Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 10. listopadu 2018

Pol.

Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814 -1830

Stav

V.cena

D.cena

701. Pamětní medaile na milostivé léto, slavené v arcidiecézi
pražské v r.1826, poprsí papeže Lea XII. zleva, lat.opis /
sv.brána, něm.opis, Nesign., Mosaz 39 mm, Přib.651
orig.raž.ouško
1/1 320,- 360,-

Pol.

Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814 -1830

Stav

V.cena

D.cena

702. Putinati - 100 let svatořečení Jana Nepomuckého, 1829
Chrám Sv.Víta, opis a nápis / nápis ve vavřínovém věnci,
Sign., Ag 50 mm, 62 g, Don.4654 tém.
0/0 9000,- 9000,-

Pol.

Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814 -1830

Stav

V.cena

D.cena

703. 100 let svatořečení Sv.Jana Nepomuckého, 1829 (4656)
Karlův most, nad ním Sv.Jan na obláčku, andělé, opis /
9řádk.nápis, Sign.LANG, Ag 38 mm, Don.4656
0/0 6000,- --.-

Pol.

Praha-arcibisk., Ondřej Alois Skarbek, 1833 - 1838

Stav

V.cena

D.cena

704. Lerchenau - Ag intronizační medaile, 16.2.1834
Kristus jako pastýř, opis / znak, dvojitý opis
Sign., Ag 34 mm, Don.4668, Přib.503, Gr.13
0/0 6000,- 6000,-

Pol.

Praha-arcibisk., Alois Josef Schrenk, 1838 - 1849

Stav

V.cena

D.cena

705. Lerchenau - Ag intronizační medaile, 1838
Korunovaný znak ve dvojitém českém opisu / 8-řádkový český
nápis, Sign., Nepunc., Ag 35 mm, 17.7 g, Don.4670
0/0 6000,- --.-

Pol.

Praha-arcibisk., František kard. Schönborn, 1885 - 1899

Stav

V.cena

D.cena

706. Nesign. - Ag intronizační medaile - klipa, 15.8.1885
Znak pod kard.kloboukem, opis / 10řádkový nápis ve věnci,
Nesign., Punc., Ag 33x33 mm, 13,78 g, Do.4678, Přib.508, Gr.21
náklad údajně 4 ks RR!
0/0 24000,- 24000,-

Pol.

Praha - metropolitní chrám Svatého Víta

Stav

V.cena

D.cena

707. Svatý Jan Nepomucký zleva / devítiřádkový německý nápis 1829
Nesign., Ag 27 mm, 8,78 g, Do.4660, Gr.62, Přib.575a
0/0 1800,- 2400,-

Pol.

Praha - metropolitní chrám Svatého Víta

Stav

V.cena

D.cena

708. Svatý Jan Nepomucký zprava, opis / zázračný jazyk ve věnci,
pod ním 6řádk.něm.nápis, b.l. (1829), Sign.Stukhart
Bronz 33 mm, 12.28 g, Přib.573b, Gr.57 R!
0/0 1500,- 1800,-

Pol.

Riga bisk., T.Schöning, 1527 - 1539

Stav

V.cena

D.cena

709. Šilink 1535, Sa.5203/2726 R! 1/1 300,- 420,-

Pol.

Salzburg-arcib., Eberhard II., 1200 - 1246

Stav

V.cena

D.cena

710. Friesašský fenik b.l., Bonh.2129, Lu.8 č.ned. -1/2- 360,- 380,-

Pol.

Salzburg-arcib., Friedrich IV., 1441 - 1452

Stav

V.cena

D.cena

711. Fenik b.l., Rad.VII-12 dr.ned. 1/1- 140,- 220,-

Pol.

Salzburg-arcib., Leonard v.Keutschach, 1495 - 1519

Stav

V.cena

D.cena

712. Batzen 1518 L, Šm.3-E-15 č.ned. 1/1 650,- 650,-

Pol.

Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687

Stav

V.cena

D.cena

713. XV Krejcar 1686, ŠM.45-A-11 1/1 1100,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Jan Arnošt Thun, 1687 - 1709

Stav

V.cena

D.cena

714. XV Krejcar 1688 ŠM.45-D-11 1/1 800,- 800,-

Pol.

Salzburg-arcib., Zikmund III.Schrattenbach, 1753-1771

Stav

V.cena

D.cena

715. Tolar 1761, ŠM.61-B-7, Dav.1247, KM.370 R! tém. 0/0 20000,- --.-

Pol.

Salzburg-arcib., Hieronymus Colloredo, 1772 - 1803

Stav

V.cena

D.cena

716. Jeton na 1200.výročí kláštera, 1782
Portrét zprava, opis / pohled na chrám, 3řádk.nápis v úseči, opis
Sign.F.Matzenkopf, Ag 25 mm, 3,78 g, Šm.66-D-3
1/1 800,- --.-

Pol.

Sankt Pölten, diecéze, Johann Rössler, 1894 - 1927

Stav

V.cena

D.cena

717. Medaile na I.diecézní synod 20.-24.7.1908
Pohled na kostel, 3řádk.nápis / 6řádk.nápis ve věnci
Sign.Relmark&Christlbauer, Bronz 30 mm tém.
0/0 500,- --.-

Pol.

Teplá u Mar.Lázní - klášter premonstrátů

Stav

V.cena

D.cena

718. Známka v hodnotě "1", b.l., znak kláštěra / hodnota "1"
v ozdobném kartuši, Ni 20 mm, razil Pichl(?), Pol.224 R! tém.
0/0 1000,- 1200,-

Pol.

Trevír-biskupství, Karl Caspar von Leyen, 1652 - 1676

Stav

V.cena

D.cena

719. Petermengen 1660 (MDCLX), KMG.27 R! -1/1- 500,- 500,-

Pol.

Trevír-biskupství, Karl Caspar von Leyen, 1652 - 1676

Stav

V.cena

D.cena

720. Petermengen 1663 (MDCLXIII), KMG.27 R! 1/1 600,- 800,-

Pol.

Vídeň

Stav

V.cena

D.cena

721. Nesign. - obléhání Vídně Turky v r.1683
Panna Marie s jezulátkem a čtyřmi anděly pod baldachýnem /
scéna obléhání města, převýšení Svatou trojicí
Bronz.ovál 35x47 mm na jedné straně silně vylomeno R!
2/2- 180,- 200,-

Pol.

Vratislav-biskup., Friedrich von Hessen, 1671 - 1682

Stav

V.cena

D.cena

722. Krejcar 1680 LPH, SJ.180/70, Kop.6905 1/1 500,- --.-
723. Krejcar 1681 LPH, minc.zn. u orlice, SJ.183/70, Kop.6907 tém. 0/0 1500,- --.-

Pol.

Vratislav-biskup., Franz Ludwig v.Pfalz, 1683 - 1732

Stav

V.cena

D.cena

724. XV Krejcar 1693 LPH, SJ.197/75, Kop.6950 dr.st.koroze R! 2/2 500,- --.-

Pol.

Vyšehrad-kapitula, Mikuláš Karlach, 1902 - 1911

Stav

V.cena

D.cena

725. Nesign. - instalační medaile, 20.IV.1902
Znak kapituly, opis / 13-řádkový nápis, Puncov.,
Ag 38 mm, 23.01 g, Přib.702, Gr.194 R!
0/0 7000,- 7500,-

Pol.

Vyšehrad-kapitula, Mikuláš Karlach, 1902 - 1911

Stav

V.cena

D.cena

726. Nesign. - instalační medaile, 20.IV.1902
Znak kapituly, opis / 13-řádkový nápis, Puncov.,
Bronz 38 mm, Přib.702, Gr.195 R!
1/1 2200,- --.-

Pol.

Náboženské med.: Volf Milicz v Jáchymově

Stav

V.cena

D.cena

727. Poslední večeře, opis / poslední soud, opis, 1546
Postř.bronz.medile 54 mm, Ka.346, Do.4341, Enz.160
1/1 4000,- 4000,-

Pol.

Náboženské med.: Nikl Milicz a jeho dílna v Jáchymově

Stav

V.cena

D.cena

728. Abrahám a Izák, opis / Kristus padá pod křížem, opis, 1565,
Nesign., Nepunc., Ag 46,5 mm, 25,6 g, Katz.392, Do.4393, Enzeb.184
-1/1- 9000,- 9000,-

Pol.

Církevní medaile nesignované - křestní

Stav

V.cena

D.cena

729. Poprsí Krista zleva / Sv.Jan křtí Krista, nad nimi
Duch svatý v podobě holubice, dvojitý německý opis,
Nesign., Nepunc., Ag 30 mm, 9.1 g, Gr.1401
0/0 440,- 800,-
730. Německo - Sv.Jan Křtitel křtí Krista, opis / 9řádk.něm.nápis
(Schwabachem), Nesign., Ag 25 mm, 4,54 g
1/1 550,- 1300,-

Pol.

Církevní medaile signované

Stav

V.cena

D.cena

731. C.Maler - moralizující medaile, 1615
Stojící postava dítěte, citace s Janova evangelia 1615 /
3řádk.nápis v rámečku, sepjaté ruce, opis, 1614
Sign.C.M., Pozlac.Ag, 30 mm, 8.4 g dr.st. po o. R!
-1/1- 1300,- --.-
732. C.Maler - moralizující medaile, b.l. (cca 1630)
Ležící žena pod baldachýnem, nad ní letící andílek, nápis
v úseči, opis / v bráně otevřená kniha se zákoníkem, opis
Sign.C.M., Pozlac.Ag, 36 mm, 16,07 g dr.st. po o. R!
1/1 2000,- --.-

Pol.

Církevní medaile signované - svatební

Stav

V.cena

D.cena

733. C.Maler - kněz mezi manželským párem, opis / pod Božím okem
sepjaté ruce převýšené korunou, opis, Sign., C.M., Pozlac.Ag 42,5 mm
21.78 g R!
1/1 2200,- --.-

Pol.

Slezsko pod Pruskem, Friedrich II. (1740-1786)

Stav

V.cena

D.cena

734. Grešle 1753 B, Breslau, KM.3, Sch.61, Mart.136, SJ.69/18 1/1 160,- --.-
735. Krejcar 1754 B, Breslau, Sch.63, KM.9.1, Mart.138b, SJ.76/17 1/1 180,- 180,-

Pol.

Slezsko, cca 13. století

Stav

V.cena

D.cena

736. Brakteát malý (20 mm), majuskulní "A"
Kop.7049xxh pod., Fr.199 RR!
1 2600,- 2600,-

Pol.

Javor - město

Stav

V.cena

D.cena

737. Haléř b.l., Kop.8633, Sa.223/798, SJ.68/1 dr.napr. R! 1/1- 1600,- --.-

Pol.

Krnov, Jan Jiří, 1607 - 1624

Stav

V.cena

D.cena

738. 3 Krejcar 1620 CP, SJ.131/26, Sa.385/162, Kop.5924 1/1 440,- 650,-
739. 3 Krejcar 1620 CP, SJ.131/26, Sa.385/162, Kop.5924 0/1 500,- 550,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Jan Christian, 1621 - 1653

Stav

V.cena

D.cena

740. 3 Krejcar 1621 HR, SJ.189/76, Kop.5159 R! 1/1 750,- 1000,-
741. 3 Krejcar 1622 H-R, jako Sa.204/75 (ale ne B-H, ale H-R), Kop.5166
dr.ned. R!
1/1 300,- 1200,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Joachym Friedrich, 1597 - 1603

Stav

V.cena

D.cena

742. 3 Krejcar 1601, minc.Zloty Stok, Sa.141/3057, SJ.43/19
Kop.4950 RR!
1/1 14000,- --.-

Pol.

Lehnice-Břeh, Jan Christian a Jiří Rudolf

Stav

V.cena

D.cena

743. 3 Krejcar 1620 HR, SJ.166/48, Sa.175/67, Kop.5007
HR v opisu dr.v.mat. v rev. R!
-1/1- 460,- --.-

Pol.

Lehnice-Břeh, Jiří Rudolf, 1621 - 1653

Stav

V.cena

D.cena

744. XII Krejcar kipr.1622 M-T, SJ.258/108, Kop.5245 dr.st.kor. RR! -2/2- 800,- 900,-

Pol.

Lehnice-Břeh-Volava, Georg, Ludwig a Christian

Stav

V.cena

D.cena

745. 3 Krejcar 1657 E-W, Břeh-Weiss, jako SJ.321/119, Ko.5320 tém. 0/0 1300,- 2200,-

Pol.

Lehnice-Břeh-Volava, Georg, 1639 - 1664

Stav

V.cena

D.cena

746. 3 Krejcar 1660 E-W, Břeh-Weiss, SJ.378/136, Kop.5390 (bez mincm.zn.)
tém.
0/0 1100,- 1700,-
747. 3 Krejcar 1661 E-W, Břeh-Weiss, SJ.381/136, Kop.5392 1/1 950,- 2000,-
748. XV Krejcar 1663, Břeh-Weiss, SJ.388/138, Kop.5404 2/2 300,- --.-
749. XV Krejcar 1664, Břeh-Weiss, SJ.390/138, Kop.5405 -2/2 300,- --.-
750. XV Krejcar 1664, Břeh-Weiss, SJ.390/138, Kop.5405 -2/2- 260,- --.-

Pol.

Lehnice, Ludwig, 1653 - 1663

Stav

V.cena

D.cena

751. 3 Krejcar 1661 EW, Břeh-Weiss, SJ.406/143, Kop.5423 (uvádí bez značky)
dr.ned.
1/1 280,- 1500,-
752. XV Krejcar 1662 bz, SJ.407/144, Kop.5434 vryp do perlovce v av. 1/1- 440,- 550,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672

Stav

V.cena

D.cena

753. XV Krejcar 1664 bz., Břeh-Pfahler, SJ.433/151, Kop.5473 -2/2- 240,- --.-
754. 3 Krejcar 1669 CB, SJ.444/149, ale zcela jiné opisy, Kop.5461var.
vlnité vlasy, opis končí:SIL, .WOLAV. dr.ned.
1/1 950,- --.-
755. 3 Krejcar 1669 CB, SJ.444/149, ale zcela jiné opisy, Kop.5461var.
vlnité vlasy, opis končí:SIL, .WOLAV. tém.
0/0 800,- 1300,-

Pol.

Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672

Stav

V.cena

D.cena

756. 3 Krejcar 1670 CB, Sa.447/149, Kop.5462, opis SIL, WOLAV
Menší portrét, nominál v kartuši R!
0/0 1900,- 1900,-
757. 3 Krejcar 1670 CB, Sa.447/149, Kop.5462, opis SILE, WOLA
Větší hlava, nominál v kruhu
1/1 950,- 950,-

Pol.

Lewenberg (Lvůvek) - město

Stav

V.cena

D.cena

758. Haléř, stojící český lev / orlice, Kop.8671, Sa.-, SJ.- RR! 1/1 800,- 800,-

Pol.

Münsterberg-Olešnice, Jindřich Václav a Karel Friedrich, 1617 - 1639

Stav

V.cena

D.cena

759. 3 Krejcar 1620 B-H, Sa.281/117, SJ.155/41, Ko.6139 -1/1- 180,- 260,-

Pol.

Osvětim - město

Stav

V.cena

D.cena

760. Haléř (15.stol.), Kop.8682, SJ.1/1, Cu dob.falsum R! 1/1 300,- --.-
761. Haléř (15.stol.), Kop.8682, SJ.1/1, Cu dob.falsum R! 1/1 240,- --.-

Pol.

Schweidnitz (Svídnice) - město

Stav

V.cena

D.cena

762. 3 Krejcar 1621 bz, Sa.133/5, Kop.8726 R! -1/1- 300,- 2000,-

Pol.

Těšín, Alžběta Lukrécie, 1625 - 1653

Stav

V.cena

D.cena

763. Grešle 1649 G-G, Kop.5670, SJ.110/44 -1/1- 1100,- --.-
764. Grešle 1650 G-G, Kop.5672, SJ.111/44 -1/2 1100,- --.-
765. Grešle 1651 G-G, Kop.5673, SJ.116/45 1/1 1200,- --.-
766. Grešle 1651 G-G, Kop.5673, SJ.116/45 dr.ned.opisy 1/1 1000,- --.-
767. Grešle 1651 G-G, Kop.5673, SJ.116/45 1/1 1100,- 1100,-

Pol.

Vratislav (Breslau) - město

Stav

V.cena

D.cena

768. 24 Krejcar kiprový 1621 HR s tit.Ferdinanda II.
SJ.96/38, Ko.8883 dr.ned. R!
1/1 4800,- 6000,-
769. 3 Krejcar kiprový 1622 HR s tit.Ferdinanda II., SJ.112/42 dr.ned. R! -1/1- 1800,- --.-
770. Haléř b.l. bez zn., svatý Jan / český lev, Sa.67/27, Kop.8765f 2/2 120,- 120,-
771. Haléř 1621, korunov. F / W, SJ.99/39, Kop.8875 dr.v.mat. v av. R! 1/1 2200,- --.-

Pol.

Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich, 1664 - 1697

Stav

V.cena

D.cena

772. VI Krejcar 1674 SP, SJ.205/57, Kop.6215 - menší portrét a písmo R! 0/0 1300,- 1300,-
773. VI Krejcar 1674 SP, SJ.205/57, Kop.6215 - menší portrét a písmo R! -1/1- 260,- --.-
774. 3 Krejcar 1677 SP, SJ.226/58, Kop.6211 - větší orlice 1/1 750,- --.-

Pol.

Würtemberg-Olešnice, Christian Ulrich, 1664 - 1704

Stav

V.cena

D.cena

775. Grešle 1680, SJ.268/76, Kop.6253 1/1 600,- --.-
776. Grešle 1680, SJ.268/76, Kop.6253 1/1 300,- 300,-
777. Grešle 1694, I.I.T., SJ.neuvádí, Ko.6255 R! 1/1 240,- --.-

Pol.

Zaháň - město

Stav

V.cena

D.cena

778. Haléř 1563, korun."F" / .S., SJ.112/3 1/1- 1000,- --.-

Pol.

Střelecké medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

779. Šumperk ( Mähr.Schönberg) - k 200.jubileu založení střeleckého
spolku 1887, městská brána, vročení / 9řádk.nápis
Nesign., Ag 33 mm, 16.62 g R!
0/0 8000,- --.-
780. Německo - Frankfurt - XVII.německé spolkové střelby a
zlaté jubileum střeleckého spolku ve Frankfurtu 1912, portrét
korunního prince Heinricha zprava, 3řádk.nápis / panorama města,
pod ním 5řádk.nápis, dole orel sedící na terči, Sign.Lauer Nuernberg /
Korschann, Punc.990, Ag plaketa 32x42 mm, 26,12 g
1/1 500,- 750,-

Pol.

Střelecké medaile a odznaky

Stav

V.cena

D.cena

781. Praha - Hostivař - TSC - střelecká medaile b.l. (cca 1900)
Střílející muž zprava, v pozadí les / Iniciály ve středu, něm.opis
v horním štítku PREIS, dolní štítek prázdný k věnování
Nesign., Ag 40 mm, 17,77 g R!
0/0 650,- 11000,-

Pol.

Údobí let 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

782. 5 Kč 1925 1/1 100,- 100,-
783. 5 Kč 1926 tém. 0/0 150,- 180,-
784. 5 Kč 1926 0/0 120,- 500,-
785. 1 Kč 1922 0/0 100,- 120,-
786. 1 Kč 1930 2 ks -1/1- a 1/1 150,- 150,-
787. 50 Haléř 1922 tém. 0/0 100,- 240,-
788. 50 Haléř 1926 st.koroze R! 1/1 200,- 820,-
789. 50 Haléř 1927 1/1 120,- 150,-
790. 20 Haléř 1928 0/0 300,- 340,-
791. 10 Haléř 1922 dr.skvr. v av. 0/0 120,- --.-
792. 10 Haléř 1922 0/0 260,- 280,-
793. 10 Haléř 1922 tém.0/0, 38 2 ks 0/0 200,- --.-
794. 10 Haléř 1924 tém. 0/0 220,- 240,-
795. 10 Haléř 1927 0/0 130,- 160,-
796. 10 Haléř 1927 0/0 160,- 180,-
797. 10 Haléř 1927 tém. 0/0 120,- --.-
798. 10 Haléř 1930 tém. 0/0 130,- 160,-
799. 10 Haléř 1935 tém. 0/0 200,- 200,-
800. 5 Haléř 1926 R! -1/1- 440,- 750,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk