak, opis / znak, opis
Cu 22.5 mm, MN.376, Neum.28669, Ho.7836, Pol.198 RR!
2/2 440,- 440,-

Pol.

Šlik Štěpán a bratři, 1505 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

668. Tolar 1520 s titulem Ludvíka I. novoražba 1994 minc.Jablonec n.N.
2x Punc.Ag (u let.1994) orig.etue
0/0 500,- --.-
669. Tolar 1520 s titulem Ludvíka I. novoražba 1994 minc.Jablonec n.N.
3x Punc.Ag u C (u nohy) orig.etue
0/0 500,- --.-

Pol.

Šlik Štěpán a bratři, 1505 - 1526

Stav

V.cena

D.cena

670. Tolar 1527 Jáchymov, Gebhart s tit.císaře Ferdinanda I.
Český lev a sv.Jáchym se znakem, Don.3780, Pol.155, Ho.5578
LG.II/1202 RR!
1/1 70000,- 85000,-

Pol.

Šlik Jindřich, 1612 - 1650

Stav

V.cena

D.cena

671. Tolar 1632 s titulem Ferdinanda III., mincovna Planá,
mincmistr Jan Candler, Smet.C17c, Fiala.221 R!
-1/1 20000,- 26000,-

Pol.

Trautson Pavel Sixtus, 1550 - 1621

Stav

V.cena

D.cena

672. 3 Krejcar 1618, mincovna Vídeň, Ho.5671, FW.914, Pol.204, LG.II/1326 1/1 300,- 300,-

Pol.

Anglie - York arcibisk., Wigmund, 837 - 854

Stav

V.cena

D.cena

673. AE Scaetta b.l., minc.York, Seaby.North.871 R! 1/1 650,- 1500,-

Pol.

Aquileia-patriarchát, Johann (Jan Moravský), 1388 - 1394

Stav

V.cena

D.cena

674. AR Denár b.l., velký štít s velkou mor.orlicí / svatý čelně
Wi.2536, We.9469 RR!
1/1 2800,- 6000,-

Pol.

Dorpat - biskup., Johann VIII. von Gellinghausen, 1528 - 1542

Stav

V.cena

D.cena

675. Šilink b.l., Sa.5233/2743 č.ned. R! -1/1- 300,- --.-

Pol.

Gran (Ostřihom), Alexander Rudna, 1820 - 1831

Stav

V.cena

D.cena

676. Na položení základního kamene kostela, 1822
Portrét zprava, opis / 15řádk.nápis
Nesign., Ag 30.5 mm, 13,01 g, Ho.4426 R!
0/0 1800,- 2400,-

Pol.

Graz (Štýrský Hradec)

Stav

V.cena

D.cena

677. Žeton na znovuotevření chrámu v Grazu 1757
Panna Maria Cellensis in Styria / 5řádk.nápis, Cu 28 mm
-1/1 750,- --.-

Pol.

Chur-biskupství, Johann VI. von Aspermont, 1636 - 1661

Stav

V.cena

D.cena

678. Krejcar 1650, s tit.Ferd.III., KM.17.97, HMZ.432 dr.ned. R! 1/1 360,- 380,-

Pol.

Linz-biskupství, Johannes Maria Gföllner, 1915 - 1941

Stav

V.cena

D.cena

679. Christlbauer - medaile na vysvěcení nové katedrály Neposkvrněného
početá Panny Marie 29.4.1924, pohled na katedrálu, opis / 10řádk.nápis
Sign., Bronz 39 mm tém.
0/0 150,- 150,-

Pol.

Olomouc-biskup., František Ditrichstein, 1599 - 1636

Stav

V.cena

D.cena

680. 2 Krejcar b.l. S.-V.009-A/A, Ma.36 RR! 1/1 18000,- 36000,-

Pol.

Olomouc-biskup., Leopold Vilém, 1637 - 1662

Stav

V.cena

D.cena

681. Krejcar 1658, SV.114-D1/E "řídké stříbro" R! 1/1 1500,- 1500,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

682. XV Krejcar 1675, S-V.374-E2/B1 R! tém. 0/0 4000,- 6000,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695

Stav

V.cena

D.cena

683. XV Krejcar 1694 SAS, S-V.390-G2/F1 tém. 0/0 4600,- 4600,-
684. 3 Krejcar 1665, S-V.314-B1/B1 tém. 0/0 600,- 1900,-
685. 3 Krejcar 1669, S-V.322-E2/B5 1/1 380,- 400,-
686. 3 Krejcar 1669, S-V.322-E1/B5 - přeražba letopočetu 1/1 360,- --.-
687. 3 Krejcar 1670, S-V.324-D6/B5 tém. 0/0 900,- 900,-
688. 3 Krejcar 1670, S-V.326-G1/C2 dr.ned. 1/1 550,- --.-
689. 3 Krejcar 1670, S-V.326-G1/C1 tém. 0/0 600,- 900,-
690. 3 Krejcar 1670, S-V.325-E1/B2 dr.okr. R! 1/1 550,- --.-
691. 3 Krejcar 1673 zn."špice", S-V.328-G3/C2 RR! 1/1 3600,- 4200,-

Pol.

Olomouc-biskup., Karel III. Lotrinský, 1695 - 1710

Stav

V.cena

D.cena

692. Tolar 1706, S-V.576-F1/F tém. 0/0 8000,- 15000,-

Pol.

Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738

Stav

V.cena

D.cena

693. Tolar 1719, S-V.744-E/E hlazen v ploše av. -1/1 6000,- --.-
694. VI Krejcar 1713, S-V.703-B1/B2 R! -1/1- 950,- 1300,-
695. VI Krejcar 1713, S-V.704-B4/C1 2/1- 140,- 700,-
696. VI Krejcar 1714, S-V.705-B3/C4 -1/1 1500,- 2800,-

Pol.

Olomouc-biskup., Jacob Ernst Lichtenstein, 1738-1745

Stav

V.cena

D.cena

697. Tolar 1744, S-V.912-C/D R! 1/1 16000,- 42000,-

Pol.

Olomouc-biskup., Leopold II. Bedřich Egkh , 1758 - 1760

Stav

V.cena

D.cena

698. Intronizační medaile 1759, 29 mm, 6,12 g
LichnM516, S.V.str.295, Taul.229 R!
1/1 3400,- 6000,-

Pol.

Olomouc-arcibiskup., Josef K. Matocha, 1948 - 1962

Stav

V.cena

D.cena

699. R.Doležal - intronizační medaile, 2.V.1948
Poprsí zprava, latinský opis / osobní znak, latinský
opis, Sign., (minc.Kremnica), Bronz 50 mm, Taul.406
1/1 260,- 360,-

Pol.

Praha-arcibisk., Ferdinand v. Khüenburg, 1712 - 1731

Stav

V.cena

D.cena

700. Přenesení ostatků Sv.Jana Nepomuckého, 1721
Světec korunovaný anděly nad Karlovým mostem, 3řádk.nápis, opis /
náhrobek, 3řádk.nápis, opis, Ag 48 mm, 43,71 g, Don.4648 R! tém.
0/0 18000,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk