Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 10. listopadu 2018

StranaPoložkyObdobí
11Čechy, Keltové - Bójové, 2.-1.stol. př.Kr.
2Byzanc, Niceforus III. Botanites, 1078 - 1081
3Byzanc, Andronicus II. a Michal IX., 1295 - 1320
4Uhry, Zikmund Lucemburský, 1387 - 1437
7Uhry, Matyáš Korvín, 1458 - 1490
8Arcivévoda Karel Štýrský, 1564 - 1590
9Leopold I., 1657 - 1705
10Karel VI., 1711 - 1740
13Marie Terezie, 1740 - 1780
17Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
20František II., 1792 - 1835
23Ferdinand V., 1835 - 1848
27František Josef I., 1848 - 1916
StranaPoložkyObdobí
2101František Josef I., 1848 - 1916
140Československo, období 1918 - 1939
145Česká republika, 1992 -
160Německo - město Norimberk
161Německo - Sasko, Friedrich August, 1904 - 1918
162Francie, Napoleon I. - konzul republiky, 1799 - 1804
163Francie, Napoleon I. jako císař, 1804 - 1814, 1815
176Francie, Ludvík Filip, 1830 - 1848
177Gdaňsk, město
178Itálie, Napoleon I., 1804 - 1814
184Itálie-Sardinie, Carlo Felix, 1821 - 1831
187Monako, Albert I., 1889 - 1922
188Nizozemí - sjednocené provincie
189Rakousko, republika, 1918 -
191Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
196Fiji
197Izrael, republika
198Mexiko, Maxmilian, 1864 - 1867
199Peru, republika
200Solomon Islands, Elisabeth II., 1952 -
StranaPoložkyObdobí
3201USA
215USA - California Gold
216Marie Lodovica, 1808 - 1816
217Ferdinand V., 1835 - 1848
218František Josef I., 1848 - 1916
219Československo, období 1918 - 1939
220Česká Republika, 1993 -
221Předmincovní platidla
222Thrakia, Apollonia Pontika, 450 - 400 př.Kr.
224Thrakia, Istros, 400 - 350 př.Kr.
225Ionia, Miletos, 6. století př.Kr.
227Syrie, Philippos Philadelphos, 93 - 83 př.Kr.
228Septimius Severus, 193 - 211
230Julia Domna, manželka Septimia Severa
231Otacilia Severa, manželka Philipa I.
232Constantinopolis - městská ražba, 330 - 346
233Zlatá horda, Chizr, AH.760 - 762
234Oldřich, knížetem v Čechách 1012 - 1033, 1034
236Břetislav, knížetem v Čechách 1037 - 1055
238Vratislav II., knížetem v Čechách 1061 - 1086
240Vratislav II., králem v Čechách 1086 - 1092
241Konrád I. údělným knížetem na Brněnsku, 1061 - 1092
242Ota I.Sličný, údělným knížetem na Olomoucku, 1061 - 1087
244Břetislav II., knížetem v Čechách 1092 - 1100
246Bořivoj II., knížetem v Čechách 1100-1107,1109-1110
247Bořivoj II., knížetem v Čechách, 1118 - 1120
248Vladislav (syn Soběslava)1137-1140 nebo Vladislav II.
249Vladislav I., knížetem v Čechách 1109 - 1118
250Vladislav I., knížetem v Čechách 1120 - 1125
255Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140
259Morava - doba Vladislava II., 1140 - 1174
260Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140
261Soběslav II., knížetem v Čechách 1173 - 1179
263Bedřich, 1173 - 1189
266Václav II., králem v Čechách 1283 - 1305
267Vladislav III., markrabě moravský, 1246 - 1247
268Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
271Vladislav I., úděl. knížetem na Olomoucku, 1110-1113
272Soběslav I., knížetem v Čechách 1125 - 1140
273Václav I., králem v Čechách 1230 - 1253
274Přemysl Otakar II., králem v Čechách 1253 - 1278
277Václav II., 1283 - 1305
282Jan Lucemburský, 1310 - 1346
288Karel IV., 1346 - 1378
293Václav IV., 1378 - 1419
299Jošt - markrabě moravský, 1375 - 1411
StranaPoložkyObdobí
4301Mezivládí, 1439 - 1452
302Ladislav Pohrobek, 1453 - 1457
303Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
304Matyáš Korvín, 1458 - 1490
307Vladislav II., 1471 - 1516
320Jihlava - městská ražba
322Zhořelec - městské ražby, 2. polovina 15. století
323Ferdinand I., 1526 - 1564
333Maxmilian II., 1564 - 1576
343Rudolf II., 1576 - 1612
371Matyáš II., 1612 - 1619
379České stavy, 1619 - 1620
382Fridrich Falcký, 1619 - 1620
387Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince kiprová )
389Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
StranaPoložkyObdobí
5401Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
435Ferdinand III. v Kladsku, 1627 - 1657
437Ferdinand III., 1637 - 1657
444Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
6501Leopold I., 1657 - 1705
522Ceská republika
523Josef I., 1705 - 1711
531Karel VI., 1711 - 1740
558Marie Terezie, 1740 - 1780
567František I. Lotrinský, 1745 - 1765
569František II., 1792 - 1835
575Ferdinand V., 1835 - 1848
578Arcivévoda Karel II. Štýrský
579Matyáš II., 1612 - 1619
580Ferdinand II., 1637 - 1657
581Ferdinand IV. - následník trůnu, zemřel 9.7.1654
582Leopold I., 1657 - 1705
586Leopold I. a Eleonora Magdalena von Pfalz-Neuburg
587Josef I., 1705 - 1711
591Josef I. a Amálie Wilhelmina v.Brauschweig-Lüneburg
592Karel VI., 1711 - 1740
597Karel VI. a Alžběta Kristýna
599František I., 1745 - 1765
StranaPoložkyObdobí
7601František I., 1745 - 1765
604Marie Terezie, 1740 - 1780
614František I., 1745 - 1765
615Marie Terezie a František Lotrinský
616Karel VII., 1742 - 1745
617Josef II., 1780 - 1790
619Karel VII., 1742 - 1745
620Arcivévoda Ferdinand a Marie Beatrix
621Belgické povstání, 1789 - 1790
622Arcivévodkyně Marie Amalie, 1746 - 1804
624Leopold II., 1790 - 1792
628Marie Ludovica, manželka Leopolda II.
629Arcivévoda Ferdinand, 1754 - 1806
632František II., 1792 - 1835
637Marie Terezie, manželka Františka II.
638Carolina Augusta, manželka Františka II.
640Ferdinand V., 1835 - 1848
642Ferdinand V. a manželka Marie Anna
644František Josef I., 1848 - 1916
656František Josef I. a Alžběta Bavorská
657Alžběta, manželka Františka Josefa I., 1837 - 1898
658Arcivévoda Rudolf, 1858 - 1889
661Arcivévoda Josef Ferdinand, 1872-1942
662Karel I., 1916 - 1918
663Lobkowicz Josef František Maxmilián, 1772 - 1816
664Picolomini Octavio, 1599 - 1656
665Puellacher Ruprecht, 1544 - 1563 s manž.Annou
666Schwarzenberg Jan Nepomuk, 1749 - 1789
667Schaffer Tobiáš z Schaffendorfu, -1599
668Šlik Štěpán a bratři, 1505 - 1526
671Šlik Jindřich, 1612 - 1650
672Trautson Pavel Sixtus, 1550 - 1621
673Anglie - York arcibisk., Wigmund, 837 - 854
674Aquileia-patriarchát, Johann (Jan Moravský), 1388 - 1394
675Dorpat - biskup., Johann VIII. von Gellinghausen, 1528 - 1542
676Gran (Ostřihom), Alexander Rudna, 1820 - 1831
677Graz (Štýrský Hradec)
678Chur-biskupství, Johann VI. von Aspermont, 1636 - 1661
679Linz-biskupství, Johannes Maria Gföllner, 1915 - 1941
680Olomouc-biskup., František Ditrichstein, 1599 - 1636
681Olomouc-biskup., Leopold Vilém, 1637 - 1662
682Olomouc-biskup., Karel II. Lichtenstein, 1664 - 1695
692Olomouc-biskup., Karel III. Lotrinský, 1695 - 1710
693Olomouc-biskup., W.Hanibal Schrattenbach, 1711 - 1738
697Olomouc-biskup., Jacob Ernst Lichtenstein, 1738-1745
698Olomouc-biskup., Leopold II. Bedřich Egkh , 1758 - 1760
699Olomouc-arcibiskup., Josef K. Matocha, 1948 - 1962
700Praha-arcibisk., Ferdinand v. Khüenburg, 1712 - 1731
StranaPoložkyObdobí
8701Praha-arcibisk., Václav Leop. Chlumčanský, 1814 -1830
704Praha-arcibisk., Ondřej Alois Skarbek, 1833 - 1838
705Praha-arcibisk., Alois Josef Schrenk, 1838 - 1849
706Praha-arcibisk., František kard. Schönborn, 1885 - 1899
707Praha - metropolitní chrám Svatého Víta
709Riga bisk., T.Schöning, 1527 - 1539
710Salzburg-arcib., Eberhard II., 1200 - 1246
711Salzburg-arcib., Friedrich IV., 1441 - 1452
712Salzburg-arcib., Leonard v.Keutschach, 1495 - 1519
713Salzburg-arcib., Max Gandolph, 1668 - 1687
714Salzburg-arcib., Jan Arnošt Thun, 1687 - 1709
715Salzburg-arcib., Zikmund III.Schrattenbach, 1753-1771
716Salzburg-arcib., Hieronymus Colloredo, 1772 - 1803
717Sankt Pölten, diecéze, Johann Rössler, 1894 - 1927
718Teplá u Mar.Lázní - klášter premonstrátů
719Trevír-biskupství, Karl Caspar von Leyen, 1652 - 1676
721Vídeň
722Vratislav-biskup., Friedrich von Hessen, 1671 - 1682
724Vratislav-biskup., Franz Ludwig v.Pfalz, 1683 - 1732
725Vyšehrad-kapitula, Mikuláš Karlach, 1902 - 1911
727Náboženské med.: Volf Milicz v Jáchymově
728Náboženské med.: Nikl Milicz a jeho dílna v Jáchymově
729Církevní medaile nesignované - křestní
731Církevní medaile signované
733Církevní medaile signované - svatební
734Slezsko pod Pruskem, Friedrich II. (1740-1786)
736Slezsko, cca 13. století
737Javor - město
738Krnov, Jan Jiří, 1607 - 1624
740Lehnice-Břeh, Jan Christian, 1621 - 1653
742Lehnice-Břeh, Joachym Friedrich, 1597 - 1603
743Lehnice-Břeh, Jan Christian a Jiří Rudolf
744Lehnice-Břeh, Jiří Rudolf, 1621 - 1653
745Lehnice-Břeh-Volava, Georg, Ludwig a Christian
746Lehnice-Břeh-Volava, Georg, 1639 - 1664
751Lehnice, Ludwig, 1653 - 1663
753Lehnice-Břeh, Christian, 1654 - 1672
758Lewenberg (Lvůvek) - město
759Münsterberg-Olešnice, Jindřich Václav a Karel Friedrich, 1617 - 1639
760Osvětim - město
762Schweidnitz (Svídnice) - město
763Těšín, Alžběta Lukrécie, 1625 - 1653
768Vratislav (Breslau) - město
772Würtemberg-Olešnice, Sylvius Friedrich, 1664 - 1697
775Würtemberg-Olešnice, Christian Ulrich, 1664 - 1704
778Zaháň - město
779Střelecké medaile a odznaky
782Údobí let 1918 - 1938
StranaPoložkyObdobí
9801Údobí let 1918 - 1938
805Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava
806Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
807Údobí let 1945 - 1953
810Údobí let 1953 - 1960
818Údobí let 1961 - 1969
822Údobí let 1970 - 1980
824Údobí let 1980 - 1985
826Údobí let 1990 - 1993
828Mince PROOF v etui, Údobí let 1953 - 1960
834Mince PROOF v etui, Údobí let 1961 - 1969
842Mince PROOF v etui, Údobí let 1970 - 1980
871Mince PROOF v etui, Údobí let 1980 - 1985
892Mince PROOF v etui, Údobí let 1986 - 1990
StranaPoložkyObdobí
10901Mince PROOF v etui, Údobí let 1986 - 1990
913Mince PROOF v etui, Údobí let 1990 - 1993
930Sady oběhových mincí
932Sady oběhových mincí - proof
942Mince PROOF v etui, Údobí let 1993 - 2000
970Mince PROOF v etui, Údobí let 2001 - 2005
StranaPoložkyObdobí
111001Mince PROOF v etui, Údobí let 2001 - 2005
1005Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010
1013Sady oběhových mincí
1020Československo, 1918 - 1939
1023Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
1024ČSR - Poukázky pro osvobozené území, 1944
1025Československo, 1945 - 1953
1026Německo - pomocné poukázky Wermachtu
1027Nouzovky německých měst
1028Nouzová platidla Československa
1029Staré listiny:
1030Přemysl Otakar ( II. ), 1251 - 1278
1031Albrecht I., 1282 - 1308
1032Albrecht II., 1330 - 1358
1033Albrecht V. pod poručnictvím Leopolda, 1406 - 1411
1034Friedrich V. Štýrský, 1424 - 1493
1035Zikmund Tyrolský, 1439 - 1496
1036Friedrich III. (V.), 1457 - 1493
1039Maxmilián I., 1493 - 1519
1041Ferdinand I., 1526 - 1564
1042Maxmilián II., 1564 - 1576
1043Arcivévoda Ferdinand Tyrolský, 1564 - 1595
1046Rudolf II., 1576 - 1612
1048Matyáš II., 1608 - 1619
1049Ferdinand II., 1619 - 1637
1057Arcivévoda Leopold Tyrolský, 1607 - 1632
1059Arcivévoda Ferdinand Karel, 1632 - 1662
1062Ferdinand III., 1637 - 1657
1066Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
121101Leopold I., 1657 - 1705
1107Josef I., 1705 - 1711
1113Karel VI., 1711 - 1740
1119Marie Terezie, 1740 - 1780
1132František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1138Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
1142Leopold II., 1790 - 1792
1145František II., 1792 - 1835
1164Ferdinand V., 1835 - 1848
1173Bela II., 1131 - 1141
1174Štěpán III., 1162 - 1172
1175Bela IV., 1235 - 1270
1176Štěpán V., 1270 - 1272
1177Karel Robert, 1307 - 1342
1178Marie, 1385 - 1395
1179Zikmund Lucemburský, 1386 - 1437
1180Anonym, 14. a 15.století
1181Albrecht (poručník), 1437 - 1439
1182Ferdinand I., 1526 - 1564
1186Rudolf II., 1576 - 1612
1187Matyáš II., 1608 - 1619
1189Ferdinand II., 1619 - 1637
1191Sedmihradsko, Gabriel Bethlen, 1621 - 1629
1192Ferdinand III., 1637 - 1657
1193Leopold I., 1657 - 1705
StranaPoložkyObdobí
131201Leopold I., 1657 - 1705
1237Malkontenti, 1704 - 1708
1242Josef I., 1705 - 1711
1243Karel III.(VI.), 1711 - 1740
1249Marie Terezie, 1740 - 1780
1258František I. Lotrinský, 1745 - 1765
1261Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
1264Leopold II., 1790 - 1792
1266František II., 1792 - 1835
1278Ferdinand V., 1835 - 1848
1296Karel VI., 1711 - 1740
1299Marie Terezie, 1740 - 1780
1300Josef II., 1780 - 1790
StranaPoložkyObdobí
141301Josef II., 1780 - 1790
1303Leopold II., 1790 - 1792
1304František II., 1792 - 1835
1312Ferdinand V., 1835 - 1848
1314Revoluční vláda v Miláně, 1848 - 1849
1315Marie Terezie, 1740 - 1780
1321Josef II., 1780 - 1790
1326Belgické povstání, 1789 - 1790
1327František II., 1792 - 1835
1328Konvenční měna, údobí let 1848 - 1857
1349Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
StranaPoložkyObdobí
151401Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
1490Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
StranaPoložkyObdobí
161501Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
1533Anhalt-Bernburg, Viktor II. Friedrich, 1721 - 1765
1534Anhalt-Zerbst, Friedrich August, 1747 - 1793
1535Augsburg - město
1537Bavorsko, Maximilian I., 1598 - 1651
1538Bavorsko, Maximilian II. Emanuel, 1715 - 1726
1539Bavorsko, Maximilian III. Josef, 1745 - 1777
1542Bavorsko, Ludwig I., 1825 - 1848
1543Brémy - město
1546Braunschweig W., Friedrich Ulrich, 1613 - 1634
1547Eimbeck - město
1548Hall am Kocher - město
1551Pfalz - Neuburg, Jan Hornofalcký, 1410 - 1448
1552Prusko - král., Friedrich II., 1740 - 1786
1553Prusko - král., Wilhelm I., 1861 - 1888
1554Řád německých rytířů, Conrad v.Jungengen, 1393 - 1410
1555Sasko - Míšeň, 13.století
1556Sasko - Míšeň, Friedrich I. Bojovný, 1382 - 1428
1557Sasko, Friedrich August II., 1733 - 1763
1558Sasko - království, Johann, 1854 - 1873
1559Sasko, Johann Georg I., 1611 - 1656
1560Sasko, Christian II., Johann Georg a August, 1591-1611
1561Schaumburg - Lippe, Georg Wilhelm, 1787 - 1860
1562Württemberg, Johann Friedrich I., 1608 - 1628
1563Badensko, Friedrich II., 1907 - 1918
1564Prusko, Wilhelm II., 1888 - 1918
1566Sasko - Výmar - Eisenach, Wilhelm Ernst, 1901 - 1918
1567Německo - Výmarská republika, 1918 - 1933
1572Německo - 3.říše, 1933 - 1945
1577Německo - Sársko - pod okupační správou Francie
1578Německo - D D R, 1949 - 1990
1590Černá Hora, Nikola I. jako kníže, 1860 - 1910
1591Dánsko, Christian IX., 1863 - 1906
1592Elbing - město
1593Evropská unie
StranaPoložkyObdobí
171601Evropská unie
1603Francie, Ludvík XIV., 1643 - 1715
1604Francie - město Metz ( Mety)
1605Francie, II.republika, 1848 - 1852
1606Francie, III.republika, 1871 - 1940
1607Itálie - Benátky, Giovanni Dandalo, 1280 - 1289
1608Itálie - Bologna, Giovanni Visconti, 1350 - 1354
1609Itálie - Fermo, Francosco Sforza, 1431 - 1446
1610Itálie - Milano, Gian Galeazo Visconti, 1385 - 1402
1612Jersey, Victoria, 1837 - 1901
1613Litva, I.republika, 1918 - 1940
1615Malta - republika
1617Nizozemí, William I., 1815 - 1840
1618Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
1620Polsko, Zikmund I. Starý, 1506 - 1548
1621Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
1625Polsko, Stanislav August, 1763 - 1795
1627Polsko, republika, 1918 -
1632Portugalsko, Carlos I., 1889 - 1908
1633Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
1634Rakousko - II. republika, 1945 -
1637Rumunsko, Karel I., 1866 - 1914
1638Rusko, Petr I. Veliký, 1672 - 1725
1639Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796
1640Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855
1644Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
1651Rusko, SSSR, 1923 - 1991
1652Španělsko, Amadeo I., 1871 - 1873
1653Švýcarsko - Haldenstein, Gubert v.Salis, 1722 - 1737
1654Švýcarsko, republika
1655Turecko, Mahmud I., AH.1143 - 1168 (1730 - 1754)
1656Turecko, Mahmud II., AH.1223 - 1255 (1808 - 1838)
1657Turecko, Abdul Hamid II., AH.1293-1327 (1876 - 1909)
1659Vatikán, Pius XI., 1922 - 1939
1660Vatikán, Jan Pavel II., 1978 -
1661Velká Británie, George III., 1760 - 1820
1662Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901
1666Velká Británie, George V., 1910 - 1935
1667Velká Británie, George VI., 1936 - 1952
1668Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
1670Britská Západní Afrika, Edward VII., 1901 - 1910
1671Jižní Afrika, republika, 1836 - 1910
1672Jižní Afrika, George VI., 1936 - 1952
1675Jižní Afrika, Elizabeth II., 1952 - 1960
1676Liberie - republika
1677Německá Východní Afrika
1679Východní Afrika, George VI., 1936 - 1952
1680Chile - republika
1683Kanada, Elizabeth II., 1952 -
1684Mexiko, republika
1685USA
1691Afganistán, Dost Muhammad, AH.1258 - 1280 (= 1842 - 1863)
1692Ceylon, Edward VII., 1901 - 1910
1693Ceylon, George V., 1910 - 1936
1695Ceylon, George VI., 1936 - 1952
1696Čína - d.Čching, Hsuan Tung, 1908 - 1911
1697Indie, George VI., 1936 - 1952
1698Palestina
StranaPoložkyObdobí
181701Palestina
1705Straits Setlements, George V., 1910 - 1936
1707Nová Guinea, George VI., 1936 - 1952
1708Tonga, Taufa-Ahau Tupou IV., 1965 -
1710Medaile vydané Českou Numismatickou Společností
1712Ivančice - pobočka ČNS
1713Kroměříž - pobočka ČNS
1714Olomouc - pobočka ČNS
1716Opava - pobočka ČNS
1717Plzeň - pobočka ČNS
1718Příbor - pobočka ČNS
1719Tábor - pobočka ČNS
1720Signatura 'JF' - blíže neurčeno
1721Kužel Miroslav, 1907 - 1985
1722Myslbek J.V. a Stehlík J.
1723Oppl Vladimír, 1953 -
1725Pawlik František Xaver, 1865 - 1906
1726Šejnost Josef, 1878 - 1941
1727Weiss Jan, 1794 - 1861
1728Brno
1729Jičín
1730Karlovy Vary
1731Louny
1732Místek
1733Mohelnice (Müglitz)
1734Napajedla
1735Nové Město na Moravě
1736Opava
1738Pardubice
1740Schönthal (Krásné u Šumperka)
1741Šumperk
1744Teplice
1746Uherský Brod
1747Znojmo (Znaim)
1748Železný Brod
1749Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
1753Německé státy před rokem 1871
1754Německo - Prusko
1756Německo - Sasko Gotha Altenburg
1757Německo - císařství, 1870 - 1918
1760Rakousko
1767Rusko
1770Uhry
1772Velká Británie
1774Cyklistické medaile a odznaky
1776Hudební medaile a žetony
1777Chlebové známky
1778Konvoluty medailí
1779Nouzovky
1781Numismatické medaile a ražby numismatiků
1790Odznaky - ČSR
1793Odznaky - Morava
StranaPoložkyObdobí
191801Odznaky - Morava
1802Odznaky - Německo
1804Odznaky - Rakousko - Uhersko
1805Odznaky - Rakousko
1807Pivní známky
1809Porcelánové nouzovky
1813Psí známky a medaile
1815Razidla
1817Schlaraffia
1818Medaile a odznaky sudetských tělocvičných spolků
1821Medaile a odznaky spolků vysloužilců (veteránů)
1822Různé
1825Různé - látkové stužky
1826Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
1830Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
1832Československo - různé
1833Japonsko - hasičské vyznamenání
1837Německo - Prusko
1838Německo - Württemberg
1839Německo - císařství
1840Německo - III.říše
1843Německo - císařství
1844Německo - III.říše
1846Rusko
1848Velká Británie
1851Constantinopolis - městská ražba, 330 - 346
1852Řím, 3. - 4. století po Kr.
1853Karel IV., 1346 - 1378
1856Václav IV., 1378 - 1419
1861Doba husitská, 1419 - 1437
1862Ladislav Pohrobek, 1453 - 1457
1863Jiří z Poděbrad, 1458 - 1471
1864Vladislav II., 1471 - 1516
1876Ludvík I., 1516 - 1526
1877Ferdinand I., 1526 - 1564
1880Maxmilian II., 1564 - 1576
1883Ferdinand II., 1619 - 1637 ( Mince dobrého zrna )
1885Ferdinand III., 1637 - 1657
1886Leopold I., 1657 - 1705
1895Josef I., 1705 - 1711
1896Karel VI., 1711 - 1740
1898František II., 1792 - 1835
StranaPoložkyObdobí
201901Marie Anna, manželka Ferdinanda V.
1902Klosterneuburg
1903Salzburg-arcib., Friedrich IV., 1441 - 1452
1904Veldes (Bled) ve Slovinsku
1905Náboženské medaile
1907Údobí let 1918 - 1938
1976Údobí let 1939 - 1945 / Protektorát Čechy a Morava
1983Údobí let 1939 - 1945 / Slovensko
1988Údobí let 1945 - 1953
StranaPoložkyObdobí
212001Údobí let 1945 - 1953
2015Údobí let 1953 - 1960
2040Údobí let 1961 - 1969
2059Údobí let 1970 - 1980
StranaPoložkyObdobí
222101Údobí let 1970 - 1980
2106Údobí let 1980 - 1985
2132Údobí let 1986 - 1990
2152Údobí let 1990 - 1993
2172Sady oběhových mincí
2191Česká republika, 1993 -
StranaPoložkyObdobí
232201Česká republika, 1993 -
2279Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010
StranaPoložkyObdobí
242301Mince PROOF v etui, Údobí let 2006 - 2010
2319Mince PROOF v etui, Údobí let 2011 - 2015
2357Mince PROOF v etui, Údobí let 2016 - 2020
2368Sady oběhových mincí
StranaPoložkyObdobí
252401Sady oběhových mincí
2417Česká republika, 1993 -
2421Rakousko, Fr.Josef I., 1848 - 1916
2429Československo, 1918 - 1939
2436Protektorát Čechy a Morava, 1939 - 1945
2441Slovenská republika, 1939 - 1945
2442Československo, 1945 - 1953
2448Československo, 1953 - 1992
2461Česká Republika, 1992 -
2480Argentina
2481Belgie
2482Brazilie
2486Bulharsko
2488Čína
2495Dánsko
2496Egypt
2498Gdaňsk (Danzig)
2499Chorvatsko
2500Irán
StranaPoložkyObdobí
262501Itálie
2505Japonsko
2506Jugoslávie
2508Kambodža
2509Kolumbie
2510Lotyšsko
2511Maďarsko
2514Makedonie
2515Malaysie - japonská okupace
2516Malta
2517Mongolsko
2518Německo
2520Německo - pomocné poukázky Wermachtu
2521Německo - zúčtovací poukázky Wermachtu
2522Nizozemí
2523Norsko
2524Peru
2529Rakousko
2530Rumunsko
2533Rusko - carství
2534Rusko - bělogvardějské armády v jižním Rusku
2535Řecko
2536Slovenská republika, 1992 -
2538Surinam
2539Španělsko
2543Turecko
2545USA
2546Velká Británie
2548Velká Británie - vojenské poukázky
2551Losy
2552Nouzovky německých měst
2553Nouzová platidla Československa
2554Obligace, dlužní úpisy
2555Potravinové lístky
2558Konvoluty bankovek
2564Norsko
2565Knihy :
2586Časopisy
2587Aukční katalogy :
2588Staré listiny:
2589Různé :
2596Albrecht III., 1361 - 1395 ( nebo Albrecht IV. )
2598Albrecht V. pod poručnictvím Leopolda, 1406 - 1411
2599Ferdinand I., 1526 - 1564
2600Ferdinand II., 1619 - 1637
StranaPoložkyObdobí
272601Leopold I., 1657 - 1705
2604Marie Terezie, 1740 - 1780
2606Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
2607František II., 1792 - 1835
2608Ferdinand V., 1835 - 1848
2609Matyáš II., 1608 - 1619
2610Ferdinand II., 1619 - 1637
2612Leopold I., 1657 - 1705
2613Marie Terezie, 1740 - 1780
2614Josef II., ( 1765 - ) 1780 - 1790
2615František II., 1792 - 1835
2617Ferdinand V., 1835 - 1848
2619Karel VI., 1711 - 1740
2620Rakouská a spolková měna, údobí let 1857 - 1892
2631Korunová měna, údobí let 1892 - 1918
2665Hall am Kocher - město
2666Pfalz - Veldenz, Georg Johann, 1544 - 1592
2667Pfalz - Zweibrücken, Johann II., 1604 - 1635
2668Prusko - král., Friedrich Wilhelm IV., 1840 - 1861
2669Sasko - Míšeň, 14.století
2670Německo - drobné ražby císařství
2673Německo - 3.říše, 1933 - 1945
StranaPoložkyObdobí
282701Německo - 3.říše, 1933 - 1945
2714Německo - B R D, 1949 -
2721Německo - D D R, 1949 - 1990
2731Belgie, Albert I., 1909 - 1934
2732Bulharsko, Ferdinand I. jako král, 1908 - 1918
2733Estonsko, I.republika
2734Estonsko, II.republika
2735Evropská unie
2743Francie, II.republika, 1848 - 1852
2744Francie, V.republika, 1959 -
2745Gdaňsk - město
2746Irsko, republika
2747Itálie, Viktor Emanuel III., 1900 - 1946
2748Itálie, republika, 1946 -
2749Jugoslávie, Alexander, 1921 - 1934
2752Litva, II.republika
2753Lotyšsko, I.republika, 1918 - 1940
2754Maďarsko - regentství
2756Nizozemí - provincie Frísko
2757Nizozemí, Wilhelmina, 1890 - 1948
2758Polsko, Zikmund III. Vasa, 1587 - 1632
2759Polsko, Stanislav August, 1763 - 1795
2761Polsko, republika, 1918 -
2762Rakousko, I. republika, 1918 - 1938
2764Rakousko - II. republika, 1945 -
2778Rumunsko, Karel I., 1866 - 1914
2779Rumunsko, Karel II., 1930 - 1940
2781Rumunsko, Michal, 1940 - 1947
2783Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796
2784Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917
2790Rusko, RSFSR, 1917 - 1923
2791Rusko, SSSR, 1923 - 1991
2793Rusko, republika, 1992 -
2794Řecko, Georg I., 1863 - 1913
2796Slovinsko, republika
2797Srbsko, německá okupace
2798Španělsko, mezivládí, 1868 - 1870
2799Španělsko, Juan Carlos I., 1975 -
2800Švédsko, Gustav VI. Adolf, 1950 - 1975
StranaPoložkyObdobí
292801Švédsko, Carl XVI. Gustav, 1975 -
2802Švýcarsko, republika
2809Vatikán - Papežský stát, Pius IX., 1846 - 1878
2810Velká Británie, George VI., 1936 - 1952
2811Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -
2813Jižní Afrika, George VI., 1936 - 1952
2814Liberie - republika
2815Mauricius, Elizabeth II., 1952 -
2816Jamaika, Edward VII., 1901 - 1910
2817Kanada, George V., 1910 - 1936
2818Kanada, Elizabeth II., 1952 -
2820Marshallovy ostrovy
2821Salvador
2822USA
2832Filipiny pod USA (1903 - 1935)
2833Čína - republika, 1911 -
2834Irak - republika
2835Nizozemská Indie, Vilhelmina, 1890 - 1948
2836Spojené Arabské Emiráty
2837Austrálie, George V., 1910 - 1936
2838Fiji, George VI., 1936 - 1952
2839Medaile vydané Českou Numismatickou Společností
2840Opava - pobočka ČNS
2841Hám Anton, 1899 - 1965
2842Hvozdenský Josef, 1932 -
2843Mlynář Miroslav, 1938 -
2844Popp Antonín, 1850-1915 a Pichl I.B., 1850-1923
2845Havířov
2846Jáchymov
2848Kaplice
2849Kežmarok
2850Kutná Hora
2852Praha
2853Šumperk
2860Znojmo
2861Československo
2863Československo - medaile s portrétem T.G.Masaryka
2864Československo - medaile s portrétem V.Havla
2865Belgie
2867Maďarsko
2868Německo - Badensko
2869Německé státy před rokem 1871
2870Německo - Norimberg
2871Německo - BRD
2872Polsko
2873Slovinsko
2874Velká Británie
2875Medaile a odznaky hasičských spolků
2876Hudební medaile a žetony
2877Chlebové známky
2878Konvoluty mincí
2897Nouzovky německých měst a obcí
2898Numismatické medaile a ražby numismatiků
2899Odznaky - ČSR
StranaPoložkyObdobí
302901Odznaky - ČSR
2903Medaile a odznaky Orla
2904Psí známky a medaile
2905Skautské medaile a odznaky
2906Sportovní medaile, plakety a odznaky
2908Medaile a odznaky sudetských tělocvičných spolků
2909Účelové a konzumní známky
2914Novoražby a repliky
2916Různé - látkové stužky
2917Různé
2919Novoražby a repliky
2920Rakousko, František II., 1792 - 1835
2921Rakousko - Uhersko, František Josef I., 1848 - 1916
2925Rakousko - Uhersko, Karel I., 1916 - 1918
2926Československo
2965Československo - různé
2975Austrálie
2976Maďarsko, regentství
2977Německo - III.říše
2986Německo - B R D
2987Německo - císařství
2988Německo - III.říše
2991Polsko
2992Rusko
2994Rusko - SSSR, 1923 - 1991
2998USA
2999Velká Británie

Copyright 2018 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk