Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 10. listopadu 2018

Pol.

Evropská unie

Stav

V.cena

D.cena

1601. Vatikán - sada 1 Cent - 2 Euro 2006 v knižní úpravě 8 ks 0/0 280,- 300,-
1602. Vatikán - sada 1 Cent - 2 Euro 2010 v knižní úpravě 8 ks 0/0 280,- 280,-

Pol.

Francie, Ludvík XIV., 1643 - 1715

Stav

V.cena

D.cena

1603. 1/12 Ecu (10 Sols) 1664 &, Aix, KM199.14 dr.hr. 1/1 750,- 750,-

Pol.

Francie - město Metz ( Mety)

Stav

V.cena

D.cena

1604. 1/2 Groš b.l., klečící sv.Štěpán se znaky, opis / kříž, dvojitý opis
1664, Thoms.3544, jako Wi.13372 (let.1647) R!
-1/1- 500,- 1000,-

Pol.

Francie, II.republika, 1848 - 1852

Stav

V.cena

D.cena

1605. 1 (Un) centime 1849 A, Paříž, KM.755 1/1 100,- --.-

Pol.

Francie, III.republika, 1871 - 1940

Stav

V.cena

D.cena

1606. 5 Frank 1873 A, Y.52.1, KM.820.1 dr.škrce v av. tém. 0/0 400,- 440,-

Pol.

Itálie - Benátky, Giovanni Dandalo, 1280 - 1289

Stav

V.cena

D.cena

1607. Grosso (Matapan) b.l., Wi.6906 1/1 600,- 1300,-

Pol.

Itálie - Bologna, Giovanni Visconti, 1350 - 1354

Stav

V.cena

D.cena

1608. Bolognino, b.l., Wi.-, GamPol.277 -1/1 1900,- 1900,-

Pol.

Itálie - Fermo, Francosco Sforza, 1431 - 1446

Stav

V.cena

D.cena

1609. Bolognino, b.l., 17 mm, 1,07 g, GamPol.358, Wi.9380 R! 1/1 800,- 1700,-

Pol.

Itálie - Milano, Gian Galeazo Visconti, 1385 - 1402

Stav

V.cena

D.cena

1610. Grosso b.l., svatý Ambrož, opis / korunovaný drak, monogram,
opis, De Wit.III.3554, pod.WI.II.6688/6693, GamPol.92
-1/1- 1100,- --.-
1611. Grosso b.l., svatý Ambrož, opis / korunovaný drak, monogram,
opis, De Wit.III.3554, pod.WI.II.6688/6693, GamPol.92
-1/1- 1000,- --.-

Pol.

Jersey, Victoria, 1837 - 1901

Stav

V.cena

D.cena

1612. 1/12 Shilling 1870, KM.5 dr.škr.v av. 1/1 160,- 170,-

Pol.

Litva, I.republika, 1918 - 1940

Stav

V.cena

D.cena

1613. 10 Litu 1938 - Smetona, KM.84 tém. 0/0 1500,- --.-
1614. 2 Litu 1925, KM.77 dr.hr.v rev. 1/1 100,- 100,-

Pol.

Malta - republika

Stav

V.cena

D.cena

1615. 1 Libra 1972 (Ag) Manwel Dimech, KM.13 0/0 220,- 220,-
1616. sada 1972 - různé nominály s certifikátem 8 ks 0/0 260,- --.-

Pol.

Nizozemí, William I., 1815 - 1840

Stav

V.cena

D.cena

1617. 1 Cent 1828 B, KM.47 1/1 200,- 560,-

Pol.

Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948

Stav

V.cena

D.cena

1618. 2 1/2 Cent 1915, KM.150 tém. 0/0 120,- --.-
1619. 1/2 Cent 1903, KM.133 1/0, 1/2 Cent 1917, KM.138 2 ks tém. 0/0 180,- --.-

Pol.

Polsko, Zikmund I. Starý, 1506 - 1548

Stav

V.cena

D.cena

1620. Groš - letopočet nečitelný - dobové falzum 2/2 380,- 380,-

Pol.

Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632

Stav

V.cena

D.cena

1621. III Groš - letopočet nečitelný - dobové falzum -2/2- 380,- 380,-
1622. III Groš 1619 Krakov, Kop.1224, Iger.K.19.1a R! 1/1 2800,- --.-
1623. III Groš 1622 Krakov, Kop.1227 -1/1- 300,- --.-
1624. Groš - letopočet nečitelný - dobové falzum st.koroze R! 3/2- 380,- --.-

Pol.

Polsko, Stanislav August, 1763 - 1795

Stav

V.cena

D.cena

1625. 4 Groš (Zloty) 1767 F.S., KM.185, Cr.50.1, Kop.2353 -1/1- 360,- 400,-
1626. 3 Groš 1787 EB, Cr.41a, Kop.2260 2/1- 120,- --.-

Pol.

Polsko, republika, 1918 -

Stav

V.cena

D.cena

1627. 10 Zlotých 1939, Pilsudski, Y.29, Par.124 0/0 600,- 600,-
1628. 5 Zlotych 1936, plachetnice, Par.119, KM.31 1/1 140,- 480,-
1629. 2 Zloté 1936 W, plachetnice, Pa.112, KM.30 0/0 120,- 135,-
1630. 1 Zlotý 1929, 50 Grošů 1923, 20 Grošů 1923 3 ks 1/1 180,- --.-
1631. 10 000 Zlotých 1987 - papež, Y.164, Par.364 n.hr. 0/0 480,- 480,-

Pol.

Portugalsko, Carlos I., 1889 - 1908

Stav

V.cena

D.cena

1632. 500 Reis 1891, KM.535 1/1 240,- 300,-

Pol.

Rakousko, I. republika, 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1633. 50 Groš 1934 - tzv.Nachtschilling, KM.660 (2850) R! 0/0 900,- 1000,-

Pol.

Rakousko - II. republika, 1945 -

Stav

V.cena

D.cena

1634. Sada oběhových mincí - rok 1995 (10 Groš - 20 Šilink)
v orig.etui celk.6 ks
0/0 190,- --.-
1635. Sada oběhových mincí - rok 1997 (10 Groš - 20 Šilink)
v orig.etui celk.6 ks
0/0 550,- --.-
1636. Sada oběhových mincí - rok 1998 (10 Groš - 20 Šilink)
v orig.etui celk.6 ks R!
0/0 2200,- --.-

Pol.

Rumunsko, Karel I., 1866 - 1914

Stav

V.cena

D.cena

1637. 1 Ban 1900 B, KM.26 tém. 0/0 120,- --.-

Pol.

Rusko, Petr I. Veliký, 1672 - 1725

Stav

V.cena

D.cena

1638. Poluška 1720, arabský let., KM.152.2, Uzd.2368 skup.III-A/b R! 1/1 1100,- 1100,-

Pol.

Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796

Stav

V.cena

D.cena

1639. 5 Kopějka 1791 EM, Jekatěrinburg, Cr.59.3, Uzd.2778 skup.VIII-G/b -1/2 220,- 360,-

Pol.

Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

1640. Rubl 1831 SPB-NG, Sankt Petěrburg, Cr.161, Uzd.1508 skup.XVII-G/v 1/1 1500,- 4200,-
1641. Rubl 1841 SPB-NG, Sankt Petěrburg, Cr.168.1, Uzd.1568 skup.XVIII-A/a
dr.hry
1/1 800,- 1600,-
1642. 25 Kopějka 1853 SPB-NI, Bitkin.2.310, Uzd.1714 skup.XVIII-B/b tém. 0/0 1800,- 1800,-
1643. Děnga 1828 EM - NK, Uzd.3202, skup.XIII-A/a 1/1 280,- 300,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

1644. Rubl 1897 AG, KM.59.3, Uzd.2037 skup.XXI-A/a -1/1- 420,- 460,-
1645. Rubl 1900 FZ, KM.59.1, Uzd.2072 skup.XXI-A/a -1/1- 1000,- 1200,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

1646. Rubl 1912 EB, KM.59.3, Uzd.2149 skup.XXI-A/a tém. 0/0 2000,- 4200,-
1647. 50 Kopějek 1910 EB, Y.58.2 -1/1- 130,- 650,-
1648. 50 Kopějek 1912 EB, Y.58.2, Uzd.2150 skup.XXI-A/a 1/1 340,- 400,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

1649. 25 Kopějek 1896, Y.57, Uzd.2034 skup.XXI-A/a 1/1 1100,- 1200,-
1650. 5 Kopějek 1911 SPB (Cu), KM.12.2, Uzd.3864 skup.XVIII-A/a R! tém. 0/0 200,- 320,-

Pol.

Rusko, SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

1651. 10 Kopějka 1957, 7 a 7 stuh, Y.127 R! tém. 0/0 130,- 150,-

Pol.

Španělsko, Amadeo I., 1871 - 1873

Stav

V.cena

D.cena

1652. 5 Peseta 1871/71 Madrid, Y.61 -1/1 400,- 400,-

Pol.

Švýcarsko - Haldenstein, Gubert v.Salis, 1722 - 1737

Stav

V.cena

D.cena

1653. Krejcar 1725 s tit. Karla VI., HMZ.525 R! -1/2 900,- --.-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

1654. 1 Frank 1903 B, KM.24 tém. 0/0 100,- 220,-

Pol.

Turecko, Mahmud I., AH.1143 - 1168 (1730 - 1754)

Stav

V.cena

D.cena

1655. Piastr AH.1143, rok vlády XV (=1745/46), KM.210 2/2 360,- 380,-

Pol.

Turecko, Mahmud II., AH.1223 - 1255 (1808 - 1838)

Stav

V.cena

D.cena

1656. 5 Piastr AH.1223, rok vlády 22 (=1833/34), KM.599 1/1 260,- --.-

Pol.

Turecko, Abdul Hamid II., AH.1293-1327 (1876 - 1909)

Stav

V.cena

D.cena

1657. 20 Piastr AH.1293, rok 3, Constantinopol, KM.722 1/1 300,- 320,-
1658. 20 Piastr AH.1293, rok 3, Constantinopol, KM.722 2/1- 280,- --.-

Pol.

Vatikán, Pius XI., 1922 - 1939

Stav

V.cena

D.cena

1659. 10 Centesimi 1933 - 34 (jubilejní), KM.12 R! 0/0 280,- 280,-

Pol.

Vatikán, Jan Pavel II., 1978 -

Stav

V.cena

D.cena

1660. Sada mincí - 500, 200, 100, 50, 20, Lira 1992 orig.balení 0/0 240,- 260,-

Pol.

Velká Británie, George III., 1760 - 1820

Stav

V.cena

D.cena

1661. 1 Crown 1819, na hr.LIX, KM.675, Seaby.3787 tém. 0/0 6000,- --.-

Pol.

Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901

Stav

V.cena

D.cena

1662. 1 Crown 1889, KM.765 -1/1- 1000,- 1000,-
1663. 6 Pence 1888, KM.759, Seaby.3929 dr.rysky tém. 0/0 260,- 300,-
1664. 1 Farthing 1895, KM.788.1 1/1 120,- 120,-
1665. Obchodní dolar 1899, minc.Bombay, KM.T5 2x dr.hr. v av. a rev. 1/1 440,- 500,-

Pol.

Velká Británie, George V., 1910 - 1935

Stav

V.cena

D.cena

1666. 1 Crown 1935 - 25 let vlády, KM.842 tém. 0/0 900,- --.-

Pol.

Velká Británie, George VI., 1936 - 1952

Stav

V.cena

D.cena

1667. 1 Crown 1951, KM.880 0/0 320,- --.-

Pol.

Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -

Stav

V.cena

D.cena

1668. 1 Crown 1953 - korunovace, KM.894 0/0 200,- 200,-
1669. 1 Crown 1960, KM.909 tém. 0/0 200,- --.-

Pol.

Britská Západní Afrika, Edward VII., 1901 - 1910

Stav

V.cena

D.cena

1670. 1 Penny 1907, KM.2 1/1 140,- 160,-

Pol.

Jižní Afrika, republika, 1836 - 1910

Stav

V.cena

D.cena

1671. 1 Penny 1898, KM.2 tém. 0/0 240,- 250,-

Pol.

Jižní Afrika, George VI., 1936 - 1952

Stav

V.cena

D.cena

1672. 5 Schilling 1949, KM.40.1 tém. 0/0 500,- 550,-
1673. 5 Schilling 1950, KM.40.1 tém. 0/0 500,- 600,-
1674. 5 Schilling 1952 - Kapské Město, KM.41 tém. 0/0 500,- 500,-

Pol.

Jižní Afrika, Elizabeth II., 1952 - 1960

Stav

V.cena

D.cena

1675. 5 Shilling 1960 - parlament, KM.55 0/0 500,- --.-

Pol.

Liberie - republika

Stav

V.cena

D.cena

1676. 1 Dolar 1961, KM.18 -1/1 150,- 260,-

Pol.

Německá Východní Afrika

Stav

V.cena

D.cena

1677. 5 Heller 1916 T, KM.14 č.ned. -1/1- 220,- 400,-
1678. 1 Heller 1904 A, KM.7 1/1 130,- 300,-

Pol.

Východní Afrika, George VI., 1936 - 1952

Stav

V.cena

D.cena

1679. 5 Cent 1942, KM.25.2, Cent 1942, KM.29 2 ks 0/0 140,- --.-

Pol.

Chile - republika

Stav

V.cena

D.cena

1680. 50 Centavos 1902, KM.160 1/1 200,- 320,-
1681. 1/2 Decimo 1856, KM.121 -1/1 180,- 180,-
1682. 1 Centavo 1853, KM.127 1/1 200,- 200,-

Pol.

Kanada, Elizabeth II., 1952 -

Stav

V.cena

D.cena

1683. Sada 1 Cent (Cu), 5, 10, 25, 50 Cent, Dolar (ve dvou velikostech)
2 Dolar 2005 (Ag) - v orig.koženkové etui upravené jako kniha +
certifikát celk.7 ks
proof 2200,- --.-

Pol.

Mexiko, republika

Stav

V.cena

D.cena

1684. 100 Peso 1977, KM.483.1 0/0 260,- 300,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1685. 1 Dolar 1798, Liberty se svázanými vlasy / heraldický orel
13 hvězd po obvodu R!
-1/1- 50000,- --.-
1686. Sada mincí ve folii s certifikátem - r. 2005 - 2010
Dolar, 1/2 Dolar, 10, 5, 1 Cent celk.6 ks
0/0 200,- 210,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1687. 1/2 Dolar (50 C.) 1828 - hlava Liberty, Cr.32 1/1 2800,- 2800,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1688. 1/2 Dolar ( 50 C.) 1835 - hlava Liberty, Cr.32 1/1 2800,- 2900,-

Pol.

USA

Stav

V.cena

D.cena

1689. 1/4 Dolar 1893 - Isabella - Columbian Quar.Dol. tém. 0/0 3600,- 4100,-
1690. 1 Cent 1850 - Braided Hair, Cr.19 1/1 300,- 360,-

Pol.

Afganistán, Dost Muhammad, AH.1258 - 1280 (= 1842 - 1863)

Stav

V.cena

D.cena

1691. Rupie AH.1279 (= 1862), KM.497, Mi.2218pod. R! 1/1 160,- 300,-

Pol.

Ceylon, Edward VII., 1901 - 1910

Stav

V.cena

D.cena

1692. 10 Cent 1908, KM.97 tém. 0/0 130,- 130,-

Pol.

Ceylon, George V., 1910 - 1936

Stav

V.cena

D.cena

1693. 50 Cent 1919, KM.109a tém. 0/0 130,- 200,-
1694. 25 Cent 1919 B, KM.105a, 10 Cent 1920, KM.104a 2 ks tém. 0/0 140,- 160,-

Pol.

Ceylon, George VI., 1936 - 1952

Stav

V.cena

D.cena

1695. Cent 1942, KM.111 tém.0/0, Cent 1943, KM:111a 2 ks 1/1 120,- 120,-

Pol.

Čína - d.Čching, Hsuan Tung, 1908 - 1911

Stav

V.cena

D.cena

1696. 20 Cent (1908-11), prov. Kwang-Tung, Y.205 1/1 140,- 140,-

Pol.

Indie, George VI., 1936 - 1952

Stav

V.cena

D.cena

1697. 1 Rupie 1947, KM.557 tém. 0/0 120,- --.-

Pol.

Palestina

Stav

V.cena

D.cena

1698. 100 Mils 1927, KM.7 1/1 280,- 360,-
1699. 50 Mils 1927, KM.6 tém. 0/0 200,- 200,-
1700. 10 Mils 1927, KM.4 tém. 0/0 130,- 180,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk