Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 10. listopadu 2018

Pol.

Mince PROOF v etui, Údobí let 2001 - 2005

Stav

V.cena

D.cena

1001. 200 Kč 2005 - bitva u Slavkova orig.etue + kapsle + certifikát proof 900,- 900,-
1002. 200 Kč 2005 - Voskovec a Werich orig.etue + kapsle + certifikát proof 1900,- 2000,-
1003. 200 Kč 2005 - Voskovec a Werich orig.etue + kapsle + certifikát proof 1800,- 1950,-
1004. 200 Kč 2005 - Mikuláš Dačický orig.etue + kapsle + certifikát proof 850,- 850,-

Pol.

Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010

Stav

V.cena

D.cena

1005. 200 Kč 2006 - F.J.Gerstner orig.etue + kapsle + certifikát proof 800,- 800,-
1006. 200 Kč 2006 - Kamenický Šenov orig.etue + kapsle + certifikát proof 750,- --.-
1007. 200 Kč 2006 - M.Rejsek orig.etue + kapsle + certifikát proof 700,- 750,-
1008. 200 Kč 2006 - 700.výr. vymření Přemyslovců
orig.etue + kapsle + certifikát
proof 1500,- --.-
1009. 200 Kč 2006 - Jaroslav Ježek orig.etue + kapsle + certifikát proof 600,- 600,-
1010. 200 Kč 2007 - Jednota bratrská orig.etue + kapsle + certifikát proof 850,- 860,-
1011. 200 Kč 2007 - Karlův most orig.etue + kapsle + certifikát proof 500,- --.-
1012. 200 Kč 2010 - 700.výr.sňatku Jana Lucemburského
orig.etue + kapsle + certifikát
proof 750,- --.-

Pol.

Sady oběhových mincí

Stav

V.cena

D.cena

1013. sada oběhových mincí - ročník 1998 orig.etue Jizerské hory 9 ks 0/0 1000,- 1800,-
1014. Sada oběhových mincí - ročník 1999 orig.etue 50 let NATO 9 ks 0/0 1000,- 1800,-
1015. Sada oběhových mincí + žeton - ročník 2000
originální etue MMF 10 ks
0/0 1800,- 2200,-
1016. Sada oběhových mincí - ročník 2000 sluneční soustava 11 ks 0/0 1000,- 3200,-
1017. Sada oběhových mincí - ročník 2000 sluneční soustava 11 ks 0/0 1500,- 3000,-
1018. Sada oběhových mincí - ročník 2001 originální etue Týnský chrám 9 ks 0/0 1200,- 1800,-
1019. Sada oběhových mincí - ročník 2002 originální etue české hrady 9 ks 0/0 1200,- 1300,-

Pol.

Československo, 1918 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

1020. 20 Kč 1919, Série U130, B.10b dr.natrž. v přehybu "neperf." 2 2600,- 6500,-
1021. 5000 Kč 1920, sér.C, B.17c "SPECIMEN" N 400,- 510,-
1022. 50 Kč 1929, série Eb, B.24b neznat. přel. "neperf." 1 600,- 1200,-

Pol.

Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945

Stav

V.cena

D.cena

1023. 100 Koruna 1940 - 1.vyd.-sér.03B, B.32(34) "neperf." 1 500,- 500,-

Pol.

ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944

Stav

V.cena

D.cena

1024. 100 Koruna 1944, série OB, B.59a2(71) - chybotisk "TÁTO POUKÁZKA"
2a dr.hnědá skvrna "neperf."
1 440,- 550,-

Pol.

Československo, 1945 - 1953

Stav

V.cena

D.cena

1025. 50 Kčs b.l.(1945), série JC, B.73(85) "neperf." 0 300,- 440,-

Pol.

Německo - pomocné poukázky Wermachtu

Stav

V.cena

D.cena

1026. 1 Marka, b.l.(1942), Pick.M36 3x rez.skvrnka 1- 150,- 200,-

Pol.

Nouzovky německých měst

Stav

V.cena

D.cena

1027. Mecklenburg Schwerin a Mecklenburg Strelitz - města a obce
konvolut papírových nouzovek XX.století v orig.pouzrdu 210 ks
N 800,- 3400,-

Pol.

Nouzová platidla Československa

Stav

V.cena

D.cena

1028. Šumperk (M.Schönberg) Alois Schubert - 3 Kr. C.M. b.l. (1848-9)
V.R.1195.04.02 R!
1- 1000,- 2600,-

Pol.

Staré listiny:

Stav

V.cena

D.cena

1029. Listina (cese - dobrá vůle) vydaná Johannem Hugo P. hrabětem
von Stadion Thannhausen, jíž vystavuje dlužní úpis na 4.500 zlatých
Mohuč 28.4.1744, jako svědek Josef Mladota ze Solopisk,
vlastnoruční podpisy chybí pečeť
Z 260,- 340,-

Pol.

Přemysl Otakar ( II. ), 1251 - 1278

Stav

V.cena

D.cena

1030. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Luschin.59, Koch.180 2/2 260,- --.-

Pol.

Albrecht I., 1282 - 1308

Stav

V.cena

D.cena

1031. Fenik se čtyrrázem, Vídeň, Luschin.110, Koch.216 č.ned. 1/- 150,- --.-

Pol.

Albrecht II., 1330 - 1358

Stav

V.cena

D.cena

1032. Fenik b.l., Vídeň, Koch.256, Lu.146 -1- 150,- --.-

Pol.

Albrecht V. pod poručnictvím Leopolda, 1406 - 1411

Stav

V.cena

D.cena

1033. Vídeňský fenik se čtyřrázem, Rad.12 č.ned. -1/- 130,- --.-

Pol.

Friedrich V. Štýrský, 1424 - 1493

Stav

V.cena

D.cena

1034. Vídeňský fenik se čtyřrázem z let 1439-1442, Rad.21, Lu.2L19a č.ned. 1/1 260,- --.-

Pol.

Zikmund Tyrolský, 1439 - 1496

Stav

V.cena

D.cena

1035. Krejcar b.l., Hall, Sa.819/346, Mos.Tur.38 -1/1- 140,- --.-

Pol.

Friedrich III. (V.), 1457 - 1493

Stav

V.cena

D.cena

1036. Vídeňský fenik se čtyřrázem - po roce 1460, znač.WHT,
nájemce mince Teschler, podobný jako Rad.25 dr.ned.
1/- 180,- --.-
1037. Vídeňský fenik se čtyřrázem - po roce 1460, znač.WHT,
nájemce mince Teschler, Rad.VI/25, Lu.2L41
1/- 130,- --.-
1038. Fenik b.l.(kol.r.1460),minc.Vídeň, Sz.2L50pod. -1/- 260,- --.-

Pol.

Maxmilián I., 1493 - 1519

Stav

V.cena

D.cena

1039. Krejcar b.l., Hall, Sa.822/349 -1/1- 260,- --.-
1040. Vierer (1/2 Krejcar) b.l., minc.Linz, Egg.178/4, Sa.812/339 č.ned. RR! -1/1- 500,- 600,-

Pol.

Ferdinand I., 1526 - 1564

Stav

V.cena

D.cena

1041. Tolar b.l., Vídeň-Beheim, M-A.3 (tab.1/7), Markl.46 1/1 13000,- 13000,-

Pol.

Maxmilián II., 1564 - 1576

Stav

V.cena

D.cena

1042. 2 Krejcar 1570, Vídeň-Hartmann, M-A.55 (tab.7/4) č.ned. 1/1- 280,- 360,-

Pol.

Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595

Stav

V.cena

D.cena

1043. Tolar b.l., Hall, M-A.49 (tab.9/21) dr.st.nález.koroze 1/1 4800,- --.-

Pol.

Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595

Stav

V.cena

D.cena

1044. Tolar (60 Krejcar) 1569, Hall-Krump, M-A.54(tab.9/14), Mor.451 -1/1- 7000,- 7000,-
1045. 10 Krejcar 1572, Tyroly-Hall, M-A.57 (tab.10/11)
dr.just. v av., dr.v.stř. R!
-1/1 3000,- --.-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

1046. 2 Tolar 1604, Hall, M-A.90 (tab.11/11), Mor.450 R! 1/1 40000,- --.-

Pol.

Rudolf II., 1576 - 1612

Stav

V.cena

D.cena

1047. Krejcar 1611, Hall, M-A.98, tab.11/29 - malá hlava RR! -1/1 5500,- --.-

Pol.

Matyáš II., 1608 - 1619

Stav

V.cena

D.cena

1048. 3 Krejcar 1619, Vídeň-Jessinski, M-A.107 (tab.13/33) 1/1 600,- 700,-

Pol.

Ferdinand II., 1619 - 1637

Stav

V.cena

D.cena

1049. Tolar 1622 kiprový (150 Krejcar), Vídeň - Fellner, Her.630 R! -1/1- 8000,- 17000,-
1050. 3 Krejcar 1624, Vídeň-Fellner, M-A.118(tab.16/11), Her.1028 -1/1- 130,- 180,-
1051. 3 Krejcar 1625, Vídeň-Fellner, M-A.120(tab.16/11), Her.1038 -1/1- 130,- 180,-
1052. 3 Krejcar 1627, Štýrský Hradec, M-A.124 (tab.17/20), Her.1082c 1/1 280,- --.-
1053. 3 Krejcar 1627, Štýrský Hradec, M-A.124 (tab.17/20), Her.1082a
dr.hr.raž.
1/1 240,- --.-
1054. 3 Krejcar 1637, Štýrský Hradec, M-A.134 (tab.24/22), Her.1099
prasklý stř. při okraji tém.
0/0 400,- --.-
1055. 2 Fenik 1635, Štýrský Hradec, He.1545 tém. 0/- 800,- --.-
1056. Fenik (1/4 Krejcar) 1636, Štýrský Hradec, He.1607 R! -1/- 2800,- --.-

Pol.

Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1057. 10 Krejcar 1628, Hall, M-A.124 (tab.23/15) 1/1 600,- 600,-
1058. Quadrans (Vierer) b.l., Hall, M-A.106 (tab.22/37), Mor.766, KM.787
č.ned.
2/2 280,- --.-

Pol.

Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662

Stav

V.cena

D.cena

1059. 3 Krejcar 1658, Hall, M-A.157 (tab.26/26) 1/1 240,- 240,-
1060. 3 Krejcar 1662, Hall, M-A.161 (tab.26/26) 1/1 240,- 240,-
1061. Vierer b.l., Hall, M-A.135 (tab.26/29), Tur.521 R! 1/1 700,- --.-

Pol.

Ferdinand III., 1637 - 1657

Stav

V.cena

D.cena

1062. 3 Krejcar 1637, Vídeň-Stadler, M-A.134 (tab.24/12), Her.674 1/1- 180,- 200,-
1063. 3 Krejcar 1643, Štýrský Hradec, MA.141 (tab.24/22), Her.697 tém. 0/0 320,- 360,-
1064. 2 Fenik 1639, Graz, Her.969 1/- 800,- --.-
1065. Fenik 1649, Graz, Her.1016 R! 1/- 3000,- 3000,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1066. XV Krejcar 1660, Vídeň-minc.zn.sekyrka, Nech.1898, Höll.60.6.1
dr.hr.raž. R!
1/1 15000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1067. XV Krejcar 1660, Vídeň-minc.zn.sekyrka, Nech.1898, Höll.60.6.3 R! 1/1 19000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1068. XV Krejcar 1662, Vídeň-Cetto, jako Nech.1902, ale ozdobný perlovec
jako Her.918, ale ozd.perlovec, Höl.62.4.1 RR!
1/1 12000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1069. XV Krejcar 1663, Vídeň-Cetto, Nech.1907a/a, Höl.63.2.3, Her.922
R! tém.
0/0 2200,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1070. XV Krejcar 1663, Vídeň-Cetto, Nech.1907b/a, Höl.63.4.6, Her.922
R! tém.
0/0 2200,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1071. XV Krejcar 1676, Vídeň-Faber, Nech.1914, Höll.76.1.6, Her.927 1/0 1900,- 2000,-
1072. XV Krejcar 1684, Vídeň-Mittermayer,Nech.1918, Höl.84.1.2, Her.930 1/1 4000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1073. XV Krejcar 1696, Vídeň-Mittermayer, Nech.1923, Höll.96.1.1 tém. 0/0 2000,- 3400,-
1074. XV Krejcar 1696, Vídeň-Mittermayer, Nech.1923, Höll.96.1.1 1/1 2400,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1075. XV Krejcar 1661, Štýrský Hradec, přeražba z r.1660
Nech.2144, M-A.160, Höll.61.1.1, Her.936 R!
1/1 15000,- --.-
1076. XV Krejcar 1664, Štýrský Hradec-Haydt, Nech.2149, Höl.64.1.1
dr.okr.raž. tém.
0/0 2400,- 2400,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1077. XV Krejcar 1695 I-A, Št.Hradec-Aigmann, Nech.2165, Höl.95.1.1, Her.955 1/1 2000,- 3400,-
1078. XV Krejcar 1694, Svatý Vít-Strauss,Nech.2526, Höl.94.5.2 R! 1/1 4400,- --.-
1079. XV Krejcar 1694, Hall, Nech.2422, Her.985, Höll.94.1.4 -2/2 260,- 290,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1080. XV Krejcar 1694, Hall, Nech.2422, Höll.94.1.4 dr.ned. v rev. tém. 0/0 2800,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1081. XV Krejcar 1664, Neuburg a.Inn-Triangel, Nech.2033, Höll.64.1.17
dr.okr.
1/1 4000,- --.-
1082. XV Krejcar 1685, Mainz-Wildering, Nech.2667, Höll.85.1.2, Her.1108 R! 1/1 1900,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1083. VI Krejcar 1661, Vídeň-Cetto, Nech.1926, Her.1128 dr.ned. v rev. RRR! 1/1 12000,- --.-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1084. VI Krejcar 1685, Vídeň-Mittermayer, Nech.1944, Her.1145 tém. 0/0 1500,- --.-
1085. VI Krejcar 1692, Vídeň-Mittermayer, Nech.1951, Her.1152 -1/1 900,- --.-
1086. VI Krejcar 1673 IAN, Št.Hradec-Nowak, Nech.2176, Her.1159 1/1- 1300,- --.-
1087. 3 Krejcar 1664, Vídeň-Cetto, Nech.1962, Her.1311 tém. 0/0 600,- --.-
1088. 3 Krejcar 1668, Vídeň-Faber, Nech.1966, Her.1315, M-A.167 tém. 0/0 500,- --.-
1089. 3 Krejcar 1669, Vídeň-Faber, Nech.1967, Her.1316 1/1 440,- --.-
1090. 3 Krejcar 1670, Vídeň-Faber, Nech.1968, Her.1317
var.G.R.I.S.-.A.G.H. kraj.stř. tém.
0/0 440,- --.-
1091. 3 Krejcar 1660, s"L" pod znaky, Št.Hradec, Nech.2200, Her.1330 R! 1/1 500,- 1100,-
1092. 3 Krejcar 1668 b.zn., Št.Hradec, Nech.2210, Her.1340 tém. 0/0 400,- 400,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1093. 3 Krejcar 1670 IGW, Št.Hradec, Nech.2214, Her.1343 R! 1/1 500,- 650,-
1094. 3 Krejcar 1671 IAN, Št.Hradec, Nech.2216, Her.1344 R! 1/1 400,- 950,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1095. 3 Krejcar 1674 IAN, Št.Hradec, Nech.2219, Her.1346 R! 1/1 400,- 600,-
1096. 3 Krejcar 1697 IA, Štýrský Hradec-Aigmann, Nech.2234, Her.1361
M-A.196(tab.28/3) pr.stř.raž.
1/1 260,- --.-
1097. 3 Krejcar 1703 I-A, Štýrský Hradec-Aigmann, Nech.2241, Her.1367 -1/1- 220,- 230,-
1098. 3 Krejcar 1684, Hall, Nech.2446, M-A.183 (tab.28/39) tém. 0/0 400,- 400,-

Pol.

Leopold I., 1657 - 1705

Stav

V.cena

D.cena

1099. 3 Krejcar 1665, Neuburg am Inn-Triangel, Nech.2037, Her.1572v
M-A.164(tab.28/45) R!
1/1 500,- 1100,-
1100. 3 Krejcar 1665, Neuburg am Inn-Triangel, Nech.2037, Her.1572vv
M-A.164(tab.28/45) R!
1/1 2000,- --.-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk