Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk

Nabídkový katalog na aukci dne 28. - 30. listopadu 2020

Pol.

Polsko, republika, 1918 -

Stav

V.cena

D.cena

1401. 2 Zloté 1936 W, plachetnice, Pa.112, KM.30 tém. 0/0 120,- 180,-

Pol.

Rakousko, I. republika, 1918 - 1938

Stav

V.cena

D.cena

1402. 5 Šilink 1935, KM.663 tém. 0/0 300,- 380,-
1403. 5 Groš 1937, KM.656 R! 1/1 700,- 750,-

Pol.

Rumunsko, Michal, 1940 - 1947

Stav

V.cena

D.cena

1404. 100000 Lei 1946, KM.71 dr.rysky 1/1 180,- 300,-
1405. 25000 Lei 1946, KM.70 1/1 150,- 200,-

Pol.

Rusko, Kateřina I., 1725 - 1727

Stav

V.cena

D.cena

1406. Rubl 1727 Moskva, Uzd.0639 skup.V/d 1/1- 4000,- 120000,-

Pol.

Rusko, Alžběta, 1741 - 1762

Stav

V.cena

D.cena

1407. 5 Kopějka 1757 - novoděl 1/1 220,- 400,-

Pol.

Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796

Stav

V.cena

D.cena

1408. 20 Kopějka 1789 SPB, Uzd.1165 skup.XIII-V/b R! -1/1- 360,- 1300,-

Pol.

Rusko, Kateřina II. Veliká, 1762 - 1796

Stav

V.cena

D.cena

1409. 5 Kopějka 1793 AM, Annensk, Cr.59.2, Uzd.2801 skup.VIII-E/b -1/1- 360,- 480,-

Pol.

Rusko, Pavel, 1796 - 1801

Stav

V.cena

D.cena

1410. 2 Kopějka 1797 EM, Jekatěrinburg, Cr.95.3, Uzd.2873 skup.XI-A/a -1/2 160,- 340,-

Pol.

Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

1411. Rubl 1833 SPB-NG, Sankt Petěrburg, Cr.168.1 -1/1- 2600,- 2800,-

Pol.

Rusko, Mikuláš I., 1825 - 1855

Stav

V.cena

D.cena

1412. Poltina 1849 SPB-PA, Sankt Petěrburg, Cr.167.1,
Uzd.1636 skup.XVIII-B/ b
0/0 2600,- 3400,-
1413. Kopějka 1828 EM/IK, Jekatrinburg, Cr.136.1, Uzd.3206 skup.XIII-A/a 1/1 160,- --.-

Pol.

Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

1414. Rubl 1877 SPB-NI, Y.25, Uzd.1879 skup.XVIII-V/v dr.hr. 1/1 1500,- 2200,-
1415. 25 Kopějek 1857 SPB-FB, Y.16.1, Cr.166.1, Uzd.1696 skup.XVIII-B/b 1/1- 260,- 650,-
1416. 20 Kopějek 1861 SPB-FB, S.Petěrburg, Y.22.2, Uzd.1751 skup.XIX-E/d 1/1- 150,- 150,-

Pol.

Rusko, Alexandr II., 1855 - 1881

Stav

V.cena

D.cena

1417. 20 Kopějek 1869 SPB-NI, Y.22.a.1, Uzd.1825 skup.XIX-E/d tém. 0/0 440,- 500,-
1418. 20 Kopějek 1870 SPB-NI, Y.22.a.1, Uzd.1832 skup.XIX-E/d 1/1- 120,- 120,-
1419. 15 Kopějek 1861 SPB-NI, Sankt Petěrburg, Y.21, Uzd.1757 skup.XIX-A/a -1/1- 120,- 120,-
1420. 5 Kopějek 1875 EM, Uzd.3689 skup.XVIII-A/a -1/1- 120,- 200,-

Pol.

Rusko, Alexandr III., 1881 - 1894

Stav

V.cena

D.cena

1421. 5 Kopějek 1890 SPB/AG, Y.19a.1, Uzd.2001 skup.XIX-E/d 1/1 100,- 200,-
1422. 1/2 Kopějka 1894 SPB, Uzd.3796 sk.XIX-B/a 1/1 130,- 220,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

1423. Rubl 1896 Paříž, Y.59.2, Uzd.2030 skup.XXI-A/a -1/1- 360,- 460,-
1424. Rubl 1898 AG, Y.59.3, Uzd.2047 skup.XXI-A/a -1/1- 360,- 500,-
1425. Rubl 1898 Brusel, Y.59.1, Uzd.2051 skup.XXI-A/a -1/1- 360,- 460,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

1426. Rubl 1901 FZ, KM.59.3, Uzd.2078 skup.XXI-A/a -1/1 2000,- --.-
1427. 50 Kopějek 1896 AG, Y.58.2, Uzd.2032 skup.XXI-A/a 1/1 300,- 300,-
1428. 50 Kopějek 1897 Paříž, KM.58.1, Uzd.2042 skup.XXI-A/a -1/1- 260,- 380,-
1429. 50 Kopějek 1900 FZ, Y.58.2, Uzd.2073 skup.XXI-A/a R! 2/2 200,- 400,-

Pol.

Rusko, Mikuláš II., 1894 - 1917

Stav

V.cena

D.cena

1430. 50 Kopějek 1911 EB, Y.58.2, Uzd.2144 skup.XXI-A/a 1/1 2000,- --.-
1431. 50 Kopějek 1912 EB, Y.58.2, Uzd.2150 skup.XXI-A/a dr.škr.v av. -1/1- 260,- --.-
1432. 15 Kopějek 1916 b.zn., minc.Ósaka, KM.21a.1, Uzd.2182 sk.XIX-skup.A/a 1/1 150,- 300,-
1433. 5 Kopějek 1901 SPB/AR (Ag), Y.19a.1 1/1 180,- 360,-
1434. 5 Kopějek 1905 SPB/AR (Ag), Y.19a.1, Uzd.2113 skup. XIX-E/d -1/1- 140,- 180,-
1435. 5 Kopějek 1911 SPB (Cu), KM.12.2, Uzd.3864 skup.XVIII-A/a R!
3 Kopějka 1908 SPB,12 SPB, 13 SPB celk.4 ks
1/1 120,- 320,-
1436. 5 Kopějek 1911 SPB (Cu), KM.12.2, Uzd.3864 skup.XVIII-A/a R! tém. 0/0 260,- 400,-
1437. 2 Kopějka 1912 SPB, 13 SPB, 14 SPB, 16 b.zn. 4 ks 1/1 140,- --.-
1438. 1/2 Kopějka 1899 SPB, Y.48.1, Uzd.3822 skup.XIX-V/a 1/1 120,- --.-
1439. 1/2 Kopějka 1899 SPB, 1911 SPB, 1912 SPB 3 ks 1/1 140,- --.-
1440. 1/2 Kopějka 1912 SPB, 1913 SPB, 1914 SPB 3 ks 1/1 120,- 160,-
1441. 1/4 Kopějka 1900 SPB, Y.47.1, Uzd.3828 skup.XIX-V/a 1/1 130,- 240,-

Pol.

Rusko, RSFSR, 1917 - 1923

Stav

V.cena

D.cena

1442. Rubl 1921 AG, KM.84 tém. 0/0 1000,- 1900,-
1443. 50 Kopějek 1922 PL, Y.83 1/1 200,- 240,-
1444. 50 Kopějek 1922 PL, Y.83 1/1 220,- 240,-

Pol.

Rusko, SSSR, 1923 - 1991

Stav

V.cena

D.cena

1445. Rubl 1924 PL, Y.90.1 1/1 500,- 600,-
1446. 50 Kopějka 1924 PL, Y.89.1 tém. 0/0 180,- 240,-
1447. 5 Kopějka 1924, Y.79 - hladká hrana -1/1- 130,- 180,-

Pol.

Španělsko, Claudio Franco, 1936 - 1975

Stav

V.cena

D.cena

1448. 100 Peseta 1966/66, Y.122, KM.797 tém. 0/0 120,- 180,-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

1449. 5 Frank 1944 B - na 500.výr.bitvy u St.Jakob, KM.45 0/0 900,- 1200,-

Pol.

Švýcarsko - kanton Chur

Stav

V.cena

D.cena

1450. 3 Krejcar 1731 s tit.Karla VI., KM.268, Sch.7, HMZ.377
nominál v reversu R!
1/1 600,- 600,-

Pol.

Švýcarsko - kanton Chur

Stav

V.cena

D.cena

1451. 3 Krejcar 1733 s tit.Karla VI., KM.271, Sch.8 1/1 550,- 700,-

Pol.

Švýcarsko, republika

Stav

V.cena

D.cena

1452. 5 Frank 1948, ústava, KM.48 0/0 440,- 460,-
1453. 5 Frank 1931 B, KM.40 -1/1 120,- 200,-
1454. 5 Frank 1939 B, KM.40 1/1 140,- 220,-
1455. 5 Frank 1953 B, KM.40 tém. 0/0 160,- 220,-
1456. 5 Frank 1954 B, KM.40 tém. 0/0 160,- 220,-
1457. 5 Frank 1967 B, KM.40 0/0 160,- 200,-

Pol.

Švýcarsko - kanton Appenzell

Stav

V.cena

D.cena

1458. 1/2 Batzen 1816, HMZ.53 -1/1- 150,- 380,-

Pol.

Švýcarsko - kanton Graubünden

Stav

V.cena

D.cena

1459. 1 Batzen 1807, Cr.4, HMZ.570 1/1 360,- 600,-

Pol.

Švýcarsko - město Chur

Stav

V.cena

D.cena

1460. Krejcar 1730 s tit.Karla VI., Sch.1 dr.ned., dr.vyl.okr. R! -1/1- 120,- 170,-

Pol.

Švýcarsko - kanton Luzern

Stav

V.cena

D.cena

1461. 3 Krejcar 1606, Sa.1703/791, HMZ.601 dr.ned., dr.vyl.okr. 1/1 130,- 220,-

Pol.

Švýcarsko - kanton Schaffhausen

Stav

V.cena

D.cena

1462. 3 Krejcar 1597, Sa.1631/750, HMZ.762 dr.ned. -1/1- 120,- 280,-
1463. 3 Krejcar 1597, Sa.1631/750, HMZ.762 -1/1- 120,- 320,-

Pol.

Švýcarsko - kanton Solothurn

Stav

V.cena

D.cena

1464. 1/2 Krejcar (Vierer) 1797, KM.36.1, HMZ.857 -1/1- 100,- 160,-

Pol.

Švýcarsko - kanton Zug

Stav

V.cena

D.cena

1465. 3 Krejcar 1599, Sa.1716/796, HMZ.1056 1/1 160,- 360,-
1466. 3 Krejcar 1603, Sa.1720/796, HMZ.1076 dr.ned. -1/1- 120,- 220,-
1467. 3 Krejcar 1606, Sa.1723/796, HMZ.1076 1/1 160,- 380,-
1468. 3 Krejcar 1606, Sa.1723/796, HMZ.1076 dr.ned. 1/1 200,- 300,-
1469. 3 Krejcar 1608, Sa.1726/796, HMZ.1076 dr.ned., dr.okr. -1/1- 120,- 260,-

Pol.

Švýcarsko - kanton Zurich

Stav

V.cena

D.cena

1470. 10 Šilink (1/4 Gulden) 1811, HMZ.1146, KM.182 R! 1/1 500,- 900,-

Pol.

Turecko, Abdul Hamid I., AH.1187-1203 ( 1774 - 1789 )

Stav

V.cena

D.cena

1471. Zolota = 30 Para, AH.1187 = AD.1774, r.10, KM.392 č.ned. 1/1 300,- 550,-

Pol.

Vatikán - Papežský stát, Pius VI., 1775 - 1799

Stav

V.cena

D.cena

1472. Baiocco rok XI (1785), KM.1222 R! 1/1 300,- 550,-

Pol.

Velká Británie, Jakub II., 1685 - 1688

Stav

V.cena

D.cena

1473. IIII Pence 1686, 1.portrét, Seaby.3414 1/1 1500,- 4200,-

Pol.

Velká Británie, George III., 1760 - 1820

Stav

V.cena

D.cena

1474. 3 Pence 1762, Seaby.3753, KM.591, Cr.26 1/1 500,- 2400,-

Pol.

Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901

Stav

V.cena

D.cena

1475. 1 Crown 1889, KM.765 1/1 1200,- 1400,-

Pol.

Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901

Stav

V.cena

D.cena

1476. 2 Florin 1887, KM.763 tém. 0/0 2800,- 3400,-

Pol.

Velká Británie, Victoria, 1837 - 1901

Stav

V.cena

D.cena

1477. 1/2 Farthing (1/8 Pence) 1844, KM.738 tém. 0/0 260,- 650,-

Pol.

Velká Británie, George V., 1910 - 1935

Stav

V.cena

D.cena

1478. 1/2 Crown 1915, KM.818.1 1/1 130,- 300,-
1479. 1 Shilling 1918, KM.816a 1/1 140,- 220,-
1480. 6 Pence 1936, KM.832, 3 Pence 1934, 35, KM.831 3 ks 1/1 130,- 380,-

Pol.

Velká Británie, George VI., 1936 - 1952

Stav

V.cena

D.cena

1481. 3 Pence 1938, 39, 41, KM.848 3 ks 0až1 120,- 150,-

Pol.

Velká Británie, Elizabeth II., 1952 -

Stav

V.cena

D.cena

1482. 1 Crown 1972 - na 25 let svatby s princem Philipem, Ag, KM.917
orig.kapsle
0/0 120,- 190,-

Pol.

Britská Západní Afrika, George V., 1910 - 1936

Stav

V.cena

D.cena

1483. 1 Shilling 1913, KM.12 (Ag) tém. 0/0 130,- 260,-
1484. 1 Shilling 1920 KN, (Al-Br), KM.1, 1943, KM.10b, 6 Pance 1920 KN,
KM.11b, 3 Pence 1920 KN, KM.12a, 1/10 Penny 1907, KM.23 celk.5 ks
1/1 120,- 800,-
1485. 3 Pence 1919, KM.10, 1 Penny 1919, KM.9 2 ks 1/1 120,- 180,-

Pol.

Německá Východní Afrika

Stav

V.cena

D.cena

1486. 1 Pesa 1890, KM.1 1/1 120,- 190,-

Pol.

Východní Afrika, Edward VIII., 1936

Stav

V.cena

D.cena

1487. 5 Cent 1936 KN, KM.23 0/0 130,- 400,-

Pol.

Bolivie, republika

Stav

V.cena

D.cena

1488. 5 Centavo 1889, KM.157.2 2x hr. 1/1 120,- 160,-

Pol.

Brazilie, Pedro II., 1831 - 1889

Stav

V.cena

D.cena

1489. 1000 Reis 1851, KM.459 1/1 160,- 440,-
1490. 1000 Reis 1860, KM.465 1/1 160,- 320,-
1491. 1000 Reis 1876, KM.481 1/1 200,- 360,-
1492. 80 Reis 1832 R přeražený na hodnotu 40 Reis, Cr.147a -1/1- 120,- 130,-

Pol.

Brazilie, republika

Stav

V.cena

D.cena

1493. 2000 Reis 1922, 100 let osvobození, KM.523 1/1 130,- 300,-
1494. 500 Reis 1867, KM.464 1/1 130,- 300,-

Pol.

Ekvador - republika

Stav

V.cena

D.cena

1495. Decimo 1893, KM.55.3 dr.ďub. v av., 1/2 Decimo 1893, KM.55.1 2 ks 1/1 140,- 160,-

Pol.

Kanada, George V., 1910 - 1936

Stav

V.cena

D.cena

1496. 1 Dolar 1935 - 25 let vlády, KM.30 1/1 700,- 750,-
1497. 25 Cent 1919 1/1, 10 Cent 1919 1/1, 5 Cent 1919
Cent 1919 -1/1-, 1920 celk.5 ks
1/1
1/1
160,- 200,-
1498. 25 Cent 1930, KM.24a tém. 0/0 180,- 280,-
1499. 10 Cent 1914, Y.17 tém. 0/0 120,- 170,-
1500. 1 Cent 1911, KM.15, 1 Cent 1917, KM.21 2 ks 0až1 140,- 140,-


Předchozí strana

Na začátek stránky

Následující strana

Copyright 2020 Česká numismatická společnost - pobočka Šumperk